In een tv-interview met Al Jazeera Television heeft Dimitry Medvedev, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsraad van Rusland, gezegd: “Dit is geen voorspelling, maar wat er nu al speelt. De ruiters van de Apocalyps galopperen vooruit, en wij kunnen alleen maar naar God kijken.”

Hier is de video:

Medvedev werd bij de verkiezingen van 2008 tot president van Rusland gekozen. Hij werd beschouwd als liberaler dan zijn voorganger, Vladimir Poetin, die tijdens Medvedev’s presidentschap ook tot premier werd benoemd, schrijft Hal Turner.

Medvedev’s belangrijkste agenda als president was een breed opgezet moderniseringsprogramma, dat erop gericht was de Russische economie en maatschappij te moderniseren, en het land minder afhankelijk te maken van olie en gas.

Tijdens Medvedev’s ambtstermijn werd het nieuwe START-verdrag tot vermindering van de kernwapens door Rusland en de Verenigde Staten ondertekend, kwam Rusland als overwinnaar uit de Russisch-Georgische oorlog, en herstelde het zich van de Grote Recessie. Medvedev lanceerde ook een anti-corruptiecampagne, ondanks het feit dat hij later zelf van corruptie werd beschuldigd.

Hij diende een enkele ambtstermijn en werd na de presidentsverkiezingen van 2012 opgevolgd door Poetin. Medvedev werd toen door Poetin tot premier benoemd. Hij trad samen met de rest van de regering af op 15 januari 2020 om Poetin in staat te stellen ingrijpende grondwetswijzigingen door te voeren; hij werd op 16 januari 2020 opgevolgd door Michail Misjustin. Op dezelfde dag benoemde Poetin Medvedev in het nieuwe ambt van plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsraad.

Het feit dat Medvedev rechtstreeks verwees naar de “Ruiters van de Apocalyps” is voor veel waarnemers verbluffend, omdat het aangeeft hoe de leiders van Rusland de huidige ontwikkelingen in de wereld zien. Medvedev maakte duidelijk “Dit is geen voorspelling, maar wat er nu al speelt.”

De Ruiters van de Apocalyps

(Uit Wikipedia)

De Vier Ruiters van de Apocalyps (vaak aangeduid als de Vier Ruiters) zijn figuren in de christelijke godsdienst, die voor het eerst voorkomen in het profetische Boek Zacharia in het Oude Testament en in het Boek Ezechiël, waar zij genoemd worden als straffen van God. Later verschijnen zij in het laatste boek van het Nieuwe Testament, Openbaring, een apocalyps geschreven door Johannes van Patmos.

Openbaring 6 verhaalt van een boek of boekrol in Gods rechterhand, die verzegeld is met zeven zegels. Het Lam Gods/leeuw van Juda opent de eerste vier van de zeven zegels, waardoor vier wezens worden ontboden, die uitrijden op witte, rode, zwarte en bleke paarden. Zacharia beschrijft hen als “degenen die de Here gezonden heeft om over de aarde te patrouilleren,” waardoor zij tot rust komt. Ezechiël noemt ze als “zwaard, hongersnood, gedierte en pest”.

In de openbaring van Johannes rijdt de eerste ruiter op een wit paard, draagt een boog, en krijgt een kroon – hij rijdt vooruit als een figuur van Verovering,[1][2] misschien een aanroeping van Pestilentie, Christus, of de Antichrist. De tweede ruiter draagt een zwaard en rijdt op een rood paard en is de schepper van (burger)Oorlog.[3] De derde ruiter, een voedselhandelaar die op een zwart paard rijdt, symboliseert Hongersnood. Hij draagt De Weegschaal.[4] Het vierde en laatste paard is bleek, en daarop rijdt de Dood.[5] “Zij kregen gezag over een vierde deel der aarde, om te doden met zwaard, hongersnood en pest, en door middel van het gedierte der aarde.”[6]

  Toespraak Poetin voor Russisch parlement citaten en complete toespraak Engelstalig (Video) - Schort nieuw nucleair START-verdrag op, zet kernwapens op gevechtsgereedheid

Het apocalyptische christendom interpreteert de Vier Ruiters soms als een visioen van voorbodes van het Laatste Oordeel, dat een goddelijke eindtijd over de wereld afroept.[7][8]

Gezien de “oorlogen en geruchten van oorlog uit het oosten”, de voortdurende pest van COVID en nu, Apenpokken, en de “tekenen in de hemelen en op de aarde” in de vorm van aardbevingen, hele watermassa’s die zonder verklaring bloedrood worden, en soortgelijke vreemde gebeurtenissen, is het niet moeilijk te begrijpen waarom Medvedev zei wat hij zei.

Terwijl de V.S. en zijn NAVO-vazalpartners de dingen als louter “strategie” en “politieke positionering” zien, bekijken de leiders van Rusland de dingen vanuit het perspectief van het letterlijke einde van de wereld. Dit verschil in benadering van het nationale leiderschap kan verklaren waarom de Democraten en Republikeinen niet stoppen met de waanzin die gaande is over de speciale militaire operatie om Oekraïne te denazificeren en te demilitariseren. In plaats van te de-escaleren, te pauzeren, of zelfs maar een stapje terug te doen om te heroverwegen, gaat de mensheid voort in de richting van de beangstigende realiteit van Armageddon.

De omstandigheden schijnen de Verenigde Staten en Rusland steeds dichter bij een gruwelijke krachtmeting te brengen. Als ik in het Witte Huis zat, zou ik alles in het werk stellen om een uitweg uit deze puinhoop te vinden. Helaas is de man die momenteel onze natie leidt een heethoofd in een vergevorderde staat van geestelijk verval, en hij wordt omringd door het slechtste team voor buitenlands beleid in de geschiedenis van de V.S. Dat is een recept voor een ramp, maar de meeste mensen schijnen er volledig van overtuigd te zijn dat een regelrechte oorlog met Rusland uiterst onwaarschijnlijk is. De meesten van ons schijnen te denken dat wij het conflict in Oekraïne kunnen blijven laten escaleren zonder daar ooit ernstige gevolgen van te ondervinden. Helaas zien de Russen dat heel anders.

Op de Russische televisie wordt er voortdurend over gesproken hoe het conflict in Oekraïne eigenlijk een proxy-oorlog is tussen de Verenigde Staten en Rusland.

In het staatstelevisieprogramma 60 Minutes kondigde presentatrice Olga Skabeeva aan:

“Ik heb onaangenaam nieuws… Ook al zijn we methodisch bezig met het vernietigen van de wapens die [aan Oekraïne] geleverd worden, maar de hoeveelheden waarin de Verenigde Staten ze sturen dwingen ons om tot een aantal globale conclusies te komen. Misschien is het tijd om te erkennen dat er misschien een einde is gekomen aan de speciale operatie van Rusland in Oekraïne, in die zin dat er een echte oorlog is begonnen: WOIII. Wij zijn gedwongen de demilitarisering uit te voeren, niet alleen van Oekraïne, maar van het hele NAVO-bondgenootschap.”

  Hoe de oorlog in Oekraïne zal eindigen - John Mearsheimer

Helaas heeft zij helemaal gelijk dat de Derde Wereldoorlog nu begonnen is.

Laten we hopen dat er een manier gevonden kan worden om die te stoppen voordat het tot een nucleaire oorlog komt.

Nucleaire oorlog is niet een onderwerp dat veel op de Amerikaanse nieuwszenders ter sprake komt, maar in Rusland wordt het regelmatig als een mogelijke optie voorgesteld…

Vladimir Avatkov, van de Diplomatieke Academie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zei:

“U had het over Wereldoorlog III en over de manier waarop de Amerikanen en de Polen op het grondgebied van Oekraïne optreden – we moeten daarbij denken aan de woorden van Vladimir Vladimirovitsj Poetin, die gezegd heeft dat iedereen die zich met de speciale militaire operatie probeert te bemoeien, een zware prijs zal betalen.” Skabeeva onderbrak: “Wij vergeten deze woorden van Vladimir Vladimirovitsj Poetin nooit, maar een groot aantal mensen staat nu al in de rij, en probeert zich te bemoeien met de speciale operatie van Rusland op het grondgebied van Oekraïne. Het blijkt dat we moeten handelen – maar we moeten nog uitzoeken hoe we kunnen handelen zonder een nucleaire aanval uit te voeren.”

Als u zoiets leest, zou u tot in het diepst van uw ziel moeten rillen.

Als Russische journalisten en politici dit soort dingen zeggen, waarom nemen wij ze dan niet serieus?

Onlangs nog sprak een vooraanstaand Russisch politicus openlijk over het vernietigen van beide kusten van de Verenigde Staten met Sarmat intercontinentale ballistische raketten…

De politicus, Alexie Zhuravlev, werd in de talkshow vergezeld door collega-parlementslid en Russische staatsmondstuk Jevgeni Popov, de presentator van het programma van de zender Rossiya 1.

De wetgever beweerde dat twee van de Russische Sarmat-raketten de hele oostkust van Amerika zouden kunnen vernietigen – om er vervolgens aan toe te voegen dat er ook “slechts twee raketten voor de westkust” nodig zouden zijn.

De Russische Sarmat intercontinentale ballistische raketten zijn veel beter dan alles wat wij hebben, en wij hebben er geen verdediging tegen.

Als het erop aankomt, geloof ik dat de Russen niet zullen aarzelen om hun kernwapens te gebruiken.

Onze leiders zouden moeten proberen een vreedzame uitweg uit deze crisis te vinden, maar in plaats daarvan blijven beide politieke partijen de zaak alleen maar laten escaleren.

Joe Biden heeft zojuist voor de allereerste keer beloofd dat hij lange-afstandsraketsystemen die doelen in Rusland kunnen raken aan Oekraïne zal geven…

De Amerikaanse president Joe Biden heeft ermee ingestemd Oekraïne geavanceerde raketsystemen te geven die met precisie kunnen toeslaan op Russische doelen op grote afstand, als onderdeel van een wapenpakket van 700 miljoen dollar dat naar verwachting woensdag zal worden onthuld.

De Verenigde Staten leveren Oekraïne raketsystemen voor de artillerie met een hoge mobiliteit, die nauwkeurig doelen kunnen raken tot op een afstand van 80 km, nadat Oekraïne “garanties” had gegeven dat zij de raketten niet zullen gebruiken om binnen Rusland toe te slaan, zeiden hoge ambtenaren van de regering.

  Van de Zwarte Zee tot de oostelijke Middellandse Zee, por de Russische Beer niet

Wat een ongelooflijk dwaze zet.

Is Biden helemaal gek geworden?

Als reactie houden de Russen raketoefeningen…

De atoomstrijdkrachten van Rusland houden oefeningen in een gebied even ten noordoosten van Moskou.

Het besluit om deze oefeningen te beginnen komt slechts één dag nadat president Joe Biden zijn besluit bekendmaakte om geavanceerde raketsystemen naar Oekraïne te sturen, bericht de New York Post.

Volgens een onafhankelijk persbureau in Rusland nemen ongeveer 1.000 Russische soldaten deel aan intense manoeuvres waarbij meer dan 100 militaire voertuigen worden gebruikt, waaronder Yars intercontinentale raketlanceerinrichtingen.

Jakkes!

Op dit ogenblik leveren de V.S. het grootste deel van het nieuwe militaire materieel voor de oorlog in Oekraïne, het grootste deel van de inlichtingen voor de oorlog in Oekraïne, en de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Lloyd Austin heeft openlijk toegegeven dat wij in feite Oekraïners naar de Verenigde Staten halen om hen te trainen om terug te gaan en in de oorlog te vechten.

En nu hebben wij vernomen dat de V.S. in feite “offensieve hacking operaties” tegen Rusland hebben uitgevoerd…

Generaal Nakasone bevestigde voor het eerst dat de VS offensieve hack-operaties uitvoerden ter ondersteuning van Oekraïne, als reactie op de Russische invasie.

Hij vertelde aan Sky News: “Wij hebben een reeks operaties uitgevoerd over het hele spectrum; offensieve, defensieve, [en] informatie-operaties.”

Wat denken wij wel?

Zijn onze leiders werkelijk zo roekeloos geworden?

Als er eenmaal een regelrechte oorlog met Rusland uitbreekt, is er geen weg meer terug.

Maar op dit ogenblik zijn veel Amerikanen zo door zichzelf geobsedeerd, dat zij niet eens beseffen dat onze leiders in Washington ons aan de rand van het ondenkbare hebben gebracht.

Wij zijn een land geworden vol zelfvernietigende ontaarden, die er zo uit zijn, dat wij niet eens beseffen wat wij onszelf aandoen.

Er is een kleine minderheid van de bevolking die wakker is, maar de meeste mensen zijn in een diepe staat van slaap. Ik doe mijn best om hen wakker te schudden, maar het grootste deel van de bevolking wil gewoon niet luisteren.

De media vertellen hun dat ze Rusland moeten haten, en dus zullen de meesten van hen blijven juichen voor meer escalatie, totdat het veel te laat is om nog van koers te veranderen.

Als wij het conflict in Oekraïne blijven laten escaleren, kunnen de Russen uiteindelijk in een positie worden gebracht waarin zij het gevoel hebben dat zij gedwongen worden een heel moeilijke beslissing te nemen.

En als die dag eindelijk aanbreekt, kunt u maar beter hopen dat zij niet besluiten de trekker over te halen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

De situatie tussen de VS/NAVO en Rusland is kritiek geworden – Kernoorlog?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelHet eindexamen
Volgend artikelOekraïne-berichten – De leugens van het Westen worden steeds brutaler
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

  1. Tijdens de grote tsunami waren er getuigen die zagen dat de zee rood werd, dode vissen dreven boven.
    Niet veel later kwamen de mega golven.

    Vermoedelijk was het HAARP die tectonische platen op zee deed verschuiven.

  2. Het westen heeft van een interventie in een intern conflict een existentiële oorlog voor Rusland gemaakt, en dat kan enkel eindigen in OF een Russische overwinning OF de vernietiging van de wereld.
    De waanzin, in de vorm van een salonsocialistische globalistische elite, regeert in het westen, en het is blind voor Armageddon.
    Welterusten allemaal…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in