Pixabay

Alfa golven in de menselijke hersenen liggen tussen 6 en 8 hertz. De golffrequentie van de menselijke holte resoneert tussen 6 en 8 hertz. Alle biologische systemen werken in hetzelfde frequentiegebied. De alfagolven van de menselijke hersenen functioneren in dit bereik en de elektrische resonantie van de aarde ligt tussen 6 en 8 hertz. Ons hele biologische systeem – de hersenen en de aarde zelf – werken dus op dezelfde frequenties. Als wij dat resonantiesysteem elektronisch kunnen besturen, kunnen wij rechtstreeks het hele mentale systeem van de mensheid besturen.” ∼ Nikola Tesla

Ik heb het standpunt ingenomen, en blijf erbij, dat de massa’s verantwoordelijk zijn voor hun eigen knechting, vooral de laatste drie jaar, waarin alle plannen om de mensheid over te nemen bijna onvoorstelbaar geëscaleerd zijn. Met dat gezegd hebbende, is er nu een wanhoop merkbaar bij de heersende klasse, doordat er meer mensen wakker worden voor alle duidelijke leugens en bedrog. De heersers en hun politieke pionnen die vrijwillig door het volk aan de macht zijn gebracht, lijken veel verschillende kanten op te gaan, allemaal tegelijk. Valse “virussen,” wereldoorlogsdreigingen, voedsel- en energietekorten, “opwarming van de aarde,” transhumanisme, belachelijke genderonzin, politieke valse vlaggen, en nog veel meer. Is dit een teken van vertrouwen in hun overnamecomplot, of is het een teken van paniek? Mijn hoop zou natuurlijk het laatste zijn, maar hoewel ik nog steeds niet overtuigd ben, lijkt het duidelijk dat er tekenen van onzekerheid zijn ontstaan in de denkwijze van de heersende “elites”. Als dit betekent dat de heersers bang zijn dat hun leugens verworpen worden, en grillig reageren om de propaganda in stand te houden, dan zou dat een goede zaak zijn, schrijft Gary D. Barnett.

Hoewel er zeker meer ontwaking komt, is het niet op een niveau dat genoeg opschudding zou kunnen veroorzaken om de totalitaire aanval op onze en andere bevolkingen sterk af te remmen of te stoppen. Met zoveel overduidelijk bedrog, leugens, crimineel gedrag van de staat, en openlijke vijandigheid tegen de massa, vooral tegen degenen die de valse narratieven in twijfel trekken, waarom is er dan niet veel meer woede en onenigheid gekomen? Zou dit te wijten zijn aan een soort mentale dualiteit van de gewone man; één waarin verwarring en angst tegelijk huizen? Eenvoudige onwetendheid kan zo’n onderdanige houding van het volk in het algemeen niet verklaren, gezien het feit dat de afschuwelijke gevolgen niet alleen nationaal, maar wereldwijd zijn. Is de bevolking in het algemeen niet alleen onherkenbaar afgestompt door het systeem, maar ook psychologisch of fysiologisch gemanipuleerd om op een bepaalde manier te reageren? Als deze hypothese vergezocht lijkt, hoe kan men dan verklaren dat zovelen allemaal tegelijk, op dezelfde manier handelen, en zulke extreme draconische maatregelen aanvaarden en naleven die door de staat opgelegd worden; maatregelen die hun leven en hun gezin op zeer nadelige wijze ingrijpend veranderen?

  FvD: "Wereldgezondheidsorganisatie is bezig met de Grote Reset" (Video, Nederlands transcript)

Er zijn vandaag de dag zeer veel schrijvers en verslaggevers die hun standpunt over de tirannieke en totalitaire positie waarmee wij te maken hebben veranderen, en in plaats van te blijven wijzen op de realiteiten van deze afschuwelijke maatschappelijke omwenteling, zich gedragen en een beeld schetsen van “hoop” en een positieve kijk, gebaseerd op een ongefundeerd optimisme dat er een ontwaken van de massa’s merkbaar is. Op het goede wijzen kan verheffend zijn, maar alleen op het goede wijzen tegenover tirannie, anderen veroordelen die de waarheid aan het licht brengen, en dat standpunt opdringen omdat men moe wordt van de actualiteit van onze benarde toestand, schept een resultaat van ongegronde valse hoop. Het is niet zo dat onheil alles is wat er is, maar eerlijkheid, en de neiging om alleen de waarheid na te streven, is wat nodig is om vooruit te komen naar een positie die gewenst wordt door hen die een hartstocht voor vrijheid hebben.

Samenlevingen die succes boeken bij het verkrijgen van vrijheid, althans enige vrijheid, zijn bijna altijd het resultaat van een volledige ineenstorting of vernietiging van de huidige economische, bestuurlijke en staatssystemen. Wat hieruit blijkt, is dat de mensen in het algemeen, zoals in de loop van de geschiedenis is gebleken, pas tot een standpunt van echte massale onenigheid komen als er geen andere mogelijkheid meer is. Naar mijn mening is dit de reden waarom de meeste revoluties er niet in slagen oplossingen op lange termijn tot stand te brengen om de tirannie te bestrijden, en geen blijvende vooruitgang naar de vrijheid te boeken. Het natuurlijke resultaat van deze laattijdige en op het laatste ogenblik ondernomen pogingen, kan meer kwaad dan goed doen, omdat het altijd reacties zijn nadat de totale mislukking al heeft plaatsgevonden, en dus tot een regressieve conclusie kan leiden met een nieuw dictatoriaal regime aan de macht.

Is deze houding in de wereld van vandaag gebaseerd op onwetendheid, angst, of beide? Is het gewoon onverschilligheid op massaal niveau, en zo ja, waarom? Zijn deze houdingen natuurlijk, of zijn ze in de loop van hun leven in de geesten van de mensen geprogrammeerd door indoctrinatie van de regering, de (“openbare”) scholen van de regering, de grote media, en de massale druk van leeftijdgenoten? Worden er andere psychologische en fysieke methoden van onderwerping, waaronder extreme propaganda, gebruikt om het gros van de samenleving te beheersen? Naar mijn mening is het een combinatie van al deze dingen.

  De WEF Grote Reset slangen kruipen samen in Davos

Wij leven in een nieuwe wereld. Het is een wereld die doordrenkt is van technologie, van schadelijke radiogolven, van voortdurende propaganda, van een opzettelijk giftig milieu, en van een extreme, door de staat gecreëerde verdeeldheid. Wij worden van alle kanten tegelijk gebombardeerd, en niet-naleving van het draconische totalitarisme wordt door snode krachten voorgesteld als een bedreiging voor iedereen. Het resultaat is massahaat; geen haat tegen een controlerende en kwaadaardige heersende klasse, maar haat jegens elkaar.

Wij zijn tot zo’n lage positie gezonken, dat wij geen man of vrouw meer kunnen definiëren zonder grote kritiek te ondergaan. De gebieden van de economie, de geneeskunde, de biologie, de wetenschap in het algemeen, alle harde wetenschappen in feite, en de valse “virologie,” zijn overgenomen door hen met maar één uiteindelijke agenda; dat is iedereen te beheersen en de wereld te controleren. De zogenaamde harde wetenschappen zijn geen harde wetenschappen meer, want elke conclusie kan naar believen veranderd worden, of gemanipuleerd om in elke agenda te passen, waardoor alles gedegradeerd wordt tot een positie van verwarring en zachte wetenschap in de zuivere zin van de definitie. Met andere woorden, niets wordt als feit aanvaard, behalve fictie.

Het is tijd om alleen de waarheid te zoeken, en het is tijd om al het andere te mijden. Het is tijd om het beetje traditie en echte geschiedenis dat wij nog hebben te beschermen en te omhelzen. Het is tijd om onzin als onzin te ontmaskeren, in plaats van te proberen iedereen te dwingen het onaanvaardbare te aanvaarden. Een man is een man, en een vrouw is een vrouw. Je kunt niet met je vingers knippen en iets worden wat je niet bent. Echte biologie kan niet genegeerd worden, en kan ook niet veranderd worden om aan de huidige winden van idiotie te voldoen.

Het is ook belangrijk te begrijpen dat het promoten van hoop zonder harde feitelijke bewijzen om die te ondersteunen, schadelijker kan zijn dan niet. Goed nieuws is fantastisch, en optimisme is prachtig, maar het uit de lucht plukken te midden van de gruwelijkste situatie die de mensheid ooit heeft meegemaakt, is geen oplossing, maar een nadeel voor de samenleving in het algemeen, vooral gezien de zeer zwakke, zielige, en politiek correcte mentaliteit van deze wereldwijde kudde schapen. Deze houding kweekt nog meer apathie.

Vele miljoenen, en heel misschien miljarden mensen, zouden kunnen sterven, gezien onze huidige omstandigheden en de duidelijke verschrikkingen die wij in de nabije toekomst kunnen meemaken. Daartoe behoren injecties met biowapens, massale voedseltekorten die opzettelijk door de heersende “elites” gestructureerd en uitgevoerd worden, door de staat geproduceerde energietekorten, oorlogsdreigingen, (met inbegrip van burgeroorlog) achtereenvolgende “valse vlag”-gebeurtenissen bedoeld om massale angst te zaaien, staat van beleg, en toezicht op alle aspecten van ieders leven en beweging. Sociale kredietscores komen eraan, digitalisering en monetaire controle worden agressief nagestreefd, en bijna elk aspect van het leven in de nabije toekomst is gepland om onderworpen te worden aan de onzin van de nep door de mens (de gewone man) gecreëerde “klimaatverandering”; wat de olifant in de kamer is, en de basis van de drang naar wereldwijde ontvolking en totale controle door de enkeling.

  De geheime bijeenkomst in mei 2009 van "The Good Club". "Een club van miljardairs wil de overbevolking terugdringen"

Al degenen die tot bezinning schijnen te komen, en zogenaamd “wakker worden”, zullen geen factor zijn in een streven naar vrijheid en onafhankelijkheid, tenzij zij zich uitspreken, een openlijk afwijkend standpunt innemen, en nee zeggen tegen alle staatspropaganda en -mandaten; nu en in de toekomst. Onverschillig blijven in deze tijden is in feite niet alleen contraproductief, maar is in feite precies wat uw meesters wensen. Zeggen dat u wakker bent en de werkelijkheid in twijfel trekt, is volstrekt irrelevant als er geen actie ondernomen wordt. Denken dat de dingen verkeerd zijn is niet genoeg, men moet handelen naar wat men weet dat juist is om de status quo te veranderen. Daar is op dit moment geen agressie voor nodig, maar wel moed. Zonder moed van de massa; zonder op te staan tegen wat wij weten dat verkeerd is, zijn wij allen gedoemd tot een leven van lijfeigenschap.

Laat u niet beheersen, en laat het gezonde verstand niet in twijfel trekken, want ons hele leven hangt af van het stoppen van dit monster dat de staat heet.

“Als u uw vijanden niet vernietigt, komt dat omdat u veroverd en geassimileerd bent, u hebt niet eens een idee van wie uw vijanden zijn. U bent gehersenspoeld om te geloven dat u uw eigen vijand bent, en u bent tegen uzelf opgezet. De vijand lacht u uit terwijl u uzelf aan stukken scheurt. Dat is de meest doeltreffende oorlogsvoering die een vijand op zijn vijanden kan loslaten: hen in verwarring brengen.” ~ Bangambiki Habyarimana, Pearls Of Eternity


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Geef nooit op! De Vrijheid van Denken. Alleen de waarheid kan ons vrij makenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelPoetin: Nieuwe Wereldorde aanbidt Satan
Volgend artikel1 op de 73 COVID-19 gevaccineerden was dood in mei 2022 in Engeland volgens de Britse regering
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

28 REACTIES

 1. Ik kan de vliegen dooddrukken, ze vliegen niet weg. Constant vogels die tegen de ruiten vliegen, iedereen heeft hoofdpijn en spierpijn, veel mensen voelen zich beroerd.

  Ik ben er zonder complot theorie wel van overtuigd dat er iets is dat ons leven danig verstoord, en mijn gok is dat het de 5G is of zelfs de 4G. De stroom aan ADHD kindjes is gelijkmatig gestegen met de uitbreiding van het mobiele telefoonnet. De link mag niet gelegd worden blijkbaar, dus iedere andere theorie is welkom….P2000 veroorzaakt leukemie, maar dat schijnt een complot theorie te zijn. Dit kan ontkracht worden door al het politie en brandweer personeel medisch te controleren, maar ik vermoed dat de overheid niets van dit alles wil doen. De zogenaamde complot theorie zal dus blijven….hoeveel agenten en andere gebruikers van het systeem leukemie hebben is dus een mysterie.

  Onze wereld draait op mobiele telefonie en internet, dus kwaad zullen ze nooit worden genoemd…..al moorden ze de heel bevolking uit….

  Controle is een vreemd iets, iedereen wil het hebben over anderen maar slechts weinigen willen het aan iemand geven…..dan moet het worden gestolen….

 2. Wereldwijd heeft geen organisatie ons huidige afbraak-proces kunnen stoppen.
  En de macht van het getal, werkt eveneens niet onder de bevolking.
  De mensheid is grotendeels ingedut en velen hebben het nu te druk met te kunnen overleven door de sterk oplopende prijzen op vele fronten.
  Dus mensen wen er maar aan om overgeleverd te zijn aan al die shit.
  Het weinige wat wij tot nu toe kunnen doen is datgene te weigeren uitvoeren, wat overheden duivels propaganderen om onze gezondheid definitief te beschadigen cq ons de dood in te jagen.
  En verder leef ik prettig verder en zie wel waar het schip strandt. Laat mijn dagen absoluut niet verpesten door wie of wat dan ook!
  Want geen enkel artikel komt met een oplossing om het afbraak-proces daadwerkelijk en succesvol (!) te kunnen stoppen.
  Het is nu allemaal, meer van hetzelfde.
  Neemt niet weg dat ik m.n de reacties op Frontnieuws graag lees.

  • Beste Fleur,
   Deze afbraak gaat decennia terug en is niet iets van de laatste tijd.
   Als voorbeeld; kijk terug naar de vroegere jaren waar men nog het loon in loonzakjes kreeg op betaaldag.
   Later moesten mensen een bankrekening hebben waarop dat loon gestort kon worden.(volgens de overheid voor onze veiligheid)
   Men kreeg toen de betaalcheque en betaalpas om b.v. af te rekenen in de winkel.( volgens de overheid was dat makkelijker voor de burger en daarbij ook veiliger)
   Later kregen wij de bankpas met magneetstrip om te betalen bij de kassa. ( óók weer makkelijk voor de burger, volgens de overheid)
   Daarna de pinpas met pincode naar contactloos betalen.Allemaal voor ons gemak, zo verkoopt men deze ontwikkelingen.
   En straks? een chip in ons lijf waarbij instanties kunnen meekijken waaraan wij ons geld uitgeven en of dat wel toegestaan is volgens de regels die deze overheden en instanties bepalen.

   Reeds lang is men bezig om contant geld af te schaffen en ze nemen daar ruim de tijd voor om ons aan de veranderingen te laten wennen.
   Het lijkt een beetje op het verhaal van de kikker in de pan met water die langzaam aan de kook wordt gebracht totdat het voor ons te laat is en geen weg meer terug.
   Zo ook het “vluchtelingen” probleem wat ontstaan is na de oliecrisis:
   https://meervrijheid.nl/index.php?pagina=1391

   Zo kun je zien dat de huidige ontwikkelingen reeds zeer lang geleden in de planning zaten.
   Het zal dus in de lijn der verwachtingen liggen dat oplossingen niet binnen korte tijd te realiseren zijn, daar is een lange adem voor nodig van mensen die zien hoe ‘de hazen lopen’ en daar iets aan willen/kunnen doen.
   In mijn hoofd heb ik oplossingen, maar ben niet bij machte om ze te verwezenlijken.
   Het zijn niet de figuren als een Soros, Gates, schwab, e.d. dat zijn slechts de spreekpoppen die op hun beurt weer aan de touwtjes hangen van de krachten die boven hen staan.
   Het is in de psychologie een gegeven dat de gemiddelde mens pas wil/kan veranderen nadat zich een of meer persoonlijke trauma’s hebben voorgedaan.
   Ik hoop nog altijd op een CME en wel op het moment vlak voor een nieuwe bijeenkomst in Davos.
   Linksom of rechtsom, er zullen veel mensen sterven, maar laat dat dat door moeder natuur geregeld worden.
   Dat gaat in ieder geval zonder aanzien des persoon.

   • Ik heb echt Nog medelijden,er zullen Heel veel mensen sterven…Maar ik blijf een mens en ik ga jullie helpen als je me nodig hebt Mark my words ✌🏻

   • Beste Tigron,

    Zeker de afbraak en oplopende onderdrukking van de mensheid is reeds jaren gaande.
    Maar wij zijn nu in de eindfase beland waarop de wereldbevolking doelgericht en massaal geruimd gaat worden. Ook o.a de medische wereld inclusief Ziekenhuizen werken hier slaafs en ijverig aan mee.
    Zelfs het laatste stukje zelfbeschikking van een mens door ” baas te zijn over je eigen lichaam,” dreigt men te verliezen.
    Ik zal hier nimmer voor buigen maar het trieste feit is daardoor wel dat de aarde is verworden tot een planeet waarin leven blijkbaar niets meer waard lijkt te zijn. En waarbij ons bestaan is overgeleverd aan de verregaande technologien welke door die groep satanisten o.a massaal tegen ons wordt misbruikt om de mensheid grotendeels te kunnen vernietigen ( bijv. zonder geld overleeft niemand maar slechts een zeer geringe hoeveelheid mensen ).
    D.m.v weermanipulaties, chemtrails etc. bestuurt die satanische groep ook de natuur met alle dramatische gevolgen hiervan voor de wereldbevolking.
    Wetende dat de natuur de mens absoluut niet nodig heeft om te kunnen herstellen cq overleven, zeker nadat het gros v.d wereldbevolking is geruimd.
    Tradities in de westerse wereld zijn allang een lachertje geworden en kunnen slechts in besloten kring in zekere mate gehandhaaft blijven. De wereld is een bolwerk van armoede geworden op allerlei gebieden.
    Kortom binnen een hoog tempo is de wereld in een dramatisch verval aan het raken.
    Maar… de kunst van het dagelijks kunnen blijven genieten ondanks alle shit, is WEL een aspect die ieder mens voor 100% in eigen hand heeft.
    Dus wat mij betreft, ga hiervoor meer dan ooit tevoren beste mensen!!

    • Dankjewel Fleur voor je reacties die steek houden. Ik ga nu maar niet weer reageren zoals ik op Tigron’s goede commentaar reageerde. Wordt me nu teveel op de zeer late avond en vroege ochtend hahahaha. Mijn complimenten.

   • Beste Mensen

    Groot gelijk
    Zie de betekenissen van de Afkorting
    CME
    En ze zijn allemaal met elkaar gelinkt

    CME betekend : Coronale massa ejectie, ook wel zonneuitbarsting, genoemd: een eruptie vanuit de buitenste zonneatmosfeer van (geïoniseerde) gassen en andere (geladen) deeltjes, waaronder vooral protonen en elektronen. Veel, maar niet alle, CME’s ontstaan door flares vanuit actieve gebieden.
    CME betekend : Centrum menselijke erfelijkheid.
    CME betekend : Chicago Mercantile Exchange (CME) zijn niet 24/7 open, in tegenstelling tot de cryptomarkt. Een gap is het moment in de koersgrafiek waarop er geen handel is, maar de prijs toch is veranderd.
    CME betekend :
    CME Behoud van mechanische energie
    CME Bouw Matériel Environnement
    CME C4I maritieme extensies
    CME Cache-Miss uitzondering
    CME Camera Module elektronica
    CME Canadese fabrikanten en exporteurs
    CME Caribische muziek Expo
    CME Carmel Middelbare School
    CME Center for Manufacturing Excellence
    CME Centrale Mine materiaalbedrijf
    CME Centro de Microscopia Eletronica
    CME Centrum van de Middellandse Zee de l’Environnement
    CME Centrum voor Media-educatie
    CME Centrum voor beheer en ondernemerschap
    CME Centrum voor het vervaardigen van Enterprise
    CME Centrum voor microbiële ecologie
    CME Centrum voor moleculaire epidemiologie
    CME Centrum voor muziekonderwijs
    CME Certificat Militaire Élémentaire
    CME Cervicomediastinal exploratie
    CME CheatMania Extreme
    CME Chemische en materialen Engineering
    CME Chicago Mercantile Exchange
    CME Chief Medical Examiner
    CME Chloormethyl Ether
    CME Christian Methodist Episcopal Church of America
    CME Circuit vermenigvuldiging apparatuur
    CME Cisco CallManager Express
    CME Ciudad Del Carmen, Campeche, Mexico
    CME Civiele Manhour Equivalent
    CME Club des Micro-ondernemers
    CME College voor militaire Engineering
    CME Colorado berg Express
    CME Columbia Music Entertainment
    CME Comando de Missiones Especiales
    CME Commissie Médicale d’Établissement
    CME Communicatie beheersinstantie
    CME Communicatie, Media en Entertainment
    CME Compagnie Minière Espérance
    CME Complexe medische techniek
    CME Component beheersinstantie
    CME Computo Metrico Estimativo
    CME Concept van de Middellandse Zee d’Emballage

    CME Conferenties, vergaderingen en evenementen
    CME Configuratie Management Engineer
    CME Configuratiebeheer milieu
    CME Conseil Mondial des Éleveurs
    CME Conseil Municipal d’Enfants
    CME Conservatoire des Mémoires Étudiantes
    CME Construção e Manutenção Electromecanica
    CME Containerelement Management
    CME Continuing Medical Education
    CME Contract Manyear Equivalent
    CME Contract mankracht Equivalent
    CME Correctief onderhoud oefening
    CME Creighton Manning Engineering, LLP
    CME Crisisbeheersing oefening
    CME Crédit Mutuel Enseignant
    CME Cystoid afhankelijke Macular oedeem
    CME De beheersinstantie voldoet
    CME Gang beheersinstantie
    CME Gecertificeerde Marketing Executive
    CME Gecertificeerde Module Embedder
    CME Gediplomeerd gemeentelijk ingenieur
    CME Gemeenschap muziek-Oosten
    CME Gemeenschappelijke Malware (opsomming)
    CME Hedendaagse Montessori-onderwijs
    CME Hoffelijkheid mariene onderzoek
    CME Jeugd muziekonderwijs
    CME Kan Magnétiques prodotto
    CME Kinderen onderwijs ontbreekt
    CME Kokosnoot methylester
    CME Lopende onderhoud en erectie
    CME Maatschappijleer en morele opvoeding
    CME Massamiddelpunt energie
    CME Missie seingevingsapparatuur
    CME Médico-Éducatif centrum
    CME Opdracht fout
    CME Permanente medische educatie
    CME Samengestelde medische apparatuur
    CME Tegenmaatregelen Evaluator
    CME Uitgebreide toezicht evaluatie
    CME Vergelijken en samenvoegen van motor
    CME Vocht uitzettingscoëfficiënt

    Met andere woorden :
    Op nagenoeg alle gebieden overheersend dicterend de lakens uitdelen
    Zo de wezens mensen in hun klauwen houden
    Uitbuitend terrorisserend genieten

    Wie Ooo wie zal zich tegen deze
    Corrupte misdaad verzetten ??

    Open vraag
    Nog steeds Zonder antwoorden
    Hier kan men de benaming Corona Covid – 19 dus mee verbinden

    Terwijl deze laatste valse namen zijn geintroduceerd i.p.v. de onschuldige immuniteit versterkende ziekten genaamd
    Verkoudheid , Koorts , Griep
    V.K.G. is verworden ….
    CME Corona Mensen Eliminators
    Link met de eerste betekenissen is hierdoor snel gelegd

    Dank U

   • Daar zeg je nu precies zoals het is. Ik kan het niet beter zeggen. Ik ben van ‘46 en heb die tijd natuurlijk ook meegemaakt. Achteraf zeg ik van mezelf, ik heb zoveel in het snotje gehad. Heb zoveel vooruitblikken en verbanden gezien wat best een eenzaam leven is geweest want praten over wat je ziet en voelt wordt je al gauw afgeleerd; heb je haar weer, zwartkijker, somber etc etc. Nou ja, men noemde mij een pessimist en dat terwijl ik dat echt helemaal niet ben; ik blijf hoopvol. In de eindjaren’60/beginjaren’70 heb ik als secretaresse op het Bedrijfseconomisch Instituut binnen de Erasmus Universiteit Rotterdam gewerkt. Ik notuleerde daar ook de vergaderingen tussen VNO, Nederlandse Bank en economen etc etc. Daar kwam ik te weten wat in de toekomst zou gaan geschieden en wat al geschied was. Voor dat ik daar werkte had ik ook al in de gaten hoe het zat althans, ik vermoedde dat het afspraakjes waren tussen grootbedrijven en banken. Eerst kreeg je weekloon, later maandloon, later via de bank je loon. En in de eerste periode kreeg ja vaak je salaris te laat tot soms wel 5 a 6 dagen. Daar heb ik vaak over geklaagd en gebeld met de bank en dan zei ik: lekker binnenlopen met al die salarissen die een aantal dagen binnen zijn en jullie je mee verrijken. Slim. Alles is handjeklap. Het is werkelijk zo dat er een agenda werd en wordt uitgerold. Heerlijk toch dat het volk van niks weet! En dat men werkt naar een Nederland dat een grote std moet gaan worden samen met een gedeelte België en Duitsland met mogelijk Luxemburg daar wist ik dus ook al van alhoewel ik dacht dat het al veel eerder zou zijn voltrokken. Van de euthanasieplannen wist ik ook. Kortom, alles wat gebeurt en staat te gebeuren is mij bekend. Ik wist dat met de intrede van de emancipatie, het uit huis werken van de huisvrouw het gesodemieter echt begon. Ik wist: alles wordt nu duurder want men er komt nu wel meer geld binnen in de gezinnen maar daar gaat ook weer op afgeroomd worden en dan moeten de vrouwen er wel bij blijven werken. Stress nam toe, steeds minder tijd voor elkaar: berucht werden de weekendruzies in de huwelijken. Ook die emancipatiebeweging diende en dient een agenda. De sociale cohesie moest kapot en je ziet het nu onder ogen gebeuren: alles gaat kapot en moet kapot. De gastarbeiders (de smoesjes van regering van we hebben ze nodig is een grote leugen) waren ook niet nodig maar dient ook een agenda. Eerst moesten veel Nederlanders emigreren want het land was te vol, pal daarna kregen we de gastarbeiders. Ja, de grote bedrijven hadden ze nodig; zie je de grootgrutters regeren in handjeklap met de regering. Alle kleine bedrijven, kleine winkels moesten weg en dat gebeurde ook. Waar de kleine middenstand het altijd heeft kunnen bolwerken werden deze het steeds meer onmogelijk gemaakt hun broek op te houden. Ze werden opgeslokt door de groten! We zien nu de geschapen situatie. Maar……., we hadden tenminste een fijne uitlaatklep: de TV. Wat een uitkomst. Na alle drukte, stress etc etc had je dan tenminste even ontspanning voor het leugenkastje. Weer werden de mensen ergens ingetrokken. Allemaal fuiken waarin de bevolking zijn terechtgekomen. Ik geloof al heel lang niet meer in toevalligheden en zeker niet als je dan ook nog leest wat Kalergi-Coudenhove in petto had (er is een Kalergi-Coudenhoveprijs binnen de EU!) en leest wat er in de Protocollen van Zion beschreven staat. Enfin, ik ga maar sluiten want er is zoveel wat ik naar voren kan brengen, dan zit ik hier vannacht om twee uur nog te tikken. Maar alsnog, mijn complimenten Tigron.

    • Beste Rommel,
     Ik had een reactie vriendelijke gegeven op Willie met daarbij een paar links naar andere websites ter onderbouwing van mijn reactie.
     Het is niet verschenen/geplaatst.
     Mag ik weten hoe dat komt?
     Alvast bedankt voor jouw reactie.
     Groet Tigron

  • Mooi gezegd Fleur dank je wel, heb vandaag echt een fucked up day gehad en geen zin on details te spitten maar een gedeelte van wat jij hebt gezegd gaf mij het antwoord wat ik zocht.

   Dank je meisje….

   Fijne dag

   F>T>G

   • @ F.T.G

    Graag gedaan F.T.G en dankjewel voor je oprechte, betrokken reactie.
    Houd jezelf sterk, laveer om de hobbels van het leven en blijf ondanks alle krankzinnigheid in de wereld, volop genieten!
    Morgen weer gezond op en jij ook een fijne dag toegewenst.

    Fleur.

 3. Intussen zijn de supermarktplunderingen reeds begonnen in de VS. Wij worden richting hongersnood gestuurd mede om elkaar de hersens in te slaan voor voedsel.
  Dit versnelt de genocide waarbij die satanische club achteroverleunt van het lachen met sigaar in de ene hand en uitmuntend drankje in andere hand.
  ” Laat het volk elkaar maar grondig afmaken,” brallen die duistere psychopaten dan schuddebuikend tegen hun besloten kring van duivelse mede psychopaten.

  https://www.dailymail.co.uk/news/article-11127071/Shocking-moment-giant-flash-mob-ransacks-loots-7-Eleven-store-LA.html

 4. Gevaccineerde zijn door grafeenoxide verandert.
  Misschien zijn ze al een beetje transhuman.
  Ik heb zo mijn best gedaan maar begrijp nu dat sommige van mijn dierbaren nooit zullen ontwaken.
  De missie van die misdadigers is zo gewetenloos.
  Ooit zullen ze boeten….

  • Beste Jan Fabriëls,
   Ieder mens heeft het recht om eigen keuzes te maken, maar ook de plicht om de gevolgen daarvan te ervaren.
   Men probeert zijn/haar best te doen om anderen te waarschuwen voor mogelijke gevaren en/of schade.
   Dit zonder eigenbelang.
   Indien deze gewaarschuwde mensen andere keuzes maken dan aangeraden, krijgt de waarschuwer te maken met de eigen onmacht en dat is een erg lastig gevoel om mee om te gaan.
   Men kan boos worden of verdrietig, dat de gewaarschuwde mensen toch die prik(ken) genomen hebben maar eigenlijk is dat de confrontatie met je eigen onmacht dat je niet bij machte bent geweest om anderen ertoe te bewegen jouw advies op te volgen, ondanks de beste bedoelingen voor die anderen.
   Bedenk dat ieder mens verantwoordelijk is voor zichzelf.

   • Dank voor deze woorden Tigron. Zo herkenbaar om dan tegen je eigen onmacht op te lopen terwijl je inderdaad het beste voorhebt met de ander.
    Niet alleen in deze situaties, maar doet zich in het leven voor op allerlei terreinen.
    Maar gelukkig mag je telkens weer oefenen en een beetje zelfreflectie kan daarbij ook geen kwaad 🙂
    Nogmaals dank voor je woorden Tigron.

 5. Mensen zijn de domste en meest kwetsbare diersoort op de wereld. Je kunt ze van alles wijsmaken en dan geloven ze het blind. Bovendien heeft de mens geen eigen natuurlijke wapens om zichzelf te verdedigen als dat nodig is. De mens hangt van kunstmatigheid aan elkaar. Elke diersoort slaat massaal op de vlucht bij zoveel onraad, maar de mens blijft als een konijn in de koplampen staren; wachten op de dood.

 6. Hoe maak je een flyer voor dummies op een enkel A4tje zodat de schapen onder ons zonder al te veel behoeven te lezen begrijpen wat ze kunnen verwachten wanneer er niet iets drastisch veranderd?

 7. In het jaar 2012 schreef ik al het boek: Opnieuw holocaust aan de horizon.
  Eerlijk is eerlijk, als je niet bij het erkende schrijversgilde hoort, is het moeilijk om lezers te vinden die jouw pennenvrucht willen lezen.
  In 2012 schreef ik al over alle gruwelen die ons toen in 2012 nog te wachten stonden, we zitten inmiddels in 2023 en het lijkt alsof ik helderziende was, hetgeen ik niet ben. Mijn boeken gaan ergens over. Velen hebben inmiddels de weg naar mijn boeken gevonden en voor iedereen die dat nog niet gedaan heeft, geef ik hierbij een volledige lijst van mijn publicaties.
  Drie verschillende auteursnamen, echter één en dezelfde schrijver!
  jaar van uitgave :2010 Titel: Als het leger HAARP speelt
  Link: http://www.boekenbestellen.nl/boek/haarp
  jaar van uitgave 2012 Titel: Opnieuw holocaust aan de horizon.
  Link: http://www.boekenbestellen.nl/boek/holocaust
  Jaar van uitgave 2015 Titel: Mindcontrol
  Link: http://www.boekenbestellen.nl/boek/mindcontrol
  Met vriendelijke groet
  Alex Hunter
  Paul Peters
  Quasimodo.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in