© Adrià Crehuet Cano op Unsplash

Terwijl de berichten in de buitenlandse media zich opstapelen, zijn het in Europa bijna uitsluitend de onafhankelijke media die waarschuwen voor de talloze “vaccinatiedoorbraken” (een misleidende term voor volledig gevaccineerde mensen die toch geïnfecteerd raken) en de te vrezen gevolgen op lange termijn. De mainstream media vermelden dit soort dingen terloops, maar de gevolgen op lange termijn worden consequent genegeerd. De angsten en kritiek van topwetenschappers worden steeds luider. Een recente studie schetst een somber beeld van wat er met veel gevaccineerde mensen zal gebeuren, schrijft Niki Vogt.

Maar ook de ongevaccineerden hebben meer dan één reden om bang en bezorgd te zijn. Want er zal bijna niemand zijn die niet een of meer dierbaren verliest, en men zal de schuld in de schoenen van de ongevaccineerden schuiven. Wij lezen dit reeds in de mainstream media, die niet langer kunnen verbergen dat in landen waar op grote schaal wordt gevaccineerd de infectie- en sterftecijfers elke week omhoog schieten. Maar dit is nu juist wat niet mag worden toegegeven. En zo worden trucs van getal- en statistiekinterpretatie gebruikt om op de een of andere manier weg te duiden wat voor de hand ligt. Men moet wel erg slinks zijn om te beweren dat als steeds meer dubbel gevaccineerden besmet raken, ziek worden en sterven, het allemaal de schuld is van de steeds zeldzamer wordende ongevaccineerden.

De gevaccineerden zijn niet veilig voor covid – en zeker niet voor langetermijneffecten

Vooral wanneer op een cruiseschip alle passagiers en alle bemanningsleden dubbel gevaccineerd waren en daar – zonder dat er ook maar één ongevaccineerde persoon aan boord was – een covid-uitbraak plaatsvindt. Of op een schoolfeest in Israël, waar een dubbel gevaccineerde leerling, die zelf was geïnfecteerd door een dubbel gevaccineerd familielid, 83 dubbel gevaccineerde klasgenoten infecteerde met Corona.

Maar wat de gevaccineerden te wachten staat, is zeer beangstigend wanneer men de studie van het Massachusetts Institute for Technology doorleest, waarin wordt gekeken naar de waarschijnlijke neveneffecten op lange termijn.

Dr. Wodarg heeft het uitgebreide rapport in het Duits vertaald. Een grote prestatie waarvoor men hem alleen maar diep dankbaar kan zijn. Leest u het alstublieft door, beste lezer, en geef een uitdraai aan degenen die niet zeker weten of zij gevaccineerd willen worden. Iedereen kan tenslotte zelf beslissen wat hij met zijn lichaam doet. Maar gezien alles wat ons te wachten staat, is elke arrogantie tegenover de ongevaccineerden misplaatst. In veel gevallen zullen wij, ongevaccineerden, voor de zieke gevaccineerden moeten zorgen.

Dr Wodarg schrijft:

“Beste collega’s en thematisch betrokkenen,

Hier om te downloaden is mijn Duitse vertaling van een artikel uit MIT Cambridge, waarin waarin een poging wordt gedaan tot een technische evaluatie van de gevolgen die eigenlijk door de Duitse instituten had moeten worden aangevraagd vóór de massale toepassing van mRNA-technologie (boodschapper-RNA) voor immunisatie tegen infectieziekten. Noch de TAB van het parlement (Büro für Technikfolgen-Abschätzung) of het IQWIG (Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen) van de zelfbesturende organen van het stelsel van gezondheidszorg is gevraagd de risico’s en voordelen van deze indicatie, die volkomen nieuw is in de menselijke geneeskunde, te beoordelen. Dit is nog nooit eerder gebeurd.

De auteurs (van het MIT) geven een lijst van mogelijke risico’s die wetenschappelijk ter discussie staan, rekening houdend met de huidige literatuur, en proberen deze te presenteren en te classificeren met de momenteel beschikbare literatuur. Zij stellen ook belangrijke instrumenten voor die moeten worden gebruikt om het effect van lopende vaccinatiecampagnes te monitoren. Ik hoop van harte dat veel van de mogelijke nadelige neveneffecten zich niet zullen voordoen en raad ten zeerste aan het artikel te lezen.

  Duits ziekenhuis weigert zorg aan 3-jarig kind vanwege vaccinatiestatus ouders

De kwestie is van het grootste belang gezien het geplande gebruik van de technologie op onze kinderen.

De Duitse vertaling hier te downloaden als Pdf.”

Het MIT houdt zich bijna uitsluitend bezig met het BioNTech/Pfizer vaccin. Hier worden de meest uiteenlopende aspecten belicht.

MIT houdt zich bezig met de mogelijke gevolgen op lange termijn

Op bladzijde 11 gaat het document in op het polyethyleenglycol dat in de vaccins zit. Polyethyleenglycol (afgekort PEG) is een giftige stof, zij het van geringe toxiciteit. Maar het kan een anafylactische shock veroorzaken. Zelfs als iemand niet direct na de inenting zo’n shock krijgt, kan hij later, wanneer hij opnieuw wordt geïnjecteerd, toch in zo’n allergische shock raken, en hij kan er ook aan overlijden. Het hoeft niet eens alleen de vaccinatie te zijn, alle PEG-gebaseerde geneesmiddelen kunnen dit uitlokken.

Dan, op pagina 13, wordt gesproken over het fenomeen ADE (Antibody Dependend Enhancement). Aangezien het rapport ervan uitgaat dat de deskundigen al weten wat dit is, volgt hier een korte uitleg: het gaat om antilichamen die eigenlijk door het lichaam ter verdediging worden geproduceerd en die zich aan het oppervlak van de virussen binden, maar het virus niet doden of onschadelijk maken. Integendeel, de aangehechte, “inactieve” antilichamen stellen het virus zelfs in staat gemakkelijker de lichaamscellen binnen te dringen en bevorderen daardoor ook de verspreiding van het virus. Dit kan leiden tot “immunopathogenese”, wat betekent dat het immuunsysteem in zo’n overkill-modus gaat dat het zijn eigen lichaam aanvalt en, in het ergste geval, doodt.

Stephanie Seneff van het Massachusetts Institute of Technology en Greg Nigh van Naturopathic Oncology in Portland schrijven hierover:

“In een uitgebreide briefwisseling, gepubliceerd in Nature Biotechnology, geven Eroshenko et. al. een uitgebreid overzicht van het bewijsmateriaal dat suggereert dat ADE’s zich kunnen manifesteren in alle vaccins die tegen SARS-CoV-2 worden gebruikt. Belangrijk is dat zij erop wijzen dat ADE is waargenomen met coronavirusvaccins die zowel in vitro als in vivo zijn getest (zowel in de petrischaal als in levende organismen). Anderen hebben gewaarschuwd voor dezelfde mogelijkheid met vaccins tegen SARS-CoV-2. Eén theorie over hoe ADE kunnen optreden in het geval van een SARS-CoV-2-vaccin, suggereert dat niet-neutraliserende antilichamen immuuncomplexen vormen met virale antigenen om overmatige secretie van ontstekingsbevorderende cytokinen uit te lokken en, in extreme gevallen, een cytokinestorm die wijdverspreide plaatselijke weefselschade veroorzaakt.”

Een cytokinestorm is – volgens Wikipedia – een bijzonder ernstige vorm van het cytokine-afgiftesyndroom. Hierbij geeft het immuunsysteem hoge concentraties ontstekingsveroorzakende cytokinen af, die op hun beurt de leukocyten stimuleren om meer cytokinen te produceren. Deze steeds verder escalerende spiraal kan ook tot de dood leiden.

Voor deze mogelijke, levensbedreigende bijwerkingen van vaccinatie is al vroeg gewaarschuwd door internationaal gerenommeerde deskundigen als Prof. Dr. Sucharit Bhakdi, Dr. Wolfgang Wodarg, Prof. Dr. Hockertz en vele anderen. Dit werd afgedaan als louter hypothetische bangmakerij en er werden artikelen over deze wetenschappers gepubliceerd die hun reputatie schaadden. Het blijkt dat deze angsten en risico’s niet “louter hypothetisch” zijn, maar zeer reëel.

  Het aantal hartaanvallen rijst de pan uit, en de media geven de schuld aan alles behalve aan de COVID-vaccins

De auteurs van de studie schrijven:

“Naar verluidt werken alle drie vaccinproducenten in de VS – Moderna, Pfizer en Johnson & Johnson – aan de ontwikkeling van boostervaccins. Nu tientallen miljoenen jonge volwassenen en zelfs kinderen door vaccinatie veroorzaakte antilichamen tegen coronavirus-spike-eiwitten hebben, bestaat de mogelijkheid dat ADE’s worden uitgelokt in het geval van toekomstige SARS-CoV-2-infectie of herhalingsvaccinatie onder deze jongere bevolkingsgroep. De tijd zal het leren.”

Dit betekent niets anders dan dat de gevaccineerden nu rondlopen met – om het maar eens drastisch uit te drukken – een geprepareerde tijdbom in hun lichaam. Ofwel, de ADE-bom in het lichaam kan in een nog niet te schatten aantal gevallen door een nieuwe Corona-besmetting of een nieuwe vaccinatie tot ontploffing worden gebracht (blz. 14 van de studie).

Dan is er nog de zogenaamde “pathogene priming” en auto-immuunziekten, zoals de studie onder de veelzeggende naam “Erger dan de ziekte” schrijft over de mRNA-vaccins. In wezen komt het erop neer dat gevaccineerden die geïnfecteerd raken het risico lopen dat het immuunsysteem zo in beslag wordt genomen door de spike-eiwitten die voortdurend door het vaccin in het lichaam worden geproduceerd en dus zeer specifiek antilichamen vormen tegen het oorsprongsvirus en zo zwaar gewapend is dat een infectie met het wilde virus, vooral een variant zoals de delta- of lambda-variant (en de varianten die nog moeten komen) het immuunsysteem overweldigt. Het kan niet meer natuurlijk reageren. Vele soorten auto-immuunziekten zullen het gevolg zijn, concluderen de auteurs van de studie.

Dan is er throbocytopenia. Op een begrijpelijke manier uitgelegd wat de studie zegt:

Het SARS CoV2 spike-eiwit is wat echt gevaarlijk is aan het virus. Medio mei werd dit gemeld door verschillende mainstream media, zoals n-tv Nachrichten, de Merkur, de HNA en de Frankfurter Rundschau. Het verontrustende is dat de vaccinatie werkt door de cellen van het lichaam de covid spike-eiwitten te laten produceren die zich steeds verder in het lichaam verspreiden. Als gevolg daarvan worden in het lichaam voortdurend spikes geproduceerd die het immuunsysteem moeten activeren. Maar het zijn juist deze spikes die de vaten vernietigen, en vooral in de longen en de hersenen. n-tv schrijft:

“In het artikel, gepubliceerd in het vaktijdschrift ‘Circulation Research‘, tonen onderzoekers uit de VS en China aan dat Sars-CoV-2 het vaatstelsel op cellulair niveau beschadigt en aanvalt. (…) Volgens hen is dit de enige manier om het grote aantal schijnbaar niet-gerelateerde complicaties na coronaire infecties te verklaren. (…) Voor hun studie creëerden zij een ‘pseudovirus’ omgeven door de klassieke Sars-CoV-2-kroon van spike-eiwitten, maar dat geen echt virus bevatte. Het pseudovirus veroorzaakte reeds schade aan de longen en slagaders in diermodellen – wat bewees dat het spike-eiwit alleen voldoende was om ziekte te veroorzaken. Weefselmonsters toonden ook ontsteking in de endotheelcellen die de wanden van de longslagader bekleden.”

Het zijn precies deze spikes die het vaccin in het lichaam van de gevaccineerde opwekt, zodat de antilichamen ze verwarren met de eigenlijke ziekteverwekker, het virus, en het bestrijden. Nu leren we dus dat het de spikes zijn die het lichaam vernietigen – en die de gevaccineerden nu via het genetisch gemanipuleerde vaccin in hun DNA hebben ingebouwd en die niet meer kunnen worden verwijderd of “genezen” omdat het nu een deel van het lichaam is dat zichzelf vernietigt.

  Een pad zal oprijzen om ons te ontmoeten

De spikes verwonden overal bloedvaten. Zij reizen met de bloedstroom mee, dringen de cellen van de bloedvatwanden binnen en produceren daar nog meer spikes. Deze komen dan in groten getale uit de cellen om de cellen ernaast binnen te dringen, waardoor de aderen stekelig worden en vol gaten zitten… omdat de T-cellen de aangetaste cellen massaal elimineren om ze te bestrijden. De bloedplaatjes (trombocyten) interpreteren dit als verwondingen. Hun taak is verwondingen te “pleisteren” door het bloed te doen stollen (trombose). Maar aangezien dit overal in het lichaam gebeurt waar bloedvaten zijn (en die zijn overal), krijg je overal min of meer kleine of grote tromboses. Dat is waarom deze tromboses optreden. Maar meestal zijn het onmerkbare micro-trombose’s. Maar dat verbruikt grote hoeveelheden bloedplaatjes die het lichaam niet zo snel kan aanmaken. Het ernstige tekort aan deze bloedplaatjes wordt “trombocytopenie” genoemd.

De MIT-studie verwijst hier naar het spectaculaire geval van Dr. Gregory Michael, een gynaecoloog en verloskundige in Miami Beach, die stierf 15 dagen nadat hij een vaccin van Pfizer had gekregen. Zijn bloed kon niet meer stollen, hij had geen bloedplaatjes meer. Zijn collega’s pompten alles aan bloed wat ze in de provincie te pakken konden krijgen in de man, maar het mocht niet baten: binnen de kortste keren waren de bloedplaatjes in zijn bloed telkens verdwenen. Dit werd toen afgedaan als een “natuurlijke dood”. Pas nadat zich verscheidene van dergelijke gevallen hadden voorgedaan, moest worden toegegeven dat deze “zeer zeldzame gevallen” vaker voorkwamen na de Corona-vaccinaties.

In de studie wordt gewezen op andere mogelijke en waarschijnlijke gevolgen op lange termijn (met inbegrip van overerving op kinderen) die deze GM-vaccinaties kunnen en zullen veroorzaken. Zeker niet allemaal, maar er zullen er zeer waarschijnlijk velen zijn die dergelijke ziekten ontwikkelen. Hoe jonger, hoe sneller, vermoeden wetenschappers. Het zal nog wel even duren voordat de langetermijneffecten niet meer kunnen worden weggeredeneerd, maar tot die tijd zullen zij rigoureus ontkennen dat alle zieken en doden iets te maken hebben met vaccinatie.

Het MIT-document besluit met de opmerking:

“Experimentele mRNA-vaccins zijn aangeprezen als potentieel zeer heilzaam, maar zij dragen ook de mogelijkheid in zich van potentieel tragische en zelfs catastrofale onvoorziene gevolgen. De mRNA-vaccins tegen SARS-CoV-2 zijn met veel tamtam geïntroduceerd, maar het wijdverbreide gebruik ervan heeft vele aspecten die reden tot bezorgdheid geven. Wij hebben een aantal van deze problemen, maar niet alle, aan de orde gesteld en willen benadrukken dat het hier om potentieel ernstige problemen gaat, die misschien pas na jaren of zelfs generaties aan het licht zullen komen.”


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

MIT-wetenschapper: COVID-19 vaccins kunnen over ’10 tot 15 jaar’ ziekten veroorzakenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelLijkschouwer bevestigt verdenking: BBC-presentatrice overleden door COVID-19 vaccinatie
Volgend artikel“Explosieve” studie concludeert dat natuurlijke immuniteit superieur is aan vaccinatie
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

21 REACTIES

 1. Wanneer komt er een einde hieraan ,wanneer worden de gevaccineerde geholpen ,wanneer gaan de wetenschappers ,bedrijven enz ermee stoppen om het personeel om zeep te brengen ? Want de directie van deze bedrijven ZIJN niet geïnjecteerd, Wanneer wordt de geïnjecteerde bevolking Wakker van al de Landen een spuit met 90% gif voor de Griep !!! WAAROM.STOPPEN jullie dit niet Frontnews !!!!…Wij en jullie weten dat de 3000 gewetenloze rijken dit financieren uit De Geboortentrusten ,1,5 miljoen per fictie persoon per jaar ,fictie is gebakken lucht je bestaat niet als Volk ,maar mag wel betalen aan deze Fictie labbekakken!!! Een virus wat niet bestaat !!!! Gevaccineerde voor de Gek houden ,wanneer stopt Dit ….

  • Bedrijven hun mensen om zeep helpen is hoe hard het ook klinkt toch nog steeds onze eigen keuze. Hoe moeilijk is de keuze als je weet hoe gevaar4lijkmdie spuit is? Die werkgever komt vanzelf in de shit te hangen want er gaan mensen aan die rotzooi overlijden. Dus de keuze is halen het risico van blijvend letsel of nog erger dood, of niet halen, baan kwijt en nog leven en gezond zijn. Ik bedoel dit niet hatelijk maar dit is de keiharde waarheid.

  • Er is al een fout van Bijbelse proporties gemaakt, de elite heeft steeds gedacht dat de gevaccineerde de ongevaccineerde naar het leven zouden staan, is onwaar, langzaam maar zeker dringt het bij de gevaccineerde door dat zij bedrogen zijn en wij de ongevaccineerde straks de zorg voor de gevaccineerde op ons zullen moeten nemen en hoe moeilijk ook, wij zullen dit doen. Vergeet niet dat 20% van ons 80% zullen dragen, het zal heel zwaar worden. Uiteindelijk zullen de gevaccineerde zich tegen de elite keren.

 2. Het klinkt misschien hard maar ik hoop dat de ellende snel geschiedt. Hoe langer die vertraging, hoe meer de volgzamer mens (ik noem mijn naasten niet graag schapen, ze menen het allemaal goed) de schade zal beschouwen als de Kyrgizische koeienvariant mutatie Sigma van covid23. En in de rij staan voor hun boosters zullen ze…

  Laat de heersende klasse alsjeblieft een inschattingsfout van Bijbelse proporties hebbem gemaakt. Laat miljoenen sterven, al zijn het hen die ik liefheb. Want alleen dat voorkomt de dood van miljarden.

  Hun echte vijand is niet eens het aantal mensen op aarde… Het is Jesus Christus.

 3. Veel mensen zien gewoonweg niet hoe onvoorstelbaar smerig het allemaal is.
  Weet dat het IGJ huisartsen heeft verboden om ivermectine voor te schrijven ter behandeling van corona.
  Die kunnen een boete krijgen die kan oplopen tot 150.000 euro!!!
  Waarom??,OMDAT ZE NIET WILLEN DAT MENSEN GENEZEN MAAR EEN PRIK MOETEN HEBBEN OMDAT DAT GELD OPLEVERD.
  Ook als je ivermectine in het buitenland wilt kopen word het door de douane in beslag genomen.
  HOEZO VRIJHEID????
  HET IS EEN SMERIG SPELLETJE EN BIJNA NIEMAND DIE DAT ZIET.
  ??????

 4. Pfizer als bedrijf misschien niet, maar hoe zit het met de personen in de top van het bedrijf als zij
  persoonlijk worden strafrechtelijk vervolgd?

 5. Ik weet sinds ongeveer 12/13 jaar van het masterplan van de satanische globalistische elite die deze wereld regeren.Ze willen 90% van de wereldbevolking uitmoorden en de overige 10% als slaven.Ze noemen dit de NWO vandaar de slogans the great reset en build back better.

 6. Het uitmoorden van de wereldbevolking gebeurt momenteel door de dodelijke corona vaccinazi,s eventueel i.c.m. oorlog(en) gecondoleerd iedereen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in