Men kan zich net zoals Tucker Carlson voelen bij dit verhaal in het licht van de walgelijke studieopzet in de VS (“Amerikaanse gezondheidsautoriteit spendeerde meer dan 400.000 dollar aan het enten van geaborteerde foetale scalpen op muizen en ratten“). Je wilt het niet geloven. Men schudt zijn hoofd. Men twijfelt aan de mensheid. Maar het is waar. De stukken liggen op tafel: Biontech en Pfizer willen drie doses van het experimentele mRNA-vaccin geven aan kinderen van twee jaar en ouder die een orgaantransplantatie hebben overleefd. Wat is het nut van dergelijke ethisch meer dan twijfelachtige experimenten, wat is het nut voor de samenleving?, schrijft report24.news.

In de studie NCT04895982, laatst bijgewerkt 24 mei 2021, wil Biontech/Pfizer bepalen of Covid-19 vaccins veilig en effectief zijn voor immuungecompromitteerde mensen van 2 jaar en ouder. Het is op zoek naar 180 volwassenen en 180 kinderen in de Verenigde Staten, Brazilië en Duitsland, mensen met de ernstigste vormen van kanker of mensen die orgaantransplantaties hebben ondergaan. Zij zullen drie doses van het Pfizer/Biontech mRNA-vaccin tegen Covid-19 krijgen, waarna zij gedurende 6 maanden zullen worden gecontroleerd op werkzaamheid en bijwerkingen. Benadrukt wordt dat de proefpersonen, die ernstig tot terminaal ziek zijn, bij het begin van het onderzoek nog een levensverwachting van minimaal één jaar moeten hebben.

Zin en nut meer dan twijfelachtig

Is er iemand onder de lezers die kan uitleggen wat voor zin dergelijke experimenten hebben? Wat kan worden afgeleid voor de bevolking als geheel als een terminaal ziek 2-jarig kind pijn heeft op de injectieplaats – of erger – na ontvangst van het Pfizer-vaccin? Hoe helpt dit al die mensen die gelukkig geen gevaarlijke immuundeficiënties hebben, die geen vergevorderde kanker hebben? Als niet-medici oordeelt men vanuit gevoel: het is hoogst immoreel, zinloos, onaanvaardbaar. Wat zijn dat voor ouders die hun kinderen aan zulke experimenten onderwerpen? Pfizer weet uit eigen onderzoek heel goed dat 79 procent van de gevaccineerde kinderen van 12 jaar en ouder klaagden over bijwerkingen.

  Vaccinwaanzin op steroïden: Katten en honden "moeten na alle mensen COVID-19 vaccins krijgen om verspreiding van varianten te stoppen"

De oorspronkelijke bronnen bij Pfizer en de Amerikaanse overheid

Om te bewijzen dat dit verhaal niet verzonnen is, is hier de studie zoals beschreven op de site van Pfizer: https://www.pfizer.com/science/find-a-trial/nct04895982

Een tweede bron is de pagina clinictrials.gov van de Amerikaanse overheid: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT04895982? term=NCT04895982&rank=1&view=record

De studie in detail:
Wat moet er worden ontdekt?

Percentage deelnemers dat lokale reacties meldde [tijdsbestek: gedurende 7 dagen na dosis 1, dosis 2 en dosis 3], pijn op de injectieplaats, roodheid en zwelling, zoals zelf gerapporteerd in elektronische dagboeken.

Percentage deelnemers dat melding maakt van systemische voorvallen [tijdsspanne: gedurende 7 dagen na dosis 1, dosis 2 en dosis 3] koorts, vermoeidheid, hoofdpijn, rillingen, braken, diarree, nieuwe of toegenomen spierpijn, nieuwe of verergerde gewrichtspijn, zoals zelf gerapporteerd in elektronische dagboeken.

Percentage deelnemers dat ongewenste bijwerkingen meldt [tijdspanne: vanaf dosis 1 tot 1 maand na dosis 2], [tijdsbestek: van dosis 1 tot 6 maanden na dosis 3], zoals bepaald door het personeel ter plaatse.

Percentage deelnemers dat ernstige ongewenste bijwerkingen meldt [tijdspanne: vanaf dosis 1 tot 6 maanden na dosis 3], zoals bepaald door het personeel ter plaatse.

GMT’s (geometrisch gemiddelde titers) van alle deelnemers, zoals gemeten door SARS-CoV-2 neutraliserende titers, zonder serologisch of virologisch bewijs van eerdere SARS-CoV-2-infectie en met een immunogecompromitteerde status, zoals gespecificeerd in het protocol [tijdsbestek: 1 maand na dosis 2], gemeten in het centrale laboratorium.

Percentage deelnemers dat ongewenste bijwerkingen rapporteert [tijdspanne: vanaf dosis 3 tot 1 maand na dosis 3}, bepaald door het personeel ter plaatse.

Wie mag deelnemen.

1. Mannelijke of vrouwelijke deelnemers die op het ogenblik van de inschrijving ≥ 2 jaar oud zijn.

2. Deelnemers of ouders/voogden van deelnemers, afhankelijk van de leeftijd, die een geïnformeerde toestemming ondertekenen en bereid en in staat zijn om alle geplande bezoeken, behandelingsplannen, laboratoriumtests, leefstijloverwegingen en andere onderzoeksprocedures na te leven.

  Nieuw denken over Massavormingspsychose

3. Levensverwachting ≥12 maanden (365 dagen) naar het oordeel van de onderzoeker bij de inschrijving.

4. Telefonische bereikbaarheid gedurende de gehele studieperiode.

5. Vrouwelijke deelnemer in de vruchtbare leeftijd of mannelijke deelnemer die in staat is kinderen te verwekken en die bereid is een zeer effectieve anticonceptiemethode overeenkomstig dit protocol te gebruiken gedurende ten minste 28 dagen na de laatste dosis van de studie-interventie indien er een risico op zwangerschap bestaat bij haar/zijn partner; of vrouwelijke deelnemer niet in de vruchtbare leeftijd of mannelijke deelnemer die niet in staat is kinderen te verwekken.

6. Deelnemers die immuungecompromitteerd zijn als gevolg van het volgende:

– Met bekende NSCLC (kleincellige en niet-kleincellige longkanker) en 18 jaar oud met ten minste een van de volgende aandoeningen:

– die ten minste 2 weken (14 dagen) voor de aanvang van het onderzoek chemotherapie hebben ondergaan (of nog niet niet zijn behandeld) en van wie niet wordt verwacht dat zij binnen ten minste 2 weken (14 dagen) na de toediening van de dosis chemotherapie zullen ondergaan; en/of

– behandeling met een checkpointinhibitor (PD-1/PD-L1-remmer, CTLA-4-remmer) en ten minste 1 behandelingscyclus voorafgaand aan de inschrijving voor de studie (bij bezoek 1); of

– een gerichte geneesmiddelentherapie (EGFR-, ALK-, ROS1-, BRAF-, RET-, MET-, NTRK-remmers) ondergaan en vóór de inschrijving voor de studie ten minste één behandelingscyclus hebben ondergaan; of

– met bekende chronische lymfatische leukemie (CLL) en 18 jaar oud met ten minste een van de volgende aandoeningen: – Heeft asymptomatische ziekte (bv. Rai stadium <3, Binet stadium A of B) en is onder observatie en krijgt geen behandeling voor CLL; of

– wordt behandeld met B-celremmende monoklonale antilichamen (anti-CD20) en heeft vóór de inschrijving ten minste 3 cycli ondergaan; en/of

– wordt behandeld met een BTK-remmer, PI3K-remmer of BCL-2-remmer OF – Wordt momenteel behandeld met hemodialyse-onderhoudsbehandeling als gevolg van nierziekte in het eindstadium en is ≥ 18 jaar oud of

  Gratis bloedklonters bij elke Covid prik

– een actieve immunomodulerende therapie (bijv. TNFα-remmer of tofacitinib) voor een auto-immuun- of ontstekingsziekte in een stabiele dosis* en ≥2 tot <18 jaar oud * Een stabiele dosis wordt gedefinieerd als dezelfde dosis gedurende ten minste 3 maanden (84 dagen) zonder veranderingen in de 28 dagen voorafgaand aan bezoek.

of

– ten minste 3 maanden (84 dagen) voor de opname (bezoek 1) een transplantatie van een vast orgaan heeft ondergaan, binnen 2 maanden (60 dagen) voor de opname (bezoek 1) geen acute afstotingsperioden heeft doorgemaakt en 2 tot 18 jaar oud is of

– ten minste 6 maanden (182 dagen) voor de inschrijving (bezoek 1) een autologe of allogene beenmerg- of stamceltransplantatie hebben ondergaan, met voldoende immuunreconstitutie voor immunisatie, naar de mening van de onderzoeker, en ≥ 2 tot <18 jaar oud zijn.

7. De ouder(s)/voogd(en) van de deelnemer in staat is (zijn) ondertekende geïnformeerde toestemming te geven en (indien van toepassing) akkoord gaat (gaan) met de in aanhangsel 1 beschreven inhoud betreffende de naleving van de in de ICD en in dit protocol beschreven inhoud. 1. De onderzoeker of een door de onderzoeker aangewezen persoon moet schriftelijke geïnformeerde toestemming (en instemming, indien van toepassing) verkrijgen van elke deelnemer aan het onderzoek of diens ouder/voogd (zoals gedefinieerd in aanhangsel 1) voordat een voor het onderzoek specifieke activiteit wordt uitgevoerd. Alle ouders/voogden moeten volledig over het onderzoek worden ingelicht in talen en bewoordingen die zij begrijpen, en de deelnemers moeten zo volledig mogelijk worden geïnformeerd. De onderzoeker bewaart het origineel van de toestemmingsdocumenten die door elke deelnemer zijn ondertekend.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Voormalig hoofdwetenschapper Pfizer waarschuwt dat er “iets heel ergs aan de hand is”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelSchokkende analyse van levend bloed na COVID-19 injectie
Volgend artikelLezen! Erger dan de ziekte: wetenschappelijk artikel van MIT toont angstaanjagende risico’s van Covid-vaccins aan!
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

10 REACTIES

 1. Nergens voor nodig volgens van dissel.
  van Dissel houd het wel bij ze glazen bol en de prognoses en modellen die daar uit kwamen rollen.
  Plat spuiten die koters. Worden ze alleen maar beter van.

  Als kinderen vanaf 12 jaar ingeënt worden, drukt dat de verspreiding van het coronavirus in de winter flink. Vaccineren scheelt volgens modellen zo’n 15 procent van de R-waarde, het kabinet beslist snel over het gevoelige dilemma.
  https://www.ad.nl/politiek/jaap-van-dissel-over-coronaprik-volgens-onze-prognoses-heeft-inenten-kinderen-effect~a41bce03/

 2. Dit is om te kotzen !!!
  Gaat het er om om te kijken hoe snel ze deze kinderen en mensen van de wereld kunnen helpen ???
  Die gaan door de hell !!!
  Dit is zo smerig ? dat het niet meer onmenselijker gaat !!!
  En ouders die daar mee instemmen voor hun kinderen horen opgesloten !!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in