Pixabay

Het nieuwsblog Mercola heeft beschreven waarom Covid-19 vaccins in feite gentherapieën zijn en geen vaccins in de volgende artikelen, “Covid-19 mRNA Shots Are Legally Not Vaccines“, “Covid-19 ‘Vaccines’ Are Gene Therapy” en “How COVID-19 ‘Vaccines’ May Destroy the Lives of Millions“.

Maar ondanks het feit dat het sinds het begin een erkende vorm van gentherapie is, proberen vaccinmakers nu verwoed te ontkennen dat deze mRNA-technologie gentherapie is. Eén reden hiervoor, gesuggereerd door David Martin, Ph.D.,1 zou kunnen zijn dat zolang zij als ‘vaccins’ worden beschouwd, zij van aansprakelijkheid worden afgeschermd, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Experimentele gentherapieën hebben geen financiële aansprakelijkheidsbescherming van de overheid, maar pandemie-vaccins wel, zelfs in het experimentele stadium, zolang de noodtoestemming van kracht is. Een andere reden zou kunnen zijn dat ze bang zijn dat mensen niet in de rij zullen staan voor experimentele gentherapie injecties. Het heeft een heel andere connotatie in de hoofden van de mensen (zoals het hoort).

Een derde mogelijkheid is dat ze heel goed weten dat je, ethisch gezien, gentherapie niet kunt verplichten op de manier waarop je vaccins kunt verplichten. Verplichte richtlijnen voor volksgezondheidsmaatregelen zijn typisch gebaseerd op het idee dat het aanvaardbaar is dat sommige individuen schade ondervinden zolang de maatregel het collectief ten goede komt.

Wel, de Covid-19 ‘vaccins’ zijn enkel ontworpen om de symptomen van Covid-19 te verminderen. Ze voorkomen geen infectie of verspreiding, en aangezien het gevaccineerde individu de enige is die een potentieel voordeel ontvangt, valt het argument “het grotere goed” in duigen.

Wie weet spelen er andere factoren mee die we ons nog niet bewust zijn, maar wat de reden ook is, ze willen echt niet dat u deze injecties ziet als gentherapie. Ze willen dat u ze accepteert als elk ander conventioneel vaccin.

mRNA-gebaseerde medicijnen ontworpen om het DNA niet onomkeerbaar te veranderen

Maar hoe ze ook proberen, ze kunnen zich niet ontdoen van het gentherapie-label van mRNA. Om te beginnen beschrijft Moderna zijn product als “gentherapie-technologie” in zijn SEC-dossiers. Op pagina 70 geven ze ook de volgende bijzonderheden:2

“Momenteel wordt mRNA door de FDA beschouwd als een gentherapieproduct. In tegenstelling tot bepaalde gentherapieën die het DNA van cellen onomkeerbaar veranderen en een bron van bijwerkingen zouden kunnen zijn, zijn op mRNA gebaseerde geneesmiddelen ontworpen om het DNA van cellen niet onomkeerbaar te veranderen; de bijwerkingen die bij gentherapie worden waargenomen, zouden echter een negatieve invloed kunnen hebben op de perceptie van mRNA-geneesmiddelen, ondanks de verschillen in mechanisme”.

Met andere woorden, het is een vorm van gentherapie, maar één die niet uw eigenlijke DNA binnendringt en permanent verandert. In plaats daarvan blijft het mRNA in de celvloeistof waar ribosomen de code lezen en het eiwit maken volgens de codering van het mRNA.

Het verschil tussen mRNA van een vaccin en uw natuurlijke mRNA is dat uw natuurlijke mRNA zich in de kern van de cel bevindt, waar ook uw cellulaire DNA zich bevindt – het kan worden vergeleken met een omgekeerde fotokopie van uw DNA – en de kern verlaat wanneer een eiwit moet worden gemaakt.

Dit staat in schril contrast met mRNA uit vaccins, dat synthetisch is en van buitenaf de cel binnenkomt en niet is ontworpen om de celkern binnen te gaan. Bovendien wordt uw eigen mRNA snel door enzymen afgebroken, maar het mRNA uit het vaccin wordt beschermd door een liposoom dat het tegen afbraak beschermt en spike-eiwitten blijft maken. Hoe lang? Dat weet niemand omdat het nooit is getest.

Kan het mRNA van een vaccin omgekeerd in het genoom worden getranscribeerd?

Sommige artsen maken zich echter nog steeds zorgen dat mRNA-injecties in staat zouden kunnen zijn tot reverse-transcriptie in je genen en je DNA op permanente basis zouden kunnen veranderen. Een van hen is Dr. Richard Urso, een oogarts, die zijn bezorgdheid uitte in een aflevering van The Shepard Ambellas Show in december 2020.3,4

Hij beweert dat is aangetoond dat het mRNA van retrovirussen (die deel uitmaken van ons genoom) het vermogen heeft om in je DNA te transcriberen, en als het dat kan, zou het mRNA van vaccins dat ook kunnen doen. Volgens Urso zou het resultaat van mRNA-vaccinatie, als dit juist blijkt te zijn, wel eens levenslang Covid-19 kunnen zijn.

Een nieuwe studie van MIT- en Harvard-wetenschappers toont aan dat segmenten van het RNA van het Coronavirus zelf hoogstwaarschijnlijk een vaste plaats in het menselijk DNA gaan innemen. Dit werd ooit bijna onmogelijk geacht, om dezelfde redenen die worden aangevoerd om ons ervan te verzekeren dat een RNA-vaccin een dergelijke prestatie niet zou kunnen leveren. ~ Dr. Doug Corrigan

Een andere scepticus is Dr. Doug Corrigan, die in een blog van 16 maart 2021 de bevindingen van recent onderzoek5,6 beoordeelde waaruit blijkt dat SARS-CoV-2 RNA kan reverse-transcriberen in het menselijk genoom:7

“In mijn vorige blog, ‘Zal een RNA vaccin mijn DNA permanent veranderen?’8 heb ik verschillende moleculaire paden uiteengezet die het mogelijk zouden maken dat het RNA in een mRNA vaccin gekopieerd en permanent geïntegreerd wordt in je DNA.

Ik was absoluut niet verbaasd toen ik ontdekte dat de meerderheid van de mensen beweerde dat dit vooruitzicht onmogelijk was … Ons is immers in niet mis te verstane bewoordingen verteld dat het onmogelijk zou zijn dat het mRNA in een vaccin in ons DNA zou worden opgenomen, eenvoudigweg omdat ‘RNA niet op die manier werkt’.

Welnu, het huidige onderzoek, dat niet al te lang na mijn oorspronkelijke artikel werd gepubliceerd, toont aan dat ‘RNA wel degelijk op die manier werkt’… Een nieuwe studie9,10 door MIT- en Harvard-wetenschappers toont aan dat segmenten van het RNA van het Coronavirus zelf hoogstwaarschijnlijk een vaste plaats in het menselijk DNA inneemt.

Dit werd ooit vrijwel onmogelijk geacht, om dezelfde redenen die worden aangevoerd om ons ervan te verzekeren dat een RNA-vaccin een dergelijke verwezenlijking niet zou kunnen bewerkstelligen. Tegen de stroom in van de huidige biologische dogma’s hebben deze wetenschappers ontdekt dat de genetische segmenten van dit RNA-virus zich meer dan waarschijnlijk een weg banen in ons genoom.

Zij ontdekten ook dat de exacte route die ik in mijn oorspronkelijke artikel beschreef, meer dan waarschijnlijk de route is die wordt gebruikt (retrotransposon, en in het bijzonder een LINE-1 element) om deze retro-integratie te laten plaatsvinden.

En, in tegenstelling tot mijn vorige blog waarin ik veronderstelde dat dit uiterst zeldzaam zou zijn (vooral omdat ik probeerde de verwachtingen conservatiever te temperen wegens het gebrek aan empirisch bewijs), blijkt dat deze integratie van virale RNA segmenten in ons DNA niet zo zeldzaam is als ik aanvankelijk veronderstelde …

Om eerlijk te zijn, deze studie toonde niet aan dat het RNA van de huidige vaccins in ons DNA wordt geïntegreerd. Zij toonden echter wel overtuigend aan dat er een levensvatbare cellulaire route bestaat waarbij stukjes SARS-CoV-2 viraal RNA in ons genomisch DNA kunnen worden opgenomen. Naar mijn mening is er meer onderzoek nodig om deze bevindingen te bevestigen en enkele hiaten op te vullen”.

Een Phys.org artikel van januari 2020,11 “Modified RNA Has a Direct Effect on DNA,” merkt ook op dat “het nu is onthuld dat RNA een direct effect heeft op de stabiliteit van DNA,” en ook dit kan al dan niet een rol spelen bij mRNA therapie voor Covid-19.

  Duitse politicus: "Spannende studie uit Nederland over hoe BioNTech vaccinatie ons immuunsysteem verandert"

Vaccinproducenten vrezen negatieve perceptie van gentherapie

Om terug te komen op Moderna’s SEC verklaring, daarin geven ze ook toe dat de publieke perceptie van andere vormen van gentherapie een negatieve invloed kan hebben op de perceptie van mRNA medicijnen. Het probleem, zo geven ze toe, is dat onomkeerbare gentherapieën bijwerkingen hebben, en dit wetende, zouden mensen mRNA-geneesmiddelen ook kunnen mijden. De SEC indiening gaat verder met op te merken:12 

“Omdat er nog geen product is goedgekeurd waarin mRNA het primaire actieve bestanddeel is, is het regelgevende pad voor goedkeuring onzeker. Het aantal en de opzet van de klinische proeven en preklinische studies die vereist zijn voor de goedkeuring van dit soort geneesmiddelen zijn niet vastgesteld, kunnen verschillen van de proeven die vereist zijn voor gentherapieproducten, of kunnen veiligheidstests vereisen zoals gentherapieproducten”.

Welnu, de pandemie stelde hen in staat mRNA gentherapie stiekem onder de spreekwoordelijke radar te houden, zodat ze geen strengere gentherapie veiligheidstesten hoefden uit te voeren. In plaats daarvan kregen ze de wereldbevolking voor de grootst denkbare tests, en dat alles zonder aansprakelijkheid als er iets fout gaat – op voorwaarde dat het als een “vaccin” wordt beschouwd.

mRNA-therapieën geclassificeerd als gentherapie in Europa en de VS

De SEC filing13 voor BioNTech (BioNTech’s mRNA technologie wordt gebruikt in het Pfizer vaccin) is al even duidelijk, en stelt op pagina 21: “Hoewel we verwachten BLA’s in te dienen voor onze mRNA-gebaseerde productkandidaten in de Verenigde Staten, en in de Europese Unie, zijn mRNA therapieën geclassificeerd als geneesmiddelen voor gentherapie, kunnen andere jurisdicties onze mRNA-gebaseerde productkandidaten beschouwen als nieuwe geneesmiddelen, niet als biologische geneesmiddelen of geneesmiddelen voor gentherapie, en vereisen ze andere marketingaanvragen.”

In de VS en Europa worden mRNA-therapieën dus als groep geclassificeerd als “geneesmiddelen voor gentherapie”. De crux hier lijkt opnieuw het idee te zijn dat mRNA-therapie geen permanente DNA-veranderingen veroorzaakt. Op pagina 35 van het SEC-dossier van BioNTech verduidelijken zij verder het vermeende verschil tussen andere, onomkeerbare, gentherapieën en mRNA-gentherapie:

“Er zijn weinig goedkeuringen geweest van gentherapieproducten in de Verenigde Staten en andere rechtsgebieden, en er zijn goed gerapporteerde belangrijke nadelige gebeurtenissen in verband met het testen en het gebruik ervan geweest.

Gentherapieproducten hebben het effect van het inbrengen van nieuw DNA en mogelijk onomkeerbare verandering van het DNA in een cel. Daarentegen is het zeer onwaarschijnlijk dat mRNA zich in de celkern zal lokaliseren, in het DNA van de cel zal integreren of op een andere manier permanente veranderingen in het DNA van de cel zal aanbrengen.

Bijgevolg verwachten wij dat onze kandidaat-producten een ander potentieel neveneffectprofiel zullen hebben dan gentherapieën omdat zij geen risico’s inhouden die geassocieerd worden met het onomkeerbaar veranderen van cel-DNA”.

De software van het leven hacken

Bedrijfsleiders en wetenschappers die vertrouwd zijn met mRNA-technologie, verwijzen al jaren naar deze nieuwe technologie als gentherapie. De video hierboven toont een TED Talk van Dr. Tal Zaks, chief medical officer van Moderna, gegeven in 2017, meer dan twee volle jaren voor Covid-19.

Daarin wijst hij erop dat ze op dat moment al werkten aan een verscheidenheid aan vaccins, waaronder een mRNA-vaccin voor influenza en geïndividualiseerde kankervaccins op basis van de genetische sequentie van de tumor van de patiënt, waarbij hij benadrukt dat dit vaccin niet zou werken zoals alle eerdere vaccins die ooit zijn gemaakt.

“We hebben deze fenomenale digitale wetenschappelijke revolutie meegemaakt, en ik ben hier vandaag om u te vertellen dat we eigenlijk de software van het leven aan het hacken zijn, en dat dit de manier verandert waarop we denken over preventie en behandeling van ziekten”, aldus Zaks.

  Donuts en disco's: de stimulansen van de pandemie

“In elke cel is er iets dat boodschapper-RNA of kortweg mRNA wordt genoemd, dat de kritieke informatie van het DNA in onze genen doorgeeft aan het eiwit, waar we eigenlijk allemaal van gemaakt zijn. Dit is de kritieke informatie die bepaalt wat de cel werkelijk zal doen. Dus, we zien het als een besturingssysteem…

Dus, als je dat zou kunnen veranderen … als je een regel code zou kunnen introduceren, of een regel code zou kunnen veranderen, dan blijkt dat ingrijpende gevolgen te hebben voor alles, van griep tot kanker …

Stel je voor dat we in plaats van [de patiënt] het eiwit van een virus te geven, hen de instructies zouden geven over hoe het eiwit te maken, hoe het lichaam zijn eigen vaccin kan maken”, zei hij.

Hoe mRNA-vaccins werken

Zaks maakt verder onderscheid tussen conventionele vaccins en mRNA-vaccins door uit te leggen dat bij gebruik van een conventioneel vaccin het virale eiwit buiten de cel rondzweeft, terwijl de mRNA-benadering de cel herprogrammeert om dat virale eiwit binnenin zichzelf aan te maken.

“Wat is er verontrustender?”, vraagt hij. “Een vreemdeling die in de buurt rondsluipt, of iemand die net bij je op de begane grond heeft ingebroken en het alarm heeft laten afgaan? Dat is wat er gebeurt met een mRNA-vaccin. Je hebt het alarm laten afgaan en nu belt het 112, hij belt de politie – op hetzelfde moment dat hij het eiwit aanmaakt en zegt: ‘Dat is de slechterik” Dat is hoe een mRNA-vaccin werkt”.

Zaks noemt de mRNA-prikken van het bedrijf ook “informatietherapie”, wat gewoon een andere manier is om gentherapie te zeggen, omdat mRNA een drager van genetische code is. (Ter verduidelijking: de code in uw natuurlijke mRNA komt overeen met uw DNA, terwijl mRNA van een vaccin geen equivalent heeft in uw genoom omdat het van buitenaf komt. Vaccin-mRNA bevat echter nog steeds “genetische code”, alleen niet iets dat eerder in uw lichaam is aangetroffen). Zoals uitgelegd op genome.gov:14

“Boodschapper-RNA (mRNA) is een enkelstrengs RNA-molecule die complementair is aan een van de DNA-strengen van een gen. Het mRNA is een RNA-versie van het gen dat de celkern verlaat en zich verplaatst naar het cytoplasma waar eiwitten worden gemaakt.

Tijdens de eiwitsynthese beweegt een organel, ribosoom genaamd, langs het mRNA, leest de basisvolgorde, en gebruikt de genetische code om elk drietal basen, of codon, te vertalen in het corresponderende aminozuur.

mRNA, zijn een van de soorten RNA die in de cel worden aangetroffen. Dit specifieke RNA wordt, net als de meeste andere RNA’s, in de kern gemaakt en vervolgens naar het cytoplasma geëxporteerd, waar de vertaalmachine, de machine die eigenlijk eiwitten maakt, zich aan deze mRNA-moleculen bindt en de code op het mRNA leest om een specifiek eiwit te maken.

Dus in het algemeen kan één gen, het DNA voor één gen, worden getranscribeerd in een mRNA-molecule die uiteindelijk één specifiek eiwit zal maken”.

mRNA Technologie luidt Transhumanisme in

In ware technocratische, transhumanistische Vierde Industriële Revolutie stijl, beschouwen Zaks en andere mRNA pushers het lichaam als hardware, je genetische code als software en deze mRNA injecties als software updates. Zoals Patrick Wood in een recent artikel in Technocracy News opmerkt:15

“Puur en simpel, dit is onverbloemd, rauw transhumanisme … Wetenschappers denken dat ze de genetische code kunnen herschrijven [zijn woorden, niet de mijne, voor iedereen die nog steeds niet gelooft dat deze mRNA vaccins de genetische code veranderen, alleen omdat een of andere ‘factchecker’ zegt dat ze dat niet doen], geloven dat ze iemands door God gegeven genetische opmaak kunnen verbeteren is gevaarlijk terrein betreden …

Deze wetenschappers geloven echt dat het menselijk lichaam niets meer is dan een machine die kan worden gehackt en opnieuw kan worden geordend volgens de instructies van een programmeur … Wie zegt dat ze niet één probleem zullen corrigeren en iets veel ergers zullen creëren?”

Wat is Transhumanisme?

Wat is transhumanisme precies? Technocracy News beschrijft16 het als “een verwrongen filosofie die gelooft in het gebruik van hoge technologie om mensen te transformeren in onsterfelijke wezens … Verder willen ze genetische manipulatie gebruiken om een nieuw soort meesterras te creëren, dat alle ‘onbetamelijke’ eigenschappen van mensen zal afwerpen.” Britannica definieert17 het als een:

“… sociale en filosofische beweging gewijd aan het bevorderen van het onderzoek naar en de ontwikkeling van robuuste technologieën die de mens verbeteren. Dergelijke technologieën zouden de menselijke zintuiglijke waarneming, het emotioneel vermogen of het cognitief vermogen vergroten of verbeteren, alsook de menselijke gezondheid radicaal verbeteren en de levensduur verlengen.

Dergelijke modificaties als gevolg van de toevoeging van biologische of fysische technologieën zouden min of meer permanent zijn en in het menselijk lichaam worden geïntegreerd”.

Great Reset is een Transhumanistische Agenda

Miklos Lukacs de Pereny, onderzoekshoogleraar wetenschaps- en technologiebeleid aan de Peruaanse Universiteit San Martin de Porres, heeft presentaties18 en interviews19 gegeven waarin hij waarschuwt dat transhumanisme een essentieel onderdeel is van de Great Reset en de Vierde Industriële Revolutie agenda’s, die in een razend tempo worden uitgerold onder de auspiciën van de Covid-19 pandemie. Zoals gerapporteerd door Life Site News, 10 november 2020:20

“De Covid-19 pandemie is gefabriceerd door de elites van de wereld als onderdeel van een plan om wereldwijd het ’transhumanisme’ te bevorderen – letterlijk, de samensmelting van de mens met technologie in een poging om de menselijke natuur zelf te veranderen en een bovenmenselijk wezen en een ‘aards paradijs’ te creëren, volgens een Peruaanse academicus en expert in technologie.

Dit dystopische nachtmerriescenario is niet langer iets van science fiction, maar een integraal onderdeel van de voorgestelde post-pandemie “Great Reset”, zei Dr. Miklos Lukacs de Pereny op een recente top over Covid-19.

Inderdaad, voor zover de uitvoering van de transhumanistische agenda mogelijk is, vereist het de concentratie van politieke en economische macht in de handen van een globale elite en de afhankelijkheid van mensen van de staat, zei Lukacs.

Dat is precies het doel van de Great Reset, gepromoot door de Duitse econoom Klaus Schwab, CEO en oprichter van het Wereld Economisch Forum, samen met miljardairs ‘filantropen’ George Soros en Bill Gates en andere eigenaren, managers en aandeelhouders van Big Tech, Big Pharma, en Big Finance die elkaar ontmoeten op de WEF retraites in Davos, Zwitserland, betoogde Lukacs.

Transhumanisten … proberen “de mens te relativeren” en “hem te veranderen in een stopverf die kan worden aangepast of gevormd naar onze smaak en ons verlangen en door het verwerpen van de grenzen die de natuur of God ons hebben opgelegd.

Inderdaad, Schwab van het WEF heeft de Great Reset gepromoot als een manier om ‘de Vierde Industriële Revolutie aan te wenden’ … die, zo verklaarde hij in januari 2016, ‘de essentie van onze menselijke ervaring zal beïnvloeden.’ Schwab omschreef de Vierde Industriële Revolutie toen als ‘een samensmelting van technologieën die de grenzen tussen de fysieke, digitale en biologische sferen doet vervagen’ …

Die technologieën omvatten genetische manipulatie zoals CRISPR genetische bewerking, kunstmatige intelligentie (A.I.), robotica, het Internet of Things (IoT), 3D-printen en quantumcomputing. ‘De Vierde Industriële Revolutie is niets anders dan de implementatie van transhumanisme op mondiaal niveau”, benadrukte Lukacs.

  Begrafenisondernemer onthult hoe Big Pharma "medicatie" de ouderen doodt, niet "covid"

mRNA-technologie is nog steeds gentherapie

In “Covid-19 ‘Vaccins’ Zijn Gentherapie” (link hierboven), wordt nog meer achtergrondinformatie gegeven waaruit blijkt dat mRNA “vaccins” in feite gentherapie zijn, en hoe deze technologie in het verleden is bekeken en gepresenteerd als gentherapie.

Het is een feit dat overal waar je kijkt, mRNA-technologie, mRNA-therapie en mRNA-medicijnen – alles wat mRNA is – jarenlang zijn behandeld als een vorm van gentherapie. Neem het rapport uit 201521 “mRNA: Fulfilling the Promise of Gene Therapy” in het tijdschrift Molecular Therapy. In dit artikel wijzen de auteurs erop dat in vitro getranscribeerd mRNA het potentieel heeft om een rol te spelen in gentherapie die voorheen alleen voor DNA werd overwogen.

In 2009 werd in het rapport22 “Current Prospects for mRNA Gene Delivery” in het European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics opgemerkt dat “replicatiedeficiënte virussen zijn het meest succesvol gebruikt op het gebied van gentherapie … mRNA heeft zich … ontpopt als een aantrekkelijk en veelbelovend alternatief op het gebied van niet-virale genoverdracht,” en in een artikel van 201923 in Frontiers in Oncology werden de therapeutische vooruitzichten besproken van “mRNA-gebaseerde gentherapie voor glioblastoma.”

Als ze het “tijdelijke gentherapie” willen noemen, vind ik dat goed – op voorwaarde dat ze kunnen bewijzen dat het inderdaad tijdelijk is, hoe lang de effecten duren, en dat vaccin-mRNA niet kan reverse-transcriberen in het menselijk genoom zoals SARS-CoV-2 RNA dat blijkbaar wel kan.

Maar ontkennen dat het om gentherapie gaat en volhouden dat het gewoon een bijgewerkte vorm van vaccintechnologie is, is gewoon onmogelijk, aangezien het geen enkele functie van een echt vaccin vervult (d.w.z. infectie en verspreiding voorkomen).

Wilt u uw software updaten?

Als onze genetische opmaak moet worden gezien als “de software van het leven”, zoals Zaks het stelt, zouden we dan niet als enigen zelf moeten kunnen beslissen of we een “software-update” willen, of die nu tijdelijk of permanent is?

“Als we echt in een vrije samenleving leven, zou het dan niet logisch zijn dat we een energiek debat zouden willen voeren over hoe we die vraag moeten beantwoorden?”, vraagt Wood.24

“In tegenstelling tot wat sommige wetenschappers geloven, zijn we geen machines. We zijn menselijke wezens met lichamen, zielen en een vrije wil. Iedereen die probeert de aanvaarding van een experimentele gen-wijzigende behandeling op te leggen gaat in tegen de internationale Neurenberg Codes, die geïnformeerde toestemming vereisen voor elke experimentele behandeling”.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Bronnen en referenties:

Israëlische Rabbi Chananya Weissman’s 31 redenen waarom hij het ‘vaccin’ niet neemt – “Het hele ding stinkt”

Vorig artikelMedicijnbedrijf veroordeeld voor doodslag – duizenden gestorven door dodelijk medicijn
Volgend artikelStudie: Corona-sterfte wereldwijd ongeveer 0,15 procent
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

4 REACTIES

 1. Juni 2020. Week 1 tekent Hugo de Jonge voor miljoenen contracten, met leveranciers voor vaccins, die helemaal niet bestaan. pas achteraf informeert hij de kamer, die vervolgens NIETS doet. Althans, niet waar de burger wijzer van word. Na nader onderzoek, nadat Hugo de Jonge ‘kraaide’ “alleen een vaccin kan Nederland redden…” vond de denktank AX 0 uit Rotterdam het een zeer verdacht spel.

  In Mei 2020 heeft deze denktank Hugo de Jonge, het RIVM, ambtenaren van VWS laten weten dat er verschillende medicijnen zijn die het erg goed doen TEGEN de symptomen van sarscov2 EN covid19. Het werd doodgezwegen. Huisarts Rob Elens werd keihard het zwijgen opgelegd door de gezondheidsinspectie, dat terwijl hij aantoonde dat zijn combinatie werkte. Geen ziekenhuisopname’s, geen doden. En Hugo de Jonge? Die tot drie maal toe in de kamer loog dat hij onderzoek daarnaar had laten doen.

  Nadat Wybren van Haga na vele aandringen een zeer boze Hugo de Jonge tegenover zich kreeg, die stelde dat de kwakzalverij niet zal worden overwogen, zoals het inmiddels bewezen werkende (alternatief) ivermectine, zei de Jonge andermaal dat dat een gevaarlijk middel was en aanzette dat mensen ‘het’ niet bestaande vaccin zouden nemen. Daarmee was voor hem de kous af en de brutaliteit waarmee het gepaard ging deed Haga afhaken.

  Na verder onderzoek kwam AX 0 erachter dat het niet ging om een vaccin, maar om een uiterst onbekende MRNA techniek, die nog maar in de kinderschoenen staat, en door veel wetenschappers word gezien als de doos van Pandora. Er is namelijk geen enkel onderzoek, data, testen, beschikbaar die ook maar enigszins iets kan zeggen over de impact en werking. Sterker, er zijn wetenschappers die waarschuwen dat het ‘sleutelen’ aan de celdeling, iets wat mRNA gewoon doet, onverwachte gevolgen zou kunnen hebben, die volkomen duister en onbekend zijn.

  De mRNA producenten stellen dat wanneer jij het ‘vaccin’ hebt gehad, dat je dan beschermt zou zijn. Dat is het beeld wat zij in stand houden en Hugo de Jonge heeft dit verschillende keren zo uitgesproken. Dagelijks bijna spamt AX 0 het rivm, Jaap van Dissel, Hugo de Jonge, Markt Rutte, via de sociale media dat het hier absoluut GEEN vaccin betreft, maar een gevaarlijke onbewezen werkende GEN therapie, die volstrekte onklare uitwerkingen heeft.

  Bovendien, farma en Hugo de Jonge stellen dat zij de symptomen van sasrcov2/covid19 verzachten. Dat is een onzin stelling. AX 0 ontdekte namelijk dat bij de uitgevoerde testen helemaal NIETS op sarscov2 of covid19 is getest. Alleen de injectie en uitwerking van de injectie is getest. Mensen die maar roken naar besmet of antigenen bleken te hebben, zijn meteen buiten het programma gehouden.
  Er is GEEN enkele data voor handen die bewijst dat deze Gen Therapieën ook maar zullen werken en hoe lang.

  Ook de drogredenen hier in het artikel aangehaald, kloppen volledig. Immers, als je voor een rechter staat, en je hebt een ongeluk gehad met een auto van een tegenpartij, die roept, nee hoor, juridisch fout, Ik reed op een motorfiets. Hoezo? er zijn maar twee wielen en twee wielen zitten onder een motor. Eens kijken wat een rechter van dergelijke visie maakt.

  Beste lezer(es), ook al staan Hugo de Jonge, Mark Rutte, leden van het kabinet, nog zo hard te roepen dat u te maken heeft met een vaccin, dat wetten, regelgeving, zelfs een corona paspoort zal worden geïntroduceerd u te DWINGEN die injectie(s) te nemen, dan maakt u deel uit van een wereldwijde levensgevaarlijke GEN-THERAPIE waarover men u, dat zijn zij verplicht, NOOIT hebben geïnformeerd.

  En Hugo de Jonge? Die minister van Volksgezondheid, die u dient te BESCHERMEN voor dit soort praktijken, speelt het farma spel mee. U kunt, zoals zij dit nu voorstellen, Hugo de Jonge, de staat, de farmaceut NOOIT aanklagen zolang zij blijven volhouden dat zij u een vaccin toedienen. Een vaccin wat geen vaccin is maar een uiterst onzeker GEN THERAPIE met zelfs dodelijke potentie. Dat is inmiddels wel vast komen te staan.

  Er is GEEN enkele data voor handen die bewijst dat deze GEN therapie werkt. Wel is er data en bewijs dat de verandering die die GEN THERAPIE in uw cellen aanbrengt, blijvend is en zich in uw lichaam zal uitbreiden. Wat er op kortere of langere termijn zal gebeuren? Niemand die het weet. Hoe het voor u uit zal pakken, HET IS ONOMKEERBAAR!!!!

  • Ik heb dat van die arts Rob Elens nagetrokken (gebeld) en hij zei zelf dat hij op het matje werd geroepen dat het niet kon volgens die coronanazi wat hij deed

 2. Het is ondertussen alweer een jaar later. En kijk hoe het er nu voor staat. En desondanks is De Jonge nooit aangepakt. Er is nooit iets gedaan om deze hufterij te stoppen. Het bewijs ligt bergen hoog dat het “vaccin” een gifspuit is, maar er komt niets tot stilstand. De fuckzinazi’s zijn niet te stoppen. Wat moet er gebeuren?

 3. De Covid-19 injecties(de experimentele injecties) maken gebruik van gentechnologie, een nieuwe technologie (GMO) die anders werkt dan vaccins! Pogingen in het verleden om met gentechnologie ‘vaccins’ te ontwikkelen liepen niet goed af; alle ‘gevaccineerde’ muizen overleefden een opnieuw blootstellen aan het virus niet.,,Deze technologie is uitgeprobeerd op dieren en in de dierstudies die zijn gedaan, alle dieren stierven, niet onmiddellijk na de injectie, maar maanden later, door andere immuunstoornissen, sepsis en / of hartfalen”,zegt de Amerikaanse Dr. Larry Corey.In januari 2013 publiceerde de wetenschapper Feng Zhang de eerste methode om CRISPR in het genoom van mensen en muizen te bewerken.Wetenschappers hebben ontdekt dat cas9 programmeerbaar is en in elke soort cel werkt. Zo kunnen stukken DNA makkelijk, snel, goedkoop en extreem precies worden bewerkt in allerlei soorten cellen. CRISPR-cas9 kan genen aan- of uitzetten en bewerken in planten, dieren of zelfs mensen.Men wil dus nu ook genetisch gemodificeerde mensen!Volgens de Nieuw-Zeelandse arts Carrie Madej(specialist interne geneeskunde),‘de Covid-19 injecties worden ontworpen om van ons genetisch gemodificeerde organismen te maken.Net zoals Monsanto zaden genetisch modificeert zal het Covid-19 vaccin dit met ons doen’, stelt Carrie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in