Hebt u ooit een van de “Terminator”-films met Arnold Schwarzenegger gezien? Zo ja, dan bent u bekend met de boosaardige schurk “Skynet,” die een fictief kunstmatig, op neurale netwerken gebaseerd, bewust groepsgeest en kunstmatig algemeen superintelligentiesysteem is, dat besloten heeft eind jaren 2020 een einde te maken aan al het menselijk leven, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Het is voelbaar duidelijk geworden dat het bedrijf dat vandaag het meest op Skynet lijkt, Google is. U herinnert zich wellicht dat Google iets meer dan acht jaar geleden het toonaangevende kunstmatige intelligentiebedrijf Deep Mind kocht voor het schamele bedrag van 500 miljoen dollar.

Dit was waarschijnlijk de belangrijkste aankoop die Google deed om hen op te stoten naar de status van Skynet, met hun reeds enorme bewakingscapaciteit die gegevens verzamelt uit haar zoekmachine, die 93% van de zoekopdrachten in de wereld beheerst. Zijn Chrome-browser en e-mailclient, Gmail, wordt voor ongeveer 50% op het hele internet gebruikt, en 85% van de smartphones in de wereld gebruikt Android. Dit alles geeft hun bijna onbeperkte gegevens over het grootste deel van de wereldbevolking.

Daarom moet u absoluut goed opletten op bijna alles wat Google doet, ook op de activiteiten van de voormalige Google CEO Eric Schmidt. Volgens een verslag van 28 maart 20221 van Politico-verslaggever Alex Thompson heeft Schmidt een ongepaste invloed uitgeoefend op het wetenschapsbeleid van de V.S.

“Onder Biden’s voormalige hoofd wetenschap, Eric Lander, hielp Schmidt’s stichting de salarissen van ambtenaren te financieren, zelfs toen de general counsel van het bureau ethische vlaggen ophief … gezien Schmidt’s financiële belangen op gebieden die overlappen met OSTP’s [Office of Science and Technology Policy’s] verantwoordelijkheden,” schrijft hij.

Naast zijn overlappende financiële belangen zijn er nog andere potentiële belangenconflicten. Zoals Thompson opmerkt, is Schmidt medeoprichter en huidig bestuurslid van Civis Analytics, een data science bedrijf dat heeft meegewerkt aan Democratische campagnes, waaronder de 2020 presidentiële campagne van Joe Biden.

Schmidt gebruikt zijn invloed om zijn AI-dromen te bevorderen

Het OSTP is verantwoordelijk voor het vaststellen van strategische prioriteiten voor de jaarlijkse uitgaven van de VS voor gezondheid en wetenschap ter waarde van 1,4 biljoen dollar. De laatste jaren lag de nadruk vooral op het maken van federaal beleid inzake kunstmatige intelligentie (AI), wat ook een van Schmidts belangrijkste interessegebieden is.

Hij is bijvoorbeeld bestuurslid van Rebellion Defense, een op AI gerichte defensieaannemer. Zoals Thompson meldt:

“Twee functionarissen van Rebellion Defense hebben zich aangesloten bij de beoordelingsteams van het agentschap in Biden’s overgangsteam. Het was een overwinning voor het jonge bedrijf, aangezien er geen werknemers van grote defensieaannemers in de agentschapsbeoordelingsteams terechtkwamen, berichtte The American Prospect.

Sinds Biden in functie is, heeft Rebellion Defense 10 defensiecontracten gekregen, volgens de waakhond Tech Inquiry. Op 15 september meldde Axios dat het jonge bedrijf 150 miljoen dollar had opgehaald tegen een waardering van 1 miljard dollar.

De banden met Rebellion zijn voor sommige leden van de regering-Biden al een netelige kwestie gebleken. Mina Hsiang, administrateur van de US Digital Services, heeft haar investering in Rebellion op 30 september verkocht, weken nadat zij voor die functie was aangetrokken.

De investering was in januari 2021, toen zij aanvankelijk in de regering Biden kwam, slechts tussen de $15.000 en $50.000 waard. Het was tussen de $500.000 en $1 miljoen waard toen zij het verkocht, volgens haar openbaarmakingsformulieren, wat aanleiding was tot een klacht van een ethische waakhond.”

Schmidt investeert ook in Abacus.AI en Sandbox AQ, die beide gespecialiseerd zijn in AI, en financiert een AI-initiatief genaamd AI2050 voor een bedrag van $125 miljoen. Belangrijk is dat Schmidt ook voorzitter is van de National Security Commission on AI – die in 2018 door het Congres is opgericht – en die vorig jaar president Biden heeft aangespoord om “oproepen voor een wereldwijd verbod op zeer controversiële autonome wapens die door AI worden aangedreven, af te wijzen,” aldus CNBC.

Hij heeft ook het Schmidt Program on Artificial Intelligence, Emerging Technologies and National Power opgericht – een “signature initiative” onder Yale’s Jackson Institute for Global Affairs and International Security Studies (ISS). Het is dus duidelijk dat Schmidt een vooroordeel heeft als het gaat om de regulering van AI door de Amerikaanse regering. Hoe meer invloed hij op die regelgeving heeft, hoe beter het voor hem is.

  De sekte van het globalisme: De Grote Reset en zijn "Eindoplossing" voor Nutteloze Mensen

Schmidt betaalde de salarissen van het wetenschappelijk personeel van het Witte Huis
Volgens Thompson betaalde de stichting van Schmidt, Schmidt Futures, indirect de salarissen van twee stafleden in het OSTP van het Witte Huis, waaronder een van de hoogste ambtenaren van dat bureau, stafchef Marc Aidinoff.

Schmidt had ook Tom Kalil op zijn eigen loonlijst staan, terwijl Kalil in 2021 vier maanden als onbezoldigd OSTP-adviseur werkte. En bij minstens één gelegenheid heeft Kalil geholpen financiering van Schmidt Futures voor OSTP-personeel veilig te stellen. Kalil heeft zijn functie neergelegd nadat er ethische klachten waren ingediend.

Twee andere personeelsleden van het OSTP werden betaald via een fonds van de Federation of American Scientists (FAS) waar Schmidt Futures in stort, en de voorzitter van FAS, Gilman Louis, zat samen met Schmidt in het bestuur van de National Security Commission on Artificial Intelligence.

In 2021 hebben de toenmalige general counsel van het OSTP, Rachael Wallace en haar juridische team herhaaldelijk gewezen op mogelijke belangenconflicten in verband met Schmidt en zijn stichting.

In de herfst van 2021 diende Wallace ook een formele klacht in tegen OSTP-wetenschapsadviseur Eric Lander – die ook nauwe persoonlijke banden heeft met Schmidt – en beweerde dat hij haar pestte in reactie op “haar consequent geuite ethische bezwaren … waaronder het vragen van financiering door het bureau aan met Schmidt verbonden organisaties voor extra personeel,” schrijft Thompson. Wallace vertelde Thompson:

“Ik en anderen van het juridische team hadden gemerkt dat er veel personeel was met financiële connecties met Schmidt Futures en maakten zich steeds meer zorgen over de invloed die deze organisatie via deze personen kon uitoefenen.”

Schmidt Futures gaf bijvoorbeeld beurzen uit waarmee de reiskosten van personeelsleden naar wetenschappelijke conferenties werden betaald – een praktijk die door een juridisch analist van het OSTP werd aangemerkt als “een zeer belangrijk belangenconflict”. Landler nam midden februari 2022 ontslag, nadat “geloofwaardige bewijzen” hadden aangetoond dat hij Wallace had gepest en andere normen op de werkplek had geschonden.

De rol van Schmidt in de poging tot wereldwijde overname

Gezien het primaat van AI, machine learning en 5G-technologie in de transhumanistische doelstellingen9 van de Vierde Industriële Revolutie en de Grote Reset van het Wereld Economisch Forum (WEF),10 is het niet verwonderlijk dat Schmidt een WEF-alumni is onder technologie en sociale media, waarvoor hij in 1997 werd geselecteerd.

Google mede-oprichters Sergey Brin en Larry Page staan ook op die lijst, evenals Bill Gates, voormalig Microsoft CEO Steven Ballmer, Amazon oprichter Jeff Bezos, PayPal mede-oprichter Peter Thiel, eBay mede-oprichter Pierre Omidyar, Facebook oprichter Mark Zuckerberg en Facebook COO Sheryl Sandberg.

Het snijpunt van biologie en machinaal leren, 5G en AI, zijn allemaal belangrijke aspecten van Schmidts post-Google werk, en hij heeft gepleit voor een sterkere federale rol in de financiering van deze technologieën, en ook van verschillende biotech initiatieven.

Hoewel het voor velen moeilijk is om het transhumanistische plan te doorgronden, kunnen wij er gewoon niet onwetend over blijven. Hoe moeilijk het ook is, wij moeten onze ogen openen en inzien waar al deze spelers ons naartoe willen brengen.

Velen weigeren na te denken over wat het transhumanisme en de Vierde Industriële Revolutie werkelijk zullen inhouden, omdat het eng is. Het is niets minder dan het elimineren van enkele van de meest fundamentele onderdelen van wat het betekent mens te zijn – waaronder vrije wil en zelfbeschikking.

Zoals AI- en transhumanistisch onderzoeker Joe Allen opmerkte:

“De komende technologische singulariteit is geen menselijke evolutie, maar de uitroeiing van onze soort.”Maar onze kop in het zand steken zal onze kinderen en kleinkinderen niet beschermen. Wij hebben de plicht te handelen, ons te verzetten en niet mee te werken aan de opzettelijke uitroeiing van de mensheid.”

De wereldwijde overname berust op pandemieën en transhumanisme

  Wat de kledingstijl zegt over het verval van Amerika en het Westen

In een artikel van 29 maart 2022 in Substack, bespreekt Allen de snelle nadering van het transhumanisme, ingeluid door “onberekenbare bedrijven” die “openlijk geavanceerde technologie in ons lichaam forceren,” zoals nano-apparaten om de vaccinatiestatus en de naleving van medische edicten te volgen.

“Drie technologieën drijven de plot van dit afschuwelijke verhaal aan,” schrijft Allen. “mRNA gentherapie, quantum dot tatoeages, en kunstmatige intelligentie. Geavanceerd machinaal leren, dat gebruikt wordt om de effecten van mRNA-mutaties in silico te voorspellen, maakt een bliksemsnelle ontwikkeling van vaccins mogelijk – inclusief reglementaire goedkeuring.

Bovendien kunnen ingebedde onderhuidse opsporingssystemen ervoor zorgen dat iedereen op aarde up-to-date is met zijn inentingen. Al deze innovaties samen convergeren snel naar een lang gekoesterde doelstelling – een onontkoombare bewakingsstaat, gecontroleerd door bedrijven, waarin de wereldbevolking onderworpen is aan voortdurende medische experimenten.”

Drie technologieën die op het punt staan commercieel toegepast te worden, en die in het artikel van Allen besproken worden, zijn:

• De quantum dot tatoeage,15 ontwikkeld door MIT-wetenschapper Robert Langer – medeoprichter van Moderna – en nanogeneeskundige en bio-ingenieur Ana Jaklenec, en gefinancierd door Gates.

Om de quantum dot tattoo op de markt te brengen, hebben Langer en Jaklenec samen met Dr. Boris Nikolic een bedrijf opgericht dat Particles for Humanity heet. Nikolic, een biotech durfkapitalist die ooit hoofdadviseur voor wetenschap en technologie van Bill Gates was. De Gates Foundation verstrekte $5 miljoen aan startkapitaal.

Nikolic was blijkbaar ook goed bevriend met de bekende pedofiel en eugenetica-enthousiasteling Jeffrey Epstein, want hij werd in Epstein’s testament tot opvolgend executeur benoemd.17 Zowel Langer als Nikolic worden ook vermeld op de website van het WEF.

• Een biosensor die zowel het fysieke gedrag als de interne biologische werking kan controleren, en vervolgens gewenste activiteiten kan belonen met cryptocurrency. Het octrooi voor dit systeem, ingediend door Microsoft, is WO/2020/060606.

• Een nanotechvaccin met één injectie dat automatisch boosterdoses afgeeft volgens een getimed schema.

AI en machinaal leren spelen een primaire rol, niet alleen bij het uiteindelijke opsporen van de menselijke biologie en het menselijk gedrag, maar ook bij het maken van de medische hulpmiddelen in de eerste plaats, en om het regelgevingsproces te versnellen. Moderna heeft bijvoorbeeld al “een ton aan robotautomatisering” en digitale systemen gecreëerd om te helpen het meest geschikte mRNA voor een bepaalde injectie te kiezen.

Waar wij op afstevenen is in feite een systeem waarin AI beslissingen neemt over hoe het menselijk lichaam zal functioneren, welke eiwitten zijn cellen zullen produceren en met welk doel, en menselijke ingenieurs nauwelijks een idee hebben van hoe AI tot zijn conclusies komt. De menselijke biologie wordt vrij letterlijk overgeleverd aan een “intelligentie” die in een black box werkt.

Zoals Allen opmerkt, is de innerlijke werking van AI “grotendeels onbekend, zelfs voor de makers ervan.” In 2021 legde Dave Johnson, chief data and AI officer bij Moderna, het proces uit aan MIT Sloan Management Review:

“Wij kunnen … [algoritmen] in deze levende systemen die wij hebben, zodat wetenschappers gewoon op een knop drukken en het werk voor hen gedaan wordt. En zij weten niet wat er achter de schermen gebeurt, maar dan – poef! – komt die betere [mRNA] sequentie voor hen tevoorschijn.”

Zoals opgemerkt door Allen:

“Welkom in de Vierde Industriële Revolutie, waar machines vaccins maken die door machines worden gereguleerd en ingespoten in biomechanoïde mensen die door machines worden gevolgd.”

Mensen in een eindeloze lus van vaccinaties houden is natuurlijk niet het punt. Het beheersen van mensen door middel van medicijnen is dat wel. Het zal niet lang meer duren voor vaccinatiepaspoorten in een netwerk worden opgenomen met een digitale identiteit, digitale financiën, arbeidsgegevens en een sociale kredietscore, zodat ongehoorzaamheid op elk gebied van het leven op allerlei manieren verholpen (lees bestraft) kan worden.

  Britse ouders zijn woedend over LGBT-pornoboek dat kinderen van 8 jaar grafische seksuele handelingen leert

Waar ze uiteindelijk op uit zijn is totale controle – over uw geest, lichaam en financiën. Schwab en zijn technocratische bondgenoten willen de mensheid veranderen in cyborg lijfeigenen met een beperkte of geen mogelijkheid tot vrije wil, en zonder eigendomsrechten.

De slogan van het WEF “U zult niets bezitten en gelukkig zijn” vat in feite het transhumanistische plan voor de mensheid samen. U zult niets bezitten, want zij zullen alles bezitten – ook en zelfs uw genetica – en u zult “gelukkig” zijn, want zo zullen uw met aan de cloud dverbonden hersenen geprogrammeerd zijn.

Zoals onheilspellend opgemerkt door geschiedenisprofessor en auteur Yuval Noah Harari, een leerling van Klaus Schwab, zijn die dagen van het idee dat wij een ziel en een vrije wil hebben “voorbij.”

Om terug te komen op waar wij begonnen, wat wij echt nodig hebben zijn wetten en regels die onze rechten op privacy in elke zin van het woord beschermen, zowel digitaal als intern, in onze eigen geest. Wat wij niet nodig hebben zijn technocraten als Schmidt die de regering beïnvloeden om ethische en wettelijke hindernissen voor de transhumanistische overname uit de weg te ruimen en de schepping van een cyborg-toekomst te vergemakkelijken.

Is het transhumanistische plan haalbaar?

De vraag is, is iets van dit alles werkelijk uitvoerbaar, of is het allemaal maar een megalomane hersenschim? Zoals Allen heeft uiteengezet, is het antwoord ja:

“Ten eerste is het duidelijk dat Big Pharma een open ambitie heeft om eindeloze mRNA-vaccins te genereren met behulp van kunstmatige intelligentie. Verder willen technocratische elites zoals Bill Gates en Robert Langer dat menselijk vee getatoeëerd wordt met fluorescerende nanodeeltjes om hun vaccinstatus te kunnen volgen, te beginnen met de Derde Wereld. Het is gemakkelijk voor te stellen dat de rest van ons de volgende is.

Erger nog, soortgelijke ambities koesteren talrijke partners (en concurrenten) in het World Economic Forum, Silicon Valley, de Chinese Communistische Partij, en elders. Dit is geen wereldwijde samenzwering – dit zijn publiekelijk verklaarde plannen.

Ten tweede bestaan er al AI-gegenereerde vaccins en technieken voor onderhuidse opsporing, en die worden snel beter. Ten derde is de kiemvrezende massa nu geconditioneerd om zich te onderwerpen aan elke technologie die “veilig en doeltreffend” geacht wordt. Deze bange horde is er ook klaar voor om te eisen dat u zich ook onderwerpt.”

Kunnen wij het tegenhouden?

Maar terwijl de technocratische elite voortgaat alsof niets hen kan tegenhouden, en alle oproepen negeert om het verlangen naar volmaakte gezondheid en radicale levensverlenging verstandiger aan te pakken, is er nog hoop. Allen sluit zijn artikel af met de volgende oproep:

“De transhumanistische ambitie, uitgevoerd via technocratisch beleid, is om de mensheid door middel van technologie te transformeren. Het is een waanzinnige zoektocht naar perfectie, hoe approximatief ook – perfecte gezondheid, perfecte cognitie, perfecte machines. Deze ambitie zal nooit verdwijnen. Maar als een duivel die in de onderwereld geketend is, kan zij bedwongen worden.

De eerste stap is bewustmaking van het publiek. De tweede is een moedig persoonlijk standpunt. De derde is actie van de gemeenschap. De laatste, en meest blijvende, is de institutionele bescherming van onze rechten, onze privacy, en onze lichamelijke autonomie.

Deze strijd tegen de machine zal pas ophouden als de laatste batterij leeg is. Bereidt u voor op een eeuwigdurende oorlogsvoering. Er kan geen sprake zijn van wensdenken, maar er is maar één houding die wij moeten aannemen – wij zullen dit winnen.”


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Dr. Coleman: Wat heeft de globalistische elite hierna voor ons in petto?Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelStudie bevestigt dat de mainstream media het ras van moordenaars verbergen – tenzij ze blank zijn
Volgend artikelHet Duivelse en geruchten over het Duivelse
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

9 REACTIES

 1. De grootste menselijke/onmenselijk misdaad sinds het ontstaan der mensheid, is nog altijd het kweken van angst! En iedereen doet er aan mee! Laat de kernbommen maar vallen, kweek virussen met een lange onopmerkzame incubatietijd met daarna een zeer korte sterf periode 7B in1w!

 2. Yes We Can
  Waar een wil is
  Daar is een snelweg zo aangelegd
  We Can stop this noncense
  Join together
  Het bEngels is niet zo best maar U als mens met inzicht begrijpt wat er wordt bedoelt

  Dank U

 3. Nu ik er nòg veel scherper op wordt, merk ik dat ik nu al “buiten de maatschappij” wordt gezet.
  Zo wil ik dolgraag aan een evenement hier in Frankrijk meedoen. Jarenlange wens.
  Wat blijkt, naast de ausweis(die nu even geparkeerd is voor vervolmaking) moeten de inschrijvers nu een digitaal programma vullen met echt alle medische gegevens. Ik herinner mij dat ik in Nederland getekend heb om mijn gegevens NIET digitaal te laten opslaan en ook al zal dat niet worden nageleefd hier blijf ik bij!!!
  En dan dit soort naaierij om onze vrijheden ongegrond af te denken pakken
  Ze mogen 1 ding noteren: geef mij nooit i handen van de witjasnazi’s.

  (een soort marktplaatsapp die nu je gegevens gaat doorspelen voor AI…enz)

  Ik geef alles op behalve mijn vrijheid, lijf en geest en mijn dieren.
  Laat ze maar komen, het meeste kan ik zonder…

 4. Hebt u ook bemerkt dat al je data i.p.v. op de harde schijf zonder nadere informatie wordt opgeslagen in ‘one drive ‘ door microsoft.
  Heel makkelijk dan kan je alles delen en thuis blijven.

  • dat “makkelijk” gaat ons de das om doen. We willen altijd maar méér en makkelijker.

   Deze wereld lijkt wel toe te behoren aan de “nooit tevreden” mensen.

   Maag draait ervan.

   Helemaal klaar met dat volk.

   Altijd maar méér willen en altijd maar afleiding willen van dát wat ertoe doet; jezelf.
   Ik hoop en wens dat er VAN ALLES gaat gebeuren de komende tijd, waardoor we ALLEMAAL gaan inzien dat oppervlakkige uiterlijkheden en ego en de onzinnige bekrompen mind-set van ons als mensen, niet alles is wat er is.

   I’m ready.

   En gelukkig is het al goed gaande… kom maar door!!

   Wegwezen met alle neppigheid.

   Mensen die zich vastklampen aan familie.
   Nu zien we wát familie betekent; mensen die je het licht in de ogen gunnen.

   Mensen die zich vastklampen aan een relatie.
   Nu zien we dat een relatie niet jou compleet maakt maar jijzelf.

   Alles mag van mij aangepakt worden.

   Kom – maar – door!!

 5. Ik wil mijn data terug en ‘one drive ‘ eruit.
  Ik bepaal hoe mijn data opgeslagen wordt niet microsoft.
  Als ict leek raak je verstrikt in alle regeltjes ik moet een ict specialist inschakelen om mijn laptop opnieuw in te stellen.

 6. Dank je wel Leila. Ik heb nog meer domme dingen gedaan met one drive op een nieuwe laptop. Zodoende kan ik je tip niet toepassen.
  Ik laat op een oude laptop LINUX plaatsen en ga oefenen.
  Groet, Jema

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in