De ongeziene doodsstatistieken: drastische toename van sterfgevallen na Coronavaccinatie

16

Als gevolg van de wereldwijde Coronavaccinatie neemt het aantal sterfgevallen als gevolg van deze vaccinatie snel toe. Een medicijn mag niet gevaarlijker zijn dan de ziekte zelf. Maar de Coronavaccins vallen allang buiten dit kader. De mainstream media zwijgen erover.

Een medicijn mag niet gevaarlijker zijn dan de ziekte zelf. Tot nu toe zijn artsen over de hele wereld het eens over deze vuistregel. Maar de Coronavaccins vallen allang buiten dit kader. Na slechts enkele weken lijken deze volledig nieuwe en onvoldoende geteste vaccins qua gevaar te wedijveren met het virus dat zij moesten bestrijden. Als men de doden en de (langdurig) gekwetsten extrapoleert naar de totale bevolking – als het werkelijk dekkende “vaccinatiegraad” zou moeten komen – zijn de cijfers schrikbarend! In het licht van een sterk verkorte testprocedure dringt zich het verontrustende besef op: wij zijn proefkonijnen, bericht Anonymousnews.

Als journalist met 40 jaar beroepservaring, ben je heel wat gewend, nietwaar? Maar toen ik de nogal ingewikkelde database van de Amerikaanse Centers for Disease Control doorzocht op sterfgevallen die verband hielden met vaccins, kreeg ik de rillingen over mijn rug. Van 2000 tot 2020 werden jaarlijks tussen 44 en 184 sterfgevallen na vaccinatie gemeld aan het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), een gemiddelde van 117 per jaar.

In januari en februari van dit jaar werden 992 sterfgevallen gemeld. Extrapolatie van dit aantal naar de waarde die aan het eind van het jaar wordt verwacht als de frequentie van de sterfgevallen gelijk blijft, levert het ongrijpbare cijfer van 5952 sterfgevallen “na” vaccinatie op, 51 maal het vorige cijfer. Hier het protocol van de database-query van 8 maart, de gekozen zoektermen en de parameters van de evaluatie.

Dit cijfer zal zeer waarschijnlijk worden overschreden, aangezien de vaccinatiegraad in de VS verre van volledig is en de rapportageperiode voor het lopende jaar slechts twee maanden bedraagt. Dit is exclusief de sterfgevallen die zich nog zullen voordoen als gevolg van de vaccinatie in januari of februari.

De toename heeft niets te maken met het feit dat er nu plotseling veel meer wordt ingeënt. In de VS, waar veel gevaccineerd wordt, krijgt 45 tot 60 procent van de bevolking elk jaar een griepprik. De toename moet verband houden met de experimentele gen-vaccins tegen Covid-19.

Omwille van de journalistieke nauwkeurigheid moet dit opzienbarende cijfer in enig perspectief worden geplaatst. VAERS is gebaseerd op meldingen die niet alleen door medische beroepsbeoefenaren en farmaceutische bedrijven in de databank kunnen worden ingevoerd, maar ook door de getroffenen, d.w.z. hun familieleden zelf. De Centers for Disease Control (CDC) en de Food and Drug Administration (FDA) wijzen er uitdrukkelijk op dat “rapporten informatie kunnen bevatten die onvolledig, onnauwkeurig, willekeurig of niet verifieerbaar is”. Maar dat was in voorgaande jaren ook zo, dus de cijfers zijn vergelijkbaar.

  Belgische rechtbank: COVID-vaccinpaspoorten zijn onwettig

De cijfers geven ook uitdrukkelijk geen indicatie van een bevestigd verband tussen vaccinatie en overlijden. Ook dat is de afgelopen jaren niet veranderd. Daar komt nog bij dat de onderrapportage van het systeem buitengewoon hoog is. In een studie van de Harvard Medical School uit 2009 werd het cijfer op 99 procent geschat, op basis van een vergelijking met een groep van 376.452 mensen die meermaals waren gevaccineerd. Voor sterfgevallen zal het echter waarschijnlijk lager liggen. Maar nogmaals, er moet een vermoeden zijn voordat het gemeld kan worden. (Lees meer: Electronic Support for Public Health – Vaccine Adverse Event Reporting System).

Hoe is de situatie in Zwitserland? 16 sterfgevallen “op verschillende tijdstippen na de vaccinatie” werden door Swissmedic op 26 februari gemeld in zijn tweewekelijkse update over de bijwerkingen van Covid-19 vaccinaties, die het bedrijf sinds kort publiceert. Dit betreft alleen de door deskundigen geëvalueerde gevallen – overigens allemaal “zonder concrete aanwijzingen” voor vaccinatie als oorzaak. Ongeveer evenveel gevallen zijn gemeld, maar nog niet geëvalueerd, verklaart mediawoordvoerder Lukas Jaggi desgevraagd. Nog eens 95 van de in totaal 364 meldingen werden als ernstig geclassificeerd. De mensen werden in het ziekenhuis opgenomen of de reacties werden om andere redenen als medisch significant geclassificeerd.

Zijn deze 30 sterfgevallen “na” vaccinatie veel of weinig? Concrete vergelijkende cijfers ontbreken. De “Vaccinovigilantie” van Swissmedic werkt traag en volgens een ander systeem. Alleen bevestigde gevallen met vaccinatie als oorzaak worden gepubliceerd. Online opvragen is niet mogelijk, en de gegevens worden met vertraging gepubliceerd. Zo verscheen het rapport over 2019 pas in september 2020, waaruit blijkt dat in 2019 273 ongewenste voorvallen werden gemeld, waarvan “77 (28,2 procent) medisch belangrijke voorvallen waren en 19 (7 procent) voorvallen met ernstige gevolgen.” De twee sterfgevallen komen in geen enkele tabel voor, maar worden vermeld in de tekst aan het eind van het verslag.

Wat onmiddellijk opvalt, is dat er alleen al in de eerste bijna twee maanden van dit jaar vijf keer meer “ernstige” voorvallen zijn gemeld dan in heel 2019. Geëxtrapoleerd voor het hele jaar is dat een dertigvoudige toename. Swissmedic kan hier alleen maar “geen bewijs van nieuwe veiligheidsproblemen” uit afleiden, omdat niemand van de reguliere journalisten het rekensommetje maakt.

Hoe zit het met het aantal doden? Hier is het moeilijker een vergelijking te maken, omdat in het jaarverslag van “Vaccinovigilance” alleen de bevestigde gevallen worden gemeld, terwijl in de nieuwe Swissmedic-update over bijwerkingen alle geëvalueerde gevallen worden gemeld. Zoals gezegd zijn het er 16, en aangezien geen oorzakelijk verband met de vaccinaties kon worden vastgesteld, zullen zij niet worden vermeld in het verslag voor 2021, dat komend najaar zal worden gepubliceerd.

  WHO data onthult: Covid-"vaccins" veroorzaken psychiatrische stoornissen bij honderdduizenden mensen

Zelfs wanneer we gedwongen worden appels met peren te vergelijken, blijft het verschil opvallend: twee sterfgevallen als gevolg van vaccinatie in 2019, 30 sterfgevallen – geëvalueerd en gemeld – in de eerste twee maanden van 2021.

Als de trend doorzet, komt dat aan het eind van het jaar op 180 doden – een hyperinflatoire toename van het vaccinatierisico. Onder deze omstandigheden verdient de “veilige” beoordeling door Swissmedig van het gen-vaccin van Pfizer/BioNTech een dubbel vraagteken, d.w.z. onmiddellijke en ernstige opheldering, bij voorkeur door een onafhankelijke instantie.

De veiligheidsverklaring van Swissmedic in de “gewone procedure”, zoals zij schrijft in haar persbericht over de vrijgave van het vaccin van Pfizer/BioNTech, is gebaseerd op slechts 20.000 gevaccineerde personen in de testfase. Met zo’n kleine testgroep is geen statistisch betrouwbare informatie over de frequentie van zeldzame voorvallen mogelijk. In het VK werden 42.131 vaccinaties met het Pfizer / BioNTech-vaccin gevolgd door één sterfgeval, en stierf één op 33.659 gevaccineerd met het Astra-Zeneca-product.

Eén enkel sterfgeval in de oorspronkelijke testgroep van 20.000 zou het risico met bijna 100 procent hebben overschat; geen enkel sterfgeval zou helemaal geen conclusies over het risico hebben opgeleverd. Statistisch betrouwbare conclusies over de waarschijnlijkheid van zeldzame gebeurtenissen vereisen testgroepen van ten minste een half miljoen. Daarom heeft Pfizer een contract gesloten met de Israëlische regering voor de exclusieve evaluatie van de gegevens van de inentingscampagne.

Dat de grootschalige vaccinatie met het mRNA-vaccin meer weg heeft van een veldproef werd onlangs bevestigd door Albert Bourla, CEO van Pfizer, die Israël omschreef als het “laboratorium van de wereld”. Waar het enige verschil tussen Israël en de rest van de wereld is dat daar meer gegevens worden verzameld.

Als de nieuwe genvaccins experimenteel zijn, moet de gevaccineerden ook duidelijk worden verteld dat zij deelnemen aan een veldproef. De gunstige effecten van een vaccin kunnen worden vastgesteld met een ernstige statische evaluatie met 20.000 proefpersonen, maar de risico’s op ernstige voorvallen kunnen dat niet. “Volwassen of minderjarige patiënten die in staat zijn te oordelen, moeten vrijelijk en na volledige informatie instemmen met een behandeling.” Het Federale Ministerie van Volksgezondheid vermeldt dit onder de titel “Vrije toestemming voor behandeling of zorg na uitgebreide informatie“.

  Verdwenen na vaccinatie: Waar is verpleegster Tiffany Dover?

Onder deze omstandigheden zou “volledige informatieverstrekking” ook moeten inhouden dat de waarschijnlijkheid van ernstige bijwerkingen, waaronder overlijden, op dit moment niet op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld en dat er, op basis van de huidige kennis, aanzienlijk meer sterfgevallen “na” vaccinatie optreden dan tot nu toe het geval is geweest.

Vaccins veroorzaken sterfgevallen, dat is algemeen bekend. Dat is de reden waarom de meeste landen rapportagesystemen handhaven. Ondanks de sterfgevallen wegen de voordelen van vaccinatie echter op tegen de risico’s, is het standaardargument van de farmaceutische industrie, omdat daardoor veel meer sterfgevallen worden voorkomen.

Er zijn geen definitieve drempelwaarden voor het aantal sterfgevallen bij de goedkeuring van vaccins, zoals Lukas Jaggi desgevraagd uitlegt. De reden is dat de veiligheidsfactor ook wordt afgewogen tegen het verwachte voordeel. Hoe meer ziekten en sterfgevallen kunnen worden voorkomen, hoe gevaarlijker een vaccin kan zijn.

Hoe wankel de risico-batenverhouding van de nieuwe Covid-19-vaccins is, blijkt uitgerekend in Israël, waar de beste gegevens beschikbaar zijn. Volgens een studie van Hervé Seligmann, senior onderzoeker aan de medische faculteit van de universiteit van Aix-Marseille, en Haim Yativ, lopen 65-plussers 40 keer meer kans om te sterven aan een gen-vaccin van Pfizer/BioNTech dan aan Covid-19. Mensen onder de 65 hebben zelfs 260 keer meer kans om te sterven na vaccinatie.

Hun bevindingen werden breed verspreid in de alternatieve media en werden prompt onder vuur genomen door feitencontroleurs. Een van de intelligentere “debunks” is hier te vinden. Maar zelfs deze is voor 80% alleen kritisch over het feit dat het nieuws werd verspreid door samenzweringstheoretici, excentriekelingen en roddelpers. Van wat ik heb gezien, zijn de statistieken in de oorspronkelijke post op Nakim immers echt,” aldus de criticus.

Hoe moeten de cijfers over de geclusterde sterfgevallen “na” de gen-vaccinatie worden geclassificeerd, als ze bevestigd worden? In Groot-Brittannië sterven ongeveer 25 mensen voor elk miljoen gevaccineerden. Als deze waarde ook geldt voor de Duitse bevolking van 83 miljoen, zijn er 2075 sterfgevallen te verwachten.

Dat is bijna evenveel als de 2400 thalidomide-slachtoffers die volgens de Federale Vereniging van Contergan / Thalidomide-slachtoffers in Duitsland wonen. Had de website notrecht-referendum.ch het blijkbaar toch niet zo bij het verkeerde eind toen zij afgelopen zomer waarschuwde tegen de versnelde goedkeuring van vaccins en tegen de dreiging van een herhaling van het thalidomide-schandaal (Softenon kinderen). Maar dat was meer dan een schandaal. Het was een tragedie.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Voormalig hoofdwetenschapper bij Pfizer: Covid-19 vaccin kan vrouwen onvruchtbaar maken

Vorig artikelLocatie van oorsprong van de Covid-19 pandemie is geïdentificeerd – tussen twee van China’s biologische oorlogsfaciliteiten in Wuhan
Volgend artikelLessen uit George Orwell’s ‘1984’
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

16 REACTIES

  • Hoeveel Amersfoorts zullen er inmiddels al zijn?
   Het is totaal stil hieromtrent.
   Ik had mijn lokale bejaardentehuis twee keer gemaild met links naar de sterfgevallen ivm “vaccin” en gevraagd hoe ze dat bij hun gingen voorkomen?

   Ik wacht nu nog op antwoord.
   Maand verder inmiddels.
   ????
   Kun je krijgen vd arrogante machthebbers en hun loopjongens in Nederland.

   En dat op een legitieme vraag….

 1. Probeer met mensen te spreken hierover en ze lopen weg.
  Schrijf instanties aan en je krijgt geen antwoord.
  Plaats een kritische noot op fora en binnen de minuut is je reactie weg en account geband.

  Het is zinloos te ageren tegen een machtig apparaat als de staat die zijn zin door ramt.
  Tegen een farma industrie.
  Tegen systeemknechten met ban-knopjes in handen.

  Ik heb maar een leven en wil graag nog wat positieve ervaringen meemaken in plaats van alle stront waarmee ik in NL dagelijks geconfronteerd word.
  Mijn levensgeluk word me afgenomen.
  Straks kijk ik terug op mijn leven en zie en herinner alleen ergernis en ellende, lockdowns, avondklokken, verboden, verplichtingen, ontnemingen van vrijheden, etccc
  Fijn vooruitzicht!

  • Als je niet van geschiedenis leert, zal die zich herhalen.
   In de jaren 30 werden 840.000 “levens onwaardigen”afgemaakt in Duitsland; niemand protesteerde.

   Nu is het hagenese zootje minderwaardigheid gekocht en betaald om tegen eigen bevolking te ageren en de psychopaten van Great reset, Kalegi, en NWO te volgen.

   Voor het eerst in de geschiedenis vallen regeringen eigen ras aan.
   Leef ermee, of regel een wapen.

   • En draai de bak in…

    Wanneer dacht je dat wapen te gaan inzetten?

    Tegen wie exact?

    Met welk doel?

    Dit is zeker niet de oplossing.

    Zonder verdere organisatie of iets ook maar?

    • We moeten gewoon een batch vaccins regelen dan injecteren we hun eens met die rommel. Dat is dan geen wapen maar doet wel wat het moet doen. Met een beetje geluk leven ze nog jaren als een kasplantje trillend en kwijlend om te kunnen zien wat ze niet bereikt hebben. ALLEMAAL moeten ze boeten voor hun zonden.

  • De protestanten volgden de moffen ook als trouwe honden, dan zijn er diegenen met napoleon syndroom en de gestoorde linksen die alweer verkiezingen wonnen.

   Mag lijden, dat die allemaal een vaccinatie nemen; ruimt lekkerop.

   Note: dat de “test”duurt tot dec 2023 zegt dat tot die datum…….

  • De massa heeft geen idee wat er hier allemaal gebeurt.
   Het interesseert hen ook totaal geen ene moer in de meeste gevallen.
   Wil je hun informeren? voelen ze zich belast door jouw info.
   Ik ben opgehouden mensen te informeren.
   Al mijn online accounts zijn geblokkeerd door linkse moderators, posts gedelete, geband.
   Mensen willen alleen horen wat ze willen horen.
   Ik ben er iig mee opgehouden, trek m’n eigen plan wel.

   • U heeft helemaal gelijk. Ik heb hetzelfde gevoel vanuit Belgie. Nu denk ik aan mezelf en laat de schapen naar de slachthuis gaan. Ik probeer voor mezelf te zorgen en rustig te blijven want het ergste komt nog…

 2. De MSM gaat het er nog wel over hebben als al die gevaccineerden straks “complicaties” krijgen. Maar dan zeggen ze gewoon dat het door de nieuwste variant van het virus komt. We zitten echt in een bodemloze put.

  • Ook dan gaat de msm het nergens over hebben want ongerelateerd aan vaccin’s, niet te bewijzen, blablabla.

   Misschien is een massaal afsterven van deze gedweeë schaapskudde wel positief op lange termijn beschouwd?

   Bedenk eens?

   Geen links gelul meer.
   Geen dom klapvee meer.
   Geen kansloze uitkeringstrekkers meer.
   Overbevolkingsprobleem opgelost.

   Heerlijk.

 3. We herhalen het nog maar eens een keer….
  In Nederland hebben Mark Rutte, Hugo de Jonge, Jaap van Dissel en het RIVM, vele mechanismen om er zeker van te zijn dat de werkelijke getallen NOOIT bekend kunnen worden gemaakt. Er is niet alleen sprake van aantoonbare misrepresentatie (Leugens) door Mark Rutte en Hugo de Jonge, ook word de burger opzettelijk informatie en erger, aantoonbaar werkenden medicatie onthouden ten faveure van een NOOIT eerder, op deze schaal, het uitvoeren van een uiterst omstreden MRNA techniek.

  Vele wetenschappers stellen, en die groep word groter en groter, zeer grote vraagtekens bij de inzet van MRNA. Het MRNA zet namelijk wel degelijk aan tot permamente verandering op moleculair niveau in het menselijke lichaam, zonder dat de (uit)werking ooit goed is onderzocht. In dit geval een zeer heldere aanwijzing, geen van de MRNA’s is getest op mensen besmet met sarscov2, of mensen die antigenen in zich hadden, lees besmettelijk geweest eerder. Vraag daarnaast uzelf maar eens af waarom de MRNA’s NIET zijn uitgeprobeerd op mensen die BESMET ZIJN met het covid19 virus. Je zou toch best wel willen weten of die gen-truc werkt tegen covid19. Is dat niet het uitgangspunt?

  Lees je de bijsluiters, dan zie je tal van ‘exits’. Geen enkele garantie, sterker, er staat duidelijk dat na de inenting, het is geen vaccin namelijk, dus mag en kan je niet spreken van vaccineren, je gewoon corona kan krijgen dus gewoon besmettelijk zult zijn voor anderen. De presentatie, of het beeld dat mensen als Hugo de Jonge jou schildert, dat je dan ‘beschermt zou zijn na inenting…’ is een loutere leugen. Er is namelijk GEEN ENKEL BEWIJS dat dit zo is.

  Alternatieven en sabotage
  Rob Elens, huisarts, google en youtube hem, maar eens, meldde al vroeg en enthousiast dat het inzetten van HCQ en zink er aantoonbaar voor zorgeden dat het merendeel van zijn patiënten, niet meer hoefden worden opgenomen na besmetting en mooier, hij zag geen mensen overlijden. De gezondheidsinspectie kwam zeer snel in verweer hiertegen en DWONG Rob Elens met dergelijke behandeling te stoppen. Het werd nog erger omdat Hugo de Jonge niet alleen ingreep, sterken, hij LOOG in de tweede kamer te zeggen dat er onderzoek naar was gedaan en dat daar geen enkele aanwijzing was gevonden dat HCQ en zink zou werken.

  Dat was een aperte leugen want navraag bij rivm en andere overheden, zelfs niet met de wob, leverde ook maar enig bewijs dat de overheid, rivm, Hugo de Jonge ook maar één wetenschappelijk verantwoord onderzoek hebben uitgevoerd, of laten voeren, dat te bewijzen. Niettemin worden door artsen in Nederland en verder in Europa HCQ en zink icm hoge doses vitamine D gepropageerd, in stilte.

  Ivermectine
  In februari 2020 waren er de eerste formele publicaties dat het bestaande goedkope medicijn ivermectine zeer goed de symptomen van het covid19 virus aan komn. Mensen bleken veel minder ziek, minder last te hebben, na eerst ernstige klachten te ervaren, na besmetting. Het is zeer betrekkelijk aan te kunnen geven dat er levens werden gered met het inzetten van ivermectine. Niettemin, ivermectine werd meer en meer ingezet en in mei 2020 was bekend dat in Zuid Amerika, met name Peru, Chili, Argentinië, Nieuw Zeeland, Australië, de VS en Egypte meer en meer ivermectine werd toegepast.

  De AX 0 Denktank maakte eind mei al melding naar rivm, vws, Hugo de Jonge, Mark Rutte, Jaap van Dissel, e.v.a. ven het bestaan van ivermectine en de werking. Op vragen van Wybren van Haga in de tweede kamer stelde Hugo de Jonge, Wybren onderbrekend, dat Wybren gevaarlijk bezig was te stellen dat ivermectine zou werken, want mensen zouden minder geneigd zijn de vaccins te willen nemen.
  (Noot 1: In Juni werden pas de eerste contracten getekend voor een inenting die nog ontwikkeld moest worden en er NIETS bestond…!)

  Wybren van Haga vroeg in zijn betoog aan Hugo de Jonge of daar onderzoek naar was gedaan…
  Tot driemaal toe stelde de Jonge dat dit zo was en dikte het zelfs nog aan door het gevaar op hartaanvallen te benoemen die in de bijsluiter zou staan van ivermectine.

  Ook hier heef5t de AX 0 denktank later onderzoek naar gedaan. Een wob verzoek werd afgewezen, AX 0 zou geen wetenschappelijke entiteit zijn (???) en verder is er geen enkele aanwijzing gevonden dat de overheid bezig zou zijn (geweest) onderzoek te doen naar ivermectine.

  AX 0 gebruikt dan ook de sociale media de kennis te verspreiden dat HCQ en zink als ook Ivermectine bijzonder geschikt is te gebruiken bij besmetting of althans, verdenking en ervaren dat men symptomen ervaart die lijken op….
  Noot 2: Getallen en statistieken covid19 zijn aantoonbaar vervalst en gepubliceerd om gedrag van burgers te beïnvloeden. In Juni 2020 werd namelijk ook duidelijk dat de PCRtest voor minstens 25% valse positieven aantoonde en later, bij het verhogen van de onderzoeks cycli, zelfs meer dan verdubbelde. >50% zijn valse uitkomsten, wat de PCRtest als diagnose waardeloos maakt

  Noot 2: In Juni 2020 kwamen de eerste signalen dat de PCRtest geen besmettingen kan/kon aantonen.
  Noot 3: Na intensief vragen door Wybren van Haga aan Jaap van Dissel stelde laatste dat de PCRtest idd GEEN besmettingen kan vaststellen. Hij brabbelde er meteen overheen iets wat veel mensen niet hebben opgemerkt. https://www.youtube.com/watch?v=0ju0UvXArW0
  Noot 4. In november 2020, erkende Marion Koopmans aan Tijs van den Brink in een online interview dat de PCRtest GEEN besmetting kan vaststellen. Zij is de co-auteur van de Carmon-Droste papers van diezelfde PCRtest en heeft moeten weten dat dit al die tijd het geval moet zijn geweest. In ieder geval heeft ziji daar altijd over gezwegen. Tijs van de Brink vroeg (falend) niet verder door.
  https://www.youtube.com/watch?v=ZxoFeGQziag
  Noot 5: Kijkend naar voorgaande is het op zijn minst vreemd te noemen dat wanneer mensen kennis hebben dat een bepaalde diagnose NIET FUNCTIONEERT, dit a: voor zich te houden en b: als corona dan zo ernstig is en gevaarlijk, niet meteen aangeven dat dit middel volkomen nutteloos is.

  In deze hele setting diskwalificeren Mark Rutte, Hugo de Jonge, Marion Koopmans, Jaap van Dissel zich volkomen omdat alle genoemde cijfers over de besmettingen, volkomen fictie zijn althans, zij zijn NERGENS op gebaseerd. Wanneer Mark Rutte iets roept over ‘gemelde besmettingen’, weten zij allen dat dit LEUGEN is, en op geen enkele wetenschappelijke aanvaarde feiten zijn gebaseerd

  Noot 6: De genomen maatregelen van de Nederlandse overheid zijn op niets gebaseerd, evenals de frequent gepubliceerde getallen zijn volkomen fictie, althans, kunnen door genoemde personen en overheids entiteiten op geen enkele wijze wetenschappelijk worden onderbouwd en/of bewezen.

  In deze dan ook, voor het totaalbeeld, zonder enige hype, deze aantoonbare feiten

  Verdere bronnen:
  2e grootste HCQ producent ter wereld op mysterieze wijze door brand vernietigd: https://www.youtube.com/watch?v=8xsg1NFaufs

  Ivermectine sterk middel tegen sarscov2/covid19 (verschillende publicaties)https://www.youtube.com/results?search_query=ivermectine+kills+sarscov
  Noot 7: Hugo de Jonge blijft propageren dat ivermectine een levensgevaarlijk middel zou zijn. Hij geeft geen enkele onderbouwing. Hier moet de vraag worden gesteld, hoeveel mensenlevens zouden er in Nederland alleen al zijn gered wanneer hij werkelijk onderzoek zou hebben laten verrichten hiernaar ipv het afwijzen, bagatelliseren, demoniseren… Kan hier worden gesteld dat er sprake is van dood door schuld?
  Noot 8: In maart 2021 stelt het CBS dat er ca 16:000 corona overlijdens zijn geregistreerd sinds het ‘uitbreken’ van…

  • @AK 0

   Huisartsen konden patienten die covid-19 kregen in een VROEG stadium genezen met het Zelenko-protocol.
   Huisarts Rob Elens genas vele covid-patienten in zijn praktijk met het Zelenko-protocol.
   Nadat hij dit bekend maakte stond meteen de Inspectie voor zijn deur om Elens direct te verbieden zijn covid-patienten te genezen met o.a HCQ.
   Voor mij was dit HET moment om te beseffen dat mensen blijkbaar van covid NIET mogen genezen met een onschuldig medicijn die al jaren in de handel is, omdat daarmee de prikken OVERBODIG zouden worden….
   Toen wist ik met zekerheid (!) dat wereldwijde genocide via de prikken het ultieme doel is van de deep state!
   Maar blijkbaar stagneert nu de wereldwijde bevolkingsafname omdat steeds meer mensen ” wakker ” worden dus sturen de groep psychopaten aan op een derde wereldoorlog, voedsel-energie tekorten etc. etc. om de bevolkingsafname te kunnen versnellen….!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in