Een van de moedigste presentatoren is Stew Peters op het RVM kanaal. Zijn reputatie is nu legendarisch en hij laat zich door niets of niemand intimideren. Allen die iets willen blootleggen, allen die een kennis hebben die zij aan de mensen willen en moeten doorgeven, komen tot hem. Hij geeft ze een stem, schrijft Norbert Heuser.

Stew Peters van StewPeters.tv vestigde onlangs de aandacht op de hashtag “Pfizerleak” op Twitter, die begin september de ronde deed.

Stew Peters wilde weten wat het grafeenoxide in het vaccin te betekenen had. Om dat te doen, nodigde hij Karen Kingston uit om met hem te praten. Karen Kingston is een voormalig werkneemster van de farmaceutische reus Pfizer. Zij is zeer goed op de hoogte van wat daar gebeurt en heeft de oorlog verklaard aan de methoden en praktijken van het bedrijf. Ik woon in de VS, in Florida, en hier kun je heel goed zien hoe de zoektocht naar de waarheid en de ontmaskering van de valse narratieven steeds meer in de publiciteit komen.

Vandaag wil ik met jullie een gesprek delen dat hij had met Karen Kingston. Het draait om de kwestie van de ingrediënten in de BioNTech/Pfizer vaccins. Met name de informatie dat het Covid-19 vaccin van Pfizer grafeen of grafeenoxide bevat, leidt tot grote bezorgdheid onder de wereldbevolking. En blijkbaar niet zonder goede reden.

Karen Kingston bevestigt dit in niet mis te verstane bewoordingen. Ze zegt dat grafeenoxide een zeer goede elektrische geleider is en zeer magnetisch. Dit zou kunnen worden gebruikt om mensen op het internet aan te sluiten, een plan dat reeds publiekelijk is aangekondigd door de uitvoerders van de “Great Reset” en de voorstanders van het “transhumanisme” (een soort mens 2.0, een mengeling van mens en cyborg). Een plan gepromoot door Elon Musk en Bill Gates.

In minuut 01:35 tot 02:00 zegt ze:

“Dit is 100 procent waar en het is onweerlegbaar. Het is belangrijk te weten dat de mRNA-vaccins zogenaamde PEG-nanopartikels bevatten (n.v.d.r. minuscule deeltjes gemaakt van lipidenlagen voor de toediening van geneesmiddelen in het lichaam). Als je naar het octrooi van Moderna kijkt, zul je daar lezen dat het een formule bevat voor de lipide nanodeeltjes”.

Het wordt steeds duidelijker dat ook deze afschuwelijke “samenzweringstheorie” kennelijk waar is. In Japan zijn onlangs 1,6 miljoen doses Moderna-vaccin uit de handel genomen omdat in ten minste één van de partijen metaaldeeltjes waren aangetroffen. “De deeltjes reageerden op magneten, daarom wordt vermoed dat ze metaal zijn” werd in de Japanse media gemeld. het zouden heel goed de grafeenoxidedeeltjes kunnen zijn, want die zijn sterk magnetisch.

Karen Kingston legt uit dat het identificeren en koppelen van dergelijke informatie moeilijk is. Zij legt uit dat zij bijzonder deskundig is op het gebied van intellectuele eigendom en juridische analyse. Zij stelt deze vaardigheid ter beschikking van artsen, maar ook van farmaceutische bedrijven en consumenten. Zij schrijft ook wetenschappelijke artikelen en voert klinische analyses uit.

Iedereen die nog steeds denkt dat het desinformatie en een samenzweringstheorie is dat grafeenoxide in vaccins zit, moet kennis nemen van deze bronnen, studies en metastudies hier:
Laboratoriumanalyse van Pfizer/BioNTech vaccin door Spaanse wetenschappers
Scanning- en transmissie-elektronenmicroscopie onthullen grafeenoxide in CoV-19-vaccins
Grafeenoxide en de elektromagnetische absorptie van 5G

De eerste van de Spaanse studies was ook het voorwerp van factcheckers die bij de analyse van de ingrediënten gewoon weglieten dat in de farmaceutische industrie hulpstoffen zoals adjuvantia niet bij de ingrediënten hoeven te worden vermeld. En wat moet de farmaceutische industrie ervan weerhouden grafeenoxide als hulpstof gewoon “onder de tafel” te laten liggen? Vooral als het doel van de vaccinatie kan zijn om dit grafeenoxide in mensen te krijgen zonder dat het bekend wordt?

Hier is het gesprek tussen Karen Kingston en Stew Peters, en daaronder in het Nederlands vertaald:

Stew Peters: (00:13):
We hebben kortgesloten met factcheckers, met enkele onafhankelijke onderzoekers die hebben geprobeerd de bevindingen van de Spaanse onderzoekers van Lakita Columna te weerleggen – oorspronkelijk gepresenteerd door Dr. Jane Ruby hier op de Stew Peter Show. Deze video laat zien dat grafeenoxide, een giftige substantie, een gif, is aangetroffen in de vaccins van Pfizer. Deze onderzoekers ontdekten later dat hetzelfde gold voor Moderna. En AstraZeneca wordt nu getest als gevolg van onze rapportage. De waarheid is hier. USA Today, redactionele artikelen, allemaal gefinancierd door de cabal, hebben mij en Dr. Jane Ruby voor leugenaar uitgemaakt omdat we deze bevindingen met de wereld deelden.

En een video die inmiddels meer dan een miljoen views heeft op Rumble. We hebben het advies ingewonnen van vele medische deskundigen, wereldberoemde artsen: Dr. Jane Ruby, Dr. Tenpenny, Dr. Judy Mikovits, Dr. David Martin. Ze hebben allemaal dit rapport bevestigd. Maar ondanks al deze bevestigingen gaan de aanvallen op onze waarheid op Twitter door. Je hebt misschien gehoord van de nummer 1 Pfizer klokkenluider de laatste tijd.

We willen weten wat er in zit (de vaccins). We willen weten of het van tevoren gepland was en wie er achter zat. We willen weten wat we moeten geloven, dus vandaag krijgen we de bevestiging die we nodig hebben. Het is moeilijk om documenten op juistheid te controleren. Het is moeilijk publiekelijk beschikbare ingrediënten te controleren. Het is moeilijk om de feiten van Karen Kingston te controleren. Zij is een voormalig werknemer van Pfizer en momenteel een analiste voor de farmaceutische industrie en de sector medische hulpmiddelen. Karen, dank je wel dat je hier bent.

Wij stellen je moed zeer op prijs. Wij bewonderen je wens om de waarheid aan het licht te brengen achter wat mij althans een van de ergste, zo niet de ergste agenda lijkt die de mensheid ooit heeft gehad.

Karen Kingston: (01:50):
Dank je dat je me een platform geeft om mijn bevindingen te delen en de waarheid te verspreiden. En je hebt gelijk. Het is erg moeilijk om deze informatie te vinden en het met elkaar verbinden. Ik heb een uniek stel vaardigheden. Dat is wat ik doe in de industrie. Ik analyseer de intellectuele eigendom en de juridische situatie van artsen, farmaceutische bedrijven en consumenten. En dan ben ik ook nog een wetenschappelijk schrijfster en doe ook de klinische analyse. Dus je kunt niet verwachten dat iedereen deze
vaardigheden om deze informatie te vinden. De waarheid is … Ik ben … Het idee om mijn eigen onderzoek te doen kwam voort uit het besef dat de mainstream media tegen ons logen en BigTech en sociale media de waarheid blokkeerden. Dus mensen moesten hun eigen onderzoek doen. En dat is een schending van het Eerste Amendement. Dus…

Stew (02:38):
Dus, zeg het maar: zit er grafeenoxide in deze vaccins?

Karen: (02:42):
100%, het is onweerlegbaar en ik zal het je uitleggen. Het belangrijkste om te weten is dat alle MRD-vaccins zogenaamde gepegyleerde lipide-nanodeeltjes bevatten. En dat is wat we nu gaan doornemen. Dus als je naar het Moderna patent kijkt, staat er dat het een lipide nanodeeltjes formulering bevat. En als je kijkt naar het patent dat ik je ga laten zien, dan hebben ze het specifiek over verschillende ingrediënten en verschillende gepegyleerde formuleringen die alfanumerieke codes hebben. En dan vindt je ze ook nog terug in de aanvragen bij de FDA, met de IND fase 3 proeven voor Moderna en Pfizer. En je kunt ze ook vinden aan de overkant van de vijver in een UK inzending. Ik hoop dat het nu duidelijk is.

Dit is het belangrijkste van het patent. Ik heb het patent gelezen. Het zijn 193 pagina’s plus bijlagen, en ik heb het patent gelezen op zoek naar grafeenoxide. Het staat niet in het patent omdat het een handelsgeheim is. Dus je herinnert je dat Bill Gates zei dat er een handelsgeheim was; handelsgeheimen zijn niet voor het publiek. Dus kunnen ze niet in het patent zitten.

  Corona hysterie: Britse regering besprak het doden van alle katten

Dus grafeenoxide wordt niet genoemd in het octrooi en het noemt al het andere, maar ik ga je toch bewijs laten zien dat ze grafeenoxide bevatten en het octrooi uit China dat aantoont dat ze grafeenoxide bevatten.

Stew (04:01):
Dus, laat me je gewoon vragen. Waarom zouden ze alle andere ingrediënten op het patent zetten behalve grafeenoxide als enig ingrediënt? Waarom zouden ze dat niet op het patent zetten?

Karen: (04:11):
Ik zou zeggen dat de belangrijkste reden is dat het giftig is voor mensen en dat is bekend. (Ja, en de andere reden is dat het het hoofdingrediënt is in hydrogel, wat het vloeibare AI-sjabloon is dat gebruikt wordt voor onderzoek dat Elon Musk en Bill Gates doen om een interface te maken tussen mensen en het internet.)

Stew (04:39):
Dus er is een legitieme theorie dat deze vaccins eigenlijk ontworpen zijn om een soort verbinding te creëren tussen mensen en 5G, wat dat ook is, controle over je gedachten, je herinneringen, al die dingen. Ik bedoel, zijn dat realistische en plausibele mogelijkheden?

Karen (04:56):
Dat is op dit moment niet mogelijk. Ze hebben dit ding te snel uitgebracht. Ze willen gewoon weten hoeveel ze in mensen kunnen stoppen voor ze sterven. Ik denk eerlijk gezegd…

Stew (05:05):
Dus dit is een dosisonderzoek, eigenlijk een levend dosisonderzoek, en degenen die sterven of lijden aan multiple sclerose, Keon Brady’s tremoren, de Magnetisme, al die dingen.

Karen (05:18):
Vergeet niet dat we om de zes maanden een prik moeten krijgen. Dus krijgen we om de zes maanden grafeenoxide boosters om te zien hoeveel we kunnen verdragen in het (lichaams)systeem. We gaan dat doornemen, want als je ziet dat de naties geïnjecteerd worden, waar zijn dan de proefkonijnen, weet je? En zodra ze deze technologie perfectioneren, is er een tweede plan. Ik voel me eigenlijk niet erg op mijn gemak om over deze dingen te praten, omdat ik niet graag meningen en hypotheses geef, dus hou ik het liever bij de gegevens.

Ja. Dus als je kijkt naar de scheikunde en engineering tijdschriften, zijn er deze
tijdschriften zonder peer review, noemen we kaasbladen in de industrie. Elke industrie heeft ze en zij zijn de walvissen van de industrie, de who’s who, en ze scheppen op over wat ze doen.

(05:58):
Dit artikel gaat over de gepegyleerde lipide-nanopartikels die in alle COVID-19-vaccins zitten, en er zijn vier lipiden. En, ik ga dit doornemen. Dus, de eerste lipide is cholesterol, en ons lichaam houdt van cholesterol. Het stroomt door ons bloed. Dan is er een fosfolipide. De fosfolipide kleeft aan het celmembraan. Dit maakt het celmembraan doorlaatbaar. Er is een ioniseerbare lipide. Hierdoor krijgt het een positieve ionische lading die het helpt om met het mRNA door te dringen en in de cel te komen. En dan is er nog de gepegyleerde lipide. De reden waarom zij dit hebben ontwikkeld is dat mRNA zeer onstabiel is, of het nu synthetisch of zoönotisch is, d.w.z. afkomstig van een dier of een mens. 80 graden Fahrenheit (27 graden Celsius) breekt het af. Zonlicht doodt het. Als je er op ademt, sterft het. Ik bedoel – en dat is ook wat de onderzoekers allemaal zeggen: het komt zelden voorbij de neuskeelholte van een gezond persoon.

(06:52):
Je speeksel doodt ze gewoon (de lipiden), ze kunnen niet op hun eigen overleven. Dus was er een soort biosfeer nodig die ze creëerden om dat te doen. En daarom hebben we deze vier lipiden en dan het grafeenoxide. Het interessante aan grafeenoxide is dat het 4.000 keer sterker is dan titanium en bestand is tegen temperaturen van 900 graden Celsius. Dus namen we dit zeer onstabiele virus, een man heeft deze zeer onstabiele enkelvoudige helix (RNA) genomen en het onverwoestbaar gemaakt. De polyethyleenglycollipiden (PEG) worden gemaakt door het bedrijf Sinopeg, dat in China is gevestigd. Als je nu kijkt naar de noodtoestemming voor het in de handel brengen van Pfizer, dan staan er vier lipiden in. Hoe ben ik daar achter gekomen? Als u de EMA-aanvraag van Pfizer bekijkt, zie je de vier lipiden. Ze hebben twee lipiden die elk vier lipiden bevatten.

(07:45):
Dat geldt ook voor Moderna. En die van Moderna heet een veiligheidsinformatieblad, het wordt gebruikt voor industriële producten, en het heeft een nummer, en dit is SM 10 2 van Moderna. En als u kijkt naar de aanvraag van Pfizer in het VK, dan zie je dat de twee lipiden die erin zitten ALC 0 3 1 5 en ALC 0 1 5 9 worden genoemd. Dus toen ik MSDS cast googlede (vraag me niet hoe ik aan al deze informatie kom) en enkele van deze nummers intypte, vond ik SINOPEG. Ik heb SINOGEG niet gevonden door te googlen op SINOGEG. Ik typte letterlijk het MSDS nummer in. Dus als je naar de website gaat, zie je de extreem lange, ik weet het niet, honderd alfanumerieke namen voor elk van deze lipiden. En je ziet ze onder een tabblad genaamd COVID-19 hulpstoffen. En er staat polyethyleenglycol peg 2000, toch?

(08:39):
En hier zie je dat er ALC 0 1, 5 9 staat en dit bedrijf is gevestigd in China. In het Moderna-octrooi worden de verschillende polyethyleenglycolen 200, PEG 200 en PEG 2000 genoemd, die onder de COVID 19 hulpstoffen in SINOPEG voorkomen. Dus het is daar. Het is gemaakt in China. Er zijn dus andere mRNA-vaccins die niet in de Verenigde Staten worden verkocht. Je kunt die hulpstoffen hier ook vinden aan de hand van het nummer, het nummer in het MSDS. Als je wilt weten wat grafeen is, legt Sinopeg het als volgt uit: Grafeen gefunctionaliseerd met polyethyleenglycol (PEG) met kern-schilstructuur voor energieopslag: gecombineerde mechanische en elektrische prestaties. Van grafeen wordt dus gezegd dat het als een elektrische geleider fungeert. Sommige studies van het National Institute of Health (NIH) zeggen dat wanneer grafeen een positieve lading krijgt, het alles vernietigt waarmee het in contact komt.

(09:36):
Het kan een geleider van elektriciteit zijn. Als het een positieve lading heeft – en dat is wat het zegt in alle NIH studies en Moderna en zo – als grafeen een positieve lading krijgt, vernietigt het alles waarmee het in contact komt. Op dit moment zijn ze niet geladen. Ze zijn geneutraliseerd. Je vraagt af of het een positieve lading heeft om in de cel te komen? Dat is de andere lipide, de ioniseerbare lipide, die het de positieve lading geeft voor celwand penetratie. Ze hebben een neutraal veld. Maar als zij in een elektromagnetisch veld terechtkomen dat een positieve lading activeert, zal er potentiële schade en mogelijk zelfs de dood optreden, afhankelijk van waar deze nanodeeltjes in het lichaam van de mensen terecht zijn gekomen en hoeveel ervan.

Stew: (10:21):
Het is dus duidelijk dat ze tegen de wereld liegen en dit proberen te verbergen. Dat is het geheime ingrediënt. Editorials, USA Today en alle andere publicaties die dit programma hebben beoordeeld, liegen volgens mij ronduit. We zullen zo meteen zien wie hierbij betrokken is, want ik je wil vragen is waarom ze grafeenoxide gebruiken. Het is een giftige stof. Het is giftig. Waarom gebruiken ze het?

Karen: (10:49):
Omdat het een goede geleider van elektriciteit is, kan het een magnetisch veld creëren. Dus het kan je letterlijk verbinden met het internet. Dat is de reden.

Stew: (11:02):
Oké. Ik wilde alleen zeker weten dat ik het goed heb. Omdat ik weet dat je je niet op je gemak voelt met het uiten van je mening en dat soort dingen. Ik wil er alleen zeker van zijn dat het kan. Dat is waartoe het in staat is.

  Ineenstorting op komst: Europese naties beginnen voedsel en brandstof te rantsoeneren

Karen: (11:13):
Ja. Ik bedoel, ik heb nog geen kans gehad om dat te doen, maar ik kan waarschijnlijk meer informatie vinden in sommige technische publicaties en AI publicaties over hoe grafeenoxide een geweldig …

Stew: (11:24):
Waar het op neerkomt is: het is gif, het is giftig. Als het een positieve lading heeft, vernietigt het alles waarmee het in contact komt. Het is giftig voor mensen; het zou daar niet moeten zijn en toch is het er. Dat was wat ik moest weten. Wie zit erachter? Dat is wat ik graag zou willen weten. Wie zit er achter dit alles?

Karen: (11:40):
Nou, ik weet het niet … wacht even … Ik heb dit niet opgeschreven, maar er is een bedrijf genaamd Shanghai Nanotech dat een patent heeft aangevraagd op grafeenoxide voor gebruik in COVID-19 hulpstoffen. Dit is een ontmoeting met hen op hun hoofdkwartier.
En dit is, geloof ik, Tal Zaks, de hoofd technologie van Moderna. En er is een pagina op de website van de Wereldgezondheidsorganisatie die hierover spreekt, over de wereldwijde rol en hoe er moet worden samengewerkt aan deze COVID-19 vaccins. Het kwam ergens vorig jaar ter sprake. En je zult de gebruikelijke verdachten daar zien. Je ziet, bijvoorbeeld, Peter Gassnac (?) en de namen van Moderna en verschillende namen van de NIH en NIAID. Er is dus een grote groep miljardairs en miljonairs die de ontwikkeling en uitvoering van deze producten vele, vele malen hebben gecoördineerd.

Stew: (12:43):
Dus, als je dat weet, als je die bevestiging brengt, waarom zouden ze, ik bedoel, dat is een mening. Zeg het me als je je ongemakkelijk voelt bij het antwoord, maar ik moet het vragen. Waarom zouden mensen als president Trump, Ron DeSantis, Sean Hannity… welk aandeel hebben zij in het spel? Hoe konden ze het niet weten? Is dat zo? Ik bedoel, als ze dat niet deden…

Karen (13:05):
Het is onmogelijk dat ze zoiets kunnen weten. Ik wil… Toen ik – sorry – toen ik erachter kwam, toen ik dit las, wist ik niet dat een vrouw zo hard kon huilen als ik. Dus stuurde ik op 26 mei een e-mail met deze informatie naar ongeveer 30 mediaorganen. Ik stuurde een e-mail met een samenvatting. Dit zijn biowapens. Ik heb zelfs – en ik wil niemand devalueren – gesproken met Amerikaanse frontlinie dokters en zo. En nadat ik met hen gesproken had, zeiden sommige dokters nog steeds dat als je ouder of jonger dan 30 bent, je je niet moet laten vaccineren. Ik belde ze op en zei, “Wat ben je in godsnaam aan het doen? Dit zijn biowapens.” Alsof we dat niet kunnen zeggen. Dus de cognitieve dissonantie van de verdorvenheid en het kwaad van deze vaccinaties en injecties is voor iedereen moeilijk te begrijpen.

(14:00):
En je moet ook begrijpen dat in de anderhalf jaar dat ze werden ontwikkeld, iedereen die zei: “Hé, dit virus is zo erg nog niet,” belachelijk werd gemaakt. Ze werden belachelijk gemaakt. Ze werden verstoten. Artsen werden bedreigd met het intrekken van hun vergunning. Dus de waarheid kon niet naar buiten komen. En toen de mensen, allemaal, bezorgd waren over de snelheid waarmee deze vaccins op de markt werden gebracht. Ook, of er behoefte aan is.

Zelfs in de documenten van de FDA staat, “Hé, we vinden dat niemand onder de 18 deze dingen moet krijgen. We zijn bezorgd over de verspreiding van virussen.” Wanneer je dit laat zien, wordt het fabricagegedeelte van de toepassing zwart gemaakt. Niemand met een goed geweten had dat moeten goedkeuren, maar er was zo’n hersenspoeling, zo’n controle over wat de grote bedrijven ons als de waarheid wilden verkopen, wat een pak leugens was – dat het heel moeilijk te geloven is dat wanneer iemand je zegt, “Dit is (in werkelijkheid) aan de gang”. Ik zou het vergelijken met iedereen die ooit in een huwelijk heeft gezeten waar haar echtgenoot haar bedroog. Je vrienden kunnen je vertellen dat hij vreemdgaat. Er is veel bewijs, maar je wilt het niet geloven.

Je wilt geloven wat al je betrouwbare adviseurs je hebben verteld dat dit spul veilig is. Alles in de media zegt dat het veilig is, weet je. En dan zegt iemand: “Nee. Het is eigenlijk dodelijk en dat is het plan, je weet wel, geplande genocide.” Het is onmogelijk te geloven. Is dat logisch?

Stew: (15:25)
Ah, ja. En, weet je, het is gewoon moeilijk voor mij. Ik bedoel, eerlijk, ik ben ook maar een mens, weet je? Dus ik ken mensen die deze vaccinatie hebben ondergaan. Wetende hoe moeilijk het is om een gesprek te hebben met iemand die doet wat ik doe. Elke dag download ik terabytes aan informatie in mijn hersenen om uit te zoeken wat echt is. Wat niet? Wat ontbreekt er? Wat is desinformatie? Wie is de geheime staat? Wie probeert me af te leiden? Wie is de gecontroleerde oppositie? Weet je, ik bedoel, het is echt aan het gebeuren, het klinkt als een science fiction film. Maar je leeft erin, dus je begrijpt het. Ik probeer dit allemaal te verwerken zoals je het zegt. En ik kan me voorstellen dat de mensen in de media niet begrijpen dat er miljarden levens op het spel staan, of misschien begrijpen ze dat wel, wat het nog erger maakt omdat ze medeplichtig zijn.

(16:14):
Zij maken er deel van uit, de voortzetting ervan. En dan denk ik aan al die mensen die deze vaccinaties worden voorgeschreven. Luister, Karen, ik kreeg vanmorgen een e-mail. Ik kreeg vanmorgen een e-mail van een zeer bezorgde moeder van een jonge vrouw die naar een christelijke universiteit in South Carolina wil gaan. En ze gaan dit ding (vaccinatie) voor haar verplichten. Een 18-jarige jonge vrouw die haar hele leven nog voor zich heeft. En zij is slechts een van de miljoenen verhalen zoals die hier in dit land gebeuren, wat we onze jonge mensen aandoen en hen vergiftigen. En dan zijn er nog de gezondheidswerkers. Ik bedoel, ik heb in de afgelopen 48 uur een dozijn e-mails gehad van verpleegsters, dokters, mensen die in deze faciliteiten werken, in deze klinieken, in deze ziekenhuizen die te horen krijgen dat ze dit moeten doen (vaccineren) en ze willen het niet doen. Ze hebben hulp nodig. En je weet dat het Ministerie van Justitie iedereen vertelt dat ze dit kunnen doen. De gouverneurs kunnen dit opleggen, de bedrijven kunnen dit opleggen. En zo verder …

Karen: (17:16):
Er was een Ministerie van Justitie. Het is niet omdat iemand iets zegt, dat het waar is, zeker niet in de huidige regering. Oké. Het ministerie van Justitie kan zeggen, “Wij bevelen aan dat dit is verplicht.” We zeggen dat we deze vaccins verplichten, maar weet je, het is een memo. Ik heb de memo gelezen. Oké. Het is een memo geschreven door Dawn Johnson. Zij is de plaatsvervangend procureur-generaal van de president en zij zegt dat volgens Titel 21, Sectie 564, particuliere bedrijven en plaatselijke overheden vaccins kunnen opleggen die zijn goedgekeurd voor gebruik in noodgevallen. Haar interpretatie is roekeloos en ongegrond. Het is dus maar een mening. Het is niet justitiabel. Punt. En wat er met deze vaccins of injecties is gebeurd, is niet alleen een hoop leugens om mensen bang te maken zich te laten vaccineren, maar ook een schending van de mensenrechten.

  Vaccinpaspoorten: één paspoort om ze allemaal te beheersen

(18:22):
Ook heeft zij in haar memo geen melding gemaakt van Titel 21, waar deze zaak onder valt, omdat zij vier andere afdelingen van die titel hebben geschonden, namelijk de veiligheid van geneesmiddelen, de veiligheid van medicijnen en de veiligheid van vaccins. In paragraaf 5.0.2 staat dat dit onjuiste en misleidende etikettering is, omdat dit ding geen vaccin is. Er is geen voordeel voor je gezondheid als je geïnjecteerd wordt. Het enige wat het kan doen is vergiftigen, schaden en doden.

Er is dus sprake van onjuiste en misleidende etikettering. Het zegt je niet dat het grafeenoxide is, vervalste serums en (soort van) apparaten. Het is ook in strijd met sectie 5.0.1, wat weer betekent dat er met geneesmiddelen en hulpmiddelen wordt geknoeid, als het een vergif bevat, en dat is nu juist dit grafeenoxide. Het is ook in strijd met punt 3, 1, 2 0.23 van de oorspronkelijke aanvraag voor een nieuw geneesmiddel. Dus als je een I&D doet, moet je eerst de veiligheid bij dieren aantonen voordat je bij mensen gaat werken. Je hebt een memorandum van overeenstemming getekend voor zwangere ratten. Als dat je niet boos maakt dat we zwangere vrouwen een prik geven.

(19:23):
En onder I en D staat dat het onderzoek moet worden stopgezet als er sprake is van “shedding” (d.w.z. “verspreiding”, d.w.z. overdracht van uitgescheiden schadelijke stoffen van het vaccin op anderen) of als er een risico bestaat voor mensen in de vruchtbare leeftijd. We weten dat shedding bestaat. Wij weten dat er risico’s zijn voor kinderen (in de baarmoeder) in de vruchtbare leeftijd, en de FDA zelf heeft het er bij haar behandelingen met eiwit-therapieën en oncolytische (mogelijk kanker veroorzakende) virussen zelfs over dat shedding een reëel verschijnsel is en dat je eerst dierproeven moet doen. Dan moet je fase één studies bij mensen doen. En als het gebeurt, moet je controlemaatregelen nemen om degenen die geïnjecteerd worden niet te infecteren, zoals nu het geval is. Men heeft ook de paragrafen 1, 3, 1, 2, 4, 2 overtreden, die gaan over klinisch onderzoek en aanvragen voor wijzigingen. Dus dat betekent dat als een van deze dingen die ik heb gezegd – en dat zijn er minstens drie dozijn – je de proeven moet stoppen.

Stew: (20:08):
De proeven werden gestopt toen 25 mensen stierven, toen zes beagle honden stierven…

Karen: (20:12):
Ze hadden de proeven moeten stoppen toen ze de muizenstudie deden en alle muizen, 80%, binnen 24 uur stierven. En de rest stierf aan het eind van de week. Ze hadden de proeven moeten stoppen.

Stew: (20:25):
Dat is waar het op neerkomt. Er is geen drempel, of wel? Er is geen drempel. Het maakt niet uit hoeveel mensen er sterven, ze zullen doorgaan met dit onophoudelijk aandringen, nietwaar?

Karen: (20:35):
Totdat de Amerikanen hun stem verheffen en zeggen dat het genoeg is, zullen ze ons onder druk blijven zetten totdat ze Amerika in feite wegvagen. En ze richten zich op de kinderen, wat zo ontmoedigend is. Er is, weet je, geen nageslacht. Er zal geen Amerika zijn. Je weet dat mensen in de vruchtbare leeftijd er onvruchtbaar van worden. En dan lopen de kinderen het meeste risico op ernstige bijwerkingen en de dood door deze injecties. Kijk maar naar de cijfers voor milde carditis.

Stew: (21:08):
En de cijfers zullen…

Karen: (21:09):
We hebben tot 25.000 gemeld. We wisten dat dat minstens 10% was, dus 1 op 2500. Het zijn er waarschijnlijk meer als 150-250. Dat zou 4% zijn van kinderen die tientallen jaren te vroeg uit hun leven worden gehaald of sterven.

Stew: (21:20):
Het breekt mijn hart om nu te moeten onderbreken. Wil je terugkomen in deze show, want we zijn toegewijd aan de waarheid. Je bent een schat aan informatie en ik heb nog zoveel vragen dat ik dit gesprek graag met je zou voortzetten. Beloof je terug te komen? Ik bedoel, voel jij je daar goed bij?

Karen: (21:37):
Als ik me ongemakkelijk voel bij het beantwoorden van een vraag, zeg ik gewoon dat ik me ongemakkelijk voel bij het beantwoorden van een vraag. Dat kan ik openlijk zeggen.

Stew: (21:43):
Ja, ik heb er nog zoveel meer, en ik weet dat er een stortvloed van vragen zal komen op mijn sociale media en mijn DM’s en mijn Proton Mail: vraag dit aan hen. En dus wil ik de toekomstige kans om met je te praten voorbehouden.

Karen: (21:57):
Absoluut. En ik heb je een hoop documenten gestuurd van de FDA website en het patent.

Stew: (22:02):
We zullen ze allemaal op stupeters.tv zetten, Karen, dank je wel.

Karen (22:07):
Ik heb brieven geschreven naar de gezondheidsorganisaties en heb het erg druk gehad, maar na met jou gesproken te hebben, ga ik deze brieven vandaag afmaken zodat mensen ze naar hun werkgever kunnen sturen. Ze kunnen ze naar hun school sturen. Zij kunnen ze naar de zorgverstrekkers sturen en hen zeggen dat “ik recht heb op geïnformeerde toestemming”. Ik zeg niet dat het hen zal beschermen tegen ontslag. Maar het recht zal uiteindelijk zegevieren en onze grondwet zegeviert altijd. En je zult bewijs hebben dat ze niet kunnen ontkennen dat ze die informatie niet kenden.

Stew (22:38):
Ik denk dat dat honderd procent waar is. En ik waardeer je optimisme, want dat is wat ik hier ook probeer hoog te houden. Ongelooflijk. Hartelijk dank dat je hier bent. Ik waardeer het echt. De Stew Peters show gaat door in slechts 60 seconden. Ik ga nergens heen.
Je weet wat dit is, toch? Potlood nummer twee. Iedereen heeft er een. Iedereen heeft, iedereen moet onthouden om in te vullen … we moeten allemaal onze stembiljetten invullen met deze nummer twee potloden. Dat is wat we moeten doen. Maar je weet wat er in de punt van elke nummer twee potlood zit, of niet? Lood, zet het op papier. Het verandert in grafeen. Het is grafiet, toch? Lood. Ze willen je een loden prik geven. Lood is giftig. Grafeenoxiden zijn giftig. Grafiet is giftig. Ze willen je kinderen injecteren met lood.

Karen (23:20):

Oh, maar het is maar een klein beetje, Stew. Het is maar een klein beetje, maak je er geen zorgen over. “Een klein beetje, een heel klein beetje lood.” Weet je nog dat ze de wereld gingen injecteren met een klein beetje kwik? Dat gaat niet gebeuren. Het punt is, het zal niet stoppen tenzij jij het stopt. Ik stop het. Tenzij we het stoppen. En dat kan je! Maakt niet uit welk gewicht, maakt niet uit met welke spieren ze op je afkomen. De federale regering, blah, blah, propaganda, dat is het. NEE! Ze kunnen het niet verplichten. Dwang vaccinaties zijn niet legaal. Niet op het werk, niet op school. Nergens. Ze zijn niet legaal. Ze kunnen je niet dwingen jezelf of je kinderen met dit vergif te injecteren.

Deel deze video alsjeblieft overal. We hebben weer eens gelijk gekregen. Dus, USA Today, de belangrijkste rapporten, politiek, al die andere mensen. Als je Stew Peters googelt en op “nieuws” klikt, zie je het meteen: geen grafeenoxide!

(24:07):
We hebben het in dit bericht laten zien. Wat gaan ze doen? Terugroepen, toch? Ik denk het niet. Zeg nee. Sta niet toe dat ze jou of je kinderen dit aandoen!


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

5G DOSSIER

Dr. Andreas Noack vermoord door Duitse politie?


Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelEU-parlementsleden roepen op tot vrijheid, beëindiging van lockdowns, censuur en discriminatie
Volgend artikelGeheime RNM technologie toont aan dat NSA iedereen kan volgen en de hersenen kan beïnvloeden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

  1. Ik vermoed ook wat Karen Kingston vermoedt: er wordt geexperimenteerd met de hoeveelheid rotzooi die ze een mens kunnen inspuiten, voor hij bezwijkt. Het gaat niet om mensen uitmoorden. Het gaat om die interface maken tussen mens en de satellieten. Wat er sterft is meegenomen. Maar wat staande blijft, is de beste GMO die klaar is om verbonden te worden met het internet. God is vervangen door technologie. En de mens is een aanstuurbaar systeem geworden dat je tevens kan uitzetten wanneer je wilt. Mensen zullen boosters blijven halen, en het valt op dat meer mensen ziek worden door die boosters. Dus. De vraag is, hoe blijf je ze aan de boester houden? Dan moet er dus weer een nieuwe angst aangejaagd worden. En dan komen ze weer aangerost naar de giftrog om de boester te halen. De nieuwe pandemie laat niet lang op zich wachten…

  2. Vreselijk waar ze mee bezig zijn wereldwijd !! Ik hoop dat steeds meer mensen wakker worden zodat het tij gekeerd kan worden naar natuurlijke immuniteit…..zeker voor kinderen

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in