Dr. Seneff werkt als senior onderzoekswetenschapper bij MIT’s Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory. De MIT-wetenschapper schreef samen met Dr. Greg Nigh een onderzoeksartikel getiteld: “Worse Than the Disease? Reviewing Some Possible Unintended Consequences of the mRNA Vaccines Against COVID-19” voor het International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research, schrijft rairfoundation.com.

Dr. Weld legt uit:

“Dr. Seneff’s achtergrond bracht haar tot bezorgdheid over de Covid-19 vaccins die zwaar worden gepromoot. Deze vaccins maken gebruik van een nieuwe mRNA technologie, en hun lange-termijn effecten blijven onbekend. Er is echter voldoende wetenschappelijke informatie gepubliceerd om een aantal van de mechanismen achter de schadelijke effecten die deze vaccins nu hebben en wat zij in de komende jaren en decennia zouden kunnen veroorzaken, te verklaren. Zij voorziet een toename van auto-immuunziekten en neurodegeneratieve ziekten, die zich pas na 10 tot 15 jaar openbaren”.

Enkele van de belangrijkste punten uit het RAIR interview:

Dr. Seneff voorziet dat er “op de lange termijn schade zal zijn die niet direct in verband kan worden gebracht met het vaccin. Ontwikkelingen, zoals een toename van auto-immuunziekten en neurodegeneratieve ziekten, die 10 tot 15 jaar kunnen duren voordat ze zich manifesteren”.

Er staat ons nog een grote verrassing te wachten”, voorspelt ze.

 • Dr. Seneff gelooft dat het vaccin de symptomen van mensen met Parkinson zou verergeren.
 • Degenen die beweerden dat mRNA geen invloed zou hebben op DNA hebben het “mis”.
 • Spike-eiwit “is echt het meest giftige deel van het virus geworden” en bestaat nog steeds als Covid weg is.
 • “Onder de mogelijkheden die ze voorziet is een toename van de ziekte van Creutzfeldt-Jacob (CJD), een prionziekte (of eiwitmisvouwingsziekte) vergelijkbaar met de gekke koeienziekte.”
 • “Er is een epidemie van de ziekte van Alzheimer, die mensen op steeds jongere leeftijd krijgen. De roekeloze en lukrake implementatie van de uitrol van het vaccin zal bijdragen aan deze trend”.

Seneff heeft zich beziggehouden met glyfosaat, waarover ze een nieuw boek heeft geschreven (Toxic Legacy: How the Weedkiller Glyphosate is destroying our health and the environment). Ze doet al bijna 10 jaar onderzoek naar dit onderwerp. Zij gelooft dat glyfosaat het immuunsysteem vergiftigt, wat leidt tot immuundeficiëntie en auto-immuunziekte, wat de impact van Covid-19 vergroot, in de zin van het bijdragen aan de cytokinenstorm, de longen die zich vullen met vocht, bloedingen en trombose. Haar boek heeft een heel hoofdstuk over glyfosaat en het immuunsysteem.

Dit artikel werd intensief gerecenseerd (6 recensenten). Zij hadden gelezen over de mogelijkheid dat het spike-eiwit een prion (ziektekiem) zou kunnen zijn, maar hadden dit oorspronkelijk niet in hun artikel opgenomen omdat dit mogelijk te speculatief was.

Een van de recensenten stelde echter voor om er een discussie over op te nemen, waardoor zij hun onderzoek ernaar uitbreidden en tot de ontdekking kwamen dat het veel punten met elkaar verbond. Veel virussen hebben prion-achtige eiwitten. Ze hoorde over een biologische boer in het Verenigd Koninkrijk die de gekkekoeienziekte in verband bracht met magnesiumvergiftiging door een chemische stof die op de ruggen van koeien werd gesmeerd. Seneff gelooft dat prionziekten in verband staan met giftige chemicaliën, omdat die ervoor zorgen dat eiwitten zich misvouwen.

Dr. Seneff:

Prion eiwitten kunnen andere niet-verwante eiwitten aanzetten tot misvouwing. Er is een lijst van eiwitten die “de ziekte krijgen” wanneer er een prion of prion-achtig eiwit in hun buurt is dat zich op een karakteristieke manier misvouwt, “beta-sheets” genaamd. Het zorgt ervoor dat andere eiwitten in diezelfde cel op dezelfde manier misvouwen en zich binden tot fibrillen die uiteindelijk neerslaan. De ziekte van Alzheimer is een klassieke prion-achtige ziekte. De amyloïde bèta-plaque wordt in verband gebracht met de ziekte van Alzheimer. Amyloïde beta plaques vouwen zich normaal als alpha-helixen, het zijn net schroeven die het membraan ingaan. Alle prion proteïnen hebben die eigenschap. Ze gaan normaal gesproken het membraan in en vormen een alfa-helix.

Wanneer prion-eiwitten zich misvouwen, en ze kunnen zich misvouwen wanneer er te veel van zijn in het cytoplasma, bijvoorbeeld wanneer er te veel alfa-synucleïne amyloïde-bèta is, gaan die alfa-synucleïne amyloïde-bèta moleculen zich samenklonteren in deze bèta vellen die vrij oplosbaar zijn, zodat ze eindigen met oplosbare complexen van bèta vellen die veel amyloïde bèta’s zijn.

Alpha-synucleine misvouwing gaat samen met de ziekte van Parkinson Amyloid-beta hoort bij Alzheimer. TDP43 hoort bij ALS.

Er is een klassiek prion-eiwit dat de gekke koeienziekte veroorzaakt en dat ook CJD bij veroorzaakt. Er zijn dus afzonderlijke eiwitten die in verband worden gebracht met afzonderlijke neurodegeneratieve ziekten en elk van die eiwitten is op dezelfde manier kenmerkend, namelijk dat de alfa-helix overgaat in de bètabladstructuur, oplosbaar wordt in het cytoplasma en problemen veroorzaakt. Dat is een gemeenschappelijk patroon voor veel verschillende slopende ziekten. Dat gebeurt door een trigger van een soort prion-achtig eiwit dat vaak van buitenaf komt.

Parkinson is een voorbeeld. Dit kan beginnen met een eiwit geproduceerd door E. coli dat een prion-achtig eiwit is. Als het te veel wordt, begint het te misvouwen, het begint het prion C in de darm op te bouwen. En dan pikken de immuuncellen dat eiwit op, transporteren het naar de milt.

Er zijn kiemcentra in de milt waar de prion-eiwitten echt aan de gang gaan. Het lijkt alsof het een soort speciale fabriek is om te proberen zich te ontdoen van prion-eiwitten. In de kiemcentra in de milt, pakken de immuuncellen prion-eiwitten op in kleine deeltjes die ze loslaten als exosomen.

Exosomen staan centraal in het ziekteproces waarvan ik voorspel dat het met deze vaccins zal gebeuren. Parkinson begint met kiemcentra in de milt die exosomen vrijgeven die een soort verkeerd gevouwen eiwit bevatten dat gevaarlijk is. De cellen proberen zich ervan te ontdoen en ze te verspreiden. Je kunt ze via je longen uithoesten, via je huid loslaten, ze kunnen in moedermelk terechtkomen. Ze worden geëxporteerd als deze kleine exosomen om ze kwijt te raken, om ze af te voeren. Maar ze worden ook vervoerd langs de nervus vagus naar de hersenstam. En dat is hoe je eindigt met de ziekte van Parkinson. Dus Parkinson begint met de darm, dan de milt, de nervus vagus, en uiteindelijk de hersenstam kernen.

Dus het vaccin verandert je lichaam in een fabriek die de eiwitten maakt?

Dat is juist. Het coronavirus zou je kunnen omschrijven als een sinaasappel bedekt met kruidnagels. Het spike-eiwit is het gevaarlijkste deel van het virus. Dat wordt heel duidelijk. Veel mensen doen studies, waar ze alleen de spike-eiwitten gebruiken en hersenbeschadiging vinden. Greg en ik hebben net deze studie ontdekt, waar we niet naar verwezen in ons artikel. Misschien is het te nieuw, maar het is een fascinerende studie van mensen in India. Het is een in vitro studie waar ze aantonen dat als je menselijke cellen in cultuur blootstelt aan het RNA van de spike-eiwitten, ze spike-eiwitten zullen maken, ze verschepen het in exosomen. En als je dan de immuuncellen in de hersenen in een andere in vitro studie blootstelt aan die exosomen, worden ze neurodegeneratief.

Wanneer deze exosomen in de hersenen terechtkomen, nemen de immuuncellen in de hersenen, microglia genaamd, ze op en veroorzaken hersenontsteking, hersenbeschadiging en neurodegeneratieve ziekten. In principe beschadigen ze de hersenen heel erg. Ik heb het gevoel dat de vaccins uitnodigen tot een directe aanslag op de hersenen.

  Nieuwe studies: Littekenvorming in het hart ontdekt meer dan een jaar na Covid-vaccinatie

Iedereen die ik heb gesproken die het vaccin heeft gehad heeft minstens een week rust moeten nemen. Als u zegt prion-achtig, maak je dan een onderscheid met een prion?

Dat is lastig, want er is een eiwit genaamd het prion-eiwit. Er is een menselijk prion-eiwit, er is een koe prion-eiwit. En dan zijn er nog al die andere eiwitten die prion-achtige eiwitten worden genoemd, omdat ze gelijkaardige kenmerken hebben. En dan amyloid beta, alpha-synuclein en het spike-eiwit zijn allemaal prion-achtige eiwitten omdat ze gelijkaardige kenmerken hebben. De kenmerken zijn goed gedefinieerd in termen van het eiwit zelf, omdat er een specifiek patroon is, dat een glycine rits wordt genoemd. Het is een patroon van GXXXG, twee glycines (aminozuur), gescheiden door drie wild cards, het kunnen alle aminozuren zijn. Eiwitten zijn opgebouwd uit aminozuren als kralen aan een touwtje.

Je hebt 20 aminozuren die de kern vormen van alle eiwitten. Je hebt de DNA-code die aangeeft hoe het wordt gemaakt. Dit GXXXG patroon is een karakteristiek prion patroon genaamd een glycine rits.

Amyloid beta heeft vier glycine ritsen. En het spike-eiwit heeft er vijf. Het is dus in zekere zin meer prion-achtig dan amyloid beta, het eiwit dat de ziekte van Alzheimer veroorzaakt.

Dus we hebben het lichaam veranderd in een fabriek voor het maken van een eiwit dat in alle opzichten een prion is?

Ja, en erger nog, ze hebben het eiwit zodanig aangepast dat het meer op prionen lijkt dan normaal. Omdat ze hebben geknoeid met de proteïnestructuur om het een paar prolines te geven die naast elkaar liggen. Twee prolines. Ze hebben het spike-eiwit ontwerp voor het vaccin zo aangepast dat het niet in het membraan kon gaan. Dus wilden ze dat het bleef. Het eiwit wordt door deze cellen aangemaakt op instructie van het vaccin, en wordt dan vrijgegeven en blootgesteld aan hun membraan.

Het hecht zich aan ACE-2 receptoren. En dan moet het worden blootgesteld aan immuuncellen zodat zij hun antilichamen kunnen maken. Het hele punt is dat deze cellen met elkaar samenwerken en één cel stelt (het eiwit) bloot, een andere maakt de antilichamen. En ze vonden het een heel goed idee om het niet in het membraan te laten gaan, want dan zou het zichzelf blootstellen. Er is een kritisch deel dat de antilichamen moeten kunnen zien. En ze hebben met het eiwit geknoeid zodat het niet op zijn plaats kan klikken en het membraan in kan gaan. Dus blijft het vastzitten aan de ACE-2 receptoren, wat volgens mij heel, heel slecht is, want het onderdrukt ze.

Vele publicaties hebben aangetoond dat het spike-eiwit de ACE-2 receptoren onderdrukt. En dat veroorzaakt een hoop van de andere symptomen die we zien, hartproblemen en bloedproblemen, trombose, verlies van bloedplaatjes. Al deze dingen gebeuren als reactie op het uitschakelen van de ACE-2 receptor.

Als ik u zo hoor, denk je eerder aan onbekwaamheid dan kwaadwilligheid.

Ik weet het niet. Het duurde niet lang om over al deze dingen te lezen en in te zien dat dit ding echt een groot probleem is. Ik weet niet waarom zij dat ook niet konden inzien. Ik weet niet hoe zij dezelfde dingen kunnen lezen als ik en niet tot dezelfde conclusies komen. Ze zijn heel erg roekeloos. Iedereen die hierbij betrokken is, zou zich zorgen moeten maken over die kiemcentra in de milt en dat is precies wat deze vaccins doen. Ze hebben ze getraceerd waar ze heen gaan en dit is nog een interessant verhaal.

Ze zeggen dat het in de arm wordt geïnjecteerd en dat het in de arm blijft en dat alles in de arm gebeurt. Maar dat is helemaal niet waar. De immuuncellen pikken de vaccins op, ze openen die doos en ze beginnen prion-eiwitten te maken, en ze raken echt opgewonden en bezorgd omdat ze niet begrijpen wat hier aan de hand is. Zoiets hebben ze nog nooit gezien. Het is extreem ongewoon. Alles is niet natuurlijk in deze vaccins. Dus de immuuncellen worden echt ongerust en ze gaan naar het lymfesysteem van de arm. En veel vrouwen krijgen gezwollen lymfeklieren onder hun arm, wat een kenmerk is van borstkanker. Vanuit de lymfeklieren, komt het in het lymfesysteem en het werkt zich een weg naar de milt.

Greg en ik spraken over een van deze studies waarin zij aantoonden dat deze mRNA-technologie immuuncellen naar de milt doet gaan, naar deze kiemcentra, en in deze kiemcentra furieus spike-eiwitten begint te maken. Dat is gewoon een complete set-up voor Parkinson.

Dus als iemand al Parkinson had, en ze zouden dit vaccin krijgen, denkt u dat het de ziekte zou verergeren?

Ik zou het zeker verwachten. Ik hoop dat we wat van die gegevens zullen zien, want het is echt cruciaal voor ons om nu te kijken en te zien wat er gebeurt. Alles is nu voorspellend, maar er zit veel wetenschap achter om aan te tonen dat dit is wat je zou verwachten. Ik vind het verontrustend om aan deze exosomen te denken. Het kritieke is dat de kiemcentra al deze exosomen maken, en ze vrijlaten in de circulatie. Die exosomen kunnen het lichaam verlaten. Het is aangetoond dat exosomen aanwezig zijn in de adem die uit de longen komt.

Het artikel dat ik een paar dagen geleden las, toonde aan dat exosomen worden gemaakt door cellen die worden blootgesteld aan iets dat erg lijkt op het mRNA in het vaccin. Zij maken de exosomen en deze exosomen worden opgenomen door de immuuncellen in de hersenen. Ze zorgen ervoor dat de hersenen in brand staan. Ze veroorzaken een ontstekingsreactie in de hersenen die het hersenweefsel beschadigt. Greg en ik voorspelden dat in wat we schreven, maar we hadden geen harde bewijzen op dat moment. Deze studie toont aan dat dit precies is wat er gebeurt.

En dus wordt het spike-eiwit verpakt door deze dendritische cellen, dat zijn immuuncellen die dat vaccin opnemen, verwoed spike-eiwit aanmaken en niet in staat zijn zichzelf te stoppen omdat dat RNA zo is gemanipuleerd dat het zeer stevig is. Normaal zou RNA uit elkaar vallen als je het in het lichaam injecteert. Daarom hebben ze dit polyethyleenglycol, deze kationische lipide rond het oppervlak aangebracht om het reactief te maken en dan het RNA in een ander RNA te veranderen, door een van de nucleotiden te veranderen om het echt stevig te maken, zodat het niet gemakkelijk kan worden afgebroken. Ze hebben een heleboel trucjes uitgehaald. Dit is verschrikkelijk omdat het betekent dat deze cellen zichzelf niet kunnen stoppen met het maken van spike-eiwitten.

En als je teveel prion-eiwit in het cytoplasma hebt, krijg je problemen met andere eiwitten die verkeerd vouwen. En deze immuuncellen verhogen eigenlijk alfa-synucleïne in reactie op stress. Dus ze hebben enorme stress in die dendritische cellen in die kiemcentra in de milt.

Dat is waar ik denk dat veel van de actie gebeurt. En studies die het RNA traceren tonen aan dat de milt het orgaan was dat de hoogste niveaus accumuleerde. Maar het stapelde zich ook op andere beangstigende plaatsen op, zoals de lever en de eierstokken en de bijnieren. Ze vertoonden allemaal veel mRNA van het vaccin dat door het lymfesysteem migreerde en op die plaatsen terechtkwam.

  Oversterfte in heel Europa steeds extremer sinds Covid-vaccinatiecampagne

Het is verontrustend dat het werd gevonden in de eierstokken, die nummer twee waren na de milt. En dan de bijnieren. Dat zijn allemaal belangrijke organen – met hormonen en wat al niet. Er zal daar een grote puinhoop zijn.

Dus u zegt dat we niet eens weten of onze lichamen zullen stoppen met het produceren van dit gif.

Dat klopt. Ik kon geen informatie vinden over hoe lang dit precies zou duren. Ik vond een artikel dat zei dat het zes maanden kon duren. Ik denk dat het eeuwig kan zijn in het geval dat het in DNA verandert en dat is een ander ding dat we besproken hebben in ons artikel. Alle machinerie is er om het spike-eiwit RNA te nemen en om te zetten in DNA, DNA plasmiden te maken. Kleine plasmiden bevatten dat DNA en zijn in staat om zichzelf te reproduceren. En dan infecteren ze de cellen in het beenmerg, de voorloper stamcellen. Infecteer ze daarmee, en ze zullen in staat zijn om spike-eiwit te maken voor de rest van het leven van de persoon. Er is een heel mechanisme dat dat mogelijk zou kunnen maken. Voor iemand die al ziek is, bijvoorbeeld kankercellen produceren veel van dit enzym dat RNA kan omzetten in DNA. Immuuncellen doen dat ook, onder stress. Dus die immuuncellen in de milt onder stress zou kunnen voorspellen dat ze enzymen die RNA omzetten in DNA zouden upreguleren.

Je krijgt het DNA en dan krijg je deze plasmiden die een soort exosomen zijn. Het zijn kleine lipide-membranedingen die DNA verpakken. Maar de plasmiden kunnen ook in het DNA van de celkern terechtkomen en een permanent deel van het menselijk genoom worden. Dat is niet ondenkbaar.

Een van de oorspronkelijke verkooppraatjes voor het vaccin was dat het niet in de celkern zou kunnen doordringen en niet in je DNA terecht zou komen.

Ze hebben het mis. Ik kan u de studie laten zien die aantoont dat sperma vreemd boodschapper-RNA opneemt, het omzet in DNA, het in plasmiden stopt, en die plasmiden loslaat rond de bevruchte eicel. De bevruchte eicel neemt die plasmiden op en kan ze gedurende het hele leven van die persoon bij zich dragen en doorgeven aan de volgende generatie. Er is een artikel dat daar allemaal over gaat. Zonder te spreken over de spike
proteïne, niet vermelden van deze vaccins die niet eens bestonden op dat moment. Het kan heel, heel slecht zijn. Het kan je doden. In feite sterven er mensen aan. Zelfs tieners sterven aan hartfalen.

U hebt het een aantal keer over shedding gehad. Ik denk dat dat een heel belangrijk onderwerp is. Dr. Roger Hodkinson zei dat er een bell curve zou zijn. Van het midden van de klok naar de rechterkant zouden mensen zijn die meer van het spike-eiwit produceren dan hun systemen kunnen opvangen. Dus die mensen zouden het afgeven in hun adem en zweet en dat zou een risico kunnen vormen voor mensen die gedurende lange tijd in de buurt zijn. Zou u zeggen dat dat juist is?

Ik zou zeggen dat het volledig accuraat is. En aannemelijk. We hebben daar iets over geschreven. Bij de derde-ronde review, die laatste reviewer die voorstelde om over prionen te praten. En toen realiseerden we ons dat die exosomen echt cruciaal zijn. Exosomen zijn recent een groot onderwerp geweest. Het was niet iets waar onderzoekers in de biologie zich in het verleden zo bewust van waren. Maar nu zijn ze er echt enthousiast over. En ze zijn eigenlijk Covid-19 vaccins aan het ontwerpen gebaseerd op exosomen. Ze stellen voor om exosomen te gebruiken als een vorm van vaccinatie. Wat voor hen geweldig is, want dat is het laatste stadium van wat er gebeurt met deze immuuncellen. Als ze in de milt zitten en als een bezetene het spike eiwit aanmaken, is het giftig voor die cel en probeert te overleven, dus zegt het “Ik moet van dit spul af,” dus duwt het al deze kleine korreltjes
naar buiten in de circulatie. En ze gaan door het hele lichaam. Ze gaan langs de nervus vagus naar de hersenen, en veroorzaken daar allerlei problemen. Maar dan gaan ze gewoon recht door de….Ik denk dat ze in de moedermelk terecht komen. Er is zelfs een zuigeling gestorven aan trombose door borstvoeding van zijn moeder die was ingeënt. Ik was verrast, maar het is logisch, want die exosomen gaan naar buiten via de longen, via de huid, via het zweet. Hun lichaam probeert zich te ontdoen van dit giftige ding waar het mee te maken heeft. En de manier om dat te doen is het af te werpen. Dus iemand in de buurt kan het oppikken door huidcontact of inademing. Ik denk dat ze het makkelijk kunnen krijgen. Ik heb mensen horen zeggen, “Ik ging om met mijn oma die ingeënt was, en ik werd ziek. Mijn menstruatie werd verpest en plotseling kreeg ik een hele zware menstruatie. Ik ben altijd heel regelmatig geweest.” Ik kreeg dat soort verhalen. Eerst dacht ik dat het te bizar was, maar het is een prima verklaring gebaseerd op deze exosomen.

U zegt dat dit geen klein of subtiel effect is. Wat voor soort contact of hoeveelheid contact is veilig voor gevaccineerde of ongevaccineerde mensen?

Hoe kan men dat weten? Ik kan het niet echt zeggen. Ik was echt heel verbaasd. En het zijn niet slechts één of twee mensen. Natuurlijk let ik erop, maar ik zie veel verhalen op het web. Greg en ik hebben met twee of drie vrouwen gesproken die menstruatiestoornissen hebben gekregen door om te gaan met mensen die waren ingeënt. Het is een volledig plausibel mechanisme gebaseerd op deze exosomen, waar ik op dit moment het meest bang voor ben.

De persoon die het spike-eiwit door het lichaam verspreid probeert ze ergens anders te krijgen omdat ze zo gevaarlijk zijn en dat is hoe het de hersenen aantast en het ook het bloed in de war brengt. Het is gewoon een nachtmerrie. Dat eiwit is echt het meest giftige deel van het virus geworden. En zelfs mensen met veel neurologische symptomen en veel hersenproblemen die hersteld zijn van Covid en “long Covid” of “long-haul Covid” hebben. Documenten daarover hebben aangetoond dat ze niet meer geïnfecteerd zijn. Het virus is weg. Maar het spike-eiwit is er nog, en het spike-eiwit is wat de schade veroorzaakt.

Ik moet in dit magneet ding duiken. Ik geloof niet dat het een trauma is op de injectieplaats, want er is niet genoeg ijzer in het bloed om een magneet op iemands arm te houden die rechtop staat. Er zijn een heleboel documenten die aantonen dat er onderzoek is dat al lang teruggaat. Het blijkt dat ze magnetische nanodeeltjes gebruiken.

En er is die ferritine. Er is een soort speciale vorm van ferritine. Ik heb die literatuur doorgenomen. Het is nogal schokkend. Er is echt literatuur over dat doen om het effect van deze dingen te versterken. het is ongelofelijk dat ze dat doen zonder te zeggen wat ze doen.

  30-jarige zoekt nog steeds naar antwoorden 6 maanden na ontwikkelen van neurologische complicaties na Pfizer-vaccin 

Op de een of andere manier wordt iedereen in de wereld praktisch gedwongen om een experimentele stof met een gloednieuwe technologie in zich op te nemen voor een ijshoorntje of zoiets. En de belofte is dat ze je een aantal van je meest elementaire vrijheden zullen teruggeven als je het neemt. En het dan niet aan je geven. Dus als dat mogelijk is, is alles het. Waarom zeg je het dan en doe je het niet?

Ik begrijp dat niet.

Want ik denk dat het hoofd van de VN of het hoofd van de WHO gisteren een verklaring heeft afgelegd waarin hij zei: “Het feit dat je beide inentingen hebt, betekent niet dat je kunt stoppen met het dragen van een masker of dat je moet stoppen met sociale afstand bewaren of dat je gewoon naar buiten kunt gaan. Die maatregelen moeten doorgaan,” en hij was daar heel duidelijk over.

Ik denk dat we proberen het vaccin te krijgen om dit virus weg te krijgen zodat we terug kunnen naar het normale leven en dat dat niet gebeurt, toch?

Dat gebeurt niet.

Vooral niet in Canada. Jullie zitten daar echt in lockdown.

Ja, in Canada gebeurde vandaag iets heel vreemds. Het hoofd van de medische afdeling van de provincie Nova Scotia zei openlijk dat mensen niet in groepen mochten samenkomen omdat ze de verspreiding van informatie wilden controleren. Dat hebben ze echt gezegd.

Ze hebben dat inderdaad gezegd. Verbazingwekkend. En al die censuur die aan de gang is, vind ik zo schokkend. Ongelooflijk. Dat Facebook… Mercola is eigenlijk helemaal van het web verdwenen. Dr. Mercola is een vriend van me en hij heeft geweldig werk verricht. Hij heeft het ene artikel na het andere over…

Ik heb een paar van die video’s gezien. Ze zijn echt heel goed. (vraagt naar vervolg)

Dat zou ik graag willen. Ik zou hier eeuwig over kunnen praten. Er is zoveel te zeggen. Ik denk dat mensen geen idee hebben van de mate waarin een injectie als deze hen op lange termijn kan schaden. Ze denken, “het is maar een vaccin. Ik zal het verdragen omdat zij dat willen.” Zelfs als ze dat niet echt willen, alleen omdat de regering hen onder druk zet. Dat zouden ze niet moeten doen. Ze moeten echt voet bij stuk houden.

Ik heb een weesgegroetje vraag voor u. Als iemand deze vaccins heeft gekregen, is er dan iets dat ze kunnen doen om de effecten ervan te verzachten?

Ik wou dat ik het wist. Ik zou hetzelfde doen wat ik in elk geval zou adviseren, namelijk de effecten van Covid-19 ook verzachten, want er zijn veel dingen die je kunt doen om jezelf gezond te houden. En het draait allemaal om je immuunsysteem gezond te houden. Nummer een is het eten van een gecertificeerd biologisch dieet. Stop met het eten van voedsel dat is besmet met glyfosaat. Dat is echt centraal. Want als je niet veel glyfosaat in je lichaam hebt rondzwerven, zul je veel robuuster zijn tegen zowel het vaccin als de ziekte. En dan naar buiten gaan in het zonlicht, ervoor zorgen dat je veel vitamine D krijgt. Veel verse groenten en fruit eten, vitamine C, de B-vitamines en mineralen binnenkrijgen. Eigenlijk het eten van voedsel met veel voedingsstoffen, zoals biologische eieren en grasgevoerd rundvlees en kruisbloemige groenten. Veel zwavelhoudend voedsel, zeevruchten is echt gezond, mosselen en oesters en krabben en vis voor de taurine. Eet heel voedsel, gooi de soja proteïne reep weg.

Even voor de goede orde, glyfosaat is die chemische stof die we kennen als Roundup.

Ja, het is overal in de voedselvoorziening. Het zit in de lucht, het water, de voedselvoorziening. Het wordt als volkomen veilig beschouwd door de overheid. Maar de Amerikaanse regering doet niet eens de moeite om te testen. Canada had een groot initiatief en testte veel verschillende voedingsmiddelen, zowel Canadees als geïmporteerd, en een vriend van mij, Tony Mitra, heeft er een boek van gemaakt. Hij was degene die hen zover kreeg om het te doen. Ze testten meer dan 8000 voedingsmiddelen.

Tony’s boek was “Poison Foods of North America”. Het is een droog boek met veel gegevens over al die verschillende voedingsmiddelen. Maar Canada vond zeer hoge niveaus in garbanzo bonen, in kikkererwten, zoals hummus, deze peulvruchten, en ook in tarwe en haver, koekjes, goldfish crackers. En zeer hoge niveaus in voedsel uit Canada en de Verenigde Staten in vergelijking met Mexico, dat veel meer als Europa uitkwam. Europa had over het algemeen veel lagere niveaus dan Amerika deed. Mexico heeft besloten glyfosaat te verbieden, ze gaan het uitroeien tegen 2024. De Amerikaanse regering en Monsanto hebben hen lastig gevallen om terug te krabbelen. Tot nu toe hebben ze dat niet gedaan. Ik ben erg trots op Mexico. Als Mexico glyfosaat verbiedt, zal het een echt probleem worden voor de Verenigde Staten om naast Mexico te liggen.

Mexico is er ook in geslaagd om Covid-19 te verslaan met Ivermectine.

Ja, dat is juist. Ivermectine is een goede. Ik heb veel gelezen over hoe enthousiast mensen zijn over hoe goed het werkt. En ik denk dat als we Covid ermee hadden behandeld, we het sterftecijfer met een heel stuk hadden verlaagd. En als je dat eenmaal doet, bovenop alles wat er gebeurt met deze vaccins… Je weet dat de vaccins niet eens break-even zijn. Ze doen je eigenlijk meer pijn dan dat ze je helpen. Gezond blijven is de sleutel tot het voorkomen van Covid-19. Om je immuunsysteem sterk te houden.

Het lijkt mij dat het omgekeerde van die formule is wat de regering gebruikt. We kunnen mensen met Covid-19 niet laten behandelen omdat we ze het vaccin moeten laten nemen.

Ik weet het. Ik zie dat. Ik wilde het niet geloven, maar het is me steeds duidelijker geworden dat het al die tijd al een agenda was. Ze hadden deze mRNA technologie klaar staan om de poort uit te gaan. Ze zijn er dol op. Ze denken dat het hun antwoord zal zijn, want ze zijn een beetje aan het doordraaien. Farmaceuten hebben het nu erg moeilijk, ze kunnen geen nieuwe medicijnen ontwikkelen die effectief zijn. Ze denken dat deze boodschapper RNA technologie een hele nieuwe reeks medicijnen opent die ze gaan uitbrengen. Nu ze de eerste barrière overwonnen hebben om mensen eraan te laten wennen, om te denken dat het oké is om dit spul in je lichaam te injecteren. Ik hoop dat er iets groots gebeurt, dat het heel duidelijk wordt, zodat mensen stoppen met deze waanzin. Het is triest dat er eerst een heleboel slechte dingen moeten gebeuren voordat mensen eindelijk wakker worden. Ze hadden het al moeten weten, alleen al van wat er beschikbaar is in de onderzoeksliteratuur. Ze hadden beter moeten weten dan dit te doen.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Farmaceutische reus eigenaar weigert COVID vaccinatie: “Ik wil mijn DNA niet laten verknoeien”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelMondkapjes zijn alleen voor slaven en arbeiders
Volgend artikelNieuw Normaal Newspeak #1: “Kudde-immuniteit”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

17 REACTIES

 1. Op een gegeven moment weet je ook niet meer wat je nou nog moet geloven.
  Ik dacht dat de gekken koeien kwam omdat ze andere koeien in hun voedsel hadden verwerkt.
  Bij vrijwel elke controle op vis producten wordt een teveel aan kwik gevonden.
  Een tijdje geleden hadden ze Robbie Williams opgenomen in het ziekenhuis wegens een overdosis aan kwik door vrijwel alleen nog maar vis te eten.
  En of gras grazende koeien onder de rook van b.v. tata steel nou wel zo gezond is.
  En helaas wonen we ook niet allemaal in de buurt van een goede boerderij waar ze nog echt gezonde producten kweken zonder troep.
  Genetisch gemanipuleerd voedsel probeer ik te vermijden.
  Maar het staat er helaas niet op vermeld.
  Aan een water meloen kan het wel zien, als daar geen enkel zaadje meer in zit.
  Van de rest moet je het maar raden.

  • Gekke koeien ziekte komt door kannibalisme heb ik me laten vertellen. Koeien die koeien eten en mensen die embryo-resten of cellen van geaborteerde babies ingespoten krijgen.

 2. De boeren gebruiken nog veel glyfosaat op de landerijen vooral op de aardappelen.
  Er zijn een heleboek mensen met een aardappelintolerantie, de aardppel is famile van de nachtschade
  Geen wonder dat de mensen ziek worden, het glyfosaat zit in overvloed in die aardappelen.

  • De nachtschade is nogal een grote familie.
   Van een aardappel plant moet je alleen die groene bolletjes niet eten, die zijn giftig.
   Ik dacht dat een tomaat daar ook onder valt.
   Een aardbei weet ik niet meer precies, maar ik dacht het wel.

 3. BIj mij in de buurt tegen een woonwijk, elk jaar oranje tot gele velden van de fosfaat,denk eens een enquete te houden in verband net parkingson?

 4. Nu oppassen dat het geen doemdenken wordt
  Het artikel impliceert eigenlijk dat die hele actie eigenlijk de uitrol van een biowapen.
  Het werkt op de lange termijn en is het moeilijk om het dan nog te herleiden en te herstellen.
  Leuk vooruitzicht.

 5. Ik lees de titel en denk: de gevaccineerden zouden toch allemaal binnen 3 tot 4 jaar sterven! Make up your mind. Of ze gaan dood of ze worden ziek. Maar een dooie kan niet ziek worden.

  • Dat komt ook omdat er diverse artikelen hier staan van verschillende deskundige die er ook allemaal maar een gooi naar doen.
   Niemand weet het het of het nou binnen 3 tot 4 jaar is of 10 tot 15 jaar.
   Misschien halen de meest eind 2022 niet eens, niemand weet het.
   Dat het een keer mis gaat, daar zijn ze het wel allemaal over eens.

   • Hoop alleen dat we het nog meemaken. Wanneer ik zie wat de aanstichters met 60 miljoen Russen hebben gedaan, dat is niet voor de poes. Daarna deden ze hetzelfde met de Duitsers. Man, ik heb nooit geweten dat dat spul alle ellende vanaf 1932 zelf gestart heeft. Een deel is met hun rijkdommen naar Rusland en Amerika gevlucht. Daar hebben we nu, nou ja alweer decennialang, last van. Heb van de week een uur of anderhalf van de documentaire Europa gezien. Brrrrrr…. 10 uur megalomanie, haat en nul menselijkheid. En nu doen ze het weer.

 6. He hallo allemaal ik kijk net op het AD daar staat een video filmpje van een moeder met een zeventien jarige dochter of de moeder de prik heeft gehad is niet helemaal duidelijk maar ze is er zwaar op tegen dat haar dochter de prik wil dochter verspreid. Veel propaganda how goed het is niemand te besmetten na de prik moeder wordt afgekapt worden tieners nu ook al gehersenspoeld wat erg maar dat het in het nieuws kwam met is in elk geval wat

 7. Is er een lijst beschikbaar met de studies waar ze naar verwijst? die lijken mij interessant om eens door te nemen.

 8. “Er is niet genoeg ijzer in het bloed om een magneet op iemands arm te houden die rechtop staat …”

  Deze uitspraak lijkt te suggereren dat mensen denken dat ijzer als element in het bloed zou circuleren of zoiets en dat is natuurlijk complete onzin.

  Men gebruikt in het dagelijks leven als vanzelfsprekend allerlei begrippen die eigenlijk incorrect zijn. Zo zit er bv. in voedsel gelukkig geen natrium als element, maar veelal natriumchloride als verbinding. Men praat ook vaak over calcium of zo, maar het element calcium is zeer reactief en komt niet voor in de natuur als element. Men treft bijgevolg alleen maar calciumverbindingen aan. Het is dus incorrect om te zeggen dat er in melk calcium zit want dat klopt gewoonweg niet. Wat dan wel? Bijvoorbeeld calciumlactaat of zoiets.

  Een element is iets heel anders dan zijn verbindingen. Verbindingen hebben hele andere eigenschappen dan de elementen waaruit ze zijn opgebouwd. Water als voorbeeld is een verbinding van waterstof en zuurstof: het zijn twee gassen wanneer ze als element voorkomen, maar de verbinding van die twee levert een nieuwe stof op met hele andere eigenschappen dan de oorspronkelijke elementen. De verbinding water heeft bijgevolg niets meer weg dus van noch zuurstof, noch waterstof (en gelukkig ook maar). Zo ook met “ijzer” en bloed. Als element is ijzer magnetisch, maar ijzerverbindingen zijn dat niet meer. Heemijzer is een bio-organochemische ijzerverbinding waardoor de typisch rode kleur van bloed ontstaat. IJzer als element beschikt niet over die typisch rode kleur want het is als stof namelijk iets heel anders. Bloed is dan natuurlijk ook niet magnetisch en zelfs puur heemijzer, waar het woord hemoglobine van is afgeleid, is dat niet.

 9. Even een taaltip: de spelling “gekke koeienziekte” suggereert dat de ziekte gek is, terwijl het de koeien zijn die gek doen. De spelling is bijgevolg: gekke-koeienziekte. Net als: ronde-tafelgesprek (de tafel is namelijk rond en niet het gesprek).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in