Het Covid-vaccin doodt mensen. Dat is nauwelijks een geheim, en de vraag rijst natuurlijk, waarom dringt men ons dit vaccin op? Waarom pushen ze dit dodelijke serum op kleine kinderen? Het beantwoorden van deze vraag brengt ons bij de wortel van de duistere krachten die de wereld beheersen, schrijft Llewellyn H. Rockwell, Jr.

Het is duidelijk dat degenen die het vaccin pushen op de hoogte zijn van de dodelijke effecten ervan. Zoals de grote Dr. Naomi Wolf opmerkt:

“Ik heb enkele weken gezwegen. Vergeeft u mij.

De waarheid is: Ik ben bijna sprakeloos geworden – of het literaire equivalent daarvan – omdat ik de laatste tijd de weinig benijdenswaardige taak heb de wereld te laten weten dat er inderdaad een genocide – of wat ik, onhandig maar dringend, een “baby afsterving” heb genoemd – aan de gang is.

De WarRoom/DailyClout Pfizer Documents Research Volunteers, een groep van 3000 hooggekwalificeerde artsen, RN’s, biostatistici, medische fraude-onderzoekers, laboranten en onderzoekswetenschappers, hebben, zoals u wellicht weet, rapport na rapport uitgebracht om de wereld te vertellen wat er in de 55.000 interne Pfizer documenten staat, die de FDA aan een rechtbank had gevraagd om 75 jaar lang geheim te houden. Op bevel van de rechtbank zijn deze documenten onder dwang openbaar gemaakt. En onze deskundigen dienen de mensheid door deze documenten door te lezen en ze in lekentaal uit te leggen. De onthulde leugens zijn verbluffend.

De vrijwilligers van WarRoom/DailyClout hebben bevestigd: dat Pfizer (en dus de FDA) tegen december 2020 wisten dat de MRNA vaccins niet werkten – dat ze “afnamen in werkzaamheid” en een “mislukt vaccin” presenteerden. Een van de bijwerkingen van gevaccineerd worden, zo wist men tegen een maand na de massale uitrol van 2020, was COVID.

Pfizer wist in mei 2021 dat 35 minderjarigen een week na de MRNA-injectie hartschade hadden opgelopen – maar de FDA rolde de EUA voor tieners een maand later toch uit, en ouders kregen pas in augustus 2021 een persbericht van de Amerikaanse regering over hartschade, nadat duizenden tieners gevaccineerd waren.

Pfizer (en dus de FDA; op veel van de documenten staat “FDA: CONFIDENTIAL” onderaan) wist dat, in tegenstelling tot wat de duur betaalde woordvoerders en omgekochte artsen de mensen verzekerden, de MRNA, spike-eiwit en lipide nanodeeltjes niet op de injectieplaats in de deltaspier bleven, maar binnen 48 uur in de bloedbaan terechtkwamen, om zich vandaar in de lever, milt, bijnieren, lymfeklieren, en, als u een vrouw bent, in de eierstokken te nestelen.

Pfizer (en dus de FDA) wist dat het Moderna-vaccin 100 mcg MRNA, lipide nanodeeltjes en spike-eiwit bevatte, dat was meer dan driemaal de 30 mcg van de dosis voor volwassenen van Pfizer; uit interne documenten van de onderneming blijkt dat de dosis van 100 mcg meer bijwerkingen had, en daarom zijn zij intern gestopt met het experimenteren met die hoeveelheid wegens de “reactogenicity” ervan – de woorden van Pfizer – maar niemand heeft dat verteld aan de miljoenen Amerikanen die allemaal de eerste en tweede dosis van 100 mcg Moderna hebben gekregen, en de boosters.

  CDC-gegevens bevestigen dat COVID-vaccinatie tot 24 jaar van het leven van een mens berooft

Pfizer trok de proefpersonen zo scheef dat bijna driekwart van hen vrouw was – een geslacht dat minder vatbaar is voor hartschade. Pfizer is de gegevens kwijtgeraakt over wat er van honderden van hun proefpersonen geworden is.

In de interne proeven waren er meer dan 42.000 ongewenste bijwerkingen en meer dan 1200 mensen stierven. Vier van de mensen die stierven, stierven op de dag dat zij geïnjecteerd werden.

De bijwerkingen die in de interne documenten van Pfizer opgesomd worden, zijn totaal verschillend van die welke op de CDC-website gemeld worden of door corrupte artsen en medische organisaties en ziekenhuizen aangekondigd worden. Het gaat om enorme kolommen gewrichtspijn, spierpijn (myalgie), massa’s neurologische effecten waaronder MS, Guillain Barre en Bell’s Palsy, encephalie, elke mogelijke iteratie van bloedstolling, trombocytopenie, beroertes, bloedingen, en vele soorten scheuringen van membranen in het hele menselijke lichaam. De bijwerkingen waarvan Pfizer en de FDA op de hoogte waren, maar u niet, zijn onder andere blaarvorming, huiduitslag, gordelroos, en herpetische aandoeningen (inderdaad, een reeks blaarvormende aandoeningen die vreemd genoeg de voorbode zijn van de symptomen van apenpokken).

Uit de interne documenten blijkt dat Pfizer (en dus ook de FDA) wist dat nijdige rode striemen of netelroos een veel voorkomende reactie waren op de PEG, een van petroleum afgeleid allergeen in de ingrediënten van het vaccin – een allergeen dat u zeker niet hoort binnen te krijgen. PEG is namelijk een allergeen dat zo ernstig is dat veel mensen in een anafylactische shock kunnen raken als zij er aan blootgesteld worden. Maar mensen met een PEG-allergie werden niet gewaarschuwd voor de vaccins of zelfs maar zorgvuldig in de gaten gehouden door hun artsen, met een EpiPen in de hand. Zij werden aan hun shock overgelaten.

Pfizer wist dat “blootstelling” (shedding) aan het vaccin gedefinieerd werd – in hun eigen woorden – als seksueel contact (vooral op het moment van conceptie), huidcontact, inhalatie of borstvoeding… “Factcheckers” kunnen dit ontkennen wat zij willen. De documenten spreken voor zich.

Natuurlijk zijn de mensen die geprobeerd hebben één van deze zaken aan de orde te stellen, door de president uitgescholden, voor gek uitgemaakt, en ronduit gestraft.

Atleten, studenten en tieners storten op voetbal- en sportvelden in elkaar. Artsen wringen zich in de handen en spreken hun verbijstering uit. Maar de SEC filing van BioNTech laat een feit zien waarover de CDC en de AMA geen woord uitbrengen: zo heftig het bewustzijn verliezen dat men zichzelf kunt bezeren, is een van de bijwerkingen die voor BioNTech belangrijk genoeg is om bij de SEC onder de aandacht te brengen.

Maar waarom doen de krachten van het kwaad ons deze vreselijke dingen aan? Paul Craig Roberts heeft over dit onderwerp enkele belangrijke dingen te zeggen: “Het medische en wetenschappelijke bewijs is volkomen duidelijk dat het hele Covid-narratief contrafeitelijk is en dat de autoriteiten dat weten. Toch dringen zij, met gebruikmaking van dwang, nog steeds aan op meer vaccinatie.

Vaccinatie beschermt niet. Zij schaadt. Dus de enige reden om het af te dwingen, is om mensen te doden.

  Britse regering meldt 847 doden, 12 hersenbloedingen, 112 blinden en 63 vrouwen verloren kind na Coronavaccinatie

Het onvermogen van de mensen om de “autoriteiten” te wantrouwen en het onvermogen van de mensen om zichzelf te informeren en voor zichzelf te denken, garandeert dat miljoenen zullen sterven door gevaccineerd te worden. Wanneer u ziet dat duizenden onafhankelijke artsen en medische wetenschappers het vaccin verdoemen, alleen maar om genegeerd te worden door bureaucratische “volksgezondheids”-organisaties, dan hebt u duidelijk bewijs dat de echte autoriteit niet spreekt. Ze wordt onderdrukt.

Telkens wanneer debat en informatie onderdrukt worden, weet u dat er iets verborgen wordt gehouden en dat er een geheime agenda in werking is.

De georkestreerde “Covid-pandemie” is een enorme misdaad tegen de mensheid. Zullen wij toestaan dat zij ermee wegkomen? Of zullen er te weinigen van ons overblijven om er iets aan te doen?

Addendum:

Een deskundige wees mij erop dat de medische autoriteiten het duidelijk niet erg vinden als het vaccin mensen doodt, en dat de sterfgevallen in overeenstemming zijn met het voornemen van Bill Gates/Wereld Economisch Forum om de wereldbevolking te verminderen. Een tussendoel is echter de overgang naar het vaccinpaspoort zoals in Duitsland, Oostenrijk, Italië, Griekenland, en met Frankrijk, België en Nederland op het punt om mee te doen aan de eis van een digitale ID die het mogelijk maakt iedereen en elke interactie te volgen en daardoor de bevolking te controleren met beloningen en straffen zoals het Chinese Sociale Crediet Systeem. Zo kunnen de gecontroleerde bevolkingen tot zondebok gemaakt worden voor de chaos die door de ontvolking veroorzaakt wordt.

Dit is een redelijke verklaring voor de beklemtoning van de Covid-paspoorten. Aangezien bekend en toegegeven is dat het vaccin ondoeltreffend is als bescherming tegen het virus, en aangezien het virus vooral gevaarlijk is voor onbehandelde patiënten met comorbiditeiten, is het paspoort zinloos voor enig ander doel dan controle. Het paspoort biedt geen enkele bescherming tegen de verspreiding van het virus en tegen de aanval van het immuunsysteem op de vitale organen van het lichaam.”

Ik wil nog even ingaan op de sleutel van de hele operatie. De duistere krachten die een groot deel van de wereldbevolking willen doden, hadden hun agenda al lang voor de vermeende Covid “pandemie” klaarliggen. Zoals Brandon Smith opmerkte in een artikel dat geschreven werd een paar maanden voordat Covid een probleem werd, “Bevolkingsbeperking is ook consequent naar voren gebracht als een kwestie in de race voor de presidentsverkiezingen van 2020. Bernie Sanders pleitte voor geboortebeperkende maatregelen in arme landen. Elizabeth Warren heeft abortus gepromoot door te zeggen dat het even veilig was als “je amandelen laten verwijderen”. Zij heeft consequent de koolstofbeheersingsagenda van de VN bevorderd en was, interessant genoeg, lid van het University Of Texas Population research Center in de jaren ’80. En, Green New Deal politici werpen hun steun achter de uitspraken van de Worthy Garden Club over bevolkingsvermindering.

Dit is de eerste keer dat ik het argument voor bevolkingsvermindering zo schaamteloos en wijdverbreid in de mainstream media gebruikt zie worden, en het doet mij vermoeden dat er een trend aan het ontstaan is. Jarenlang heb ik mijn lezers gewaarschuwd dat zij zullen weten wanneer de globalisten op het punt staan de stekker uit het huidige systeem te trekken, wanneer zij openlijk over hun misdadigheid beginnen te praten. Wanneer zij hun agenda op een open manier toegeven, betekent dit dat zij dicht bij een wereldwijde reset zijn en er niet meer om geven wie ervan weet. De openheid van het plan om de wereldbevolking in te krimpen wordt duidelijk.

  Oversterfte in de 20 meest gevaccineerde hoogontwikkelde landen verdrievoudigt bijna!

Vreemd genoeg is er weinig gezegd over het feit dat de wereldbevolking, in het westen nog het meest, eigenlijk aan het afnemen is. Verre van te exploderen boven de capaciteit van de aarde, krijgen de mensen nauwelijks genoeg kinderen om de huidige bevolking stabiel te houden. Het ziet ernaar uit dat de agenda van de globalisten al in gang is gezet. Door middel van kunstmatige economische desintegratie wordt de bevolking langzaam teruggebracht. Maar deze langzame daling is misschien niet genoeg om de globalisten tevreden te stellen.

Hoeveel mensen zouden de globalisten willen uitroeien om hun utopische aspiraties te verwezenlijken? Welnu, globalist Ted Turner zei in een moment van eerlijkheid, toen hij geconfronteerd werd door We Are Change, dat de bevolking van 7 miljard teruggebracht zou moeten worden tot 2 miljard.

Het voornaamste probleem hier, afgezien van de morele gruwel van de eugenetica, is: wie wordt er geruimd? En bovendien, wie mag beslissen wie er geruimd wordt? Wie mag beslissen of u kinderen mag krijgen of niet? Wie mag beslissen of u toegang krijgt tot hulpbronnen om te produceren en in uw levensonderhoud te voorzien of niet? Wie mag beslissen of de wereldeconomie de bevolking zal ondersteunen of niet? Wie haalt de trekker over voor het elimineren van de bevolking?

Zoals de geschiedenis ons heeft geleerd, zijn het altijd de elites die uiteindelijk over het lot van miljoenen of miljarden mensen beslissen. Van de sterilisatieprogramma’s van de Rockefeller Foundation in de VS in het begin van de 20e eeuw tot de VN vandaag, zijn de globalisten, een ware doodscultus, wanhopig om een redenering tevoorschijn te toveren waarom zij degenen zouden moeten zijn die menselijk leven toestaan of ontzeggen op grond van leugens zoals de door de mens veroorzaakte klimaatverandering. Zij geloven niet in de dreiging van klimaatverandering, ZIJ waren het die die dreiging verzonnen hebben. Dus, wat is de kernreden achter dit alles?

Een verminderde bevolking die volledig afhankelijk is van beperkte energiebronnen is misschien gemakkelijker te overheersen. Maar ik heb een andere theorie – het zijn psychopaten op zoek naar een sociaal te rechtvaardigen manier om zoveel mogelijk mensen te doden. Waarom? Omdat zij er plezier in hebben.”

Wij moeten deze monsters stoppen voor het te laat is!


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Blijf uit de buurt van de gevaccineerden, het is officieel, van Pfizer’s eigen documentenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelWij zijn ons hele leven voorgelogen over alles wat belangrijk is
Volgend artikelRusland verklaart nieuw doel: Verdrijving van het Zelensky regime uit Oekraine
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

16 REACTIES

     • Zie jij binnenkort een groepje wandelaars keihard lachen in Deventer? Neem het dan niet te persoonlijk. Ze doen waarschijnlijk mee met de lachwandeling van Ilona Bloeme. “Met het nabootsen van lachgeluiden foppen we ons brein.”

      Ik heb ze zien lopen ,daar wil je niet mee worden geassocieerd

      • @Edwin Vissers – jij bent de derde die mij vandaag doet (glim)lachen. Op het foppen van het brein komt het inderdaad neer en neen, ik heb niet langer de behoefte om deel te nemen aan een lachmeditatie.

 1. Uit de bijsluiter bij het Pfizer vaccin:
  “Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit vaccin toegediend krijgt want er staat belangrijke
  informatie in voor u.
  Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.”
  Hoeveel gevaccineerden lazen de bijsluiter?
  En ja, polyethyleenglycol (PEG) staat erin:
  Welke stoffen zitten er in dit middel?

  De werkzame stof in dit middel is het mRNA-vaccin tegen COVID-19. Na verdunning bevat de
  injectieflacon 5 doses van 0,3 ml met elk 30 microgram mRNA.
  “De andere stoffen in dit middel zijn:
  ((4-hydroxybutyl)azaandiyl)bis(hexaan-6,1-diyl)bis(2-hexyldecanoaat) (ALC-0315)
  2-[(polyethyleenglycol)-2000]-N,N-ditetradecylacetamide (ALC-0159)
  1,2-distearoyl-sn-glycero-3-fosfocholine (DSPC)
  cholesterol
  kaliumchloride
  kaliumdiwaterstoffosfaat
  natriumchloride
  dinatriumfosfaatdihydraat
  sucrose
  water voor injectie”
  Uiteraard vermeldt de bijsluiter ook wie er zeer voorzichtig moet zijn en deze problemen eerst met een arts dient te bespreken alvorens het middel te nemen. De arts onder wiens verantwoordelijkheid de vaccins toegediend werden is verantwoordelijk.
  Sorry, maar ik vind mensen die niet eerst de vrij verkrijgbare bijsluiters van alle vaccins bestudeerden alvorens zich te laten inenten volslagen idioten. Ze hebben het aan zichzelf te danken en kunnen gaan bewijzen dat de toedienende arts hen niet geïnformeerd heeft. Als dat zo zou zijn.

 2. Nogmaals
  5G is de oorzaak die ze Cojona noemen.
  De spuit is de werkelijke Covid waar ze je mee inspuiten.
  Om je te elimineren.
  De daleks van Dr Who
  Exterminate Exterminate Exterminate Exterminate
  Duidelijk!

 3. Yep, duidelijk een psychopaat deze naomi wolf. Heeft namelijk nogal last van zelfreflectie. Probeer je de boel op te naaien, trut?

 4. Ze worden steeds openlijker hé.

  “De waarheid is: Ik ben bijna sprakeloos geworden – of het literaire equivalent daarvan – omdat ik de laatste tijd de weinig benijdenswaardige taak heb de wereld te laten weten dat er inderdaad een genocide – of wat ik, onhandig maar dringend, een “baby afsterving” heb genoemd – aan de gang is.”

  Wat betaalt dat nou wolf?

 5. Aardig stuk, jammer dat de schrijver de viruskerk aanhangt. Duidelijk een virusGELOVIGE en die mensen neem ik niet serieus.

 6. Laat ons gezamenlijk dood gaan maar eerst dansen met Jansen ik zelf ben nog niet klaar met mijn leven wat ik wel beloofd dat ik straks om jullie graf kom dansen maar wel zonder de prik van Jansen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in