Vraag: Wat ligt volgens u aan de basis van de Oekraïense crisis? Wat kan de internationale gemeenschap doen om dit probleem op te lossen?

Sergej Lavrov: Als we het over de Oekraïense crisis hebben, moeten we allereerst kijken naar het destructieve beleid van de westerse staten dat gedurende vele jaren gevoerd is en geleid wordt door de Verenigde Staten, die een koers hebben uitgezet om na het einde van de Koude Oorlog een unipolaire wereldorde in elkaar te knutselen. De roekeloze uitbreiding van de NAVO naar het Oosten was een hoofdbestanddeel van die acties, ondanks de politieke verplichtingen aan het Sovjetleiderschap over het niet uitbreiden van het bondgenootschap. Zoals u weet, waren die beloften slechts loze woorden. Al die jaren is de infrastructuur van de NAVO steeds dichter naar de Russische grenzen opgeschoven.

Het Westen heeft zich nooit druk gemaakt over het feit dat hun optreden een grove schending was van hun internationale verplichtingen om hun eigen veiligheid niet te versterken ten koste van de veiligheid van anderen. Met name hebben Washington en Brussel op arrogante wijze de initiatieven verworpen die Rusland in december 2021 had voorgesteld om de veiligheidsgaranties van ons land in het westen te waarborgen: de uitbreiding van de NAVO stopzetten, geen wapens in Oekraïne inzetten die een bedreiging vormen voor Rusland en de militaire infrastructuur van het Bondgenootschap terugbrengen naar de configuratie van 1997, toen de Akte tot oprichting van de NAVO en Rusland werd ondertekend.

Het is bekend dat de Verenigde Staten en de lidstaten van de NAVO Oekraïne altijd beschouwd hebben als een instrument om Rusland in toom te houden. In de loop der jaren hebben zij de anti-Russische gevoelens daar actief aangewakkerd, en Kiev zo gedwongen een kunstmatige en valse keuze te maken: óf bij het Westen óf bij Moskou behoren.

Het was het collectieve Westen dat de anti-grondwettelijke staatsgreep in Kiev in februari 2014 het eerst uitlokte en vervolgens steunde. Nationalisten kwamen aan de macht in Oekraïne en ontketenden onmiddellijk een bloedbad in Donbass, en zetten de koers uit naar de vernietiging van alles wat Russisch was in de rest van het land. Ik herinner u eraan dat het juist vanwege deze dreiging was dat de bevolking van de Krim in 2014 in een referendum voor de hereniging met Rusland stemde.

In de afgelopen jaren hebben de Verenigde Staten en hun bondgenoten niets gedaan om het intra-Oekraïense conflict te stoppen. In plaats van Kiev aan te moedigen om het politiek op te lossen op basis van het Minsk Complex van Maatregelen, hebben zij wapens gestuurd, het Oekraïense leger en de nationalistische bataljons opgeleid en bewapend, en in het algemeen de militair-politieke ontwikkeling van het Oekraïense grondgebied doorgevoerd. Zij moedigden de agressieve anti-Russische koers aan die de autoriteiten in Kiev volgden. In feite dreven zij de Oekraïense nationalisten ertoe het onderhandelingsproces te ondermijnen en de kwestie Donbass met geweld op te lossen.

Wij maakten ons grote zorgen over de niet-aangegeven biologische programma’s die in Oekraïne met steun van het Pentagon werden uitgevoerd in de onmiddellijke nabijheid van de Russische grenzen. En natuurlijk konden wij niet voorbijgaan aan de onverhulde bedoelingen van de leiders van Kiev om een militair nucleair potentieel te verwerven, wat een onaanvaardbare bedreiging zou vormen voor de nationale veiligheid van Rusland.

In deze omstandigheden hadden wij geen andere keus dan de volksrepublieken Donetsk en Lugansk te erkennen en de speciale militaire operatie te starten. Het doel ervan is de mensen te beschermen tegen genocide door de neonazi’s, en Oekraïne te demilitariseren en te denazificeren. Ik wil benadrukken dat Rusland handelt om zijn verplichtingen uit hoofde van de bilaterale overeenkomsten inzake samenwerking en wederzijdse bijstand met de DPR en de LPR na te komen, op officieel verzoek van Donetsk en Lugansk uit hoofde van artikel 51 van het VN-Handvest inzake het recht op zelfverdediging.

De speciale militaire operatie die op 24 februari van start is gegaan, verloopt strikt volgens plan. Al haar doelstellingen zullen worden bereikt, ondanks de tegenacties van onze tegenstanders. Op het ogenblik zijn wij getuige van een klassiek geval van dubbele maatstaven en hypocrisie van het Westerse establishment. Door openlijk het regime in Kiev te steunen, doen de lidstaten van de NAVO er alles aan om de voltooiing van de operatie door het bereiken van politieke akkoorden te verhinderen. Verschillende wapens stromen eindeloos Oekraïne binnen via Polen en andere NAVO-landen. Dit alles gebeurt onder het voorwendsel van “bestrijding van de invasie”, maar in feite zijn de Verenigde Staten en de Europese Unie van plan Rusland “tot de laatste Oekraïner” te bestrijden. Zij trekken zich helemaal niets aan van het lot van Oekraïne als een onafhankelijk subject van internationale betrekkingen.

  Afghanen helpen Poetin nu met speciale eenheid - getraind door de NAVO!

Het Westen is bereid de energie- en voedselzekerheid van hele regio’s in de wereld op het spel te zetten om zijn eigen geopolitieke ambities te bevredigen. Welke andere verklaring is er voor het ongebreidelde vliegwiel van anti-Russische sancties dat het Westen met het begin van de operatie op gang heeft gebracht en waaraan het niet denkt te stoppen?

Als de Verenigde Staten en de NAVO werkelijk geïnteresseerd zijn in een regeling van de Oekraïense crisis, dan moeten zij eerst tot bezinning komen en ophouden met het leveren van wapens en munitie aan Kiev. Het Oekraïense volk heeft geen behoefte aan Stingers en Javelins; wat het nodig heeft is een oplossing voor dringende humanitaire problemen. Rusland doet dit al sinds 2014. In die tijd zijn er tienduizenden tonnen humanitaire vracht aan Donbass geleverd, en ongeveer 15.000 ton humanitaire hulp is al aangekomen in het deel van Oekraïne dat sinds de start van de speciale militaire operatie door de DPR en de LPR is bevrijd van het Kievse regime, .

Ten tweede is het van essentieel belang dat het Kievse regime ophoudt met cynische provocaties, ook in de informatieruimte. De Oekraïense gewapende formaties beschieten op barbaarse wijze steden en gebruiken daarbij burgers als levende schilden. Wij hebben daarvan voorbeelden gezien in Donetsk en Kramatorsk. Gevangengenomen Russische militairen worden mishandeld en deze wreedheden worden online geplaatst. Tegelijkertijd gebruiken zij hun Westerse beschermheren en de door het Westen gecontroleerde wereldmedia om het Russische leger van oorlogsmisdaden te beschuldigen. Zoals men zegt, de schuld bij een ander leggen.

Het wordt hoog tijd dat het Westen ophoudt met het onvoorwaardelijk witwassen en toedekken van Kiev. Zo niet,… dan zouden Washington, Brussel en andere Westerse hoofdsteden zich moeten beraden over hun verantwoordelijkheid voor medeplichtigheid aan de bloedige misdaden die de Oekraïense nationalisten begaan hebben.

Vraag: Welke maatregelen heeft Rusland genomen om het leven en de eigendommen van de burgers te beschermen? Welke inspanningen heeft het gedaan om humanitaire corridors tot stand te brengen?

Sergej Lavrov: Zoals ik al eerder zei, verloopt de speciale militaire operatie volgens plan. Volgens dit plan doen de Russische militairen alles wat in hun macht ligt om slachtoffers onder de burgers te vermijden. Er worden klappen uitgedeeld met zeer precieze wapens, in de eerste plaats op militaire infrastructuurvoorzieningen en plaatsen waar gepantserde voertuigen geconcentreerd zijn. In tegenstelling tot het Oekraïense leger en de nationalistische gewapende groepen die de mensen als levende schilden gebruiken, biedt het Russische leger de plaatselijke bevolking allerlei hulp en steun.

… Washington, Brussel en andere Westerse hoofdsteden moeten hun verantwoordelijkheid voor medeplichtigheid aan de bloedige misdaden van de Oekraïense nationalisten in overweging nemen.

Vanuit Charkov en Mariupol gaan dagelijks humanitaire corridors open om mensen uit gevaarlijke wijken te evacueren, maar het regime in Kiev eist dat de “nationale bataljons” die de controle over die gebieden hebben de burgers niet vrijlaten. Toch kunnen velen vertrekken met de hulp van Russische, DPR en LPR militairen. Tijdens de speciale militaire operatie heeft de hotline van het interdepartementale coördinatiehoofdkwartier van de Russische Federatie voor humanitaire respons in Oekraïne verzoeken ontvangen om hulp bij de evacuatie van 2,8 miljoen mensen naar Rusland, waaronder 16.000 buitenlandse burgers en werknemers van internationale missies van de VN en de OVSE. In totaal zijn er 1,02 miljoen mensen geëvacueerd uit Oekraïne, de DPR en de LPR, waarvan meer dan 120.000 burgers van derde landen, waaronder meer dan 300 Chinese staatsburgers. Er zijn in de Russische regio’s meer dan 9.500 tijdelijke opvangcentra in bedrijf. Zij hebben ruimte voor rust en warme maaltijden, en alles wat nodig kan zijn. Nieuw aangekomen vluchtelingen krijgen gekwalificeerde medische en psychologische hulp.

Rusland neemt maatregelen om de civiele scheepvaart in de Zwarte Zee en de Zee van Azov te verzekeren. Dagelijks gaat een humanitaire corridor open, een veilige vaarroute voor schepen. Oekraïne blijft echter buitenlandse schepen tegenhouden, waardoor er een dreiging van beschietingen in zijn binnenwateren en territoriale zee ontstaat. Bovendien hebben Oekraïense marine-eenheden mijnen gelegd op de kust, de havens en de territoriale wateren. Deze explosieven maken zich los van hun ankerlijnen en drijven naar de open zee, zodat zij een ernstig gevaar vormen voor zowel de vloten als de haveninfrastructuur van de landen rond de Zwarte Zee.

  Oekraïne vestigt haar hoop op de door de VS geleverde HIMARS terwijl Rusland verder marcheert

Vraag: Sinds de speciale militaire operatie in Oekraïne van start is gegaan, hebben de westerse landen een groot aantal ongekende sancties tegen Moskou aangenomen. Hoe denkt u dat deze sancties Rusland zullen beïnvloeden? Wat zijn de belangrijkste tegenmaatregelen van Rusland? Sommigen zeggen dat er een nieuwe Koude Oorlog is begonnen. Hoe zou u daarop reageren?

Sergej Lavrov: Het is waar dat de speciale militaire operatie door het collectieve Westen is gebruikt als voorwendsel om talrijke beperkingen tegen Rusland, alsmede tegen zijn rechtspersonen en personen, te ontketenen. De Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Canada en de landen van de EU verbergen niet dat het hun doel is onze economie te wurgen door haar concurrentievermogen te ondermijnen en de progressieve ontwikkeling van Rusland te blokkeren. Tegelijkertijd schamen de westerse heersende kringen zich niet voor het feit dat de anti-Russische sancties de gewone mensen in hun eigen land al schade beginnen te berokkenen. Ik doel op de dalende economische tendensen in de Verenigde Staten en veel Europese landen, waaronder toenemende inflatie en werkloosheid.

Het is duidelijk dat er geen excuus kan zijn voor deze anti-Russische lijn en dat zij geen toekomst heeft. Zoals president Vladimir Poetin zei, heeft Rusland deze ongekende druk weerstaan. Nu stabiliseert de situatie zich, hoewel natuurlijk niet alle risico’s achter de rug zijn.

In ieder geval zullen zij er niet in slagen ons te verzwakken. Ik heb er vertrouwen in dat wij de economie zullen herstructureren en ons in de toekomst zullen beschermen tegen mogelijke onwettige en vijandige acties van onze tegenstanders. Wij zullen een passend en adequaat antwoord blijven geven op de opgelegde beperkingen, geleid door het doel de stabiliteit van de Russische economie en zijn financieel systeem te handhaven, evenals de belangen van het binnenlandse bedrijfsleven en de gehele natie.

Wij zullen onze inspanningen toespitsen op de-dollarisatie, de-offshorisatie, invoersubstitutie en bevordering van technologische onafhankelijkheid.Wij zullen ons blijven aanpassen aan de externe uitdagingen en de ontwikkelingsprogramma’s voor veelbelovende en concurrerende industrieën opvoeren.

Tijdens de periode van turbulentie zullen onze speciale economische vergeldingsmaatregelen die nodig zijn om de normale werking van de Russische economie te waarborgen, worden voortgezet en uitgebreid. Als verantwoordelijke speler op de internationale markt is Rusland voornemens zijn verplichtingen uit hoofde van internationale contracten inzake exportleveranties van landbouwproducten, meststoffen, energiedragers en andere kritieke producten nauwgezet te blijven nakomen. Wij maken ons grote zorgen over een mogelijke voedselcrisis als gevolg van de anti-Russische sancties, en wij beseffen terdege hoe belangrijk de leveringen van essentiële goederen, zoals voedsel, zijn voor de sociaal-economische ontwikkeling van landen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten.

Over het tweede deel van uw vraag zal ik kort zijn. Vandaag gaat het niet over een nieuwe “koude oorlog”, maar, zoals ik al eerder zei, over de hardnekkige wens om een VS-centrisch model van de wereldorde op te leggen, afkomstig van Washington en zijn satellieten, die zich “scheidsrechters over het lot van de mensheid” wanen. Het is zover gekomen dat de Westerse minderheid probeert de na de Tweede Wereldoorlog gevormde VN-centrische architectuur en het internationale recht te vervangen door hun eigen “op regels gebaseerde orde”. Deze regels worden door Washington en zijn bondgenoten geschreven en vervolgens als bindend aan de internationale gemeenschap opgelegd.

Wij moeten beseffen dat de Verenigde Staten dit destructieve beleid nu al enkele tientallen jaren voeren. Het volstaat te herinneren aan de agressie van de NAVO tegen Joegoslavië, de aanvallen op Irak en Libië, de pogingen om Syrië te vernietigen, en de kleurenrevoluties die de Westerse hoofdsteden in een aantal landen, waaronder Oekraïne, hebben geënsceneerd. Dit alles ging ten koste van honderdduizenden mensenlevens en leidde tot chaos in verschillende streken van de planeet.

Het Westen probeert op een grove manier diegenen te onderdrukken die een onafhankelijke koers varen in hun binnen- en buitenlandse politiek. Niet alleen Rusland. Wij kunnen zien hoe het blokdenken wordt opgelegd in de Aziatisch-Pacifische regio. Wij herinneren aan de Indo-Pacifische strategie die door de Verenigde Staten wordt gepropageerd en die een uitgesproken anti-China tendens heeft. De VS willen de normen dicteren volgens welke Latijns-Amerika moet leven, in de geest van de verouderde Monroe Doctrine. Dit verklaart het jarenlange onwettige handelsembargo tegen Cuba, de sancties tegen Venezuela, en de pogingen om de stabiliteit in Nicaragua en andere landen te ondermijnen. De druk op Wit-Rusland gaat in dezelfde context door. Deze lijst kan nog wel even doorgaan.

  De helft van de Oekraïners ziet een nazismeprobleem in het land - voor Soros Foundation "zorgwekkend"

Het is duidelijk dat de pogingen van het collectieve Westen om zich tegen de natuurlijke loop van de geschiedenis te verzetten en zijn problemen op te lossen ten koste van anderen, gedoemd zijn te mislukken. Vandaag de dag heeft de wereld verschillende beslissingscentra; zij is multipolair.

Wij kunnen zien hoe snel de Aziatische, Afrikaanse en Latijns-Amerikaanse landen zich ontwikkelen. Iedereen krijgt een echte keuzevrijheid, ook waar het gaat om de keuze van hun ontwikkelingsmodellen en hun deelname aan integratieprojecten. Onze speciale militaire operatie in Oekraïne draagt ook bij tot het proces om de wereld te bevrijden van de neokoloniale onderdrukking van het Westen, die zwaar vermengd is met racisme en een complex van exceptionalisme.

Hoe sneller het Westen de nieuwe geopolitieke situatie aanvaardt, hoe beter het zal zijn voor het Westen zelf en voor de hele internationale gemeenschap.

Zoals president Xi Jinping op het forum van Boao voor Azië zei: “Wij moeten het beginsel van ondeelbare veiligheid hooghouden, een evenwichtige, doeltreffende en duurzame veiligheidsarchitectuur opbouwen, en ons verzetten tegen het nastreven van de eigen veiligheid ten koste van de veiligheid van anderen.”

Vraag: De Russisch-Oekraïense besprekingen hebben de aandacht van de internationale gemeenschap op zich gevestigd. Wat zijn vandaag de belangrijkste hinderpalen voor de besprekingen? Hoe ziet u de vooruitzichten van een vredesverdrag tussen de twee partijen? Wat voor bilaterale betrekkingen denkt Rusland in de toekomst met Oekraïne te hebben?

Sergej Lavrov: Op het ogenblik voeren de Russische en de Oekraïense delegatie bijna dagelijks, via videoconferentie, besprekingen over het mogelijke ontwerp. Dit document zou elementen van de post-conflictsituatie moeten bevatten als permanente neutraliteit, de niet-nucleaire, niet-blok- en gedemilitariseerde status van Oekraïne, alsmede garanties voor zijn veiligheid. Op de agenda van de besprekingen staan verder onder meer denazificatie, erkenning van de nieuwe geopolitieke realiteit, opheffing van sancties en de status van de Russische taal. Een regeling van de situatie in Oekraïne zal een belangrijke bijdrage leveren tot de de-escalatie van de militaire en politieke spanningen in Europa en de wereld in het algemeen. De oprichting van een instelling van garanderende staten wordt als een mogelijke optie overwogen. Dat zullen in de eerste plaats de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad zijn, met inbegrip van Rusland en China. Wij delen met Chinese diplomaten informatie over de vorderingen in de besprekingen. Wij zijn Peking en de andere BRICS-partners dankbaar voor hun evenwichtige standpunt over de Oekraïense kwestie.

Wij zijn voorstander van voortzetting van de besprekingen, hoewel het proces moeilijk is.

U vraagt terecht naar de hinderpalen. Daartoe behoren bijvoorbeeld de militante retoriek en de opruiende acties van de westerse beschermheren van Kiev. Zij moedigen Kiev in feite aan om “te vechten tot de laatste Oekraïner,” door het land vol te pompen met wapens en er huurlingen heen te sturen. Ik wijs erop dat de Oekraïense veiligheidsdiensten met de hulp van het Westen een grove bloedige provocatie in Boetsja hebben geënsceneerd, onder andere om het onderhandelingsproces te bemoeilijken.

Ik ben ervan overtuigd dat er alleen akkoorden kunnen worden bereikt wanneer Kiev zich begint te laten leiden door de belangen van het Oekraïense volk, en niet door de adviseurs van ver weg.

Over de Russisch-Oekraïense betrekkingen gesproken, Rusland is geïnteresseerd in een vreedzaam, vrij, neutraal, welvarend en vriendelijk Oekraïne. Ondanks de anti-Russische koers van de huidige regering herinneren wij ons de vele eeuwen van alomvattende culturele, geestelijke, economische en familiebanden tussen Russen en Oekraïners. Wij zullen deze banden zeker herstellen.

Via Thesaker.is.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Interview van minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov met de Italiaanse tv-zender Mediaset (het is een pittig interview!)Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelJacques Baud: “Het verval van de Amerikaanse hegemonie in de komende decennia”
Volgend artikelIs dit de Canadese generaal die als hooggeplaatste westerse huurling uit de Azov staalfabriek gearresteerd zou zijn?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. Amerika zou dezelfde hebben gedaan in deze situatie, ze zijn niet beter dan de Russen. Nu kunnen zij een nieuwe alliatie beginnen, Russia, Venezuela, Cuna, Irak, Afgasnistan, Pakistan, North Corea, China en enz

 2. Bedankt FN voor het belichten van de visie van Rusland. Zonder deze artikelen zouden we dit niet te lezen krijgen, of anders met veel moeite. Dit is een zeer realistische en gebalanceerde uitleg over hoe de situatie met Oekraine tot stand is gekomen. Lavrov’s manier van redeneren en communiceren is zeer volwassen en ontwikkeld. Als de hele wereld op deze manier zou acteren, dan zouden die 1000 jaren van vrede die door de bijbel beloofd zijn, tot werkelijkheid kunnen worden. Hadden we maar zulke mensen als Lavrov in NL. Waar zijn ze…in plaats daarvan hebben we egoistische, kinderachtige typetjes die op buurtclubhuis niveau denken en handelen. Totaal geen interesse in een gebalanceerde wereld met soevereine staten. Lavrov heeft zo gelijk over die arrogante en verwende mentaliteit – je ziet het gereflecteerd in de NLse samenleving die alles maar nawauwelt wat de VS-NAVO kliek ze voert – en als die niet verandert, dan houdt de ellende niet op. Je ziet het overal in NL weer; de covid is alweer vergeten, ze rossen alweer rond alsof een ander niet bestaat. Waar ze eerder met een grote boog angstig om elkaar heen liepen, lopen ze nu weer eigengerechtigd boven op je. En deze zelfzuchtige mentaliteit is precies wat het schaduwbewind in de VS, de NAVO en de media nodig hebben om critical mass te winnen voor hun ziekelijke standpunt van wereldmacht. We weten wie er achter zitten, ook al heeft Lavrov die deze keer niet bij naam genoemd.

 3. De mainstream media draait de feiten continu om. Daarom geloof ik eerder dit verhaal dan van dat stelletje leugenaars!

 4. Bedankt FN voor het belichten van de visie van Rusland. Zonder deze artikelen zouden we dit niet te lezen krijgen, of anders met veel moeite. Dit is een zeer realistische en gebalanceerde uitleg over hoe de situatie met Oekraine tot stand is gekomen. Lavrov’s manier van redeneren en communiceren is zeer volwassen en ontwikkeld. Als de hele wereld op deze manier zou acteren, dan zouden die 1000 jaren van vrede die beloofd zijn, tot werkelijkheid kunnen worden. Hadden we maar zulke mensen als Lavrov in NL. Waar zijn ze…in plaats daarvan hebben we egoistische, kinderachtige typetjes die op buurtclubhuis niveau denken en handelen. Totaal geen interesse in een gebalanceerde wereld met soevereine staten. Lavrov heeft zo gelijk over die arrogante en verwende mentaliteit – je ziet het gereflecteerd in de NLse samenleving die alles maar nawauwelt wat de VS-NAVO kliek ze voert – en als die niet verandert, dan houdt de ellende niet op. Je ziet het overal in NL weer; de covid is alweer vergeten, ze rossen alweer rond alsof een ander niet bestaat. Waar ze eerder met een grote boog angstig om elkaar heen liepen, lopen ze nu weer eigengerechtigd boven op je. En deze zelfzuchtige mentaliteit is precies wat het schaduwbewind in de VS, de NAVO en de media nodig hebben om critical mass te winnen voor hun ziekelijke standpunt van wereldmacht. We weten wie er achter zitten, ook al heeft Lavrov die deze keer niet bij naam genoemd.

 5. als de rede stilzwijgt, begint de stok te slaan….

  De wereldmacht van USA en haar vazalstaten (europa+GB) is afgedaan.
  USA is in een economische recessie, moreel al dood en begraven, juridisch in de middeleeuwen.
  De “remedie”naar oorlog grijpen werkt ook al niet meer; en helemaal niet als je een dementerende pedo met een pedo zoon aan de macht zet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in