© Eugene Chystiakov op Unsplash

Hieronder zal ik de leugens, verkeerde informatie en pogingen om het Amerikaanse volk (en de wereld) en de vorige president te misleiden met betrekking tot de reactie op de COVID “pandemie” belichten, schrijft Dr. Paul Elias Alexander.

Deze flagrante leugens hebben de Amerikaanse reactie op de pandemie vanaf februari 2020 ernstig gehinderd en in wezen gedoemd. Die reactie wordt vandaag voortgezet onder de nieuwe regering, die wordt geadviseerd door onlogische, absurde, irrationele, onzinnige en gewoonweg onbekwame en ondeskundige adviseurs die zijn overgebleven, alsook door nieuwe adviseurs. Deze zogenaamde “deskundigen” zijn gepolitiseerd en schijnbaar gecorrumpeerd en duidelijk onbekwaam, en spuwen volslagen onzin en gevaarlijk advies dat de mensen schaadt. Zij worden geholpen door hysterische, gecorrumpeerde media die het publiek bij elke gelegenheid trachten te verwarren en te misleiden. Hier is iets anders dan wetenschap in het spel en ik vermoed dat we daar in de loop van de tijd achter zullen komen. Ik verwijs hieronder naar wat ik beschouw als pure, platvloerse, schaamteloze leugens die verder gaan dan vergissingen (let wel, dit is mijn mening):

1) Deze COVID-19 pandemie was nooit de “noodsituatie” die regeringen, technocraten, de medische gemeenschap en task forces u vertelden dat het was. COVID-19 was niet zo ernstig als SARS-1 (2002-2003) of MERS (2012). Het was niet de builenpest, het was nooit wat de autoriteiten ervan maakten, en ze hebben hun bevolkingen herhaaldelijk voorgelogen. Het sterftecijfer van de infectie is hooguit 0,15% (hooguit 0,2%) en minder dan 0,05% als je kijkt naar de leeftijd van 70 jaar en jonger. Uit CDC-gegevens blijkt dat de overlevingskans voor personen van 0-19 jaar 99,997% is. Bijna 100%. Alles wat onze regeringen en de media ons vertelden en deden waren pure leugens.

Alleen gedurende de eerste drie weken hooguit in februari en maart 2020 hadden we enige pauze of beperking nodig om inzicht te krijgen in de ziekteverwekker. Na die eerste periode waren geen lockdowns of schoolsluitingen meer nodig. Toch deden ze dit en het publiek leed nodeloos.

In de VS stierven onnodig mensen en kinderen door dit mislukte, onlogische, speculatieve lockdown beleid van regerings-“task forces”.Deze “task forces”, ook in de V.S., hebben de mensen voorgelogen en schadelijke angst aangejaagd.

V.S. Canada wereld economieën werden verpletterd, bedrijven werden voorgoed gesloten. We begrepen al heel vroeg de parameters, maar regeringen en hun irrationele en onbekwame “task forces” trokken zich daar niets van aan. Zij voerden een onwetenschappelijk, ondeugdelijk beleid dat niets anders deed dan mensen doden door de lockdowns, niet door het virus. De geschiedenis zal leren dat de reactie op de pandemie – wat de regeringen de bevolking hebben aangedaan – de grootste ramp voor de volksgezondheid is geweest. De vaccins zullen dit evenaren en ik zeg openlijk: u moet deze vaccins niet nemen. Het is waarschijnlijk dat u al immuun bent. Een vaccin was nooit nodig voor dit virus.

Dit was te vergelijken met een slecht griepseizoen. Het had kunnen worden aangepakt door vroegtijdige behandeling en goede beveiliging van de oudere risicogroepen, in combinatie met betere handhygiëne, vitamine D-supplementen, gewichtsbeheersing, en door de “gezonde” risicogroepen toe te staan een grotendeels normaal leven te leiden met redelijke voorzorgsmaatregelen. Het was niet nodig de samenleving in lockdown te brengen of scholen te sluiten, nooit.

Alleen de eerste twee tot drie weken was het verdedigbaar een “pauze” in te lassen om de microbe onder controle te krijgen, maar wij wisten al snel na de eerste lockdowns wie risico liep en hoe wij dat moesten aanpakken. We wisten dat er medicijnen beschikbaar waren om te behandelen. Dit was allemaal een leugen die bedrijfseigenaren, werknemers en kinderen het leven kostte. Mensen pleegden zelfmoord als gevolg van de lockdowns. De bijkomende schade is catastrofaal geweest.

Het lijdt geen twijfel dat dit virus dodelijk is voor ouderen met onderliggende risico’s, voor mensen met ernstig overgewicht, voor sommige jongere zieken, enz. Maar dit is een segment van de bevolking en niet de overgrote meerderheid. De overgrote meerderheid liep nooit het risico van COVID zoals de regeringen beweerden – een pure leugen. Het is verwant aan de leugen over coronavirussterfgevallen bij kinderen: nauwkeurig onderzoek van alle sterfgevallen bij kinderen wees uit dat er in al die gevallen sprake was van een ernstige onderliggende medische aandoening. Zelfs Dr. Marty Makary van Johns Hopkins verklaart dat we tot op heden (juli 2021) geen uitsluitsel kunnen geven over de vraag of deze sterfgevallen oorzakelijk of incidenteel waren.

De RT-PCR-test die wordt gebruikt om positieve infecties te diagnosticeren is geen geschikte test; hij vertoont grote gebreken en is onnauwkeurig. Elke drempelwaarde voor cycle count (Ct) (spinnen of amplificatie) boven 20 tot 24 is in wezen het opsporen van viraal stof, fragmenten, oude deeltjes, niet-cultureerbaar, niet-levensvatbaar, niet-infectieus virus. De CDC (en anderen) hadden de CT vastgesteld op 40. Dit betekent in feite dat meer dan 90% van de “positieven” vals-positief zijn in de zin van besmettelijk. De viral load is in principe nul, dus weinig en van geen belang. Deze test is een pure ramp en een leugen.

2) Een “infectie” is geen “geval”. Zeggen dat we 10.000 nieuwe “gevallen” hebben is vals. Een geval is wanneer iemand daadwerkelijk symptomen heeft en ziek is. Deze manipulatie van woorden is bedoeld om te misleiden. U wordt voorgelogen. De media zijn hysterisch over gevallen, terwijl het werkelijke ziekenhuisopnames, ICU-patiënten en sterfgevallen zijn die belangrijk zijn.

3) Dit vaccin voor COVID is niet “veilig en effectief”. Dat is nooit aangetoond. Het is niet veroorloofd te beweren dat deze vaccins “veilig en effectief” zijn, volgens de eigen regels van de FDA. De CDC, FDA, NIH en gezondheidsambtenaren blijven deze verklaring afleggen, terwijl zij dat volgens de wet niet mogen, hoofdzakelijk omdat de COVID-vaccins nog steeds “experimenteel” en “onderzoeksmatig” zijn.

De regels van de FDA stellen dat als een geneesmiddel of vaccin experimenteel is, het verboden is te verklaren dat het “veilig en effectief” is. Waarom? Het wordt nog onderzocht. Zo simpel is het. Er wordt tegen u gelogen. Mijn standpunt is dat ze vandaag uit de handel moeten worden genomen en dat geen enkel COVID-vaccin aan kinderen mag worden gegeven.

Het is ook belangrijk om te begrijpen dat van het vaccin nooit is aangetoond dat het de ziekenhuisopname of het overlijden vermindert, of het gebruik van de ICU, of matige of ernstige COVID. Het stopt ook geen infectie of overdracht. Het was alleen gericht op het verminderen van “milde” COVID-symptomen. De media, gezondheidsdeskundigen en artsen die beweren dat het de ziekenhuisopname en sterfte vermindert, liegen openlijk.

  Vogelgriep, censuur en 100 dagen vaccins: 7 voorspellingen voor de volgende pandemie

4) Het is een catastrofale leugen en zeer gevaarlijk om mensen met een COVID-besmetting of mensen met een actieve infectie te vaccineren. Het is misdadig om zwangere vrouwen te onderwerpen aan deze op veiligheid ongeteste vaccins. We onderwerpen vrouwen die zwanger zijn nooit aan een biologisch actief middel. Nooit, nooit!

5) Het stilzwijgen van de academische wetenschappelijke gemeenschap, de klinische medici, de volksgezondheidsfunctionarissen – allemaal – is bijna misdadig voor de ramp van de pandemische reactie met de mislukte lockdowns, schoolsluitingen, de mondkapjesmandaten, etc. en nu de schijnbaar schadelijke vaccins. Dit stilzwijgen is verwoestend. Het heeft het publiek beschadigd en levens gekost. Ja, hun stilzwijgen heeft mensen gedood. Schaamte en pokken op hen allen. Ik hoop dat er op een gegeven moment verantwoording wordt afgelegd, vooral voor het opdringen van vaccins aan kinderen en zwangere vrouwen. Ik wil dat de academische wetenschappelijke gemeenschap op een of andere manier wettelijk verantwoordelijk wordt gesteld voor de rol die zij hebben gespeeld in deze valse noodsituatie.

6) Asymptomatische verspreiding was een flagrante leugen. Ik heb het bewijs van de “asymptomatische” verspreiding onderzocht en de premisse is pure onzin. Het is troep. Dit zijn absurde uitspraken die vaak worden gedaan door Anthony Fauci, de CDC, de NIH, “task forces,” en de “talking heads” – die onbekwame en onlogische medische “deskundigen.”

We weten allemaal van de relatie tussen hoeveel virus je hebt in de luchtwegen of longen en de hoeveelheid symptomen die je hebt. Hoe beter je je voelt, hoe kleiner de kans dat je iemand besmet. Dit is puur immunologie 101 en virologie 101. Wat de mensen wordt wijsgemaakt over “asymptomatische verspreiding” is pure onzin. Een gezond persoon infecteert niet; een asymptotisch persoon verspreidt niet. Als je weinig of geen symptomen hebt, ben je niet besmettelijk. Toch werd deze pure onzin “asymptomatische verspreiding” gebruikt om onze samenlevingen in lockdowns te forceren en kostte zoveel levens. Zelfs Fauci verklaarde al vroeg in 2020 dat het geen aanjager van pandemieën is en zeldzaam als het al voorkomt. Hij heeft dit officieel verklaard. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft dit officieel verklaard. We hebben studies die dit aantonen. Het is een platte leugen die werd gebruikt om de wereld in lockdowns te gooien!

7) De vaccinfabrikanten hoefden niet te bestuderen waar het spike-eiwit in het lichaam terechtkomt en hoe lang, hoeveel ervan en hoe lang het geproduceerd zou worden. Het spike-eiwit kan “voor altijd” in je worden geproduceerd. Dit is een schokkend inzicht en een verwoestende actie van het vaccin.

We weten niet waar de spike-eiwitten heen gaan en hoe lang het duurt. We zien dat het spike-eiwit bij mensen bloedstolsels teweegbrengt. Ik smeek u: neem deze vaccins alstublieft niet. Laat uw kinderen nooit, maar dan ook nooit hiermee vaccineren.

8) Over de kwestie van terugkerende infectie of van herinfectie: Ik heb het “re-current” of re-infectie bewijs onderzocht en de premisse is pure onzin voor het coronavirus. Onzin! Dit is een leugen, een complete leugen die wordt gebruikt om u ook in lockdown te forceren en bang te maken om uzelf te laten vaccineren.

Herinfectie is zeldzaam, als het al voorkomt. Er is geen definitief bewijs dat dit voorkomt. Alle gevallen (en dat zijn er maar heel weinig die zijn gepubliceerd) zijn op twee handen te tellen en kunnen worden verklaard door een fout in de interpretatie van de PCR-testresultaten. Er is geen bewijs voor een terugkerende infectie.

9) Een eiwit genaamd syncytin-1 is cruciaal voor de vorming van de placenta. Er zijn nieuwe berichten dat er door het COVID-vaccin antilichamen zijn tegen syncytin-1. Het is een leugen van de medische gemeenschap om te beweren dat er geen overeenkomst bestaat tussen sommige sequenties van de aminozuren in het spike-eiwit van SARS-CoV-2 en syncytin-1. Het is een leugen te beweren dat het risico klein is, terwijl het niet in de vaccinatieproef is onderzocht. Hoe kan de medische gemeenschap dit potentiële risico verwerpen als het niet is onderzocht? De laatste keer dat ik keek duurde een zwangerschap negen maanden en de ontwikkelaars van de vaccins bestudeerden de vaccins gedurende een paar maanden – niet eens de duur van een zwangerschap. Hoe kunnen zij weten dat het veilig is voor zwangere vrouwen als zij dit niet hebben onderzocht? Of veilig voor het zich ontwikkelende kind in utero? Hebben ze wel eens aan de baby gedacht, het leven in de baarmoeder? Hoe het vaccin de foetus in utero zou beïnvloeden? Hoe het de zwangere vrouw zou beïnvloeden?

10) Het is een leugen te beweren dat deze vaccins een betere, sterkere immuniteit verschaffen dan de natuurlijke immuniteit bij blootstelling. Deze vaccins, met hun beperkte “spike-specifieke” immuniteit, zijn niet te vergelijken met de brede, alomvattende, duurzame, langdurige bescherming die natuurlijke immuniteit kan bieden. Natuurlijke immuniteit is zeer sterk en robuust. Het was een leugen van de WHO om te proberen te suggereren dat alleen de immuniteit van het vaccin bijdroeg tot de immuniteit van de bevolking, zonder dat de natuurlijke immuniteit bij blootstelling een rol speelde. Dit was een absurde poging van de WHO.

11) “Myocarditis is zeldzaam. Maak je er geen zorgen over als tieners myocarditis of pericarditis krijgen.” Dit is een schadelijke leugen van de CDC, NIH, en volksgezondheidsleiders. Een pure leugen terwijl tieners in de VS zijn opgedoken met myocarditis [hartontsteking, red] als gevolg van de COVID-vaccins.

Bij myocarditis wordt de kiem gelegd voor hartfalen (omdat het hart zich niet volledig herstelt en er mogelijk reserveverlies optreedt); er is een verhoogd risico dat degenen die myocarditis hebben opgelopen door de vaccins, 20 jaar later hartritmestoornissen, contractiliteitsproblemen of hartfalen zullen krijgen en mogelijk zullen overlijden. Ik maak me grote zorgen over de manier waarop het CDC en het NIH en deze deskundigen proberen de ernst van deze situatie als gevolg van de vaccins bij onze jongeren in diskrediet te brengen.

12) Het was een leugen om te stellen dat we niet een meer “gerichte” leeftijd-risico gestratificeerde aanpak zouden moeten gebruiken. We wisten al vroeg dat COVID vatbaar was voor risicostratificatie en dat je basisrisico prognostisch was voor je sterftecijfer. Een gerichte, op maat gesneden aanpak was veel optimaler dan een brede “carte blanche,” one-size-fits-all aanpak die de overgrote meerderheid van de bevolking decimeerde.

13) Het was een vernietigende leugen van de FDA, CDC, en anderen om te verklaren dat er geen therapeutische opties waren voor deze ziekteverwekker en dat er geen vroege medicijnbehandelingen waren die levens hadden kunnen redden.

  Orban bekent kleur: "Het zal prik of dood zijn voor anti-vaxxers"

We wisten dat de vroege behandelingen werkten. Artsen wisten dit, zelfs toen zij zich bezighielden met therapeutisch nihilisme en zwijgend toekeken. Wij wisten dat wij duizenden levens hadden kunnen redden en ziekenhuisopname en sterfte hadden kunnen voorkomen wanneer de behandeling met hydroxychloroquine, ivermectine en andere anti-virale middelen spoedig na de besmetting, tijdens de virale replicatiefase van de ziekte, was begonnen. Wij wisten dat wij de progressie naar de cytokine, ARDS/floride pneumonie, hyper-immuun fase, waarin gaswisseling problematisch wordt en ademhaling een probleem is, konden voorkomen.

Het was een pure leugen te zeggen dat we geen beschikbare behandelingen hadden. Men kan vandaag zien dat de FDA een vergunning voor noodgebruik (EUA) voor de vaccins heeft afgegeven – een vergunning die was gebaseerd op het niet-bestaan van levensvatbare medicamenteuze behandelingen. De FDA moest dus ontkennen dat er op korte termijn veilige, effectieve en goedkope geneesmiddelen bestonden die hen in staat zouden stellen de EUA goed te keuren (wat betekent dat de vaccins alleen “investigational” zijn en niet veilig en effectief worden geacht). Dit is de meest behandelbare virale infectie van de luchtwegen ooit. Naar schatting had 80 tot 90% van de sterfgevallen in de VS voorkomen kunnen worden, wat betekent dat we 550.000 van de 630.000 die tot nu toe zijn gestorven hadden kunnen redden. Het niet vroegtijdig behandelen met geneesmiddelen (anti-virale middelen, corticosteroïden, en anti-bloedstollingsmedicijnen – zie McCullough, Risch, Zelenko, Cory, etc.) heeft duizenden levens gekost. Dit kan als misdadig worden beschouwd. Mensen stierven nodeloos.

14) Het was een leugen van de U.S. Task Force om in maart/april 2020 te impliceren dat alle personen evenveel risico liepen op ernstige ziekte en/of de dood indien zij met COVID-19 geïnfecteerd waren. Deze ene leugen heeft de reactie ernstig gehinderd omdat het grote publiek deze leugen nog steeds gelooft. Het was bedoeld om angst aan te jagen en naleving te bevorderen. Deze ene leugen hielp de reactie te ondermijnen. Het gaf de Task Force en andere onzinnige en roekeloze medische deskundigen de munitie om de “asymptomatische verspreiding” te bedenken en te onderbouwen en het gebruik van onwetenschappelijke leugens te maskeren. Het zorgde ervoor dat mensen onnodig ineenkrompen van angst en werden onderworpen aan onnodige beperkingen die levens vernietigden.

15) Het was een catastrofale leugen en mislukking om onze ouderen als schietschijven achter te laten, als “killing fields” in verpleeghuizen, langdurige zorg, en assistentiewoningen met personeel dat hen naar believen infecteerde. Het was het personeel en blijft het personeel dat onze dierbare ouderen infecteerde en hen doodde. Dit was bijna misdadig.

16) Het was een leugen van de U.S. Task Force en medische deskundigen (inclusief de onzinnige medische deskundigen van de televisie) om te zinspelen op en te suggereren dat lockdowns effectief waren, dat mondkapjes effectief waren, dat het sluiten van scholen effectief was, dat maskermandaten effectief waren terwijl al het bewijs duidelijk aantoonde – en al heel vroeg – dat al deze maatregelen complete mislukkingen waren. Geen van deze maatregelen vermindert de overdracht of het aantal sterfgevallen. Er is geen land, geen instelling, nergens in de hele wereld waar er na 16 maanden enig bewijs is dat lockdowns, schoolsluitingen, maskerverplichtingen, of welke beleidsbeslissing dan ook van deze “task forces” hebben gewerkt om de overdracht of het aantal doden te verminderen. Geen enkele! Niet één! Het was allemaal een leugen en een mislukking. Ik heb al het bewijsmateriaal onderzocht over elk van deze lockdowns en sluitingen.

17) Het was een leugen en een verwoestende zet om asymptomatische personen in quarantaine te plaatsen en te isoleren en om asymptomatische personen te testen. We moeten nooit asymptomatische personen die geen symptomen hebben in quarantaine plaatsen of testen, zeker niet met een gebrekkige PCR-test waarvan de uitvinder verklaarde dat hij daarvoor niet mocht worden gebruikt. Dit was een catastrofale mislukking en had geen enkele wetenschappelijke basis.

“Task forces”, ook in de VS, lieten mensen lijden en veroorzaakten sterfgevallen toen bedrijven werden gesloten en kinderen nodeloos naar huis werden gestuurd voor herhaaldelijk langere perioden. Economieën werden nodeloos verpletterd. Het was het lockdown beleid van de U.S. Task Force en zijn leden dat de president aanstuurde. De toenmalige president van de VS werd ernstig misleid en misleid door onlogische, irrationele, onwetenschappelijke zogenaamde “deskundigen”. De natie heeft een hoge prijs betaald. Dit gebeurt nog steeds met de nieuwe president.

18) Het was een leugen van de wetenschappelijke gemeenschap, de medische gemeenschap en de “task forces” om te beweren dat we nog geen immuniteit hadden tegen SARS-CoV-2 (COVID-virus) vanwege kruisprotectie/cross-reactiviteit tegen eerdere coronavirussen. Er zijn schattingen dat er een immuniteit tegen COVID-19 bestaat van wel 80% .

19) Het is een leugen om te beweren (zoals Dr. Anthony Fauci, de CDC, de NIH, en andere medische deskundigen doen) dat kinderen gevaccineerd moeten worden zodat kudde-immuniteit op bevolkingsniveau kan worden bereikt. De Verenigde Staten waren eind december 2020 en begin januari 2021 op of voorbij de kudde-immuniteit, en zeker in veel staten, en lang voordat er ook maar één injectie in een arm terechtkwam en er mogelijke effecten waren. Maar wat belangrijk is, als je de kruisbescherming van eerdere coronavirussen en verkoudheid coronavirussen in beschouwing neemt, evenals de bijna 200 miljoen Amerikanen die COVID hadden en herstelden (het virus verwijderden), dan is meer dan 75% van de bevolking immuun. Dr. Fauci vergist zich en is onwaarachtig als hij beweert dat kinderen gevaccineerd moeten worden om kudde-immuniteit te bereiken. Deze gezondheidsfunctionarissen zijn dubbelhartig en gebruiken de zeer tamme maar besmettelijke “Deltavariant” om ouders bang te maken hun kinderen te laten vaccineren. Dit is bijna misdadig. CDC-directeur Dr. Walensky loog onlangs schaamteloos toen ze verslag deed van een stijging van het aantal ziekenhuisopnamen onder tieners in de VS door de helft van een grafiek en gegevens te laten zien waarbij ze opzettelijk de piek en de neerwaartse helling van de grafiek wegliet. Schande over haar als hoofd van de CDC voor het opzettelijk misleiden van de natie op deze manier.

Kinderen lopen een zeer laag risico om de infectie op te lopen vanwege beperkte ACE 2 receptoren in hun neusepitheel en bovenste luchtwegen en ook kruisreactiviteit/kruisbescherming tegen eerdere coronavirussen. Kinderen verspreiden het virus niet onder andere kinderen, verspreiden het niet onder volwassenen en nemen het niet mee naar huis. Dit is wereldwijd stabiele, vaststaande wetenschap. Geen twijfel mogelijk. Kinderen worden niet ziek van COVID en sterven er ook niet aan, en lopen dus geen risico. Waarom dan de belangstelling om hen te vaccineren met een vaccin dat niet op veiligheid is getest?

  De waarheid over kinderen, hepatitis en de Covid prik

Het veiligheidsprofiel is onbekend en er is een redelijke verwachting van schade voor de volgende groepen in alle leeftijdsgroepen: COVID-19-getroffenen, vermoedelijk COVID-19-getroffenen, vrouwen in de vruchtbare leeftijd, kinderen, personen met een of meer chronische ziekten. Maar we concentreren ons hier op kinderen, en vooral kinderen en jongeren hebben een bijna-statistisch nulrisico op ernstige ziekte of overlijden door COVID. Verspreiding komt meestal van clusters van volwassenen thuis naar kinderen.

Kinderen hebben meestal geen symptomen en als die er wel zijn, is het virus meestal zeer mild en zelfbeperkend. We beschikken niet over de juiste veiligheidsgegevens om de veiligheid van deze vaccins te bevestigen en aangezien kinderen nog zo’n 80 jaar te leven hebben, vragen we ons nogmaals af waarom we hen zouden onderwerpen aan een vaccin met een potentieel risico op ernstige schade en een vaccin dat geen voordelen oplevert. We weten gewoon niet wat de mogelijke schade op lange termijn is en daarom moeten we, gezien de potentiële verwachting, definitief “nee” zeggen. Elke redelijke risico-batenanalyse zal tegenwoordig wijzen op een potentieel risico, maar geen voordeel, en dus de risicobeheersbeslissing doen uitvallen in de richting van het vermijden van het risico. Kinderen moeten volledig worden vrijgesteld van deze vaccins. Het is misdadig en onvergeeflijk om kinderen aan deze vaccins te onderwerpen. Er is geen voordeel, dus waarom zou je het risico nemen? Waarom zou je je kind blootstellen aan een mogelijke bloedstolsel in de hersenen? Of een bloeding? Waarom?

Het is een zeer ernstige stap om een medicijn te nemen – welk medicijn dan ook – of een vaccin, en ouders moeten nu stoppen en er goed over nadenken. Ik smeek u, geloof niets van wat de CDC, NIH, Dr. Fauci, Dr. Collins, en deze absurde en roekeloze medische deskundigen u vertellen. Uw kinderen hebben deze vaccins niet nodig, behalve in individuele gevallen als er sprake is van een kind met een hoog risico en u de juiste informatie krijgt om toestemming te geven. U weegt dan de voordelen tegen de risico’s af en maakt de afweging, maar absoluut geen massale vaccinatie van onze kinderen!

We vragen ook nooit aan onze kinderen om volwassenen te beschermen. Het is altijd andersom. We hebben geen kinderen nodig om gevaccineerd te worden om kudde-immuniteit op populatieniveau te bereiken, maar toch wordt deze onwaarheid verkondigd in de media en door leiders in de volksgezondheid die beter weten. Met eerdere kruisbescherming/reactieve immuniteit, immuniteit van personen die hersteld zijn, en van degenen die al gevaccineerd zijn, zijn we al op of voorbij de drempel van kudde-immuniteit. Het is niet nodig om kinderen erbij te betrekken.

Belangrijk is dat er vroegtijdige behandeling en profylaxe bestaat (zelfs geschikt voor kinderen/jongeren) die kunnen worden gebruikt in plaats van deze potentieel schadelijke vaccins, met name voor de genoemde groepen die moeten worden vrijgesteld. Dergelijke behandelingen zijn optimaal voor personen met een hoog risico, ongeacht hun leeftijd. Wij moeten bereid zijn te vertrouwen op de immuniteit die door natuurlijke blootstelling wordt verleend, in plaats van op de suboptimale smalle “spike-specifieke” immuniteit van vaccins met hun zeer beperkte immuunbibliotheek. Natuurlijke immuniteit kan een veel betere bescherming bieden dan de vaccinimmuniteit in deze vaccins en vooral tegen de varianten.

Ik sluit af met te zeggen hoe teleurgesteld en verbijsterd ik ben – en ik weet dat velen deze mening delen – door het afschuwelijke, onsmakelijke en beschamende gedrag van artsen in de VS en elders. Zij hebben toegekeken en gezwegen.

Zwijgen om hun onderzoeksbeurzen en posities niet te verliezen. Zwijgen omdat ze bang zijn voor hun universiteitsleiding. Zwijgen omdat zij academisch slordig en lui zijn en weigeren het werk te doen om de wetenschap te lezen en gewoon niet optimaal geïnformeerd zijn. Zwijgen omdat zij zich gewoon verschuilen achter de pure rotzooi die hen door hun hogescholen en regelgevende instanties wordt aangesmeerd. Stil omdat ze gepolitiseerd en gecorrumpeerd zijn, en hun vooroordelen op tafel leggen terwijl ze die bij de deur hadden moeten controleren. Ze moeten zich schamen. Hun stilzwijgen heeft duizenden levens gekost. Zij weten en wisten dat vroegtijdige behandeling met geneesmiddelen werkt door het gebruik van antivirale middelen in een zeer vroeg stadium van de ziekteverschijnselen. Zij weten het. Ze gebruiken voortdurend empirische behandeling om hun patiënten te helpen, maar niet voor COVID.

Nogmaals, er is iets anders dan wetenschap in het spel voor COVID. Was het enkel “anti-Trump”? Zij weten dat natuurlijke immuniteit veel beter en robuuster is dan de “beperkte” immuniteit die dit sub-optimaal ontwikkelde vaccin oplevert. Deze medische deskundigen hebben geprobeerd de werkelijkheid te verbuigen. Zij weten ook dat het vaccin verontrustende veiligheidssignalen vertoont met bijna 10.000 sterfgevallen die tijdelijk in verband zijn gebracht met het vaccin in de VS vanaf 12 juli 2021 (CDC VAERS database). Het kan niet veilig zijn, als het in maanden is ontwikkeld in plaats van de tien jaar die er gewoonlijk voor nodig zijn. Zij weten dat het vaccin geen overdracht of infectie, of overlijden of ziekenhuisopname voorkomt. Zij weten dat kinderen dit vaccin op geen enkele manier nodig hebben en zij weten dat het potentieel zeer gevaarlijk is voor zwangere vrouwen. Ze moeten zich schamen. Zij brengen duizenden in gevaar door hun stilzwijgen. Hun stilzwijgen heeft hen een aanzienlijk verlies aan geloofwaardigheid opgeleverd en ik vraag me af of die ooit nog terug kan keren.

Paul Elias Alexander, PhD, heeft expertise in het onderwijs van epidemiologie (klinische epidemiologie), evidence-based medicine, en onderzoeksmethodologie. Hij is voormalig professor aan de McMaster University in evidence-based geneeskunde; voormalig COVID pandemie-adviseur bij de WHO-PAHO in Washington, D.C. (2020); en voormalig senior adviseur voor COVID pandemie-beleid bij het Amerikaanse Ministerie van Gezondheid en Human Services (HHS) in Washington, D.C. Hij deed doctorale studies aan de Universiteit van Oxford in Engeland, de Universiteit van Toronto in Canada, McMaster University in Canada, en York University in Canada. Hij is momenteel een onafhankelijke academische wetenschapper en consultant.

Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Nieuw forum waar medische beroepsbeoefenaren onvoorstelbare berichten hebben over de COVID-19 injectieVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelBrief van Dr. Mike Yeadon aan een familielid die het niet begrijpt
Volgend artikelHet ‘vaccins zijn het antwoord’ narratief wordt aan diggelen geslagen nu meer en meer van de ‘volledig gevaccineerden’ ziek worden en sterven
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

 1. Helemaal waar!
  De hele samenleving wordt met drogreden en censuur afhankelijk en wilsloos gehouden.
  De samenleving wordt non stop door de trekpoppen van de illuminati vertwijfeld, misleid en gecorrumpeerd met de intentie om de samenleving te onderwerpen en te houden, zonder hoop op een betere toekomst en zonder alternatieven.

  • En als ze ons uiteindelijk de baas zijn en volledig hebben onderworpen, wanneer wij “niets bezitten en gelukkig zijn” dan komen al onze rechten te vervallen en moeten wij doen wat onze broodheren ons opdragen te doen anders krijgen we geen voedsel meer en nemen ze ons onderkomen af.
   Bovendien maakt diezelfde criminele organisatie zich schuldig aan mensenoffers, en dan voornamelijk onschuldige kinderen, waardoor hun dan niets meer in de weg gelegd wordt om deze trent naar hartelust door te zetten.
   Bovendien weerhoudt dat clubje ons de waarheid wat betreft onze herkomst en waarom ons dna zo ontzettend belangrijk is…

 2. Bedankt voor dit goed onderbouwde stuk, maar stel he, stel dat er geen virus is. Hoe zou uw verhaal dan zijn? Ook dat sars-cov-1 virus is namelijk net als dit “virus” een totaal verzinsel. Dat is inmiddels zeer gemakkelijk met onderbouwingen te vinden in verhalen en video’s van échte wetenschappers en normaal nadenkende mensen. Verder echt een goed stuk, maar zoek eens echt uit hoe het nou zit met dat “virus”. Lees onderstaand boek een sen schrijf het stuk eens opnieuw 🙂
  Boek: Vaccine-nation: Poisoning the Population, One Shot at a Time van Andreas Moritz

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in