In een uitgebreide studie van de Amerikaanse elite-universiteit Yale werd, nog voordat het vaccin überhaupt was ontwikkeld, onderzocht welke massapsychologische middelen het best konden worden gebruikt om mensen ertoe te bewegen elkaar aan te sporen zich te laten vaccineren. De boodschappen die als bijzonder effectief werden aangemerkt, waren precies die boodschappen die later internationaal werden gebruikt om sociale uitsluiting en discriminatie van degenen die zich niet wilden laten vaccineren te bevorderen, schrijft Norbert Häring.

Al op 3 juli 2020 werd een experimentele studie van de Amerikaanse topuniversiteit Yale gelanceerd, “Persuasive messaging to increase COVID-19 vaccine uptake intentions“.

Vertaling noot: “To persuade” kan vertaald worden als “overreden” of “overtuigen”. In de algemene context wordt duidelijk dat het gaat om overreden, om het oproepen van gevoelens, niet om overtuigen met argumenten.

Gezien de uitgebreide opzet van de studie, met meer dan 4000 deelnemers die eerst moesten worden geworven, en de vele betrokken universitaire departementen (Global Health, Infectieziekten, Sociale en Beleidsstudies, Amerikaanse Politiek, Politieke Wetenschappen, Epidemiologie, Verpleegkunde), is het duidelijk dat de planning ruim voor juli moet zijn begonnen, toen het nog volledig in het duister tastte wanneer de vaccins beschikbaar zouden zijn en wat hun kenmerken zouden zijn. De auteurs, wanneer de studie uiteindelijk wordt gepubliceerd in het tijdschrift Vaccine in oktober 2021, geven dit schuchter toe aan het einde in de “beperkingen” van de studie:

“Wij hebben de vaccinatiebereidheid gemeten op een moment dat er nog geen vaccin bestond en de werkzaamheid en bijwerkingen van mogelijke vaccins nog niet bekend waren.”

Maar dit gebrek aan kennis weerhield de wetenschappers er niet van om in de verschillende berichten waarvan de doeltreffendheid werd getest, eenvoudigweg te beweren dat de vaccinaties zeer doeltreffend en veilig waren en dat bij een hoge vaccinatiegraad de pandemie zou eindigen door middel van kudde-immuniteit. Dit waren precies de beweringen die overal werden gebruikt in de daaropvolgende vaccinatiecampagne en waarvan sindsdien is bewezen dat ze grotendeels onjuist zijn.

Toch beweren de auteurs in het najaar van 2021, toen de onderzoeksresultaten werden gepubliceerd, toen al lang duidelijk was dat er een aanzienlijk aantal ernstige bijwerkingen waren en dat kudde-immuniteit niet kon worden bereikt met de zeer beperkte effectieve vaccins, beweren de auteurs ongegeneerd:

  EU verlengt haar overeenkomst met AstraZeneca niet

“Het blijft belangrijk om het grote publiek te overtuigen van de veiligheid en doeltreffendheid van COVID-19-vaccins om ervoor te zorgen dat de drempel van kudde-immuniteit wordt bereikt. Onze experimenten leveren degelijk bewijs dat oproepen om anderen te beschermen van invloed zijn op de intentie om zich te laten vaccineren en de sociale druk op anderen om hetzelfde te doen.”

Perfide berichten

Ongebruikelijk is dat de auteurs niet onthullen hoeveel proefpersonen aan het experiment hebben deelgenomen, alleen dat er 4361 tot het einde toe zijn gebleven. Een controlegroep van iets minder dan 600 proefpersonen werd aan het begin en het eind gevraagd naar hun bereidheid om te vaccineren, zonder dat zij relevante boodschappen ontvingen. Iets minder dan 300 ontvingen de basisboodschap met beweringen over de doeltreffendheid en veiligheid van vaccinatie en dat het belangrijk was dat zoveel mogelijk mensen werden gevaccineerd om de pandemie te beëindigen. In 12 even grote groepen van eveneens iets minder dan 300 proefpersonen werd deze basisboodschap aangevuld met verschillende extra boodschappen die bedoeld waren om waarderingen en gevoelens op te wekken.

De volgende uitspraken bleken het meest effectief om de eigen vaccinatiebereidheid en de neiging om anderen aan te sporen tot vaccinatie te vergroten:

Gemeenschapsbelang en schaamte: stel u voor hoe gênant en beschaamd u zich zou voelen als u zich niet zou laten vaccineren en COVID-19 door te geven aan iemand om wie u geeft.
Geen moed: mensen die weigeren zich te laten vaccineren tegen COVID-19 ook al is er een vaccin, omdat ze denken dat ze niet ziek zullen worden of omdat ze zich geen zorgen maken, zijn niet moedig, maar roekeloos. Wie zich niet laat vaccineren, riskeert de gezondheid van zijn familie, vrienden en gemeenschap. Er is niets aantrekkelijk of onafhankelijk aan het negeren van de aanbevelingen van gezondheidsautoriteiten. Als u zich niet laat vaccineren zodra het vaccin beschikbaar is, riskeert u de gezondheid van anderen. Om kracht te tonen, moet u zich laten vaccineren, zodat u niet ziek wordt en middelen onttrekt aan anderen die ze dringend nodig hebben, of het risico loopt de ziekte te verspreiden onder anderen die risico lopen en van wie sommigen geen vaccin kunnen krijgen.
Vertrouw op de wetenschap: vaccineren tegen COVID-19 is de meest effectieve manier om uw gemeenschap te beschermen. De enige manier om COVID-19 te verslaan is het gebruik van wetenschappelijke methoden, zoals vaccinatie. Prominente wetenschappers geloven dat vaccins, zodra ze beschikbaar zijn, het meest effectieve middel zijn om de verspreiding van COVID-19 te stoppen. Mensen die tegen vaccinatie zijn, zijn meestal onwetend of in verwarring over de wetenschap.
Vrijheid: COVID-19 beperkt veel mensen in hun mogelijkheden om hun leven naar eigen inzicht in te richten. Mensen moesten bruiloften afzeggen, begrafenissen niet bijwonen en andere belangrijke activiteiten in hun dagelijks leven stopzetten. Bovendien beperken overheidsmaatregelen om de verspreiding van COVID-19 tegen te gaan onze vrijheid van bijeenkomst en beweging. Vergeet niet dat elke persoon die zich laat vaccineren de kans verkleint dat we onze vrijheden verliezen of dat de overheid ons weer in lockdown plaatst. U kunt het misschien niet alleen, maar we kunnen allemaal onze vrijheid behouden door ons te laten vaccineren.”

  Als u Covid-prik kreeg en de kogel ontweek, kan dit de reden zijn

Het meest effectief was, niet verrassend, de boodschap “geen moed”, die het grootste boeket emotionele aanklachten bevat tegen mensen die ervoor kiezen zich niet te laten vaccineren.

Over het geheel genomen bevatten de vier meest succesvolle boodschappen al zo’n beetje alles wat ons via alle kanalen voortdurend is ingeprent tijdens de campagne van woede en uitsluiting tegen vaccinatiesceptici:

 • Mensen die zich niet laten vaccineren, moeten achteraf misschien leven met geïnfecteerde en gedode dierbaren.
 • Ze zijn roekeloos en onwetend.
 • Als ze daardoor ziek worden, onttrekken ze middelen aan anderen die ze dringender nodig hebben.
 • Ze brengen risicogroepen en mensen die zich niet kunnen laten vaccineren in gevaar.
 • Het zijn domme of kwaadwillende wetenschapsontkenners, want vooraanstaande wetenschappers hebben (altijd) gelijk.
 • Zij zijn schuldig aan de noodzakelijke vrijheidsbeperkingen van de overheid.

Deze boodschappen hebben zoveel haat veroorzaakt tegen ongevaccineerden, zoveel verdeeldheid in de samenleving, omdat ze ontworpen en getest zijn om precies dat te doen, of zoals de auteurs van de studie het in wetenschappelijk chique termen uitdrukken.

“Benadrukken dat vaccinatie een pro-sociale daad is, verhoogt niet alleen de acceptatie, maar ook de bereidheid om anderen ertoe aan te sporen dit te doen, zowel door directe overreding als door een negatief oordeel over degenen die zich niet willen laten vaccineren.”

Wat is de volgende stap?

De Yale-experts op het gebied van bevolkingsmanipulatie door middel van propaganda blijven gretig adviseren. Toen de toenmalige taboe-complottheorie van het jaarlijkse vaccinatieabonnement op 6 september 2022 tot officieel Amerikaans overheidsbeleid werd verklaard, stond Saad Omer, een van de auteurs van de studie, klaar met uitvoeringsadvies.

  De lijst wordt langer: COVID mRNA-vaccins: drie jonge piloten zijn de afgelopen drie weken plotseling overleden

De coronacoördinator van het Witte Huis, Ashish Jha, had aangekondigd dat in de toekomst waarschijnlijk “slechts” één keer per jaar een COVID-19 vaccinatie nodig zou zijn. Dit zou volgens hem het beste samen met de jaarlijkse griepvaccinatie kunnen worden toegediend. Hij zei ook:

“Ik geloof echt dat God ons hierdoor twee armen heeft gegeven, één voor de griepvaccinatie en één voor de COVID-19 vaccinatie.”

Saad Omer, hoogleraar epidemiologie, zei dat de meest doeltreffende strategie zou zijn om een opt-out systeem te creëren met behulp van de “nudge theory”. Telkens wanneer iemand in contact komt met gezondheidswerkers, zei hij, moet die persoon standaard COVID-19 vaccinatie aangeboden krijgen.

De Yale-collega’s van Omer toonden zich in hetzelfde artikel sceptisch over de vraag of we echt klaar zijn om slechts één keer per jaar te vaccineren. Tot zover de grote effectiviteit van de vaccinatie die Yale in het najaar van 2021 nog prees en de belofte dat er een einde zou komen aan de pandemie als de meeste mensen gevaccineerd zijn. Een Beier zou zeggen: Saubande, verdomme!


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Leugens, nog meer leugens en verdomde leugens van diegenen die we moeten vertrouwen!Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelWie profiteert van de Pijpleiding Terreur?
Volgend artikelVACCIN HOLOCAUST: Honderdduizenden “volledig gevaccineerden” sterven WEKELIJKS, zo blijkt uit officiële overheidsrapporten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

22 REACTIES

  • crimineel gewoon en dan roepen ze ook nog, het volk wil het… euh… welk volk en wie precies en hoezo en wat is hun achtergrond en reden en wat bind ze aan elkaar.

   we worden keihard voorgelogen en valselijk bestuurd met bewuste rad voor ogen draaiende regeringen en of instanties.

   NAVO (US/UK en hun grote puppets en organisaties/foundations) het kwaad van vele ellende.

 1. Ik zei al het in het begin dat er sowieso internationaal een team van psychologen en ilionisten aan de campagne mee moesten werken. Toen ik dit dus op blckbxtv zag dat bepaalde mensen uit die hoek inderdaad benaderd zijn door teams van defensie kreeg ik bevestiging.

  • Ja dat dacht ik ook. Het was zo duidelijk. Voor iedereen die ook maar een klein beetje van psychologie weet. Het plotselinge ophitsen van Hugo de Jonge viel ook zo op. Al zou je rekening houden met zijn psychopathie en narcisme, het was niet normaal meer hoe bewust hij dit nieuwe instrument inzette.
   Meestal gaan dat soort dingen geleidelijk aan in een maatschappij, maar hier werd echt een gereedschap ter vernietiging ingezet.
   We zeiden hier al tegen elkaar, hier zijn massapsychologen aan het werk gezet.

 2. Liever ongevacineerd dan gevaccineerd te zijn ik weet wat voor vergift je krijg wat een zooi dit hier ik zal nooit die vergift vaccinatie nemen als je toch mort sterven wil niet de merkteken van de duivel zijn zij mogen die van mij hebben dat Covid-19 vaccin vergif

 3. Het op gevoel en emotie spelen door overheden of de media is hoe propaganda werkt. Ongeveer 1/3 van de bevolking is daar min of meer immuun voor. Van deze 1/3 groep zitten de fanatieke die alles zelf eerst alles uitzoeken en/of zich laten voorlichten over hoe en wat. Want zodra er gespeeld wordt op enkel emotie en gevoel is het een soort van religie. In elke ideologie wordt altijd bewust feiten, waarheden en logica vermeden en/of bewust verdraaid, omdat anders juist diegene die de ideologie promoten dan door de mand vallen. Met hun vertekende realiteit en zo juist exact andersom de werkelijke doel is en dat is altijd jouw te willen onderwerpen. Zo werkt propaganda ook met zielige mensen laten zien op TV, van hoe slecht zij het wel niet hebben en dat jij er wel iets tegen kan doen. Door geld te sturen naar die organisatie. Mensen die in een slachtofferrol spelen, willen ook op emotie en gevoel jouw bespelen. Daar is de westerse wereld bekent om, met list en bedrog de andere te willen onderwerpen en afhankelijk van hun te laten maken. Het bekende heers en verdeel techniek.

  • Uitmuntende diagnose van jou!
   En maar op het zieligheidsgevoel werken om mensen over een streep te trekken.
   En die organisaties hun zakken maar vullen. Het Rode Kruis en Oxfam Novib voorop!
   En de werkelijk STOMME MASSA tuint er iedere keer weer in.

 4. Ik heb oprecht medelijden met die gene die mij uit de tent lokt met het feit dat ik niet gevaccineerd ben en in alle onzin broertje dood heb, ik houd mij aan geen enkele regel ivm met covid of andere onzin.

 5. Het is ze niet gelukt om mij en mijn gezin ervan te overtuigen dat zij het middel hadden tegen een griepje. De mensen die nu nog een booster halen hebben hun doodvonnis getekend.

 6. Je kan altijd vragen: WAARTEGEN MOET JE JE VACCINEREN?” Het feit dat er geen “virus” bestaat was al bekend in de tijd van Louis Pasteur (1860) Louis Pasteur, een vrijmetselaar had het verzonnen met een “vaccin” daartegen. Je ziet nu dat vrijmetselaars het hebben over “besmettingen” die ook niet bestaan. Alles is verzonnen. De vrijmetselarij verbieden en al die maçonnieke lieden die aan de macht zijn zonder geweten en moreel besef opsluiten is de enige remedie. Jammer dat er zoveel mensen zijn ingestonken, voor kinderen vind ik het ergst. Daarom moeten de vaccin promotors en injecteerders zwaar worden gestraft. De injecties zijn dodelijk en “gevaccineerden” kunnen ongevaccineerden besmetten met spike eiwitten en grafeenoxide.

  • Hans: wie gaat ze bestraffen….? Ik ben het met je eens; al die criminele parasieten moeten opgepakt en verwijderd worden, maar wie gaat het doen? Het rechtssysteem en zijn werknemers worden toch ook royaal betaald om mee te doen met de parasitair-globalistische moordprogramma’s? Er zal nooit rechtvaardigheid komen als iedereen verdient aan het gewelddadige “great reshit” programma. En de hele grote schapekudde doet keihard mee met de emotionele aanvalsstrategie die voor hun op poten was gezet (nee, die schapen krijgen geen geld, die hoeven alleen maar aangevuurd te worden om de medemens te haten, en dat is niet zo moeilijk, dat hebben we gezien.)

   Om de kudde zo makkelijk aan het haten te krijgen, is dus bevestigd. Je zal nooit meer je medemens kunnen vertrouwen.

   • Toch geef ik mijn bedriegende medemens gewoon weer mijn vertrouwen. Anders zijn de politici in hun opzet geslaagd. Mensen die me slecht behandeld hebben behandel ik op het persoonlijke vlak goed terug. Zo krijgen zij die mij slecht behandelden eerder inzicht in hun eigen gedrag. Als ik hen ook slecht ga behandelen versterk je alleen maar hun idee over jou, de slechte ‘wappie’. Dat gun ik hen niet, dat ze kunnen zeggen van zie je wel dat ik gelijk had over jou? Ik doe wat ik denk dat goed en eerlijk is tegenover een ander en laat mij niet vormen door slechteriken.
    En trouwens, iedereen wil toch een tweede of derde kans in het leven?

    • Maar ze dienen wel te beseffen dat ze onwettig en amoreel gehandeld hebben, dus dat laat ik ze tussen neus en lippen door wel degelijk weten.

 7. Het doel om tot “kudde immuniteit” te komen…
  Hoe kan dat 1) als het vaccin maar matig dekking geeft? 2) na 3md al uitgewerkt is? 3) als er telkens een nieuw variant zich aandient?

  En hoe zit dat nu met de superverspreiders? Bestaat dat fenomeen nog?

 8. Haat was het hoofddoel. Een ziekte met bijbehorende “vaccins” het middel om dat te bereiken.
  Verdeel en heers. Daar ging ’t om.
  En bij de asielkwestie, Oekraïene, het klimaat, is dit ook allemaal het doel geweest.

 9. IK, weet niet of er ook schaapjes op deze site zitten en langs deze weg wil ik jullie schaapjes ga vandaag nog een prik halen want het kost op dit moment onze staat heel veel geld en het kan toch niet zo zijn om af te gaan haken nu nog even vol houden dan krijgen jullie niet meer die vreselijke ziekte corona want wel een houten mantel met zes planken en de kleur mogen jullie ook nog zelf kiezen, maar denk aan het klimaat laat de wereld schoon achter, DANKJE WEL namens de belasting betaler.

  • Dus ook geen mantel van 6 houtjes meer, want me moeten onze bossen sparen, maar een comfortabele en speciale thermisch afbreekbare kartonnen mantel… Da’s zoooo fijn, ga ervoor! Dank namens de wappies, eh, snappies.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in