In maart vorig jaar, toen de paniek over het Coronavirus uitbrak, schreef ik een ietwat luchthartig artikel waarin ik zei dat de obsessie om toiletpapier te kopen en te hamsteren het vaccin van het volk was, schrijft auteur Edward Curtin op Off-guardian.org.

Mijn punt was eenvoudig: uitwerpselen en de dood worden in de cultuurgeschiedenis en in de westerse verbeelding al lang geassocieerd met de duivel, Satan, de heer van de onderwereld, de bedrieger, de grootmeester die heerst over de put van de stinkende dood, de plaats beneden waar de lichamen naartoe gaan.

De psychoanalytische literatuur staat vol met voorbeelden van doodsangst die tot uiting komt in anale dromen over overlopende toiletten vol stront en mensen die in hun broek pissen. Ernest Becker formuleerde het eenvoudig in The Denial of Death:

Geen vergissing – de drol is de echte bedreiging van de mensheid omdat het mensen herinnert aan de dood.

De theologische literatuur staat ook vol met waarschuwingen over de listen van de duivel. Zo ook de westerse klassieken van Aeschylus tot Melville. Het demonische heeft een oeroude stamboom en kent verschillende namen. Rationele mensen hebben de neiging dit alles af te doen als bijgelovige onzin. Dit is overmoed. De Furies nemen altijd wraak als hun bestaan wordt ontkend. Want zij maken deel uit van onszelf, geen buitenaardse wezens, zoals de tragedie van de menselijke geschiedenis ons keer op keer heeft laten zien.

Aangezien uitwerpselen en de angst voor de dood de mens achtervolgen – de schedel aan het banket zoals William James het uitdrukte – is het perfecte symbool van bescherming toiletpapier dat je veilig en schoon houdt en vrij van elke herinnering aan de angst voor de dood die door een wereld in paniek jaagt. Het is natuurlijk een goocheltruc, een onbewuste manier om te denken dat je jezelf beschermt; een vorm van zelfhypnose.

Een jaar later heeft het magische denken een andere vorm aangenomen en is mijn eerdere lichtzinnigheid donkerder geworden. Je kunt het toiletpapier van vandaag niet hamsteren, maar je kunt het wel krijgen: RNA inentingen, vaccins met een verkeerde naam. Mensen staan er nu voor in de rij, terwijl ze onophoudelijk te horen krijgen dat ze “een spuitje moeten halen”. Ze zijn erger dan toiletpapier. Toiletpapier heeft tenminste een praktische functie.

Echte vaccins, zoals de etymologie van het woord luidt – Latijn, vaccinus, van koeien, het vaccin tegen het koepokkenvirus dat voor het eerst door de Britse arts Edward Jenner in 1800 werd gebruikt om pokken te voorkomen – omvatten het gebruik van een kleine hoeveelheid van een virus. De RNA-inentingen zijn geen vaccins. Dat ze dat wel zouden zijn is onzin en heeft niets te maken met koeien. Ze vaccins noemen is taalkundige beïnvloeding van de geest.

Deze experimentele inentingen voorkomen niet dat de gevaccineerden besmet raken met het “virus”, noch dat het vermeende virus wordt overgedragen. Toen ze onlangs door de FDA werden goedgekeurd, werd dat duidelijk gemaakt. De FDA gaf alleen toestemming voor noodgebruik (EUA’s) voor deze inentingen onder het voorbehoud dat zij een infectie minder ernstig zouden kunnen maken. Toch hebben miljoenen mensen gehoorzaam een prik genomen die niet doet wat zij denken dat ze doet. Wat zegt ons dat?

Honderden miljoenen mensen hebben een injectie genomen die het mogelijk maakt een bio-reactieve “gentherapie” molecule in hun lichaam te injecteren vanwege angst, onwetendheid, en de weigering te overwegen dat de mensen die dit promoten slecht zijn en bijbedoelingen hebben. Niet dat ze het goed bedoelen, maar dat ze slecht zijn en kwade bedoelingen hebben. Klinkt dit te extreem? Radicaal slecht? Kom op!

  Een "massamoord": 53 doden in Gibraltar sinds het begin van de vaccinaties

Dus wat drijft de weigering om te overwegen dat demonische krachten aan het werk zijn met de Coronacrisis?

Waarom geloven dezelfde mensen die zich laten vaccineren dat een PCR-test die volgens de uitvinder ervan, Kary Mullis, niet kan testen op dit zogenaamde virus, in de valse aantallen positieve “gevallen”? Weten deze mensen eigenlijk wel of het virus ooit geïsoleerd is geweest?

Zulke goedgelovigheid is een daad van geloof, geen wetenschap of bevestigd feit.

Is het alleen de angst voor de dood die dit soort gedachten voortdrijft?

Of is het iets diepers dan onwetendheid en propaganda dat dit geloof drijft?

Als u feiten wilt, zal ik die hier niet geven. Ondanks de goede bedoelingen van mensen die nog steeds denken dat feiten ertoe doen, denk ik niet dat de meeste mensen zich nog laten overtuigen door feiten. Maar dergelijke feiten zijn gemakkelijk te verkrijgen via uitstekende publicaties in de alternatieve media.

Michel Chossudovsky van Global Research heeft, gratis, zijn uitgebreide E-Book uitgebracht: The 2020-21 Worldwide Corona Crisis: Destroying Civil Society, Engineered Economic Depression, Global Coup D’Etat, and the “Great Reset”. Het is een goede plek om te beginnen als feiten en analyse zijn wat je zoekt. Of ga naar Robert Kennedy Jr.’s Childrens Health Defense, Off-Guardian, Dissident Voice, Global Research, en vele anderen.

Misschien denkt u dat deze sites rechtse propaganda zijn omdat veel artikelen die zij publiceren ook te lezen of te horen zijn bij sommige conservatieve media. Als dat zo is, moet u beginnen na te denken in plaats van te reageren. Het hele mainstream politieke/mediaspectrum is rechts, als je nutteloze termen als Links/Rechts wilt gebruiken.

Mijn hele leven ben ik ervan beschuldigd een linkse gek te zijn, maar nu krijg ik te horen dat ik een rechtse gek ben, hoewel mijn geschriften in veel linkse bladen verschijnen. Misschien weten mijn beschuldigers niet in welke richting de schroef draait of de moer loskomt. Gespannen en bang zijn helpt niet.

Ik ben geïnteresseerd in de vraag waarom zoveel mensen niet kunnen accepteren dat radicaal kwaad echt bestaat. Is dat een rechtse vraag? Natuurlijk niet. Het is een menselijke vraag die door de eeuwen heen is gesteld.

Ik denk dat we vandaag de dag in de greep zijn van radicaal kwaad, demonische krachten. De weigering om dit te zien en te aanvaarden is niet nieuw. Zoals de eminente theoloog David Ray Griffin heeft betoogd, is het Amerikaanse Rijk, met zijn streven naar wereldheerschappij en zijn lange en voortdurende slachtpartijen in binnen- en buitenland, duidelijk demonisch; het wordt gedreven door de krachten van de dood, gesymboliseerd door Satan.

Ik heb vele jaren geprobeerd te begrijpen waarom zoveel goede mensen hebben geweigerd dit in te zien en te accepteren en vele decennia lang een middenweg hebben moeten bewandelen. De veilige weg. Geloven in de welwillendheid van hun heersers. Als ik zeg radicaal kwaad, bedoel ik dat in de diepste spirituele zin. Een religieuze zin, als je dat liever hebt. Maar met “religieus” bedoel ik niet de institutionele religies, want veel van de institutionele religies zijn medeplichtig aan het kwaad.

Het is lang gemakkelijk geweest voor Amerikanen om de duivelse aard van buitenlandse leiders zoals Hitler, Stalin of Mao te accepteren. Het is ook gemakkelijk om te aanvaarden dat de regering dergelijke namen als de “nieuwe Hitler” toeschrijft aan elke buitenlandse leider die zij wenst te doden en omver te werpen. Maar hun eigen politieke leiders als duivels beschouwen is bijna onmogelijk.

Laat ik daarom beginnen met een paar herinneringen.

  Wereldvermaarde Harvard psychiater: "Laat je niet vaccineren, we hebben een moratorium nodig"

De Amerikaanse vernietiging van Irak en de massamoorden op Irakezen onder George W. Bush, beginnend in 2003. Velen zullen zeggen dat het illegaal was, onrechtvaardig, uitgevoerd onder valse voorwendselen, enz. Maar wie zal zeggen dat het puur kwaad was?

Wie zal zeggen dat Barack Obama’s vernietiging van Libië extreem kwaad was?

Wie zal zeggen dat de atoomvernietiging van Hiroshima en Nagasaki en de brandbombardementen op Tokio en zovele Japanse steden, waarbij honderdduizenden onschuldige burgers omkwamen, radicaal kwaad waren?

Wie zal zeggen dat de oorlog van de VS tegen Syrië duivels slecht is?

Wie zal zeggen dat het doden van miljoenen Vietnamezen radicaal slecht was?

Wie zal zeggen dat de aanslagen van 11 september 2001 duivels slecht waren?

Wie zal zeggen dat slavernij, genocide op inheemse volkeren, geheime medische experimenten op kwetsbare mensen, experimenten met hersenspoeling door de CIA, de staatsgrepen die overal ter wereld zijn gepleegd en die hebben geleid tot de massamoord op miljoenen mensen, wie zal zeggen dat deze in de diepste zin van het woord duivels zijn?

Wie zal zeggen dat de moordaanslagen van de Amerikaanse veiligheidsstaat op JFK, Malcolm X, MLK, Jr., Robert Kennedy, Fred Hampton, enz. extreem kwaadaardig waren?

Wie zal zeggen dat de triljoenen die zijn uitgegeven aan nucleaire wapens en de bereidheid om ze te gebruiken om het menselijk ras uit te roeien niet het toppunt van radicaal demonisch is?

Deze lijst zou eindeloos door kunnen gaan. Alleen iemand zonder historisch besef kan concluderen dat de VS niet al heel lang in de greep is van demonische krachten.

Als u kunt optellen, zult u de totalen verbijsterend vinden. Ze zijn overweldigend in hun implicaties.

Maar om deze geschiedenis te accepteren als radicaal kwaadaardig in opzet en niet alleen in haar gevolgen zijn twee verschillende dingen. Ik denk dat zovelen het zo moeilijk vinden om toe te geven dat hun leiders opzettelijk demonische daden hebben gedaan en doen, en wel om twee redenen.

Ten eerste impliceert dit dat degenen die deze mensen hebben gesteund of zich niet hebben verzet, betrokken zijn. Het betekent dat ze dergelijk radicale kwaadaardigheid hebben aanvaard en verantwoordelijkheid dragen. Het roept schuldgevoelens op.

Ten tweede is het voor velen bijna onmogelijk om te geloven dat hun eigen leiders kwaadaardig zijn, omdat het suggereert dat de rationele façade van de samenleving een dekmantel is voor sinistere krachten en dat zij leven in een maatschappij van leugens die zo groot is dat de beste optie is te doen alsof het gewoon niet zo is. Zelfs wanneer men kan aanvaarden dat in het verleden slechte daden werden begaan, sommige misschien opzettelijk, is men geneigd te zeggen “dat was toen, maar de dingen zijn nu anders”. Het heden bevatten als je erin zit, is niet alleen moeilijk, maar vaak ook verontrustend omdat het ons erbij betrekt.

Dus als ik gelijk heb en de meeste Amerikanen niet kunnen aanvaarden dat hun leiders opzettelijk extreem slechte dingen hebben gedaan, dan volgt daaruit dat het zelfs maar in overweging nemen om de bedoelingen van de autoriteiten met betrekking tot de huidige Coronacrisis in twijfel te trekken zelfcensuur vergt. Bovendien hebben de autoriteiten, zoals wij allen weten, een grootscheepse censuuroperatie ondernomen zodat de mensen geen afwijkende stemmen kunnen horen van degenen die nu officieel als binnenlandse terroristen zijn gebrandmerkt. Zelfcensuur en officiële censuur gaan hand in hand.

Er is zoveel informatie beschikbaar waaruit blijkt dat de autoriteiten van de Wereldgezondheidsorganisatie, het CDC, het Economisch Wereldforum, Big Pharma, regeringen over de hele wereld, enz. deze crisis van tevoren hebben gemanipuleerd, de cijfers hebben gemanipuleerd, hebben gelogen, een massale angstpropagandacampagne hebben gevoerd via hun spreekbuizen in de media, wrede lockdowns hebben opgelegd die de rijksten nog rijker hebben gemaakt en grote aantallen economisch en psychologisch hebben verwoest, enz.

  Derde van wereldbevolking wordt gedood in volgende oorlogscyclus

Er is weinig onderzoek nodig om dit in te zien, om te begrijpen dat Big Pharma, zoals Dr Peter Gøtzsche acht jaar geleden documenteerde in Deadly Medicines and Organized Crime: How Big Pharma Has Corrupted Healthcare, een wereldwijde criminele onderneming is. Het kost maar een paar minuten om te zien dat de farmaceutische bedrijven die een noodvergunning hebben gekregen voor deze ongeteste experimentele niet-vaccin “vaccins”, miljarden dollars hebben betaald om strafrechtelijke en civiele beschuldigingen te schikken.

Het is een publiek geheim dat de WHO, de Gates Foundation, het WEF geleid door Klaus Schwab, en een in elkaar grijpende internationale groep van samenzweerders plannen hebben voor wat zij noemen The Great Reset, een strategie om de Covid-19 crisis te gebruiken om hun agenda door te drukken om een wereld te creëren van cyborgs die leven in cyberspace waar kunstmatige intelligentie mensen vervangt en de menselijke biologie wordt gekoppeld aan technologie onder de controle van de elites. Zij hebben heel duidelijk gemaakt dat er te veel mensen op deze planeet zijn en dat miljarden moeten sterven. Details van deze openlijke samenzwering om een transhumane wereld te creëren zijn gemakkelijk beschikbaar.

Is dit geen radicaal kwaad? Demonisch?

Laat me eindigen met een analogie. Er is een andere georganiseerde misdaadgroep die alleen maar demonisch genoemd kan worden – De Central Intelligence Agency. Een van haar legendarische officieren was James Jesus Angleton, hoofd van Contraspionage van 1954 tot 1975. Hij was een naaste medewerker van Allen Dulles, de langstzittende directeur van de CIA.

Beide mannen waren nauw betrokken bij vele slechte daden, waaronder het binnenbrengen van Nazi doktoren en wetenschappers in de V.S. om het vuile werk van de CIA op te knappen, inclusief mind control, biowapens onderzoek, etc. De dingen die ze voor Hitler deden. Zoals gerapporteerd door David Talbot in The Devil’s Chessboard: Allen Dulles, the CIA, and the Rise of America’s Secret Governmen, toen de verstokte katholiek Angleton op zijn sterfbed lag, gaf hij interviews aan bezoekende journalisten, waaronder Joseph Trento. Hij bekende:

Hij had God niet gediend, toen hij Allen Dulles volgde. Hij was op een satanische zoektocht geweest… “Fundamenteel waren de grondleggers van de Amerikaanse inlichtingendienst leugenaars”, vertelde hij Trento met een emotieloze stem. “Hoe beter je loog en hoe meer je verraadde, hoe groter de kans dat je gepromoveerd werd… Buiten deze dubbelhartigheid, was het enige wat ze gemeen hadden, het verlangen naar absolute macht. Ik heb dingen gedaan waar ik, terugkijkend op mijn leven, spijt van heb. Maar ik maakte er deel van uit en vond het heerlijk om er deel van uit te maken”.

Hij riep de namen van de hoge pieten die in zijn tijd de CIA hadden geleid – Dulles, Helms, Wisner. Deze mannen waren “de grootmeesters”, zei hij. “Als je met hen in een kamer zat, zat je in een kamer vol mensen waarvan je moest geloven dat ze verdiend in de hel zouden eindigen”. Angleton nam nog een langzame slok uit zijn dampende beker. “Ik denk dat ik ze daar spoedig zal zien”.

Totdat we de demonische aard van de hel waarin we ons nu bevinden inzien, zullen ook wij verloren zijn. We vechten voor ons leven en de spirituele redding van de wereld. Bezwijk niet voor de sirenenzang van deze vaders van leugens.

Verzet je.

Puur, onversneden kwaad

Vorig artikelWereldberoemde acteur schokt publiek: “Ze halen adrenochroom uit doodsbange kleine kinderen”
Volgend artikelFrans hooggerechtshof bevestigt: moslimman die Joodse buurvrouw vermoordde niet strafrechtelijk verantwoordelijk omdat hij van tevoren marihuana rookte
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

 1. De grootste zwendel ooit in de wereldgeschiedenis covid 19 WERELDWIJD CIJFERS VANDAAG WHO DASHBOARD 3 MILJOEN CORONA DODEN WERELDWIJD

 2. Het is opmerkelijk hoe er op de combinatie van gemakzucht en angst ingespeeld kan worden. Liever laat een mens zich leiden ten koste van het gebruik van verstand, dan dat hij dat verstand moet pijnigen met kritisch nadenken. Dat hij medemensen daarbij meesleept in een hysterische massabeweging die zich aan de voeten werpt van gewetensloze overheersers maakt hem daarbij ook niet uit. Het hele gedoe zou werkelijk vermakelijk zijn, ware het mogelijk om op de eoa manier weg te lopen van deze waanzin. Het gaat de overheersers er nu dus alleen nog om, om mensen die de waanzin de rug toe willen keren, ook te onderdrukken. Hoe ontkomen wij daar aan? Dat is de vraag die mij beheerst. De rest – de fraude, het bedrog, de machtswellust, het geld-graaien, het God-spelen, het genetisch aanpassen van het mensdier, etc etc, dat is me wel duidelijk. Graag lees ik hier de feedback van mede-gelijkgestemden, op mijn overpeinzing. Hoe gaan we er mee om zodat we ons kunnen afwenden van de heersende waanzin en onderdrukking om een normaal bestaan te kunnen blijven leiden?

  • Dag, ik herken mijn zorgen in jouw bericht. Ook ik vraag me regelmatig af hoe ik mij kan voorbereiden op de steeds toenemende beknelling, de verdrukking die ons te wachten staat. Of we er echt aan kunnen ontkomen betwijfel ik, je zult je namelijk altijd in enige mate moeten bewegen in de sociale maatschappij. In mijn redeneringen kom ik steeds terug op het thema zelfstandigheid. Al je overwegingen komen neer op het maatschappelijke netwerk; wil je ontkomen aan genoemde onderdrukkingen, dan zul je je ook enigszins moeten onttrekken van de maatschappij om er zo min mogelijk van te merken. Het is aan onszelf in hoeverre we dat willen. Door er echter nu over na te denken maak je je al wel mentaal los van het weefsel der maatschappij. Je beweegt in gedachten immers niet meer mee in de schapenkudde die vol vertrouwen de overheid volgt. Leren om te kunnen leven met zo min mogelijk afhankelijkheid van de maatschappij is de sleutel. Vanuit dat punt kun je namelijk zelf kiezen wanneer je wél deelneemt. Een voorbeeld: als je het geluk hebt van een huis met veel buitenruimte, kun je leren om zelf je voedsel te verbouwen. Je omzeilt het kopen in de maatschappij, wat op dit moment nog prima en aanvaardbaar is qua maatregelen, maar ik ben bang dat het net zich snel zal sluiten. Kopen en verkopen zal gebonden zijn aan restricties (zoals nu met mondkapjes en contactloos betalen). Ik hoop op een wederzijdse reactie op mijn eigen overpeinzingen.

   • Ik zit zelf meer in de richting van “critical mass” te denken. Hoe meer niet-gefukzineerden zich scharen bij dezelfde beweging, hoe meer kracht iemand heeft: power in numbers. Als de overheid niets doet voor mensen die niet onderdrukt willen worden door de criminaliteit van het covid programma, dan moeten die mensen zich bundelen als eén front tegen het gebrek aan bescherming door de overheid en unaniem eisen dat basisrechten intact blijven. Burgerfront doet iets dergelijks, geloof ik, ik moet me nog wat meer verdiepen. Ik heb verder nog weinig verontwaardigde geluiden horen komen uit de politieke kampen in NL over de waanzin van het covid programma; in de VS daarentegen zetten bepaalde staten zich wel in voor het inperken van de levensgevaarlijke waanzin. Verder zie ik vrijwillige verbanning niet als het antwoord – zeker niet voor velen die geen grote (groente) tuin hebben of genoeg geld om niet meer te hoeven werken, etc. Ik heb het niet over kroeglopen en voetbalwedstrijden e.d., maar over basis activiteiten voor, en tijdens, levensonderhoud waarbij je de kans kan lopen om als “gevaar voor de samenleving” aangepakt te worden door gefukzineerden en/of de overheid. Echter, vrijwillige verbanning lijkt wel steeds meer de uitkomst te worden, en zeker als je thuis kan werken is het wel te doen. Dan maar niet meer het vliegtuig in met de gefukzineerden die spike-eiwitten lekken uit hun porieën. Je zal naast zo’n persoon zitten in het vliegtuig… Misschien dat het met een jaar of twee veiliger bewegen zal zijn, als de meeste gefukzineerden begraven zijn. Afwachten maar.

 3. HET IS TOCH NIET TE GELOVEN HOEVEEL MENSEN NIET WILLEN GELOVEN DAT DE DUIVEL BESTAAT! ZELFS ALS ZE EEN BEZETEN PERSOON VERKIEZEN HEBBEN ZE DAT NIET DOOR!

 4. Ik ben het zo eens, ik ben een simpele ziel en wil niet in de waanzin mee gaan. Als ik dood moet gaan dan op de natuurlijke weg. Geen vaccinatie, maatregelen, mondkapjes etc. Ik ben geen opstandig mens van nature, deze maatregelen hebben er voor korte tijd er voor gezorg dat ik dat was. Dit is geen prettig gevoel. Daar ben ik dus ook mee gestopt, wil nog steeds geen maatregelen en probeer daar op de juiste manier mee om te gaan om zo prettig mogelijk in dit leven te staan. Dan kan ik op liefde geven. Als ik bang ben dan niet.

 5. Amerika?..Volkerenmoord.
  Daar is die zieke natie op gebouwd…..op de genocide van de oorspronkelijke bevolking.
  En ja…. belanghebbende sufkloot met een wapen deed daar maar al te graag aan mee……
  Nee, ik ben niet onschuldig. Alleen al het feit dat ik hier nog ben….. onderdeel uit maak van dit al…..het goed genoeg heb om met een camper op een vijfsterren locatie in Spanje te staan……
  In dier voege ben ik schuldig.
  Maar ik zit ook, net als iedereen, muurvast in die 3d-tijdlus. Die camper konden we kopen omdat we het geld van die toeslagen-affaire terug kregen. We hadden al aanvaardt dat we in een wereld leven waarin iedere door de hel aangestuurde zieke pedofiele schoft kennelijk zijn vieze laffe gang kan gaan.
  Voor iedere stuiver is gewerkt. Ik heb veel hulp gehad van onbaatzuchtige mensen in mijn leven. Heb een praktijk in natuurlijke geneeswijzen gehad…..voor zover dat mogelijk was onder de invloed van de gifmengers…..help nog steeds waar mogelijk. Heb net als Yeadon zelden een intelligent mens ontmoet.
  De laatste twee jaar zijn goed verduidelijkend geweest.
  EN IK ZAL UIT MEZELF NIET BUIGEN VOOR ZIEKE SCHOFTEN MET EEN WAPEN EN HET NIVEAU VAN EEN GEHANGEN GANS

 6. Beste Mensen

  De zogenaamde Medicijnen VergifPrikken
  Heden ten dage bekend onder de naam Covid uitvindingen
  Die bestonden al in 1985/86
  Bill Gates en zijn Companen waren een complot aan het smeden om hun eigen zakken warm te kloppen waarbij de Domme Massa langzaam tot Super hielenlikkers zouden worden getransformeerd
  Heb zelf onder valse voorwendselen zogenaamde Vitamine D gebrek
  6 spuiten in 6 maanden gekregen
  Men vertrouwt blindelings de Dokter
  DIT MAG MEN NOOIT DOEN
  ALSTUBLIEFT
  Nu is schrijver dezes beschadigd
  Bij de minste of geringste handelingen
  Hartkloppingen en veel meer Satanische klachten
  Daarom wordt keer op keer aangehaald
  U hebt zelf Hersenen gekregen
  Denk zelf na AlstUblieft
  Uw lichaam kan tot U praten
  Luister heel aandachtig naar Uw lichaam
  Praat met Uw lichaam

  Denk niet de schrijver is gestoord of Gek
  Maak alvast een begin ermee
  Voor het ook voor U te laat is

  Let wel …..
  Wees altijd eerlijk tot Alles en iedereen dus ook tot Uzelf

  Dank U

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in