© Freepik

Op 25 november vond er een bijzonder zeldzame gebeurtenis plaats in de lopende COVID-19 saga – de waarheid werd gesproken tegen de macht. Een gerenommeerde arts en infectieziektedeskundige kreeg de vrije hand om een overheidsfunctionaris te ondervragen, zonder tussenkomst en zonder duidelijke tijdsbeperking. De arts in kwestie was de vooraanstaande oncoloog, emeritus hoogleraar aan de universiteit van Kyoto en directeur en voorzitter van het informatiecentrum voor translationeel onderzoek (Tri) Masanori Fukushima. Zijn strenge en gepassioneerde uitbrander tegen een ambtenaar van het ministerie van Volksgezondheid, Arbeid en Welzijn (MHLW) over de veiligheid van het COVID-19 vaccin en de transparantie van de overheid zorgde voor aangrijpende beelden. Een opname ging snel viraal, waardoor dokter Fukushima een nieuwe status kreeg als belangrijkste criticus van de COVID-19 vaccins in Japan, schrijft Philip Patrick.

Op 28 december interviewde ik professor Fukushima via Zoom. Hij gaf me eerst wat achtergrondinformatie over zijn carrière en legde uit waarom hij betrokken was geraakt bij de kwestie van de COVID-19 vaccins, voordat hij inging op de specifieke schade, zijn mening over de reactie van de Japanse regering en de te volgen weg.

Philip Patrick: Professor Fukushima, dank u dat ik met u mag spreken. Mag ik u om te beginnen vragen wat achtergrondinformatie te geven over de gebeurtenis van 25 november en hoe u betrokken bent geraakt bij de veiligheidskwestie van het COVID-19 vaccin?

Masanori Fukushima: Ik ben afgestudeerd [in] biochemie aan de Kyoto University post graduate school en eigenlijk ben ik de oudste medisch oncoloog in ons land. In 2003 opende ik in de academische sector de eerste polikliniek voor kankerpatiënten toen ik hoogleraar was aan de Universiteit van Kyoto. In 2000 ben ik me gaan bezighouden met pharmaco-epidemiologie. Dit is de studie van het stoppen van geneesmiddelenrampen. Dat is de missie, de raison d’etre. Daarom ben ik betrokken bij het COVID-19 vaccinprobleem. Want geen enkele wetenschapper en slechts enkele artsen hebben zich uitgesproken over het probleem van de vaccins.

Dus, toen ik hoorde dat de regering en de EU en de VS het boodschapper-RNA-programma startten, was mijn eerste indruk dat dit ontzettend dom is. Want boodschapper-RNA is evolutionair en het celsysteem wordt altijd in zeer korte tijd afgebroken. Boodschapper-RNA is kwetsbaar en zou in het lichaam snel moeten worden afgebroken. Maar dit vaccin is gemodificeerd en gemanipuleerd om stabiel te zijn en te worden opgenomen in nanodeeltjes. Nanodeeltjes zijn het tweede probleem, omdat het altijd in elk type cel wordt opgenomen, in het bijzonder in stamcellen. Stamcellen zijn zeer belangrijk voor het herstel van alle soorten cellen. En het derde probleem is dat er geen specifieke aflevering is. Het (boodschapper-RNA) wordt in het lichaam geïnjecteerd en gaat het hele lichaam rond om spike-eiwitten tot expressie te brengen. Dit is een groot probleem. Het spike-eiwit is zeer gevaarlijk.

Dus toen ik voor het eerst hoorde dat de regering dit vaccin gebruikte en het PMDA [het Japanse regelgevende agentschap, gelijkwaardig aan de FDA] het had goedgekeurd, was ik zeer, zeer bezorgd, Maar het is een soort religie geworden. Toch geloven ze in de effectiviteit van het vaccin – het is als een Messias.

PP: Waarom is het spike-eiwit gevaarlijk?

MF: Het spike-eiwit bindt zich aan receptoreiwitten die [in] de meeste cellen tot expressie komen. Het [spike-eiwit] valt dus alle soorten cellen aan, met name endotheelcellen in het vaatstelsel, wat kan leiden tot stolling. Als de endotheelcellen zich binden aan het spike-eiwit wordt stolling in gang gezet.

  Ik heb er spijt van dat ik het COVID-vaccin heb genomen

PP: We hebben het dus over hartaanvallen?

MF: Ja, als de grote slagader wordt aangetast, kan dat leiden tot grote gevolgen, zoals hartaanvallen of beroertes. En de FDA heeft het signaal ontdekt van de frequentie van longtrombose.

PP: En u hebt in uw rapporten [gepubliceerd in een Japans tijdschrift] geschreven dat er 2.000 sterfgevallen zijn gemeld aan de regering [MHLW] die zeer waarschijnlijk het gevolg zijn van het vaccin. Maar in een van uw rapporten beschreef u dit als “het topje van de ijsberg”. Hoeveel groter kan het zijn?

FM: Een schatting is het vijfvoudige. De rapporten zijn voornamelijk afkomstig van artsen die de patiënten hebben verzorgd, maar de meeste vaccinaties vinden niet plaats in klinieken, maar in vaccinatiecentra die door de prefectuur worden gerund en waar de injectie door de verpleegster wordt gegeven [dus in de meeste gevallen zijn artsen niet rechtstreeks betrokken bij de keten van gebeurtenissen en is het onwaarschijnlijk dat zij problemen met het vaccin melden].

De gevallen stapelen zich op, maar de regering ontkent het oorzakelijk verband, zelfs bij autopsies waarbij de patholoog het oorzakelijk verband heeft aangetoond. Er is duidelijk bewijs voor een aanzienlijke toename van hartproblemen en vaatproblemen zoals beroertes en longontsteking-achtige symptomen en andere.

PP: Maar het argument dat mensen die in deze vaccins geloven altijd naar voren brengen is dat de vaccins, ondanks een paar problemen, veel meer mensen redden dan beschadigen. Wat is uw reactie daarop?

FM: Ik heb de regering gevraagd de COVID-19 sterfte bij gevaccineerde en ongevaccineerde mensen bekend te maken. Deze statistiek is cruciaal. Als er geen verschil is, dan rechtvaardigen de door vaccins veroorzaakte sterfgevallen het gebruik van de vaccins niet. Ik heb deze informatie op 1 augustus officieel opgevraagd bij mijn procureur. En het eerste antwoord was “twee maanden wachten”. En toen was het uiteindelijke antwoord “nee, wij geven geen informatie”. De volgende stap is dus de regering aanklagen.

PP: U bent van plan de regering aan te klagen?

FM: Ja, op basis van de Wet Openbaarheid van Bestuur.

PP: Dus ze weigeren vitale informatie openbaar te maken die het publiek moet weten en die levens kan redden?

FM: Ja, dat klopt. Het lijkt wel een grap. Want de regering heeft dergelijke informatie vorig jaar openbaar gemaakt. En er is bewijs dat voor mensen onder de 65 jaar het sterftecijfer voor ongevaccineerden lager is dan voor gevaccineerden. Het is grappig – nee, niet grappig omdat er veel sterfgevallen zijn, dus we lachen niet; maar het gedrag van het ministerie is erg dom.

PP: Dus, ze hebben het eerder bekend gemaakt en zijn toen gestopt met het bekendmaken, vermoedelijk omdat het gênant is. Het is dus onmogelijk om de informatie te vinden die we nodig hebben om uit te zoeken of de vaccins werken of niet? Op een bepaald moment in de video zei u “het lijkt erop dat jullie gegevens verbergen”.

FM: Ja, en ik denk dat ze boos waren. Er zijn zoveel doden. Het is een vaccinramp zonder weerga. Ik kan me niet voorstellen hoeveel mensen er werkelijk zijn gestorven. 2.000 is het minimum, het topje van de ijsberg.

PP: En het gaat om alle leeftijden, nietwaar? In een van uw rapporten stond dat een 28-jarige man stierf na het tweede vaccin zonder gezondheidsproblemen?

MF: Dat klopt, geen gezondheidsproblemen. Vijf dagen na het tweede vaccin. Het is zeer tragisch.

  Schokkende beelden: man krijgt toeval in auto tijdens Covid-19 injectie op drive-thru vaccinatielocatie

PP: Denkt u dat de schaal van dit alles zo enorm is en het schandaal zo groot dat de regering het gewoon niet kan accepteren? Ze gaan liever door met doen alsof de vaccins werken dan de omvang van de ramp toe te geven? Is dat hun standpunt?

MF: Dus… het is geen passende analogie, maar men zegt dat als u één persoon doodt, [het] wettelijk gezien moord is, maar als u zoveel mensen doodt, is het net oorlog en gaat u niet de gevangenis in.

PP: Iemand zei ooit dat hoe groter de leugen, hoe gemakkelijker je ermee wegkomt. Waarom laten de Japanners zich nog steeds vaccineren?

MF: Maar ik denk dat het percentage daalt. Veel mensen stoppen ermee. En blijkbaar moedigen de massamedia vaccinatie minder aan dan vroeger.

PP: Dus, in de media is er minder aanmoediging, er is niets over vaccinatieletsels, maar minder aanmoediging om je te laten vaccineren? De boodschap is subtiel veranderd.

MF: Ja, dat is de Japanse manier. Maar dit probleem wordt steeds groter. Een zeer populair tijdschrift publiceert een serie over de vaccinaproblemen. Hun invloed is zeer groot, dus volgend jaar zal er een verandering plaatsvinden.

PP: En drie andere artsen hebben zich gemeld (Kojima , Sano en Nagao). Wat is het gevoel onder artsen in het algemeen?

MF: Ja, Dr. Nagao heeft contact met mij opgenomen en wil een dialoog. En professor Sano was bij mij op de vergadering van 25 november. Hij zat aan dezelfde tafel. En er is ook Professor Kojima van de Universiteit van Nagoya. Professor Kojima is een zeer belangrijk persoon die de vaccinproblemen aan de hand van zeer belangrijke analyses heeft geïdentificeerd.

PP: Dus de groep wordt groter?

MF: Groter, maar ik ben er niet bij aangesloten. Ik ben erbij betrokken omdat mij werd gevraagd papers te schrijven over COVID-19, en één daarvan ging over hoe COVID-19 te vermijden en hoe ermee om te gaan. Ik adviseerde het juiste gebruik van steroïde therapie zonder uitstel. Toen COVID-19 in februari 2020 voor het eerst in Japan aankwam, verzamelde ik informatie uit China en concludeerde dat het kritieke punt was om de ontwikkeling van interstitiële pneumonitis te stoppen. Het antwoord is om de daling van het zuurstofgehalte in het bloed te detecteren. Als het lager is dan 95%, controleer dan de CT en als er een infiltratieteken is, start dan de behandeling.

PP: Dus de bestaande behandelingen waren voldoende?

MF: In principe wel, en als je het virus aanvalt met een antiviraal geneesmiddel, ontwikkelt het zich gewoon. Alpha, Beta, Gamma, Delta, enz. Alle virussen evolueren door communicatie met de gastheer. Dit is een biologisch principe.

PP: Dus de vaccins zijn nutteloos?

MF: Nutteloos. Dat denk ik.

PP: Eén theorie is dat interventies zoals lockdowns, het scheiden van mensen, het sluiten van scholen, etc., de ontwikkeling van het virus hebben beïnvloed, de natuurlijke evolutie hebben onderbroken, waardoor het mogelijk meer overdraagbaar is geworden. Zou het beter zijn geweest zich gewoon normaal te gedragen, het virus zich te laten verspreiden en de zieken gewoon snel te behandelen, zoals u hebt beschreven?

MF: Dit is vrij moeilijk om een duidelijk antwoord op te geven. De evolutie van het virus is gebaseerd op communicatie met de gastheer, dus we kunnen de evolutie van het virus niet [precies] voorspellen, maar in het algemeen ontwikkelen virussen zich om meer symbiotisch te worden met de gastheer. Aanvankelijk dacht ik dat COVID-19 vergelijkbaar zou zijn. Het sterftecijfer is gedaald en gestabiliseerd, en ik kan niet helemaal ontkennen dat vaccins effectief zijn geweest, maar we moeten echt denken dat artsen hun technieken hebben verbeterd en dat het virus minder giftig is geworden.

  Plotseling en onverwacht - 20 ingestorte atleten in slechts 5 dagen

PP: Het is dus niet te rechtvaardigen om de verminderde sterfte in verband te brengen met het virus. Het is post hoc ergo proctor hoc redeneren.

MF: Ja, en nog een punt – de klinische richtlijnen voor de behandeling van COVID-19 zijn nu in de 8e editie. Ze zijn zeer nauwgezet en nuttig. Als de behandelaar zich eraan houdt, heeft de patiënt meer kans op herstel.

PP: Nog een paar medische punten. In de opname zei u dat de Japanners relatief licht werden getroffen omdat zij vooraf immuniteit hadden, misschien door eerdere blootstelling aan coronavirussen?

MF: Ja, en deze bevinding is zeer belangrijk. Er is bewijs van artsen van de Kanagawa Dental University en zij vonden dat ongevaccineerde niet-besmette zorgverleners een hoog percentage kruisreactieve IgA tegen het SARS-Cov2-virus in hun speeksel hadden. Dit is heel belangrijk, want als we een vaccin maken voor een dergelijke ademhalingsziekte, moeten we een mucosaal of nasaal vaccin maken, geen [injectie], want injecties maken alleen IgG aan, geen secretoire IgA-antistoffen. Vaccins van het injectietype produceren alleen IgG op serumniveau dat het virus in het lichaam blokkeert. We moeten een oraal of nasaal vaccin maken, maar dat is nog steeds moeilijk.

PP: Tot slot zei u in uw rapporten dat misschien vooral de boosterprikken het immuunsysteem van mensen beschadigen en hen blootstellen aan allerlei problemen?

MF: Ja, dit is al bekend vanaf de begindagen van het vaccin, dat het ADE kan veroorzaken, dat is wanneer het antilichaam cellulaire infecties versnelt. En bij herhaalde dosering kan dit leiden tot oorspronkelijke antigeenzonde. Het vaccin van de eerste generatie was ontworpen om de eerste variant en de tweede Delta aan te vallen. Dit werd al duidelijk aangetoond in het rapport van Catherine Reynolds. Gevaccineerde mensen produceren dus geen geschikte antilichamen voor Omicron. De vaccins kunnen het aangeboren immuunsysteem uitschakelen door het eerste ontwerp van het vaccin.

PP: Mensen merken dat oude aandoeningen terugkomen omdat het immuunsysteem is beschadigd door het vaccin?

MF: Ja.

PP: Ik weet niet of u Dr. Aseem Malhotra uit het Verenigd Koninkrijk kent. Hij verdedigde eerst de vaccins, toen stierf zijn vader, en nu is hij een uitgesproken en krachtige criticus van de vaccins. En zijn standpunt is dat ze onmiddellijk moeten worden gestopt – totdat een grondige analyse van de schade van vaccins heeft plaatsgevonden. Bent u het daarmee eens?

MF: Ja, natuurlijk. Onmiddellijk stoppen. Regeringen over de hele wereld hebben de gegevens. Geef de gegevens vrij. Stop de immunisatie en start de wetenschappelijke discussie. En we moeten de langetermijneffecten van de mRNA-vaccins onderzoeken. De regering moet de gegevens niet verbergen en manipuleren.

PP: Dank u, professor. En bedankt voor het spreken van de waarheid tegen de macht.

Philip Patrick is een freelance journalist, gevestigd in Tokio.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Effect van grafeenoxide op hartspiercellen bij stimulatie door externe elektromagnetische golvenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelNieuwjaar arriveert in Donetsk – Wilde feesten -Terwijl in Kiev … niet veel
Volgend artikel15.000 actieve Poolse troepen aan het front in Oekraïne!
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

25 REACTIES

 1. Ik hoop dat deze site meer aandacht gaat geven aan de vaccins net als ninefornews plaatsen die veel artikelen over de vaccins die plaatsen dagelijks wel iets over hoe gevaarlijk het vaccin is

  • Ninefornews dropt alleen maar politieke gebeurtenissen waardoor mensen gecensureerd (vastgelegd?) los gaan. Vertrouw die site niet echt.
   (winstbejag met die schreeuwende perverse reclames)

   Maar wat heb je aan herhaling van hoe gevaarlijk???
   Hooguit voor nieuwe lezers, maar de consumende grazende massa bereiken we hier niet.

   • Ab;
    interessante site
    De gulden middenweg; van Peter baars
    NineForNews, eenzijdig, gekleurd
    Veel reacties van de zg wakkeren’
    Lijkt op niveau randdebiel.
    doorslag om dit kanaal te mijden

    • Robin de Boers NineForNews is overduidelijk controlled opposition door de vele reacties (en herhalingen) in de trend van oprutte, nexit & laat de tribunalen maar komen. Als reacties met deze inhoud worden geblokt blijft amper een kwart over.

     • En dan vergeet ik nog de grote hoeveelheid tenenkrommende spelfouten en het ontbreken van basiskennis om een goedlopende zin te formuleren.

   • off topic maar toch belangrijk de nieuwe id kaart

    identiteitskaart als trackingapparaat.

    Als burger worden we verondersteld om altijd onze identiteitskaart bij te hebben. Dat slavenkaartje met de gegevens op van onze PERSOON. Een ID waar u de houder van bent en niet de eigenaar. Om de zoveel jaar moet die vernieuwd worden en wordt u “opgeroepen” om langs te komen bij het gemeentehuis. Die ID die dus niet van u is, die u onder dwang opgedrongen wordt, moet u dan ook nog zelf betalen. En nadien wordt er van u verwacht dat u deze steeds op zak heeft.

    Al opgeroepen voor uw nieuwe Identiteitskaart? Dan ziet het er naar uit dat ze u vanaf heden overal kunnen volgen als u uw nieuwe ID op zak heeft. Naast de gewone chip die zichtbaar is met het blote oog – de chip die je in de kaartlezer steekt – bevat de nieuwe ID ook een RFID-chip.

    Die chip is dus een RFID-chip. Maar wat is dat nu?

    RFID staat voor ‘radio-frequency identification’. Het is een techniek waarmee data opgeslagen worden op een sticker (een RFID-tag of -label), of beter gezegd een minuscule chip. Via radiogolven leest een elektromagnetische lezer de gegevens op de chip af. Zo’n RFID-tag is minuscuul; hij kan zonder problemen verwerkt worden in allerlei objecten (van bankkaarten tot voedingsmiddelen), maar dient bijvoorbeeld ook om huisdieren en zelfs personen te ‘taggen’.

    Het grote voordeel van RFID? Je hebt geen streepjescode meer nodig om gegevens te lezen. Zelfs fysiek contact met het object waarop de RFID-tag is bevestigd, is geen vereiste meer. De radiogolven lezen het RFID-label namelijk vanop afstand. Actieve RFID-tags, die over de nodige batterij-energie beschikken om zelf signalen af te geven, kunnen zelfs op grote afstand gelezen worden.(bron) In essentie draait RFID om het draadloos, op afstand identificeren en volgen van objecten.

    “Radio-frequency identification (identificatie met radiogolven, RFID) is een technologie om van een afstand informatie op te slaan in en af te lezen van zogenaamde RFID-tags die op of in objecten of levende wezens zitten, bijvoorbeeld in chipkaarten die gebruikmaken van Near field communication (NFC).”

    Dus een RFID-tag die op of in een levend wezen (‘mens’) zitten. Hoe vaak hebben we al geschreven over de Great Reset. Zijn dat niet dezelfde die het transhumanisme promoten. Klaus Schwab die spreekt over “wearables” (dingen die je kan dragen bv. een smart watch) om dit in een later stadium te implanteren. Die RFID-chip die geïmplanteerd wordt?

    De nieuwe ID’s zijn dus allemaal voorzien van zo’n RFID-chip zonder dat de mensen dit weten. En dan komen we terug op waarmee we begonnen zijn. De overheid verplicht u om deze ID gaan af te halen en om deze nadien altijd op zak te hebben. Met die RFID-chip in uw ID kunnen ze u dus overal volgen.

    Enkele mannen en vrouwen geven tips:
    1 “ID-kaart in anti-RFID*-beschermdoosje steken zoals voor bankpasbeschermer.”
    2 “5 seconden in de microwave steken.”
    3 “Steek je pas in zilverpapier, wikkel het er een paar keer in en daar gaat geen signaal meer in of uit”
    4 “Een metalen doosje gebruiken”
    5 “Chip doorboren met een naald/punaise, of sneetje in geven”

    https://wakkernieuws.be/wakkere-maatschappij/uw-nieuwe-id-is-een-potentieel-trackingapparaat/
    Wakker Nieuws – Onafhankelijk alternatief nieuws op het scherp van de snee

    Dus nieuwe kaart nodig meteen nuken in de magnetron…

    • COVID-19 betekent Certificate of Vaccination Identity & 19 verwijst naar Artificial Intelligence.
     Bill Gates’ Microsoft-dochterbedrijf ID2020 (Digital Identity Alliance) heeft in 2019 patent aangevraagd & gekregen onder nummer WO2020060606 (Openbaringen 13) voor een betalingssysteem, dat gebruikt maakt van nanotechnologie onder de naam luciferase.
     Hoe duidelijk wil je het hebben?

    • Boertje, bedankt dat je dit weer oprakelt. Het stond op het EU en NederFuckersLand programma: de uitrol van het digitale vax paspoort. Nu dit dus. Hetzelfde lijkt het, maar dan zonder de gratis vax.

    • Als ik dat dan goed lees is je id kaart een spion in je achter broek zak of handtasje van de vrouw om je beweegredenen te volgen op grote afstand vanwege de vermeende chip in je id kaart of zelfs je kenteken bewijs dan wel rijbewijs Vandaar dat mijn id kaart of rijbewijs of kenteken bewijs nooit meer gevraagd wordt of dat er controle is op die bewijzen dat vroeger veelal voorkwam door de politie Vandaar dat ik twee weken geleden te hard zou hebben geleden (7km) wel te verstaan op een rijksweg waar er onmogelijk harden gereden kan worden omdat op die plek een rotonde is en waar je vijftig km nog niet een kunt halen Kortom er stond geen radar of dergelijke maar dat op grote afstand is geconstateerd dat ik daar reed en wel 7 km harder dan 50 km Dus je moet niet alleen je id kaart doorprikken maar je moet niets bij je hebben of alles in zilverpapier omwikkelen want controle om je staande te houden is er al jaren niet meer Kortom je hoeft niet meer geprikt te worden door een vermeende anti vaccinspuit want alles draag je ongemerkt al jaren met je mee

 2. Henk:
  dat weet ieder van ons lange tijd.
  De overigen , kijken naar NPO, lezen het populaire oorlogskrantje
  Deze man vertelt niets nieuws, maar de idioot legt wel een pil en neusspray op tafel.
  Totaal onbetrouwbaar, ook daar hij hier na 3 jaar mee aan komt kakken.
  🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀🐀

  • En,… waarom een spuit, neusspray, pil voor een ‘ verkoudheid’
   0,15% sterftecijfer nog niet aan alleen C. Gelinkt is dit getal.
   als je jong bent iets van 0,0015% risico . Pharma Hoeren 🥼🩺 meer niet

 3. Wil niet veel zeggen maar volg dagelijks ninefornews en frontnieuws en ongehoord nederland en je blijft op de hoogte van alles gooi kanalen als de nos rtl nieuws hart van nederland uit je leven.
  Men zou dagelijks deze pagina moeten bezoeken

 4. Ga de facebook pagina
  bijwerkingen na mrNa vaccin maar eens volgen daar delen de mensen al hun verhalen van bijwerkingen die hebben gehad na hun vaccin al 39000 mensen zijn lid van die pagina op naar nog meer leden

  • Het enige wat ik nu constateer in dit zeer prille nieuwe jaar 2023 is dat veel mensen ziek zijn van griepverschijnselen en dat de covid test niet aan wijst dat men corona heeft Maar vorige jaren waren ook veel mensen ziek maar toen was dat corona en van griep was geen sprake meer Maar nu blijkt de griep weer toeslaat Veel mensen om mij heen liggen plat en ook veel kinderen zijn ziek wat hiervoor niet was Dat duidt erop dat veel gevaccineerden nu pas te maken krijgen met nevenverschijnselen van de covid spuiten dus vooral nu ook van kinderen die voor hun ouders die spuiten moesten laten zetten omdat anders de vakanties niet doorgingen vanwege de beruchte corona pas!!!!!!!!!!!!!!die ze nodig hadden vakantielanden binnen te mogen gaan en nog maar niet te hebben over de horecazaken en winkels Ik China neemt de corona verschijningen weer drastisch toe en het west laat het handelsverkeer toch toe zodat besmettingen niet kunnen op afstand gehouden worden door die grenzen op zich minst te bewaken of zich te sluiten voor alle chinees handelsverkeer door personen

 5. Fijn dat die arts de regering de les leest. Toch nog wat na twee jaar.

  Ik zou toch graag eens wat wetenschappelijk onderzoek willen lezen over dit:
  “De evolutie van het virus is gebaseerd op communicatie met de gastheer, dus we kunnen de evolutie van het virus niet [precies] voorspellen, maar in het algemeen ontwikkelen virussen zich om meer symbiotisch te worden met de gastheer.” (kan zijn dat ik niet goed gezocht heb, mss dat iemand anders het wel gevonden heeft?)

  Wow!
  “en als je het virus aanvalt met een antiviraal geneesmiddel, ontwikkelt het zich gewoon.” Meer uitleg aub?

  En hierop wordt door de interviewer ook niet dieper doorgevraagd:
  “maar we moeten echt denken dat artsen hun technieken hebben verbeterd en dat het virus minder giftig is geworden.” Wat bedoelt hij met de artsen, en hun technieken, en verbeterd, en het virus, en minder giftig. Genoeg gaten in het verhaal nog.

  Ik kan het niet helpen de timing van deze ronde met de overheid vreemd te vinden – nu dat het WHO toegeeft dat de rotzooi in de spuit niet werkt tegen het ‘virus’. En nu dat deze arts ook voorstelt een neusspray te maken (!), en deze arts heeft het nog steeds over het ‘virus’ plus allerlei abracadabra over de ‘evolutie’ van het nooit geisoleerde ding, en hij wordt als eerste voorgesteld als iemand met dergelijke credentials waardoor je hem zonder meer moet vertrouwen. Hoppa.

 6. Ik ben naar de politie geweest om dit aan te kaarten. Ik ben het politie bureau uitgezet met de dreiging dat ze me een dagje zouden opsluiten. Zolang de politie niet meewerkt zijn we kansloos… en de politie zit bij het WEF op schoot.

  • Naam*: wat een verhaal… zou je wat meer details kunnen schrijven? Zoals waar dat was, waarom je dat bij de politie wilde doen, waarom ze dat zeiden, hoe de conversatie verliep, etc. Dit is een echte ‘insider story’ wat je hier vertelt.

  • Bijzonder dat mensen nog niet weten dat politie bestaat uit gefrustreerde mislukte criminelen. Niet zo handig om bij de vijand zelf te melden dat ze niet deugen. Die malloten zijn er juist om “hun wetten” te handhaven!!!!!

   Weg blijven, negeren die blauwe boefjes

 7. Fukushima zegt : “Gevaccineerde mensen produceren dus geen geschikte antilichamen voor Omicron. De vaccins kunnen het aangeboren immuunsysteem uitschakelen door het eerste ontwerp van het vaccin.”
  En we konden op een gegeven moment ook lezen dat de PharMaffia helemaal was gestopt met Human Trails betreffende de Omicron Booster en zich slechts had beperkt tot wat testjes met 8 humanized lab rats. En hoe het dàarmee was afgelopen weet ik even niet meer. En geheel volgens verwachting werden ook de Omicron boosters ‘gewoon’ door de FDA goedgekeurd.

  • Elke “variant” van het niet-bestaande “virus” is een verdienmodel. Je hoeft geen onderzoek te doen, gewoon een nieuw jasje om hetzelfde giftroepje en de schapen komen er aan gehobbeld. En zo hou je tegelijkertijd je programma in stand met dezelfde GMO-gifspuit.

   De rotzooi had nooit iets te maken met een ‘virus’… de ‘virus’ was het lokmiddel om het aas er in te krijgen. En het aas is een experimentele gen-therapie om de mens tot GMO te maken. Het experiment loopt niet zo best meer. Ik vraag me af hoe ze het voor elkaar gaan krijgen om elk half jaar die boester er in te spuiten, zodat de gewenste GMO productie van de hele wereldbevolking gestaag kan doorgaan zonder al te veel opvallende sterftes. Het spuit momentum is behoorlijk verstoord geraakt. Maar met een slim plan gaat het feest weer door en komen de schapen weer janken. Of broeit er wat anders? Een EMP aanval van de Space Aliens? Dan ben je in eén klap van de kudde af. Maar daar gaat het niet om – ze willen niet van de kudde af, ze willen GMO’s. Want ze kunnen mensen ook uitmoorden op andere manieren, en niemand die een piep zal geven. Maar dat gebeurt dus niet; want het gaat er om levensvatbare GMO’s te produceren – dan ben je God. En wat er hier en daar sterft, tsja, da’s side effect van het GMO maken… jammer dan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in