De Russen hebben besloten dat er geen manier is om over een einde te onderhandelen. Niemand zal te goeder trouw onderhandelen; daarom moeten zij de vijand verpletteren. En dat is wat er gaat gebeuren.” – Kolonel Douglas MacGregor (9:35 minuut)

“Strikt genomen zijn we nog niets begonnen.” – Vladimir Poetin

De oorlog in Oekraïne zal niet eindigen in een onderhandelde regeling. De Russen hebben al duidelijk gemaakt dat ze de Verenigde Staten niet vertrouwen, dus ze gaan hun tijd niet verspillen aan een zinloos geklets. Wat de Russen gaan doen, is de enige optie die ze hebben: ze gaan het Oekraïense leger vernietigen, een groot deel van het land in puin leggen en de politieke leiding dwingen hun veiligheidseisen in te willigen. Het is een bloedige en verspillende actie, maar er is echt geen andere optie. Poetin zal niet toestaan dat de NAVO haar vijandige leger en raketlocaties aan de grens van Rusland plaatst. Hij zal zijn land zo goed mogelijk verdedigen door proactief opkomende bedreigingen in Oekraïne uit te schakelen. Daarom heeft Poetin 300.000 extra reservisten opgeroepen voor dienst in Oekraïne; omdat de Russen vastbesloten zijn het Oekraïense leger te verslaan en de oorlog snel te beëindigen. Hier volgt een korte samenvatting van kolonel Douglas MacGregor:

De proxy-oorlog van Washington met Rusland is het resultaat van een zorgvuldig opgezet plan om Rusland te verwikkelen in een conflict met zijn buurland Oekraïne. Vanaf het moment dat president Poetin aangaf dat zijn regering een militaire aanwezigheid van de NAVO op Ruslands stoep in Oekraïne niet zou tolereren, probeerde Washington de ontwikkeling van Oekraïne tot een regionale militaire macht die Rusland vijandig gezind is te versnellen. Door de staatsgreep van de Maidan konden de agenten van Washington in Kiev een regering installeren die aan dit project zou meewerken. De recente bekentenis van premier Merkel dat zij en haar Europese collega’s de Minsk-akkoorden probeerden uit te buiten om tijd te kopen voor de militaire opbouw in Oekraïne, bevestigt de tragische waarheid van deze zaak.” (“US Colonel explains America’s role in provoking Russia-Ukraine conflict“, Lifesite)

Dit is een uitstekende samenvatting van de gebeurtenissen die hebben geleid tot de huidige dag, hoewel we iets meer tijd zouden moeten besteden aan de opmerkingen van Angela Merkel. Wat Merkel feitelijk zei in haar interview met Die Zeit was het volgende:

“Het Minsk-akkoord van 2014 was een poging om tijd te kopen voor Oekraïne. Oekraïne gebruikte deze tijd om sterker te worden, zoals je vandaag kunt zien.” Volgens de ex-kanselier “was het voor iedereen duidelijk” dat het conflict werd opgeschort en het probleem niet werd opgelost, “maar het was precies wat Oekraïne de onbetaalbare tijd gaf.” (Tass News Agency)

Merkel is scherp bekritiseerd omdat zij heeft toegegeven dat zij en de andere westerse leiders Rusland bewust hebben misleid over hun ware bedoelingen met betrekking tot Minsk. Feit is dat zij niet van plan waren Oekraïne onder druk te zetten om zich aan de voorwaarden van het verdrag te houden, en dat wisten zij vanaf het begin. Wat we zeker weten is dat noch Merkel noch haar bondgenoten ooit geïnteresseerd waren in vrede. Ten tweede weten we nu dat zij het bedrog 7 jaar lang in stand hielden voordat zij uit de school klapte en toegaf wat zij werkelijk van plan waren. En ten slotte weten we nu uit Merkels opmerkingen dat het strategische doel van Washington het tegenovergestelde was van het Minsk-akkoord. Het echte doel was een zwaar gemilitariseerd Oekraïne te creëren dat de proxy-oorlog van Washington tegen Rusland zou voortzetten. Dat was het hoofddoel, oorlog tegen Rusland.

Dus waarom zou Poetin zelfs maar overwegen om met zulke mensen te onderhandelen; mensen die zeven jaar lang in hun gezicht hebben gelogen terwijl ze het land overspoelden met wapens die zouden worden gebruikt om Russische militairen te doden?

En wat was het doel dat Merkel en haar collega’s in Washington dwong om te liegen?

Zij wilden een oorlog, en dat is dezelfde reden waarom Boris Johnson een overeenkomst die Zelensky in maart met Moskou had gesloten de grond in boorde. Johnson saboteerde de overeenkomst omdat Washington een oorlog wilde. Zo simpel is het.

Maar voor liegen moet een prijs betaald worden, en die prijs komt in de vorm van wantrouwen, de verderfelijke erosie van vertrouwen die het onmogelijk maakt om kwesties van wederzijds belang op te lossen. De Russische vicevoorzitter van de nationale veiligheidsraad, Dmitry Medvedev, heeft zich deze week in de meest bittere bewoordingen over deze kwestie uitgelaten. Hij zei:

  Schaduwen en as: De Crocus Stadhuis massacre en het spook van de geheime oorlog ISIS, Cui Bono?

Het gedrag van Washington en anderen dit jaar “is de laatste waarschuwing aan alle naties: met de Angelsaksische wereld kan geen zaken worden gedaan [omdat] het een dief is, een oplichter, een kaartensteker die alles…. kan doen. Van nu af aan zullen we het zonder hen stellen totdat er een nieuwe generatie verstandige politici aan de macht komt… Er is niemand in het Westen met wie we om welke reden dan ook zaken zouden kunnen doen.” (Ex-Russian President outlines timeline for reconciliation with the West, RT)

Natuurlijk zal het vooruitzicht van verbroken betrekkingen met Rusland de oorlogshaviken in Washington niet storen, waarschijnlijk juichen ze het zelfs toe. Maar dat geldt niet voor Europa. Europa zal er spijt van krijgen dat het zich aan het aambeeld van Washington heeft vastgebonden en zichzelf in zee heeft gegooid. Ergens in de nabije toekomst – wanneer zij eindelijk beseffen dat hun economische overleving onlosmakelijk verbonden is met de toegang tot goedkope fossiele brandstoffen – zullen de EU-leiders het roer omgooien en een beleid voeren dat hun eigen welvaart garandeert. Zij zullen zich terugtrekken uit de “eeuwige oorlog” van de NAVO en zich aansluiten bij de gelederen van beschaafde naties die streven naar een veilige en economisch geïntegreerde toekomst. Wij verwachten dat zelfs NordStream, dat met de grootste industriële sabotagedaad van de moderne tijd werd vernietigd, weer zal worden aangesloten op de belangrijkste energieader die Rusland met de EU verbindt in de grootste vrijhandelszone ter wereld. Uiteindelijk zal het gezond verstand zegevieren en zal Europa zich ontworstelen aan de malaise die de alliantie met Washington heeft veroorzaakt. Maar eerst moet de vuurzee tussen Rusland en het Westen zich afspelen in Oekraïne, en moet de “Garant van de wereldveiligheid” worden vervangen door de enige natie die bereid is Goliath op zijn eigen voorwaarden te bestrijden in een wedstrijd die iedereen wint. Oekraïne lijkt de beslissende slag te worden in de oorlog tegen het “op regels gebaseerde systeem”, een oorlog waarin de Verenigde Staten “elke truc uit het boekje” zullen gebruiken om hun greep op de macht te behouden. Bekijk dit korte stukje van politiek analist John Mearsheimer die uitlegt met welke middelen de VS hun dominante rol in de wereldorde hebben behouden:

“Je kunt niet onderschatten hoe meedogenloos de Verenigde Staten zijn. Dit wordt allemaal verhuld in de schoolboeken en in de lessen die we volgen als we opgroeien, omdat het allemaal deel uitmaakt van het nationalisme. Nationalisme draait allemaal om het creëren van mythen over hoe geweldig je land is. Het is Amerika, goed of fout, we doen nooit iets verkeerd. (Maar) als je echt kijkt naar de manier waarop de Verenigde Staten in de loop der tijd hebben gefunctioneerd, is het echt verbazingwekkend hoe meedogenloos we zijn geweest. En voor de Britten geldt hetzelfde, maar wij verbergen het. Dus als u Oekraïne bent en naast een machtig land als Rusland woont, of als u Cuba bent en naast een machtig land als de Verenigde Staten woont, moet u heel erg voorzichtig zijn, want dit is net zoiets als in bed slapen met een olifant. Als die olifant over je heen rolt, ben je dood. Je moet heel voorzichtig zijn. Ben ik blij dat de wereld zo werkt? Nee, dat ben ik niet. Maar het is de manier waarop de wereld werkt, in voor- en tegenspoed.” How the World Works“, YouTube; 1 minuut

Conclusie: de vooruitzichten voor vrede in Oekraïne zijn nihil. Het Amerikaanse buitenlands beleid heeft besloten dat de enige manier om de versnelde achteruitgang van Amerika te keren een directe militaire confrontatie is. De oorlog in Oekraïne is de eerste manifestatie van dat besluit. Anderzijds hecht Rusland geen belang meer aan onderhandelingen met het Westen, omdat de westerse leiders niet kunnen worden vertrouwd om hun verbintenissen na te komen of hun verdragsverplichtingen na te komen. De onverzoenlijke verschillen tussen de twee belangrijkste partijen maken escalatie onvermijdelijk. Bij gebrek aan een betrouwbare partner heeft Poetin slechts één optie om het conflict op te lossen: overweldigend militair geweld. Daarom heeft hij 300.000 reservisten opgeroepen voor dienst in Oekraïne, en daarom zal hij er nog eens 300.000 oproepen als ze nodig zijn. Poetin realiseert zich dat de enige manier om vooruit te komen is door het snel de kop in te drukken en zijn eigen regeling op te leggen aan de verslagenen. Dit is precies wat Mearsheimer enkele weken geleden voorspelde toen hij dit zei:

  Rusland haalt 3.000 extra tanks uit opslag - maar NIET ALLES gaat naar Oekraïne

“De Russen zullen zich niet zomaar gewonnen geven. In feite zullen de Russen de Oekraïners verpletteren. Ze zullen de grote wapens bovenhalen. Ze gaan plaatsen als Kiev en andere steden in Oekraïne in puin leggen. Ze gaan Falluja’s, Mosuls en Groznys vernietigen. …. Wanneer een grootmacht zich bedreigd voelt… zullen de Russen in Oekraïne alles uit de kast halen om ervoor te zorgen dat ze winnen. U moet begrijpen dat we hier een nucleair bewapende grootmacht, die de gebeurtenissen als een existentiële bedreiging ziet, in een hoek drijven. Dit is echt gevaarlijk.” (John Mearsheimer, Twitter)

Dus, als we weten dat Rusland gaat proberen de oorlog te beëindigen door het Oekraïense leger te vernietigen, wat moeten we dan in de nabije toekomst verwachten?

Dat is een vraag die is beantwoord door een aantal analisten die de oorlog vanaf het begin op de voet hebben gevolgd. Van elk van hen zullen we zo meteen een paar alinea’s geven, maar eerst volgt hier een samenvatting van de bijeenkomsten die vorige week plaatsvonden en die suggereren dat een groot Russisch offensief slechts enkele weken op zich laat wachten. Het fragment komt uit een artikel van Patrick Lawrence op Consortium News:

Alexander Mercouris… gaf onlangs een overzicht van de uitzonderlijke reeks ontmoetingen die Poetin de afgelopen weken heeft gehad met het gehele…. militaire en nationale veiligheidsestablishment. In Moskou ontmoette de Russische leider al zijn militaire topcommandanten en nationale veiligheidsfunctionarissen (inclusief) Sergei Surovikan, de generaal die hij de leiding gaf over de Oekraïense operatie…

Poetin vloog vervolgens met minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov en minister van Defensie Sergei Shoigu naar Minsk voor besprekingen met de politieke en militaire leiders van Wit-Rusland. Daarna ging het verder voor een ontmoeting met de leiders van de twee republieken, Donetsk en Lugansk, die vorig najaar via referenda werden ingelijfd bij de Russische Federatie.

Men kan zich niet aan de conclusie onttrekken dat deze opeenvolgende ontmoetingen, waaraan in de westerse pers nauwelijks aandacht is besteed, een nieuw militair initiatief op korte of middellange termijn in Oekraïne inluiden. Zoals Mercouris het uitdrukte: “Er is iets heel groots op komst”.

Een van de interessantste ontmoetingen in dit alles vond vorige week plaats in Peking, toen Dmitri Medvedev, momenteel plaatsvervangend voorzitter van de Russische Veiligheidsraad en reeds lange tijd dicht bij Poetin, gesprekken voerde met Xi Jinping…..

Ergens in de niet verre toekomst zal de oorlog van holle retoriek ten behoeve van de imperiale overmoed verzwakken en afglijden naar een ineenstorting. Deze mate van surrealistische onthechting van de werkelijkheid kan eenvoudigweg niet oneindig worden volgehouden – niet tegenover een nieuw Russisch initiatief, welke vorm dat ook aanneemt.” (PATRICK LAWRENCE: “A War of Rhetoric & Reality“, Consortium News)

Heeft Lawrence gelijk? Is er “iets groots op komst?

Het lijkt er zeker op. In de ruimte hieronder heb ik citaten overgeschreven uit recente video’s met kolonel MacGregor en Alexander Mercouris, twee van de beste en meest betrouwbare analisten van de oorlog in Oekraïne. Beiden zijn het erover eens dat er in de nabije toekomst een Russisch “winteroffensief” zal plaatsvinden, en beiden zijn het eens over de strategische doelstellingen van de operatie. Hier is een fragment van MacGregor:

“Het Amerikaanse volk begrijpt niet echt dat het Oekraïense leger in de Donbas op instorten staat. Ze hebben honderdduizenden slachtoffers gemaakt… (en) ze naderen de honderdvijftigduizend doden. De 93e Oekraïense Legerbrigade is net teruggetrokken uit Bahkmut – dat door de Russen in een Oekraïens bloedbad is veranderd – en ze zijn vertrokken na 70 procent slachtoffers te hebben geleden. Dat betekent dat ze van de 4.000 man… met ongeveer 1.200 man zijn teruggetrokken. Dat is een ramp, maar dat is wat er werkelijk gebeurt. En als de Russen eindelijk hun offensief beginnen, zullen de Amerikanen dit hele kaartenhuis zien instorten. Dan is de enige vraag: zal iemand eindelijk opstaan en een einde maken aan dit volkomen valse narratief.” (“Colonel Douglas MacGregor”, Real America, Rumble; 8:45 min)

En hier is meer MacGregor:

Het lijkt er steeds meer op dat de Russen eerst hun taak in Donbas willen voltooien. Ze willen alle Oekraïense troepen in de Donbas elimineren… Vergeet niet dat dit altijd een krachtbesparende maatregel was. Het was bedoeld om zoveel mogelijk Oekraïners op te ruimen tegen zo laag mogelijke kosten voor de Russen. Dat is wat er gebeurt in Zuid-Oekraïne (en) het gaat door. Het heeft uitstekend gewerkt. En Surovikin, de theatercommandant, heeft gezegd dat dit zal doorgaan totdat hij klaar is om zijn offensief te beginnen. Als het offensief wordt ingezet, wordt het een heel andere strijd. Maar het interessante is dat de Oekraïners in het zuiden zoveel slachtoffers hebben gemaakt, dat we berichten beginnen te horen dat ze op het punt staan in te storten. En daarom horen we over tienerjongens van 14 of 15 jaar die in dienst worden genomen. …en we krijgen video’s van Oekraïense soldaten die zeggen: “De mensen in Kiev kunnen maar beter hopen dat de Russen ze eerder te pakken krijgen dan wij… want we zullen ze vermoorden.” Ze hebben het over mensen in de regering, omdat ze geen bewijs zien dat de regering van Zelensky ook maar iets om hen geeft. Ze zitten zonder voedsel en kleren; ze bevriezen, ze maken zware verliezen en ze worden teruggedreven.” (“Will Ukraine have enough Fire Power?”, Col MacGregor, Judging Freedom, You Tube; 17:35 min)

  Voormalig CIA-officier onthult mogelijk motief voor drone-aanval op het Kremlin

Zowel MacGregor als Mercouris lijken het erover eens te zijn dat de Russische strategie erin bestaat de vijand “te vermalen” (zoveel mogelijk Oekraïense troepen te doden), de Russische overwinningen te consolideren en tegelijkertijd de controle over gebieden in het oosten en langs de Zwarte Zee uit te breiden, en uiteindelijk Oekraïne op te delen in twee afzonderlijke entiteiten: een “disfunctionele rompstaat” in het westen en een geïndustrialiseerde, welvarende staat in het oosten. Hier is Alexander Mercouris uit een recente update op YouTube:

Mijn sterke indruk is dat …de focus van het Russische winteroffensief – dat er inderdaad aankomt – zal liggen op het beëindigen van de strijd in Donbas, het breken van het Oekraïense verzet in Donbas, het verwijderen van Oekraïense troepen uit de Volksrepubliek Donetsk. Het lijkt mij niet dat de Russen een grote opmars plannen naar Kiev of West-Oekraïne. Dat is niet wat deze opmerkingen van generaal Gerasimov zeggen. …de Russen richten zich op Donetsk… Het is ‘laag risico’ maar zeer effectief. Het verzwakt het Oekraïense leger, precies zoals generaal Surovikin zei. Het verzwakt het toekomstige vermogen van Oekraïne om de oorlog voort te zetten en vervult tegelijkertijd de primaire missie van Rusland, die vanaf het begin de bevrijding van Donbas is geweest.

Daar zal het niet bij blijven. Andere Russische functionarissen hebben gezegd dat we in 2023 de herovering van de regio Kherson zouden moeten zien … en er zullen zeker andere Russische vorderingen komen op andere plaatsen. Maar de belangrijkste strijd was en blijft Donbas. Zodra die slag is gewonnen, zodra de Oekraïense weerstand is gebroken, zal het Oekraïense leger dodelijk verzwakt zijn … wat betekent dat Oekraïne niet alleen zijn zwaarst geïndustrialiseerde regio en zijn zwaarst versterkte zone zal hebben verloren. Het betekent ook dat de Russen onbelemmerde toegang zullen hebben tot de oostelijke oever van de Dnjepr. Op dat punt zullen zij Oekraïne in tweeën kunnen delen. Dit lijkt me logisch en het lijkt me duidelijk dat dit het Russische plan is. Ze maken er geen geheim van, maar ze houden de mensen aan het lijntje en laten hen raden naar de troepen die zich in Wit-Rusland bevinden. Maar ik vermoed dat het primaire doel van die troepen is om Oekraïense soldaten rond Kiev vast te zetten voor een mogelijk Russisch offensief daar, en om de zeer grote opbouw van Poolse troepen tegen te gaan. Dat is dus wat Gerasimov heeft gezegd.” (“Alexander Mercouris on Ukraine”, You Tube; 31:35 min)

Hoewel niemand de toekomst met absolute zekerheid kan voorspellen, lijkt het erop dat zowel MacGregor als Mercouris voldoende grip op de feiten hebben om hun scenario niet zomaar van tafel te vegen. Het huidige verloop van het conflict suggereert zelfs dat hun voorspellingen waarschijnlijk “dead on” zijn. In ieder geval hoeven we niet lang te wachten om daar achter te komen. De temperaturen dalen snel in Oekraïne, waardoor tanks en pantservoertuigen zich ongehinderd kunnen verplaatsen. Het winteroffensief van Rusland is waarschijnlijk nog maar enkele weken verwijderd.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

“Kinderlandverschickung”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelNieuw jaar van de eeuwige oorlog
Volgend artikel2022: Geboortejaar van de multipolaire wereld
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

48 REACTIES

 1. Ik lees nu al enkel weken dat het winter offensief nog maar enkele weken verwijderd is. En zo gaat het met wel meer onderwerpen. Ik lees al 2jr dat er honger en tekorten komen, maar ze komen niet.

  • Dan heb je natuurlijk die lange rijen voor de voedselbanken niet gezien.
   Je kent natuurlijk niemand in jouw omgeving die met een dikke (gekregen) winterjas aan hun kamer verwarmen met (ook gekregen) waxinelichtjes.
   Met lezen alleen kom je er niet.
   Misschien heb je nog wat geld over van je eigen bijdrage voor je ziekenfondsverzekering om een “ziekenfondsbrilletje te ‘krijgen’ zodat je wat verder kunt kijken dan je neus lang is.
   Blijf de MSM volgen, beste naam(loze) en je blijft helemaal op de hoogte van hun propaganda.
   En nee hoor, 300+ raketten in een paar dagen is geen offensief want Rusland heeft toch zo een gebrek aan dat spul zeggen ze bij de MSM.
   En de Russen zijn nog niet eens echt begonnen want als ze dat doen merken wij dat hier ook.
   1 bom in de zuidelijkste punt van de Noordzee en het is einde verhaal voor zowel Londen als Rotterdam en Antwerpen.(enorme vloedgolf)
   1 bom op Brussel zodat zowel het EU nazie nest als het hoofdkwartier van de NAVO weggeblazen worden
   1 bom op Washington ( pentagon en het wit huis)
   1 bom op Langley het (cia nest)
   Lennon zong het vroeger : “give peace a chance” en dat is nu juist wat de Amerikanen NIET willen.
   1 bom op New York.(financieel centrum)
   en de hele wereld is plotsklaps stil geworden.

   • De beer gaat brullen. Dat gaat er gebeuren.
    En Zelenski mag hopen dat hij nog in de kont kan kruipen bij seniele Biden.

    Naam* jij moet een beetje veel schamen. Kijk blackbox. Dikke rij wel meer dan 200 mensen bij de voedselbank in Amsterdam.

   • Emp bom boven atmosfeer centraal Europa vernielt alle chips, ic’s en transistoren. We zijn dan in 1 keer 200 jaar terug in de tijd, geen logistiek, geen voedselproductie, geen riolering, geen stromend water, geen controle over waterstanden. Alle electrische systemen exit. Een EMP atoombom in de atmosfeer en heel Europa is voorbij.
    Ik begrijp de naïviteit van politici, media en veiligheidseisen niet.

     • >>> stomme telefoonspellingscorrectie <<<

      Dat krijg je met die 'smart'phones.. 🙁
      Beter teug naar de koelkast. Kun je tenminste nog – gemakkelijk – batterij van verwijderen 🙂

      Die EMP-bom zie ik niet gebeuren en maak i me ook allerminst druk om.

   • 1 Bom op het Yellowstone park is genoeg om heel Amerika volledig weg te vagen. Hiermee zal de grootste vulkaan van Amerika tot leven worden gewekt en is over en uit.

   • Onzin een tsunami is uitgesloten met een noord zee van maximaal 40 meter diep…. Hoogstens springtij 2.0 maar daar gaat Amsterdam niks van merken

  • Beste Naam*,
   Je zult geen mensen zien met de tekst op hun voorhoofd dat ze honger hebben en/of tekorten.
   je zult ook mensen niet horen vertellen dat ze de energierekening van € 984,43 per maand niet kunnen betalen en afgesloten worden van energie.
   Daarvoor moet je goed om je heen kijken.

   Ga eens kijken op internet naar gerechtelijke uitspraken over faillissementen en surseance van betalingen.
   Ga een posten bij voedselbanken.
   Ga eens kijken bij het CBS naar UWV uitkerings aanvragen.
   Ga de prijs van winkelproducten eens vergelijken met 2 jaar geleden.
   Ga eens kijken bij de overvolle kringloopwinkels met spullen die bij huisontruimingen daar terecht zijn gekomen.
   Ga eens een praatje maken met het “leger des Heils”.
   Loop eens binnen bij div. dakloze opvang plaatsen.

   Ik heb het sterke vermoeden dat je geen van bovenstaande zaken hebt gedaan anders zou je zo’n reactie niet plaatsen, tenzij je gewoon een troll bent.
   Maar ik ga er vanuit dat je gewoon niet weet waar je over schrijft.
   Kijk eens rond in jouw omgeving of je iets kunt betekenen voor een ander die het moeilijk heeft zodat ze een klein beetje hoopvoller het nieuwe jaar ingaan.
   Ik wens je veel wijsheid en een goede jaarwisselijng.

   Groet Tigron

   • @Tigron
    Ik wil Naam:* niet afbakken .
    Maar valt idd op dat Naam:* nogal als naief in zijn bewoording kan zijn .
    Is erg letterlijk in zijn draadjes. En een beetje een air van twijfel niet aan mijn oordeel kundig inzien . Moet kunnen imo .
    Dat je op hem reageert kan ik goed plaatsen .
    Ik hoop voor Naam:* dat hij een meer inzichtelijk 2023 gaat beleven .
    Ik ken hem verder niet, mischien een houding van ik kan de werkelijkheid niet verwerken. ?

    • Beste ohjd,
     Ik wil Naam* evenmin afbakken.
     Mijn intentie is slechts hem te wijzen op mogelijkheden zich degelijk te informeren voordat hij wat schrijft wat hij niet wil/kan onderbouwen.
     Je schrijft ondermeer;
     “Ik hoop voor Naam:* dat hij een meer inzichtelijk 2023 gaat beleven “.
     Mijn antwoord daarop is;
     “Armoede kent vele gedaantes”.

  • Naam*:
   In reactie op de lamenten hier, ik zie het ook niet. Maar ik kijk ook geen meanstream tv en luister ook niet naar het nieuws. Kennelijk zijn er inderdaad lange rijen voor de voedselbanken, want afgezien van armoe is de drempel ook behoorlijk verlaagd; maar mensen krijgen ook toeslagen voor de energierekeningen. De schappen in de winkels zijn ook nog steeds goed gevuld, ook in Duitsland. Ik zie ook nog steeds geen vaxxies als vliegen doodvallen om me heen, alhoewel ik er geen twijfel over heb dat ze bij bosjes vroegtijdig sterven volgens de berichten uit het buitenland, maar ook gebaseerd op wat ik zelf weet wat die vuile spuit aanricht. Wel zie ik vax collega’s vaak en regelmatig met ziekteverlof gaan. Persoonlijk lees ik met interesse je zeer concrete opmerkingen, die vaak heel helder de spijker op de kop slaan. Ik hoop dat de andere Reaguurders dat ook zien, want een goede medestander is broodnodig de komende tijd. (En men mag zich uiten, het komt er vanzelf wel uit of iemand een echte ’troll’ is.) Blij dat er medestanders zijn die hun blik willen verruimen.

   • ik zie toch in mijn kennissenkring geregeld sterftes gebeuren onder de gevaxxden….onnodige steftes…
    en wat de ‘volle rekken’ betreft…dat is met momenten…er zijn periodes geweest dat een aantal producten schaars, zoniet niet beschikbaar waren….EN het kost nu stukken meer dan pakweg een jaar geleden…..
    eye of the beholder …:p

 2. Mooi stuk. In bepaalde opzichten ook hoopgevend.
  Als we verlost kunnen worden van de Amerikaanse deep state ziet het er ineens stukken beter uit. Wel moeten de eu en de Nato uiteenvallen en verschrompelen en moeten de natiestaten weer oprijzen uit de rookwolken van deze oorlog!

 3. De huidige machthebbers in de westerse wereld zullen nooit accepteren dat Rusland een concurrerende machtige natie is/wordt/blijft. In alle goedgelovigheid heeft Poetin 20 jaar geprobeerd tot overeenstemming met het westen te komen, zonder resultaat, altijd geconfronteerd met list en bedrog. Met psychopaten kun je geen duurzame relatie opbouwen, die moet je (met grof geweld?) onschadelijk maken.

 4. Het laat eens te meer zien dat de EU helemaal niet de vrede wenst .
  De EU is betrokken bij alle oorlogen de laatste 22 jaar in het midden-oosten.

  De EU “leiders” zijn fascisten hebben helemaal niet het besten voor voor de mensheid en al zeker niet met de EU burgers.
  Deze ” leiders” storten de hele EU in armoede en vermoorden iedereen die in hun weg staat.

  Ik zal NOOIT mijn mond houden tegen deze nazi fascisten.

  Orbán is de enige die ik vertrouw, maakt niet uit wat ze over hem zeggen. Hij is de enige die op komt voor zijn volk en de enige die openlijk de dwaze psychopaten van Brussel de les durft te lezen.

 5. Ik vertrouw niemand meer. Alleen mezelf. Iedereen lult links en vult rechts. Kwatsers. Laat eindelijk die doodsklap komen. Al jaren probeer ik een groep te vormen die daafwerkelijk actie wil ondernemen maar geen echte mannen te vinden.

  • Beste Eddy,
   Een groep vormen gaat pas lukken zodra de echte problemen bij ieder persoonlijk aan de deur staan.
   Tot die tijd zal het de meeste mensen worst zijn wat er buiten hun persoonlijke leventje aan de gang is.
   In de tussentijd houd de overheid zich bezig met verdeel en heers.
   De afgelopen decennia zijn mensen onder invloed van de overheid steeds meer individualistischer geworden.
   Het is veel ikke,ikke,ikke. Er is nagenoeg geen sociale samenhang meer.
   Als voorbeeld; vroeger kende men iedereen in zijn/haar straat en was men betrokken met elkaar.
   Nu weet men vaak niet eens de naam van hun buren. (uitzonderingen daargelaten)
   Men heeft er geen tijd meer voor. Het is; werken,eten,slapen en een beetje verstrooiing voor de tv.

   • Tigron:
    Pappa Staat zorgt goed voor iedereen. Dat heeft zijn impact op sociale betrokkenheid. Communisme, zoals onder Enver Hoxha, is de volgende stap.

  • In Nederland had ik datzelfde probleem. Wel mensen achter de toetsenborden, maar de meesten kwamen al niet eens opdagen voor wat bijeenkomsten en 90% had al helemaal geen interesse om -gratis ook nog- lessen te volgen in praktijgerichte zelfverdediging, handelen als een groep in conflictsituaties, kruisboogschieten etc.
   Het zal wel aan de aard liggen. Hier in de VS heb ik contacten met de lokale militie en diverse preppersgroepen, en mijn/onze eigen preppergroep. En iedereen uit die groep heeft niet alleen wapens in huis, maar oefent er ook regelmatig mee. We delen informatie. En binnen mijn/onze eigen groep hebben we een aantal verdedigbare locaties waar men samen kan komen en een aantal gezamenlijke ‘depots’ en in de omgeving een redelijk aantal kleinere noodcaches (zeg maar een 40 liter zuurkoolvat, luchtdicht, met daarin overlevingsmateriaal, wapens, verband, in sommige radio’s en batterijen en nog zo meer) op plaatsen waar men gemakkelijk een noodschuilhut kan bouwen.
   Maar het kost tijd om zo’n groep te vormen en elkaar te leren vertrouwen. Toch wel een aanrader, want alleen is maar alleen.
   Onze groep is zo’n 30 man. En we hebben contacten met een paar vergelijkbare groepen, waardoor we in geval van nood vrij snel kunnen schakelen en over een heel breed scala aan vaardigheden beschikken onder deze leden.

    • Dacht ik ook meteen… dat gezegd, in de USA, en vooral in Pennsylvania, zijn mensen geneigd tot meer saamhorigheid. Ik heb daar veel voorbeelden van. Het was een bijzonder aangename sociale atmosfeer daar waarin mensen klaar stonden voor elkaar. (De VS regering is een ander verhaal.)

  • Eddy,
   Sta soms ook niet meer zover af van wat jij schrijft, hoop dat de Russen de verandering kunnen bereiken en dat is met harde hand, ja, als je niet wilt luisteren dan moet je maar voelen, zo sta ik erin, zij kunnen het denk ik met hulp van anderen echt voor elkaar krijgen!!!

   • Beste flardinga,
    Edgar Cayce gaf in de jaren 30-40 van de vorige eeuw te kennen dat de hoop van de wereld uit Rusland zou komen waarin de mens de andere mens net zo belangrijk zou vinden als zichzelf.
    Volgens hem zou het echter wel de nodige tijd vergen voordat het zich zou uit kristalliseren.
    Ik denk zelf dat Putin daarmee een begin heeft gemaakt.

 6. As long as the currencies are what they are, And the banks make the rules in europe and keep printing. Noithing will change, just more of the same, more poverty, more impossible laws.

 7. Als Merkel en Hollande gelogen hebben over zoiets dat vele mensenlevens kan kosten.
  Waarover hebben ze dan nog meer gelogen???
  Politici zijn leugenaars.

 8. Na de laatste jaren veel opgezocht en gelezen te hebben van eerlijke reporters en mensen met een eerlijk hart op de goede plek,wil ik duidelijk maken:Ben PRO Rusland!!

 9. Putin heeft opmerkelijk goede banden met het mannenbolwerk van de Orthodoxe kerk. Ik heb eens wat video’s bekeken van de activiteiten in die kerk. Als je deze mannen eens goed bekijkt, dan zie je wat voor soort mannen dat zijn, deze Orthodoxe Dienaars van de Heere God de Vader. Dat zijn beren van kerels… grote koppen, sterke uitdrukkingen, lange baarden, geen twijfel in de ogen, een onverschrokken houding; ook al zijn ze verpakt in jurken van pracht en praal met aparte hoofddeksels en veel goud e.d. Als ze een houthakkers shirt, jeans en mountain boots aan hadden, dan zou je de deur van de bar voor ze open houden. Deze mannen staan voor zeer geijkte normen en waarden en wijken geen centimeter. Putin, die in 17 jaar tijd Rusland uitstekend heeft gerenoveerd, weet verdomde goed met wie hij goede verbonden moet sluiten. De weerzinwekkende rijkdom waaruit dit mannenbolwerk bestaat, en de stinkend dure praal waarmee deze kerels zich festoeneren, is een andere kwestie, maar ik ben blij dat in Rusland Staat en Kerk zo eensgezind dezelfde koers varen dat waanzin ze niet afleidt. Of het veel met ‘God’ te maken heeft, en niet meer met rijkdom, vraag ik me bij alle religies af, maar als het er om gaat een land op een solide en conservatief fundament groot en sterk te houden voor iedereen, dan lijkt dat goed te lukken met de combinatie Orthodoxe kerk en regering. De zaken stevenen derhalve steeds meer af op Noord Aarde en Zuid Aarde. (En hopelijk sluit Rusland de grenzen voorlopig nog niet.) Het smerige tuig van de Anglo-Ziomaffia zal gedwongen zijn het smerigste van het smerigste uit hun duivelse gaarkeuken te trekken om te redden wat er nog te redden valt. Ik zie Iran straks de klappen krijgen als we dat gajes nu niet opknopen.

  • Fantastisch commentaar, geen speld tussen te krijgen. Tip! Ze zoeken nog schrijvers bij de krant Gezond Verstand, van Karel van Wolferen. U zou een aanwinst zijn

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in