Inmiddels 7.766 DODEN 330.218 GEWONDEN gemeld: Europese database van bijwerkingen van COVID-19 ‘vaccins’

0

De Europese databank van meldingen van vermoedelijke reacties op medicatie, EudraVigilance, houdt meldingen bij van kwetsuren en sterfgevallen na de experimentele Covid-19 ‘vaccins’.

Hier is wat EudraVigilance zegt over hun database:

Deze website is in 2012 door het Europees Geneesmiddelenbureau gelanceerd om het publiek toegang te geven tot meldingen van vermoedelijke bijwerkingen (ook bekend als vermoedelijke neveneffecten van geneesmiddelen). Deze meldingen worden elektronisch bij EudraVigilance ingediend door nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen en door farmaceutische bedrijven die houder zijn van vergunningen (licenties) voor het in de handel brengen van de geneesmiddelen.

EudraVigilance is een systeem voor het verzamelen van rapporten over vermoedelijke bijwerkingen. Deze meldingen worden gebruikt voor de beoordeling van de baten en risico’s van geneesmiddelen tijdens hun ontwikkeling en voor het toezicht op hun veiligheid na hun toelating in de Europese Economische Ruimte (EER). EudraVigilance is sinds december 2001 in gebruik.

Deze website is opgezet om te voldoen aan het EudraVigilance-toegangsbeleid, dat is ontwikkeld om de volksgezondheid te verbeteren door het toezicht op de veiligheid van geneesmiddelen te ondersteunen en om de transparantie voor belanghebbenden, waaronder het grote publiek, te vergroten.

De raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau heeft het EudraVigilance-toegangsbeleid voor het eerst goedgekeurd in december 2010. In december 2015 werd door de raad van bestuur een herziening goedgekeurd op basis van de geneesmiddelenbewakingswetgeving van 2010. Het beleid is erop gericht belanghebbenden, zoals nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen in de EER, de Europese Commissie, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, patiënten en consumenten, alsook de farmaceutische industrie en onderzoeksorganisaties, toegang te geven tot rapporten over vermoedelijke bijwerkingen.

Transparantie is een belangrijk leidend beginsel van het Bureau en is van cruciaal belang voor het opbouwen van vertrouwen in het regelgevingsproces. Door de transparantie te vergroten, kan het Bureau beter inspelen op de groeiende behoefte van belanghebbenden, waaronder het grote publiek, aan toegang tot informatie. (Bron)

  Video: 18-jarige WK-ster grijpt naar haar borst, zakt in elkaar op het veld

Hun verslag tot 17 april 2021 vermeldt 7.766 doden en 330.218 gewonden na injecties van vier experimentele COVID-19 injecties:

Een abonnee van Health Impact News in Europa heeft de rapporten nagekeken voor elk van de drie Covid-19 injecties die Frontnieuws hier opneemt, en hier zijn de samenvattende gegevens tot 17 april 2021.

 

Hier is de samenvatting van de gegevens tot 17 april 2021.

Totaal aantal reacties voor het experimentele mRNA-vaccin Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) van BioNTech/ Pfizer: 4.293 doden en 144.607 gewonden tot 17/04/2021

 • 10.754 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 37 sterfgevallen
 • 6.993 Hartaandoeningen incl. 499 sterfgevallen
 • 45 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 3.944 Oor- en labyrintaandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 103 Endocriene aandoeningen
 • 4.388 Oogaandoeningen incl. 5 sterfgevallen
 • 32.024 Maag- en darmaandoeningen incl. 216 sterfgevallen
 • 99.747 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 1397 sterfgevallen
 • 199 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 15 sterfgevallen
 • 3.165 Immuunsysteemaandoeningen incl. 19 sterfgevallen
 • 9.534 Infecties en infecties incl. 512 sterfgevallen
 • 3.653 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 79 sterfgevallen
 • 7.166 Onderzoeken incl. 161 sterfgevallen
 • 2.407 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 85 sterfgevallen
 • 51.699 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 44 sterfgevallen
 • 133 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 7 sterfgevallen
 • 63.051 Zenuwstelselaandoeningen incl. 393 sterfgevallen
 • 177 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 7 sterfgevallen
 • 76 Productproblemen
 • 5.684 Psychiatrische aandoeningen incl. 60 sterfgevallen
 • 885 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 62 sterfgevallen
 • 911 Aandoeningen van het voortplantingsstelsel en de borsten incl. 1 sterfgeval
 • 13.181 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 490 sterfgevallen
 • 15.325 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 35 sterfgevallen
 • 409 Sociale omstandigheden incl. 6 sterfgevallen
 • 111 Chirurgische en medische ingrepen incl. 6 sterfgevallen
 • 7.694 Vaataandoeningen incl. 152 sterfgevallen

Totaal aantal reacties voor het experimentele van mRNA-vaccin mRNA-1273 (CX-024414) van Moderna: 2.094 doden en 15.979 gewonden tot 17/04/2021

  Meer bewijs voor sterfgevallen door Covid-vaccins

 • 766 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 14 sterfgevallen
 • 1.184 Hartaandoeningen incl. 206 sterfgevallen
 • 8 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 339 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 20 Endocriene aandoeningen
 • 518 Oogaandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 3.523 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 75 sterfgevallen
 • 11.366 Algemene aandoeningen en aandoeningen van de toedieningsplaats incl. 938 sterfgevallen
 • 69 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 3 sterfgevallen
 • 439 Immuunsysteemaandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 1.299 Infecties en infecties incl. 107 sterfgevallen
 • 707 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 41 sterfgevallen
 • 5356 Onderzoeken incl. 58 sterfgevallen
 • 472 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 42 sterfgevallen
 • 5.163 Spier- en skeletaandoeningen en aandoeningen van het bindweefsel incl. 44 sterfgevallen
 • 46 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 7 sterfgevallen
 • 6.834 Zenuwstelselaandoeningen incl. 215 sterfgevallen
  44 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen
 • 8 Productproblemen
 • 782 Psychiatrische aandoeningen incl. 31 sterfgevallen
 • 271 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 20 sterfgevallen
  96 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borsten incl. 1 sterfgeval
 • 2.019 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 181 sterfgevallen
 • 1.947 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 19 sterfgevallen
 • 151 Sociale omstandigheden incl. 6 sterfgevallen
 • 100 Chirurgische en medische ingrepen incl. 12 sterfgevallen
 • 1.035 Vaataandoeningen incl. 68 sterfgevallen

Totaal aantal reacties voor het experimentele COVID-19 vaccine AZD1222 (CHADOX1 NCOV-19) van Oxford/ AstraZeneca: 1.360 doden en 169.386 gewonden tot 17/04/2021

 • 4.740 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 61 sterfgevallen
 • 6.744 Hartaandoeningen incl. 172 sterfgevallen
 • 67 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 4.480 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 127 Endocriene aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 6.983 Oogaandoeningen incl. 5 sterfgevallen
 • 52.560 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 54 sterfgevallen
 • 130.827Algemene aandoeningen en aandoeningen van de toedieningsplaats incl. 442 sterfgevallen
 • 203 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 6 sterfgevallen
 • 1.666 Immuunsysteemaandoeningen incl. 6 sterfgevallen
 • 9.789 Infecties en infecties incl. 88 sterfgevallen
 • 3.736 Letsel, vergiftiging en complicaties bij procedures incl. 16 sterfgevallen
 • 8.792 Onderzoeken incl. 19 sterfgevallen
 • 6.575 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 14 sterfgevallen
 • 76.467 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 13 sterfgevallen
 • 125 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (inclusief cysten en poliepen) incl. 3 sterfgevallen
 • 103.240 Zenuwstelselaandoeningen incl. 207 sterfgevallen
 • 88 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen
 • 42 Productproblemen
 • 8.740 Psychiatrische aandoeningen incl. 10 sterfgevallen
 • 1.609 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 10 sterfgevallen
 • 1.688 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borsten
 • 14.224 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 130 sterfgevallen
 • 21.280 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 9 sterfgevallen
 • 330 Sociale omstandigheden incl. 3 sterfgevallen
 • 351 Chirurgische en medische ingrepen incl. 10 sterfgevallen
 • 7.427 Vaataandoeningen incl. 78 sterfgevallen
  Macron in paniek over "DNA diefstal" en weigert Covid-test voor Poetin ontmoeting

Totaal aantal reacties voor het experimentele COVID-19 vaccine JANSSEN (AD26.COV2.S) from Johnson & Johnson19 doden en 246 gewonden tot 17/04/2021

(nog geen grafiek)

 • 9 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 29 Hartaandoeningen incl. 5 sterfgevallen
 • 1 Aangeboren, familiale en genetische aandoening
 • 16 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 1 Endocriene aandoening
 • 14 Oogaandoeningen
 • 61 Maagdarmstelselaandoeningen
 • 154 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsaandoeningen incl. 8 sterfgevallen
 • 4 Hepatobiliaire aandoeningen
 • 10 Immuunsysteemaandoeningen
 • 27 Infecties en infestaties
 • 16 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties
 • 40 Onderzoeken
 • 12 Stofwisselings- en voedingsstoornissen
 • 59 Spier- en skeletaandoeningen en aandoeningen van het bindweefsel
 • 0 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen)
 • 138 Zenuwstelselaandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 0 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen
 • 1 Productprobleem
 • 24 Psychiatrische aandoeningen
 • 9 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 4 Aandoeningen van het voortplantingsstelsel en de borst
 • 49 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 28 Huid- en onderhuidaandoeningen
 • 4 Sociale omstandigheden
 • 4 Chirurgische en medische ingrepen
 • 44 Vasculaire aandoeningen incl. 2 sterfgevallen

Dit is openbare informatie die door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) wordt gefinancierd, en iedereen kan het EudraVigilance-systeem gebruiken en deze gegevens verifiëren.

Dit zijn serieuze cijfers, en toch kennen we geen enkele nieuwsorganisatie die hier iets over heeft gepubliceerd, behalve Health Impact News & Frontnieuws.

Deel deze informatie alstublieft wijd en zijd, en voel je vrij om alles in dit artikel te kopiëren en te herpubliceren.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

De ongeziene doodsstatistieken: drastische toename van sterfgevallen na Coronavaccinatie

Vorig artikelDe inentingswaanzin
Volgend artikelVolgens Frans geneesmiddelenbeoordelingsbureau zijn alle vier de Covid-19 vaccins gevaarlijk en moeten ze uit de handel worden genomen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in