Na vaccinatie: 48% verhoogde kans voor ouderen om COVID-19 te krijgen

0

Sommige studies zijn ergelijk. De studie met de titel “Early Effectiveness of COVID-19 Vaccination with BNT162b2 mRNA Vaccine and ChadOx1 Adenovirus Vector Vaccine on Symptomatic Disease, Hospitalisations and Mortality in Older Adults in England” (Vroegtijdige effectiviteit van COVID-19 vaccinatie met BNT162b2 mRNA vaccin en ChadOx1 Adenovirus Vector Vaccin op symptomatische ziekte, ziekenhuisopnames en mortaliteit bij oudere volwassenen in Engeland), is zo’n studie.

Verantwoordelijk voor deze studie zijn Jamie Lopzet Bernal, Nick Andrews, Charlotte Gower, Julia Stowe, Chris Robertson, Elise Tessier, Ruth Simmons, Simon Cotrell, Richard Roberts, Mark O’Doherty, Kevin Brown, Claire Cameron, Diane Stockton, Jim McMenamin en Mary Ramsay, die allen in dienst zijn bij Public Health England of het National Institute for Health Research, dat min of meer deel uitmaakt van de Britse overheidsdienst, bericht ScienceFiles.

Ze zitten op gegevens waar een wetenschapper zijn handen bij af zou likken.

We hebben het over Pillar 2 gegevens van de Nationale Gezondheidsdienst in Engeland. Dat is belangrijk, want Pillar 2 omvat met name gegevens van mensen die op SARS-CoV-2 worden getest omdat zij relevante symptomen hebben, koorts, hoest, verlies van reuk- of smaakzin, enz.). Daarnaast zijn er mensen die zijn getest in het kader van een “massaal testprogramma”, zoals het werd genoemd naar aanleiding van de verspreiding van b.1.1.7, een variant van SARS-CoV-2 die 23 mutaties heeft ten opzichte van het “oorspronkelijke virus” en die in Nederland gewoonlijk de “Britse mutatie” wordt genoemd.

Dit resulteert in een indrukwekkende database:

  • 174.731 mensen zijn tussen 26 oktober 2020 en 20 februari 2021 getest op SARS-CoV-2;
    Onder hen 156.930 personen bij wie een verband kan worden gelegd tussen de test op de geteste en zijn vaccinatiegeschiedenis, d.w.z. de gegevens die zijn opgeslagen in het Rijksvaccinatieregister.
  • Gedurende de studieperiode testen 44.590 van de 156.930 personen positief op SARS-CoV-2. Voor hen wordt ook een link gelegd met de gegevens van de Emergency Care Data Set en met de NHS-sterftegegevens, zodat kan worden geanalyseerd hoeveel van de gevaccineerden en niet-gevaccineerden positief testten in het ziekenhuis werden opgenomen of stierven.
  • De opzet van de studie maakt het ook mogelijk de gegevens over gevaccineerden te combineren met de gegevens over niet-gevaccineerden, waarbij wordt gecontroleerd voor diverse factoren, zoals leeftijd, geslacht, etniciteit, regio, of iemand in een verzorgingstehuis woont, enz.

Uitstekende gegevens, die echter door de auteurs alleen worden gebruikt om de doeltreffendheid te berekenen van BNT162b2 en AZD1222, de vaccins van Pfizer/Biontech en AstraZeneca, voor mensen van 70 jaar of ouder. In deze poging om de doeltreffendheid van beide vaccins te onderzoeken en te bewijzen, gaan de auteurs met een nonchalance voorbij aan een resultaat dat hun studie ook aan het licht brengt en dat je sprakeloos maakt.

  Gaan we weer: Nieuwe "Ninja" COVID-variant is "De gevaarlijkste tot nu toe"

Het resultaat waar we het over hebben is verborgen in de tabel en de figuur hieronder.

Zoals u duidelijk kunt zien, is de kans om COVID-19 op te lopen tot 48% verhoogd na vaccinatie met BNT162b2 voor personen die op het moment van vaccinatie 80 jaar of ouder waren. Mensen van 80 jaar en ouder hebben dus een kans van bijna vijftig procent om de ziekte op te lopen waartegen zij door vaccinatie worden geacht te zijn beschermd. Dit is niet verwonderlijk, want onder de 80-plussers bevinden zich veel mensen die zwak zijn, die reeds bestaande aandoeningen met zich meebrengen, wier – om het kort te houden: immuunsysteem niet de kracht heeft om met de door het vaccin veroorzaakte ziekteverwekker om te gaan. Het resultaat is een hoge incidentie van ziekte onder gevaccineerden van 80 jaar en ouder. Voor wat Lopez Bernal et al. (2021) van dit resultaat maken, is het belangrijk op te merken dat de verhoogde kans voor gevaccineerden zich voordoet IN VERGELIJKING met niet-gevaccineerden, en dat de resultaten voor leeftijd, geslacht, etniciteit, enzovoort gecontroleerd werden. Het effect is dus het pure effect dat overblijft wanneer de invloeden die worden veroorzaakt door vertekeningen zoals die tussen de groep gevaccineerde en niet-gevaccineerden worden uitgesloten.

De 48% hogere kans van gevaccineerde mensen om COVID-19 op te lopen, resulteert zeven tot negen dagen na de vaccinatie en wordt om deze reden eenvoudigweg door de auteurs van tafel geveegd met de volgende opmerkelijke verklaring:

“These data are observational and there are range of factors that influence the odds of testing positive which may also be associated with vaccination, thereby acting as confounders when examining vaccine effectiveness through routine testing, in particular in the early stages of the vaccination programme. A key factor that is likely to increase the odds of testing positive in vaccinees (therefore underestimating vaccine effectiveness) is that individuals initially targeted for vaccination may be at increased risk of exposure to COVID-19.”

“Deze gegevens zijn observationeel en er zijn verschillende factoren die de kans op een positieve test beïnvloeden, die ook met vaccinatie in verband kunnen worden gebracht en daardoor als verwarrende factoren kunnen fungeren bij het onderzoeken van de doeltreffendheid van het vaccin door routinetests, in het bijzonder in de vroege stadia van het vaccinatieprogramma. Een belangrijke factor die de kans op een positieve test bij gevaccineerden waarschijnlijk verhoogt (waardoor de doeltreffendheid van het vaccin wordt onderschat), is dat personen die in eerste instantie voor vaccinatie in aanmerking komen, een verhoogd risico lopen op blootstelling aan COVID-19.”

De auteurs proberen de waarneming dat gevaccineerden een grotere kans hebben dan niet-gevaccineerden om COVID-19 op te lopen in de eerste 20 dagen na de vaccinatie te verklaren door te suggereren dat het zou kunnen zijn dat bij het begin van de vaccinatie in het VK vooral diegenen werden gevaccineerd die tot een risicogroep behoorden. Dat wil zeggen dat gevaccineerden degenen zijn van wie het immuunsysteem niet meer tot de besten behoort, van wie het immuunsysteem problemen zou kunnen krijgen met een extra belasting zoals vaccinatie.

  "Niet bang worden. Word boos, maar raak niet gedemoraliseerd. Dat willen ze."

Dat de uitleg van de auteurs niet juist is, blijkt uit de kleine letter a die in de tabel staat in het kopje van de vijfde kolom vóór de OR, dus dit zijn aangepaste Odds Ratio’s, kansen waarvoor alle effecten waarover we het hierboven hadden, van leeftijd, etniciteit en wat dan ook, zijn weggestreept. Er blijven dus mensen over van de eerste vaccinatiegolf die ouder waren dan 80 jaar, zowel onder degenen die gevaccineerd zijn en in de gegevensverzameling zitten als onder degenen die (nog) niet gevaccineerd zijn en in de gegevensverzameling zitten. De verklaring voor de verhoogde kans op besmetting met COVID-19 bij ouderen van 80 jaar en ouder ligt dus vrijwel voor de hand: vaccinatie en het gecompromitteerde immuunsysteem dat de nieuwe last van vaccinatie niet aankan.

Het is echter niet allemaal kommer en kwel, want diegenen onder de 79-plussers die COVID-19 ontwikkelen na vaccinatie hebben hebben door de vaccinatie een 43% verminderd risico op ziekenhuisopname wanneer ze gevaccineerd zijn met BNT162b2, 37% wanneer ze gevaccineerd zijn met AZD1222, en een 51% verminderd risico op overlijden na vaccinatie met BNT162b2, zo schrijven de auteurs. Als de vaccinatie minder dan 14 dagen geleden was, was het risico op overlijden 26% kleiner dan bij niet-gevaccineerden. Als de vaccinatie meer dan 14 dagen geleden was, was het risico op overlijden 51% kleiner. De resultaten, zoals die in de onderstaande tabel, berusten echter op een interpretatiefout, omdat de gegevens gecensureerd zijn.

Een vaccinatie is een discrete datum. Het vindt plaats en daarna verstrijkt de tijd. Ziekenhuisopname is ook een discrete datum. Het vindt plaats op een bepaalde tijd. Als u op tijdstip X in het ziekenhuis bent opgenomen, kunt u niet meer op tijdstip X+1 in het ziekenhuis worden opgenomen. Naarmate de tijd verstrijkt, wordt het aantal personen in de gegevensverzameling dat in een ziekenhuis kan worden opgenomen dus kleiner. Daarom is de vergelijking in de bovenstaande tabel problematisch. Bij een juiste vergelijking worden degenen die zijn gevaccineerd, ongeacht van het tijdstip van vaccinatie, vergeleken met degenen die niet zijn gevaccineerd. Dan krijgen we een hospitalisatiegraad van 12,2% voor BNT162b2, wat overeenkomt met een Hazard-Ratio van ongeveer 0,73, en van 10,6% voor AZD1222, wat overeenkomt met een Hazard-Ratio van ongeveer 0,85. In beide gevallen blijkt vaccinatie bescherming te bieden tegen ziekenhuisopname, met respectievelijk 15% en 27% minder kans op ziekenhuisopname. Zeker, resistentie tegen SARS-CoV-2 is een proces. Maar als de vergelijkingsgroep je niet in staat stelt dat proces te modelleren, dan kun je het niet modelleren. Hetzelfde geldt voor de kans op overlijden. 8,9% van de gevaccineerden stierf tijdens de observatieperiode, wat overeenkomt met een Hazard-Ratio van ongeveer 0,70, d.w.z. een 30% lager risico op overlijden.

  Het geboortecijfer van Zweden daalt plotsklaps met de maand

Wie als 79-plusser met kennis van zaken wil beslissen of hij zich laat vaccineren, moet rekening houden met de volgende drie factoren:

  • Hij heeft een ongeveer 48% grotere kans om COVID-19 op te lopen na vaccinatie dan niet-gevaccineerde personen.
  • Als hij ziek is, heeft hij tot 27% minder kans om in het ziekenhuis te worden opgenomen, d.w.z. ernstig ziek te worden, dan wanneer hij niet is ingeënt.
  • Als hij ernstig ziek is, dan heeft hij ongeveer 30% minder kans om te sterven in vergelijking met niet-ingeënte mensen.

Zoals de zaken er nu voor staan, lijkt de rationele beslissing voor iemand boven de 79 jaar te zijn zich niet te laten vaccineren.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Wetenschappers schrijven hoge hoeveelheden aluminium in de hersenen van autistische kinderen toe aan vaccins

Vorig artikel5 manieren waarop ze je misleiden om het Covid “vaccin” te nemen
Volgend artikelZo ziet dankbaarheid eruit: Syriër ramt mes in schedel van leraar Duits
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in