© Freepik

In de begindagen van het “vaccin” hebben we verschillende artikelen gepubliceerd over de risico-batenverhouding van de nieuwe mRNA-prikken. Met name Dr. Sadaf Gilani heeft goed en gedetailleerd geschreven over “absolute risicovermindering”, schrijft Kit Knightly.

Om de “absolute risicovermindering” (ARR) in eenvoudige termen uit te leggen: als een ongevaccineerde persoon 10% kans heeft om de ziekte te krijgen, en een gevaccineerde persoon 1%, dan is de ARR voor het vaccin 9%.

Dat is natuurlijk maar een voorbeeld, de werkelijke ARR voor de Covid-“vaccins” is bij lange na geen 9%:

Dit is de absolute risicovermindering voor Pfizer/BioNtech (elke groep had meer dan 18.000 mensen):

Injectie Groep: 8/18,198 = 0.04%
Placebo Groep: 162/18,325 = 0.88%

Absolute risicovermindering = 0,84%

Uit de “absolute risicovermindering” kunt u dan het “aantal te vaccineren personen” (NNTV) berekenen. Dit is het ruwe aantal mensen dat u moet injecteren om zeker één geval/dood te voorkomen.

Om het bovenstaande voorbeeld aan te houden: als uw vaccin de kans op infectie vermindert van 10% tot 1% (een ARR van 9%), moet u elf mensen vaccineren om één infectie te voorkomen, wat u een NNTV van 11 geeft.

Nogmaals, de NNTV van de Covid-vaccins zijn veel, veel, VEEL hoger dan 11. De schattingen lopen uiteen van 88 tot 700 om één enkel geval te voorkomen, en alles tot 100.000 om één enkel sterfgeval te voorkomen.

En onthoud, al deze gegevens waren voor volwassenen. Kinderen lopen een veel kleiner risico op Covid – zowel wat betreft ziekenhuisopname als sterfte. In de VS hebben kinderen tussen 5 en 11 jaar een kans van 99,992% om “Covid” te overleven – daaruit volgt natuurlijk dat de NNTV voor deze groep veel en veel hoger zal zijn dan voor volwassenen.

Maar nu de FDA het “vaccin” van Pfizer met een emergency use heeft goedgekeurd bij kinderen van 5-11 jaar, is “veel en veel hoger” niet goed genoeg. We moeten een werkelijk cijfer berekenen voor het “aantal dat nodig is om te vaccineren” om hypothetisch één kind te beschermen tegen overlijden “met Covid”.

Gelukkig voor ons heeft iemand anders dat al gedaan.

De econoom Toby Rodgers PhD heeft op zijn Substack de cijfers van Pfizer’s eigen proeven, de FDA en de CDC samengevoegd en er een zeer grondig verslag van gemaakt. U kunt het hele stuk hier lezen, wij geven u alleen een paar van de hoogtepunten:

Op 30 oktober 2021 verklaarde de CDC dat sinds het begin van de pandemie 170 kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar zijn overleden aan COVID-19-gerelateerde ziekten. (Dat is minder dan 0,1% van alle coronavirus-gerelateerde sterfgevallen in het hele land, ook al maken kinderen van die leeftijd 8,7% uit van de Amerikaanse bevolking).

  Covid Vaccin Nonsens

De mRNA-prik van Pfizer “werkt” maar ongeveer 6 maanden (hij verhoogt het risico in de eerste maand, biedt matige bescherming in de maanden 2 tot en met 4 en daarna begint de werkzaamheid af te nemen, daarom is in alle modellen van de FDA maar een tijdsbestek van 6 maanden gebruikt). Dus elk model zou moeten worden gebaseerd op de effectiviteit van het vaccin in verband met de 57 (170/3) kinderen die anders zouden zijn gestorven aan COVID-gerelateerde ziekte gedurende een periode van 6 maanden.

In het beste geval zou de mRNA-prik van Pfizer voor 80% effectief kunnen zijn tegen ziekenhuisopnamen en overlijden. Dat cijfer komt rechtstreeks uit de modellering van de FDA (blz. 32). Ik wring me in alle bochten om Pfizer het voordeel van de aanzienlijke twijfel te geven, want nogmaals, de klinische studie van Pfizer toonde GEEN vermindering van het aantal ziekenhuisopnamen of sterfgevallen in deze leeftijdsgroep.

Dus alle 28.384.878 kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar injecteren met twee doses Pfizer (wat de Biden-regering wil doen) zou, op zijn hoogst, 45 levens redden (0,8 effectiviteit x 57 sterfgevallen die anders zouden hebben plaatsgevonden in die periode = 45).

Dus dan is de NNTV om een enkel dodelijk slachtoffer in deze leeftijdsgroep te voorkomen 630.775 (28.384.878 / 45). Maar het is een twee-dosis regime, dus als men de NNTV per injectie wil berekenen verdubbelt het aantal tot 1.261.550. Het is letterlijk de slechtste NNTV in de geschiedenis van vaccinatie.

630.000 kinderen geïnjecteerd met 1,2 miljoen doses om één leven te redden. Dat is ongelooflijk inefficiënt. Het zou echter nog erger kunnen zijn dan dat.

Zoals we vorige week al meldden, zijn er volgens de statistieken die tijdens de VRBPAC-vergadering werden aangehaald, slechts 94 kinderen in de leeftijdsgroep van 5-11 jaar overleden. Als dit lagere cijfer juist is, springt de NNTV om één enkel sterfgeval te voorkomen omhoog tot 915.641.

Met andere woorden, om hypothetisch te voorkomen dat één enkel kind sterft in een periode van zes maanden, zou men bijna één miljoen kinderen moeten injecteren met bijna twee miljoen doses van het Pfizer-vaccin.

Wat voor risico lopen die 915.641 kinderen door hun twee doses Pfizer mRNA-soep?

Welnu, eerdere studies vonden ongeveer 11,1 gevallen van ernstige anafylaxie per miljoen doses van de Pfizer-prik, dus elk “volledig gevaccineerd” kind heeft al bijna 22x meer kans op een allergische bijwerking dan dat het daadwerkelijk beschermd is tegen Covid.

Andere ernstige bijwerkingen zijn moeilijker te berekenen.

Het is bijvoorbeeld bekend dat Pfizer’s eigen proef een verhoogd sterftecijfer liet zien in de gevaccineerde groep in vergelijking met de placebogroep, zodanig dat de proef na zes maanden werd gestaakt en alle overgebleven leden van de placebogroep het vaccin kregen, waardoor de controlegroep in feite werd vernietigd. Om Rodgers nogmaals te citeren:

  BLM en Antifa activisten schreeuwen om hulp van de politie na pro-politie patriotten hen wat "straat justitie" bijleren

Zoals Bobby Kennedy uitlegt, toonde Pfizer’s klinische proef met volwassenen een alarmerende toename van sterfte door alle oorzaken bij de gevaccineerden:

“In Pfizer’s 6 maanden durende klinische studie bij volwassenen – was er 1 covid-dode op 22.000 in de vaccin (“behandeling”) groep en 2 covid-doden op 22.000 in de placebogroep (zie Tabel s4). Dus NNTV = 22.000. Het addertje onder het gras is dat er 5 sterfgevallen door een hartaanval waren in de vaccingroep en slechts 1 in de placebogroep. Dus voor elk leven dat door Covid wordt gered, doodt het Pfizer-vaccin er 4 aan hartaanvallen. Het sterftecijfer door alle oorzaken in de 6 maanden durende studie was 20 in de vaccingroep en 14 in de placebogroep.

Dus een 42% toename van het sterftecijfer door alle oorzaken onder de gevaccineerden. Het vaccin verliest praktisch alle werkzaamheid na 6 maanden, dus moesten ze de studie inkorten. Ze maakten de blindering ongedaan en boden het vaccin aan de placebogroep aan. Op dat moment had de stijgende lijn van de schade de dalende lijn van de werkzaamheid allang doorsneden.

Voormalig onderzoeksjournalist Alex Berenson van de NY Times schreef ook over de slechte resultaten voor de gevaccineerden in de klinische studie van Pfizer bij volwassenen (hier). Berenson kreeg een levenslange ban van Twitter voor het posten van Pfizer’s eigen klinische studiegegevens.”

Het is niet in het belang van Big Pharma om een nauwkeurige verzameling te hebben van ernstige bijwerkingen van vaccins, combineer dit met het (erkende) potentieel voor totaal onbekende bijwerkingen op lange termijn, en het berekenen van het volledige potentiële risico wordt erg ingewikkeld.

Rodgers doet echter – met de VAERS-gegevens als basis – een zeer redelijke poging:

  • Omdat de klinische proef van Pfizer geen bruikbare gegevens heeft, moet ik een immunobrug maken van de dichtstbijzijnde leeftijdsgroep.
  • 31.761.099 mensen (dus ongeveer 10% meer mensen dan in de leeftijdscategorie van 5 tot 11 jaar) in de leeftijd van 12 tot 24 jaar hebben ten minste één prik tegen het coronavirus gekregen.
  • Het COVID-19 vaccinprogramma bestaat nog maar 10 maanden en jongeren hebben er pas sinds kort toegang toe (kinderen van 12 tot 15 hebben er vijf maanden toegang toe; sinds 10 mei) – dus we kijken naar ongeveer dezelfde observatieperiode als hierboven gemodelleerd.
  • In die periode zijn er 128 meldingen van fatale bijwerkingen na coronavirus mRNA-injecties bij mensen van 12 tot 24. (Dat is tot 22 oktober 2021. Er is echter een vertraging in de rapportage, dus het werkelijke aantal meldingen dat is ingediend is zeker hoger).
  Artsen delen HUN EIGEN horrorverhalen over vaccinletsel en onthullen dat vaccins een verwoestende uitwerking hebben op de medische wereld

Op dit moment, puur uitgaande van officiële gegevens en VAERS-rapporten, kun je concluderen dat het injecteren van elke 5- tot 11-jarige in de VS theoretisch ongeveer 31 levens zou redden, maar ruwweg 116 kinderen zou doden.

Dat is duidelijk al een zeer slecht resultaat. Maar als de voorspellingen voor onderrapportage van schade door vaccins juist zijn, is het potentieel nog veel erger dan dat:

  • Kirsch, Rose, and Crawford (2021) schatten dat VAERS fatale bijwerkingen met een factor 41 onderrapporteert, wat het totaal aan fatale bijwerkingen in deze leeftijdsgroep op 5.248 zou brengen. (Kirsch et al. geven een voorzichtige schatting omdat anderen de onderrapportagefactor op 100 hebben gesteld).
  • Aangezien potentieel dodelijke bijwerkingen zoals myo- en pericarditis onevenredig veel jongeren treffen, is het redelijk om te denken dat na verloop van tijd het aantal dodelijke bijwerkingen van mRNA prikken bij kinderen in de leeftijd van 5 tot 11 jaar vergelijkbaar zou kunnen zijn met het aantal in de leeftijd van 12 tot 24 jaar.
  • […] Stel je voor dat hooguit de helft van de Amerikaanse ouders zo dom zal zijn om dit giftige product bij hun kinderen in te spuiten. Bij een 50%-gebruikspercentage zal de beslissing van de ACIP om de Pfizer-prik goed te keuren waarschijnlijk 2624 kinderen doden door bijwerkingen om er mogelijk 12 te redden van COVID-19-gerelateerde ziekte.

Concluderend, puur uitgaande van officiële gegevens, zal het vaccineren van 5-11-jarigen 22 allergische bijwerking veroorzaken per voorkomen sterfgeval, en zou het heel goed kunnen resulteren in vier sterfgevallen per gered leven.

En als de berekeningen van Rodgers kloppen, zou de Pfizer-prik meer dan 200 kinderen kunnen doden voordat er ook maar één is gered.

Zoals altijd is de bedoeling van deze analyse om aan te tonen dat zelfs de eigen gegevens van het establishment hun conclusies niet ondersteunen, het is NIET noodzakelijk een goedkeuring van die gegevens, of van het idee dat “Covid” inderdaad een “pandemie” is die enig risico inhoudt voor wie dan ook.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

VK: 85% van de Covid-19 doden zijn gevaccineerden, het aantal sterfgevallen onder kinderen is met 83% gestegen sinds zij de prik kregen aangeboden, de Covid-19 vaccins hebben een negatieve effectiviteit van maar liefst -132%Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelVaccinbeschadigde piloot getuigt: “Het heeft alles van mij en mijn familie afgenomen – we zijn genegeerd en tot zwijgen gebracht”
Volgend artikelSta je achter me?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in