Donald Trung Quoc Don (Chữ Hán: 徵國單) / Wikimedia / (CC BY-SA 4.0 DEED)

Wat gebeurt er in Nederland? Het is vaak moeilijk om gebeurtenissen in andere landen te volgen, vooral als ze door de systeemmedia worden vertekend. Wij geven Forum voor Democratie (FvD) de kans om zich uit te spreken over de politieke situatie in Nederland en de hardnekkige weerstand waarmee ze het land proberen te redden, schrijft www.freewestmedia.com.

We hebben onlangs twee vertegenwoordigers van FvD geïnterviewd: Massimo Etalle, hoofdredacteur van dagblad De Dissident en plaatsvervangend voorzitter van de jongerenvereniging van de partij, en Frederik Jansen, lid van FvD in de Tweede Kamer.

FvD is vrij nieuw in de Nederlandse politiek, de partij werd opgericht in 2016, maar is snel gegroeid en heeft vandaag de dag de meeste leden en de grootste jongerenafdeling in Nederland. De jongerenafdeling, JFvD, werd in 2017 opgericht toen FvD in het parlement werd gekozen, en vergaarde in één dag 1000 leden. Op dit moment heeft de partij als geheel 61.000 leden, bijna twee keer zo veel als de op één na grootste PvdA. JFvD is de grootste politieke jongerenorganisatie van het land.

Bij de laatste parlementsverkiezingen in 2021 werd de FvD gesteund door 5 procent van de kiezers.

“Ik ben geen politicus”

De ledenaantallen van FvD weerspiegelen een fundamenteel verschil in hun aanpak, waarbij ze ervoor kiezen om een gemeenschap op te bouwen in plaats van alleen maar stemmen na te jagen. De partij waardeert actie boven alles en distantieert zich bewust van degenen die politiek bedrijven voor persoonlijk gewin. “Zo kunnen we niet leven,” zegt Frederik Jansen.

Massimo Etalle, hoofdredacteur van de krant De Dissident en plaatsvervangend voorzitter van de jongerenvereniging van de partij, JFvD. Foto: Geleverd
Massimo Etalle, hoofdredacteur van de krant De Dissident en plaatsvervangend voorzitter van de jongerenvereniging van de partij, JFvD. Foto: Geleverd

Tijdens het gesprek veegt Massimo Etalle de term politicus snel van tafel door resoluut te zeggen: “Ik ben geen politicus.” Hoewel FvD-leden aan politiek doen, verwerpen ze fundamenteel de typische kenmerken die met politici worden geassocieerd.

“Wij zijn opgericht om de Europese beschaving te behouden, en er is geen plaats voor mensen die denken dat meedoen belangrijker is dan winnen; dat is niet zo,” verduidelijkt Etalle.

Voor de leiders van FvD en JFvD zou idealisme, in plaats van afgezaagde discussies in vergaderzalen, de drijvende kracht achter politieke betrokkenheid moeten zijn. Ze benadrukken allebei dat dit idealisme heeft geholpen om de partij in moeilijke tijden te redden, vooral tijdens de onderdrukkende covid-restricties.

Harde onderdrukkingen tijdens covid

De FvD was aanvankelijk voorstander van een lockdown in Nederland, maar herzag haar standpunt na het bestuderen van gegevens waaruit bleek dat de besmettingscurve al in een vroeg stadium begon af te vlakken. Toen de partij haar vergaderingen hervatte zonder dat er gezondheidskwesties opdoken, werd ze steeds kritischer over de strengere beperkingen van de regering, vooral met betrekking tot de experimentele vaccins.

  Ondanks de meedogenloze oorlog van de elites tegen de mensheid, vechten wij, het volk, terug... en winnen wij?

Hun standpunt over covid-vaccins leidde tot grote problemen voor FvD-leden. Omdat ze geen QR-codes als bewijs van vaccinatie hadden, werd hen de toegang tot openbare gelegenheden zoals restaurants, bibliotheken en sportevenementen ontzegd. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog stelde Nederland een avondklok in en mochten mensen zich na 21.00 uur niet meer buiten wagen.

Het Facebookaccount van de partij, dat ooit regelmatig 1 miljoen mensen bereikte en tijdens campagnes zelfs tot 4 miljoen, bereikte nu slechts 50.000 mensen. Het privé Twitteraccount van Frederik Jansen was maandenlang niet meer te volgen, totdat hij ermee instemde om alle berichten die kritisch waren over het vaccin tegen covid te archiveren.

De sociale reacties waren misschien wel het meest alarmerend.

“We realiseerden ons dat ongevaccineerde mensen verbannen konden worden van het kerstdiner omdat iemand op tv dat zei; het was een echte realiteitscheck,” deelt Massimo Etalle.

Ironisch genoeg waren de gevaccineerden bang voor de ongevaccineerden, hoewel de reden om gevaccineerd te worden juist was dat het je zou beschermen.

Deze ervaring leidde ertoe dat FvD de autoriteiten steeds meer wantrouwde en dat ze op zoek gingen naar alternatieve manieren om zich te organiseren. Met hun ontembare geest en organisatorische connecties wist de partij de verboden effectief te omzeilen en te trotseren. Ze huurden bussen met uitklapbare podia voor openbare bijeenkomsten en organiseerden een grote kerstmarkt op privégrond. In deze periode werd er een app ontwikkeld om gelijkgestemde ondernemers met elkaar in contact te brengen en een interne markt te creëren die relatief vrij was van de dreiging van politieke boycots en lockdowns. De herinnering aan de onderdrukking blijft echter hangen en bepaalt nog steeds het beleid van de partij.

Het stikstofprogramma: Een façade voor massale verstedelijking

Een bijzonder verbijsterende kwestie in Nederland zijn de protesten van boeren naar aanleiding van het beleid van de regering om landbouwgrond te onteigenen, ogenschijnlijk voor “milieudoeleinden” om de stikstofuitstoot van boerderijen, voornamelijk vee, te verminderen. Voedsel is het grootste exportproduct van Nederland, en ondanks zijn geringe omvang is het land een van de grootste voedselexporteurs ter wereld, met de Verenigde Staten en China als rivalen. Nadat de hoogste bestuursrechter van het land de plannen van de regering om de stikstofuitstoot in 2019 te beperken had verworpen, werd er een wet ingevoerd om de impact van Nederlandse boeren op het milieu te verminderen en, volgens de regering, de ontwikkeling van de binnenlandse natuur mogelijk te maken. Het doel is om de stikstofuitstoot tegen 2030 te halveren door boeren hun land te onteigenen en de landbouw in familiebezit te ontmantelen, met compensatie of, zoals FvD-vertegenwoordigers waarschuwen, met geweld. De regering beweert dat dit in overeenstemming is met de klimaatdoelstellingen van de EU, maar Nederland stelt eigenlijk abnormaal hoge eisen. Duitsland stond bijvoorbeeld al vóór de nieuwe emissiewet van Nederland 21 keer hogere stikstofemissies van nieuwe landbouwinstallaties toe.

  De politieke klasse van Europa: Zij zijn als herten gevangen in de koplampen van een tegemoetkomend snel voertuig

De Nederlandse “minister van milieu en stikstof”, Christianne van der Wal, heeft gezegd dat ze 30 procent van de veehouderijen in het land kwijt wil. In werkelijkheid zal het veel meer zijn, vrezen de boeren.

Voedingsmiddelen zijn de grootste exportactiviteit van Nederland en hoewel het land maar zo’n klein gebied op de planeet beslaat, is het een van de grootste exporteurs van voedsel ter wereld, gelijkwaardig met de VS en China. De regering eist nu dat de stikstofuitstoot in 2030 gehalveerd is. Ze praten er openlijk over om het land van de boeren te onteigenen voor een bepaalde compensatie als ze niet aan de nieuwe stikstofeisen willen voldoen. De FvD denkt dat dit slechts een begin is, en dat de regering haar toevlucht zal nemen tot het met geweld afpakken van de boerderijen.

Veel boeren vinden het absurd dat ze van land worden verdreven dat vaak al generaties lang in bezit is, en deze plannen hebben de woede onder deze in Nederland vindingrijke groep flink aangewakkerd. In 2022 werden verschillende grote boerenprotesten onder de aandacht gebracht, die al sinds 2019 aan de gang zijn. Wegen en overheidsgebouwen werden geblokkeerd om de regering te dwingen haar onteigeningsplannen terug te draaien, en de woede werd weerspiegeld in de verkiezingsuitslagen.

Bij de provinciale verkiezingen van 2023 behaalde de nieuw opgerichte boerenpartij BBB een verpletterende overwinning, met de meeste stemmen in elke provincie. Aan het begin van het debat lieten opiniepeilingen een stijging zien voor FvD, dat zich actief had ingezet voor de rechten van boeren op hun land, maar door de mediacensuur tijdens de pandemie was het moeilijk om de kiezers hierover te informeren.

Frederik Jansen wijst erop dat BBB het probleem nooit zal oplossen, omdat ze de valse vooronderstellingen van de gevestigde orde hebben geaccepteerd. Ze aanvaarden de valse theorie van de stikstofuitstoot en pleiten openlijk voor een beleid dat alleen leidt tot uitstel van onteigeningen en mogelijk een betere compensatie voor boeren, niet tot het stoppen ervan.

  "Donkere ochtend, een bedreiging voor de samenleving"... "Onze 9/11": Links rouwt om verpletterende verkiezingsoverwinning voor populistische veteraan Geert Wilders

“De reden is niet milieubescherming; ze willen het land om windmolens en huizen voor immigranten te bouwen,” legt Massimo uit, wat precies is wat er al gebeurd is op onteigend land in de provincie Flevoland.

Bovendien voegt hij eraan toe dat “de waarheid is dat boerengrond tien keer zoveel waard is als je er huizen op bouwt, en Nederland heeft een enorme huizencrisis. Vorig jaar groeide de bevolking met 2 procent uitsluitend door immigratie, en op het hoogtepunt van de huizencrisis kwamen hier 400.000 mensen wonen.”

Of het echt milieuvriendelijker is om huizen te bouwen voor honderdduizenden mensen die men wil huisvesten in plaats van landbouw te bedrijven in familiebedrijven, lijkt twijfelachtig.

Het eerste politieke verbod sinds de Tweede Wereldoorlog?

Sinds de Tweede Wereldoorlog is er in Nederland nog nooit een politieke partij verboden. Wel zijn er verschillende verenigingen verboden, zoals Vereniging Martijn, die pedofilie wilde legaliseren en normaliseren, en de motorbende Hells Angels. Nadat FvD zich bij verschillende belangrijke kwesties ongemakkelijk tegen het establishment afzette, zouden ze nu wel eens op dezelfde lijst terecht kunnen komen.

Eind 2022 stelde Democraten 66, onderdeel van de Nederlandse coalitieregering, een wet voor die het mogelijk zou maken om politieke partijen te verbieden op gronden als “ondermijning van de democratische orde”. FvD is van mening dat deze poging bijna expliciet op hun partij gericht is, wat onder eerdere wetgeving niet mogelijk zou zijn geweest. Als de wet niet genoeg is om een democratisch vertegenwoordigde partij het zwijgen op te leggen, stellen de Democraten voor om gewoon de wet te veranderen.

Zelfs als dit voorstel zou worden aangenomen en er een punt zou worden bereikt waarop FvD verboden zou worden, benadrukten de vertegenwoordigers van beide partijen die we hebben ontmoet dat dit niet effectief zou zijn.

“De oppositie verbieden zal de verdeeldheid in de samenleving niet verkleinen, en die verdeeldheid creëert juist de bedreigingen waarop het verbod gebaseerd is,” zegt Massimo, die verder uitlegt dat ze in plaats daarvan bij zichzelf te rade moeten gaan en moeten onderzoeken waarom mensen de meningen hebben waar het establishment zo bang voor is. Je kunt een idee niet tegenhouden door te proberen het te onderdrukken, en een verbod op zulke vage gronden zou alleen maar meer aantonen hoe gelijk FvD heeft.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Provinciale Statenverkiezing 2023 – Forum voor Democratie is de grote winnaarVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelPoetin: Rusland heeft meer kernwapens dan alle NAVO-landen samen
Volgend artikelPresident van Rusland kondigt publiekelijk voorwaarden aan waaronder Rusland NAVO-bases zal bombarderen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

56 REACTIES

 1. Mooi hoor.

  Maar ik snap nog steeds niet wat vd Wal aka Piet Hein nou probeert te doen met dat landjepik van de boeren…? Weet ze het zelf eigenlijk wel? Stikstof is natuurlijk bullshit, dat weet elke gek, vast ook Piet Hein-vdWal.

  Gaat het werkelijk om huizen bouwen? Of gaat het er om die enorme voedselvoorziening vanuit NL zo drastisch te reduceren zodat nep-voedsel de markt opstroomt? Zoals nep-vlees, nep-graan, nep-groente, andere GMO rotzooi, krekels, en weet ik wat. Er zijn toch al heel wat nep-voedsel producenten opgericht, o.m. door Bill Gates, en gepromoot door het WEF? Mss will Piet Hein-vdWal Monsanto een ereplekje geven op de landerijen van de onteingende boeren? Zodat ook hier het duivelse graan gekweekt kan worden voor de glyphosaat verkoop?

  Het lijkt er op dat Piet Hein vdWal bezig is om de NLse boeren eigenhandig te castreren. Bah. Wat een ongelooflijk griezelige mevrouw is dat… dat is toch geen dame meer? Hondsbrutaal en zwaar gestoord is ze. Wat zij mensen opdringt is toch ontzettend gestoord? Waarom loopt zo iemand onder ons…? Normaal gaan zulke mensen naar een inrichting voor behandeling.

  Dus waar gaat het werkelijk om? Iemand enig idee?

  • Zie de film Logans Run ergens uit de jaren 70.
   Toen wisten ze al wat ze wilden met ons.
   We zitten nu in de eindfase; het proberen te plaatsen van de capstone van de piramide.

  • Toen een paar boeren voor het huis van van der Wal stonden was ze in rep en roer. Haar kinderen waren angstig voor de boeren. Dat duizenden kinderen van boeren elke dag de strijd en ellende van hun ouders zien interesseert haar geen flikker. Er zullen beslist kinderen van boeren daardoor zelfmoord plegen. Het narcisme de arrogantie en domheid spatten van het gezicht van Cristianne van der Wal- Zeggeling. Ik denk dat de duivel bezit van haar genomen heeft.

  • Martin Vrijland heeft een interessant stuk geschreven over Piet Hein-vdWal. De touwtjes tussen Bill Gates, Picnic en Piet Hein-vdWal (en zelfs Oekriestan) worden netjes aan elkaar geknoopt.

   • Hoop dat v de Wal niet eindigt als Els Borst. Els Borst die ons opzadelde met budgettering in de gezondheidszorg en euthanasie voor oudjes promootte. Budgettering in de gezondheidszorg zorgt voor volle wachtkamers en lege operatiekamer. Els leven werd barbaars beëindigt, hopelijk gebeurt dat niet bij Cristianne.

    • Nou,van mij mag het.Liever vandaag dan morgen. we ontkomen niet aan geweld om de massale waanzin te stoppen. Er moeten een paar voorbeelden worden gesteld.

  • Full spectrum dominance
   Ttip mislukt maar eu moet en zal volledig afhankelijk worden
   Dus eigen wapens weg, eigen voedsel weg, eigen geld weg
   De cbdc volledig aan dollar koppelen vooral ook in wetten voor vervolging

 2. Na 37 jaar op “populistische” partijen gestemd hebbende is het voor mij over en sluiten ik stem niet meer, 37 jaar later is er niets veranderd maar juist erger geworden de Chabad-plannen waaronder het opengrenzenbeleid om maar iets te noemen.

  In september 2015 door Merkel (crypto-communist) een enorme boost gegeven op zgn. humanitaire gronden en die smeerlappen de systeempolitici die nu bijna allemaal eigendom van Schwab/Soros zijn geworden hebben niet met het volk, ze zijn juist tegen, bekijk het allemaal maar ik doe niet meer mee mede door verkiezingsfraude.

  Diversiteit is white genocide, het “Nederlandese volk” is zó achterlijk dat ze het gewoon decennia lang pikken dat politieke partijen uitgesloten worden, nou zijn ze dan niet leip je kiest voor een partij en dan krijg je de Manchurion Candidates als antwoord op je burgerplicht no way.

  • Ik woon al twintig jaar ver weg. Stemde niet meer o.a. voor de redenen die u aanvoert. Sinds FvD stem ik weer en ben lid. Als FvD groter wordt en de situatie (momentum) is daar kan er wel degelijk een kentering plaatsvinden. Ik blijf zo hoop houden voor mijn (klein)kinderen en wellicht in 10 jaar achterkleinkinderen.

 3. Wat ik begrijp is dat men de voedselproductie wil centraliseren naar de USA. Vandaaruit zullen ze het westen weer voedseltrends op kunnen dringen zoals idd insecten en dat allemaal uiteraard onder het mom van man made climate change 🤣 Amerika is echt in handen van het pure kwaad, zoveel is duidelijk. Ongekend hoeveel kwaad ze hebben gedaan de afgelopen decennia, waaronder de overname van de Oekraïne in 2014.

  • Solid Snake juni 17, 2023 at 14:32

   Net zoals het schaliegas dat met tankers uit dat freaking land van de vrijen naar ons land vervoert moet worden Rotterdam en Delfzijl zijn de gas hubs, per 1 oktober wordt het Groningsegasveld afgesloten, de gasprijs is reeds aan het stijgen. Over het vervoer van het gas met tankers daar hoor je de groen, nuttige idioten niet net zoals het verbrande van Biomassa in de centales. Iedereen even arm en afhankelijk van het WEF regime.

   • Om de planeet te vergroenen kap je waar je maar kunt oerbossen weg met diesel vretende machines en die geef je te vreten aan z.g. Groene centrales die daar dan weer groene energie van maken.
    Ja….goed bezig hoor !

   • De waanzin regeert over de hele wereld! De politiek is des duivels wapen geworden.
    We moeten van deze waanzinnigen af. Ook al omwille van de volgende generaties.
    Verzet en niet perse geweldloos moet er komen en gauw. Massaal geen belasting meer betalen zou ook helpen.Daar zou toe opgeroepen moeten worden door de oppositie.

 4. Het gaat om het kunstmatige vreten van ene bg. Dat moet uitgerold worden om daarmee de bevolking nog meer afhankelijk te maken van de oh zo liefhebbende(?) Roverheid.
  Toch lekker die heerlijke insectenrotzooi die de elite het plebs wil laten vreten. Zelf een heerlijk biefstuk en het volk… ach dat volk dat ze kunnen missen als kiespijn. Dat als slaaf mag dienen en indien op leeftijd gekomen, het liefst zo snel mogelijk weg. Useless eaters noemen ze dat.
  Op naar de 500.000.000 wereldbewoners zodat de zgn elite nog langer kan genieten van datgene dat de aarde biedt.
  De waarheid die deze waanzin ontmaskert mag natuurlijk niet gezegd worden. Vandaar de druk om iedere tegenwerping te smoren. Zelfs te verbieden. En dat in het zgn democratische (????) Westen.
  Walgelijk! Laten we hopen dat er in de toekomst nog meningen verkondigd mogen worden die anders luiden dan wat de Roverheid voorschrijft.

 5. Een menselijke metafoor;

  Er ligt iemand in het water te verdrinken waarbij tientallen omstanders toekijken en roepen dat er iemand aan het verdrinken is.
  Echter, niemand die in het water springt om de drenkeling te redden, ook niet diegene die wel zou willen maar niet kan zwemmen en kijken hulpeloos om zich heen of er iemand is die het wel doet.
  Uiteindelijk is de drenkeling verdronken waarna de toeschouwers elkaar verontwaardigt aanspreken waarom niemand in het water is gesprongen en de drenkeling heeft gered.

 6. Je kunt de drenkeling vergelijken met;
  De boeren,
  De bejaarden,
  De gezondheidszorg,
  Het onderwijs,
  De woningzoekers,
  De kwetsbare kinderen,
  De ouderenzorg,
  enz.enz.enz.
  Zijn er mensen die ECHT goed kunnen ‘ zwemmen’ ?

  • Cool Pete juni 17, 2023 at 15:18

   Die partijen vechten elkaar de tent uit Pete n.m.m.

   Het politieke parlementaire systeem is zó ontwikkeld dat sinds 1848 hier in Nederland nog steeds haar ‘werk’ doet, ongeacht het plotseling pieken van kritische partijen die roet in het eten van de reguliere partij-kartels dreigen te gooien. Heb het wel eens meer erover gehad hoe een partij van binnen en buiten kapot gemaakt kan worden, door de zogenaamde ‘Salamitactiek’…

   Salamitactiek, ook wel bekend als de salami plakjes strategie, is een verdeel en heers proces van bedreigingen en bondgenootschappen gebruikt om tegenstand te overwinnen. Men kan de tegenstand, oppositie beïnvloeden en uiteindelijk het politieke klimaat ten gunste van hen die de salamitactiek toe passen te doen keren.

   Meestal wordt de gebruikte salamitactiek op onderdelen toegepast, op deze wijze wordt de oppositie geëlimineerd plakje voor plakje totdat men zich realiseert (meestal te laat) dat de partij visie versplinterd is en de ideologie weg is in zijn geheel. In sommige gevallen omvat de oprichting van verschillende fracties binnen de oppositie partij en dan ontmantelen die partij zich van binnenuit, zonder dat de afgesneden plakjes protesteren.

   Salamitactiek heeft meeste kans van slagen als de toepassing hiervan hun ware en op lange termijn motieven verborgen en handhaven van een houding van samenwerking en behulpzaamheid, terwijl die zich bezighouden met de beoogde geleidelijke ondermijning van de oppositie.

   – Adriaan W.

   • Beste Adriaan,
    Een hele goede weergave van de politiek.
    De toenmalige KVP is destijds ( na W 2 )opgericht om als ventilatieventiel te fungeren m.b.t.de onvrede onder de burgerbevolking.
    deze partij moest opkomen voor de arme burger.
    Later is die KVP PVDA geworden.
    De zogenaamde idealen van die partij zijn nergens meer te vinden ( als ze er uberhaupt waren)

    Over het algemeen hebben mensen nauwelijks interesse m.b.t. politiek.
    Daarom kunnen ze ook doen wat ze willen en doorgaans niet in het belang van de burger.
    Pas als de burger in zijn dagelijkse bestaan geraakt wordt, dan beginnen ze te piepen.

 7. Fiscus een uitvoerend orgaan van het WEF regime, eerst de toelagen affaire, nu de landbouw affaire in wording.

  Ruim 200 boeren met bos krijgen onverwachts megaclaims van fiscus
  https://dvhn.nl/groningen/Boeren-met-bos-in-de-clinch-met-fiscus-over-hoge-aanslagen-28484852.html

  Vliegtuig vliegt rond met de tekst ‘Overheid = Volksvijand #1
  https://twitter.com/john_bumblebee/status/1670021592426987521?s=20

  Kamerbrief staatssecretaris De Vries des te schokkender: 353 overleden toeslagenkinderen onder de 5 jaar
  https://www.ninefornews.nl/kamerbrief-staatssecretaris-de-vries-des-te-schokkender-353-overleden-toeslagenkinderen-onder-de-5-jaar/

  Hoe is dit nu Godsmogelijk 353 dode toeslagenkinderen onder 5 jaar Nederland is een Satanische Hub geworden n.m.m.

 8. Tigron juni 17, 2023 at 16:05

  Weet het beste Tigron een en al frustratie waneer men politiek geëngageerd is, de sjeu is er reeds lang vanaf eerder tenenkrommend verraad te noemen door lieden zonder enig spoortje van moraal, maar eerder een Oscar nominatie moeten verdienen als politiek acteurs/actrices.

  https://youtu.be/4vgVLDIRx5U

 9. De enige partij die niet meedeed aan de staande ovatie voor schooier Zelensky en zich verzette tegen de zogenaamde pandemie waanzin .
  Veel respect voor een held als Gideon van Meijeren. ga zo door FVD

 10. Bedankt voor het artikel FN, dit noemen we dan geen FvD propaganda dan?
  Heb al eerder hier eens geschreven dat Baudet en zijn leden goede dingen zeggen, over de corona hadden zij een afwijkend geluid en ook over de proxy oorlog in het Kievse, maar Baudet heeft in het verleden, daar zijn nog opnamen van te vinden dat hij wenst dat Nederland blank moet blijven, dat is zijn mening, daar is hij vrij in en ik ben dan ook zo vrij om daar als mens zover mogelijk vandaan te blijven, de Azovvrinden van Zelensky noemen de Russisch sprekenden untermenschen en ik zie niet zoveel verschil in Nederland blank willen houden en deze statements van de Azovjes, maakt niet uit hoe de reageerders zullen reageren, ik moet NIKS hebben van mensen die dicht tegen dat gedachtengoed aanschurken, mooier kan ik het niet maken, wel duidelijke taal.

  • Wat is er mis met blank?
   Alleen in blanke landen worden massaal “vluchtelingen” gedumpt. Nergens anders.
   Moslims zouden gemakkelijk door rijke Arabische Midden Oosten staten kunnen worden opgevangen, maar worden hierheen getransporteerd. De Arabieren hebben ongeveer dezelfde cultuur, datzelfde fijne geloof, ruimte, geld en dezelfde taal, want hun God spreekt maar 1 taal, namelijk Arabisch.
   Velen van die “vluchtelingen” komen met vliegtuigen, nota bene. Dat zijn geen vluchtelingen.
   De blanke mens is al een uitstervende minderheid.

   • Marcel,
    Pas geleden dat kwam er het bericht dat we dacht ik inmiddels 6 miljard mensen hebben op deze planeet, jij zegt wat is er mis met blank of wit of weet ik veel hoe je het noemt, ik zeg niks, wat is er mis met niet blanke mensen dan?
    Mensen verdacht maken om of hun religie, hun ras of weet ik veel wat is geen argument, het is gewoonweg kul, we gaan uitsterven als witte mensen, 6 miljard mensen en we sterven uit, ik weet dat er hierop deze site diverse mensen echt zo denken, ik zelf ben die mening niet toegedaan, daarom ook vind ik het krom om die Azov Nazi’s van van alles te beschuldigen terwijl je zelf ons land blank wilt hebben, die Oeki’s beschouwen die Russisch sprekenden niet als hun gelijken en dat zie ik soms ook bij die Fvd aanhang als het om niet blanke bewoners gaat in dit land, het komt overeen met elkaar, heel duidelijk zelfs en daar ageer ik tegen, het is krom en tegenstrijdig!

   • Marcel juni 17, 2023 at 23:18
    Wat is er mis met blank?
    Haarkloverij,maarik ben niet blank.Als in transparant.
    Loop ik in de zon,word mijn huid rood.
    Als ik heel hard schrik,trekt het bloed uit mijn gezicht en zie ik lijkbleek,praktisch wit.
    Als mijn broer in de zon ligt wordt hij bruin.Wie is nu de kleurling?
    De blanke mens is al een uitstervende minderheid.
    Oja?Ga een skijken in de zuidelijke staten vn de joenaaithetsteeds.
    Blanke zuiderlingen (rednecks) zijn trots op hun roots,gaan niet zomaar hokken met een ander ras.Tenzij er echt liefde in het spel is.
    Niet gelijk doorslaan naar de KKK asjeblieft.Die hebben we hier ook.
    Daar doel ik niet op.
    Waarom wil Iran,Saoedi-arabie en dat soort landen geen vluchtelingen opnemen denk je?
    Geen enkele toegevoegde waarde voor de natie,net als hier.
    Kijk eens hoe succesvol de intergratie is verlopen in Zweden,als wereldburger ,kun je daar van genieten?

  • flardinga juni 18, 2023 at 13:58
   Nou even pas op de plaats.Mensen zijn welkom in Nderland,van welke windstreek dan ook.
   Maar onthoud:”birds of a feather will flock together.”
   In de natuur bonkt een roodborstje niet met pimpelmees,of koolmeesje.
   Nee,ze selecteren hun eigen soort,kiezen de beste,om hun soort te prolongeren.
   Wat is daar mis mee?
   Tot 1670 ofzo waren alle blanken verboden om voet aan wal te zetten in japan,behalve de Nederlanders op een gegeven moment.Waarom?Cultuurbehoud.
   Je ageert maar.Ik zal nooit koffie-kleurige kindertjes maken,Never nooit niet.
   Jij mag doen en laten wat je wilt.Ook al vind ik Surinaamse vrouwen erg mooi.Dessalniettemin,het feit niet tegenstaande dat ik er tenminste nog een paar principes op nahoud.
   Zoals jij ook placht te doen.
   Alleen dan met de verkeerde insteek,n.m.m.
   Omdat iemand zijn eigen cultuur wil behouden,is het nog geen Nazi.
   Als je naar de wapens grijpt,en een gebied probeert te ‘zuiveren’,kijk,dan komen de echte fascisten om de hoek,zoals in Ukraine.(of Srebrenica)
   Geloof verbannen,taal,verbannen bevolking die pro-russisch is vermoorden.
   Dat zijn de echte NAZI”s
   Flardinga,leer nog een beetje geschiedenis bij,je bent er jong genoeg voor.
   Ga eens een weekje weg,liefst in de buurt van Ter Apel en verbreed je horizon.

   • Dank voor jouw reactie Dutch Mountains,
    Dat U schrijft dat ik moet leren van de geschiedenis, ik ben jong of ga eens een weekje weg naar Ter Apel, het zijn allemaal aannames zonder dat U mij kent en dat is prima natuurlijk, ik praat vooral over hypocriete mensen en die zijn hier zeker op de site, mijn horizon is prima hoor, ben een ruimdenkende geest en verre van bekrompen en sta met mijn voeten nog in de klei, geniet van het komende weekeinde en mijn hoop is gevestitgd op de alliantie die de VS zoveel mogelijk moeten dwars gaan zitten en ten val brengen, misschien zijn we het daar wel over eens(?)!

  • Lekker dom lullen om jezelf weer eens lekker deugdzaam te voelen? Wow, wow, hoe kan die Baudet nu toch zo maar gezegd hebben dat hij wenst dat Nederland blank blijft? De eerlijke uitdrukking van een wens, niet de aankondiging dat hij elke niet blanke die in NL arriveert slecht vindt en in een KZ lager wil flikkeren. Wat zou je dan willen dat hij zei? “Ik wens dat NL over een paar jaar fijn Ge-Koudenhove-Kalergied zal zijn en we er 30 miljoen gezellige Centraal-Afrikanen bij hebben en niemand nog enige NL waarden kent en geen mens meer ABN spreekt.”?

   Belangrijker nog, over Untermenschen heb ik hem nog nooit horen spreken dus die komt duidelijk uit jouw koker. Wel, zoals de waard is vertrouwd hij zijn gasten.

   Die Azov lui erbij halen was helemaal de limit. Dat zijn bewezen moordenaars van iedereen niet in hun acceptatieraam valt, zelfs van eigen volk en eigen militaire collegas die niet snel genoeg een mijnenveld in wilden rennen. En dat durf jij te vergelijken met Thierry Baudet? Wordt het niet tijd voor wat professionele hulp, en als dat al achter de rug is, het innemen van je tabletjes?

 11. Stemmen doe ik niet meer.

  Als je stemt geef je je eigen macht uit handen. Je laat dan iemand anders je belangen voor je behartigen. De vraag is of je hiermee gedient bent.

  Het systeem van schijndemocratie is erop gericht dat je denkt iets te zeggen te hebben. De gevestigde orde en de gecontroleerde oppostie zijn er niet voor jou. Diegene die er wel voor jou zijn worden monddood gemaakt (Pim Fortyn).

  • Lekker helemaal niets doen werkt net zo min. Begin dan een politieke partij. Als je de grootste wordt kan je effectief het roer omgooien.

 12. “Sinds de Tweede Wereldoorlog is er in Nederland nog nooit een politieke partij verboden. Wel zijn er verschillende verenigingen verboden, zoals Vereniging Martijn, die pedofilie wilde legaliseren en normaliseren, en de motorbende Hells Angels. Nadat FvD zich bij verschillende belangrijke kwesties ongemakkelijk tegen het establishment afzette, zouden ze nu wel eens op dezelfde lijst terecht kunnen komen.”

  Correctie: Sinds de Tweede Wereldoorlog is er in Nederland nog nooit een politieke partij verboden. Wel zijn er verschillende verenigingen verboden, zoals Vereniging Martijn, die pedofilie wilde legaliseren en normaliseren. een ander voorbeeld van het verbieden van een organisatie is de MOTORCLUB ( was goed georganiseerd en geen “bende” ) Hells Angels.
  Nadat FvD zich bij verschillende belangrijke kwesties ongemakkelijk tegen het establishment afzette, zouden ze nu wel eens op dezelfde lijst terecht kunnen komen. Eerder al werd het bestaan van de Centrum Democraten door acties van Antifa en consorten en aangestuurd door de AIVD/BVD onmogelijk gemaakt door geweld tegen leden en hun families waarbij politie wegkeek en weigerde onderzoek uit te voeren terwijl daders openlijk en op beeld met geluid bekend waren…

 13. Nederland bestaat niet meer jullie moeten gaan begrijpen dat jullie geen plek meer in deze wereld zullen hebben want jullie zijn uitschot luister nou eens goed wat dat tuig daar in den Haag allemaal met ons geld en ons land en vrijheid doet wij stellen helemaal niets meer voor, wordt eens wakker.

 14. 23/06/2023
  FVD verbieden? Bosma en Baudet nemen het op tegen minister BiZa

  ´In een recent verschenen AIVD-rapport wordt gesproken over een dreiging van ‘anti-institutioneel extremisme’ . Het rapport is dermate vaag dat zelfs kritische oppositiepartijen hieronder kunnen vallen. Dát is pas gevaarlijk voor de democratie. Martin Bosma en Thierry Baudet slopen de analyse vakkundig en eisen een herzien, scherp politiek neutraal rapport.´

  https://www.youtube.com/watch?v=ol4u5v0gw7Y

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in