De economische krachten – die naoorlogse sterke rugwind – die de afgelopen 35 jaar vorm hebben gegeven en die de vergulde reizen door het westerse “overvloedige tijdperk” hebben versneld, waaien niet langer in een gunstige richting. De wind was al aan het afnemen, maar draait nu om, schrijft Alastair Crooke.

De wind is nu 180° van richting veranderd – er is nu sprake van tegenwind. Dit is een structurele verschuiving binnen een lange cyclus. Er zijn geen snelle oplossingen. De goede ‘Cabaret’-jaren zijn voorbij. We zullen het met minder moeten doen en de daaruit voortvloeiende politieke volatiliteit is onvermijdelijk.

China industrialiseerde snel en gaf ons inflatie-dodende, goedkope industrieproducten; Rusland gaf ons de goedkope energie die de westerse economieën (net) concurrerend en (bijna) inflatievrij hield. Een “wrijvingsloos gemak” kenmerkte toen het verkeer van goederen, kapitaal, mensen – alles. Vandaag is het echter wrijving en belemmering wat de klok slaat.

De “wending” begon met de vastberadenheid van de VS om zich niet te laten verdringen door een Aziatisch “hartland”. Maar de verschuiving heeft haar eigen krachtige dynamiek gekregen en genereert nu gescheiden handelsblokken die vastbesloten zijn zich los te schudden van de “oude hegemonieën”.

In plaats van “wrijvingsloos gemak” hebben we nu economische ontkoppeling: sancties, inbeslagname van activa, verslechtering van de rechtsbescherming, regelgevingsdiscriminatie, groene agenda en ESG-discriminatie, nationale veiligheidsomheiningen en narratieven die grote delen van de tot dan toe alledaagse economische activiteit tot grensgebied van “verraad” maken.

Kortom, er is wrijving … overal.

Bovenop deze algemene overgang naar wrijving zijn er verschillende dynamieken die een wrijvingsbasis veranderen in razende tegenwind.

De eerste is geopolitiek. De multipolaire sfeer neemt toe. Maar het gaat niet alleen om multipolariteit op zich; het gaat in wezen om de herovering van nationale autonomieën, staatssoevereiniteit en het herstel van afzonderlijke beschavingswijzen en -waarden door aspirant-multipolaire staten.

Zoals Ted Snider het bondig formuleert:

“Het monopolie van de dollar heeft niet alleen de Amerikaanse rijkdom verzekerd, maar ook de Amerikaanse macht. De meeste internationale handel vindt plaats in dollars en de meeste deviezenreserves worden aangehouden in dollars. Die dominantie van de dollar heeft de VS vaak in staat gesteld ideologische afstemming te dicteren of andere landen economische en politieke structurele aanpassingen op te leggen. Het heeft de VS ook in staat gesteld het enige land ter wereld te worden dat zijn tegenstanders effectief kan bestraffen. Emancipatie van de hegemonie van de dollar – is emancipatie van de Amerikaanse hegemonie”.

De vlucht uit het gebruik van de Amerikaanse dollar in de handel wordt dus het sleutelmechanisme om de door de VS geleide unipolaire wereld te vervangen door een multipolaire wereld. Eenvoudig gezegd: de VS hebben hun bewapening van de dollar te veel gebruikt, en het tij van de wereldopinie (zelfs die van president Macron en sommige andere EU-staten) heeft zich tegen de dollar gekeerd.

  Globalisten doen de laatste push voor een ontvolkte één-wereldorde: Hoe bieden we weerstand?

Waarom is dit zo belangrijk? Simpelweg omdat er een wereldwijde ‘run op de dollar’ is ontstaan – een beetje zoals een ‘run op een bank’, omdat het vertrouwen afneemt.

De tweede dynamiek is het inflatievirus – de historische plaag van alle economieën. Dit virus heeft zich tijdens het “gouden tijdperk” van krediet tegen nultarief rustig opgehoopt, maar werd vervolgens met de tarieven voor China opgestuwd – waarbij de EU er zelf voor koos af te zien van goedkope energie in de hoop dat haar boycot Rusland financieel zou imploderen. En met de groeiende “oorlog” van het Westen om de on-shoring van een steeds groter wordende reeks aanvoerlijnen, die moeten worden afgeschermd onder het mom van nationale veiligheid.

In wezen omarmde het Westen economische zelfbeschadiging, “vanuit een onderliggende stemming van existentiële angst, een knagend vermoeden dat onze beschaving zichzelf zou kunnen vernietigen, zoals zoveel anderen in het verleden hebben gedaan”. (Vandaar de impuls om het primaat van de beschaving te herbevestigen, zelfs tegen de prijs van het versnellen van een mogelijke westerse economische zelfvernietiging).

Miljardair fondsbeheerder Stan Druckenmuller wijst op de inherente – bewust gelopen – staartrisico’s in het tijdperk van nulinflatie/nulrente/overvloedige liquiditeit:

“Maar … wanneer je gratis geld hebt, doen mensen domme dingen. Als je 11 jaar lang gratis geld hebt, doen mensen echt domme dingen. Dus er zitten dingen onder de motorkap, die beginnen te dagen. Het is duidelijk dat de regionale banken onlangs … Maar ik neem aan dat er nog veel meer instanties komen … Het is een enge cocktail die we voorgeschoteld krijgen”.

Nou, wie wil de spelbreker zijn? Zeker niet de elite 1%, die het heel goed deed in dit paradigma. De Federal Reserve hield de rente laag, en overheidsaccountants moedigden banken aan langlopende Amerikaanse staatsobligaties en hypotheken te kopen door ze een gunstige boekhoudkundige behandeling te geven. (De banken hoefden ze niet te waarderen tegen hun huidige marktwaarde in de boekhouding, zolang ze maar konden doen alsof ze ze tot de vervaldag zouden aanhouden).

Toen kwamen de plaag van de inflatie en de renteverhogingen – waardoor de waarde van dergelijke activa werd vernietigd. Daardoor bleven de passiva ongedekt en blootgesteld.

De autoriteiten hebben bij de bouw van dit kaartenhuis met “gratis geld” een gokje gewaagd door het zo lang op zijn beloop te laten. Het was een gok die onvermijdelijk zijn “plafond” zou bereiken, een grens waarboven het niet langer kon worden volgehouden. Tegen die tijd, tientallen jaren later, waren de mensen gaan geloven dat het kon worden verlengd – voor altijd. Velen doen dat nog steeds. Zij merken niet op dat de rugwind 180° was gedraaid en een sterke inflatoire tegenwind was geworden.

  De GEHEIME globalisten bijeenkomst...

Toen kwam de werkelijk buitengewone “Grote Gok”: Europa besloot dat het wel zonder goedkope energie en natuurlijke hulpbronnen kon (uit wrok tegen Rusland over Oekraïne). Het besloot groots in te zetten op de komst van nieuwe technologie (technologie die nog moet worden ontwikkeld of bewezen), en wel op tijd en tegen een prijs die een concurrerende moderne economie in stand kan houden – bij gebrek aan pompaccumulatie van fossiele brandstoffen voor een infrastructuur die oorspronkelijk op die manier was gebouwd.

Het is überhaupt niet zeker dat dit technologische vooruitzicht werkelijkheid wordt. Misschien wel, maar misschien ook niet. En dat is een enorme gok.

Europese staten voerden in de 19e eeuw oorlogen juist om energie of grondstoffen zoals olie, kolen en ijzererts veilig te stellen. In de Eerste Wereldoorlog vocht Groot-Brittannië in het Midden-Oosten om de bunkerolie veilig te stellen waarmee de Britse oorlogsschepen konden worden omgebouwd van kolen naar olie. De omschakeling op olie gaf de Britse marine een concurrentievoordeel ten opzichte van de met kolen gestookte Duitse vloot. Maar de huidige EU heeft besloten af te zien van 19e-eeuwse fossiele brandstoffen in een Panglossiaanse weddenschap op menselijk vernuft dat een technische revolutie teweegbrengt – op tijd – en op kosten.

“Maar we missen het feit dat technologie geen energie kan creëren [althans van het type dat de moderne samenleving nodig heeft]. Deze overtuiging van menselijk vernuft is lang te optimistisch gebleken. Degenen die ervan uitgaan dat de politieke wereld kan worden gereconstrueerd door de inspanningen van de menselijke wil, hebben nooit eerder zo zwaar moeten inzetten op technologie boven fossiele energie – als de motor van onze materiële vooruitgang”, schrijft Helen Thomson.

Inzetten op technologie in plaats van fossiele energie is echter maar de helft van de Grote Gok. De andere helft is dat de westerse economie is gebaseerd en opgebouwd rond goedkope energie. Dat is haar “businessmodel”: Een ander model is nauwelijks denkbaar. Zal Europa de komende decennia besteden aan het slopen en vervangen van efficiënte energie-infrastructuur door nieuwe energiebronnen, die grotendeels niet meer zijn dan een “schijntje” van een innovator?

Zo ja, dan is het de eerste keer in de geschiedenis dat iemand zo zwaar inzet op technologie, in plaats van op energie. Nooit eerder is een dergelijke redundantie van de bestaande energie-infrastructuur (en het waardeverlies daarvan) serieus overwogen. En – nooit eerder – is efficiënte energie-infrastructuur geschrapt, om te worden vervangen door nieuwe groene structuren die minder efficiënt (zie hier en hier als twee voorbeelden), minder betrouwbaar en duurder zijn.

Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een dergelijke investering op deze schaal wordt uitgevoerd. Dat maakt alles duurder, moeilijker en minder efficiënt. Het is een recept voor verdere verankering van inflatie en economische achteruitgang.

  Zonder vaccinatie en hersenchip een tweederangs mens

Het is echt zeilen tegen gierende tegenwind. Hoe zal deze infrastructuur worden gefinancierd? Het tijdperk van het gratis geld ligt achter ons; fiscale kosten zijn nu ECHTE kosten. Verminderde efficiëntie, betrouwbaarheid en frictie zullen dan botsen met de komende EU Net Zero ideologie, waarbij het klimaat het voorwendsel wordt om radicale beperkingen op levenswijzen in te voeren.

In de VS werd de financialisering van de economie geacht het westerse economische primaat uit te breiden. Dat is een tijdje gelukt, maar uiteindelijk zijn de financiële producten opgeblazen, waardoor de reële economie, die dingen produceerde en mensen productief tewerkstelde, werd leeggezogen.

Deze op geld lijkende afgeleide producten (die de reële economie verdringen) neigen meer naar het rijk van het onechte. Het is nu moeilijk om onderscheid te maken tussen geld-dingen die “echt en onecht” zijn. De FXT-saga (voor degenen die het hebben gevolgd) heeft dit precies geïllustreerd: hoe echt, en in welk opzicht was de FXT “token”?

De rage van groene, ESG-“producten” klinkt opmerkelijk genoeg als een afgeleid idee dat voortkomt uit de wereld van de financiële producten: d.w.z. technologische bling die investeringen aantrekt, maar die steeds verder af komt te staan van het echte doen en laten van een klassieke economie – abstracter, meer gebaseerd op beloften, hoop en wensen dan op dingen die uit de natuur komen.

Voor de gewone Europeaan is het inderdaad “een enge cocktail die ze voorgeschoteld krijgen”, voorspelt een BBC-document. “De Net Zero doelstelling kan geen “persoonlijke keuze” toestaan: “Hoe zien echte koolstofarme levensstijlen eruit – en kunnen ze echt worden bereikt door persoonlijke keuze alleen?”, klaagt het artikel. Nou, als het antwoord ‘nee’ is, betekent dit dat de ultralage CO2-levensstijl voor iedereen moet gelden. Hoe we dat doen is een kwestie van “zowel individuele als systeemverandering”.

Wat voorspelt deze “cocktail” voor de toekomst? Politieke turbulentie, waarschijnlijk. Om Churchill’s botheid te parafraseren: “This is the sort of bloody nonsense up with which they [the people] will not put”.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Platinamunt van 1 biljoen dollar kan de VS redden van economische ineenstortingVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelExpert biologische oorlogsvoering waarschuwt: WHO zal mensen verlagen tot de status van dieren om meer controle te krijgen
Volgend artikelBill Gates is van plan de mensheid een microdosis te geven met een kankercoating op ALLE groenten en fruit
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

23 REACTIES

 1. Een duidelijk en herkenbaar artikel hierboven ….chapeau….
  Kom ik met mijn simpel-boeren-strijders verhaal…….
  Was afgelopen weekend in Orverlte…celtic festival….
  Als je wilde zien/meemaken/invoelen ging je eeuwen terug in de tijd(en)
  heksen/kleding/beleving/contacten met helderen(!).
  Kortom….de wrede hedendaagse wereld met al hun geo-politieke BLA BLA BLA…..is in feite een schaamteloze kliko met het laagste van het laagste strontafval van hedendag!

  • Jaaa, terug naar de middeleeuwen. Toen was het pas echt fijn. Totaal verstoken van informatie behalve wat de priester van de rooms katholieke kerk vertelde. En natuurlijk veel bijgelovige roddel.

   Waar onafhankelijke denkers nog gewoon op de brandstapel kwamen van de inquisitie. Waar je nog ongegeneerd de joden de schuld kon geven voor de pest. Toen de gemiddelde leeftijd rond de veertig lag.

   Leuk voor cosplay, maar laten we nou geen barbaren gaan verheerlijken (pagans dwz heidenen). Of beter gezegd: wiccans. Het occulte is uitgebreid aanwezig op dat soort festivals. Het lijkt eventjes leuk en lief, maar zodra je er instapt komt de angst. Dat is hoe demonen mensen manipuleren.

   Die heksen en druïden zijn er nu ook nog. Dat is maar 1 kant van de pyramide die ons nog steeds uitzuigt. De vrijmetselarij, maffia, druïden, jezuïetenorde, illuminati, hashashin, johannieters, mormonen, scientology, kaballah, kastensysteem, boeddhisme, martial arts, noem het allemaal maar op.

   Aan de top zijn het allemaal luciferianen die weten waar ze mee bezig zijn. En ze krijgen hun opdrachten niet uit het aardse. Het is een geestelijke strijd. En er is maar 1 weg uit. Yeshua zei: “Ik ben de Weg , de Waarheid en het Leven, niemand komt tot de Vader dan door Mij”.

 2. “This is the sort of bloody nonsense up with which they [the people] will not put”.
  Had die pad met sigaar wel gelijk in.
  Je kunt ook tever gaan.

 3. Verwacht later geen excuses van de groene pushers zodra de massa erachter is gekomen dat ze, net als met Corona, opwarming en Rusland, wederom genaaid is.
  En in de aanloop terug naar de geschiedenis hoor je niets over Thorium energie centrales.

  • Thorium centrales zijn heel mooi, op papier. Het is net zoals kernfusie waarover ik al vijftig jaar hoor dat het dé oplossing is. Dat is natuurlijk ook zo. Alleen is het niet realiseerbaar omdat de mensheid tegen de grenzen aanloopt van wat technisch realiseerbaar is.

   • Lepoudre Luc,
    Zo was het 60 jaar terug ook met het digitale tijdperk. Inmiddels achterhaald.. De tussenliggende energiebron zal waterstof zijn.

    • Waterstof=onbruikbaar. Weggegooid geld. Zou een idee kunnen zijn van zo’n idioot als Rob Jetten. En waarom? Om CO2 te vermijden? CO2 is goed voor de natuur en dus goed voor de planeet.

     Als we er werkelijk in zouden slagen de CO2 in de atmosfeer met ruim de helft te verminderen dan komt de koolzuurassimilatie tot stand en houdt al het groene leven voor goed op! Bovendien heeft CO2 niets van doen met klimaatverandering, nog de opwarming van de planeet.

     Laten we eens zaken aanpakken die de planeet vervuilen, en de verspilling van energie. Dàt zet zoden aan de dijk. Weg met windgenerators, weg met de batterijparken, de zonnepanelen op landbouwgrond, de energie en water verslindende data-centers, enz.

 4. Dessalniettemin het feit niet tegenstaande dat hij zelf ook niet schoon aan de haak was.
  Hij was de motor achter oorlog met Duitsland in WOII

  • ‘niet schoon aan de haak’ is wel een heel erg verzachtende term. Winston Churchill was een top level druïde en vrijmetselaar 33e graad. Hij was op de Dardanellen in WO1 een faalhaas maar was al lang gerecruteerd.

   Hij was aanwezig op Wallstreet om de gong te slaan op de vooravond van de grote krach om hem te etaleren welke macht de banken hebben.

   De centrale banken zijn de kern van het geldsysteem dat gecreëerd is om alle mensen langzaam uit te melken. Biljetten drukken met een virtuele waarde, de belofte van dekking door echt geld. En met de jaren de dekking steeds maar hetzelfde laten tegen steeds meer beloften.

   Gratis geld voor de bankeigenaren! Gratis inflatie voor de rest!

   En de dekking werd steeds minder. En de schuld groter. Want de centrale banken eisen wel rente op de gedrukte biljetten. Alleen: als je voor 100 miljoen aan biljetten koopt bij de centrale bank, en dat je geldvoorraad is, waar moet je die extra % vandaan halen om terug te betalen? En zo blijft de staatsschuld maar groeien en groeien en groeien. Er is geen weg uit.

   En door het verdampen van alle waarde van het ‘geld’, kruiwagens vol in de haard stoken, kon uit de bittere armoede van Duitsland iets nieuws groeien. Ordo ab chao. En Churchill was er mede schuldig aan. Want hij wilde geen vrede. Hij wilde het imperium Brittannië in stand houden.

   Centrale bank is ook de kern van het communisme waar Rusland mee in de greep moest komen. En ook nu weer. Want Putin heeft Rusland uit de greep van het IMF bevrijd.

   Het geldsysteem is net ‘The Matrix’. Mensen worden onwetend gehouden in een virtuele wereld terwijl ze langzaam hun energie leveren aan een onzichtbaar parasitair systeem.

 5. Mony for Nothing and Chicks for free.. is afgelopen, Mark Knopfler kon het zo mooi brengen..maar verleden tijd nu…een andere realiteit is het al een tijdje, nu nog ermee om gaan…of niet blijven bestaan..

 6. Inderdaad. “Nic dodać, nic ująć”, zoals de Polen zeggen, of te wel: Niets bij te doen, niets weg te nemen. Het artikel van Alastair Crooke brengt het goed bij elkaar en trekt de juiste conclusies. Alleen hoe is het mogelijk dat dit nog niet door de westerse machthebbers en hun media wordt gezien?… Is er echt geen redding tegen dit waanzinnig beleid?…

  • krekel,
   Rusland is er mee bezig.. Geduld!!! En heb eens een beetje vertrouwen in een Multipolaire wereld, die niet meer te stoppen is. Wij moeten hier meer praten over het Westen. Wat zich hier afspeelt heeft niks met de rest van de wereld te doen, wat veel mensen hier nog steeds denken.

   • Alleen wij mensen kunnen het Westen redden, om er tegen in verzet te komen. Putin heeft het 20 jaar geprobeerd, maar heeft zich nu losgekoppeld van het Westen.

  • Niets aan toe te voegen? Niets van af te nemen? Nou…

   Een heeeeeleboel.

   Als je de verkeerde zaken onderzoekt en naar de verkeerde dingen kijkt kom je automatisch tot de verkeerde conclusie.

   Als wereldwijd regeringen telkens weer precies dezelfde verkeerde maatregelen nemen dan is het niet perongeluk of falend beleid. Ze zijn niet dom. Dan is het opzet.

   Als media allemaal collectief hetzelfde zeggen. Met dezelfde frases, dezelfde kreten, dezelfde headlines, dan is het niet omdat ze het niet zien, maar omdat ze persberichten kopiëren. Dat is opzet. Dat is propaganda voor één doel.

   Zowel regeringen als media zijn marionetten. Buikspreekpoppen voor degenen die buiten beeld willen blijven. Democratie is een fopspeen. Telkens wanneer jij een rood kruisje zet bij de verkiezingen overhandig jij je soevereiniteit aan degene op wie jij stemt. En waarom stem je op die partij? Omdat jij ‘geïnformeerd’ bent door de media. Daarom is het belangrijk dat de media gestuurd wordt, de policy volgt. En de politie de wet uitvoert die gemaakt word door de politiek. Het is allemaal sturen van de schaapjes.

   Is er echt geen redding van deze slechte herders? Beeeeee!

   • Juist! Opzet! Dat is wat mij ergerde aan dit artikel. De auteur gaat er vanuit dat er fouten gemaakt zijn. Het is allemaal opzet, al eeuwen lang, maar onder regie van de bankiers sinds de nederlaag van Napoleon bij Waterloo.

  • “Is er echt geen redding tegen dit waanzinnig beleid?…”

   Waarom? Het werkt toch perfect.

   Hegeliaanse dialectiek. These, antithese, synthese.
   Stel je wilt een plan doorvoeren dat onpopulair is, waarvan je weet dat mensen tegen gaan protesteren. Dan volg je fit plan.
   1 Creëer een probleem (crisis)
   2 geef een overdreven directe oplossing (overreactie)
   3 verlicht de maatregels en houd datgene over wat je wilde doorvoeren (gewenste resultaat)
   Probleem, oplossing, resultaat. In het Haags regentesk: help! we moeten iets doen! Gereedschapskist.
   Doe het desnoods in meerdere stappen totdat je je gewenste resultaat hebt.

   Let maar eens op hoeveel crisis gefabriceerd wordt door de WHO, Brussel, de VN, IMF, den Haag enz. Klimaatcrisis, gaswinningsprobleem, pandemie, stikstofcrisis, vluchtingencrisis, ‘onze’ oorlog, energiecrisis, toeslagenaffaire. En het werkt allemaal naar een agenda toe. Co2 tax, cbdc, digitaal id, landonteigening, ‘financial easing’, wet verplaatsing bevolking. En waar zijn toch die uit huis geplaatste kinderen?

   • Het is al veel te lang tijd voor bijltjesdag, met veel pek en veren, veel touw en bomen, veel schandpalen in elk dorp en elke stad, veel onteigeningen van de families achter de centrale banken en de BIS, de marionetten in de politiek, de lobbyisten van de industrie, de miljardairs die dat geworden zijn over de ruggen van hardwerkende zwoegers, de oneerlijken in alle lagen van het leven, enzovoorts.

    En er vooral op letten dat de revolutie niet gekaapt wordt zoals in de Franse revolutie. Daar ging de macht van de adel/koning naar “Les Girondins”, de rijke handelaren en vroeg-industriëlen.

    • Waarbij die, zoals ook tegenwoordig gedaan wordt, heel gewiekst de schuld van geweld tegen de bevolking in de schoenen van Robespierre schoven.

    • De Franse revolutie is opgezet door de jacobijnen. Niet gekaapt. Oftewel de vrijmetselarij zit er achter. Zelfs de slogan liberté, égalité, fraternité Is puur maçoniek. Vrijheid van God, door de kerk ingestelde adel en de (geheime) ‘broederschap’ aan de macht.

 7. Efka, ik heb vertrouwen in de multipolaire wereld 👍. Sterker nog, ik zie zo’n wereld niet alleen als gewenst maar ook onontkoombaar. Alleen ik zou het zo graag willen dat de overgang daar naartoe evolutionair plaatsvindt en niet door middel van een wereldoorlog. En die evolutionaire overgang is mogelijk wanneer wij, het Westen dus, ons daarbij gaan neerleggen. Daarom vind ik het gedrag van onze machthebbers en hun media onbegrijpelijk.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in