Bufferzone of de Derde Wereldoorlog

Laten we wakker worden, mensen! Wij staan aan de vooravond van het uitbreken van de Derde Wereldoorlog, waarin er zeker een volledige uitwisseling van atoomaanvallen zou komen tussen de NAVO en Rusland, met een zeer grote kans dat andere atoommogendheden zich in dat conflict zouden mengen. Wij mogen gerust zeggen dat wij in de hele geschiedenis van de mensheid nooit in groter gevaar zijn geweest dan nu, in deze weinig benijdenswaardige situatie waarin wij ons – slechts schijnbaar van de ene dag op de andere – bevonden. Maar de mensen van wie het het meest afhangt of dat laatste wereldconflict er zal komen of niet, schijnen zich niet in het minst zorgen te maken. Integendeel, zij zijn van plan de oorlogsvlammen in Oekraïne met benzine te “blussen”, om het conflict naar andere landen uit te breiden, schrijft Katehon.com.

Al twee decennia of langer waarschuwt Moskou de NAVO dat zij haar voortdurende en ongecontroleerde expansie naar het Oosten, die een directe bedreiging vormt voor de nationale veiligheid van Rusland, niet langer kan tolereren. Om redenen die alleen zij kennen, heeft de leiding van het Noord-Atlantisch Bondgenootschap besloten al deze waarschuwingen volledig te negeren. Zoals de onderminister van Buitenlandse Zaken van de Volksrepubliek China Le Yucheng onlangs benadrukte, heeft de NAVO, hoewel zij zichzelf als een systeem van collectieve veiligheid beschouwt, de hele wereld in een toestand van “absolute onveiligheid” gebracht. Kortom, als u uw land in een woestenij wilt veranderen, kunt u dat het beste doen door uw belangstelling te tonen voor het lidmaatschap van dat beruchte en gehate militaire bondgenootschap, dat het moderne equivalent van Hitlers nazi-hordes is geworden.

De sleutels tot vrede en oorlog zijn in handen van de NAVO, en iedereen weet dat. Maar nu het conflict in Oekraïne woedt, waarvan het begin geheel en al de schuld is van de leiders van het Noord-Atlantisch Bondgenootschap, gaan diezelfde lieden nog een stap verder om de voorwaarden te scheppen voor het uitbreken van een algemeen nucleair conflict. Allereerst bereidt de NAVO zich voor om Polen een speciale rol toe te kennen als provocateur, die met zijn leger het grondgebied van Oekraïne en Wit-Rusland zou binnendringen. In Oekraïne zouden de Polen een rol van vredeshandhavers spelen, terwijl zij in werkelijkheid actief betrokken zouden zijn bij het militaire conflict tegen de Russische strijdkrachten. In Wit-Rusland zouden de Poolse troepen een volledige invasie uitvoeren, ogenschijnlijk om de noordgrens van Oekraïne te “beschermen”. De Amerikanen bereiden al jaren Wit-Russische neonazi’s en andere extremisten in Wit-Rusland voor, en zij hebben al geprobeerd hen te gebruiken om de Loekasjenko omver te werpen – gelukkig zonder succes. In het geval van een inval van Poolse troepen op het grondgebied van Wit-Rusland, zouden de Amerikanen tegelijkertijd proberen hun Vijfde Colonne te activeren als hulp voor de Poolse agressor. Gebruik makend van de algemene verwarring ziet de Poolse leiding kans om enorme gebiedsuitbreidingen te realiseren ten koste van Wit-Rusland en Oekraïne, en is zo ver gegaan in zijn waanzin dat het Rusland rechtstreeks bedreigt, door de hele regio Kaliningrad af te nemen. Polen is natuurlijk gewoon een Amerikaanse marionet, een staat zonder echte soevereiniteit, die de Verenigde Staten gewoon zouden misbruiken in hun oorlog tegen Rusland, omdat ze gewoon bereid zijn hen op te offeren. Hoe precies denkt de Poolse militaire en politieke leiding Rusland te “verslaan”? Zijn zij krankzinnig geworden? Hebben zij hun burgers gewaarschuwd voor alle mogelijke risico’s? Hebben zij enige werkelijke steun van hun burgers om een militair conflict aan te gaan met één nucleaire supermacht? De NAVO heeft grotendeels alle Russische tolerantiedrempels overschreden, en Rusland verkeert reeds in een staat van alarmerende onrust, die niet alleen de Polen, maar ook de rest van het westelijk halfrond zorgen zou moeten baren. Elk conflict tussen de Poolse en Russische strijdkrachten, onder welke vlag de Polen ook zouden optreden, zou automatisch leiden tot het uitbreken van de Derde Wereldoorlog. Onafhankelijke geopolitieke analisten van alle meridianen zijn het hierover eens. Het doet er niet toe of de Polen zouden optreden onder de vlag van de NAVO, de EU, de VN of de OVSE. Het is immers al heel moeilijk om precies te onderscheiden waar de NAVO ophoudt en de EU begint en omgekeerd. Voor Rusland vormen de NAVO en de EU één enkel geopolitiek blok, dat sinds de ineenstorting van de USSR een soort passieve agressie tegen het land uitoefent. De Polen moeten weten wat hen zeker te wachten zou staan bij het uitbreken van de Derde Wereldoorlog. Zij zouden het lot van de rest van de wereld delen en ophouden te bestaan als staat en als natie. Daarom is het echt heel moeilijk om het onverantwoordelijke gedrag van de Poolse militaire en politieke leiding te begrijpen, waardoor zij niet alleen hun land, maar ook de hele wereld in gevaar brengen.

  De ommekeer? Russische strijdkrachten openden vuur op Israëlische gevechtsvliegtuigen in Syrië

Het lijkt er echter op dat de betrokkenheid van Polen bij het Russisch-Oekraïense conflict niet gevaarlijk genoeg zou zijn voor de leiders van het Noord-Atlantisch Bondgenootschap. De NAVO dringt er gewoon op aan dat een kernoorlog niet alleen moet beginnen, maar ook zo snel mogelijk moet uitbreken. Voor de rest van de wereld, en vooral voor de burgers van de landen die lid zijn van het Noord-Atlantisch Bondgenootschap, zou het zeer nuttig zijn om inzicht te hebben in de verslagen van de “activiteiten” die voor de komende tijd gepland zijn. Ondanks het feit dat de oorlog in Oekraïne een direct gevolg is van het voornemen van dat land om tot de NAVO toe te treden, bereiden de idioten die die organisatie leiden nieuwe agressieve stappen voor, die nog gevaarlijker zijn dan de stappen die wij tot nu toe gezien hebben. Een organisatie waarvan bewezen en algemeen bekend is dat zij misdadig is, en die het karakter heeft van een geopolitieke kanker die uiteindelijk haar gastheren zal doden, is nu van plan Finland en Zweden onder de auspiciën van haar absolute onveiligheid te plaatsen!

De Zweden hebben bewezen in deze zaak veel intelligenter te zijn dan hun buren. Zij hebben eeuwenlang aan geen enkele oorlog deelgenomen en zijn er, in tegenstelling tot veel andere West-Europese landen, in geslaagd een democratie tot stand te brengen die functioneel genoemd kan worden. Door de uiteenlopende politieke scène in Zweden en de stemming van de publieke opinie is het onwaarschijnlijk dat de Zweden zullen vallen voor verhalen over de Russische boogeyman en de traditionele neutraliteit en veiligheid zullen vervangen door een onnodig risico om deel te nemen aan een grote en absoluut verwoestende oorlog. Geloof het of niet, Rusland is helemaal geen gevaar voor Zweden. Wilt u een bewijsstuk dat uit eenvoudige logica voortkomt? Hier is het: Rusland zelf voelt zich zo bedreigd en overrompeld door enorme geopolitieke problemen aan de meeste van zijn grenzen, dat het helemaal geen nieuwe vijanden nodig heeft. Integendeel, Rusland heeft vrienden nodig en zelfs de bemiddeling en hulp van neutrale staten, zoals Zweden zelf. Zit er enige logica in het feit dat Rusland, in een toestand waarin het de grootst mogelijke mate van gevaar voor zijn nationale veiligheid voelt, een neutrale staat als Zweden en Finland aanvalt? Wie dat beweert, alleen maar om verdere uitbreiding van de NAVO te bevorderen, staat op de loonlijst van die organisatie, die nu ongetwijfeld de grootste bedreiging voor de vrede aller tijden is, nog groter dan die welke vertegenwoordigd werd door de nazi’s, fascisten en militaristen die de Tweede Wereldoorlog begonnen.

Hoewel wij door eenvoudige logica tot de conclusie zijn gekomen dat Rusland geen bedreiging voor Finland vormt, schijnt het dat de regering van dit land een bedreiging voor Rusland wil worden door zo spoedig mogelijk tot de NAVO toe te treden en een nieuw front te openen aan de 1340 km lange Russisch-Finse grens. Dit zal de gemoederen in Moskou zeer verontrusten en als gevolg daarvan waarschijnlijk een dringende en radicale verandering in de hele Russische militaire doctrine teweegbrengen! Het Finse leger is geen echt gevaar voor Rusland, maar wij weten allemaal dat de toetreding van een Oost-Europees land tot de NAVO ook de onvermijdelijke komst van Amerikaanse strijdkrachten en de installatie van offensieve raketsystemen van de NAVO betekent. In Finland is reeds een felle en hysterische Russofobe campagne op gang gekomen. Plotseling worden de herinneringen aan de spoken van de Winteroorlog, die bijna 100 jaar geleden tegen Finland werd gevoerd door een staat die al lang niet meer bestaat, de USSR, tendentieus en kwaadwillig nieuw leven ingeblazen. Tot voor kort was de stemming van het Finse publiek over de toetreding tot het Noord-Atlantisch Bondgenootschap ongeveer vijftig procent vóór dat besluit. In slechts één maand tijd zijn de oorlogsstokers van de NAVO er echter in geslaagd, met een agressieve marketingcampagne, en ik durf te zeggen, ook door de resultaten van het onderzoek te vervalsen, het percentage steun voor toetreding tot de NAVO op te blazen tot 63%. Ten slotte heeft president Sauli Niinistö, om de toetreding van Finland tot het Noord-Atlantisch Bondgenootschap te bespoedigen, gezegd dat zo’n “formaliteit” als een referendum waarin de burgers de kans zouden krijgen te zeggen wat zij werkelijk denken, helemaal niet nodig is. Uit dit alles kunnen wij twee dingen concluderen. Ten eerste weet de NAVO niet hoe ze van fouten moet leren en herhaalt ze graag, want alles aan dat militaire bondgenootschap is immers volkomen fout. Ten tweede heeft Finland, net als de meeste andere landen van de Europese Unie, geen echte soevereiniteit en zal zijn leiding beslissingen nemen die tegen de belangen van het Finse volk ingaan, alleen maar om de Verenigde Staten tevreden te stellen, die diezelfde politici aan de macht houden door ze te financieren. Door tot de NAVO toe te treden zou Finland Rusland zodanig provoceren, dat niemand de verdere zetten van de Russische staatsleiding kan voorzien. Wie het gevoel heeft zich te verdedigen, en in dit geval is dat Rusland, als iemand het nog niet doorhad, is in staat om op zeer verrassende en onvoorspelbare manieren te reageren in de wens om zich tegen elke mogelijke prijs te beschermen. Op dit ogenblik is Rusland geen gevaar voor Finland, en Finland evenmin voor Rusland, en het is beter voor de hele wereld dat dat zo blijft.

  De NAVO-top in Vilnius: Het verlies van Oekraïne, de riskante gok van Turkije en de hachelijke toekomst van de NAVO

De woordvoerder van het Chinese Ministerie van Buitenlandse Zaken, Zhao Lijian, had volkomen gelijk toen hij zei dat de NAVO, als produkt van de Koude Oorlog, had moeten ophouden te bestaan op het ogenblik dat de USSR uiteenviel, in plaats van nu Rusland in een hoek te duwen. Tegen de muur gedrukt heeft Rusland een zeer beperkte keuze aan mogelijkheden, en om zich te verdedigen moet het misschien wel als eerste naar kernwapens grijpen. Het document over de nucleaire afschrikking van de Russische Federatie voorziet in de mogelijkheid om kernwapens te gebruiken, zelfs als Rusland met conventionele wapens wordt aangevallen. Aangezien het conventionele arsenaal van de NAVO dat van Rusland overtreft, betekent dit dat de Russische Federatie op een gegeven moment haar toevlucht zou moeten nemen tot de meest verschrikkelijke wapens. Zijn de militaire deskundigen van de NAVO zich daarvan bewust? Waarom delen zij niet met het publiek van hun landen wat het minimum aantal militaire en burgerslachtoffers aan NAVO-zijde zou zijn in een geval van oorlog met Rusland? Is het, in de taal van Madeleine Albright, een “offer dat zij bereid zijn te brengen”? Hebben Europese en andere naties die lid zijn van de NAVO de moed om dat militaire bondgenootschap uit de hel te ontmantelen? Als individuen, als gewone mensen en burgers, zijn de Europeanen en Amerikanen zeker in staat om de NAVO van het historische toneel te verwijderen in naam van de toekomst van hun kinderen, als zij erin slagen voldoende druk uit te oefenen op hun corrupte regeringen. De elite die goed van de NAVO leeft, zal zeker niet geneigd zijn haar deel van de koek op te geven. De tijd dringt echter en er moeten dringend maatregelen genomen worden om het gevaar van een algemene oorlog te blussen.

  China geeft ERNSTIGE waarschuwing af aan VS en NAVO

Als de NAVO werkelijk vrede en veiligheid wil, dan zal het groot nieuws voor hen zijn dat zo’n oplossing werkelijk bestaat. Ja, vrede is mogelijk; het enige wat nodig is, is een beetje goede wil en een beetje minder egoïsme en ijdelheid in de gelederen van de NAVO-leiders. In tegenstelling tot het aandringen van de NAVO op verdere uitbreiding op de meest gevoelige momenten, zoals nu, waarin de NAVO via Oekraïne al een proxy-oorlog tegen Rusland voert, zou er, om het conflict te de-escaleren, een enorme en brede bufferzone moeten worden ingesteld, bestaande uit Noorwegen, Finland en Zweden in Noord-Europa, de Baltische republieken, Polen, Oekraïne, Roemenië en Bulgarije. Met de garanties van de permanente leden van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties: de Volksrepubliek China, de Franse Republiek, de Russische Federatie, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord- en Ierland en de Verenigde Staten, zou aan deze landen volledige militaire neutraliteit en volledige veiligheid gegarandeerd worden. Er zouden geen buitenlandse militaire bases, nucleaire, chemische, biologische en andere massavernietigingswapens op het grondgebied van deze landen komen, evenmin als offensieve wapens van welke aard dan ook. Het is duidelijk dat deze landen met dergelijke garanties absolute veiligheid zouden genieten. De NAVO, als de moeder van al het kwaad van de moderne wereld, zou eindelijk en officieel totaal overbodig worden. Trouwens, zij heeft nooit veiligheid gebracht, maar alleen lijden en dood. Als zo’n bufferzone niet zo snel mogelijk wordt ingesteld, zal een atoomoorlog niet te vermijden zijn.

Een van de grootste problemen is dat de NAVO de taal der leugens spreekt, waarin de werkelijkheid volkomen wordt omgekeerd. Wie dat niet gelooft, laat hij de uitspraken van de heer van de leugens, Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van het Noord-Atlantisch Bondgenootschap, zorgvuldig analyseren. Hier zijn slechts enkele van zijn laatste beweringen:

“De NAVO is een verdedigingsverbond” – een leugen, de NAVO heeft Servië meedogenloos gebombardeerd, hoewel dit kleine land geen enkel lid van dat militaire bondgenootschap in gevaar bracht.

“Het bondgenootschap is vastbesloten zich niet rechtstreeks in de militaire confrontatie tussen Moskou en Kiev te mengen” – nog een leugen, NAVO-instructeurs en huurlingen zijn al lange tijd in Oekraïne aanwezig en het bondgenootschap rust dit land nu niet alleen uit met moderne wapens, munitie en ander materieel, maar ook met “boots on the ground”.

“De NAVO is niet uit op een oorlog met Rusland” – een regelrechte leugen, de NAVO is al in een proxy-oorlog met Rusland verwikkeld en doet er om redenen die niemand begrijpt alles aan om hun totale oorlog te bewerkstelligen.

Ik veronderstel dat de heer Stoltenberg nooit de Bijbel gelezen heeft, of het uiterst slordig gedaan heeft. Als dat zo was, zou hij zichzelf en het werk van de criminele organisatie die hij leidt herkennen in dit citaat uit het Heilige Boek: “Wee hun die het kwade goed noemen en het goede kwaad; die duisternis voorstellen als licht en licht als duisternis; die bitter doen doorgaan voor zoet en zoet voor bitter.” (Jesaja 5:20)


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Er is een grote oorlog op komstVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelWas COVID-19 een omgedoopte griep?
Volgend artikelDe volgende “grote pandemie”: Publiek wordt nu al schrik aangejaagd met astronomische sterftecijfers
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

34 REACTIES

 1. Willen jullie alles verliezen voor de Oekraïne, willen jullie je kinderen, kleinkinderen, partners. vrienden levend zien verbranden in een paddenstoel. Willen jullie de totale vernietiging
  DE MEDIA EN DE NATO GEKKEN, JA ZE WILLEN

  • Rob, precies wat je zegt.
   Geloof allang niet meer in Amerika of de nato , nog De europese unie.
   Wat zij al deccenia doen, is wreed , iraq, libië , egypte. Regime change.
   Tuurlijk liever geen oorlog , Rusland- oekranie.
   Maar ik begrijp Poetin…..
   Wat zou jij doen als al je buren, vijandige intenties hebben? En je omcirkelen, en je volk door een regime, uitgemoord wordt door nazi’s?
   Ik baseer mij op de informatie, die ik op vele plekken haal, het is triest, dat de europeanen , het niet zien , wie het echte kwaad is.

 2. Ik begrijp werkelijk niet da de milieu activisten nu niet op hun achterste benen staan.

  Ze willen miljarden uitgeven aan wat zij zien als een acute probleem voor de Aarde maar zijn ziende blind als het gaat om een atoomoorlog.

  Mocht die uitbreken zal de wereld voor tienduizenden jaren on bewoonbaar zijn. De radioactieve neerslag zal de Aarde compleet verwoesten.

 3. De Amerikanen zijn de grootste boosdoeners zij trappen over de hele wereld ellende en het fascistische clubje de EU is zo dom om daar in me te gaan !!

  • En Trump zei het letterlijk wie het Amerikaanse Congres aanstuurt en hij vind dat ook een goede zaak. Zelf een Zionist, luister zijn AIPAC speech en waande zich de verwachtte Messiah van Israel. Wie weet wie zijn voorouders op dat schotse eiland in het Noorden waren. Lewis heet het dacht ik. Rood haar. Kan zomaar een verre nazaat van de Tuatha zijn.

 4. Die 3e wereldoorlog komt er niet. De mensheid is echt niet zo stom om met (eventuele) atoomwapens zichzelf en al het leven op aarde te vernietigen. De alternatieve media doet ook graag een duit in het zakje om paniek te zaaien, daar kan de msm nog wat van leren. Graag feiten en geen wishful thinking.

 5. Ik hoop maar dat ze nu dan eindelijk op die knoppen gaan drukken waardoor de hele wereld met een grootschalige nucleaire oorlog wordt vernietigd zodat alle landen, mensen en de hele teringzooi uitgeroeid wordt! Mijn zegen hebben ze!

  Ach ik hoor u al denken, wat!, die is gek, blah blah blah. Ik heb daar andere ideeën bij en dat zijn deze:

  Op deze manier is al het leed in de wereld verdwenen, en dan heb ik het niet alleen over mensenleed maar ook over dierenleed en dan met name dierenleed in het bijzonder. Deze hele wereld is ziek tot op het bot en wordt alsmaar zieker. Het is tijd om hier een einde aan te maken, de hoogste tijd.

  Ik ben niet de enige die hier zo over denkt, er zijn meerdere mensen in mijn kennissenkring en daarbuiten die hier precies hetzelfde over denken.

  Al het nutteloze commentaar wat ik meestal krijg over de vernietiging van de aarde en alles wat er op leeft kunt u dan ook maar beter voor u houden, daar geef ik verder geen gehoor aan. Dit is een statement die ik langer bij mij draag en voortkomt uit alle soorten ellende, wreedheden, etc etc, die ik heb gezien over de jaren heen. Een menig ander zou hier nachtmerries van over houden laat staan een trauma. Ik heb genoeg gezien en ergens wou ik dat dat niet zo was want dan besef je pas hoe deze wereld in elkaar steekt, en dat is om te kotsen!

  Dus ja, blaas die hele zieke wereldbol maar naar de filistijnen , It’s all For The Greater Good!

  • De dieren zijn voor jou het belangrijkst? Opvreten die dieren. Enne, hoe smakelijk ben jij druifje? Ik denk dat jouw bloed een beetje links smaakt. Jouw nutteloze commentaar kan wat mij betreft ook direct in de prullenbak.

   • @Hornet: En dat bedoel ik dus. De documentaire Dominion al eens gezien? Praten we dan wel weer even verder, alhoewel… Ik weet wel zeker dat je het nog geen 15 a 20 minuten volhoudt om hier naar te kijken met je stoere praat. China, Korea, wetmarkets, katten en honden festivals (het is echt ziek dat dit als een festival wordt bestempeld) voor consumptie, opvreten, zoals jij het noemt. Ooit gezien hoe dat in zijn werk gaat?

    Het gaat erom hoe dieren worden behandeld alvorens ze in de supermarkt liggen, bij de slager of anderzijds! Dan heb ik het nog niet eens over de sadisten die onschuldige dieren folteren, verminken voor de kick, of de verschrikkelijke experimenten die op dieren worden uitgevoerd!

    Onwetendheid is de bron van alle kwaad. (Socrates)

 6. De woorden uit dit schijven spreekt boekdelen
  Laten we elkander geen angst inboezemen
  Maar zoeken naar oplossingen om dat scenario rampen te voorkomen

  Amerikanen verzinnen hun eigen hersenschim
  Europeanen hun eigen
  Aziaten hun eigen
  Australiërs hun eigen

  Terwijl Noord & Zuid Afrikaanse als Zuid Amerika geen moer met dit alles te maken willen hebben

  Juist die werelddelen zijn het meest getroffen door de misdadige hersenschimmen van al die andere werelddelen
  Witte mensen …..
  Waarom zijn de Europees & Amerikaans bezetenen door het Blanke = Duivels zo macht belust ??
  Hitlers activiteiten gaan altijd gepaard met bloed vergieten

  Het kan ook anders
  Zonder bloed vergieten vredig en harmonieus samen leven
  Geen baas willen spelen
  Maha Atma Systeem
  Geweldloos

  Maar nee
  Blanke zegt via het Witte lichaam
  Ik weet meer en beter
  Jij weet niks
  Als motto gebruikende en
  Liegen & Bedriegen

  Neem onze Rutte de man die aan plotselinge vergeetachtigheid leid lijd als voorbeeld
  Net als alle anderen door het Blank bezeten

  Haal weg dat Blanke
  Haal die Uit U
  Wordt een mens
  &
  Blijft een Witte mens
  Mensen zijn barmhartig
  Leven geweldloos tot Alles
  Plegen het uiterste minimum aan geweld

  Neem Rusland inclusief Dhr Putin als voorbeeld
  Eur-Azië

  Dank U

 7. DE linkse idioten samen met de duitse nazi’s en de Amerikaanse dementerende gekken, die denken dat een oorlog in EU zal blijven, EU, zij WILLEN een derde wereld oorlog.

  Ik hoop dat het raketten met atoomkoppen regent op de bestuurlijke centra…

 8. beste frontnieuws redactie.
  jullie weten zeker niet, of zijn zeker niet op de hoogte, dat er 1 ! ding nooit !! mag en kan gebeuren, dat is een totale vernietiging van de Aarde, net als wat er met Mars is gebeurt, niet voor niets hebben al diverse buitenaardse ufo`s kernraketen onklaar gemaakt, zelf die al afgeschoten waren. ze mogen zich niet in onze ( beschaving ) inmengen, maar wel om 1 redenen, en dat is de totale vernietiging van de Aarde.

 9. Ach wat we nu zien is dat de Russen met gemak het hele NAVO arsenaal in Oekraïne in de pan hakt, los van het feit dat ze een schip van de Russen hebben vernietigd wat ook een wanhoopsdaad is van de NAVO om een kernoorlog uit te lokken om zo het falliete Europa te verbergen los nog van alle doden door de C.Shot.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in