De mensen in het Westen die de Oekraïense regering steunen, weten veelal niet wie zij verdedigen en tegen wie Rusland optreedt. Westerse politici en media lopen over van solidariteitsverklaringen en beloften van hulp aan de Oekraïense regering. En tienduizenden gaan de straat op om te demonstreren tegen de Russische militaire operatie in Oekraïne. Zouden zij hetzelfde doen als zij wisten op wie Rusland het gemunt had in Oekraïne? Ik zal daar met een paar voorbeelden op wijzen als geheugensteuntje, en u vragen ook de links te controleren, want ik heb dit niet allemaal verzonnen, bericht Anti-Spiegel.

“Russische untermenschen doden”

In november 2018 berichtte Euronews in een artikel over vakantiekampen in Oekraïne. Ik schreef er in mijn artikel onder andere over:

“Er zijn zomerkampen voor kinderen in Oekraïne, waar kinderen van nog maar acht jaar getraind worden op de Kalasjnikov om Russen te doden. Op Euronews kunt u lezen: “Hun instructeur: Joeri Tsjerkasjin, een ervaren soldaat die tegen de separatisten gevochten heeft in het Russischtalige Oost-Oekraïne: “Wij richten nooit op mensen, nooit. Maar separatisten en bezetters die uit Moskou komen, die beschouwen wij niet als mensen. Daarom kunt en moet u op hen schieten.””
De vertaling is vriendelijk gehouden; het Oekraïense origineel, dat gisteren ook op de Russische televisie te zien was, heeft het er eigenlijk over dat Russen “untermenschen” zijn. Verder staat er: “Dergelijke kinderkampen die door extreem-rechtse groeperingen worden geleid, worden zelfs door de staat gefinancierd.””

Zie ook Fontnieuws Oekraïens “Neo-Nazi Zomerkamp” – Militaire opleiding voor jonge kinderen.

SS-symbolen in het Oekraïense leger

In december 2018 berichtte ik over hoe de toenmalige Oekraïense president zijn leger bezocht, dat nu royaal van wapens wordt voorzien door het Westen. Het feit dat de soldaten van dit leger graag nazi- en SS-symbolen gebruiken, is iets waarover de Duitse media liever zwijgen. Zie ook Frontnieuws Wir haben es nicht gewußt.

Politieke moorden

In Oekraïne, dat het Westen op dit ogenblik vurig steunt, leven andersdenkenden gevaarlijk. In mei 2020 berichtte ik over het lot van 13 vermoorde oppositieleden en anti-regeringsjournalisten in Oekraïne. Op de foto staan 13 vermoorde mensen.

In juli 2019 hebben onbekenden ook een tv-station van de oppositie in Kiev met een granaatwerper beschoten.

Oekraïne stemt tegen veroordeling van het nazisme

Het is een traditie geworden dat Rusland elk jaar een resolutie bij de VN indient, getiteld “Ter bestrijding van de verheerlijking van het nazisme, het neonazisme en andere praktijken die bijdragen tot de escalatie van hedendaagse vormen van racisme, rassendiscriminatie, vreemdelingenhaat en aanverwante onverdraagzaamheid”. Hij beveelt aan dat alle lidstaten van de VN, overeenkomstig hun internationale verplichtingen op het gebied van de mensenrechten, de nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat de resultaten van de Tweede Wereldoorlog worden herhaald en dat de misdaden tegen de mensheid en de oorlogsmisdaden die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn begaan, worden ontkend, en om alle vormen van rassendiscriminatie uit te roeien.

In 2020 stemden 130 staten voor de resolutie, 51 staten – waaronder Duitsland – onthielden zich van stemming. Dat waren in de eerste plaats de staten van de Navo, de EU en de bondgenoten van de VS in Azië en Noord-Amerika, plus nog een paar kleine staten. En twee staten verwierpen de resolutie tegen de verheerlijking van het nazisme en het racisme: Oekraïne en de VS.

  Poetins overwinning is een geopolitieke realiteit

In 2021 stemden 130 staten opnieuw voor de resolutie, 49 staten – waaronder opnieuw Duitsland – onthielden zich van stemming. Ook hier ging het in de eerste plaats om de staten van de Navo, de EU en de bondgenoten van de VS in Azië en Noord-Amerika, plus nog een paar kleinere staten. En weer hebben twee staten de resolutie tegen de verheerlijking van het nazisme en het racisme verworpen: Oekraïne en de VS.

Aanbidding van nazi-collaborateurs

De nationale held van het nieuwe Oekraïne is Stefan Bandera, die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Waffen SS diende en deelnam aan massaschietpartijen en andere misdaden tegen de mensheid. In Oekraïne wordt de Hitlergroet openlijk gebracht, er vinden fakkeltochten plaats die wij alleen uit films uit de jaren dertig kennen, en de nationale groet is “Heil Ukraine, Heil den Helden!”

Dat moet ik even uitleggen, want de Duitse media vertalen het altijd als “Eer aan Oekraïne, Eer aan de helden!” Dat klinkt natuurlijk onschuldiger. Dat is niet eens verkeerd, want het oude Slavische woord “Slava” in kwestie betekent “eer” of “glorie”, en de Google-vertaler werpt ook “roem”, “reputatie” en “vermaardheid” op. Het is dus een moeilijk te vertalen woord met vele betekenissen, en het kan zowel een eerbetoon zijn als een groet of zelfs een felicitatie.

Het probleem is dat er ook een oud Duits woord is dat deze betekenissen had. Het is het woord “Heil”, in diskrediet gebracht sinds de nazitijd. Net als “Slava” is het een heel oud woord, dat nog teruggaat tot de oud Germaanse talen, en daarom vindt u het ook in het Engels als “Hail”. Zo kon men in Shakespeare lezen “Alle heil, Macbeth!”, wat vroeger vertaald werd als “Heil aan u, Macbeth!”.

In het verleden werd de Latijnse groet “Ave Caesar!” ook wel vertaald als “Heil, Caesar!”. In keizerlijke tijden waren er liederen waarin men “Heil aan onze Keizer” kon horen. Veel uitdrukkingen die nu nog gangbaar zijn, zoals “Ski heil” of “Petri heil”, gaan hier ook op terug. “Heil” was ooit een normaal woord.

Maar de geschiedenis is wat zij is, en de nazi’s hebben wel degelijk bestaan, en daarom mag het Duitse woord “Heil” terecht niet meer gebruikt worden. In de Slavische landen kent men de betekenis van het woord “Slava” goed, maar het werd bijvoorbeeld ook in de Sovjet-Unie gebruikt, toen men “Slava” wenste voor het communisme. En de Sovjet-Unie werd er niet van verdacht een nazi-staat te zijn geweest.

De kern van de zaak is dus te begrijpen in welke context het woord “Slava” gebruikt wordt, of het vertaald wordt met “glorie” of “eer”, of als “Heil”.

  NAVO Artikel-5 - Klein stokje

In Oekraïne is de genoemde slogan “Slava Oekraïne! Gerojam Slava!” (“Heil Oekraïne, Heil de Helden!”) is na de Maidan zoiets als een officiële begroetingsformule van de “nieuwe staat” geworden, en Oekraïense politici eindigen hun toespraken vaak met deze formule. Het probleem hiermee is dat de uitdrukking teruggaat op de Oekraïense nationalisten, die het woord gebruiken tijdens fakkeltochten, op dezelfde manier als de nazi’s het woord “Heil” gebruikten van 1933 tot 1945. Aan het eind van dit artikel laat ik daarvan enkele video-voorbeelden zien.

De gedwongen Oekraïnisering

Op 18 mei heeft de Oekraïense president de wet op de “inheemse volkeren” aan het parlement voorgelegd, die inmiddels is aangenomen. Volgens deze wet worden de burgers van Oekraïne ingedeeld in drie categorieën volgens etnische criteria, die ook verschillende rechten hebben.

De eerste categorie zijn natuurlijk de etnische Oekraïners. De tweede categorie bestaat uit enkele kleine etnische groepen die op de Krim wonen. Dit leidt tot de veronderstelling dat zij geen eigen categorie zouden hebben gekregen als de Krim nog deel van Oekraïne zou uitmaken. De classificatie van de Krim-volkeren lijkt meer een “PR-stunt” om de mensen eraan te herinneren dat Kiev de Krim als Oekraïens beschouwt. De derde categorie zijn alle andere minderheden, d.w.z. Russen, Polen, Hongaren, Roemenen, enz.

Er zijn verschillende rechten aan de wet verbonden, bijvoorbeeld het openen van onderwijsinstellingen in hun eigen taal (wat categorie drie niet mag doen) en, het belangrijkste, financiële steun van de staat. Het doel achter deze wet is druk uit te oefenen op minderheden om zich onder dwang te laten Oekraïniseren.

Bovendien is er in Oekraïne in 2019 al een taalwet ingevoerd, waarover de Anti-Spiegel al verschillende keren bericht heeft. De taalwet zal geleidelijk in werking treden en heeft hetzelfde doel als de rassenwet: de minderheden onder dwang Oekraïniseren. Details over beide wetten vindt u hier.

Mensenrechten in Oekraïne

De UNHCR publiceert twee verslagen per jaar over de situatie van de mensenrechten in Oekraïne. Deze rapporten zijn sinds 2014, toen het na de Maidan in de ogen van de Westerse media en politici democratisch werd, uiterst kritisch over Oekraïne. De UNHCR bekritiseert alles wat ik hier reeds gezegd heb. Het bekritiseert ook het feit dat de misdaden van de Maidan-periode (Maidan-doden en Odessa-tragedie) tot op de dag van vandaag niet zijn opgelost.

De situatie van de minderheden in Oekraïne wordt bekritiseerd, of het nu gaat om etnische of seksuele minderheden, of om politieke dissidenten of zelfs journalisten die kritiek hebben op de regering. Zij leven allen gevaarlijk in het Oekraïne van vandaag. En dat is niet wat de boze Russische propaganda zegt, dat is wat de UNHCR zegt.

Ik doe regelmatig verslag van deze verslagen, u vindt mijn artikel over het 31e verslag over de mensenrechten hier en het artikel over het 32e verslag over de mensenrechten hier.

  Nederlandse consumentenprijzen stijgen sterk - gegevens

De media

De Duitse media hebben dit alles sinds de Maidan in 2014 verborgen gehouden. Der Spiegel schreef over het Russische streven om Oekraïne dezer dagen te denazificeren (nadruk als in het origineel):

“Van de vele propagandasprookjes die Poetin en zijn regime hun eigen burgers voorschotelen, is dat over de zogenaamd “denazificatie” van Oekraïne waarschijnlijk het ergste. Zelfs in de Sovjet-Unie werden de feiten zelden op zo’n potsierlijke manier verdraaid. De Oekraïense president Volodymyr Selenskyj, op wie nu door de handlangers van Poetin wordt gejaagd, is een Jood.”

Een sterk argument voor de lezers van Spiegel, want die weten niets van al de hier opgesomde feiten. Zij weten niets van het feit dat Oekraïense kinderen in door de staat gesubsidieerde vakantiekampen leren dat Russische “untermenschen” doodgeschoten moeten worden, welke symbolen het Oekraïense leger draagt, zij weten niets van politieke moorden, van taal- en rassenwetten en al die andere dingen die niet alleen door Rusland maar ook door de UNHCR bekritiseerd worden.

En zij die dezer dagen in Duitsland de straat op gaan en geloven dat zij demonstreren tegen de kwaadaardige aanval van Poetin en voor de democratische Oekraïense regering, demonstreren in feite voor een naziregering en tegen het land dat Oekraïne wil denazificeren. Dat Rusland uiteindelijk geen andere weg zag dan een militaire operatie, is niet in de laatste plaats te wijten aan het feit dat het Westen deze nazi-regeringen sinds 2014 met meer dan 50 miljard heeft gefinancierd in plaats van tegen hen op te treden.

Maar de Duitser die nu tegen Poetin demonstreert weet dat ook niet, net zo min als hij weet dat Oekraïne tegen een resolutie tegen het nazisme stemt.

Tot slot zijn hier de beloofde video’s uit het “democratische” Oekraïne.

De eerste video is van een voetbalwedstrijd en merk op hoe “mooi en folkloristisch” de rechterarmen gebruikt worden in de geest van de Duitse meesterbreinen uit de jaren 1933 tot 1945.

De tweede video is van de BBC, die in 2014 nog berichtte welke krachten er achter de Maidan zaten: Het zijn mensen die zichzelf openlijk beschrijven als aanhangers van het nazisme. In die tijd maakten zij deel uit van de Rechtse Sector, waaruit vervolgens de “vrijwilligersbataljons” Azov en anderen zijn voortgekomen, die oorlogsmisdaden begaan in Oost-Oekraïne. Maar Der Spiegel vertelt zijn lezers dat er geen nazi’s in Oekraïne zijn.

En hier is nog een voorbeeld van de “sympathieke” fakkeltochten ter ere van nazi-collaborateurs als Stepan Bandera, die in het nieuwe Oekraïne een nationale held is en tijdens de oorlog aan de kant van de SS gevochten heeft.

[Video geblokkeerd, red.]


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Top VS Legerkolonel: “Dit is het begin van het einde van het Oekraïense verzet”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelOekraïne Dag 7: Rusland verandert van tactiek, de zijden handschoenen gaan uit (geweldige video)
Volgend artikelOekraïens parlement keurt wet goed om beslag te kunnen leggen op bezittingen van Rusland of Russische burgers in Oekraïne
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

19 REACTIES

  • Als je ziet hoe Putin te keer gaat in dat land dan is hij geen haar beter dan de Nazi’s
   Maar Greet ziet dit niet omdat ze is gehersenspoelt.

   • De nazie is nog nooit weg geweest kijk maar wat de VVD de laatste tien jaar ons volk en ouders hebben aan gedaan en dat deden ook de nazie gehandicapten en zieke mensen dood spuiten en laten krappere in de verzorgingshuizen of zijn jullie dat al vergeten en een iedereen die op VVD en de linkse partijen hebben gestemd hebben er zelf aan mee gedaan dat geeft ook aan waarom wij nog steeds met NSb ers te maken hebben het barst hier in Nederland ervan.

   • Jan, als er een gehersenspoeld is dan ben jij het wel aan je reactie te lezen. Waar heb jij gezeten de laatste 8 jaar?
    Ik hoop dat Putin hier ook de boel komt denazifiseren, Greet.

   • Putin is aan het vechten voor jou en voor jouw trans-vrouw, ga lekker naar msm luisteren en op tijd je spuitje halen mattie. Mensen zoals jou hebben we niet meer nodig. Alleen echte strijders zijn welkom.

 1. Kennelijk probeert Rusland de Oekraine al heel lang schoon te wassen… ik had geen idee dat het zo erg was, vooral met die waardeloze NAVO die maar geen flikker doet en de reten likt van de VS en EU. Dit zijn concrete feiten die nu als lijken uit de kast komen. Mss kunnen we het nog redden met zijn allen, als alle lijken de kast uit zijn…

 2. Je kunt niet over Ukraine schrijven als je geen kennis hebt van de waarheid wb de Bolsjevistische revolutie, geleid door in de USA getrainde joden, de Illuminati w.o. Karl Marx en de Holodomor, een holocaust van 10 milliioen christelijke Ukrainers door joodse bolsjevieken. Hitler en zijn leger werden tijdens de WW iI als redders verwelkomd. Beelden daarvan staan nog steeds online en ook getuigenverklaringen. In NL werden jonge nederlandse mannen gerekruteerd door de katholieke kerk om naast Hitler tegen de Bolsjevieken te vechten. Hun misdaden jegens duitse burgers na de afloop van WW II zijn gruwelijke oorlogsmisdaden. Vrouwen die tot 100 x verkracht werden, dode vrouwen verkracht, mannen en kinderen idem. Nazisme vond zijn oorsprong in de USA. Wie in dit walgelijke theater is te vertrouwen. Wat is de waarheid van een oorlog die al 8 of 9 jaar duurt en waar de NL MSM sinds 8 dagen over rapporteerd alsof die net is losgebarsten. 11 Amerikaanse biowapen labs aan de grens van de oostelijke provincies van Ukraine. sprayen van bevolking vanaf schepen, soms bijna grenzend aan Rusland. En welke idioten hebben amerikaanse kruisraketten in NL bedacht gericht op Rusland. Een preemptive strike van Rusland richting NL is logisch. Mocht Rusland daar toe besluiten dan zijn wij in NL allemaal toast. Een demonstraite van 600,000 mensen in den Haag, waarna Lubbers beloofde die kruisraketten weg te halen. wat hij nooit deed en die een paar jaar geleden door nieuwe, modernste kruisraketten vervangen zijn. NL militairen kunnen ze niet bedienen. Een vreemde mogendheid die zijn oorlog op NL grondgebied voert. En dan heeft het Westen wat te zeiken over Putin die klaar is met het feit dat de bevolkingen daar gesprayed worden met pathogenen, gefabriceerd in de Amerikaanse biowapen labs daar. En dan al die meelopers hier, die zich nooit echt verdiept hebben in de valse vlag revolutie destijds. de rechtszaken tegen Biden wegens corruptie, gekochte villas voor dezelfde familie in Florida, en ineens een mening hebben tegen oorlog. In syrie bombardeerde ook NL. Irak idem. Het NL volk was tegen missies in Afghanistan en Groen Links verraadde zijn electoraat om die toch mogelijk te maken. Ze zouden 1 missie doen. NL defensie zit nog steeds in Afghanistan, Irak etc. Wat doen we daar? De provincies in het Oosten hebben zich van voor die revolutie uitgesproken bij Rusland aangesloten te willen blijven. De NL hypocriete regering komt niet op voor zelfbeschikkingsrecht van volken maar ondersteunt kolonisatie, landgrabbing door groepen waar wij Nederlanders meestal geen flauw idee van hebben. Duidelijk wordt de oorlog in Ukraine gezien als het verdedigen van de NWO/WEF. En zijn nederlandse burgers na de Covid vaccin debacle dan helemaal achtelijk om zich daar massaal achter te scharen omdat ze Putin niet sympathiek vinden, wel of niet gemindprogrammed door MSM. Putin is een goed spreker. Een van de weinigen die zich tegen de leugens van westerse mogendheden uitspreekt. Maar is hij te vertrouwen. Of is dit het grote theater van regeringsleiders die uiteindelijk allemaal tot de Vrij Metselaars ordes behoren en voor wie die 1 van de manieren is om bevolkingen te reduceren en giga oorlogswinsten te maken. En dan nog de grote vraag Wie zijn die Neo Nazis, die destijds Hitler als redder ervaarden, nu. Zijn ze geinfiltreerd door vreemde mogendheden, gechanteerd, met geld gekocht zoals dat meestal gaat. Ondertussen is duidelijk dat er van de gevaccineerden transmissie van o,.a. grapheen oxide plaatsvindt. Ken Caldera zei openlijk dat pathogenen aan regen toegevoegd wordt. Carnaval is opnieuw iedereen met Covid ???? besmet. Of heeft het daar toevallig net pathogenen geregend??? Een nucleaire bom op NL niet ondenkbaar en anders zijn normale mensen in 200 jaar uitgestorven vlgs Harari, omdat zij de wedloop op Artificial Intelligence gestuurde mensen niet kunnen betalen. Schwab bezig een minuscule chip direct in de hersens te implanteren. Het wordt een beetje zoals elektrische fietsen op straat in woonwijken. Hoge snelheid, niet in te schatten voor wandelaars en honden. Afremmen doen ze niet aan.

 3. zelensky is joods en zijn grootvader was een bolshevik die medeverantwoordelijk is voor de holodomor en het vermoorden van miljoenen oekraieners

 4. Ter info, Bandera vocht in eerste instantie tegen de Nazi’s, heeft dan ook 4 jaar in een krijgsgevangen kamp gezeten. Hij was een Nationalist, geen Nazi. Hij zag na zijn bevrijding/vrijlating (?) zich genoodzaakt om een alliantie met de Nazi’s aan te gaan, omdat hij de Communisten meer vreesde dan de Nazi’s. Dat duurde 1 jaar. Tot begin jaren 50 bleef hij tegen het communisme vechten, tot hij vermoord werd.
  Die man draait zich nu om in zijn graf moest hij de mensen van Sector rechts en he Azov bataljon bezig zien…..

 5. Far right en far left zijn slechts termen om ons te verdelen en te verwarren.
  Uiteindelijk is de grote boosdoener het socialisme. En die controleerd uiteindelijk beide kanten.
  Het zijn uiteindelijk de beide vleugels van de adelaar.

 6. Ik ben het met de motivatie van Poetin eens, maar niet met zijn tactiek.

  Hij had verzethaarden gewoon op afstand uit de lucht kunnen vernietigen; grote steden tot overgave dwingen door gas, water en electra te bombarderen.
  Zelensky is een idioot, lijkt in gedrag veel op Trudeau….
  ——————————————–
  Maar EU had zijn grenzen dicht moeten houden. Laat de bevolking zelf het maar uitzoeken; zij zijn verantwoordelijk voor hun politici; niet wij.

  Als je bevolkingen van Irak, Syrie en nu Oekraine dwingt zelf oplossingen te zoeken voor de door hun zelf geachapen problemen, komt er misschien ooit eens vooruitgang…

 7. Mensen zijn beesten en dat laat het maar weer eens zien wat voor een laf en kut volk NL is, ze geven ons land aan moordenaars EU en aan vluchtelingen die hier niets te zoeken hebben en daar bevinden zich ook nog heel veel criminelen onder.

 8. Volodomir Zelensky is inderdaad een Jood, met alle gevolgen van dien voor de ” Gentiles “!!!!

  Dat hebben de Russen én de Oekraïners al eens kunnen ondervinden voor de 2de wereldoorlog!! En ook tijdens die oorlog!

 9. Frontnieuws:De commandant van het Azov bataljon Biletsky zit inmiddels in het Oekraïense Parlement, samen met nog 7 neo-nazi’s.Door de parlementsverkiezingen van 2012 kwam ook Svoboda-fascisten(Banderisten) terecht in de Verchovna Rada als vierde partij van het land met 37 zetels.In nazi-Duitsland waren er slechts ongeveer 10% nazi’s, en het resultaat kennen we allemaal: 60 miljoen doden!…De Svoboda-partij is een partij die beweert de partij te zijn van Stepan Bandera, een fascistische leider die tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de kant van de strijdkrachten van Hitler vocht. Tot 2004 heette deze partij ‘Nationaal-Socialistische Partij’. De toenmalige premier was Arseni Petrovitsj Jatsenjoek, die naam maakte door de Hitlergroet te brengen en op 7 januari 2015 te verklaren dat het “de USSR was die Oekraïne en Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog binnenviel en dat dit niet opnieuw mag gebeuren”.Deze fascistische krachten roepen al sinds 2014 op tot etnische zuivering.In Stepan Bandera-programma van mei 1941 stond onder meer te lezen:“Moskali (d.w.z. etnische Russen), Polen en Joden die vijandig tegenover ons staan, moeten worden vernietigd in de strijd, in het bijzonder die zich verzetten tegen het regime, door: hen te deporteren naar hun eigen land, hun intelligentsia uit te roeien, die niet tot enige regering mag worden toegelaten posities, en algehele voorkoming van elke creatie van deze intelligentsia (bijv. toegang tot onderwijs enz.) … Joden moeten geïsoleerd worden, verwijderd van overheidsfuncties om sabotage te voorkomen … Degenen die noodzakelijk worden geacht mogen alleen onder strikt toezicht werken en verwijderd van hun posities voor de geringste wangedrag … Joodse assimilatie is niet mogelijk”….Oekraïense ideologie genaamd sociaal-nationalisme is omgedoopt tot nationaal-socialisme (nazisme).Een van partijideologen, Yuriy Mykhalchyshyn, werd betrapt op het publiceren van een leerboek voor jonge partijleden van ‘Svoboda’, met daarin het NSDAP programma.Svoboda, Azov en National Corps kunnen worden gecategoriseerd als neonazistische formaties.De meeste anderen geloven in zoiets als een “lichte versie” van het fascisme…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in