“Hoogstwaarschijnlijk” militair ontwikkeld COVID, gelekt uit lab

5

De goed gecoördineerde propaganda valt langzaam uit elkaar, nu deskundigen tot de conclusie komen dat wat ons verteld is natuurlijk niet klopt. Dit brengt ons halverwege, maar waarom probeerden de Chinezen dit uit een database te verwijderen? Zou de agenda veel sinisterder kunnen zijn?

Foto voorpagina ter illustratie © The National Guard / Flickr (CC BY 2.0)

Het duurt doorgaans veel langer voordat de waarheid algemeen bekend wordt dan de nauwkeurig georkestreerde propaganda waaraan wij allen dagelijks worden blootgesteld, maar uiteindelijk heeft de waarheid de neiging naar de oppervlakte te komen.

Dit lijkt ook het geval te zijn met de oorsprong van SARS-CoV-2, aangezien we nu meer mainstream media beginnen te zien die melden wat alternatieve media al maanden zeggen, namelijk dat de meest waarschijnlijke oorsprong van het virus een laboratorium is.

Momenteel is het gangbare verhaal dat, hoewel het misschien toch een laboratorium creatie was, het zeker geen deel uitmaakt van een biowapen project.

Nou, dat brengt ons tenminste halverwege, en dat is goed nieuws. Persoonlijk, zou ik de biowapen invalshoek nog niet verwerpen. Uiteindelijk zouden we er wel eens achter kunnen komen dat deze pandemie toch het resultaat was van een biowapenprogramma, en dat is precies de reden waarom ik denk dat we onderzoek naar de werking van biologische wapens permanent moeten verbieden. De risico’s voor de volksgezondheid zijn gewoon te groot, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Zoals onderzoeksjournaliste Alison Young opmerkt in een recente opinie-editie van USA Today, waarin ze een aantal huiveringwekkende bijna-ongelukken beschrijft met extreem dodelijke ziekteverwekkers die tot een regelrechte ramp hadden kunnen leiden, ware het niet door puur geluk:1

“Het risico dat een virus dat in een laboratorium is vrijgekomen – in de gemeenschap gebracht door een werknemer die niet wist dat hij geïnfecteerd was of door het lekken van besmettelijk afval – een dodelijke uitbraak kan veroorzaken, is al vele jaren een groeiende zorg.

In Amerika hebben wetenschappers en leden van het Congres … en het onpartijdige Government Accountability Office al jaren hun bezorgdheid geuit. In rapporten en hoorzittingen hebben zij hun bezorgdheid geuit over het feit dat de proliferatie van laboratoria die werken met hoog-risico pathogenen de totale dreiging doet toenemen van een opzettelijke of accidentele vrijlating van laboratoria die een catastrofale uitbraak veroorzaakt …

Als de Covid-19 pandemie veroorzaakt zou blijken te zijn door een laboratoriumongeluk, zou dat verstrekkende gevolgen hebben voor het versnipperde en geheimzinnige toezicht op biologisch onderzoek in de Verenigde Staten en de rest van de wereld, dat momenteel sterk afhankelijk is van de wetenschappelijke gemeenschap om zichzelf te controleren”.

US State Department vermoedt laboratorium lek

In een interview van 21 maart 2021 met Sky News Australia2 (video hierboven), zei David Asher, voormalig hoofdonderzoeker van de taskforce van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken die de oorsprong van Covid-19 onderzocht, dat de gegevens die zij verzamelden “ons het gevoel gaven dat het Wuhan-instituut hoogstwaarschijnlijk de bron was van de Covid-pandemie”.

Volgens Asher lijken drie werknemers van het Wuhan Institute of Virology (WIV) die werkten met het RatG13 Coronavirus – de meest nabije verwant met SARS-CoV-2 geïdentificeerd tot op heden – de eerste cluster van gevallen van Covid-19 te zijn geweest. Zij werden al in oktober 2019 ziek met symptomen die consistent zijn met Covid-19. Ten minste een van de werknemers moest in het ziekenhuis worden opgenomen.

Hij wijst er ook op dat er bewijs is in de genetische volgorde van SARS-CoV-2 dat suggereert dat het synthetisch is gewijzigd. De genetische structuur heeft van een vleermuis Coronavirus gecombineerd met een schubdier receptor en “een soort gehumaniseerde muizen transceptor.” “Deze dingen zijn niet logisch”, zegt Asher, die eraan toevoegt dat deskundigen over de hele wereld het erover eens zijn dat de kans dat deze configuratie in de natuur voorkomt “zeer klein” is.

Een andere verontrustende aanwijzing dat er iets mis was bij het WIV was het neerhalen van een WIV-database door de Chinese regering in september 2019. Volgens de Chinezen werd dit gedaan vanwege “duizenden hack-pogingen”.

Asher wijst er echter op dat rond dezelfde tijd ook veel andere databases offline werden gehaald. De Chinezen probeerden ook gegevens te verwijderen die waren geplaatst in een Europese database met virale sequencing van patiënten die Covid-19-gerelateerde symptomen vertoonden.

SARS-CoV-2, een verdachte biowapenvector

Interessant is dat de sequenties in de Europese database ook adenovirus bevatten, wat een vaccinvector is. Dit, zegt Asher, zou erop kunnen wijzen dat SARS-CoV-2 deel uitmaakt van een vaccinatieprogramma.

Het is niet logisch om een vaccin te maken voor om het even welk virus waar men toevallig aan werkt. Maar het komt wel overeen met een biologisch wapenprogramma. Dat wil zeggen, eerst wordt een biologisch wapen gemaakt, en dan wordt een tegengif, zoals een vaccin, ontwikkeld om je eigen bevolking en je bondgenoten te beschermen.

  Het vaccinmoordwapen van de globalisten is het speerpunt van hun ontvolkingsagenda

In een eerder artikel van The Sun, wordt Asher geciteerd die zegt dat het WIV “een geheim, geclassificeerd programma uitvoerde”, en dat “Naar mijn mening … het een biologisch wapenprogramma was”. Hij beschuldigt China echter niet van opzettelijke verspreiding, wat ook niet logisch zou zijn vanuit het oogpunt van een biowapen. In plaats daarvan zegt hij dat hij gelooft dat het een wapendrager was die, tijdens de ontwikkeling, “op de een of andere manier is uitgelekt”.

Dit komt overeen met een evaluatierapport van 27 maart 2020 van de Amerikaanse inlichtingendienst van Defensie, waarin staat dat SARS-CoV-2 waarschijnlijk per ongeluk was vrijgekomen uit een laboratorium voor besmettelijke ziekten. Volgens Newsweek, “Het geheime rapport, getiteld ‘China: Origins of COVID-19 Outbreak Remain Unknown’, sloot uit dat de ziekte genetisch gemanipuleerd was of opzettelijk was vrijgelaten als een biologisch wapen”.

In een artikel in Politico van 8 maart 20217 wees columnist Josh Rogin er ook op dat “toen de pandemie nog maar enkele maanden aan de gang was, een groot deel van de regering al geloofde dat het virus ontsnapt was uit het WIV-laboratorium, in plaats van van een dier op een mens te zijn overgesprongen …”.

Tekenen van schuld

Asher vertelde ook aan Sky News dat hij nog nooit zo’n systematische doofpotaffaire heeft gezien, en The Sun citeert hem als hij zegt dat “Motief, doofpotaffaire, samenzwering, alle kenmerken van schuld worden hiermee geassocieerd”.

Ongeacht hoe het virus is ontstaan, Asher is ondubbelzinnig over het gedrag van China dat heeft geleid tot een globale pandemie, omdat ze het sluiten van de grenzen vertraagden en zelfs beweerden dat het virus zich niet van mens op mens leek te verspreiden, terwijl er duidelijke aanwijzingen waren dat dit wel het geval was. Al vanaf het begin van de pandemie klaagden mensen in het geheim over het gebrek aan transparantie van China. Zoals gerapporteerd door RTE.

“China houdt vol dat het tijdens de eerste dagen van de uitbraak transparant was en de WHO ’tijdig’ informatie heeft verstrekt. De WHO heeft China zelfs publiekelijk geprezen voor zijn openheid en medewerking. Maar achter de schermen klaagde de Ier die de noodhulp leidde dat ze niet de informatie of toegang kregen die ze nodig hadden.

In uitgelekte opnames die in handen kwamen van Prime Time is te horen hoe Dr. Michael Ryan de zaak vergelijkt met China’s doofpotaffaire tijdens de SARS-uitbraak in 2003. “Dit is precies hetzelfde scenario, eindeloos proberen updates uit China te krijgen over wat er aan de hand was in Guangdong en dan, bang”, zei hij.

“De WHO kwam daar nauwelijks ongeschonden uit, gezien de problemen rond de transparantie in Zuid-China … We moeten hier een andere versnelling inschakelen”.

“Er is geen bewijs van overdracht van mens op mens is niet goed genoeg”, zegt Dr. Ryan in de opnames. “We moeten de gegevens zien, we moeten voor onszelf de geografische spreiding, de tijdlijn, de epicurve en dat alles kunnen bepalen”, zegt hij.

Chinese wetenschappers probeerden China van het virus te distantiëren

In een artikel van 22 maart 2021 meldde The Sun ook dat e-mails van Dr. Shi Zhengli van het WIV, verkregen door U.S. Right to Know (USRTK) via verzoeken om vrijheid van informatie, “laat zien hoe Chinese wetenschappers vochten om de schuld” voor de pandemie weg te schuiven van China en Wuhan.

Om zich van het virus te distantiëren, probeerden zij aanvankelijk om het een andere naam te geven, aangezien SARS-CoV-2 het in verband brengt met de Chinese SARS-uitbraak van 2003. Shi stelde voor het virus TARS-CoV of HARS-CoV te noemen, om het duidelijk te onderscheiden van de Chinese SARS-uitbraak.

Zij vreesden ook dat het virus bekend zou worden als het “Wuhan Coronavirus” of “Wuhan longontsteking”. De poging van de wetenschappers om de wetenschappelijke naam te veranderen “toont hun inlijving in politieke processen,” zegt Gary Ruskin, uitvoerend directeur van USRTK, eraan toevoegend dat “De macht om te benoemen is de macht om te definiëren”.

Congres eist informatie van de NIH

Ander goed nieuws is een brief van 18 maart 2021 van de Commissie Energie en Handel van het Amerikaanse Congres aan de directeur van de National Institutes of Health, Dr. Francis Collins, waarin wordt gevraagd om “informatie, bijstand en het nodige leiderschap” van het agentschap “om een onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek naar de oorsprong van de Covid-19 pandemie te bevorderen”.

  ZEER DRINGEND: De vruchtbaarheidscrisis in mRNA-landen wordt dieper

In de brief citeren zij Stanford professor David Relman, die in een commentaar van november 2020 in het tijdschrift PNAS stelde dat:

“Een vollediger begrip van de oorsprong van Covid-19 dient duidelijk de belangen van elke persoon in elk land op deze planeet. Het zal verdere beschuldigingen beperken en de kans op conflicten verkleinen; het zal leiden tot effectievere reacties op deze pandemie, evenals inspanningen om te anticiperen en de volgende te voorkomen.

Het zal ook onze discussies over risicovolle wetenschap vooruithelpen. En het zal nog iets anders doen: het in kaart brengen van de oorsprong van Covid-19 zal helpen om de aard van onze zeer precaire coëxistentie in de biosfeer te verduidelijken”.

De commissie benadrukt ook dat terwijl de WHO probeerde de oorsprong van het virus te onderzoeken en had toegezegd zich te laten leiden door de wetenschap en geen enkele hypothese uit te sluiten, zij deze belofte niet is nagekomen, omdat China “het team geen volledige toegang of onafhankelijkheid” heeft verschaft.

Zonder een grondig onderzoek in te stellen, maar veeleer steunend op door de Chinezen verstrekte informatie, verwierp het team ronduit de theorie dat het virus uit het laboratorium afkomstig was en kondigde het aan dat deze geen deel meer zou uitmaken van hun onderzoek.

Binnen enkele dagen nam de directeur-generaal van de WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, de afwijzing van het team terug door te zeggen: “Ik wil duidelijk maken dat alle hypotheses open blijven en verder onderzocht moeten worden”. Misschien realiseerde hij zich dat de WHO op het punt stond een zo ernstige public relations fout te maken dat het zich nooit meer zou herstellen.

China beroept zich op “privacywetten” om het delen van cruciale gegevens te voorkomen

In antwoord op vragen waarom China weigerde originele patiëntengegevens te delen met het onderzoeksteam van de WHO, beweert het Chinese hoofd van het gezamenlijke WHO-team dat dergelijke gegevens niet kunnen worden gekopieerd en gedeeld vanwege privacy- en gegevensbeschermingswetten.

Zoals opgemerkt door OneShared.World oprichter Jamie Metzl in een tweet, klinkt dit als een dubieuze rechtvaardiging gezien het feit dat de Chinese regering “onder dwang genetische monsters neemt van Oeigoeren en Tibetanen,” een praktijk waarover The New York Times in juni 2020 berichtte. Bovendien, merkt Metzl op, “Als geanonimiseerde gegevens veilig kunnen worden gedeeld in democratieën, dan kan het overal veilig worden gedeeld”.

Het onderzoek van de WHO was vanaf het begin bezoedeld

Tenslotte, hoewel niet besproken in de brief van de Congressional Committee on Energy and Commerce, was het onderzoeksteam van de WHO vanaf het begin ernstig partijdig, dankzij de aanwezigheid van Peter Daszak, Ph.D., voorzitter van EcoHealth Alliance, een non-profit organisatie gericht op pandemie preventie die nauw samenwerkte met vleermuis coronavirus onderzoekers bij het WIV, waaronder Shi.

Daszak bleek ook een centrale rol te hebben gespeeld in het vroege complot om de labo-oorsprong van SARS-CoV-2 te verdoezelen door een wetenschappelijke verklaring op te stellen waarin dergelijk onderzoek werd veroordeeld als “samenzweringstheorie”. De mainstream media hebben sindsdien verwezen naar en vertrouwd op deze gefabriceerde “consensus” verklaring om tegenargumenten te “ontkrachten”.

Werd door de VS gefinancierd onderzoek gebruikt in het Chinese biowapenprogramma?

De Commissie Energie en Handel stelt de kwestie aan de orde van het feit dat de VS mogelijk het onderzoek heeft gefinancierd dat resulteerde in SARS-CoV-2, en dat ook het Chinese leger hierbij betrokken kan zijn geweest. Volgens de brief heeft de Amerikaanse regering “vastgesteld dat het WIV heeft samengewerkt aan projecten met het Chinese leger,” en “zich beziggehouden met geclassificeerd onderzoek … namens het Chinese leger sinds ten minste 2017”.

Het is absoluut noodzakelijk om niet alleen te bepalen waar SARS-CoV-2 vandaan komt, maar ook hoe en of NIH’s financiering en onderzoek naar projecten bij het WIV kunnen hebben bijgedragen aan SARS-CoV-2. ~ U.S. Congressional Committee on Energy and Commerce

Aangezien de NIH “gain-of-function” onderzoek naar Coronavirussen in het WIV heeft gefinancierd via subsidies aan de EcoHealth Alliance, zou dit kunnen betekenen dat de VS onderzoek heeft gefinancierd dat uiteindelijk is gebruikt in een Chinees militair biowapenprogramma.

“Het is dan ook van het grootste belang om niet alleen vast te stellen waar SARS-CoV-2 vandaan komt, maar ook hoe en of de financiering door het NIH van en onderzoek naar projecten bij het WIV kunnen hebben bijgedragen aan SARS-CoV-2”, zo staat in de brief.

De brief bevat een lange lijst van verzoeken om informatie, waaronder:

 • Alle informatie die het NIH heeft over laboratoriumongevallen bij het WIV sinds januari 2015.
 • Alle communicatie tussen NIH-medewerkers, begunstigden, sub-begunstigden, contractanten en onderaannemers met het in China gevestigde NIH, de Chinese National Science Foundation, de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention en het Chinese CDC, met betrekking tot gebeurtenissen bij het WIV tussen augustus 2019 en nu.
 • Of het WIV onderzoekers van de University of Texas Medical Branch Galveston (UTMBG) heeft uitgenodigd, zoals aangegeven in een bericht van het ministerie van Buitenlandse Zaken van april 2018, of UTMBG-onderzoekers daar uiteindelijk onderzoek hebben verricht, en alle documenten met betrekking tot dat onderzoek.
 • Alle correspondentie tussen de NIH en EcoHealth Alliance sinds 1 januari 2020, met betrekking tot financiering waarbij het WIV betrokken is.
 • De bronnen voor haar communicatie van april 2020 met EcoHealth Alliance, waarin het NIH verklaarde dat het “berichten had ontvangen” dat het WIV “onderzoek heeft uitgevoerd … dat ernstige problemen oplevert voor de bioveiligheid”.
  De mensheid moet zich voorbij angst, onzekerheid en twijfel bewegen

Wetenschappers vragen ook om onafhankelijk onderzoek

Een twintigtal wetenschappers en beleidsdeskundigen hebben ook een open brief ondertekend waarin zij oproepen tot een onafhankelijk onderzoek naar de oorsprong van het virus, waarin een aantal tekortkomingen in het gezamenlijke onderzoek van de WHO en China worden vermeld, waaronder het feit dat er geen enkel bewijs is dat SARS-CoV-2 een volledig natuurlijke oorsprong heeft. Als het virus echt natuurlijk was, zouden we nu toch wel enig bewijs van de evolutie ervan hebben, maar we hebben niets.

Naast de tekortkomingen van de onderzoekscommissie van de WHO wordt in de brief ook uiteengezet hoe een volledig en onafhankelijk onderzoek “eruit zou moeten zien”, te beginnen met de oprichting van een multidisciplinair team, waarvan de leden “geen onopgeloste belangenconflicten hebben en geen volledige of gedeeltelijke controle door een specifieke agenda of een specifiek land”.

Zij bevelen ook aan “alle mogelijke scenario’s voor elk traject in overweging te nemen” en vervolgens de standaard forensische aanpak te volgen, waaronder het verkrijgen van volledige toegang tot alle relevante locaties, registers, logboeken, databases en monsters.

Gain-of-Function onderzoek moet verboden worden

Ik ben er vast van overtuigd dat we in de hele wereld “Gain-of-Function”-onderzoek moeten verbieden. Zoals opgemerkt door Marc Lipsitch in zijn recensie uit 2018, “Why Do Exceptionally Dangerous Gain-of-Function Experiments in Influenza?”

“Experimenten om potentiële pandemische pathogenen (PPP’s) te creëren zijn bijna uniek in die zin dat zij bioveiligheidsrisico’s met zich meebrengen die veel verder reiken dan de experimentator of het laboratorium dat ze uitvoert; een accidentele introductie zou, zoals de naam suggereert, kunnen leiden tot de wereldwijde verspreiding van een virulent virus, een bioveiligheidsincident op een nooit eerder vertoonde schaal …

Hoewel er onbetwistbaar bepaalde vragen zijn die alleen kunnen worden beantwoord door middel van “gain-of-function” experimenten in hoog pathogene stammen, zijn deze vragen beperkt en onwaarschijnlijk om volksgezondheiddoelstellingen zoals vaccinproductie en het voorspellen van een pandemie op zinvolle wijze te bevorderen.

Alternatieve benaderingen van experimentele influenza virologie en karakterisering van bestaande stammen zijn over het algemeen volkomen veilig, beter doorvoerbaar, beter generaliseerbaar en minder kostbaar dan het creëren van PPP in het laboratorium en kunnen daardoor betere informatie voor de volksgezondheid opleveren. Vrijwel alle bevindingen van recente PPP-experimenten die zijn aangehaald vanwege hun waarde voor de volksgezondheid, waren immers voorafgegaan door soortgelijke bevindingen met gebruikmaking van veilige methoden”.

Hoewel de oorsprong van SARS-CoV-2 nog steeds niet onomstotelijk is bewezen, werd in een publicatie uit 2015 in Nature besproken hoe een “in het laboratorium gemaakt Coronavirus dat verwant is aan SARS” dat in staat is menselijke cellen te infecteren, de discussie had aangewakkerd over de vraag of dit soort onderzoek de risico’s waard is of niet:

“Hoewel de omvang van het risico moeilijk in te schatten is, wijst Simon Wain-Hobson, een viroloog aan het Pasteur Instituut in Parijs, erop dat de onderzoekers een nieuw virus hebben gecreëerd dat ‘opmerkelijk goed groeit’ in menselijke cellen. Als het virus zou ontsnappen, zou niemand het traject kunnen voorspellen”, zegt hij.

Met terugblikken hebben we nu een veel duidelijker idee van wat het vrijkomen van een dergelijk virus kan doen. We mogen van geluk spreken dat SARS-CoV-2 ordes van grootte minder dodelijk bleek dan aanvankelijk werd vermoed, hoewel de inperkingsmaatregelen van de overheid ook verwoestend en dodelijk bleken te zijn. Als dit soort onderzoek wordt voortgezet, zullen we de volgende keer dat er een lek is, misschien lang niet zo veel geluk hebben.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Kunnen mRNA gentherapie injecties uw DNA blijvend veranderen?

Vorig artikelExtreme vaccin-schade: 74-jarige man verliest huid na Covid-19 vaccin
Volgend artikelInmiddels 4.576 DODEN 199.213 Letsels: Europese database van bijwerkingen van COVID-19 ‘vaccins’
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. Ik houd het er op dat de reden dat het uit de database is verwijderd de mogelijke triljoenen claims zijn. Dan is China in een keer bankroet en alle activa in het buitenland kwijt.

 2. Ik kan maar 1 ding zeggen:
  volg George Webb (YT -Blackberry RS – neighbourhood news hour )
  volg Mark Kulaks ( YT – housatonic live , geblockt)

 3. The Epoch Times geeft op you tube al meteen inzicht in de ontwikkeling van het virus in een zeer vroeg stadium. Nu een jaar geleden.
  Titel : The First Documentary Movie on Tracking Down the Origin of CCP ( Corona virus)
  Een documentaire van Joshua Phillip! Zeer interresant met veel ( toen ) actuele feiten.

 4. If everything starts to crumble blame the Chinese. Zo werken ze altijd die Amerikanen. Altijd zorgen dat ze kunnen zeggen: het was niet ons feestje.

  Ach ja is maar een theorie.

  Trust no one, question everything

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in