© wavebreakmedia_micro / Freepik

Epidemioloog professor John P. A. Ioannidis denkt van wel. Tijdens de “pandemie” volgde de politiek niet de wetenschap, maar werd de wetenschap gebruikt om de politiek te volgen.

Wordt de menselijke gezondheid nu bedreigd door de wetenschap? Heel goed mogelijk, volgens vooraanstaand epidemioloog professor John P.A. Ioannidis en andere onderzoekers in een artikel in het Journal of Evaluation in Clinical Practice.

Wat echter verrassend is, is dat deze kritische wetenschappers “de ontwikkeling van vaccins in recordtijd” als een succes zien, evenals “de ongekende snelheid waarmee de resultaten van enkele grote gerandomiseerde onderzoeken naar interventies beschikbaar kwamen, die de geclaimde werkzaamheid solide documenteerden of weerlegden”.

“Het is waarschijnlijk dat de successen van de biomedische wetenschap tijdens de 2020-2023 pandemiecrisis meer dan tenietgedaan werden door haar mislukkingen. Deze mislukkingen blijven de eens zo sterke idealen en hoop in de rol van de wetenschap bij het verbeteren van de samenleving ondermijnen. Dit artikel analyseert de redenen voor deze mislukkingen en stelt dat het herstel van dergelijke idealen eerst een systemische hervorming van de wetenschap zelf vereist.”

Sommige van deze mislukkingen weerspiegelen de inspanningen van invloedrijke wetenschappers en hun politieke bondgenoten om afwijkende wetenschappelijke standpunten en bevindingen te demoniseren. Vanaf de eerste dagen van de pandemie verzekerden vooraanstaande nationale beleidsmakers het publiek, in het licht van de dringende noodzaak om actie te ondernemen, dat ze “de wetenschap zouden volgen” bij het nemen van Covid 19 maatregelen – ondanks zwak, ontbrekend of tegenstrijdig bewijs.

Een nieuwe wetenschappelijke elite van mediagenieke experts op gebieden zoals virologie en modellering (met of zonder relevante referenties) won aan zichtbaarheid en invloed in beleidskringen. De bekrompen, reductionistische, disciplinaire en soms partijdige perspectieven van deze wetenschappers en “beïnvloeders” hielpen om het Covid 19 beleid te rechtvaardigen, dat opoffering, ontbering en lijden bracht in alle lagen van de samenleving en honderden miljoenen levens.

De gevolgen voor onderwijs, gezondheidszorg, kleine bedrijven, het sociale leven en de democratische politiek zelf waren vaak catastrofaal. De meest kwetsbare groepen, van fabrieksarbeiders tot schoolkinderen, ouderen en armen, voelden de gevolgen het sterkst. De radicaal verschillende reacties op de ziekte van land tot land – van draconische lockdowns over de hele linie tot relatief toegeeflijke en flexibele pandemieregimes – maakten voor iedereen duidelijk dat de waarde van wetenschappelijke kennis lag in het ondersteunen van wat politiek wenselijk en mogelijk was in verschillende contexten. In plaats van dat het beleid de wetenschap volgde, werd de wetenschap gebruikt om het beleid te volgen.

  Biologische wapens, chemische wapens, hersenmachine interfaces... en dat zijn alleen nog maar de COVID-19 injecties

De zogenaamd wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op Covid-19 waren op hun beurt weer gebaseerd op diepere tegenstellingen op het raakvlak van wetenschap en volksgezondheid en versterkten deze. In sommige welvarende landen met royaal gefinancierde wetenschap, zoals de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, was de stijging van de levensverwachting al vertraagd of zelfs omgekeerd vóór Covid-19. Deze trends, die 25 jaar geleden nog ondenkbaar waren, weerspiegelen en verergeren reeds bestaande en diepgewortelde ongelijkheden op gezondheidsgebied.

De levensverwachting voor mannen in welvarende buurten in Londen is bijvoorbeeld 18 jaar hoger dan voor mannen in arme buurten. Dergelijke ongelijkheden hebben vele oorzaken, maar de politieke economie van de medische wetenschap is een cruciaal onderdeel van het verhaal. Investeringen in de gezondheidswetenschap zijn overwegend gericht op reductionistische, moleculair genetische benaderingen om ziekten te genezen, die wetenschappers prestige en bedrijven winst opleveren, maar minimale voordelen voor de gezondheid van de bevolking opleveren en zelfs de ongelijkheden kunnen vergroten.

Medische wetenschap die via marktmechanismen aan de samenleving wordt aangeboden, drijft de kosten van de gezondheidszorg voortdurend op, wat een andere oorzaak van ongelijkheid is. Andere spanningen op het raakvlak tussen wetenschap en gezondheid zijn het misbruik van directe producten van de wetenschap zelf, zoals opioïden, en iatrogene ziekten (wetenschappelijke term voor veroorzaakt door medische handelingen). Inderdaad, iatrogene ziekten kunnen tijdens de lockdown nieuwe, ongekende dimensies hebben aangenomen. Toch werd het onderzoek naar en de communicatie over deze ziekten tijdens Covid te vaak gedemoniseerd door beleidsmakers op hoog niveau en hun wetenschappelijke adviseurs. Dit beperkte op zijn beurt ons vermogen om openlijk te discussiëren over de balans van de impact van de massale volksgezondheidsinterventies die aan grote delen van de samenleving werden opgelegd.

Voeg daar nu de onzekere maar aannemelijke mogelijkheid aan toe dat Covid-19 zelf het product was van de biomedische wetenschap, en een schijnbaar ongehoord gevolg wordt onontkoombaar: de wetenschap zelf is misschien wel een bedreiging geworden voor de volksgezondheid als geheel.

Onder deze dubbelzinnige en tegenstrijdige omstandigheden zou het COVID-19 antwoord kunnen bijdragen aan een groeiend scepticisme bij het publiek over de autoriteit van deskundigen in openbare aangelegenheden en de rol van de wetenschap in het verbeteren van de samenleving. Gezien de ongemakkelijke mogelijkheden en opeenstapelende spanningen die we hebben genoemd, is het nauwelijks irrationeel dat een steeds groter deel van het ontevreden publiek zich afvraagt of de waarheid en de weg naar een gezondere wereld ergens anders moeten liggen dan in prestigieuze tijdschriften en beroemdheden op het raakvlak wetenschap-beleid-communicatie.

  Waarom is niet iedereen in Bangladesh dood door COVID?

In een tijd waarin het waarheidsmonopolie van de wetenschap nog nooit zo betwist is geweest , kan de pretentie dat ‘het’ wetenschappelijke bewijs via politieke processen kan worden ingezet om politieke beslissingen in het algemeen belang te rechtvaardigen, deze betwisting alleen maar erger maken. Dit is geen ‘relativistisch’ perspectief, maar een harde les van COVID-19. Tegenstrijdigheden in de volksgezondheidsonderneming, onzekerheden in onze kennis, grenzen aan wat de wetenschap kan bereiken en onenigheid over welke acties er ondernomen moeten worden, zijn reëel en onvermijdelijk. Bij gebrek aan sterk bewijs en, erger nog, bij remming van inspanningen om beter bewijs te verkrijgen (met als rechtvaardiging dat “de wetenschap vaststaat” of dat nauwkeurig maar ongunstig bewijs “de reactie op de volksgezondheid kan schaden”), gekoppeld aan onwil om duidelijke onzekerheden openlijk te erkennen, kunnen zelfs niet-wetenschappers duidelijk aanvoelen dat er iets fundamenteel mis is met zowel de wetenschap als de reactie op de volksgezondheid. Het publiek reageert door zijn gedrag collectief op deze realiteit.

Meer deskundigen en minder politiek zijn geen oplossing. De verstrengeling van politiek en wetenschap is in de meeste, zo niet alle, landen in verschillende mate voorgekomen. Het resulteerde in verschillende extreme benaderingen van COVID-19, zoals de langdurige nul-CVID-strategie van China, die uiteindelijk als onhoudbaar moest worden opgegeven. Gebrek aan transparantie maakt het zelfs moeilijk om de precieze omvang van deze mislukkingen te doorgronden; in China is er bijvoorbeeld enorme onzekerheid over het uiteindelijke niveau van COVID-19 en andere sterfgevallen. Bovendien is het zelfs in meer openlijk democratische staten onduidelijk hoe ver de negatieve gevolgen van extreme maatregelen in de toekomst kunnen doorwerken op gebieden zoals onderwijs, geestelijke gezondheid en resultaten van chronische ziekten.

De ervaring met COVID-19 maakt duidelijk dat de huidige medische wetenschapsonderneming geen autonoom, zichzelf corrigerend, mondiaal openbaar goed is, maar een onderdeel en product van mondiale, nationale en regionale politieke economieën waarbinnen wetenschap en maatschappelijke behoeften slecht op elkaar afgestemd kunnen zijn. De vercommercialisering van de wetenschap, die halverwege de jaren negentig werd voorspeld, is een van de grootste bedreigingen voor de volksgezondheid. De vercommercialisering van de wetenschap, die een halve eeuw geleden werd voorspeld, heeft een ongekend niveau bereikt. Systemische problemen binnen deze onderneming op industriële schaal worden algemeen erkend en omvatten de insulariteit van wetenschapsdisciplines met een gebrek aan systeemdenken en integratie; de proliferatie van bevooroordeeld, tegenstrijdig en kwalitatief laagstaand medisch onderzoek dat losstaat van maatschappelijke behoeften; de grote onderzoeksverspilling in een onderneming die gedreven wordt door maatstaven van productiviteit in plaats van verantwoording; en het gebrek aan echt open discussies over hoe de maatschappij de wetenschap financiert die ze nodig heeft.

  De mensheid moet zich voorbij angst, onzekerheid en twijfel bewegen

Kan de systemische kloof tussen wetenschap, beleid en publiek, die tijdens COVID-19 zo duidelijk zichtbaar werd, gedicht worden? Om dit doel te bereiken, zullen democratieën op lange termijn een nieuwe, andere politieke economie van de wetenschap moeten omarmen, een economie die afstand neemt van de huidige vercommercialisering van stimulansen en doelstellingen, die de spanningen tussen marktstimulansen en publieke waarden erkent, en die de beperkingen van gespecialiseerde expertise aanvaardt – en vooral het gevaar van nieuwe hordes beïnvloeders die mogelijk worden gemaakt door de nieuwe media- om de maatschappij door uitdagingen zoals COVID-19 te loodsen.

Een noodzakelijke eerste stap in dit genezingsproces zou zijn dat wetenschappers en voorstanders van wetenschap erkennen dat we medeplichtig zijn aan het ontstaan van deze problemen, en dat we daardoor de noodzaak van een herontwerp van het systeem omarmen. Zonder dergelijke toezeggingen kunnen we een voortdurende balkanisering van wetenschap, expertise en waarheid verwachten, en zullen we moeten hopen dat samenlevingen bronnen van cohesie en samenhang kunnen ontdekken buiten de opdracht van de wetenschap.

Via Transition News & Onlinelibrary.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Geen genade voor de lockdownersVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOliver Stone: “Rusland deelt harde klappen uit aan Oekraïne en wint de oorlog”
Volgend artikelAstroturfing voor meer oorlog in Oekraïne
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

37 REACTIES

 1. De “wetenschap” genaamd pharmakeia is al veel langer een bedreiging voor alles wat op deze planeet beweegt zowel dierlijk als menselijk.
  Een oud voorbeeld, het zogenaamde “pokkenvirus” of smallpox op zijn Engels.
  Een ziekte ontstaan door de beet van de bedwants of Cimex Lectularius.
  https://www.reformation.org/campbell.html
  De oplossing waar pharmakeia mee kwam, het injecteren van kalver lymphe (ander woord voor pus) direct in de bloedbaan.
  http://whale.to/c/smallpoxsatanic666.jpg
  Trust the science.

  • Beste Ruck Futte,
   Hier nog wat over ” wetenschap”
   In het Nederlands ondertiteld

   martin/https://videowaarheid.nl/video/covid-summit-in-brussel-dr-david-martin/

  • Wat een dom verhaal. Woordkeus doet veel.

   Malaria wordt veroorzaakt door muggenbeten? Ja en nee. Pest veroorzaakt door ratten? Of de vlooien? Ja en nee. Vaccinatie werd ontdekt doordat boerinnen die de koeien melkten geen pokken kregen. Dat is geen tovenarij, dat is gewoon observeren. En toegepast in de geneeskunst heeft dat veel mensenlevens gered.

   Pharmakeia is iets heel anders. Dat is tovenarij met behulp van chemische middelen of drugs. Dat kan gebruikt worden voor genezing maar ook om in contact te komen met de occulte wereld. En om daarvan afhankelijk te worden (verslaafd).

   Homeopathie bijvoorbeeld doet hetzelfde als vaccinatie. Het ingeven van een verdund vergif om het lichaam te activeren om die symptomen te bestrijden die het gif ook vertoont. Dat is geen symptoombestrijding maar het activeren van het immuunsysteem.

   Een echt vaccin is een inactief gemaakte ziekteverwekker geïsoleerd in een hygiënische vloeistof. Dat is iets heel anders dan ‘pus’. Dit activeert ook het immuunsysteem zodat de ziekteverwekker en alles wat er op lijkt de eerste de beste infectie ook direct bestrijd. Dan is de blauwdruk bekend en worden direct antilichamen aangemaakt. Dat is dus ook wat gebeurt bij een ‘boosterprik’.

   Het is fijn dat je kritisch bent, maar verspreid geen onzin. Ga eens wat boeken lezen.

   • Persoonlijk vind ik dit https://stichtingvaccinvrij.nl/ziektes-vaccins/vaccins/vaccineren/ een mooi informatief blog. Download GRATIS boek: ‘Zorgwekkende gevolgen van vaccinaties’ Ook Del Bigtree en zijn team hebben mijn respect. https://thehighwire.com/ark-videos/the-origins-of-eugenics/ Helaas kan ik de aflevering niet terugvinden waarin een overzicht wordt gegeven hoe vaccins die op de markt komen tijdens het ´onderzoek´ niet met een placebo, maar met een ander vaccin vergeleken worden. De gigantische troep die er in vaccins zit.. Mijn eerstgeborene heeft de DKTP prik niet overleefd. Bijna dagelijks zie ik klasjes kinderen lopen met vaccinschade.. In Japan heeft men destijds verboden om kinderen jonger dan twee jaar in te enten waarmee direct het sterftecijfer daalde. Big Pharma is welzeker Pharmakeia op basis van chemie en giffen en heeft niets te maken met de Apotheek van God. https://pharmadeathclock.com/ versus https://greenmedinfo.com/ De laatste wordt door de eerste gezien als een doorn in het oog c.q. bedreiging. De rest van mijn reactie slik ik maar even in. Ook goedemorgen en een gezegende dag..

   • ” Vaccinatie werd ontdekt doordat boerinnen die de koeien melkten geen pokken kregen. Dat is geen tovenarij, dat is gewoon observeren. En toegepast in de geneeskunst heeft dat veel mensenlevens gered.”

    De bullshit die je hier noemt was het begin van de vaxterreur bedacht door de jezuieten.
    Prutser met een gekochte titel Edward Jenner was hier het frontje van.

    “Homeopathie bijvoorbeeld doet hetzelfde als vaccinatie.”
    Duidelijk, geen vragen meer.

  • Man! Dat is onderzoek van 1919! Toen stond de geneeskunst nog in de kinderschoenen. Die man had geen idee van bacteries of virussen! Kom je met zo’n refo site die er alles bijhalen om hun gelijk te bewijzen dat inenten van de duivel is.

   Ik heb veel gesprekken gehad met refos. Ze zijn totaal van god los en zo eigenwijs als de ziekte. En dat bedoel ik letterlijk. Er is niet mee te praten. En de god waar zij in geloven is net zo wreed als die van de moslims. Tv is van de duivel, maar ze zaten wel allemaal bij ons op de koffie, koppies strak naar de tv gericht te kijken.

   En nog iets: in 1918 had mijn vader een oogontsteking. De stand van de wetenschap was om zijn oog te amputeren. Gewoon barbaars. En dan zeg jij doodleuk: ’trust the science’?

   Misschien was dat ook wel de reden dat mijn vader de homeopathische dokter in huis was. Wij gaan bijna nooit naar de dokter. Alleen voor operaties enzo.

 2. In een schijn democratie zullen beleidmakers alles aangrijpen voor verwezenlijking van hun ideaal dat past binnen hun referentiekader, zo ook het mis en-gebruik van zogenaamde “wetenschappers en wetenschap”.

  Er is hiertegen maar een remedie en dat is: blijf je gezond verstand gebruiken en laat je niet gek maken door invloeden van buitenaf.

 3. Wetenschap is de basis om natuurlijke processen kunstmatig na te bootsen om zo te kunnen manipuleren en te controleren. Daar er dan patenten voor aangevraagd kunnen worden, wat mega geld oplevert. Dan zullen alle zogenaamde onderzoeken zo verdraaid worden om het vast gestelde uitkomst te kunnen onderbouwen. Want anders worden de onderzoekers niet betaald voor hun onderzoek.

  Het rapport van 150 jaar terug beschrijft alle natuurlijke ziektes, daar is niets aan verandert, alleen de medische wetenschap. Alle ziektes ontstaan door vergiftiging, van de lucht, van het voedsel, van het water, van de elektromagnetische stralingen. Al deze hebben in de afgelopen 150 jaar een steeds ernstige vormen aangenomen, door alles kunstmatige te willen manipuleren om mega geld te verdienen aan de mens, dier en planten bewust te vergiftigen. Want alleen wat ziek is valt aan te verdienen.

  • Beste Qvic,
   Een voorbeeld is;
   De bast van een wilgenboom bevat pijnstillende stoffen.
   Je kunt stukjes van die schors in je mond stoppen en er op kauwen waardoor de pijn zal verminderen na verloop van tijd.
   Een zekere meneer Rockefeller liet het stofje onderzoeken en namaken waar hij vervolgens patent op aan vroeg.
   Hij noemde dat product ‘ Aspirine’
   Sindsdien heeft hij een geldkluis laten bijbouwen………

  • Nog weer zo’n onzinverhaal van iemand die op school niet op zat te letten.

   Wetenschap omvat veel meer dan alleen geneeskunst. En wetenschap is niet te patenteren. Techniek wel.

   Patenten zouden jarenlange investeringen in de ontwikkeling van nieuwe uitvindingen moeten beschermen zodat een ander het idee niet steelt. Een heel gezond idee dat goed is voor ontwikkeling.

   Wetenschap is fundamenteel onderzoek naar de schepping. Je hebt een these, probeert een experiment te bedenken dat dit aantoont door het herhaalbaar te maken. En het experiment moet falsificeerbaar zijn. Dwz, het moet je these kunnen ontkrachten. Systematisch werk. Dat is nodig om bier te brouwen en om vliegtuigen te bouwen.

   Wat jij omschrijft is misbruik van patentrecht en de wet misbruiken voor monopolie vorming. Er zijn zat geneesmiddelen die uit de natuur komen of waarvan het patent verlopen is. Daar is niks aan te verdienen. Daarom verzinnen ze een nieuwe toedieningsmethode of een variant zodat ze de prijs tot 100x op kunnen drijven.

   Dat maakt het middel nog niet verkeerd of de wetenschap die het probeert te ontdekken slecht.

 4. Zolang gezondheidszorg een verdienmodel is en geen algemeen belang zal het een gevaar blijven voor de volks gezondheid, immers, niemand van de direct betrokken partijen behalve het slachtoffer heeft belang bij genezing. De pharmaceut zal geen middel verkopen dat ene kwaal oplost, wel iets dat de klachten onderdrukt.

  Geprivatiseerde gezondheids zorg is hetzelfde als gelegaliseerd drugs verkopen bij een afkick kliniek….

  Wanneer werkgevers, werknemers en eigenlijk alle burgers belang hebben bij gezonde medeburgers zal er ook een verbetering zijn van de algemene gezondheid van een volk….daarvoor moet de zorg en de medicijnen industrie in handen zijn van dat volk via de regering…

  In het oude China werd een dokter naar rato betaald voor het aantal gezonde mensen dat in zijn omgeving was…zoals politici zouden moeten worden betaald naar bewezen nut en dito nuttig resultaat voor de bevolking…

  is dat niet wat iemand motiveerd het beste resultaat te bereiken, is dat niet waar alles om draait, om het beste dat werkzaam is te bereiken?

 5. Yep, die hele industrie want dat is het is een gevaar.
  Vitamine d is rattengif en je weet dat het waar is als er factchecks over bestaan die dat ontkennen…
  Vitamine d is Cholecalciferol en dat is het werkzame bestanddeel van rattengif 😉

  Alles wordt getracht chemisch na te maken zodat het gepatenteerd kan worden het gaat namelijk helemaal niet om uw genezing maar om u als levenslange klant van het kartel te maken. Gebruik geen supplementen maar eet goed voer. Die zogenaamde vitaminen worden maar door een paar farmaceuten gemaakt en dan verkocht aan bedrijfjes die er hun logo op plakken en het dan in de winkel zetten.

  Ooit geloofde ik nog dat ik vitaminen binnen kon krijgen via pilletjes of poeders, nu geloof ik dat alleen nog als het om een natuurlijk bestanddeel gaat. Zoals gedroogde kruiden die vermalen zijn, dat is ons namelijk door de natuur gegeven.

  Geen spuit of ander vervaardigd middel zou je ooit moeten nemen, hooguit verwerkte biologische producten.

  Verder is een normaal dieet meer dan voldoende om alles wat nodig is binnen te krijgen. Vitamine D moet je lekker van de zon pakken, je hoeft maar heel even zon te hebben om het aan te maken.

  • Met verwerkte biologische producten bedoel ik eigenlijk natuurlijke producten en die kunnen alleen maar biologisch zijn.

   Ook de term biologisch is net als de term duurzaam flink verkracht..

  • Sjaak, je hebt deels gelijk wat verschillende vitaminen betreft als ze gesynthetiseerd zijn. Maar met vitamine D3 zit je er naast. Dat wordt vervaardigd op dezelfde manier als op onze huid, door huidvet (lanoline) met UVB te bestralen. Dat levert, net als op de huid met de zon, natuurlijke vitamine d3 op, wat op geen enkele manier op rattengif lijkt. Vitamine d3 kan je ondanks de BS verhalen van de zgn “wetenschap” eigenlijk niet overdoseren met de minimale sterkte die verkocht worden.

   Maar je kunt daarmee wel een tekort aan magnesium en een teveel aan calcium veroorzaken, waarvan de eerste heftige symptomen kan veroorzaken, inclusief hartritme stoornissen en indien extreem, zelfs hartstilstand. En dus dient men samen met hooggedoseerde vitamine d3 altijd de co-factoren in te nemen, waaronder vitamine k2 en magnesium (bv de zeer goed werkende en goedkope magnesium-chloride) die heel belangrijk zijn tegen de effecten van teveel calcium en te weinig magnesium in het bloed. De meeste artsen denken dat de symptomen van magnesium tekort de symptomen van hypercalcemie zijn. En daarmee beginnen de domme bakerpraatjes tegen het hoogdoseren van vitamine d3.

   Dat het dodelijk is voor ratten en muizen komt door een relatief extreme overdosering voor deze dieren die een ernstige hypercalcemie veroorzaakt. Het rattengif met cholecalciferol bevat bovendien nog 99% andere ingredienten.

   Wil je een natuurlijke dood, eet dan een koeienlever, en sterf binnen de kortste keren aan vitamine a vergiftiging. Hé, hoe kan dat nou, geen chemische fabriek van Bell Laboratories of wie dan ook? Lever bevat zo veel vitamine a dat het bij flinke porties al dodelijk kan zijn, ook voor vleeseters zoals kat en hond.

   Dus, wat je schreef is deels waar, en toch ook weer niet. 😉

   Vitamine D van de zon krijgen is inderdaad het beste, maar werkt op onze breedtegraden niet in de maanden met een r. Waar denk jij dat najaarsverkoudheden en griepen door veroorzaakt worden? De zon te laag, 3 weken later heeft de gemiddelde mens zijn opgeslagen vitamine d verbruikt, en beginnen de kwaaltjes. Ik slik ’s winters forse dagelijkse doses cholecalciferol, met alle co-factoren, en ben nooit ziek, heb onbreekbare botten, en heb me nog nooit zo goed gevoeld.

   • Sterven door eten van runderlever door teveel vitamine A? Dat is voor mij nieuw. Nooit eerder gehoord of gelezen. Wel leerde ik in mijn opleiding dat het beter is om lever niet vaker dan 1x per 2 weken te eten. Oorzaak zou zijn dat de lever, en ander orgaanvlees, teveel afvalstoffen in zich heeft, die een mens ook beter niet in zijn lichaam kan opnemen.

  • Alle ziekten konden sinds 1929 al genezen worden en werd er door de artsen organisatie van de VS een feest ter ere van “Het einde aller ziekten” georganiseerd, dit mede mogelijk gemaakt door het werk van Raymond Royal Rife samen met artsen. Even later werd zijn lab ge-raid door de FBI en werden zijn instrumenten gemold en documenten meegenomen. De rest van de geschiedenis weten we zo ongeveer allemaal.

   • Domheid is ongeneeslijk. En de menselijke domheid is oneindig. Volgens Einstein. Die dacht ook dat hij er was. Totdat hij later toegaf dat hij de natuurwetten niet kon verenigen. Hij kon niet op het idee komen het aantal dimensies uit te breiden.

    Een dwaas denkt dat hij alles weet. Een wijs man begrijpt hoe weinig hij weet.

  • Tja, we weten wel wie het genezen tegenhoudt. Er komt dan te weinig geld binnen bij de farmaceuten, er genezen teveel mensen en de “goede doelen” kunnen “hun hulpgeld/goederen” ook niet kwijt. Zo jammer…..
   En, ze doen wel goed werk denk ik, maar het Rode Kruis is toch ook een NGO?
   Ik vind het zo dubbel. Op de “werkvloer” doen mensen zo hun best om alles in goede banen te leiden, mensen echt te helpen enzovoort.
   En dan heb je de “bovenbazen” (om Marten Toonder even te souffleren) die heel andere doelen voor ogen hebben. Dat ondervinden we “aan den lijve”.

 6. Beste Mensen

  Wetenschap Was Is en zal Blijven een bedreiging voor de Mensheid
  Wetenschap is de benaming voor het handelen in opdracht van het Ego ik
  De Ver-Beelder Hallucinerende Fantast

  Dank U

 7. Sjonge jonge. “Vitamine d is rattengif en je weet dat het waar is als er factchecks over bestaan die dat ontkennen…”

  Water is een chemische stof en als je er teveel van drinkt dan ga je dood. Elke sukkel weet dat het onzin is en toch is het 100% waar. Water is zeer gevaarlijk.

  Ik vind het prima dat je een mening hebt, maar als je zo weinig verstand hebt, hou het dan voor je. Weet je nou echt niet dat er vele verschillende stoffen zijn die vitamines genoemd worden omdat we zonder hardstikke ziek worden? En dat er diverse soorten vitamine D zijn? En dat dosering alles is?

  Sowieso is rattengif voor 99.95% goed voer. Anders zouden ze het niet eten. En meestal wordt strichnine gebruikt. Volgens jouw redenering zou zetmeel dan nog 2000x zo giftig zijn als strichnine.

  De meeste vitamine D complex pilletjes bevatten gewoon levertraan of iets dergelijks. Vroeger kreeg je gewoon een eetlepel.

  Als je denkt dat vitamine D rattengif is moet je echt eens naar de dokter voor een verwijsbrief naar de psychiater. Waarschijnlijk een vorm van paranoïde wanen. Het kan ook gebrek aan moederliefde of intelligentie zijn.

  Een koe is een rund maar een rund is niet perse een koe.

 8. Wat een onzin allemaal over wetenschap. Wetenschap is een methode en niet meer dan dat. Niet wetenschap is slecht maar de mensen die daar misbruik van maken. De pharmaceutische industrie liegt, bedriegt, manipuleert. Artsen, ziekenhuizen, controlerende instanties, politiek en media, ze zijn allen diep gecorrumpeerd, de corruptie tiert welig. Zij sponsoren onderzoek en manipuleren dat naar goeddunken. Dat gebeurt al vele decennia en het ergste dieptepunt is tot nu de pandemie. Dat houdt niet in dat er geen onafhankelijke wetenschap bestaat, alleen wordt dat genegeerd als er geld te verdienen valt. Geef dus niet ‘de wetenschap’ de schuld.

 9. ´Kippenuitwerpselen, of kippenstrooisel, en ander dierlijk afval van geconcentreerde diervoeding (CAFOs) wordt vaak gebruikt als meststof, ook voor biologische gewassen

  CAFO-afval dat als meststof wordt gebruikt, is verontreinigd met ziekteverwekkers, waaronder bacteriën, schimmels, virussen, antibiotica, antibioticaresistente genen, groeihormonen, zware metalen en pesticiden

  In de VS waren uitwerpselen van vleeskuikens besmet met antibioticaresistente E. coli, met genen die resistent waren tegen meer dan zeven antibiotica, waaronder amoxicilline, ceftiofur, tetracycline en sulfonamide

  Een meta-analyse concludeerde dat “directe landtoepassing van kippenstrooisel schadelijk kan zijn voor de gezondheid van dieren, mensen en het milieu”

  De overweldigende aanwezigheid van CAFOs in de staat North Carolina leidde tot een burgerrechtenklacht namens inwoners van drie provincies´
  https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2023/06/15/cafo-animal-waste.aspx

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in