Het publiek wordt herhaaldelijk voorgelogen door verkozen functionarissen, ongekozen adviseurs en de mainstream media, die allemaal beweren dat de wereld momenteel een Pandemie van de Ongevaccineerden beleeft. Dit kan niet verder van de waarheid liggen, schrijft Dailyexpose.uk.

Maar de leugen is nu gebruikt om de lockdown van de ongevaccineerden in Oostenrijk te rechtvaardigen, en de verbanning van de ongevaccineerden uit de samenleving in Australië.

Nu staat Duitsland op het punt dit voorbeeld te volgen, staat Schotland op het punt de ongevaccineerden uit cafés en restaurants te weren op advies van een gekwalificeerde voedingsdeskundige die zich voordoet als pandemiedeskundige en die Devi Sridhar heet, en zijn de autoriteiten en media in Engeland op advies van de “nudge unit” in een stroomversnelling geraakt om de bevolking over te halen een lockdown voor alleen de ongevaccineerden te steunen.

Maar het slaat allemaal nergens op, omdat uit officiële gegevens van Public Health blijkt dat in de afgelopen drie maanden de meerderheid van de gevallen van Covid-19 zich onder volledig gevaccineerden heeft voorgedaan, twee derde van de ziekenhuisopnames van Covid-19 zich onder volledig gevaccineerden heeft voorgedaan, en een beangstigende 91% van de Covid-19 sterfgevallen zich onder volledig gevaccineerden heeft voorgedaan, en uit prognoses blijkt dat het nog veel erger gaat worden.

Public Health Scotland (PHS) publiceert een wekelijks verslag over de Covid-19 statistieken met gegevens over tests, vaccinaties, gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen. In juli hebben we onthuld hoe de PHS de cijfers had gemanipuleerd om het publiek te doen geloven dat het merendeel van de  Covid-19 sterfgevallen onder gevaccineerden was, door alleen een overzicht te geven van sterfgevallen tot 29 december, wat betekent dat alle vermeende Covid-19 sterfgevallen van het hoogtepunt van de tweede golf in de totalen waren opgenomen, ondanks het feit dat slechts 0,1% van de Schotse bevolking op dat moment volledig was gevaccineerd.

Nadat wij het bedrog van Public Health Scotland aan het licht brachten, publiceerden zij toevallig opnieuw het totale aantal Covid-19 sterfgevallen over een periode van vier weken, en nu kunnen wij dankzij een schat aan gegevens zien wie het meest getroffen is door Covid-19 in de afgelopen drie maanden.

Voor onze laatste analyse hebben we gebruik gemaakt van de statistieken die te vinden zijn in de volgende PHS Covid-19 Statistical Reports

Covid-19 gevallen

Het meest recente verslag is gepubliceerd op woensdag 17 november en bevat gegevens over Covid-19-gevallen van 16 oktober tot 12 november 2021, per vaccinatiestatus.

Uit tabel 18 van het verslag blijkt dat in de meest recente week, 6 november tot 12 november, in Schotland in totaal 20.858 gevallen werden bevestigd na een twijfelachtige lateral flow-test of een zeer onbetrouwbare PCR-test. Hiervan bevonden zich 8.029 onder de ongevaccineerden (waarvan de meeste kinderen), 1.412 onder de gedeeltelijk gevaccineerden en 11.417 onder de volledig gevaccineerden.

  Volledig gevaccineerden zijn goed voor 73% van recente COVID-19 sterfgevallen en hebben 5 keer meer kans om te sterven als ze met COVID-19 geïnfecteerd zijn
Bron

Zoals u duidelijk kunt zien in de bovenstaande tabel hebben de volledig gevaccineerden de overgrote meerderheid van de gevallen tussen 16 oktober en 12 november voor hun rekening genomen, en door ook rekening te houden met het aantal Covid-19 gevallen per vaccinatiestatus vanaf 21 augustus kunnen we zien dat het eigenlijk met de week slechter wordt voor de volledig gevaccineerde bevolking.

Bovenstaande grafiek toont het totale aantal gevallen per vaccinatiestatus per week van 21 augustus tot 12 november 2021 volgens de statistische verslagen over Covid-19 van Public Health Scotland. In de week van 21 augustus waren de volledig gevaccineerden goed voor 38% van de gevallen, de gedeeltelijk gevaccineerden voor 20% van de gevallen en de ongevaccineerden voor 42% van de gevallen.

Spoelen we echter drie maanden vooruit naar de week die begon op 6 november, dan zien we dat de volledig gevaccineerden 55% van de gevallen voor hun rekening namen, de gedeeltelijk gevaccineerden 7% van de gevallen en de ongevaccineerden 38% van de gevallen, waarvan de meerderheid kinderen waren die een verwaarloosbaar risico lopen om zelfs maar een ernstige ziekte op te lopen als gevolg van het vermeende Covid-19 virus.

Dit betekent dat Professor Devi Sridhar, gekwalificeerd voedingsdeskundige en een twijfelachtige Covid-19 sleuteladviseur voor de minister-president van Schotland Nicola Sturgeon, loog tegen het publiek toen zij op 15 november verklaarde dat “het virus mensen vindt die niet gevaccineerd zijn, en vervolgens op zo’n hoog niveau overdraagt dat het ook mensen vindt die dubbel gevaccineerd zijn maar veel kwetsbaarder zijn. En wat we moeten doen is die circulatie beperken”.

Bovenstaande grafiek toont de cumulatieve totalen van Covid-19 gevallen per vaccinatiestatus tussen 21 augustus en 12 november, alsmede het verwachte aantal gevallen tot 7 januari 2022. Er zij echter op gewezen dat bij de berekening van de prognoses gegevens zijn gebruikt over gevallen die zich in de zomer hebben voorgedaan, een periode waarin virussen van de luchtwegen doorgaans op afstand worden gehouden, zodat de werkelijke prognoses veel slechter zouden kunnen uitvallen.

Aan de hand van de grafiek kunnen we zien hoe de situatie voor de ongevaccineerden per week is verbeterd in vergelijking met hoe de situatie voor de volledig gevaccineerden per week is verslechterd, en helaas wordt verwacht dat de situatie voor de volledig gevaccineerden nog zal verslechteren. Maar wat we op dit moment zeker weten is dat de gevaccineerden 57% van de gevallen van Covid-19 voor hun rekening namen tussen 21 augustus en 12 november, een periode van drie maanden.

Ziekenhuisopnames Covid-19

Uit tabel 19 van het meest recente verslag blijkt dat in de week die begon op 6 november in totaal 773 Covid-19 ziekenhuisopnames werden bevestigd in Schotland. Hiervan waren er 137 onder de ongevaccineerde bevolking, terwijl er 363 onder de gevaccineerde bevolking waren.

Bron

Zoals u in de bovenstaande tabel kunt zien, waren de meeste ziekenhuisopnames tussen 16 oktober en 12 november voor rekening van de volledig gevaccineerden, en als we ook rekening houden met ziekenhuisopnames vanaf 23 augustus, zien we dat het met de week slechter is geworden voor de volledig gevaccineerden.

  Covid-19 vaccin meerdere malen officieel vermeld als doodsoorzaak door Schotse autoriteiten

Bovenstaande grafiek toont het totale aantal ziekenhuisopnamen naar vaccinatiestatus per week van 21 augustus tot 12 november 2021 volgens de statistische Covid-19 verslagen van Public Health Scotland. In de week die begon op 21 augustus namen de gevaccineerden 68% van de ziekenhuisopnamen voor hun rekening, maar als we snel doorspoelen naar de week die begint op 6 november, zien we dat de gevaccineerden 73% van de ziekenhuisopnamen voor hun rekening namen.

De slechtste week tot nu toe voor de gevaccineerden, wat ziekenhuisopnames betreft, kwam echter in de week die begon op 16 oktober, toen de gevaccineerden 79% van de Covid-19 ziekenhuisopnames voor hun rekening namen.

Dit betekent dat toen Devi Sridhar zei “het virus is er nog steeds, het zet de ziekenhuizen in Schotland onder grote druk, en dus is het beter dat we het probleem bekijken zoals het werkelijk is, en proberen het voor te zijn om hardere maatregelen in de toekomst te voorkomen”, zij bedoeld moet hebben dat de volledig gevaccineerden moeten worden buitengesloten van de samenleving, want zoals we zojuist duidelijk hebben aangetoond, zijn zij het die de meeste druk leggen op de ziekenhuizen.

Bovenstaande grafiek toont het cumulatieve totaal van Covid-19 ziekenhuisopnames per vaccinatiestatus tussen 21 augustus en 12 november, alsmede het verwachte aantal ziekenhuisopnames tot 7 januari 2022. Er zij echter op gewezen dat bij de berekening van de prognoses gebruik is gemaakt van gegevens over gevallen die zich in de zomer hebben voorgedaan, een periode waarin virussen van de luchtwegen doorgaans op afstand worden gehouden, zodat de werkelijke prognoses veel slechter zouden kunnen uitvallen.

Aan de hand van de grafiek kunnen we zien hoe de situatie voor de ongevaccineerden per week is verbeterd in vergelijking met hoe de situatie voor de volledig gevaccineerden per week is verslechterd, en helaas wordt verwacht dat het voor de volledig gevaccineerden nog slechter zal worden.

Tussen 21 augustus en 12 november was 75% van de ziekenhuisopnamen voor rekening van de gevaccineerden, terwijl 25% voor rekening van de ongevaccineerden kwam. Maar op 7 januari zal het cumulatieve aantal ziekenhuisopnames onder de gevaccineerden naar verwachting stijgen tot ongeveer 9.700, terwijl het cumulatieve aantal ziekenhuisopnames onder de ongevaccineerden naar verwachting zal stijgen tot ongeveer 3.400.

Covid-19 sterfgevallen

Uit tabel 20 van het meest recente verslag blijkt dat in de week van 30 oktober in Schotland in totaal 136 Covid-19 sterfgevallen zijn bevestigd. Hiervan waren er slechts 21 onder de ongevaccineerde bevolking, terwijl 115 onder de gevaccineerde bevolking waren.

Bron

Zoals u duidelijk kunt zien in de bovenstaande tabel, waren de volledig gevaccineerden verantwoordelijk voor de overgrote meerderheid van de Covid-19 sterfgevallen tussen 9 oktober en 5 november 2021. Maar door ook rekening te houden met het aantal Covid-19 sterfgevallen per vaccinatiestatus vanaf 14 augustus kunnen we zien dat het met de week beduidend slechter gaat voor de volledig gevaccineerde bevolking.

  Public Health Scotland: 5.522 Schotten binnen 28 dagen na het krijgen van een COVID-19 injectie overleden

Bovenstaande grafiek toont het totale aantal sterfgevallen per vaccinatiestatus per week van 14 augustus tot 5 november 2021 volgens de statistische verslagen over Covid-19 van Public Health Scotland. In de week die begon op 14 augustus waren 78% van de sterfgevallen gevaccineerd, maar als we snel doorspoelen naar de week die begint op 30 oktober, zien we dat 85% van de sterfgevallen gevaccineerd was.

De slechtste week tot nu toe voor de gevaccineerden, wat sterfgevallen betreft, kwam echter in de week die begon op 16 oktober, toen de gevaccineerden 94% van de sterfgevallen aan Covid-19 voor hun rekening namen.

Dit betekent dat toen Devi Sridhar er bij Nicola Sturgeon op aandrong om mensen die niet zijn gevaccineerd te verbannen uit cafés, restaurants, sportscholen en andere overdekte vrijetijdsgelegenheden, zij duidelijk haar huiswerk niet had gedaan over hoe de volledig gevaccineerden het doen in termen van gevallen, ziekenhuisopnames en sterfgevallen.

Bovenstaande grafiek toont het cumulatieve totaal van Covid-19 sterfgevallen per vaccinatiestatus tussen 14 augustus en 5 november, alsmede het verwachte aantal ziekenhuisopnamen tot 1 januari 2022. Er zij echter op gewezen dat bij de berekening van de prognoses gebruik is gemaakt van gegevens over gevallen die zich in de zomer hebben voorgedaan, een periode waarin virussen van de luchtwegen doorgaans op afstand worden gehouden, zodat de werkelijke prognoses veel slechter zouden kunnen uitvallen.

Aan de hand van de grafiek kunnen we zien hoe de situatie voor de ongevaccineerden per week is verbeterd in vergelijking met hoe de situatie voor de volledig gevaccineerden per week is verslechterd, en helaas wordt verwacht dat de situatie voor de volledig gevaccineerden nog veel slechter zal worden.

Tussen 14 augustus en 5 november was 91% van de sterfgevallen toe te schrijven aan de gevaccineerde bevolking, terwijl de ongevaccineerde bevolking slechts 9% voor haar rekening nam. Maar op 1 januari zal het cumulatieve aantal sterfgevallen onder de gevaccineerden naar verwachting stijgen tot ongeveer 2750, terwijl het cumulatieve aantal sterfgevallen onder de ongevaccineerden naar verwachting zal stijgen tot slechts 300. Ter vergelijking: sinds maart 2020 tot 13 augustus 2021, een periode van 18 maanden, zijn er in Schotland in totaal slechts 8.231 Covid-19 sterfgevallen geregistreerd.

Klinkt dat alsof we momenteel een pandemie van ongevaccineerden meemaken?

Van midden augustus tot november 2021, een periode van 3 maanden, was de gevaccineerde bevolking verantwoordelijk voor 57% van de Covid-19 gevallen, 75% van de ziekenhuisopnames en een beangstigende 91% van de sterfgevallen.

Dit is zonder twijfel een pandemie van de volledig gevaccineerden, en alle geplande beperkingen tegen de ongevaccineerden hebben absoluut niets te maken met gezondheid, maar alles met controle.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Bizar fenomeen: Ongevaccineerden worden Ziek als ze in de buurt zijn van de COVID GevaccineerdenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelPfizer loog over aantal sterfgevallen in cruciale klinische Covid-19 “vaccin”-proef – het aantal sterfgevallen lag VEEL hoger
Volgend artikelEric Turner: 41-jarige bodybuilder hoopt dat Ivermectine “idioten uitroeit,” lijdt aan kransslagader dissectie zes maanden na tweede mRNA-injectie
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

 1. Mogelijk zonder het zelf te beseffen, creëert men zo heel gemakkelijk een controlegroep van niet-gevaccineerden. Deze groep zal dan nog duidelijker aantonen dat voornamelijk gevaccineerde mensen de problemen veroorzaken. Waarvan akte.

  • Maar lastige feiten daar weet de Publieke Omroep wel raad mee; die worden ofwel ernstig verdraaid of helemaal gecensureerd. Ondertussen zijn ze dagelijks aan het actievoeren (van ons belastinggeld) voor invoering van een keihard 2G beleid …

   De data waar omroep en RIVM hier regelmatig mee schermen (“meer dan 90% ongevaccineerde patiënten in het ziekenhuis”etc.) zijn zo volstrekt afwijkend van die van andere landen dat ik er niks van geloof. Helaas valt de meeste data hier totaal niet te controleren en wordt er meestal geschermd met nikszeggende getallen zoals aantal nieuwe cases (Yes! we gaan weer eens alle schoolkinderen testen met een stupide PCR test en surprise, surprise, enorm aantal cases erbij, de wereld vergaat tenzij we alle ongevaccineerden inspuiten of opsluiten!!).

   Als de RIVM case numbers die ze dagelijks van de daken schreeuwen correct en representatief waren d.w.z. dat 10-20% van de bevolking (we testen tenslotte bijna iedereen nu) op een zeker moment covid heeft dan zou binnen twee maanden bijna iedereen het gehad hebben en voortaan immuun zijn. Het kan gewoon niet kloppen, van geen kant.

   • Wat er niet door het RIVM gemeld wordt, dat in de ziekenhuizen geen registratie plaats vindt wie wel of niet gevaccineerd is. Dan kan de RIVM er op los liegen, wat politiek gezien het beste uitkomt.

    • inderdaad, plus het handige feit dat de registratie van vaccinaties in NL sowieso een rommeltje is (“vanwege de privacy”) in ieder geval als dat politiek handig uitkomt. Als er weer een extra prik of boostershot te slijten valt dan weten ze je natuurlijk wél te vinden.

 2. In veel landen heeft het een voordeel om gevaccineerd te zijn omdat deze groep bij corona WEL ivermectine krijgt in het ziekenhuis.
  Voor ON-gevaccineerden is ivermectine verboden, dat spreekt vanzelf.

 3. Hartstikke mooi artikel>>>> maarrrrr ??? hoe krijgen we nu boven water de ziekenhuis data uit Nederland???
  Hoeveel van de Nederlandse opgenomen Covid patienten zijn gevaccineerd???????
  En?? Indien ongevaccineerd hoeveel worden dan alsnog in ziekenhuis gevaccineerd???Zodat er dus duidelijk met cijfers gesjoemeld kan worden door RIVM… ik probeer ze al tijdje te benaderen maar daar hebben ze geen duidelijke rapporten over…..en die zijn dan door studenten gemaakt incompleet en niemand bereikbaar voor toelichting…!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 4. De “ongevaccineerden” zijn nu het doelwit van de regering omdat zij een ongecontroleerde minderheid vormen die de schuld krijgt van de kwalen van de samenleving, zeker. Maar het belangrijkste is dat er nu een wanhopige poging wordt gedaan om dit laatste deel van de volwassenen te vaccineren. De ongevaccineerden vormen een ongemakkelijke controlegroep om af te zetten tegen de variabele van de gevaccineerde bevolking De ongevaccineerden vormen een ongemakkelijke controlegroep om af te zetten tegen de variabele van de gevaccineerde bevolking – vooral omdat elke eerlijke beoordeling van dit sociale experiment dat wij vorig jaar hebben uitgevoerd, de hypothese van de regering over de werkzaamheid van de vaccins, duidelijk zou ondermijnen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in