Waan is een hardnekkige valse overtuiging betreffende het zelf of personen of objecten buiten het zelf, die in stand wordt gehouden ondanks onweerlegbaar bewijs van het tegendeel (Merriam-Webster). Hoe kunnen waanideeën voorkomen bij rationele wezens die het vermogen hebben om informatie te onderzoeken en tot echte dingen, gebeurtenissen en feiten te komen? schrijft Claudio Selame, PhD.

Wanen verschillen van propaganda of liegen in die zin dat propaganda en liegen externe manifestaties zijn van de wens om te misleiden, terwijl wanen overtuigingen zijn, zij het vervormd of irrationeel.

De moeder van een 13-jarige jongen vertelde me onlangs dat haar zoon vrouwelijk maandverband had gezien in het jongenstoilet op school en dat hij zich “raar” voelde. De leraren op de middelbare school wisten hier niets van en de ouders waren niet op de hoogte gesteld van deze nieuwe “richtlijn”. Deze nieuwe regel bood transseksuele vrouwelijke kinderen op school de mogelijkheid om naar het jongenstoilet te gaan en maandverband ter beschikking te hebben. Het was voor meisjes voldoende om te “denken” dat zij mannen waren om het jongenstoilet te gebruiken.

Is denken aan iets genoeg om het echt te maken? Als een man denkt dat hij een vrouw is, moet hij dan een borst- of bekkenonderzoek ondergaan of zelfs zwanger zijn? Hier ligt de aard van waanvoorstellingen. Het concept dat denken over iets het echt maakt, is massaal gepromoot via de sociale media. Psychologen noemen dit magisch denken of wensdenken.

Het is het lichaam van de persoon dat het geslacht bepaalt, niet het denken. Daarom moet een jongen die “denkt” dat hij een vrouw is, nog steeds een urinoir of een toilet gebruiken zoals zijn lichaam dat voorschrijft. Er is een cultuur denkbaar die besluit dat openbare toiletten co-ed zijn en dat zowel mannen als vrouwen dezelfde faciliteiten gebruiken. Dit besluit verandert niets, omdat het vrouwelijke of mannelijke lichaam niet verandert. Als chirurgie en hormonen worden gebruikt om een lichaam te misvormen om op een ander geslacht te lijken, spreken we van body dysmorphia. Body dysmorphia is een stoornis met ernstige gevolgen.

Wat zijn de mechanismen van waanvorming? De wereld buiten het Zelf komt de geest van de waarnemer binnen via de zintuigen. De zintuigen geven een beeld van de externe objecten en informeren de interne zelfobjecten of introjects die door de geest worden gevormd. Deze interne zelfobjecten of introjects zijn sterk geïndividualiseerd, afhankelijk van de aard van de zintuigen, de gezondheid en de determinanten van de geest. Zo kan het interne moederbeeld van de ene broer of zus sterk verschillen van het beeld dat een andere broer of zus van hun moeder heeft. Het komt vaak voor dat broers en zussen bespreken hoe zij hun eigen moeder of vader zien en dat zij diametraal verschillende opvattingen en zelfs herinneringen hebben. “Ik kan me niet herinneren dat mijn moeder zo was”, of “dat is niet gebeurd”, enz. De interne zelfobjecten worden gevormd met zintuiglijke indrukken zoals smaak, geur, textuur, vorm en zijn zeer individueel. Het komt vaak voor dat het ene individu door een geur of textuur aan iemand of een gebeurtenis wordt herinnerd, terwijl een ander individu een heel andere reactie heeft op dezelfde stimuli.

  Kardinaal waarschuwt: Covid zal worden gebruikt voor de "Great Reset" om "vrijheid" en "families" aan te vallen

Hoewel de variaties in het zelfobject oneindig zijn voor alle individuen, is het bestaan van het interne zelfobject enkelvoudig. Dat wil zeggen, het bestaat als een enkele entiteit. Het is mogelijk om het te identificeren, de geldigheid ervan te toetsen aan de externe werkelijkheid en de nauwkeurigheid ervan te verfijnen. Dat is de essentiële wetenschappelijke methode. Sommige psychologen raden mensen aan wetenschappers te worden in hun leven, door hun interne objecten en indrukken te testen en te bestuderen op juistheid. Dit is wat een gesprek interessant maakt, vooral met koppels, omdat mannen en vrouwen de wereld op verschillende manieren zien. Hun interne zelfobjecten bevatten verschillende en complementaire aspecten. Ik herinner patiënten en studenten er graag aan dat wij in een wereld van oneindigheden leven. Toch blijven interne en externe objecten enkelvoudig en beschikbaar voor studie en vermaak.

De fenomenologische studies van George Hegel (1770-1831) en zijn Dialectiek en Logica hebben samen met Rene Descartes (1596-1650), Emmanuel Kant (1724-1804) en anderen onze kennis van de inwendige en uitwendige werkelijkheid in belangrijke mate bevorderd. Hegels Dialectiek van de Meester en de Slaaf verklaart prachtig veel van de huidige wereldgebeurtenissen en familiedynamiek. De macrokosmos lijkt op de microkosmos.

Interne concepten, onze kosmologie, onze interpretatie van de externe wereld wordt bemiddeld door onze eigen ontwikkeling. Tot de leeftijd van ongeveer 8 jaar hebben kinderen geen gebruik van rede, of abstracte operaties. Het kind op deze leeftijd observeert en ziet de wereld in termen van toebehoren, in termen van beloningen of gevolgen. Het kind internaliseert zijn indrukken van de buitenwereld op basis van die aspecten. Langzaam komen abstracte operaties beschikbaar voor kinderen rond de leeftijd van 8 jaar en kunnen hen enkele elementaire wiskunde en abstracte concepten worden bijgebracht. Er worden nieuwe introjecties gecreëerd en oude gewijzigd.

Het rijpingsproces gaat door en op 12-jarige leeftijd tot ongeveer 24 jaar verschijnt het spotlichteffect. Dit effect treedt op omdat het kind op 12-jarige leeftijd drastische lichamelijke veranderingen begint door te maken. Ze worden erg gevoelig voor lichaamsbeeld en elke lichamelijke verandering heeft grote betekenis. Een eenvoudig puistje kan een grote verlegenheid of aandachtspunt zijn. Tieners lopen alsof er een schijnwerper op hen gericht is. Iedereen weet wat ze voelen en denken, ze staan naakt voor een publiek. Dit is eigenlijk ook een terugkerend droomthema. Het spotlichteffect wordt minder uitgesproken naarmate het kind meer vertrouwd raakt met en meer acceptatie krijgt voor zijn lichaam.

Wat gebeurt er als de acceptatie van hun lichaam in ontwikkeling, hun zelfbeeld, wordt verstoord? Het komt vaak voor dat body dysmorphia zich begint te ontwikkelen bij tieners, wanneer verzorgers zich mengen in hun eigen opmerkingen, veronderstellingen en interpretaties in een poging het gedrag van tieners te verklaren. Dit wordt projectie genoemd. Zorgverleners projecteren op het kind veronderstellingen, angsten en allemaal zelfobjecten die niet bij het kind horen. Als gevolg daarvan kan het kind, dat al moeizaam zijn eigen interne zelfobjecten vormt, beginnen zijn eigen interne zelfobjecten te vervangen door die van zijn verzorgers. Door de interne objecten van volwassenen te internaliseren die per definitie niet van henzelf zijn, wordt hun interne realiteit of zelfconcept vervormd. Bij eetstoornissen, die vaker voorkomen bij vrouwelijke tieners maar niet uitsluitend, “ziet” een tiener haar lichaam anders dan de werkelijkheid. “Ik ben dik”, hoewel de tiener gevaarlijk mager en ondervoed kan zijn. Het is een gevaarlijke aandoening die medisch ingrijpen en vaak een ziekenhuisopname vereist. Dit proces van internaliseren van andermans interne zelfobjecten is veelvormig en kan zich ontwikkelen tot een complex: een onbewuste cluster van emoties, herinneringen en gedragingen die moeilijk bewust te maken is. Een psychologisch complex manifesteert zich met obsessieve cirkelgedachten zoals “ik ben niet goed genoeg”, en een breed scala aan dysphoric-achtige stemmingen zoals hopeloosheid, ernstige angst en verdriet.

  Nieuw rapport van de Verenigde Naties signaleert noodzaak voor modder- en strohutten tegen 2050

Een ontwikkelingstaak rond de puberteit is de seksuele identiteit. Het is zeker niet de enige, maar het kan worden gebruikt als voorbeeld om menselijke ontwikkelingsprocessen te illustreren. Hier, zoals op andere gebieden van het bestaan, kunnen kinderen gemakkelijk worden gemanipuleerd en zelfs uitgebuit. In het bovengenoemde voorbeeld van de plaatselijke school met vrouwelijk maandverband in het jongenstoilet, dragen de mensen die belast zijn met de bescherming en opvoeding van de geest en het intellect van tieners bij tot de verwarring onder tieners door hun eigen volwassen ideeën te propageren. De tiener kan een verkeerd zelfbeeld ontwikkelen of gaan twijfelen aan zijn eigen zelfbegrip. Het “denken” bepaalt de realiteit van hun geslacht, niet hun biologie. Hier kunnen we een onderscheid maken tussen seksuele voorkeur en geslacht. Het ene kan vloeiend en persoonlijk zijn, het andere wordt bepaald door de biologie en niet door de persoonlijke wil.

Het belang van opvoeding is duidelijk. Marcus Aurelius merkt in zijn Meditaties, Boek I, op: “Ik moet mijn overgrootvader bedanken dat ik niet naar een openbare school ging, maar thuis goede meesters had, en leerde te weten dat men aan zulke dingen royaal moet uitgeven.”

Wat is een betrouwbare maatstaf om te meten of wij valse overtuigingen of ware richtlijnen voor ons leven creëren? De natuur en de observatie van de natuur zijn die maatstaf. In de natuur zien wij de wetten die ons bestaan beheersen. Dit studiegebied is vrij uitgebreid. In de natuur zien wij bijvoorbeeld af en toe homoseksueel gedrag, maar geen homoseksuele relaties. We zien überhaupt geen transseksuele voorvallen. Daarom kunnen we transseksueel gedrag beschouwen als contra-natura.

  De Grote Reset: Kapitalisme voor de rijken en socialisme voor de armen

Voor veel mensen in onze tijd berooft de emotionele ruis en de voortdurende circulatie van valse overtuigingen over zichzelf of anderen in hun geest hen van gemoedsrust. De behandeling voor deze mensen, evenals voor degenen die lijden aan PTSS en aanverwante stoornissen, is vergelijkbaar. De geest moet helemaal stoppen en terugkeren naar het heden, het eeuwige moment.

Er zijn twee muren van de geest die niet overschreden kunnen worden zonder ernstige symptomen te krijgen. Links is de muur van het “verleden”, dat niet echt het verleden is. Het verleden bestaat niet. Het zijn herinneringen en sporen van gebeurtenissen die in herinneringen zijn vastgelegd. Hier wonen degenen die boos en depressief zijn. “Wat mij is overkomen, wat hij of zij mij heeft aangedaan”, enz. Ook daar zijn een aantal valse herinneringen.

We kunnen een kijkje nemen in de inhoud van de hypothalamus waar de herinneringen worden geregeld en leren van gebeurtenissen uit het verleden, maar dan moeten we terugkeren naar het huidige moment. Rechts is de muur van de “toekomst”. De toekomst bestaat ook niet. Het is eerder de verbeelding en toekomstplanning. Het is frontale hersenactiviteit. “Wat gaat er gebeuren met mij, de wereld, mijn werk”, enz. Hier leven de angstigen en de vreesachtigen. We kunnen de verbeelding opzoeken en nadenken over wat we volgende week of volgende maand gaan doen, maar dan moeten we terugkeren naar het heden, het eeuwige moment.

De meeste mensen zeggen: “Ik kan mijn geest niet tegenhouden”. Ja, dat kunt u wel. Het vereist wel training van de geest. Dit is het terrein van de psychologische behandeling. Zodra een patiënt leert zijn geest in goede mate te beheersen, kan worden begonnen met het herzien van valse overtuigingen en de emotionele gevolgen daarvan. Vaak gebeurt dit gelijktijdig. Het principe hierbij is dat emoties biologische reacties zijn op het denken. Denk in overeenstemming met de natuurlijke orde en de emoties zullen volgen. Gemoedsrust wordt hersteld. De vijf methoden om te voorkomen dat de geest voortdurend op hol slaat, zijn: meditatie, contemplatie, lichaamsbeweging, kunst en slaap.

Mensen gebruiken medicijnen of farmaceutische middelen om het circulaire denken van de geest te stoppen, maar met beperkt succes en vaak met het gevolg dat er gevaarlijkere omstandigheden ontstaan.

Veel psychische aandoeningen beginnen tijdens de vroege ontwikkelingsjaren, waar een goede opvoeding en een goede sociale band in de maatschappij en/of thuis de meeste hadden kunnen voorkomen. De huidige situatie van de wereld, waarin we zoveel irrationele overtuigingen en gedragingen zien, is een bewijs van deze feiten.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

HET PLAN: Tegen deze tijd in 2025 zullen de meeste resterende mensen insectenetende transgenders zijn die verbonden zijn met een transhumanistische supercomputerVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikel“Dit land zal verdwijnen” – Medvedev dreigt Polen met vernietiging
Volgend artikelDe arrestatie van de Papers lekker is het begin van de onenigheid die Biden’s Oekraïne-dwaaheid zal doen instorten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

  1. Wat pedofilie betreft, er wordt maar beperkt over nagedacht. Meerdere mensen leden hun hele leven aan misbruik terwijl er niets was gebeurd maar de meisjes met wel een aantrekkelijke moeder voelden toch de astrale aura van hun (allochtone) vader. Eigenliefde speelt ook een rol. Seks bestaat voor het grootste deel op de lagere astrale gebieden. De fysieke tegenhanger op zich stelt niet veel voor. Het is als het onderscheid tussen de dood als moment van overgaan en de dood als existentieel gegeven daarna dat veel langer duurt. Zo is het ook met de seksuele identificatie die bepaalt wie je bent. Voor het feminisme was bijna alle voortplanting naar haar maatstaven misbruik of verkrachting. Ouders die hun kinderen aanraken op dezelfde manier als de deurknop laten misschien geen seksuele spanning achter bij hun kinderen maar vaak gebeurt het dan nog. Het wordt van generatie op generatie doorgegeven.

  2. Heel interessant artikel… maar het lijkt wel of we alleen maar elke dag bezig zijn met recht te trekken wat krom is, en er komt steeds meer dat krom is. Terwijl de werkelijke terreur nog steeds als bagger door de samenleving stroomt en haast niet meer te stoppen lijkt te zijn. Wel goed dat mensen aan het denken worden gezet met deze artikelen, en de bewustwording steeds meer vergroot. Hopelijk ontstaat er critical mass waardoor de parasieten onder ons verdwijnen.

  3. Blijft altijd toch weer de vraag: wie bepaalt wat “echt” is en wat is dat eigenlijk als je beseft dat ons idee van de “realiteit” niets anders is dan een verzameling (zelfgekozen of aangeleerde?) interpretaties van waarnemingen die ontstaan als gevolg van neurochemische reacties (is wellicht te simplistisch) via de gebruikelijke zintuigen (als je tenminste gelooft dat alleen materie echt is en bestaat)? Dan nog stelt men vast dat het kenbare universum maar voor 4% uit materie bestaat (voor het gemak negeren we in de praktijk dus 96% van de zogenaamde realiteit), terwijl materie zelf voor wel 99,999% uit “lege” ruimte bestaat … Dus ja, ach: “echtheid” is ZEER relatief.

    Albert Einstein noemde de “realiteit” een hardnekkig indrukwekkende illusie.

  4. Twijfel zaaien bij de jeugd door ideologisch verdwaasde malloten zorgt er voor dat kinderen onder de dertien om een operatie vragen om hun geslacht te veranderen. Het is de ultieme vorm van slachtofferschap waar miljarden aan verdiend kan worden. Er moet een verbod komen op deze operaties tot een kind volwassen is.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in