Na de database van het Ministerie van Defensie (een van de beste van de Verenigde Staten) te hebben doorgespit en de gegevens van 2021 van vóór de COVID-19 injecties te hebben vergeleken, luiden drie klokkenluiders de alarmbel over een toename van 10x tot 20x van maligne na de prik, en ook over andere alarmerende vroege waarschuwingssignalen.

Ik hoop dat u geniet van dit tweedelige interview van twee intellectuele reuzen door Candace Owens met Dr. Robert Malone, uitvinder van de mRNA en DNA vaccin core platform technologie. Zij bespreken enkele van de belangrijkste vraagstukken waarmee de mensheid vandaag wordt geconfronteerd. In hun bijna vier uur durende gesprek behandelen zij alles van de effecten van COVID-19 injecties op de vruchtbaarheid tot de “rode lijn” die overschreden is – verwijzend naar het richten op kinderen met sociale druk en dwang om geprikt te worden, schrijft Dr. Joseph Mercola.

Malone is in de schijnwerpers komen te staan omdat hij zich heeft uitgesproken over de risico’s van de COVID-19 injecties, waarbij zijn woorden viraal gingen voordat ze snel van YouTube en Twitter werden gewist. Het maakt niet uit of het waar is wat hij zegt; als het “vaccin aarzeling” teweegbrengt, zal het gecensureerd worden. Met dat doel voor ogen is Malone het doelwit van de media geworden en bestempeld als een “anti-vaxxer,” wat ironisch is omdat hij zelf COVID-19 injecties heeft genomen.

Dat feit zou het des te duidelijker moeten maken dat hij zich uitspreekt, niet vanwege een vooropgezette agenda of omdat hij er rijk van wordt – integendeel, zijn reputatie ligt voortdurend onder vuur – maar omdat hij gelooft dat het het juiste is om te doen, en hij zich moreel verplicht voelt om iedereen te helpen die hij kan.

COVID-19 injecties beïnvloeden de vruchtbaarheid

Over de hele wereld zijn anekdotische berichten binnengestroomd over veranderingen in de menstruatiecyclus van vrouwen na COVID-19 injecties. De veranderingen omvatten zwaardere en pijnlijkere menstruaties en veranderingen in de lengte van de menstruatie, alsmede onverwachte doorbraakbloedingen of bloedvlekken bij vrouwen die anticonceptie met lange werking gebruiken of die postmenopauzaal zijn en al jaren of zelfs tientallen jaren niet meer ongesteld zijn geweest.

Gezondheidsfunctionarissen hebben geprobeerd de berichten weg te poetsen, en artsen hebben vrouwen verteld dat het gewoon een gevolg van stress is – iets dat vroeger “hysterie” werd genoemd. Toen hij hoorde dat de bezorgdheid van zoveel vrouwen werd afgewimpeld als hysterie, zei Malone:

“Zijn dit de jaren vijftig? Ben ik zojuist een eeuw teruggegaan? Dat hele gedoe dat vrouwen histrionisch zijn is zo midden in de eeuw. Maar zo hebben ze het uitgerold. En het zijn niet alleen jongere vrouwen. Het zijn vrouwen na de menopauze die beginnen te menstrueren. Dat is een andere grote, en dat is voor pathologen, die deel uitmaken van mijn achtergrond, een rode vlag voor kanker.”

Zeker is dat een studie, gepubliceerd in Obstetrics & Gynecology in januari 2022 – gefinancierd door het National Institute of Child Health and Human Development (NICHD) en het National Institutes of Health (NIH) Office of Research on Women’s Health – een verband bevestigde tussen de lengte van de menstruatiecyclus en COVID-19 prikken.

De biodistributiestudie van Pfizer, die gebruikt werd om te bepalen waar de geïnjecteerde stoffen in het lichaam terechtkomen, toonde ook aan dat het COVID-spike-eiwit uit de injecties zich in “vrij hoge concentraties” in de eierstokken ophoopte.

Uit een Japanse biodistributiestudie voor de prik van Pfizer bleek ook dat de vaccindeeltjes zich van de injectieplaats naar het bloed verplaatsen, waarna de circulerende spike-eiwitten vrij zijn om zich door het hele lichaam te verplaatsen, ook naar de eierstokken, de lever, neurologische weefsels en andere organen. Malone legde uit:

“Datgene wat de menstruatie aandrijft is de eierstok. Wij weten dat de lipiden – de synthetische, positief geladen vetten die het RNA omhullen om het in de cellen te laten glijden – nog nooit eerder aan mensen zijn toegediend. Wij weten uit het datapakket van Pfizer dat uit Japan is gekomen, dat deze lipiden naar de eierstok gaan … uw kinderen, uw meisjes worden geboren met alle eicellen die zij ooit in hun hele leven zullen krijgen.

  Corrupte wetenschap en elite macht: Covid-19 "Techno-Slavernij" en de "Great Reset" zijn nu aanstaande

En wij weten nog niet wat de schade voor de voortplanting zal zijn, maar wij weten wel dat wij bij jonge vrouwen, vrouwen in de vruchtbare leeftijd, dit fenotype, deze eigenschap zien.

En ik maak me er niet alleen grote zorgen over, ik heb een getuigenis afgelegd – net als vele anderen – bij de orthodox-joodse gemeenschap … zij hebben besloten en een formele verklaring naar hun gemeenschap gestuurd dat deze vaccins niet bij kinderen gebruikt mogen worden en het gebruik bij volwassenen ten zeerste af te raden is.

En een van de redenen is dat zij erg gericht zijn op reproductieve gezondheid. Waar wij het over hebben is een diepgaande kwestie die helemaal niet te behandelen is … Ik denk dat wij dit met een gerust hart kunnen zeggen: als wij menstruatiestoornissen hebben, hebben wij veranderingen in de vruchtbaarheid.”

DOD-klokkenluiders waarschuwen voor piek in ongewenste bijwerkingen

Thomas Renz, een advocaat die Malone persoonlijk kent, heeft drie klokkenluiders van het Department of Defense (DOD) naar voren laten komen. Zij hadden de gezondheidsdatabank van het DOD, die volgens Malone een van de beste van de V.S. is, grondig doorgespit.

Zij doorzochten de gegevens van 2015 tot 2020, en stelden een basislijn vast van het aantal gevallen van miskramen, kanker, neurologische aandoeningen en doodgeboorten. Daarna vergeleken zij die met 2021, nadat de COVID-19 injecties uitgerold waren. Renz liet Malone enkele van de verontrustende gegevens zien:

“Ik heb de gegevens maar even afgeschuimd. Thomas had zijn laptop open en liet me enkele van de dingen zien die opduiken. Zij hebben een enorme hoeveelheid gegevens uit de DOD databanken gehaald en vervolgens een klokkenluidersklacht gedaan. Ron Johnson heeft hen nu formeel als klokkenluiders bescherming van de Senaat verleend.

Zij kwamen dus bij Thomas Renz met deze informatie, en van wat ik zag – nu is dit voorlopig, wij hebben het nog niet ontleed – maar op het hoogste niveau, vond ik het verbijsterend. De informatie over miskramen, de informatie over kankers, die valideert waar Ryan Cole zich zorgen over heeft gemaakt, de neurologische aandoeningen en de doodgeboorten is er.

En blijkbaar, volgens Thomas, hebben deze dappere klokkenluiders voorbeelden en informatie vastgelegd, bij de hartgebeurtenissen bijvoorbeeld, van het Ministerie van Defensie – wie dit ook doet, het gegevensbeheer – gaat er eigenlijk in en verwijdert gevallen, manipuleert de database.”

Owens heeft de gegevens ook gezien en zei dat de laagste categorie met 248% gestegen is, terwijl andere met 1000% gestegen zijn. “Het is niet gering,” zei Malone.

Deskundigen maken zich zorgen over kanker

Dr. Ryan Cole, de in de Mayo Clinic opgeleide patholoog met een drievoudige opleiding waar Malone naar verwees, heeft verklaard dat hij potentieel kanker veroorzakende veranderingen ziet, waaronder verminderingen van receptoren die kanker in toom houden, en andere bijwerkingen na de injectie:

“Ik zie talloze bijwerkingen … het is echt het post-vaccin immunodeficiëntie syndroom … ik zie een duidelijke toename van herpetische familievirussen, humane papilloma virussen bij de post-gevaccineerden. Ik zie een duidelijke toename in een laboratoriumomgeving van wat ik jaar na jaar zie, van een toename van gewoonlijk sluimerende ziekten.

Daar komt nog bij – en correlatie is geen oorzakelijk verband – maar in de laatste zes maanden heb ik – weet u, ik lees nogal wat biopsieën over de gezondheid van vrouwen – ongeveer een 10- tot 20-voudige toename van baarmoederkanker gezien in vergelijking met wat ik op jaarbasis zie.

  Israël: Infecties bij gevaccineerden ook na derde dosis

Nu weten wij dat de CD8 cellen een van onze T-cellen zijn om onze kankers in toom te houden. Ik zie vroege signalen… wat ik zie is een vroeg signaal in de laboratoriumsetting dat post-gevaccineerde patiënten ziekten krijgen die wij normaal niet zien, in percentages die al vroeg aanzienlijk alarmerend zijn.”

Naast de effecten op de eierstokken werden in de Japanse studie ook afzettingen van vaccins in het beenmerg gevonden, wat extra bezorgdheid over kanker oproept, zegt Malone:

“Beenmerg is echt gevoelig voor de plaatselijke omgeving … en produceert een heleboel verschillende soorten cellen die bij de botstofwisseling betrokken zijn. Dit is iets wat voor vrouwen heel belangrijk is, vooral wanneer zij in de menopauze komen – de botdichtheid.

Er zijn dus cellen die de botopbouw en de botdichtheid regelen, die uit uw beenmerg komen. Veel van uw bloedbestanddelen zijn afkomstig van stamcellen die in uw beenmerg zitten. Rode bloedcellen en witte bloedcellen.

Er zijn vele soorten kanker die kunnen ontstaan wanneer die stamcelpopulaties die in uw beenmerg leven, zodanig veranderd worden dat zij hun normale controle over de groei verliezen. Dat is dus eigenlijk wat kanker is. Dus lymfeklierkanker, leukemie, chronische myeloïde leukemie, al die dingen, zijn allemaal beenmergkankerziekten.”

Het tot zwijgen brengen door massavormingspsychose

Als u de term “massavormingspsychose” onlangs gehoord hebt, dan is dat waarschijnlijk omdat Malone het noemde in een aflevering van “The Joe Rogan Experience” 31 december 2021, die door meer dan 50 miljoen mensen bekeken werd, 2 januari 2022 bereikte massavormingspsychose een waarde van 100 op Google Trends, wat betekent dat het een piek in populariteit bereikt had, nadat het voorheen praktisch ongehoord was geweest.

De technocraten kwamen snel in actie, door zoekresultaten te manipuleren en Google te vullen met propaganda om Malone en de massavormingspsychose theorie in diskrediet te brengen – ook al bestudeert Mattias Desmet, hoogleraar klinische psychologie aan de Universiteit van Gent in België, die 126 publicaties op zijn naam heeft staan, het al vele jaren, en dateert het verschijnsel eigenlijk al van meer dan 100 jaar geleden.

Wie in de ban is van de massavormingspsychose richt zich obsessief op een mislukking van de normale wereld of op een bepaalde gebeurtenis of persoon, die het middelpunt van de aandacht wordt en de massa effectief kan beheersen.

Massavormingspsychose kan optreden in een samenleving met gevoelens van sociaal isolement en vrij zwevende angst bij een groot aantal mensen, en geeft een samenhangende verklaring waarom zoveel mensen het slachtoffer zijn geworden van de ongelooflijke leugens en propaganda van het mainstream COVID-19 narratief. Het verschijnsel leidt tot totalitair denken en, uiteindelijk, tot totalitaire staten, maar zoals Malone aan Owens vertelde, is gelukkig ongeveer een derde van de mensen ertegen bestand.

Zich uitspreken om kinderen te redden

Malone is vastbesloten zich uit te spreken omdat hij de toekomstige generaties wil beschermen. Hij maakt zich zorgen over de gevolgen van de pandemie voor kinderen, en stelt dat het overheidsbeleid een bijzonder sterk negatief effect heeft gehad op de jongeren.

Hij noemde de COVID-19 vaccinmandaten “volkomen ongerechtvaardigd” voor kinderen en beveelt aan dat jongeren die COVID-19 injecties hebben gekregen hun hart laten controleren op beschadiging, gezien het reële risico van myocarditis en hartschade. Maskermandaten op scholen hebben ook de psychische gezondheid van kinderen verstoord, en Malone is van mening dat ze ontwikkelingsachterstand bij kinderen veroorzaken.

Verder is er nu een wetsontwerp ingediend in Californië dat 12-jarigen toestemming zou geven voor COVID-19 inentingen, wat Malone voorstelt als weer een manier waarop de regering controle afdwingt waar die niet thuishoort:

“Wat de kinderen betreft, moeten de vaders en moeders de verantwoordelijkheid op zich nemen … het is uw taak, het is mijn taak om de kinderen te beschermen, en laat de regering niet tussenbeide komen in uw gezin. Dat is nog iets dat hier zo verkeerd is geweest, hoe wij de regering hebben toegestaan zich in het gezin te mengen, en dat moet ophouden …

  Alle waarschuwingen werden genegeerd: Nu glijdt Europa af naar een kankerepidemie

Wat wij geleerd hebben is dat kinderen aan intense sociale druk en druk van hun schoolmeesters worden blootgesteld. In de wereld van het klinisch onderzoek noemen wij dat dus technisch gesproken dwang. Net zoals het geven van ijsjes om prikken te nemen verleiding is …

Men probeert een situatie te scheppen waarin kinderen door hun schoolmeesters en leeftijdgenoten onder dwang een geneesmiddel zonder vergunning gaan innemen, dat zij niet hoeven te nemen omdat zij geen risico lopen voor de ziekte, en dat reële risico’s inhoudt om hun schade te berokkenen. Dat is, om het maar eens ronduit te zeggen, waar we nu staan. Wat zeg ik tegen de ouders? Ik zeg: laat u informeren.”

Komt er een Grote Reset of een Groot Ontwaken?

Wij zijn nu op het punt waar alle media gemanipuleerd worden en informatie gecontroleerd wordt. “Er is een school van denken,” zei Malone, “dit is lang geleden gebeurd met de opkomst van de Rockefellers, en de perversie van de hele medische onderneming en de medische scholen.”

In de directe omgeving worden mensen die schade hebben ondervonden van COVID-19 injecties door hun vrienden en familie voor gek uitgemaakt. Degenen die zich met andere slachtoffers op social media hebben verenigd, en groepen hebben gevormd om hun ervaringen te delen die zelfs veel artsen blijven ontkennen, zijn ook gewist, hun pagina’s zijn verwijderd. “Het is de ultieme gaslighting,” zei Malone.

Hij en Owens raken in het interview nog veel meer aan, van het wereldwijde discours dat erop uit is om artsen op te jagen en hun licenties af te nemen omdat ze vroegtijdig COVID-19 behandelen, tot hoe Bill Gates en Big Tech erin geslaagd zijn monopolies te creëren en controle over informatie te krijgen.

Malone wil echter de mensen in staat stellen informatie en denkgereedschap te gebruiken, zodat zij zelf beslissingen kunnen nemen over de wereld om hen heen. Als dat gebeurt, en de mensen zich weer met elkaar verbinden en samenkomen voor een werkelijk groter goed, kunnen wij volgens hem een Grote Reset vermijden en in plaats daarvan een Groot Ontwaken meemaken:

“Er is de Grote Reset, die vaak verbonden is met deze taal van “weer beter opbouwen,” want dat is de goedgekeurde taal van het Wereld Economisch Forum. Er is dus die Grote Reset in de richting van een wereld waarin wij niets bezitten en gelukkig zijn … en ons wordt gezegd wat we moeten doen en we doen het.

En er is het Grote Ontwaken, waar het een renaissance zou kunnen zijn. Als wij de metafoor gebruiken van het Europa van de jaren 1400, 1500 en 1600, dat van een duister tijdperk overging in een renaissance … er was een periode van intense explosie toen de mensen zich intellectueel gingen bezighouden …

Als wij onszelf toestaan om opnieuw te gaan denken en ons met de wereld en met elkaar te gaan bezighouden, zouden wij dan op een punt kunnen komen waar wij een Groot Ontwaken hebben in plaats van een Grote Reset? Waar wij ons gaan inzetten voor elkaar en voor een leven van de geest en het lichaam? Ik denk dat dat een mogelijkheid is. Ik denk niet dat we al te ver heen zijn.”


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Vooraanstaand viroloog en mRNA pionier Dr. Robert Malone voorspelt Great Awakening als antwoord op Great Reset

Vorig artikelHet Westen gebruikt de voedselschaarste als wapen
Volgend artikelDe NAVO propagandeert zichzelf in oorlog
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

8 REACTIES

 1. “Komt er een Grote Reset of een Groot Ontwaken?”

  Zelf denk ik dat de Grote Reset zich voortijlt op het Grote Ontwaken, alles is in werking gezet om het grote ontwaken tegen te gaan door de gekochte media, de resultaten zijn in ons land duidelijk waarneembaar voor een ieder die deze materie reeds geruime tijd volgt, bijv. Willem Engel opgepakt aanklacht opruiing, justitie en OM zijn zichtbaar de handlangers geworden van het schurken WEF regime Rutte 4.

 2. Die ontwak8ng was er allang voor covid!
  Wie trapt er nou in nadat Bush de balk van allende en die cdaer van de nato het volk in 2001 verraden hadden!

  • Bijna iedereen trapt er in, dat zag je HEEL duidelijk toen weer de verplichte gezicht luier er weer was, 95+% deed ze op, je moet letterlijk blind zijn om te geloven dat er een Groot Ontwaken komt nu of al was, want die was er nooit, ik heb nog nooit zo veel gehersenspoelde mensen gezien.

   En nee we krijgen geen Groot Ontwaken, alles loopt precies naar plan, en als je dat niet ziet ben je jammer genoeg net zo blind als al die mensen die een gezicht luier op hadden en die al die vaccinaties namen, wat ook de overgrote meerderheid is.

 3. Waar we nu nog op wachten is het berechten van alle schuldigen van farmaceuten, regeringen, WHO, artsenen vele anderen die dit gift gepromoot hebben !!!
  Waarbij alleen de doodstraf voor de daders rechtvaardig zou zijn voor alle doden en zwaar gekwetsten van wie hun gezondheid voor het leven verpest is !!!

  • Dat gaat nooit gebeuren hier op aarde, dat kan ik je met 100% zekerheid zeggen.

   De aarde is al lang niet meer voor de goede, maar al heel lang voor de slechte.

  • Jij en ik zijn straks de gene die opgeruimd gaan woorden, echt niet schuldigen.

   Zoek a.u.b. Jesus op voordat het te laat is, en te laat komt er nu heel snel aan.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in