Fair use

De oorlog in Oekraïne zal van korte duur zijn, niet van lange duur. In tegenstelling tot wat de Westerse casinopolitici en de pratende hoofden van de mainstream media ons momenteel vertellen te verwachten, zullen de Europeanen tegen 2023 – of zelfs eerder – niet langer bestand zijn tegen de enorme last die hun “Russische sancties” niet op Rusland, maar op henzelf leggen. De Europese publieke opinie is in dit opzicht steeds luider en ongeduldiger geworden, en de politici van de EU krijgen koudwatervrees zonder dat er een oplossing voorhanden is, alleen maar geklets. Geen plan, geen vooruitziende blik… alleen ongerijmde dwaze ideeën van de G-7, zoals het oprichten van een koperskartel met maximumprijzen voor olie en gas op een verkopersmarkt, die nooit het daglicht zullen zien. En ondanks enkele kleine verliezen, zullen deze sancties de Russische Federatie in wezen onbeschadigd laten en alleen maar steeds grotere inkomsten opleveren – door hogere geïnduceerde prijzen – voor kleinere hoeveelheden geleverde export. Dit komt Rusland op twee manieren ten goede (a) het krijgt meer betaald door minder te produceren, terwijl het verschil wordt opgespaard voor toekomstige verkopen (b) het maakt het mogelijk de uitputtingsoorlogstrategie van Rusland voor altijd te financieren, terwijl de Europeanen zeer binnenkort zullen kruipen en smeken om een oplossing voor hun eigen ondraaglijke “Russische sancties”, schrijft Jorge Vilches.

De NAVO weet dit. Een andere mogelijkheid is dus dat de noodzakelijkerwijs korte oorlog in Oekraïne nucleair wordt, zij het omdat er voor de NAVO geen andere manier is om eventueel te winnen, of omdat Rusland weer eens gedwongen wordt aan te vallen als gevolg van voortdurend herhaalde directe NAVO-georkestreerde dreigementen met groot kaliber. Over beide mogelijkheden later meer, en zelfs nog een derde wat de verdere onderwerping en mogelijke plundering van Europa betreft. Hoe dan ook – het is het herhalen waard – de oorlog in Oekraïne zal van korte duur zijn.

En zelfs de meute van Davos heeft – na veel te lang getreuzeld te hebben – eindelijk aanvaard dat het Westen nu aan het verliezen is en dat Rusland op alle fronten aan de winnende hand is. Of het nu militair, geopolitiek, strategisch, financieel, economisch of logistiek is… ondanks alle prognoses en plannen die gemaakt zijn, was Rusland beter en is het vandaag duidelijk bezig de NAVO rondom te verslaan. Rusland heeft weliswaar niet de volledige controle over de voedselvoorziening in de wereld, noch over alle energie in de wereld, maar in dat opzicht speelt Rusland wel een “unieke, essentiële en onmisbare” rol – klinkt bekend, nietwaar? (*) – beter dan wie ook, zeker wat het Europa van vandaag betreft, niet? En wat betreft de controle over de allerlaatste factor van deze essentiële drie-eenheid, namelijk geld, wel, het is beslist een Russisch + Chinees + BRICS “work-in-progress” project met een complete 180 graden herdefinitie van wat “echt geld” zal zijn, terwijl de be-all en end-all petrodollar wordt onttroond. Dit zou gewoonweg een einde maken aan SWIFT + Bretton Nothing + de all-American softie jazz zoals de Federal Reserve die even “Federal” is als Federal Express en die nul “reserves” van wat dan ook heeft, alleen maar legioenen van niet-gefinancierde passiva en niet-betaalbare schulden plus stapels waardeloze elektronische bits en bytes

De-dollarisering van de dollar

Het proces van de-dollarisering van de wereld is al aan de gang, met directe betrokkenheid van de BRICS+ landen, waaronder nu ook ’s werelds nr.1 exporteur van ruwe olie, namelijk Saudi-Arabië – op directe uitnodiging van China en met Rusland als nr.2 – en met Iran en Argentinië, die binnenkort dringend zullen instemmen. Dit betekent dat er nog meer olie en gas en nog meer voedselproducten aan de BRICS+ kant van de vergelijking staan. De verhoudingen tussen de ruwe wereldmachten en de belangrijkste hefboomparameters zijn dus momenteel in de hele wereld aan een zeer grote verschuiving onderhevig. En “er vinden snelle veranderingen plaats in het mondiale monetaire systeem die de internationale rol van de dollar kunnen beïnvloeden”, zoals Jerome Powell zelf vermaande, niet meer en niet minder dan de man die de leiding heeft over het monetaire beleid van de VS. Een ander voorbeeld is dat Duitsland net zijn eerste handelstekort in 30 jaar heeft gehad, omdat de kosten van zijn invoer de pan uit zijn gerezen, terwijl de buitenlandse verkoop voor deze meest exportgerichte economie is gedaald. En de toekomstverwachtingen zijn nog slechter

(*) eerste alinea op https://thesaker.is/europe-fails-with-german-help/

Ref #1 https://quotefancy.com/quote/1275693/Henry-Kissinger-Who-controls-the-food-supply-controls-the-people-who-controls-the-energy

Ref #2 https://www.newsweek.com/nato-grows-china-russia-seek-bring-iran-saudi-arabia-fold-1720780

Ref #3 https://www.rt.com/business/558330-germany-trade-deficit/

Ref #4 https://www.rt.com/russia/558384-west-failed-support-confrontation/

Verder zwijgen velen over de bijzonderheden van het oorspronkelijke NAVO-plan, dat zogenaamd gericht was op Oekraïne en Rusland als de enige getroffen gebieden met directe ernstige gevolgen voor het levensonderhoud van hun bevolking. Maar natuurlijk zou de NAVO zogenaamd nooit een plan voorbereiden om de directe zichtbare promotor van het conflict, namelijk Europa, negatief te beïnvloeden, niet ? Maar de onverwachte tegenreactie van de door de EU ingestelde “Russische sancties” heeft veeleer Europa ernstig getroffen, en eigenlijk niet zozeer Rusland, dat zogenaamd het enige doelwit was dat getroffen zou worden. Het Westen bevindt zich nu dus – onder de volledige leiding en het gezag van ongekozen EU-politici – in een situatie waarin Europa direct of indirect zichzelf schade berokkent, terwijl Rusland zijn eigen grondgebied onbeschadigd laat en nog steeds de vruchten plukt van deze hele onzin. Het is waar dat Rusland enkele verliezen heeft geleden, maar in wezen gaat het gewoon door met het geleidelijk en meedogenloos terugwinnen van de Oekraïense gebieden, het ene na het andere, en het innen van steeds hogere inkomsten, en ook met de Roebel torenhoog.

De Oekraïners van hun kant hebben hun grondgebied en hun middelen van bestaan flink verloren, terwijl de Europeanen zich in een zeer ongemakkelijke en onverwachte situatie bevinden, die met het uur vreselijk verergert en waarvan het einde niet in zicht is. Nogmaals: de gevolgen van de zogenaamde “Russische sancties” zullen in 2023 – of eerder – ondraaglijk worden voor de Europeanen, niet voor de Russen.

Ref #5 https://www.rt.com/business/558054-germany-russian-gas-cut-costs/

Ref #6 https://www.rt.com/business/558203-nord-stream-to-halt-gas-eu/

Ref #7 www.rt.com/news/558308-macron-russia-anglo-saxon/

Ref #8 www.rt.com/business/558262-germany-downplays-reliance-russian-oil/

Koningin Elizabeth II + VS-president Joe Biden

Deze onverwachte zelfveroorzaakte afbraak in slow motion was niet wat Europa voor zichzelf in gedachten had, en ook niet de prijs die zij zullen moeten betalen voor de strijd van – laat staan het winnen van – deze door de NAVO uitgelokte oorlog in Oekraïne. Dit doet dus de vraag rijzen wat dan precies het oorspronkelijke plan was, als dat er al was. De enige waarschijnlijk 100% zekere antwoorden zijn dat (a) er inderdaad een Angelsaksisch plan van de NAVO was dat Europa aanvaardde, en (b) wij misschien nooit precies zullen weten wat dat plan was. Maar wij kunnen wel onze best geschoolde gissing poneren met onze beste objectieve instelling. En alleen de tijd kan misschien uitwijzen hoe nauwkeurig wij waren. Voorlopig zijn onze enige gidsen de beginselen cui bono en cui nocere (“wie profiteert” en “wie schaadt”). Of misschien kunnen de Amerikaanse president Joe Biden en koningin Elizabeth II het weten…

Beelden van de slachting van een konvooi Oekraïense infanteriegevechtsvoertuigen in de regio Zaporozhye

Ongerechtvaardigde provocatie

“De geschiedenis herhaalt zich niet, maar ze rijmt vaak wel” – zei Samuel Langhorne Clemens, beter bekend als Mark Twain.

De oorlog in Oekraïne was zeker al vele jaren door de NAVO gepland, waarschijnlijk meer dan tien jaar. Dat is geen geheim, zoals NAVO-topman Jens Stoltenberg openlijk heeft toegegeven. Zoals de meest vooraanstaande en gerespecteerde geleerde van de Universiteit van Chicago, Dr. John Mearsheimer, herhaaldelijk bewezen heeft “…begon de Westerse alliantie in 2014 met het trainen van het Oekraïense leger, en kwam gedurende de volgende acht jaar uit op gemiddeld 10.000 getrainde troepen per jaar, ongeacht wie het Witte Huis bezette”. In december 2017 begon de regering-Trump, samen met andere NAVO-staten, “defensieve” wapens naar Oekraïne te sturen, terwijl Kiev een grote rol op zich nam bij militaire oefeningen die aan de Russische grens gehouden werden.

Verder werden er allerlei gezamenlijke marine-oefeningen gehouden in de Zwarte Zee vlak naast Rusland “om de interoperabiliteit te vergroten”, waardoor Oekraïne veel zou krijgen van wat al aan gewone betalende NAVO-cliëntstaten gegeven werd. Toch bleef de Oekraïense acteur-president Volodymyr Zelenskyy maar om meer vragen, en de NAVO voldeed daar graag aan. Alleen is een vaak over het hoofd geziene realiteit – zelfs door NAVO-deskundigen, laat staan door de Oekraïense Zelenskiy – dat Oekraïne een heel grote plaats is, en dat de aanvoerlijnen naar het zelfgekozen oostelijk gevechtsfront overal lopen en altijd heel lang en dus kwetsbaar zijn. Zoals de Wehrmacht van Duitsland op de harde manier leerde door in het Russische stof te bijten tijdens WO2, is dit iets om rekening mee te houden vóór, en niet nadat de vijandelijkheden beginnen. Dus misschien verklaren deze en andere onvergeeflijke fouten de “hersendode” beschrijving van de NAVO door de Franse president Emmanuel Macron en zijn huidige wens om Rusland niet “uit te roeien”, alsof iemand dat echt zou kunnen, laat staan Frankrijk. Maar nogmaals, dit is onmogelijk te verzinnen…

In elk geval heeft de Krim een democratische referendumstemming gehouden, met de wijdverspreide aanwezigheid van buitenlandse waarnemers, die resulteerde in 97% goedkeuring om zich weer bij Rusland aan te sluiten. Dus, na zoveel ongerechtvaardigde Westerse/Oekraïne provocaties, en een heleboel verschrikkelijke nazi-commando’s die mensen van Russische afkomst vermoordden – waaronder, maar niet beperkt tot, de vele “Azov bataljons” – is het op z’n minst heel goed te begrijpen waarom Rusland zijn speciale militaire operatie begon, met het oog op zoveel buitenlandse militaire en ongerechtvaardigde provocaties.

Ref #9 https://www.rt.com/russia/558202-jens-stoltenberg-ukrainian-civil-war/

Ref #10 https://www.rt.com/news/558308-macron-russia-anglo-saxon/

President van Frankrijk Emmanuel Macron

De eerste secretaris-generaal van de NAVO, Lord Ismay, merkte trouwens beroemd op dat de missie van het blok was “om de Russen buiten te houden, de Duitsers eronder, en de Amerikanen binnen.” De NAVO betekende dus een aanzienlijke voltijdse militaire aanwezigheid van de VS in Europa, die een dertig jaar durend programma van expansie ondernam, waarbij de aan de Sovjetleiders gedane belofte werd geschonden, en Rusland verzwakt achterbleef. En toen laaide de crisis op toen Oekraïense nazi-nationalisten de naar Moskou neigende meerderheid in de regio begonnen te brutaliseren. Twee NAVO-leden, Frankrijk en Duitsland, hielpen een frauduleus vredesproces in stand te houden – namelijk de Akkoorden van Minsk – waarvan de voormalige Oekraïense president Petro Porosjenko onlangs toegaf dat het niet meer dan een schijnvertoning was, bedoeld om tijd te winnen, zodat de NAVO het Oekraïense leger kon trainen en uitrusten om met geweld de controle over zowel de Donbass als de Krim te kunnen grijpen. Zoals het Duitse Der Spiegel bericht, werd de NAVO door de VS onder druk gezet om een economische oorlog tegen Rusland te voeren. Serieus? Wie had dat gedacht?

Ref #11 https://www.rt.com/russia/558168-nato-defensive-alliance-global-cop/

Ref #12 https://www.rt.com/russia/558321-rus-pivoting-toward-nonwest/

Ref #13 https://www.rt.com/news/558326-spiegel-eu-economic-war/

Het plan

Een plausibele verklaring – waarmee ik het grotendeels eens ben – is een Angelsaksisch “Rape Russia” plan (of eventueel Europa zelf als het “Rape Russia” plan mislukt…) waarbij het omgekochte EU-Oekraïne team in de voorhoede optreedt, ondanks het feit dat het misschien als het uiteindelijke slachtoffer zal eindigen. Dit Angelsaksische plan zou gericht zijn op 3 verschillende doelen, waarvan elk de belangen van de VS + het VK zou bevredigen. Natuurlijk zou het bereiken van meer dan één doel een zeer destructieve geopolitieke + financiële + economische een-tweetje-klap betekenen. Gelukkig lijken de eerste twee doelen niet haalbaar, maar een eventuele kernoorlog kan de zaken veranderen (daarover later meer)… of anders zou Europa zo dom kunnen zijn om niet in te gaan op de legitieme eisen van Rusland en uiteindelijk vernietigd worden door sancties (waarbij Rusland ongedeerd blijft), terwijl de VS en het VK later zouden binnenkomen en op de koopjes zouden azen. Dat zou doel nr.3 zijn, Victoria Nuland´s Angelsaksische “fuck de EU”(sic).

3 Doelen

Doel nr.1 = Sancties en diefstal van activa om Rusland te schaden & te isoleren van de wereldeconomie (90% mislukt), maar ook om Europa te kwetsen.

Doel nr.2 = Militaire overwinning in de Oekraïne door conventionele oorlogsvoering met regimeverandering in Rusland tot nu toe 100% mislukt.

De mogelijke toekomstige verwezenlijking van doel nr. 2 zou drastisch kunnen veranderen met het begin van een nucleaire oorlogsvoering.

Doel nr.3 = Popcorn knabbelen en toekijken hoe Europa zelfmoord pleegt door zich tegen Rusland te verzetten, terwijl de VS blijven zitten en toejuichen.

Dit doel nr. 3 zou in feite plaatsvinden door Russische tegen-sancties die Europa verarmen.

Dit plan had altijd de VS op de achtergrond (en het VK dat meedeed) terwijl ze de volledige controle hadden over de naar behoren en gemakkelijk gekochte leiders van de EU en Oekraïne. Doel nr. 1 van de sancties was het afbreken van alle Russische handelscapaciteiten om de integratie van Rusland in de EU en de wereldeconomie zo goed als voor altijd af te breken, zodat Rusland nooit meer zou kunnen concurreren met de Angelsaksische belangen – vooral in Europa – LNG inbegrepen. Een eenvoudig genoeg voorbeeld zou de reeds bereikte vermindering van het stroomvolume van de North Stream 1 en de volledige stopzetting van NS2 zijn… of de Druzbha pijpleiding… of het invoerverbod van de EU op Russische olie uit zee, waardoor de strategie van Gerhard Schröder voor Russische energie ten opzichte van Europese groei in kleine vernederende stukjes wordt gescheurd. Dit doel nr. 1 is hooguit voor 10% bereikt (daarover later meer), want het heeft de Europeanen zwaar tegengewerkt, terwijl Rusland zich daar juist op had voorbereid en dus snel en met succes op Azië en de BRICS+ was overgeschakeld. Doel nr. 1 moet dus voor 90% als mislukt worden beschouwd, nu Rusland doorgaat met Europese inkomsten en de Roebel zo sterk is als het maar zijn kan… terwijl Europa verzwakt tot het punt van instorting in 2023. Dus zelfs “mislukt” voor Rusland, moet u weten dat dit doel nr.1 Europa veel meer zelf heeft gekwetst en vazal gemaakt, waardoor het nu steeds afhankelijker wordt van de “hulp” en tussenkomst van de VS en het VK bij zijn geopolitieke beslissingen. Zoals de Britse minister van Buitenlandse Zaken Liz Truss zo berucht zei: “Geo-politics is baaaaack”.

Pentagon-lek: Mainstream media hebben systematisch gelogen over de oorlog in Oekraïne

Doel nr.2

Dit doel nr. 2 zou een conventionele militaire triomf van de EU en Oekraïne over Rusland betekenen – iets wat werkelijk vergezocht is en “tot de laatste Oekraïner” bloedt en lijdt – en tevens een regimeverandering teweegbrengen, zodat Russische bezittingen voor een appel en een ei kunnen worden opgekocht en gecontroleerd, net als in de oude Jeltsin dagen van weleer. Gelukkig, tot nu toe is er nul geluk met zo’n plundering van de Russische buit, en bovendien is de steun voor het beleid van Vladimir Poetin momenteel in de hele Russische Federatie torenhoog. Dus, als doel nr. 2 ooit bereikt wordt, zou dat betekenen “laten we samen Rusland verkrachten”. Europa, de vermeende bakermat van de westerse beschaving, zou dus, door actief deel te nemen aan doel nr. 2, prompt onderworpen zijn door zijn eigen geprostitueerde leiders en de VS gevolgd zijn met mogelijk suïcidale bevelen, terwijl het in de zak zou zitten van waar de Amerikaanse president Dwight Eisenhower voor waarschuwde in zijn afscheidsrede van 1961, namelijk het “Militair – Industrieel Complex” van de VS. Toch heeft het plan, ondanks het uitblijven van succes tegen Rusland, Europa verder vazal gemaakt (en zichzelf gekwetst), nu het strikt de lijn van de VS volgt in ruil voor goed gestapelde off-shore bankrekeningen voor de zeer nuttige diensten die bewezen worden. Hoe het ook zij, door deze stand van zaken, naast vele andere problemen, zullen de Europeanen nu – en de rest van de brandstofarme wereld wat dat betreft – voor energie een onbetaalbare prijs moeten betalen “zolang het duurt” zodat “de liberale wereldorde kan blijven bestaan”, volgens de economisch adviseur van het Witte Huis, Brian Deese, en ook bevestigd door VS President Joseph Biden

Ref #14 https://www.theguardian.com/world/video/2014/feb/07/eu-us-diplomat-victoria-nuland-phonecall-leaked-video

Ref #15 https://justthenews.com/politics-policy/energy/white-house-advisor-tells-cnn-high-gases-prices-necessary-future-liberal

Ref #16 https://www.globalresearch.ca/americas-conquest-of-western-europe-is-europe-doomed-by-vassalage-to-washington/5538471

Doel nr. 3

Als de Europeanen niet snel genoeg zouden reageren en de koers 180 graden zouden omgooien, zoals later wordt uitgelegd, dan zal Europa vazal blijven, steeds meer afhankelijk van de VS, en zichzelf blijven kwetsen met “Russische” sancties, en niet Rusland. Bovendien is het team EU+Ukries ook de conventionele militaire oorlog aan het verliezen. Dus dan zou uiteindelijk doel nr. 3 van toepassing zijn, wanneer Europa uiteindelijk zichzelf zo goed als om zeep helpt (zoals hieronder uitgelegd wordt), zodat de VS en Londen de brokken kunnen komen oprapen en alles voor een habbekrats kunnen kopen. Doel nr. 3 zou werkelijkheid worden, omdat Rusland nu al genoeg heeft van zoveel ongerechtvaardigde agressie van de kant van de EU, en gewoon ziek en moe is van zoveel onzin en verspilde kansen gedurende tientallen jaren van inschikkelijkheid in de Europese behoeften. Dus met of zonder sancties, Rusland zou gewoon steeds kleinere hoeveelheden olie, gas en voedsel en andere strategische grondstoffen aan Europa verkopen, die elders niet zo gemakkelijk te vinden zijn als Europa ze nodig heeft wat betreft kwaliteit, hoeveelheid, prijs, soort, levering, enz. Dit zou hoogstwaarschijnlijk niet gebeuren omdat Rusland Europa wil uithongeren en doodvriezen, maar veeleer omdat het gewoon elders nieuwe en veel betere exportklanten gevonden zou hebben, met wie het in alle opzichten samen kan groeien, hoogstwaarschijnlijk BRICS+, dienovereenkomstig zou Rusland er de voorkeur aan geven om beter voor dergelijke nieuwe transacties te zorgen, handels- en politieke partners – met verschillende valuta’s erbij, geen dollars en ook geen euro’s – en gewoonweg de “dolgedraaide en overeenkomst-onbekwame” (sic) VS en EU vergeten, die alle grote Russische exportmogelijkheden naar de prullenmand hebben verwezen, nadat Rusland zich tientallen jaren lang tevergeefs als een uitstekende handelspartner had gedragen, met als tegenprestatie alleen maar oorlogszucht van de VS en de EU. Doel nr. 3 zou dan bereikt worden wanneer Rusland zoals hierboven uitgelegd – of om wat voor redenen dan ook en zonder ook maar één schot te lossen – Europa zodanig zou verarmen dat VS- en VK-investeerders zouden kunnen instappen en het zouden kunnen opkopen zoals aasgierfondsen doen met staatsobligaties (denk aan Argentinië 2001) voor centen op de dollar. Dit resultaat zou natuurlijk verwelkomd worden door de VS en het VK, de echte poppenspelers die aan de touwtjes van dit alles trekken en klaar staan om te azen op een verarmd vazal-Europa.

Massale migraties van het middeleeuwse type kunnen uiteindelijk voor iedereen een diepe leerschool worden, zoals “Kobold” (gremlin) Annalena Bärbock in al haar groene glorie op het punt staat te zien als de Duitse minister van Buitenlandse Zaken. Bovendien zullen de Europese elites, zelfs met zogenaamd “geld” in hun zakken, niet uit deze ramp komen. Geen “geld” zal in deze omstandigheden ooit voedsel of brandstof of verwarming kunnen kopen. De leiders van de EU beginnen langzamerhand te beseffen dat er voor veel Russisch voedsel geen alternatief is, zodat zij de boerderij moeten verwedden om de oorlog met Rusland te winnen, waarop het VS-EU-Oekraïne team zich naar behoren had voorbereid en dacht dat het gemakkelijk zou zijn… en dat was het niet. Natuurlijk, aangezien Rusland al veel geld heeft opgeborgen, zou het kunnen besluiten om de olie- en gasleveranties aan Europa gewoon stop te zetten, punt uit. Dan zou doel nr.3 onmiddellijk in werking treden. In wezen is het een patstelling tussen de behoefte van Europa aan Russische producten versus het op korte termijn bereiken van een schijnbaar onmogelijke Russische regimeverandering. Als dat laatste niet gebeurt, geldt het eerste. De Angelsaksen zouden hoe dan ook winnen.

Globalisten woedend: Poetin verstoort hun plannen voor een "Nieuwe Wereldorde"

Ref #17 https://www.rt.com/business/555362-west-russia-oil-explainer/

Ref #18 https://www.rt.com/business/558473-eu-energy-emergency-plan/

Roebels, geen dollars of euro’s

En Rusland zegt nu ook “het zijn onze producten, dus u betaalt in Roebels, oké ?” Waarom euro’s of dollars? U steelt ze toch gewoon, dus u stelt voor voor mijn producten niets te betalen? Rusland heeft geen behoefte aan, geeft niet om, of vindt geen nut voor uw betaling in dollars of euro’s, die alleen uw strikte onzin zijn, niet de onze. Dit omvat olie + nat-gas + LNG + geraffineerde producten + tarwe + al het andere

Ref #19 https://www.rt.com/business/558232-russia-switches-grain-exports-rubles/

Nucleair gaan?

Het productiespel van de VS en het VK van weleer is over en uit, “Made in USA” bestaat niet meer, de van goud ontkoppelde Bretton Nothing “petrodollar” standaard is in terminale crisis, de sancties hebben averechts gewerkt, de oorlog in Oekraïne wordt verloren, en 75% van de wereld is het niet meer met jullie eens. Dus het laatste redmiddel dat de VS konden vinden was een EU “Laten we Rusland samen verkrachten” piratenplan – overigens al eerder geprobeerd – maar dit keer ook met Westerse “inlichtingendiensten” die pleiten voor een verandering van regime en actieve “yeltsinisering” van Rusland, om zo Russische mislukte activa voor een habbekrats te kunnen kopen. Dus, verkracht Rusland maar snel en hard genoeg, ruïneer de Russische handelscapaciteiten voor altijd, snijd haar handel en financiën af, enz., enz., en forceer eventueel een regimewisseling, blijf Russische hulpbronnen grijpen, steel gewoon alles wat er over is of koop het goedkoop op, “yeltsinize” Rusland helemaal opnieuw, breek en balkaniseer de Russische Federatie in kleinere zwakkere door het Westen bestuurbare porties, enz., enz., en lach de hele weg naar de bank… Duidelijk genoeg?

En als dit mislukt laat dan gewoon Rusland Europa verarmen tot op het punt van instorten en dan kopen de Angelsaksen het allemaal voor centen

Maar, wacht… wat gebeurt er als geen van deze plannen tot uitvoering komt ? Zouden de VS dan gewoon door de zure appel heen bijten ?

Het kan gebeuren dat De Angelsaksische Machten Die Zijn niet als verliezers willen overkomen, hun gezicht willen redden, en onder een valse vlag als excuus besluiten om Armageddon uit te proberen met een nucleaire first-strike strategie tegen Rusland. Waarachtig, in dat geval lijken de technologieën van de Russische Federatie vandaag de dag in staat om zich behoorlijk te verdedigen en zelfs effectief tegenaanvallen uit te voeren, maar de nucleaire optie zou de wereldscenario’s en de mogelijke uitkomst van doel nr. 2 zeker kunnen veranderen.

Het is duidelijk genoeg, dat de meeste leiders van de VS nu hoe dan ook oorlog (eender welke winnende oorlog ) met Rusland willen, terwijl Rusland oorlog met alle middelen probeert te vermijden. Maar de NAVO-provocaties blijven maar onophoudelijk komen. Dus op een gegeven moment kan ook Rusland in een hoek gedrongen worden, en het zal niet lang meer duren voor de strijd overgaat in een nucleaire strijd. En de Russische generaal Andrej Goerulyov windt er geen doekjes om. “Wij zullen eerst Londen treffen,” zegt hij per onderstaand geciteerd citaat. En zelfs Vladimir Poetin zelf heeft er niet omheen gedraaid dat de Russische Federatie nu op “maximaal nucleair oorlogsalarm” staat. En zelfs dat Johnson of Biden of Poetin het niet voor het zeggen hebben, zou niets veranderen. Het is nationaal beleid in alle drie de landen.

Pas op: Rusland heeft in dit opzicht duidelijke voordelen, dus handel daarnaar en laat u niet door politici uw toekomst… of uw leven uitverkopen. Laat u bijvoorbeeld door geen enkele politicus of groep politici of partij een oorlog inlokken die alleen het Congres mag uitroepen, niet door een Executive Order van Joe Alzheimer´s handlers. Laten we gewoon kwaad worden op de juiste dingen en niet op elkaar.

Ref #18 https://usawatchdog.com/paul-craig-roberts-nuke-war-coming-mysterious-deaths-dont-stop-dems-cant-win/

Ref #19 https://www.b92.net/eng/news/world.php?yyyy=2022&mm=07&dd=04&nav_id=114046

Ref #20 https://www.rt.com/russia/558573-belarus-intelligence-war-poland/

Naar mijn bescheiden mening is de enige oplossing voor het huidige Europa

 • nu meteen stoppen met de russofobie en Rusland omarmen als zakenpartner
 • de huidige ongerechtvaardigde koers 180 graden op alle fronten terugdraaien , Oekraïne inbegrepen
 • tegen de oorlogszuchtige neocons uit de VS + het VK zeggen dat ze moeten kappen en naar huis moeten gaan
 • geef het geld en alle bezittingen terug die van Rusland geroofd zijn
 • uw politiek leiderschap ASAP, en masse te veranderen
 • Herr Gerhard Schröder te kiezen tot kanselier van Duitsland en leider van Europa
 • accepteer de legitieme territoriale aanspraken van Rusland
  accepteer het succes van Azië en de neergang van Europa en de westerse wereld in het algemeen
 • de multipolariteit erkennen en de legitieme en welverdiende toekomstige rol van Azië volledig aanvaarden
 • de Angelsaksische Brexitology-filosofie van het superioriteitscomplex te laten varen
  de existentiële veiligheid van Rusland garanderen
 • zich overal te ontdoen van de nazi-invloed
 • de Minsk-akkoorden volledig naleven
 • “akkoord-vaardig” worden en betrekkingen met Rusland en China aanknopen met inachtneming van de bewoordingen en de geest van de overeengekomen voorwaarden.
 • stop met de schandelijke Europese onzin die nu voor de wereld zichtbaar is.
  DENK strategisch, ACCEPTEER uw beperkte mogelijkheden, en ontdoe u helemaal van de invloed van de VS + het VK.

Als Europa deze enige effectieve OPLOSSING afwijst, laten we dan gewoon achterover leunen en toekijken hoe Europa de onvermijdelijke gevolgen ondergaat en het zij zo. Hoogst waarschijnlijk zullen de VS en het VK hun zorgvuldig geplande doel nr. 3 bereiken, waarbij Europa volledig in vazalschap geraakt en verkracht wordt door de Angelsaksen, terwijl ze Rusland als een betrouwbare zakenpartner afwijzen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

De crisis in Oekraïne gaat niet over Oekraïne. Het gaat over DuitslandVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDocumenten onthullen dat Nederlandse regering samenwerkt met Wereld Economisch Forum om “The Great Reset” uit te voeren
Volgend artikelEen uitstekende documentaire: A Snipers War (Rus/Eng)
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

11 REACTIES

  • Zij kunnen dat er wel op zetten net zoals ze met putin hebben gedaan,maar dat wil niet zeggen dat die landen dat zelf willen. Als ik jou op mijn invitatie zet voor een feest en ik zet de lijst online en jij komt niet……snap je…kunnen we wildvreemde zijn maar jij staat wel op mijn lijst online en er staan foto’s op van het feest met allerlei mensen op , dat van alles suggereert …..

  • Allee even voor de duidelijkheid van de 100% landen doet 30% mee met who en wef en imf en 70% van de rest doet niet mee. Ik denk als wefpooier schwaab en whopooier gates , dat je dan even wakker moet worden . Want vandaag of morgen klapt alles kapot in hun face…..😂

 1. Rusland en China hebben het KlauSSchwab zaakje van binnenuit beken en hebben een andere richting genomen……USD en Euro zullen spectaculair ontploffen.

 2. Goed artikel! Helemaal mee eens. Het is gewoon krankzinnig hoe het ‘westen’ elke toenadering van Rusland heeft geweigerd. Maar misschien is dat wel het doel zodat wij in armoede hun armetierige beleid (you will own nothing and you will be happy) wel moeten accepteren.

  Pas op uw saack!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in