Foto ter illustratie. © @316pixel Freepik

Wetende, zoals ik nu doe, dat Pfizer en de FDA wisten dat er baby’s stierven en dat de melk van moeders verkleurde door alleen maar naar hun eigen interne dossiers te kijken; wetende, zoals ik doe, dat zij niemand waarschuwden, laat staan dat zij stopten met wat zij aan het doen waren.

Zo – ik heb enkele weken gezwegen. Vergeeft u mij, schrijft Dr. Naomi Wolf.

De waarheid is: ik ben bijna sprakeloos geworden – of het literaire equivalent daarvan – omdat ik de laatste tijd de weinig benijdenswaardige taak had om aan de wereld te verkondigen dat er inderdaad een genocide – of wat ik, onhandig maar dringend, een “baby uitroeiing” genoemd heb – aan de gang is.

De WarRoom/DailyClout Pfizer Documents Research Volunteers, een groep van 3000 hooggekwalificeerde artsen, RN’s, biostatistici, medische fraude-onderzoekers, laboranten en onderzoekswetenschappers, hebben, zoals u wellicht weet, rapport na rapport uitgebracht om de wereld te vertellen wat er staat in de 55.000 interne Pfizer documenten die de FDA aan een rechtbank had gevraagd 75 jaar lang geheim te houden. Op bevel van de rechtbank zijn deze documenten onder dwang openbaar gemaakt. En onze deskundigen dienen de mensheid door deze documenten door te lezen en ze in lekentaal uit te leggen. U kunt alle verslagen van de vrijwilligers vinden op DailyClout.io.

De onthulde leugens zijn verbluffend.

De WarRoom/DailyClout Volunteers hebben bevestigd: dat Pfizer (en dus de FDA) tegen december 2020 wist dat de MRNA-vaccins niet werkten – dat ze “afnamen in werkzaamheid” en “vaccinfalen” vertoonden. Een bijwerking van gevaccineerd worden, zo wist men tegen een maand na de massale uitrol van 2020, was “COVID.”

Pfizer wist in mei 2021 dat 35 minderjarigen hartschade hadden opgelopen een week na de MRNA injectie – maar de FDA rolde de EUA vergunning voor tieners een maand later toch uit, en ouders kregen pas in augustus 2021 een persbericht van de Amerikaanse regering over hartschade, nadat duizenden tieners gevaccineerd waren. [https://dailyclout.io/pfizer-vaccine-fda-fails-to-mention-risk-of-heart-damage-in-teens/]

Pfizer (en dus de FDA; op veel van de documenten staat “FDA: CONFIDENTIAL” onderaan) wist dat, in tegenstelling tot wat de dikbetaalde woordvoerders en afgekochte artsen de mensen verzekerden, de MRNA, spike-eiwit en lipide nanodeeltjes niet in de injectiezijde in de deltaspier bleven, maar binnen 48 uur in de bloedbaan kwamen, om zich vandaar te nestelen in de lever, milt, bijnieren, lymfeklieren, en, als u een vrouw bent, in de eierstokken. [https://dailyclout.io/internal-pfizer-documents-prove-knowledge-that-lipid-nanoparticles-in-mice-subjects-do-not-remain-in-muscle-but-were-shown-to-be-rapidly-distributed-in-the-blood-to-the-liver/]

Pfizer (en dus de FDA) wist dat het Moderna-vaccin 100 mcg MRNA, lipide nanodeeltjes en spike-eiwit bevatte, welke hoeveelheid meer dan driemaal de 30 mcg van de volwassen Pfizer-dosis was; uit interne documenten van het bedrijf blijkt dat de 100 mcg dosis meer bijwerkingen had, dus stopten zij intern met het experimenteren met die hoeveelheid wegens de “reactiegevoeligheid” – de woorden van Pfizer – maar niemand vertelde de miljoenen Amerikanen die allemaal de eerste en tweede 100 mcg Moderna dosis kregen, en de boosters – dat bewezen was dat de 100 mcg dosis schadelijk was, dus dat zij misschien de booster moesten overslaan, of het allemaal wat langzamer aan moesten doen.

Pfizer heeft de proefpersonen zo gemanipuleerd dat bijna driekwart van hen vrouw was – een geslacht dat minder gevoelig is voor hartschade. Pfizer is de gegevens kwijtgeraakt over wat er van honderden van hun proefpersonen geworden is.

In de interne proeven waren er meer dan 42.000 ongewenste bijwerkingen en meer dan 1200 mensen stierven. Vier van de mensen die stierven, overleden op de dag dat zij geïnjecteerd werden.

De bijwerkingen die in de interne documenten van Pfizer opgesomd worden, zijn totaal verschillend van die welke op de CDC website gemeld worden of door volledig gecorrumpeerde artsen en medische organisaties en ziekenhuizen aangekondigd worden. Zij omvatten enorme kolommen gewrichtspijn, spierpijn (myalgie), massa’s neurologische effecten waaronder MS, Guillaine Barre en Bell’s Palsy, encephalie, elke mogelijke iteratie van bloedstolling, trombocytopenie op grote schaal, beroerten, bloedingen, en vele soorten scheuringen van membranen in het hele menselijke lichaam. De bijwerkingen waarvan Pfizer en de FDA op de hoogte waren, maar u niet, zijn onder andere blaarvorming, huiduitslag, gordelroos, en herpetische aandoeningen (inderdaad, een reeks blaarvormende aandoeningen die vreemd genoeg de voorbode zijn van de symptomen van apenpokken).

Uit de interne documenten blijkt dat Pfizer (en dus ook de FDA) wist dat nijdige rode striemen of netelroos een veel voorkomende reactie waren op de PEG, een van petroleum afgeleid allergeen in de ingrediënten van het vaccin – een allergeen dat u zeker niet hoort binnen te krijgen. PEG is namelijk een allergeen dat zo ernstig is, dat veel mensen in een anafylactische shock kunnen raken als zij er aan blootgesteld worden. Maar mensen met een PEG-allergie werden niet gewaarschuwd voor de vaccins of zelfs maar zorgvuldig in de gaten gehouden door hun artsen, EpiPen in de hand, na de inenting, werden zij aan hun shock overgelaten.

Zij werden aan hun shock overgelaten.

Pfizer wist dat “blootstelling” aan het vaccin gedefinieerd werd – in hun eigen woorden – als seksueel contact (vooral op het moment van conceptie), huidcontact, inhalatie of borstvoeding. [https://dailyclout.io/vaccine-shedding-can-this-be-real-after-all/]. Factcheckers kunnen dit ontkennen wat zij willen. De documenten spreken voor zich.

Natuurlijk zijn de mensen die geprobeerd hebben één van deze zaken aan de orde te stellen, uitgelachen, door de president uitgescholden, voor gek uitgemaakt, en ronduit bestraft.

Atleten, studenten en tieners storten in elkaar op sport- en voetbalvelden. Artsen wringen zich in de handen en spreken hun verbijstering uit. Maar uit de SEC indiening van BioNTech blijkt een feit waarover de CDC en de AMA met geen woord reppen: zo hevig flauwvallen dat u zich kunt bezeren is één van de bekendgemaakte bijwerkingen die voor BioNTech belangrijk genoeg zijn om bij de SEC onder de aandacht te brengen.

  Pfizer bezorgt Britse vrouw anafylactische schokken, maar zij beveelt de injectie toch aan zodat wij net zoals haar kunnen lijden

Maar niet om aan u en mij onder de aandacht te brengen.

Ik was in staat dit alles te verwerken en gewoon verslag te blijven uitbrengen. Maar in de laatste weken heeft de verschrikking mij overmand. Want de afgelopen weken hebben de vrijwilligers, onder de uitstekende leiding van programmamanager Amy Kelly, bevestigd dat er een genocide aan de gang is, opzettelijk gedreven of niet. En de Israëlische journaliste Etana Hecht heeft daar haar eigen voortreffelijke analyse aan toegevoegd. Hier is de samenvatting van mevrouw Hecht van de bevindingen van de vrijwilligers:

Gevaccineerde vrouwen

Het onderwerp van zwangere en zogende moeders die onder aanmoediging en dwang gevaccineerd worden is pijnlijk. Het is pijnlijk om te onderzoeken, pijnlijk om over te schrijven, en pijnlijk om te vernemen hoe onzorgvuldig de kostbaarsten onder ons behandeld worden. De essentie van het leven en van de natuur leeft in zwangere en zogende moeders. Nadenkend over hoe weinig rekening gehouden werd met… https://etana.substack.com/p/vaccinated-women?utm_source=substack&utm_campaign=post_embed&utm_medium=web&s=r

Het lijkt erop dat er wel degelijk een accidentele genocide kan plaatsvinden. De voortplanting zelf is, al dan niet opzettelijk, het doelwit van de mRNA-vaccins. En als u weet dat de voortplanting wordt geschaad, en baby’s en foetussen worden geschaad, en u weet dat dit op grote schaal gebeurt, wat iedereen bij Pfizer en bij de FDA die deze documenten gelezen heeft, wist – en u stopt er niet mee – wordt dat dan uiteindelijk geen genocide?

De vrijwilligers van WarRoom/DailyClout hebben bevestigd dat lipide nanodeeltjes, de minuscule harde vettige omhulsels waarin het MRNA zit, het vruchtwatermembraan doorkruisen. Dat betekent dat zij natuurlijk in de omgeving van de foetus komen. (Zij doorkruisen ook de bloed-hersenbarrière, wat een verklaring kan zijn voor de beroertes en cognitieve problemen die wij na de inenting met MRNA zien). De vrijwilligers hebben zich diep in de berichten over zwangerschap in het Pfizer document geboord, en gevonden dat de verzekering dat het vaccin “veilig en werkzaam” is voor zwangere vrouwen, gebaseerd was op een studie met 44 Franse ratten, die 42 dagen lang gevolgd werden (de wetenschappers die de studie uitvoerden zijn aandeelhouders of werknemers van BioNTech). [https://dailyclout.io/covid-19-vaccines-pregnancy-risky-business/]

De vrijwilligers ontdekten dat, hoewel zwangere vrouwen uitgesloten waren van de interne studies, en dus van de EUA op grond waarvan alle zwangere vrouwen verzekerd werd dat het vaccin “veilig en werkzaam” was, er toch ongeveer 270 vrouwen zwanger werden tijdens de studie. Meer dan 230 van hen zijn op de een of andere manier aan de geschiedenis verloren gegaan. Maar van de 36 zwangere vrouwen van wie de resultaten werden gevolgd – verloren er 28 hun baby.

De vrijwilligers ontdekten dat een baby stierf nadat hij borstvoeding had gekregen van een gevaccineerde zogende moeder, en een ontstoken lever bleek te hebben gehad. Veel baby’s die borstvoeding kregen van gevaccineerde moeders vertoonden onrust, maag-darmklachten, en konden niet goed gedijen (groeien), en waren ontroostbaar.

Ik hoor nu uit het hele land anekdotische berichten over deze symptomen bij baby’s die borstvoeding krijgen van gevaccineerde moeders.

Uit de Pfizer-documenten blijkt ook dat sommige gevaccineerde moeders een onderdrukte lactatie hadden, of helemaal geen melk konden produceren.

De artsen zijn natuurlijk stomverbaasd over dit alles. Stomverbaasd.

In de NIH database staat een voorpublicatie van een studie die bepleit dat er verwaarloosbare hoeveelheden PEG in de moedermelk van gevaccineerde vrouwen zitten. [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8351783/]

Maar wat is een te verwaarlozen hoeveelheid van een aardolieproduct in moedermelk, als je een piepkleine pasgeborene bent zonder immuniteiten, die net op de wereld komt? De NIH preprint zelf meldt hogere niveaus van GI ongerief en slapeloosheid bij de onderzochte zuigelingen, en één moeder had verhoogde PEG niveaus in de moedermelk, en de kleine lettertjes concluderen dat er meer studie nodig is:

“Grotere studies zijn nodig om ons inzicht in de overdracht van PEG in de moedermelk, en de mogelijke effecten na inname door de zuigeling, te vergroten. Hoewel de deskundigen het erover eens zijn dat er een minimaal of geen potentieel risico is voor de zuigeling door de vaccinatie met COVID-19 door de moeder(20,21), zouden de kleine symptomen die gemeld werden (slaapveranderingen en gastro-intestinale symptomen) in toekomstige studies verder onderzocht kunnen worden om te bepalen of ze met de vaccinatie te maken hebben.”

Aangezien er geen baby’s gestorven zijn in het korte tijdsbestek van de piepkleine studie, concludeerde de studie dat zogende baby’s geen echte nadelige gevolgen ondervonden van gevaccineerde moeders. Maar de studie volgde deze arme baby’s, met hun erkende slapeloosheid en hun bevestigde spijsverteringsproblemen, niet om te zien of zij werkelijk “floreerden” – in gewicht toenamen en zich normaal ontwikkelden.

Op grond van zo’n gebrekkige wetenschap werd de vrouwen verzekerd dat de vaccins “veilig en doeltreffend” waren voor hen en hun zogende baby’s.

Maar – vier van de zogende gevaccineerde vrouwen in de Pfizer documenten rapporteerden “blauw-groene” moedermelk. Ik verzin dit niet. En de zogende baby die stierf, met een ontstoken lever – de zaak is begraven; heeft de krantenkoppen niet gehaald.

  HET TIJ KEERT - De mainstream media kunnen de waarheid niet langer verbergen  

Toevallig – of niet – heeft dezelfde FDA die in de Pfizer documenten de ogen sloot voor de enorme schade voor mensen, en voor de subcategorie van moeders en baby’s, verklaard dat Abbot, een belangrijke producent van babyvoeding in de VS, zijn fabriek moest sluiten. [https://www.cnbc.com/2022/05/16/abbott-reaches-agreement-with-fda-to-reopen-baby-formula-plant-to-ease-nationwide-shortage.html]

Toevallig, nu er weinig flesvoeding beschikbaar is, en sommige of veel (wij weten het niet) gevaccineerde moeders gecompromitteerde moedermelk hebben, blijkt dat Bill Gates, Jeff Bezos, Richard Branson, en Mark Zuckerberg allemaal geïnvesteerd hebben in een startup genaamd “BioMilq” – die in het lab gekweekte moedermelk produceert uit melkkliercellen. [https://www.cnbc.com/2020/06/16/biomilq-raises-3point5-million-from-bill-gates-investment-firm.html]. Verslagen over deze startup bevatten deze Frankenstein-achtige taal alsof dit normaal is: “Het BIOMILQ team maakt zijn product van cellen uit menselijk borstweefsel en melk, gedoneerd door vrouwen in de plaatselijke gemeenschap, die er een Target cadeaubon voor terugkrijgen.” [https://www.cnn.com/2022/05/03/business/lab-grown-human-milk-biomilq-health-climate-hnk-spc-intl/index.html]

Alsof dit alles nog niet gruwelijk genoeg is, heeft mevrouw Hecht studies uit drie landen – Canada, Schotland en nu Israël – aangehaald om aan te tonen dat baby’s onevenredig veel sterven, tijdens en na 2021, in sterk gevaccineerde landen, en dat pasgeborenen onevenredig veel sterven als zij gevaccineerde moeders hebben tegenover ongevaccineerde moeders.

In het sterk gevaccineerde Schotland sterven in 2021 bijna twee keer zoveel baby’s als in de uitgangsgetallen. [https://www.heraldscotland.com/news/19726487.investigation-launched-abnormal-spike-newborn-baby-deaths-scotland/]. In Ontario, Canada, stierven in 2021 86 baby’s, tegenover een basisaantal van vier of vijf; dit was een babysterfte die zo ernstig was dat een moedig parlementslid de kwestie in het parlement aan de orde stelde. [https://nonvenipacem.com/2021/12/10/explosive-rise-in-ontario-stillbirths-triggers-parliamentary-questions/].

In Israël waren er in het RamBam Ziekenhuis in Haifa 34% meer spontane abortussen en doodgeboorten bij gevaccineerde vrouwen als bij ongevaccineerde vrouwen.

Doodgeboorten, miskramen en abortussen bij gevaccineerde vs. ongevaccineerde vrouwen

Gegevens van het Rambam ziekenhuis in Haifa onthullen een percentage doodgeboorten, miskramen en abortussen (SBMA) van 6% bij vrouwen die nooit een COVID-19 vaccin kregen, tegenover 8% bij vrouwen die wel met minstens één dosis gevaccineerd werden (en nooit een SARS-Cov-2 infectie… [https://jackanapes.substack.com/p/still-births-miscarriages-and-abortions?s=r]

Mevrouw Hecht merkt ook op dat menstruatiestoornis bij gevaccineerde vrouwen nu door vele studies volledig bevestigd wordt, met gemiddeld één extra dag bloeding per maand (een bijwerking waarvoor ik in maart 2021 gewaarschuwd heb, wat mij op mijn beurt door een CNN-commentator uitgescholden en permanent van Twitter verwijderd heeft gekregen).

Je hoeft niet meer dan achtste-klas biologie te kennen om te weten dat een ontregelde menstruatiecyclus, om nog maar te zwijgen van de ophoping van spike-eiwitten in de eierstokken, om nog maar te zwijgen van het doorkruisen van de membranen van het lichaam, met inbegrip van de vruchtzak, door minuscule harde vette lipide nanodeeltjes, om nog maar te zwijgen van PEG in de moedermelk, allemaal gevolgen zullen hebben voor de vruchtbaarheid, de gezondheid van de foetus, de bevalling, en het al dan niet goed voelen of lijden van de baby’s, en dus voor hun vermogen of falen om te gedijen (laat staan zich te binden).

En nu sterven de baby’s. Schaal nu de gegevens van Canada, Schotland en Israël naar alle gevaccineerde naties in de wereld.

Wat doen wij met dit alles?

Wetende, zoals ik nu doe, dat Pfizer en de FDA wisten dat er baby’s stierven en dat de melk van moeders verkleurde, door alleen maar naar hun eigen interne dossiers te kijken; wetende, zoals ik doe, dat zij niemand gewaarschuwd hebben, laat staan dat zij gestopt zijn met wat zij aan het doen waren, en dat tot op de dag van vandaag Pfizer, de FDA en andere demonische “volksgezondheids”entiteiten pushen om steeds meer zwangere vrouwen MRNA-te vaccineren; nu zij op het punt staan dit op te dringen aan vrouwen in Afrika en andere landen met een lager inkomen, die de MRNA-vaccins niet willen, volgens Pfizer CEO Bourla de afgelopen week op het WEF, en wetende dat Pfizer erop aandringt en misschien zelfs een Amerikaanse EUA krijgt voor baby’s tot vijfjarigen – moet ik concluderen dat wij in een afgrond van kwaad kijken die wij sinds 1945 niet meer gezien hebben.

Ik weet dus niet hoe het met u zit, maar ik moet met dit soort onuitsprekelijke kennis overschakelen op een ander soort discours.

Ik zeg niet dat dit precies hetzelfde is als het vinden van bewijzen voor de experimenten van dokter Mengele, een vergelijking die in het recente verleden overdreven is geweest; maar ik zeg wel, met deze bevindingen, dat nu de vergelijking misschien niet zo overdreven is. De demonen van Pfizer, die op het WEF spreken, de demonen van de FDA, die weten wat zij weten, hebben het gemunt op het wonderbaarlijke vrouwenlichaam, dat in staat is leven te verwekken, te dragen, te baren en te voeden. Zij hebben het gemunt op het vermogen van het vrouwelijk lichaam om een pasgeboren mens te onderhouden met niets anders dan zichzelf. Zij richten zich tegen het vruchtvlies, tegen de eierstokken die de eicel afgeven, tegen de lymfe en het bloed die helpen bij de opbouw van moedermelk, tegen de foetus in utero, hulpeloos.

Zij richten zich tegen de omgeving van de menselijke foetus, een van de heiligste ruimten op deze aarde, zo niet de heiligste.

En zij weten het.

Ik weet niet hoe het met u zit, en ik ben niet aan het preken, maar zoals u misschien weet als u mij hier leest, wend ik mij in deze apocalyptische dagen tot het gebed. Ik ben begonnen in het openbaar te zeggen, toen ik eenmaal het feit van het afsterven van de baby’s onder ogen moest zien, dat dit een Bijbelse tijd is; en dan bedoel ik oudtestamentisch Bijbels.

  Meer bewijs dat 'ze' je dood willen

Het is een tijd als de tijden waarin de toren van Babel gebouwd werd – een tijd van massale menselijke arrogantie tegenover goddelijke plannen; een tijd waarin mannen als Bill Gates in lab na lab knoeien met Gods beste werken en die proberen te overtreffen, en een tijd van Tech Bros die de menselijke concurrentie voor hun ongezochte goederen en diensten “verstoren”, door zich te richten op menselijke processen en door de menselijke lichamen die naar het beeld van God gemaakt zijn, te ruïneren.

Het is een tijd van plagen zoals de tien plagen die de Egyptenaren teisterden in Exodus 11:4-6:

“4 Toen zeide Mozes: Dit zegt de Here: Omstreeks middernacht zal Ik door Egypte gaan. 5 Iedere eerstgeboren zoon in Egypte zal sterven, van de eerstgeboren zoon van Farao, die op de troon zit, tot de eerstgeboren zoon van de slavin, die aan haar handmolen zit, en ook alle eerstgeborenen van het vee. 6 Er zal luid gejammer zijn in geheel Egypte – erger dan er ooit geweest is of ooit weer zal zijn. 7”

Dit was de ergste plaag van allemaal, het doden van de eerstgeborenen.

Het is een tijd van Ha-Satan – Satan – “die heen en weer gaat op de aarde, en […] daarin op en neer wandelt”, zoals Job 2 hem beschrijft; ha-Satan die zijn gang met ons gaat.

Het is een tijd van demonen die rondslenteren in menselijke ruimten, hoewel het demonen zijn die er zelf menselijk genoeg uitzien, zelfvoldaan en glimlachend in hun Italiaanse pakken op panels van het Wereld Economisch Forum.

Ha-Satan – en zijn legers: ruïneren de conceptie, de melk, de menstruatie, de aanraking, het wiegen van de zuigeling door zijn moeder, ruïneren het voeden van de zuigeling; ruïneren de baby’s zelf.

Ik lees dezer dagen veel de Profeten – want hoe zou ik niet kunnen? Ik ben op zoek naar wat schrijfster Annie Lamott “Operating Instructions” noemde. Wat doet u wanneer de mensheid zelf bedreigd wordt? Wanneer er beroepsbataljons en bureaucratische afdelingen zijn van mensen die zich als demonen gedragen, die met een anathema jegens het menselijk ras handelen?

Dan moet er toch wel een aanwijzing zijn.

Ik let dus op andere tijden in ons westerse verhaal, toen de mensen met een genocide te maken kregen. Ik herlees het verhaal van Noach, en het Boek Esther, dezer dagen vaak; ik herlees Jeremia.

Wij zijn hier al eerder geweest. Beschamend vaak, als het erop aankomt.

Het verhaal is altijd hetzelfde, althans in de Hebreeuwse Bijbel (in het Nieuwe Testament, natuurlijk, slaat God over naar het einde en gooit de plot om).

Althans in de Hebreeuwse Bijbel probeert God altijd onze aandacht te trekken, altijd, zo lijkt het, vraagt Hij ons gewoon om naast Hem te lopen; vraagt Hij ons gewoon om ons aan zijn niet al te uitdagende geboden te houden; niet, inderdaad, veel vragend.

Jeremia 1:13:

“Het woord des Heeren kwam weer tot mij: “Wat ziet gij?”

“Ik zie een pot die kookt,” antwoordde ik. “Hij kantelt vanuit het noorden naar ons toe.”

14 De Here zeide tot mij:

“Uit het noorden zal rampspoed worden uitgestort over allen, die in het land wonen. 15 Ik sta op het punt al de volken van de noordelijke koninkrijken te ontbieden,” verklaarde de Heer.

“Hun koningen zullen komen en hun tronen oprichten
in de ingang van de poorten van Jeruzalem;
zij zullen komen tegen al haar omringende muren
en tegen al de steden van Juda.
16 Ik zal mijn oordelen uitspreken over mijn volk
vanwege hun goddeloosheid door Mij te verlaten,
door wierook te branden voor andere goden
en in het aanbidden van wat hun handen gemaakt hebben.”

In de Hebreeuwse Bijbel is de rekensom in ieder geval eenvoudig. Wij keren ons om, wij luisteren, en wij worden gered; of wij gaan onoplettend door, aanbiddend wat onze eigen handen gemaakt hebben, sletten voor andere goden – voor “de wetenschap”, voor de leugens van de media, voor het narcisme van de conventie, zou men tegenwoordig kunnen zeggen – en zo gaan wij verloren.

Wij zijn bijna verloren geweest, keer op keer op keer.

Deze keer zou echt de laatste keer kunnen zijn; deze monsters in de laboratoria, deze demonen op de transnationale panels, zijn zo zeer bedreven; en zo machtig; en hun duistere werk is zo omvangrijk.

Als God er is – opnieuw – na al de keren dat wij Zijn geduld op de proef gesteld hebben – en wie weet het inderdaad? Zullen wij dan een hand naar Hem terugsteken, ons in het laatste ogenblik uit deze afgrond vastgrijpen, en gewoon op de een of andere manier een weg vinden om naast Hem te wandelen?

Of zullen wij deze keer, door de baby’s te verliezen, en achteloos voort te gaan, toch – werkelijk verloren zijn?


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Dr. Sherri Tenpenny: “Dit is een perfect ontworpen moordmachine”


VOLG FRONTNIEUWS OP TELEGRAM

Lees meer over:

Vorig artikelScott Ritter: Fase drie in Oekraïne
Volgend artikelOekraïne berichten: Russische artillerie – Tegenaanvallen – Nieuwe Raketsystemen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

35 REACTIES

 1. Volgens de Bijbel, welke ik niet gelezen heb maar wel enkele citaten van andere users hier en daar, zullen zij zich op het laatste moment bekeren, maar volgens dat citaat zou het te laat zijn.

 2. Het is zo duidelijk dat dit een gevecht tussen God en de duivel is.
  Ik ben blij dat ik het nu zie.
  Pieter

 3. “Michele Bachmann actually predicted I will bring about the Biblical end of days. Now that’s a legacy.” – (Barack Obama at 2015 White House Correspondents’ Dinner)

 4. THE ANTICHRIST CHECKLIST:
  #1. The name ‘Barack Obama’ translates to “Lightning from Heaven”

  Jesus stated in Luke 10:18 of the Holy Bible: “And he said unto them, I beheld Satan as lightning fall from heaven.” – Luke 10:18 (KJV Holy Bible)

  • Barack, also transliterated as Baraq, in Hebrew is: lightning

  bârâq – Biblical definition:

  From H1299; lightning; by analogy a gleam; concretely a flashing sword: – bright, glitter (-ing, sword), lightning. (Strongs Hebrew word H1300בָּרָק bârâq baw-rawk’)

  • ‘O’bamah, The use of bamah is used to refer to the “heights” of Heaven.

  bâmâh – Biblical definition:

  From an unused root (meaning to be high); an elevation: – height, high place, wave. (Strongs Hebrew word H1116 בָּמָה bâmâh baw-maw’)

  Therefore Luke 10:18 can be transliterated as “And he said unto them, I beheld Satan as Barack Obama.”

  • Het is trouwens de Mahdi

   Dus speciaal voor lee ,die nog niet weet dat hij deze persoon moet aanbidden

   De Mahdi ( Arabisch: ٱلْمَهْدِيّ) is een verlosser of bevrijder die op basis van profetieën aan het einde der tijden wordt verwacht door sommige islamitische stromingen. De komst van de Mahdi is een van de grote gebeurtenissen die aan de dag des oordeels vooraf zullen gaan, een van de eschatologische symbolen.

 5. FF OFF TOPIC+

  @Rommel; wat een GE_WEL_DIGE cartoons zijn er weer bij gekomen.

  De verwijzingen en teksten en illustraties zijn serieus ZOOO diep in mijn Ziel te voelen.
  Ongelooflijk (FIJN!!) dat we allemaal begrijpen hoe het zit… zoals het bezoek aan de Wizzard en dat wordt gewoon keihard MISGUNT ZOveel betekenissen zitten eraan.

  En die van de STOCK HOLMIES – R-A-A-K.

  WAUW.

  Alle cartoons zijn geweldig op hun eigen manier en de betekenissen zijn DIEPPER dan diep.
  Zou zo mooi zijn als je bij die cartoons COMMENTS kwijt kon….. hilarische interactie stel ik me voor… ik lig dubbel en tegelijkertijd ook gewoon echt triest dat DIT DE WERELD is waar we in belandt zijn.

  Bedankt voor de selectie cartoons weer; LOVE IT!!

  Afz.

  FN Cartoon IDOLAAT.

 6. Ik ben trouwens wel héél off topic bezig hier zie ik nu…

  Met al die Bijbelteksten die gedeeld worden vanuit de Religieuze hoek.

  Blijf me echt irriteren aan die hoek TBH

  SMH.

  Blijf ff met je koppie erbij i.p.v. Bijbel interpretaties te delen hier….

  EEN GOED BEGIN START BIJ JEZELF…

  Ben geen fan van al dat oordelende zoals de “Heilige boeken” presenteren.

  Niemand is Heilig.
  En dat is OK.
  Anders zou de wereld saai zijn.

  Zooo klaaar met die Religieuze Heilige boontjes hier..

  • Nou, ik ook.
   Dat gezever over ‘het gevecht’ tussen God en Satan.
   Het is geen gevecht tussen twee ‘luchtsinterklazen’ die bedacht zijn als instrument om angst aan te jagen en te kunnen onderdrukken, maar een gevecht van een klein verachtelijk groepje ‘mensen’ dat zichzelf heeft uitgeroepen tot ‘elite’ tegen de in hun ogen te grote wereldbevolking.
   Zelfs een flink deel van de zogenaamde ‘elite’ is nog zo dom om in ‘Satan’ de luchtsinterklaas te geloven en deze o.a. als ‘onderdeel’ van de ‘vrijmetselarij’ te aanbidden…🤮

    • ‘Duistere machten’ bestaan niet, kunnen het petje dus never nooit te boven gaan.
     De ‘duisternis’ zit in die lui zelf, gedreven door ‘verveling’, ´machtswellust’ en ´grootheidswaanzin’ …..

      • Farao Akhenaton is geboren in het jaar 1372 voordat ‘onze jaartelling’ begon.
       Deze persoon was net als jij en ik gewoon van vlees en bloed, dus ook in 1372 ´v. Chr’ bestonden er op zeker geen luchtsinterklazen…
       Wel heeft deze farao ´het geloof in slechts een luchtsinterklaas geïntroduceerd…De ´zonnesinterklaas’ Aton bleef als enige van al die andere luchtsinterklazen over die het oude Egypte rijk was, omdat Akhenaton geloofde dat dit zijn herrezen vader was..
       Allemaal onzin…Allemaal grootheidswaanzin, machtswellust en verveling… is helaas niets nieuws zowel in de tijd van Akhenaton als in de huidige tijd….

       • Er is geen god er zijn wel moordenaars die zich voor god uit geven en eerlijk is eerlijk ons dom volk eert deze smeerlappen ook nog kijk maar naar de stemming elke vier jaar wie het meest heeft gemoord krijg de meeste stemmen van het volk en dat zal nooit veranderen en de goede mensen krijgen nooit een kans om een rechtvaardige samenleving op te bouwen.

   • @Dobby, inderdaad!!

    Mensen zien het grotere plaatje niet.
    Maar ik merk dat ze best snel zich aangevallen voelen en niet kijken naar opbouwend kritiek.
    Cor Nietdus is daar ook 1 van.
    Helaas.
    Die is nu bezig met nepprofielen aanmaken.

    Best jammer dat er bepaalde kortzichtige mensen hier óók aanwezig zijn maar weigeren te kijken naar zichzelf in plaats van alles goed of fout te noemen.

    Héél zwart wit (en zwaar achterhaald!) denkend.

    • Man toch lees het boek eens De X getuigen : Wat Belgie niet mocht weten over de zaak Dutroux

     Satanische moordrituelen met kinderen beste vriendjes…
     Of snappen jullie dit ook nog niet ?

 7. Weer van die oude sekte teksten.
  Weer het woord “vaccin”
  Niet serieus te nemen zo’n kulartikel.
  En voor de rest kan iedereen hier vast invullen van wat ik vind van de werpdozen die rustig kinderen in deze tijd werpen.

   • Cabalist Judaism is a satanic cult, that first inducted Jews and Freemasons, and through central banking and fiat currency, inducted much of the human race

  • Die werpdozen worden geactiveerd door werpp*emels…. weten we hé..

   Dus de ontwikkeling van die mensen die baby’s willen baren hier op aarde, mannen en vrouwen, mag nog weleens groeien. Zolang ze mentaal niet ontwikkeld zijn blijven ze MET ELKAAR werpen.

 8. For all the Malone lovers: hij MOET dit geweten hebben tijdens zijn onderzoek naar die mRNA vector. Het is schandalig dat hij dit al zo lang achterwege heeft gehouden.

  • Ik ken Malone niet maar ik zie wel de afgelopen maanden dat hij, en Michael Yeadon en many more héél veel gedetailleerde informatie hebben gedeeld met de wereld. Informatie die ver de rabit hole reikt.

   Toch zeker ook de impact van de gifprikken zoals menstruatie- en moedermelkverstoringen, miskramen, onvruchtbaarheid, transmissie (shedding) etc.

   Hij heeft als 1 van de eersten medegedeeld over de 55.000 pagina’s documentatie die vanuit de FDA gedeeld moesten worden en dat de FDA van plan was om de gegevens 75 jaar verborgen te houden totdat ze in 2096 werden vrijgegeven.

   Verder zoveel als je maar kunt bedenken heeft hij medegedeeld over de experimentele injecties, en dat deze pandemie een mechanisme is van de Great Totally reset, het plan van het World Economic Forum om de wereld te de-industrialiseren en te ontvolken.

   Ik denk niet dat je daar een “Malone lover” voor hoeft te zijn.
   Zoals dokter Mike Yeadon; daar hoef je geen lover van te zijn.

   Maar als je ziet hoeveel zij samen wel niet naar buiten gebracht hebben, kun je er niets anders dan waardering voor hebben.

   Afkraken is daarom in mijn ogen zo ontzettend makkelijk maar zo ontzettend onnodig.

 9. Die werpdozen worden geactiveerd door werpp*emels…. weten we hé..

  Dus de ontwikkeling van die mensen die baby’s willen baren hier op aarde, mannen en vrouwen, mag nog weleens groeien. Zolang ze mentaal niet ontwikkeld zijn blijven ze MET ELKAAR werpen.

 10. Heerlijk toch het domme volk had gekozen voor de corona prik en de gevolgen zijn niet mis en weet je wat is net goed zo zij maakte ons uit voor wappies wat ben ik blij dat ik niet een meeloper en angsthaas ben voor vele is het te laat en zij mogen geloven wat ze willen maar laat mij met rust en dring mij geen giftspuit op.

 11. Wat wist het koningshuis hiervan want Maxima zit ook bij het WEF en daar zitten voornamelijk elite en moordenaars en wij mogen belasting betalen om dat zooitje in leven te houden wat voor een gek volk zijn wij toch wij betalen zelf aan onze ondergang.

 12. Hetgeen komen gaat typeert straks de franse revolutie met de bestorming van de Bastille als een dagje uit met de stichting.

 13. Er blijkt – terecht – behoefte te bestaan aan ‘geloofspreken of interreligieuze dialogen’.
  In een tijd waarin het kwaad regeert hebben mensen behoefte aan steun.
  Ik begrijp niet goed wat er op tegen is om dat hier te melden.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in