De medeoprichter van Moderna heeft een tatoeage met quantumdots gemaakt om de gevaccineerden te traceren. Het bedrijf gebruikt nu AI om eindeloze mRNA-prikken te genereren. Welkom bij Transhumanisme, Inc.

Wij leven in een sci-fi thriller waarin onberekenbare bedrijven openlijk geavanceerde technologie in onze lichamen duwen. De mede-oprichter van Moderna, Dr. Robert Langer, heeft munt geslagen uit de huidige kiemfobische razernij en zijn experimentele mRNA vaccins aan het Amerikaanse publiek opgedrongen. Op die donkere golf van bedrijfs- en regeringsmandaten werd Langer op slag miljardair. Maar dit is niet het enige getande konijn in zijn magische hoge hoed, schrijft Joe Allen.

In 2018 had de MIT-wetenschapper een quantum dot tatoeage ontwikkeld – een QR-code onder de huid van nanodeeltjes, die door smartphones gescand kan worden – om de gevaccineerde massa’s te volgen en ervoor te zorgen dat ze zich aan de regels houden. Zoals veel onwaardige experimenten zou dit beginnen in de Derde Wereld-cuz sociale rechtvaardigheid.

Deze vaxx & track technologie trok de intense persoonlijke belangstelling van Bill Gates. Die belangstelling vertaalde zich natuurlijk in miljoenen dollars financiering. Dit komt bovenop de 20 miljoen dollar die de Gates Foundation in 2016 aan Moderna gegeven heeft om een nieuw soort vaccin te ontwikkelen – waarbij stukjes geïnjecteerde genetische code de machinerie van de cel zouden kapen om massa’s ziekteverwekkende eiwitten te produceren.

Drie technologieën bepalen de plot van dit verhaal: mRNA gentherapie, traceringstechnologie, en kunstmatige intelligentie. Geavanceerd machinaal leervermogen, dat gebruikt wordt om de effecten van mRNA-mutaties in silico te voorspellen, maakt een bliksemsnelle ontwikkeling van vaccins mogelijk – met inbegrip van goedkeuring door de regelgevende instanties. Bovendien kunnen ingebouwde onderhuidse opsporingssystemen ervoor zorgen dat iedereen op aarde up-to-date is met zijn inentingen.

Al deze innovaties samen convergeren snel naar een lang gezocht doel: een onontkoombare bewakingsstaat, gecontroleerd door bedrijven, waarin de wereldbevolking onderworpen is aan voortdurende medische experimenten.

Dit is geen nieuw verhaal. Velen beweren dat het voor het eerst werd opgeschreven door Johannes op het eiland Patmos, zo’n tweeduizend jaar geleden. De laatste decennia hebben sci-fi pulpromans en paranoïde traktaten over dit onderwerp zich tot aan het plafond opgestapeld. Het Internet wordt overspoeld met cartooneske voorstellingen van kwaadaardige, chip-implanterende globalisten – waarvan er vele opmerkelijk accuraat zijn.

Vandaag, in het kielzog van wat een uitgelekt biowapen lijkt te zijn, een daaropvolgende wereldwijde pandemie, de cynische afkondiging van een Grote Reset, een lachwekkende desinformatiecampagne door alle grote media, en het opleggen van totale digitalisering – waarbij zelfs het menselijk lichaam regelmatig genetische software-updates nodig heeft om levensvatbaar te blijven – aanschouwen we nu een vaal roofdier.

De kwantumstippen met elkaar verbinden

De “spiky patch” quantum dot tatoeage is ontwikkeld door de MIT wetenschappers Dr. Robert Langer en Dr. Ana Jaklenec. Hun onderzoek werd gepubliceerd in het prestigieuze Science Translational Medicine. Ik schreef voor het eerst over dit verraderlijke project voor ColdType in een artikel getiteld “Bill Gates: Chipping the Hand of God,” gepubliceerd in mei 2020, en vorig jaar opnieuw in mijn stuk “Reaching for the Mark of the Beast.”

De quantum dot tatoeage moet worden toegediend met behulp van een microneedle patch, samen met een bepaalde vaccinatie. Fluorescerende nanodeeltjes worden in een bepaalde configuratie geplaatst – een soort QR-code die in het vlees is ingebed – en die met infrarood licht op een aangepaste smartphone kan worden gescand. Experimenten op laboratoriummuizen wijzen uit dat de quantum dot tatoeage tot vijf jaar blijft zitten. De leider van het project heeft openlijk verklaard dat hun doel is “wijdverspreide toepassing” bij mensen.

Dit is niet een of ander “laptop conspiracy.” Het werd in 2019 uitgebreid behandeld door Smithsonian MagazineScientific AmericanStat NewsMIT NewsRice University News, en elders. Ondanks de ruime aandacht hebben “factcheckers” over de hele linie deze realiteit opzettelijk verzwegen door zich te concentreren op beweringen dat “microchip-implantaten” gebruikt worden om vaccinatie te volgen, vaak zonder vermelding van het eigenlijke quantum dot project. In een interview met CBS vorig jaar deed Bill Gates alsof hij er niets van wist – net zoals hij niets wist van zijn Microsoft-monopolie of van Epstein Island-retraites.

  Waarom eerlijk praten over het falen van vaccins nog moeilijker zal zijn dan eerlijk praten over al de andere Covid mislukkingen

Afgezien van de quantum vaxx tatoeages heeft Microsoft onlangs een ander systeem gepatenteerd, waarbij draagbare (of geïmplanteerde) biosensoren het gedrag van een persoon in de gaten zullen houden, met inbegrip van oogbewegingen, hersengolven, lichaamsvloeistoffen, en aandacht. In dit systeem moeten gewenste activiteiten beloond worden met cryptocurrency, als een soort digitale stok-en-wortel routine. Toevallig heeft de octrooiaanvraag het publicatienummer WO/2020/060606 gekregen.

“Factcheckers” verzekeren ons dat alleen een “samenzweringstheoreticus” zoiets onheilspellends zouden waarnemen. Blijkbaar was de 319 miljoen dollar die Gates aan de media betaalde goed besteed geld.

Om hun quantum dot tatoeage op de markt te brengen, hebben Langer en Jaklenec het bedrijf Particles For Humanity opgericht – in samenwerking met Dr. Boris Nikolic van Biomatics Capital – met $5 miljoen van de Gates Foundation. Nikolic was voorheen de belangrijkste wetenschapsadviseur van Bill Gates, en werd door puur toeval genoemd als opvolgend executeur in het testament van Jeffery Epstein. Het is ook vermeldenswaard dat zowel Langer en Nikolic een profiel hebben op de website van het World Economic Forum – maar dat heeft natuurlijk iedereen die iemand is.

Op een conferentie van JP Morgan in januari 2019 heeft Particles for Humanity een hartgrondig pleidooi gehouden om ongelukkige hutbewoners te voorzien van onderhuidse implantaten. De impliciete redenering is dat deze samenlevingen nooit voldoende organisatie zullen bereiken om goede vaccinregisters bij te houden. In de hele Derde Wereld is massavaccinatie de last van de blanke man.

Omdat technocraten alles moeten weten – en omdat de ongevaccineerden in Afrika en Zuid-Azië zich verbergen in het hart van de duisternis, verborgen voor het Alziend Oog – hebben de MIT-wetenschappers voorgesteld “medische gegevens van de patiënt in te sluiten in de huid… onzichtbare gegevens die alleen gelezen kunnen worden door aangepaste, goedkope, mobiele technologie.” Met andere woorden, quantum dot tatoeages die met aangepaste smartphones gescand kunnen worden.

Zoals bij elk vaag satanisch experiment, uitgevoerd door door Ahriman bezeten technocraten, zijn “deskundigen” bezig met het uitzoeken van de “ethische bezwaren”. In december van 2019 stond het MIT-team klaar om interviewers naar Malawi, Benin, Kenia, en Bangladesh te sturen om bij elke bevolking een onderzoek in te stellen naar de acceptatie. De onderzoekers zouden deze eenvoudige mensen – die zich nog steeds aan hun bijbels en korans vastklampen – vragen of zij er voor open zouden staan om fluorescerende nanotech QR-codes op hun lichaam en dat van hun kinderen getatoeëerd te krijgen.

Wegens de pandemie werd dit onderzoek ingekort. Betekent dit dat Particles For Humanity en de Gates Foundation er gewoon voor zullen gaan?

Hier thuis waren veel Amerikanen er fel op tegen om laboratoriumratten te zijn in een verplicht mRNA vaxx experiment. En kijk ons nu eens – trillende proefpersonen in een tv-kooi.

Prik 2.0 voor Mensheid 2.0

Dit wereldwijde mRNA-vcaccin experiment staat op het punt drastisch opgevoerd te worden. Moderna loopt op kop en ontwikkelt momenteel mRNA-vaccins voor vijftien verschillende ziekten, van HIV en tuberculose tot malaria en de gewone griep. Dat betekent dat een eindeloze reeks experimentele, nauwelijks geteste vaccins binnenkort de markt zal overspoelen. Als de recente geschiedenis een leidraad is, zullen institutionele mandaten en digitale vaccinpassen-updates vlak daarna volgen.

Dit potentieel voor snelle productie en bijna onmiddellijke reglementaire goedkeuring, hoe roekeloos het ook moge zijn, werd gevierd door de transhumanisten van Singularity Hub:

[mRNA is] sneller, eenvoudiger en aanpasbaarder dan alle voorgaande vaccintechnologieën. Omdat zij niet langer afhankelijk zijn van fysieke doeleiwitten van een virus – maar alleen van de genetische code voor die eiwitten – is voor het ontwerpen van een vaccin alleen een laptop en wat vindingrijkheid nodig. “Het tijdperk van het digitale vaccin is aangebroken,” schreef een team van GlaxoSmithKline.

  De Israëlische staat, Hamas en alle regeringen overal geven niets om "het volk"

Dit is de Prik 2.0 voor de Mensheid 2.0 – waarin ons immuunsysteem voortdurend software-updates nodig heeft door middel van wereldvreemde genetische codes die regelmatig in ons lichaam worden ingespoten. Machine learning maakt dit alles mogelijk. Het artikel “Designing Vaccines: The Role of Artificial Intelligence and Digital Health,” gepubliceerd door BioProcess International in oktober van 2021, is al even feestelijk:

Volgens de oprichter en uitvoerend voorzitter van het Wereld Economisch Forum, Klaus Schwab, wordt de vierde industriële revolutie… gekenmerkt door een ongekende ontwikkeling en exponentiële groei van een hoogtechnologische industrie die de maatschappij op elk niveau transformeert. Met name de gezondheidszorgstelsels evolueren snel om zich aan de nieuwe realiteit aan te passen. De belangrijkste technologieën die momenteel het paradigma van het medisch onderzoek verschuiven zijn kunstmatige intelligentie en machinaal leren. …

Vanuit marketingperspectief voorspellen deskundigen dat de wereldwijde markt voor AI-gezondheidszorg zal groeien van 4,9 miljard dollar in 2020 tot 45,2 miljard dollar in 2026.

Wanneer de burgers gedwongen worden om de potentieel gevaarlijke producten van een bedrijf te kopen, hetzij rechtstreeks, hetzij via belastinggeld, is een dergelijke duizelingwekkende rijkdomstoename zo goed als verzekerd. De rol van AI in deze goudkoorts is heel eenvoudig: systemen die machinaal leren kunnen snel nuttige moleculen identificeren voordat het eigenlijke testen naar het biolab gaat. Uitgaande van basisprincipes – natuurkunde, scheikunde, microbiologie – kan een deep learning systeem een enorme verscheidenheid van geneesmiddelverbindingen of mRNA-vaccins in silico genereren en virtueel testen.

In augustus van 2020 publiceerden onderzoekers “Artificial Intelligence for COVID-19 Drug Discovery and Vaccine Development” in Frontiers in Artificial Intelligence. De auteurs schreven:

Machinaal leren maakt het mogelijk modellen te maken die de patronen binnen de beschikbare gegevens leren en veralgemenen, en conclusies kunnen trekken uit nog niet eerder geziene gegevens. Met de komst van deep learning kan de leerprocedure ook automatische feature-extractie uit ruwe gegevens omvatten. … Alles bij elkaar genomen is het duidelijk dat spike-eiwit de populairste kandidaat is geweest voor de virtuele ontdekking van vaccins.

Moderna heeft deze methode volledig omarmd. De grote farmaceutische onderneming – mede opgericht door de maker van de quantum dot vaxx & track technologie – gebruikt nu AI om met onbegrijpelijke snelheid mogelijke vaccins te genereren. Stukjes genetische code kunnen door zuiver digitale geesten “gedroomd” worden. Die bio-informatie zal dan in menselijke populaties worden geïnjecteerd en vertaald in zwermen nieuwe eiwitten.

Moderna hoofdkwartier | Cambridge, Mass.

Afgelopen zomer vertelde Dave Johnson, hoofd gegevens en kunstmatige intelligentie van Moderna, aan MIT Sloan Management Review:

Wat wij werkelijk proberen te doen is het tempo van het onderzoek op te voeren, zodat wij zo snel mogelijk zo veel mogelijk geneesmiddelen in de kliniek kunnen krijgen. Een van de grote knelpunten is het hebben van dit mRNA waarop de wetenschapper tests kan uitvoeren. Wat wij dus gedaan hebben, is een heleboel robotica, digitale systemen en procesautomatisering en AI-algoritmen ingevoerd. En wij gingen van misschien een dertigtal mRNA’s die in een bepaalde maand met de hand geproduceerd werden, naar een capaciteit van ongeveer duizend in een maand.

Omdat geavanceerde AI een zwarte doos is waarvan de innerlijke werking meestal onbekend is, zelfs voor de makers ervan, ontvouwt het proces van het genereren van geheel nieuwe gensequenties zich als bij toverslag:

Wij kunnen die integreren in deze levende systemen die wij hebben, zodat wetenschappers gewoon op een knop drukken en het werk voor hen gedaan wordt. En zij weten niet wat er achter de schermen gebeurt, maar dan – poef! – komt die betere sequentie voor hen tevoorschijn.

Terug in Afrika, waar al dan niet quantum dot tatoeages geïmplanteerd worden terwijl ik dit typ, heeft Moderna zojuist plannen aangekondigd voor een nieuwe fabriek voor de productie van mRNA vaccins. Het bedrijf trekt $500 miljoen uit om de fabriek in Kenia te bouwen, buiten het bereik van nieuwsgierige Westerse regelgevende instanties.

  Landen met hoge Covid-19 vaccinatiecijfers hadden allemaal een buitengewone oversterfte in 2021, wat er op wijst dat de prikken de schuldige zijn

Waar de controle niet kan worden vermeden, zal binnenkort kunstmatige intelligentie worden gebruikt om het regelgevingsproces te versnellen – niet dat dat om te beginnen al een enorme hindernis was. Als klap op de vuurpijl legt de vice-president en hoofd informatiebeheer van Pfizer uit hoe zij het systeem zullen bespelen:

In de toekomst denken wij dat AI ons kan helpen voorspellen met welke vragen de regelgevers waarschijnlijk terug zullen komen. Wij kunnen dan misschien onze aanvragen verbeteren door van tevoren te voorspellen wat de regelgevers waarschijnlijk zullen vragen, en die antwoorden van tevoren klaar te leggen.

Welkom in de Vierde Industriële Revolutie, waar machines vaccins maken die door machines worden gereguleerd en ingespoten in biomechanische mensen die door machines worden gevolgd.

Geen einde in zicht – tenzij wij er een eind aan maken

Bij het onderzoeken van de wereldvreemde ideeën van het transhumanisme – en zijn megalomane tegenhanger, de technocratie – stel ik altijd drie vragen:

1) Wat zijn hun uitgesproken ambities?

2) Is de technologie wel haalbaar?

3) Zullen de bedrijven deze producten werkelijk verkopen (of anders, zullen de regeringen ze kunnen opleggen)?

Ten eerste is het duidelijk dat Big Pharma de openlijke ambitie heeft om eindeloze mRNA-vaccins te genereren met behulp van kunstmatige intelligentie. Verder willen technocratische elites zoals Bill Gates en Robert Langer dat menselijk vee getatoeëerd wordt met fluorescerende nanodeeltjes om hun vaccinatiestatus te kunnen volgen, te beginnen met de Derde Wereld. Het is gemakkelijk voor te stellen dat de rest van ons de volgende is.

Erger nog, soortgelijke ambities koesteren talrijke partners (en concurrenten) in het World Economic Forum, Silicon Valley, de Chinese Communistische Partij, en elders. Dit is geen wereldwijde samenzwering – dit zijn publiekelijk verklaarde plannen.

Ten tweede bestaan er reeds vaccins en onderhuidse opsporingstechnologieën die door AI gegenereerd worden, en die worden snel beter.

Ten derde is de virusvrezende massa nu geconditioneerd om zich te onderwerpen aan elke technologie die “veilig en doeltreffend” geacht wordt. Deze bange horde is er ook klaar voor om te eisen dat u zich ook onderwerpt.

Op de een of andere manier, tegen alle verwachtingen in, is de menselijke geest niet gebroken. Er is een aanzwellende beweging om de vaccinatie-mandaten in de Westerse wereld af te schaffen. Onbuigzame zielen zijn de straat op gegaan in massale protesten. Naarmate het harde bewijs van vaccinaties zich opstapelt, kunnen we verwachten dat deze strijd zich ook in de rechtbanken zal afspelen. Scholen, particuliere bedrijven en verschillende regeringen zwichten voor de wil van het publiek en laten hun mandaten en beperkingen vallen. Maar deze druk moet onophoudelijk zijn, willen wij het tij kunnen keren.

De transhumanistische ambitie, uitgevoerd door technocratisch beleid, is om de mensheid door middel van technologie te veranderen. Het is een waanzinnig streven naar volmaaktheid, hoe men die ook benadert – volmaakte gezondheid, volmaakte cognitie, volmaakte machines. Deze ambitie zal nooit verdwijnen. Maar als een duivel die in de onderwereld geketend is, kan hij bedwongen worden.

De eerste stap is bewustmaking van het publiek. De tweede is een moedig persoonlijk standpunt. De derde is actie van de gemeenschap. De laatste, en meest blijvende, is de institutionele bescherming van onze rechten, onze privacy, en onze lichamelijke autonomie.

Deze strijd tegen de machine zal pas ophouden als de laatste batterij leeg is. Bereidt u voor op een eeuwigdurende oorlogsvoering. Van wensdenken kan geen sprake zijn, maar er is maar één houding die wij moeten aannemen – wij zullen dit winnen.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Mike Yeadon – Tijdschema naar TirannieVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDe Nieuwe Wereldorde die wordt voorbereid onder het voorwendsel van oorlog in Oekraïne
Volgend artikelDe Globalistische wereldorde is nu eindelijk en echt aan het afbrokkelen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

  1. ze kunnen het proberen en zal ook wel zeer korte tijd lukken .maar een haastig verderf zal hen treffen .nml een vuur uit de hemel. want de aarde wordt gereinigd van alle zondige .En de volgelingen van de schepper (christus michael josua allemaal dezelfde )van alle tijden krijgen een nieuwe aarde . Openbaring

  2. Dit verhaal past prima in wat er in het bijbelboek Openbaring beschreven word, zonder die QR code en de prikken zal je niet kunnen kopen of verkopen. dus Johannes op Patmos kreeg het visioen en in deze tijd gaat het werkelijkheid komen als men niet opstaat tegen het WEF en meer van deze duistere groepjes

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in