Foto via Report24.news © freepik / senivpetro

Met elke dag die voorbijgaat wordt de lijst van mensen die tragische gevolgen ondervinden van de nieuwe gentherapieën die op de markt worden gebracht als COVID “vaccins” langer. Talloze professionele en amateur atleten zijn de afgelopen weken ingestort en overleden, en de mainstream media doen alsof die dingen normaal zijn of onverklaarbaar, schrijft Dr. Mercola.

Dat zijn ze geen van beide. Ze zijn abnormaal, en volledig verklaarbaar als je weet hoe de COVID-prik je hart vernietigt en je bloed doet samenklonteren. Een van de laatste slachtoffers is Florian Dagoury, wereldrecordhouder statisch freediving met ingehouden adem. Voor zijn Pfizer-prikken kon hij 10 minuten en 30 seconden zijn adem inhouden.

Na zijn tweede dosis waren zijn duikprestaties met ongeveer 30% gedaald en werd bij hem myocarditis, pericarditis en triviale mitralisklepinsufficiëntie vastgesteld, een aandoening waarbij de mitralisklep in het hart lek raakt, waardoor het bloed terugstroomt in de linkerhartkamer.

Dagoury deelde zijn ervaring op Instagram:

“Na mijn 2e dosis merkte ik dat mijn hartslag veel hoger was dan normaal en mijn adem inhouden capaciteiten gingen aanzienlijk naar beneden. Tijdens de slaap zit ik op 65-70bpm in plaats van 37-45bpm. Overdag ben ik nu altijd boven de 100bpm in plaats van 65bpm, zelfs als ik ga zitten en me ontspan. Een keer bereikte ik zelfs 177bpm tijdens een etentje met vrienden!

Tien dagen na mijn tweede vaccinatie ging ik naar een cardioloog en hij vertelde me dat het een veel voorkomende bijwerking is van het Pfizer vaccin, niets om je zorgen over te maken, gewoon rusten, het gaat wel weer over. 40 dagen na de tweede vaccinatie, had ik geen vooruitgang, dus ging ik naar een andere cardioloog en werd gediagnosticeerd met myocarditis en triviale mitralis regurgitatie!

Dat is in feite een ontsteking van de hartspieren veroorzaakt door het immuunsysteem en wat kleine bloedlekken van de kleppen die niet meer goed sluiten. Ik heb nu moeite om 8 minuten mijn adem in te houden, 150 meter te freediven en ik heb zelfs een sterke drang om te ademen als ik 40 meter duik. 30% vermindering van mijn duikprestaties ongeveer.”

Veel atleten verliezen hun carrière

Andere professionele atleten wier carrière nu op een laag pitje staat, zijn onder meer de Franse tennisser Jeremy Chardy, die commentaar gaf op zijn situatie:

“Sinds ik mijn vaccinatie heb gehad … heb ik het moeilijk. Ik kan niet trainen. Ik kan niet spelen … Het is frustrerend, vooral dat ik geen 10 jaar meer heb om te spelen. Ik heb er spijt van dat ik gevaccineerd ben, maar ik kon niet weten dat dit zou gebeuren … het is moeilijk, want ik had plezier en ik wil langer spelen.”

Een ander voorbeeld is Antoine Mechin, een 32-jarige triatleet wiens carrière voor onbepaalde tijd in de ijskast staat, omdat hij een longembolie kreeg na inname van zijn tweede dosis Moderna. Des te tragischer is het dat Mechin na de eerste inname pijn en kortademigheid had, maar dat hem werd verteld dat zijn symptomen waarschijnlijk gewoon stress en vermoeidheid waren. Hij ging door met de tweede, en heeft nu ernstige longschade. Mechin zei:

“Gezonde mensen beschadigen om de gezondheid van de zwaksten te beschermen, een keuze van achterlijke logica. Ik zou me niet opnieuw laten vaccineren als het opnieuw moest gebeuren.”

Grootste veiligheidssignaal in de geschiedenis van de geneeskunde

Objectief gezien zijn de COVID-vaccins de gevaarlijkste medicijnen die ooit op de markt zijn gebracht. Het veiligheidssignaal is absoluut enorm. Hier is een samenvatting van een screenshot uit het rapport van OpenVAERS van 19 november 2021 (het meest recente dat beschikbaar was op het moment van dit artikel), waarin enkele van de meest voorkomende effecten worden genoemd die zijn gemeld na de COVID-prik.

Volgens berekeningen van Steve Kirsch, uitvoerend directeur van het COVID-19 Early Treatment Fund, worden bijwerkingen ondergerapporteerd met een factor 41,5 dus het is mogelijk dat we deze getallen met 41 moeten vermenigvuldigen om dichter bij de werkelijke impact te komen.

  NFL-ster Thomas: Volgende topsporter overlijdt "plotseling en onverwacht"

Voor een visuele illustratie van hoe gevaarlijk de COVID-prikken zijn in vergelijking met alle andere vaccins op de markt, hoeft u alleen maar naar deze OpenVAERS-grafiek te kijken. Het spreekt voor zich.

Genegeerd Veiligheidssignaal: Miskramen na injectie

Terwijl we meer beginnen te horen over de hartschade en beroertes die de COVID-prikken veroorzaken, is een verontrustend effect dat niet de aandacht krijgt die het verdient, een miskraam. Op 19 november 2021 waren er 3.071 miskramen gemeld aan het U.S. Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS). Er waren ook:

• 18.024 gevallen van menstruatiestoornissen

• 6.654 gevallen van vaginale/baarmoederbloedingen

• 1.216 gevallen van pijn of zwelling van de testikels

• 395 gevallen van erectiestoornissen

Al deze verschijnselen wijzen erop dat de injecties een negatieve invloed hebben op de reproductieve gezondheid van de mens. Een recent artikel in Science, Public Health Policy, and the Law gaat in op de bezorgdheid over de voortplanting en merkt op dat, hoewel “het gebruik van mRNA-vaccins tijdens de zwangerschap nu algemeen als veilig wordt gezien … biedt het invloedrijke, door de CDC gesponsorde artikel van Shimabukuro et. al.8 (2021), dat wordt gebruikt om dit idee te ondersteunen, bij nader inzien weinig zekerheid …”.

In het bijzonder is het krijgen van de COVID-prik tijdens de eerste 20 weken van de zwangerschap extreem riskant – het risico op een miskraam ligt ergens tussen 82% en 91% – maar Shimabukuro et. al. verborgen deze verbijsterende bevinding in hun paper. Hier is hoe ze het deden.

Hoe Shimabukuro et. al. een enorm veiligheidssignaal verborgen hielden

Volgens Shimabukuro et. al..10 bedroeg het percentage miskramen binnen de eerste 20 weken van de zwangerschap 12,6% (104 miskramen op 827 zwangerschappen), wat slechts iets boven het normale gemiddelde van 10% ligt.

Er is echter een duidelijk probleem met deze berekening. Zoals uiteengezet in het Science, Public Health Policy, and the Law paper:

“… nadere inspectie van de 827 vrouwen in de noemer van deze berekening onthult dat tussen 700 en 713 vrouwen aan het vaccin werden blootgesteld nadat het tijdsbestek voor het registreren van het resultaat was verstreken (tot 20 weken zwangerschap).”

Ter verduidelijking: Shimabukuro et. al. hebben in de groep van 827 vrouwen, vrouwen opgenomen die de prik in feite niet hebben gekregen tijdens hun eerste 20 weken van de zwangerschap. Omdat zij de prik pas later in de zwangerschap kregen, zouden zij geen risico hebben gelopen op een miskraam als gevolg van de prik in het eerste trimester.

Met andere woorden, aangezien het derde trimester na week 20 valt, moet je vrouwen die de prik in het derde trimester hebben gekregen niet meerekenen wanneer je het miskraampercentage probeert vast te stellen bij degenen die vóór week 20 zijn ingespoten. Ik hoop dat dat duidelijk is.

Als je alleen de vrouwen meerekent die in de eerste 20 weken risico liepen op bijwerkingen, omdat zij de prik daadwerkelijk in die eerste 20 weken kregen, dan zijn er nog maar 114 of hooguit 127 van hen in die groep. En dat verandert de berekening aanzienlijk! Wat we in feite hebben zijn 104 miskramen op 127, dat is 82%, of mogelijk zelfs 104 op 114, dat is 91%.

Van deze 104 miskramen vonden er 96 plaats vóór 13 weken zwangerschap, wat er sterk op wijst dat het krijgen van een COVID-prik tijdens het eerste trimester een absoluut recept voor een ramp is.

De paper van Science, Public Health Policy, and the Law wijst op verschillende andere problemen met Shimabukuro’s analyse die de verwarring vergroten, waaronder het feit dat ze overlappende perioden van blootstelling en resultaat gebruikten:

  Waarom worden zoveel mensen per ongeluk geïnjecteerd met zoutoplossing in plaats van COVID-vaccins?

“Blootstelling aan het vaccin werd gedefinieerd per trimester (periconceptie, eerste, tweede en derde). Uitkomsten werden gedefinieerd als vrouwen die voor het eerst werden blootgesteld aan het mRNA-vaccin vóór de 20e week van de zwangerschap; en vrouwen die voor het eerst werden blootgesteld vanaf de 20e week van de zwangerschap. De zuigeling werd gedurende 28 dagen gevolgd tijdens de perinatale periode (geboorte-28 dagen).”

Dit komt op mij over als een opzettelijke misleidingsstrategie om verwarring te stichten en te verdoezelen. Zij hadden gemakkelijk dezelfde perioden voor blootstelling en resultaat kunnen gebruiken, hetzij de drie trimesters, hetzij week 1 tot 20 en week 21 tot 40.

Andere bijwerkingen waren een vroeggeboortecijfer van 9,4% (60 van de 636 geboorten), een incidentie van 3,2% van een te kleine omvang voor de zwangerschapsduur, en een incidentie van 2,2% van geboorteafwijkingen (16 van de 724 geboorten).

Een ander probleem met Shimabukuro’s paper

Een ander klein detail in Shimabukuro’s artikel wijst op een poging om het risico op een miskraam te bagatelliseren en te verbergen. De auteurs beweren dat het normale percentage miskramen in de gepubliceerde literatuur tussen 10% en 26% ligt.

Het percentage van 26% omvat echter klinisch niet-erkende zwangerschappen, en aangezien het onderzochte cohort alleen klinisch-erkende zwangerschappen omvatte – d.w.z. vrouwen die wisten dat ze zwanger waren – is die 26% statistiek niet van toepassing. Het komt erop neer dat men u in verwarring wil brengen door u te laten geloven dat het aantal miskramen veel hoger is dan het in werkelijkheid is.

Uit statistische gegevens blijkt dat het risico op een miskraam daalt van een algemeen, gemiddeld risico van 21,3% voor de gehele duur van de zwangerschap, tot slechts 5% tussen 6 en 7 weken, en helemaal tot 1% tussen 14 en 20 weken.

Als je bedenkt dat het normale risico op een miskraam slechts 5% is tegen de tijd dat je week 6 ingaat (en dat veel vrouwen zich voor die tijd niet eens realiseren dat ze zwanger zijn), dan is een risico van 82% tot 91% op een miskraam dus geen te verwaarlozen toename. Dit zou iedereen ook moeten doen beseffen dat het aanbevelen van deze injectie aan zwangere vrouwen een verwerpelijke misdaad tegen de mensheid is.

Zwangere vrouwen experimentele gentherapieën geven is laakbaar onverantwoordelijk, en suggereren dat de veiligheidsgegevens zich “opstapelen” is niets anders dan pure propaganda. Alles is nog in de experimentele fase en alle gegevens zijn voorlopig. Het zal jaren duren voordat we een duidelijker beeld hebben van de gevolgen van deze injecties voor jonge vrouwen en hun baby’s.

Gezien het hier gepresenteerde bewijs, stellen wij voor het gebruik van mRNA-vaccins bij zwangerschap (categorie X) en borstvoeding onmiddellijk te staken, naast het staken van het gebruik van mRNA-vaccins bij kinderen of vrouwen in de vruchtbare leeftijd in de algemene bevolking … ~ Science, Public Health Policy, and the Law, november 2021

Vrouwen die borstvoeding geven, moeten zich er ook van bewust zijn dat het mRNA in de COVID-prik, evenals het spike-eiwit, kan worden overgedragen via de moedermelk. Dit is een andere manier waarop zuigelingen een risico kunnen lopen op acute en/of langdurige gezondheidsproblemen. Als u dus na de bevalling een COVID-prik hebt gekregen, moet u begrijpen dat u geen beschermende antilichamen overdraagt.

U draagt het vaccin zelf, en het toxische spike-eiwit dat uw lichaam produceert, over aan uw baby. In maart 2020 overleed een 5 maanden oude zuigeling aan trombotische trombocytopenie purpura binnen enkele dagen nadat zijn moeder haar tweede dosis van het Pfizer-vaccin had gekregen. Naast dat dodelijke geval zijn er ten minste 72 andere gevallen waarbij baby’s een bijwerking hebben gehad van moedermelk van een gevaccineerde moeder.

Er zijn genoeg redenen tot bezorgdheid

Tot slot dring ik er bij u op aan deze geselecteerde hoogtepunten uit de paper Science, Public Health Policy, and the Law door te lezen:

  Twee vrouwen laten zien hoe krankzinnig de COVID-manie mensen heeft gemaakt

“De verstrekkende conclusies over de veiligheid die Shimabukuro et al. (2021) trekken zijn niet overtuigend … Mechanismen die door de injectie kunnen worden verstoord zijn onder andere syncytin-1 (syn1), een fusogeen eiwit van retrovirale oorsprong, dat essentieel is voor celfusie en placentale ontwikkeling.

Studies zijn nodig om te bepalen of mRNA-gecodeerd spike (S)-eiwit HR1 (of HR1a28) of HR2 het vermogen heeft om syn1 onbedoeld te remmen, waardoor de celfusie die nodig is voor placenta-aanhechting wordt verhinderd, wat leidt tot zwangerschapsverlies.

De knaagdierstudies die Pfizer en Moderna hebben uitgevoerd om na te gaan of er een effect op de vruchtbaarheid en de ontwikkeling zou kunnen zijn, moeten wellicht worden herhaald bij primaten uit de Oude Wereld, zoals makaken, aangezien zij soortgelijke syn1- en syn2-eiwitten hebben als mensen, terwijl ratten dat niet hebben.

De aanwezigheid van auto-antilichamen tegen syn1 werd onderzocht door Mattar et al., en hoewel een verandering van auto-antilichamen tegen syn1 ten opzichte van de basislijn optrad bij alle 15 zwangere vrouwen die waren blootgesteld aan de eerste dosis van het Pfizer-BioNTech-product, werd de verandering niet hoog genoeg geacht om als biologisch significant te worden beschouwd.

Gezien de kleine steekproefgrootte kunnen deze bevindingen erop wijzen dat verder onderzoek nodig is. Verder wordt een veranderde expressie van syn1 in observationele studies in verband gebracht met pre-eclampsie, hemolyse, verhoogde leverenzymen en laag bloedplaatjessyndroom, intra-uteriene groeibeperking en zwangerschapsdiabetes mellitus.

Synctyin-1 is ook vereist voor de fusie van geslachtscellen (syn1- en ACET2-receptoren aanwezig in sperma en oöcyten) en wordt bovendien aangetroffen in de testes en de eierstokken. In de bij de Food and Drug Administration (FDA) ingediende bijsluiter van Comirnaty (Pfizer/BioNTech mRNA-vaccin) verklaren de fabrikanten dat de mogelijke aantasting van de mannelijke vruchtbaarheid niet is geëvalueerd …

Wij plaatsen vraagtekens bij de conclusies van de studie van Shimabukuro et al. ter ondersteuning van het gebruik van het mRNA-vaccin in de vroege zwangerschap … De veronderstelling dat blootstelling in het derde trimester cohort representatief is voor het effect van blootstelling gedurende de gehele zwangerschap is twijfelachtig en negeert ervaringen uit het verleden met geneesmiddelen zoals thalidomide [Softenon] (zie Frontnieuws Thalidomide – een halve eeuw later nog steeds onder ons).

Het bewijs van de veiligheid van het product bij gebruik in het eerste en tweede trimester kan pas worden geleverd wanneer deze cohorten ten minste tot de perinatale periode zijn gevolgd of wanneer de veiligheid op lange termijn is vastgesteld voor de baby’s van moeders die tijdens de zwangerschap zijn ingeënt.

Bovendien spreekt de fabrikant van het product, Pfizer, deze verzekeringen tegen door te verklaren: “de beschikbare gegevens over Comirnaty toegediend aan zwangere vrouwen zijn onvoldoende om informatie te verstrekken over de risico’s van het vaccin tijdens de zwangerschap” en “het is niet bekend of Comirnaty wordt uitgescheiden in de moedermelk” aangezien “er geen gegevens beschikbaar zijn om de effecten van Comirnaty op de zuigeling die borstvoeding krijgt, te beoordelen” …

Gezien de aard van de uitrol van het mRNA-vaccin moeten zorgverleners eventuele problemen tijdens de zwangerschap melden om de veiligheid van dit product verder te bepalen …

Gezien het hier gepresenteerde bewijsmateriaal stellen wij voor het gebruik van mRNA-vaccins bij zwangerschap (categorie X) en borstvoeding onmiddellijk te staken, naast het staken van het gebruik van mRNA-vaccins voor kinderen of degenen in de vruchtbare leeftijd in de algemene bevolking, totdat meer overtuigende gegevens over de veiligheid en de langetermijneffecten op de vruchtbaarheid, zwangerschap en voortplanting bij deze groepen zijn vastgesteld.”


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

“Ik maak me zorgen om jou” – Een covidioot geeft 10 argumenten aan een gevaccineerdeVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelBevel van de Zweedse minister-president: Raak de ongevaccineerden niet aan
Volgend artikel“Koop niet van de ongevaccineerden” Angstaanjagende slogan in Duitsland
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

 1. Goed artikel weer. Maar er moet toch echt wat info over NL komen met de regelmaat van de klok. Het is nu wel bekend wat er in het buitenland speelt aan gruwelijke bijwerkingen, vooral vanuit de VS. Echter, NL loopt achter. Er moet hier toch ook wat gaande zijn?? Of wordt het allemaal in de doofpot gestopt door de Vaccinazi’s en de Geheime Dienst? Ik hoop dat er een soort van verzameling, een lopende oplijsting, tot stand komt die mensen zelf kunnen invullen, net zoals de Realnotrare.com site, of iets dergelijks. Het kan toch niet waar zijn dat iedereen in NL maar lekker met de inspuiting rondloopt zonder enige problemen? Als dat zo is, dan ga ik ook meteen 3, 4, 5, 6, 7 gifspuiten halen, plus een hele hoop do-it-yourself-boosters, zodat ik ook weer “kan vliegen” en zuipen en vreten. Of wordt dat de volgende campagne: “Kijk! Japie deed het voor Opa! En hij hep geen probleme! Gratis frikadel as je ook je spuit kom haale!”

  • Hoi BAA

   Uit mijn omgeving hoor ik vooral ontkenning. Bijvoorbeeld. in een familie 3 gevallen van ”uitslag” van de huid, allen aan de Pfitzer spuit en volgens Lareb geen bijwerking. Inclusief een baby van een geinjecteerde moeder.

   Of een kennis die keihard ontkent dat de injectie gevolg is van de kwalen die zij heeft ondanks dat de arts vroeg, heb je de injectie gehad want zie zoveel meer gevallen ziet zoals hij.

   Idem overlijdens na injecteren. Allen weigeren het verband te zien tussen injecties en de gevallen. Net zoals een collega die een hartaanval had. Ik ben te bourgondisch… Terwijl hij ook veel sporte.

   Ze kunnen mentaal het niet aan dat hun wereldbeeld niet klopt want geloven in de Staat is er voor ons. Bijna zoals de Kerk in de middeleeuwen.

   Groeten,
   Hugo

  • Mijn vader is in mei dit jaar plotseling overleden, na 9 dagen eerste injectie van Pfizer, hij ging 5 dagen voor de 2de prik dood…. mijn moeder lag 10 dagen in het ziekenhuis met zeer zware acute eczeemuitbraak en haar longen vol vocht na 3 dagen 2de prik van Moderna, niemand in de medische wereld die het verband zag… Alleen ik en mijn zus (echt de waarheid)

 2. P.s. hoe leg je iemand uit dat dit echt waar is…? Deze persoon beweert dat top sporters “altijd al bezweken” op het veld, al heel lang al, en al heel vaak al. Het is gewoon niet waar dat het door de spuit komt. Beweert hij. Wat zeggen jullie er van?

  • hoi BAA,

   Ja, er zijn top sporters die bezweken zijn op het veld. Het is nu vijf keer zoveel echter…. Top sporters stellen hun lichaam op de proef tot het maximum en er hoeft maar iets mis te gaan / zijn in hun lichaam en ze komen in de problemen itt niet top sporters, die krijgen daar pas veel later last van.

   Groeten,
   Hugo

 3. Misschien zit ik er wel helemaal naast, maar ik heb het idee dat men in ons land wat calvinistischer is ingesteld, zoiets als niet zeiken maar doorgaan.
  Als men iets mankeert hangt men hier niet graag de ‘vuile was’ buiten.
  Bovendien zal men zelf niet snel geloven dat het aan de prikjes ligt, ‘die zijn toch zo veilig?
  Nee, het ontstane leed heeft altijd een ‘andere’ oorzaak
  Hartklachten? Je leeft ongezond, beweegt te weinig, enzovoorts…
  Ja maar ik heb er pas last van na de vaccinatie?
  Volgt er een onderzoek en zegt de arts:
  Nee hoor, het zit in uw familie, u bent te dik enzovoort…
  Daar sta je dan met je kluitje(prikje) in het riet.
  Topsporters die plotseling in elkaar zakken?
  Nee joh, is pure toeval, wel in de realiteit blijven hoor!
  En men gelooft dat dan allemaal maar….Zucht.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in