In 1993 werd een boek gepubliceerd door een voormalige spion van de MI6, Dr. John Coleman. In dat boek schreef Dr. Coleman het volgende –

“Ten minste 4 miljard “nutteloze eters” zullen tegen het jaar 2050 uitgeroeid worden door middel van beperkte oorlogen, georganiseerde epidemieën van dodelijke snelwerkende ziekten en uithongering. Energie, voedsel en water zullen op bestaansniveau worden gehouden voor de niet-elite, te beginnen met de blanke bevolkingen van West-Europa en Noord-Amerika en dan overgaan op andere rassen.

De bevolking van Canada, West-Europa en de Verenigde Staten zal sneller gedecimeerd worden dan op andere continenten, totdat de wereldbevolking een beheersbaar niveau van 1 miljard bereikt, waarvan 500 miljoen zal bestaan uit Chinese en Japanse rassen, die uitgekozen zijn omdat het mensen zijn die eeuwenlang onderworpen zijn geweest en die gewend zijn het gezag zonder meer te gehoorzamen.”

Veel mensen zouden de bovenstaande beweringen waarschijnlijk afdoen als “aluminiumfoliehoed onzin,” schrijft Expose-news.com.

Maar helaas wijzen officiële gegevens van de regering, vertrouwelijke documenten van Pfizer, en gebeurtenissen in de echte wereld, zoals de huidige crisis in de kosten van het levensonderhoud, de vermeende dreigende ramp met de klimaatverandering, de Covid-19 pandemie, en de voortdurende ontwikkeling van de Kunstmatige Intelligentie, er sterk op dat er een agenda bestaat om de wereld te ontvolken, en dat uw regering, in wezen, u probeert te doden.

Wij leven nu in een wereld waarin regeringen en instanties ons vertellen dat wij in een race zitten om een “rampzalige” stijging van de temperatuur op aarde te voorkomen, die te wijten is aan de uitstoot van broeikasgassen.

Het overgrote deel van die broeikasgasuitstoot is Koolstofdioxide (CO2). Een gas dat ieder mens op de planeet produceert telkens als hij uitademt.

Op één dag ademt de gemiddelde mens ongeveer 500 liter van het broeikasgas CO2 uit – wat neerkomt op ongeveer 1 kg in massa.

Dat klinkt niet veel, totdat u bedenkt dat de wereldbevolking ongeveer 6,8 miljard mensen telt, die elk jaar samen ongeveer 2500 miljoen ton van dat spul uitademen – dat is ongeveer 7% van het jaarlijkse CO2-tonnage dat door de verbranding van fossiele brandstoffen over de hele wereld wordt verspild.

Als wij het streng gecontroleerde en gecensureerde verhaal over de klimaatverandering moeten geloven, dragen de mensen er dus het meest toe bij, gewoon door in leven te zijn.

Dus, als de “elite” de planeet zou willen redden, zou een goed begin zijn de wereldbevolking te verminderen, wat op zijn beurt de kooldioxide zou verminderen die op natuurlijke wijze door de ademhaling van de mens wordt geproduceerd, en de hoeveelheid fossiele brandstoffen zou verminderen die nodig zijn om de kwaliteit van het leven van een mens in stand te houden.

Maar wat als wij voorgelogen worden over het dreigende onheil van de klimaatverandering dat nu elke nieuwszender bezoedelt? Waarom zou de zogenaamde “elite” er dan zo op gebrand zijn om de wereldbevolking te verminderen?

Wel, wij hoeven alleen maar naar de vooruitgang van de technologie en de Kunstmatige Intelligentie te kijken om te beseffen dat mensen eigenlijk niet meer zo hard nodig zijn als vroeger om de rijken, rijk te houden. En vrij spoedig zullen ze misschien helemaal niet meer nodig zijn.

Als u niet ziet dat u zo’n beetje in een slavensysteem leeft dat ontworpen is om de rijken, rijk te houden en de armen, arm, dan hebt u uw leven onder een steen geleid.

Niemand wordt ooit rijk door van 9 tot 5 te werken, maar miljoenen worden opgeleid om te geloven dat dit is wat je moet willen doen als je volwassen bent. Toegegeven, u kunt uw eigen bedrijf beginnen en anderen voor u laten zwoegen, maar zelfs dan komt de “fiscus” om ervoor te zorgen dat u de eindeloze routine van slapen, werken, herhalend weer een jaartje moet volhouden. Of als u buitengewoon succesvol bent, komt een van de grote bedrijven aankloppen om u uit te kopen.

Het systeem is gemanipuleerd.

Een ander voorbeeld is dat, hoeveel uw inkomsten in de loop der jaren ook stijgen, uw uitgaven in verhouding tot die stijging blijven of zelfs overtreffen.

Neem bijvoorbeeld de kosten van een huis. Voor de meeste mensen zal alleen al de hypotheek of de huur een enorm stuk van hun loon opslokken, en het is een kostenpost die met het jaar toeneemt. Is dat omdat huizen werkelijk zo veel kosten? Of is het omdat het systeem zo ontworpen is dat de meesten zich nooit zullen kunnen losmaken uit het leven van slavernij waartoe zij geïndoctrineerd zijn?

Eeuwenlang heeft de “elite” u nodig gehad om het systeem te aanvaarden en er gevangen in te blijven zitten, om hen in wezen rijk te maken. Maar nu hebben zij u niet meer nodig, want zij hebben technologie, robotica en Kunstmatige Intelligentie ontwikkeld die het werk voor hen kan doen, en die technologie is nu geavanceerder dan de meeste mensen beseffen.

Op een dag zullen er geen banen meer zijn voor miljoenen mensen. Miljoenen zullen dan bekend staan als “nutteloze eters”.

Dit betekent dat de wereld op een tweesprong staat, en dat de elite twee keuzes heeft. Zij ondersteunen miljoenen of zelfs miljarden mensen met financiële steun en hulp om te zorgen dat zij overleven en een kwaliteitsvol leven leiden. Of, zij gaan over tot de ontvolking van de wereld.

Helaas zijn er aanwijzingen dat zij al een tijdje geleden voor de weg van de ontvolking gekozen hebben, en hun plan daartoe is al in gang gezet.

Hier volgen enkele van de dingen die de “elite” gedaan heeft en nog doet om de wereld te ontvolken.

De COVID-19 Pandemie: Het doden van de ouderen en de kwetsbaren

In maart 2020 kreeg het Britse volk te horen dat het “thuis moest blijven” om “de NHS te beschermen” en “levens te redden”. Ook kregen zij te horen dat de autoriteiten slechts “drie weken nodig hadden om de curve af te vlakken”. Dit zou te maken hebben met de dreiging van een nieuw en opkomend virus, dat naar men zegt zijn oorsprong heeft in de stad Wuhan in China.

Maar er zijn bewijzen dat de Covid-19 pandemie in feite een overdreven leugen was. Een leugen die inhield dat het leven van duizenden en duizenden mensen, die aan Covid-19 gestorven zouden zijn, voortijdig beëindigd werd. Een leugen die inhield dat één van de grootste misdaden tegen de mensheid sinds mensenheugenis werd begaan. Een leugen die drie dingen heeft vereist – angst, uw meegaandheid, en een medicijn dat Midazolam heet.

Ernstige ziekte bij Covid-19 zou longontsteking en daarmee gepaard gaande ademhalingsmoeilijkheden inhouden. Typische symptomen zijn dan ook ademnood, hoest, zwakte en koorts. Er wordt ons ook verteld dat mensen met een verslechterende ademhalingsinsufficiëntie, die geen intensive care krijgen, een acuut ademnoodsyndroom ontwikkelen met ernstige ademnood.

Terwijl Midazolam (denk diazepam op steroïden) ernstige of levensbedreigende ademhalingsproblemen kan veroorzaken, zoals een oppervlakkige, vertraagde of tijdelijk stopgezette ademhaling, die kan leiden tot blijvend hersenletsel of de dood.

De Britse regelgevende instanties stellen dat u Midazolam alleen mag krijgen in een ziekenhuis of dokterspraktijk die de apparatuur heeft die nodig is om uw hart en longen in de gaten te houden en snel levensreddende medische behandeling te geven als uw ademhaling vertraagt of stopt.

  Verenigde Naties zeggen dat wereldhonger noodzakelijk is om "De Grote Reset" uit te voeren

Als u dat wist, zou u dan Midazolam gebruiken om mensen te behandelen die aan een longontsteking en ademhalingsmoeilijkheden leden, die zogenaamd te wijten waren aan Covid-19?

Want dat is precies wat ze in het Verenigd Koninkrijk deden, en ze dienden het per vrachtwagenlading toe in verzorgingstehuizen.

In maart 2020 kocht het Britse ministerie van Gezondheid en Sociale Zorg een voorraad Midazolam voor twee jaar, en wilde nog meer kopen (bron). En ze hebben er zeker gebruik van gemaakt.

Volgens de officiële gegevens werden in april 2019 tot 21.977 recepten voor Midazolam uitgeschreven, die 171.952 artikelen bevatten, waarvan de grote meerderheid Midazolam Hydrochloride was. In april 2020 werden echter 45.033 recepten voor Midazolam uitgeschreven, die 333.229 artikelen bevatten, waarvan het overgrote deel Midazolam Hydrochloride was.

Dat is een toename van 104,91% in het aantal recepten voor Midazolam en een toename van 93,85% in het aantal artikelen dat ze bevatten.

Maar deze werden niet in ziekenhuizen uitgeschreven, maar door huisartsenpraktijken. Dat betekent dat ze werden toegediend aan ouderen en kwetsbaren die in opdracht van de toenmalige minister van Volksgezondheid Matt Hancock uit het ziekenhuis waren ontslagen en in onderbezette en overspoelde verzorgingstehuizen terecht waren gekomen.

Volgens het Britse Office for National Statistics vielen drie op de vijf Covid-19 sterfgevallen bij mensen met leermoeilijkheden en handicaps (zie hier).

Gelooft u werkelijk dat er een virus bestaat dat zo slim is dat het alleen mensen weet te doden die gehandicapt zijn of leermoeilijkheden hebben?

In verband met sterfgevallen onder mensen met leermoeilijkheden zei de ONS – “het grootste effect werd in verband gebracht met het wonen in een verzorgingstehuis of een andere gemeenschappelijke inrichting.”

Een leermoeilijkheid hebben en in een verzorgingstehuis wonen betekent niet dat u meer kans hebt om aan Covid-19 te sterven. Wat het betekent is dat u veel meer kans maakt op een DNR [Do not resuscitate, euthanasie, red.] order, zonder uzelf of uw familie te informeren, die verzorgers / NHS personeel dan gebruiken als toestemming om u het einde van uw leven te bezorgen, wat het toedienen van Midazolam inhoudt.

De bewijzen hiervoor zijn enorm, en u kunt hier een volledig onderzoek lezen waarin het schandaal met Midazolam in het VK aan het licht komt.

Covid-19 Vaccinatie: Onvruchtbaarheid en genocide

Covid-19 vaccinatie gaat leiden tot massale ontvolking, bovenop de duizenden die het al gedood heeft.

Uit de laatste rapporten die door regelgevende instanties voor geneesmiddelen over de hele wereld zijn vrijgegeven, blijkt dat er tot eind mei en begin juni 2022 minstens 7,3 miljoen verwondingen zijn gemeld als bijwerkingen van de Covid-19 injecties, waaronder 77.068 sterfgevallen (bron).

Bron

Deze afschuwelijke cijfers illustreren echter niet de ware aard van de gevolgen van de Covid-19 vaccinatie, want volgens schattingen van de medicijnregulatoren wordt slechts 1 tot 10% van de bijwerkingen werkelijk gemeld.

Maar er gebeurt iets veel meer sinister met deze experimentele injecties, en het bewijs daarvoor is allemaal te vinden in zowel de officiële gegevens van de regering als in de vertrouwelijke documenten die de V.S. Food & Drug Administration (FDA) 75 jaar heeft proberen uit te stellen met publiceren, maar door een gerechtelijk bevel gedwongen is te publiceren.

Begin januari 2022 heeft federale rechter Mark Pittman de FDA bevolen om 55.000 bladzijden per maand vrij te geven. Eind januari hebben zij 12.000 bladzijden vrijgegeven.

Sindsdien heeft de PHMPT alle documenten op haar website geplaatst. De laatste vrijgave gebeurde op 1 juni 2022.

Een van de documenten in de datadump is “reissue_5.3.6 postmarketing experience.pdf“. Bladzijde 12 van het vertrouwelijke document bevat gegevens over het gebruik van de Pfizer Covid-19 injectie bij zwangerschap en borstvoeding.

Vertrouwelijke Pfizer documenten onthullen dat 90% van de met het vovid-19 vaccin gevaccineerde zwangere vrouwen hun baby verloren

Pfizer verklaart in het document dat er op 28 februari 2021 270 gevallen van blootstelling aan de mRNA-injectie tijdens de zwangerschap bekend waren.

Zesenveertig procent van de moeders (124) die aan de Pfizer Covid-19 injectie blootgesteld waren, kregen een bijwerking.

Van die 124 moeders die een bijwerking kregen, werden er 49 als niet-ernstige bijwerkingen beschouwd, terwijl er 75 als ernstige bijwerkingen werden beschouwd. Dit betekent dat 58% van de moeders die bijwerkingen meldden, een ernstige bijwerking kregen, variërend van samentrekking van de baarmoeder tot dood van de foetus.

Bron – Bladzijde 12

In totaal werden 4 ernstige gevallen van foetus/baby gemeld als gevolg van blootstelling aan de injectie van Pfizer.

Maar hier wordt het nogal verontrustend. Pfizer verklaart dat zij van de 270 zwangerschappen absoluut geen idee hebben wat er in 238 daarvan gebeurd is.

Maar hier zijn de bekende uitkomsten van de resterende zwangerschappen –

Op het moment van het verslag waren er in totaal 34 uitkomsten, maar 5 daarvan waren nog in behandeling. Pfizer merkt op dat slechts 1 van de 29 bekende uitkomsten normaal was, terwijl 28 van de 29 uitkomsten resulteerden in het verlies/overlijden van de baby. Dit komt neer op 97% van alle bekende uitkomsten van Covid-19 vaccinatie tijdens de zwangerschap met verlies van het kind tot gevolg.

Wanneer we de 5 gevallen meerekenen waarin de uitslag nog niet bekend was, komt dat neer op 82% van alle uitkomsten van Covid-19 vaccinatie tijdens de zwangerschap met verlies van het kind als gevolg. Dit komt neer op een gemiddelde van ongeveer 90% tussen het cijfer van 82% en 97%.

Pfizer en de regelgevende geneeskunde instanties verborgen de gevaren van Covid-19 vaccinatie tijdens de zwangerschap wegens een dierstudie die een verhoogd risico op geboortedefecten en onvruchtbaarheid aan het licht bracht.

Bron – Bladzijde 7

Het bovenstaande is nog steeds de officiële leidraad vanaf juni 2022 met betrekking tot het geven van het Covid-19 vaccin aan zwangere vrouwen, en het leidt tot verschillende vragen die dringend beantwoord moeten worden als we bedenken dat zwangere vrouwen sinds begin 2021 te horen hebben gekregen dat Covid-19 vaccinatie volkomen veilig is.

De beperkte dierstudie waarover in de officiële richtsnoeren gesproken wordt, bracht in feite het risico van aanzienlijke schade aan de zich ontwikkelende foetus aan het licht, maar de geneesmiddelenautoriteiten in de VS, het VK en Australië kozen er actief voor om deze informatie uit de openbare documenten te verwijderen.

De eigenlijke studie kan hier in haar geheel bekeken worden en is getiteld “Lack of effects on female fertility and prenatal and postnatal offspring development in rats with BNT162b2, an mRNA-based COVID-19 vaccine“.

De studie werd uitgevoerd op 42 vrouwelijke Wistar Han ratten. Eenentwintig kregen de Pfizer Covid-19 injectie, en 21 niet.

Hier zijn de resultaten van de studie –

Bron

De resultaten van het aantal foetussen met boventallige lumbale ribben in de controlegroep waren 3/3 (2,1). Maar de resultaten van het aantal foetussen met boventallige lumbale ribben in de gevaccineerde groep waren 6/12 (8,3). Gemiddeld lag het percentage dus 295% hoger in de gevaccineerde groep.

Boventallige ribben, ook wel supplementaire ribben genoemd, zijn een ongewone variant van extra ribben die meestal uit de hals- of lendenwervels voortkomen.

Wat in deze studie dus gevonden is, is bewijs voor abnormale foetale vorming en geboorteafwijkingen, veroorzaakt door de Pfizer Covid-19 injectie.

  De schokkende waarheid over "witte longziekte"

Maar de abnormale bevindingen van de studie houden daar niet op. Het percentage “pre-implantatieverlies” in de gevaccineerde groep ratten was het dubbele van dat in de controlegroep.

Bron

Pre-implantatieverlies verwijst naar bevruchte eicellen die zich niet innestelen. Deze studie suggereert dus dat de Pfizer Covid-19 injectie de kans verkleint dat een vrouw zwanger kan worden. Verhoogt dus het risico op onvruchtbaarheid.

Helaas zijn de medicijnregulatoren over de hele wereld hier volledig van op de hoogte, maar zij kozen ervoor om dit actief in de doofpot te stoppen, waarvan het bewijs hier volledig kan worden bekeken.

Vertrouwelijke Pfizer documenten onthullen dat het Covid-19 Vaccin zich ophoopt in de eierstokken

Een andere studie, die te vinden is in de lange lijst van vertrouwelijke Pfizer documenten die de FDA via een gerechtelijk bevel gedwongen heeft te publiceren, werd uitgevoerd op Wistar Han ratten, waarvan 21 vrouwelijke en 21 mannelijke.

Elke rat kreeg een enkele intramusculaire dosis van de Pfizer Covid-19 injectie en daarna werden het gehalte en de concentratie van de totale radioactiviteit in bloed, plasma en weefsels bepaald op vooraf bepaalde punten na de toediening.

Met andere woorden, de wetenschappers die de studie uitvoerden, maten hoeveel van de Covid-19 injectie zich verspreid heeft naar andere delen van het lichaam, zoals de huid, de lever, de milt, het hart, enz.

Maar een van de meest verontrustende bevindingen van de studie is het feit dat de injectie van Pfizer zich na verloop van tijd in de eierstokken ophoopt.

Een “eierstok” is een van een paar vrouwelijke klieren waarin de eicellen worden gevormd en de vrouwelijke hormonen oestrogeen en progesteron worden aangemaakt.

In de eerste 15 minuten na de injectie van de Pfizer-jab ontdekten de onderzoekers dat de totale lipidenconcentratie in de eierstokken 0,104ml bedroeg. Dit nam vervolgens toe tot 1,34ml na 1 uur, 2,34ml na 4 uur, en dan 12,3ml na 48 uur.

De wetenschappers hebben echter geen verder onderzoek gedaan naar de ophoping na een periode van 48 uur, dus wij weten gewoon niet of die verontrustende ophoping doorging.

Maar de officiële gegevens van het Verenigd Koninkrijk, gepubliceerd door Public Health Scotland, die u hier kunt vinden, bieden enkele verontrustende aanwijzingen over de gevolgen van die ophoping voor de eierstokken.

Uit de cijfers over het aantal personen dat aan eierstokkanker lijdt, blijkt dat de bekende trend in 2021 aanzienlijk hoger was dan in 2020 en het gemiddelde van 2017-2019.

Klik voor groot

Nu weten wij dus –

 • De autoriteiten hebben bejaarden en kwetsbaren gedood met een middel dat Midazolam heet, en u verteld dat ze gestorven waren aan Covid-19,
 • Uit vertrouwelijke documenten van Pfizer blijkt een miskraampercentage tussen 82 en 97%,
 • De enige dierstudie die is uitgevoerd om de veiligheid van toediening van het Pfizer-vaccin tijdens de zwangerschap aan te tonen, wees op een verhoogd risico van onvruchtbaarheid en geboorteafwijkingen,
 • en uit andere vertrouwelijke documenten van Pfizer blijkt dat het vaccin zich ophoopt in de eierstokken.

Helaas hebben wij ook bewijzen dat Covid-19 vaccinatie het risico verhoogt dat pasgeboren baby’s helaas het leven verliezen, en die komen ook uit het Public Health Scotland “Covid-19 Wider Impacts” dashboard.

Sterftecijfer pasgeboren baby’s bereikt kritieke niveaus voor 2e keer in 7 maanden in maart 2022

Uit officiële cijfers blijkt dat het aantal sterfgevallen onder pasgeborenen in maart 2022 is gestegen tot 4,6 per 1000 levendgeborenen, een stijging met 119% ten opzichte van het verwachte aantal sterfgevallen. Dit betekent dat het neonatale sterftecijfer voor de tweede keer in minstens vier jaar een bovenste waarschuwingsdrempel, de zogenaamde “controlegrens”, heeft doorbroken.

De laatste keer dat de grens werd overschreden was in september 2021, toen het aantal neonatale sterfgevallen per 1000 levendgeborenen opliep tot 5,1. Hoewel het cijfer van maand tot maand schommelt, ligt het zowel in september 2021 als in maart 2022 op hetzelfde niveau als aan het eind van de jaren tachtig.

Klik voor groot – Bron

Public Health Scotland (PHS) heeft niet formeel aangekondigd dat zij een onderzoek heeft ingesteld, maar dat is wel wat zij geacht wordt te doen wanneer de bovenste waarschuwingsdrempel wordt bereikt, en dat hebben zij al in 2021 gedaan.

De PHS zei toen dat het feit dat de bovenste controlegrens overschreden is “aangeeft dat er een grotere waarschijnlijkheid is dat er factoren buiten de toevallige variatie zijn die kunnen hebben bijgedragen tot het aantal sterfgevallen dat zich heeft voorgedaan”.

Tenslotte hebben wij, wat de Covid-19 vaccinatie betreft, bewijzen dat die de kans op een miskraam met minstens 1.517% verhoogt.

Covid-19 vaccinatie verhoogt risico op het krijgen van een miskraam
Volgens de Centers for Disease Control’s (CDC)) Vaccine Adverse Event Database (VAERS), waren er vanaf april 2022 in totaal 4.113 foetale sterfgevallen gemeld als bijwerkingen van de Covid-19 injecties, waarvan 3.209 tegen de injectie van Pfizer.

De CDC heeft toegegeven dat slechts 1 tot 10% van de bijwerkingen werkelijk aan VAERS gemeld worden, zodat het werkelijke cijfer vele malen erger zou kunnen zijn. Maar om deze cijfers in perspectief te plaatsen: er waren slechts 2.239 gemelde foetale sterfgevallen bij VAERS in de 30 jaar vóór de vergunning voor noodgebruik van de Covid-19 injecties in december van 2020. (Bron)

En uit een andere studie, die u hier kunt bekijken, blijkt dat het risico om een miskraam te krijgen na een Covid-19 vaccinatie 1.517% groter is dan het risico om een miskraam te krijgen na een griepvaccinatie.

Gegevens van de regering suggereren dat de Covid-19 vaccins het Acquired Immune Deficiency Syndrome veroorzaken

Veel mensen zullen geloven dat de bewering dat de Covid-19 injecties in feite AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) veroorzaken, óf ongelooflijk gewaagd óf ongelooflijk verzonnen is. Maar dat komt omdat veel mensen niet goed begrijpen wat AIDS eigenlijk is.

In de eerste plaats is het Acquired Immunodeficiency Syndrome niet besmettelijk. Maar veel mensen zijn dat wel vanwege de associatie met het vermeende HIV-virus. Maar AIDS is geen HIV, en HIV is geen AIDS. Het zijn twee totaal verschillende dingen, het toeval wil dat AIDS zogenaamd het gevolg kan zijn als complicatie van een langdurige HIV-infectie.

AIDS is een verworven (of secundair) immuundeficiëntiesyndroom dat uw immuunsysteem gedeeltelijk of in zijn geheel aantast, waardoor uw lichaam een gemakkelijk doelwit wordt voor verschillende ziekten en infecties. Wanneer immunodeficiëntiestoornissen uw immuunsysteem aantasten, kan uw lichaam niet langer bacteriën en ziekten bestrijden (bron).

Verschillende factoren in de omgeving kunnen secundaire immunodeficiëntiestoornissen veroorzaken (bron), waaronder bestraling of chemotherapie, infecties als gevolg van HIV, Leukemie, en Ondervoeding.

Maar enkele van de minder vaak voorkomende oorzaken zijn drugs of medicijnen (bron), en al maandenlang suggereren officiële statistieken van regeringen over de hele wereld dat de Covid-19 injecties aan de lijst moeten worden toegevoegd.

Het meest betrouwbare voorbeeld hiervan is afkomstig van het UK Health Security Agency (UKHSA).

De volgende grafiek toont de effectiviteit van het Covid-19 vaccin onder de drievoudig gevaccineerde bevolking in Engeland in de rapporten van Week 3Week 7 en Week 13 van de UKHSA Vaccine Surveillance van 2022 –

Dit komt toch nergens in de buurt van de geclaimde 95% effectiviteit door Pfizer?

  Transhumanisme horror: Elites willen kinderen in de baarmoeder genetisch veranderen

De volgende grafiek toont het Covid-19 sterftecijfer per 100.000 personen naar vaccinatiestatus tussen 28 februari en 27 maart 22. Het percentage ongevaccineerde gevallen is ontleend aan blz. 45 van het UKHSA Vaccine Surveillance Report – Week 13 – 2022, en het percentage dubbel gevaccineerde gevallen is berekend met het aantal sterfgevallen dat op bladzijde 44 van datzelfde rapport staat –

De bovenstaande cijfers bewijzen dat de Covid-19 injecties het immuunsysteem beschadigen, want de effectiviteit van een vaccin is eigenlijk geen maatstaf voor een vaccin, maar voor het immuunsysteem.

De Covid-19 vaccins geven het lichaam de opdracht om het spike-eiwit (S) van het oorspronkelijke Covid-19 virus te produceren. Het immuunsysteem wordt dan verondersteld het lichaam te ontdoen van deze gefabriceerde spike-eiwitten en zich te herinneren dit te doen als het in de toekomst ooit het “echte” virus tegenkomt.

De cijfers van de UKHSA bewijzen dus dat het immuunsysteem van de gevaccineerden veel slechter presteert dan het immuunsysteem van de ongevaccineerden, en deze degradatie wordt met de week erger. Dit zal er natuurlijk toe leiden dat een onvoorstelbaar aantal mensen in een vroegtijdig graf valt doordat hun immuunsysteem hen in de steek laat.

Er zijn nog veel meer bewijzen, maar het bovenstaande alleen al wijst er sterk op dat Covid-19 vaccinatie gaat leiden tot ontvolking door een verhoogde onvruchtbaarheid, een verhoogd sterftecijfer van pasgeborenen, plotselinge sterfte, en vroegtijdige dood ten gevolge van aantasting van het immuunsysteem.

De crisis van de levensonderhoudskosten: Ondervoeding, ziekte en verhongering

In het Verenigd Koninkrijk zijn de kosten om een gemiddelde gezinsauto vol te tanken onlangs de £100 overschreden. Het publiek krijgt te horen dat dit komt door de oorlog in Oekraïne en de pogingen om Europa minder afhankelijk te maken van Russische olie. Maar als dit waar zou zijn, hoe verklaart u dit dan –

Prijzen van ruwe olie – Bron

In juni 2022 bedraagt de prijs van ruwe olie per vat $120,67, en de gemiddelde prijs per liter benzine in het VK £1,85p.

Maar in juni 2008 was de prijs van ruwe olie per vat $187,04, en de gemiddelde prijs per liter benzine in het VK £1,04p (bron).

Dus zoals de zaken er nu voor staan, is de prijs per vat ruwe olie 35,4% lager dan de prijs in 2008, maar de prijs per liter benzine is 78% hoger dan in 2008.

Ziet u nu hoe u voorgelogen wordt als de regering en de mainstream media u vertellen dat deze stijgende kosten te wijten zijn aan de oorlog in Oekraïne?

De waarheid is dat de stijgende brandstofprijzen om u van A naar B te brengen en de afschuwelijke kosten van gas en elektriciteit om uw huis te verwarmen en te verlichten, samengaan met voedseltekorten.

Waarom? Omdat armoede het risico op dood en invaliditeit door niet-overdraagbare ziekten, zoals kanker, hartziekten, beroertes en diabetes, verhoogt (bron). En stijgende energie- en voedselprijzen leiden ertoe dat ouderen en kwetsbaren moeten kiezen tussen verwarmen en eten. Dat betekent dat er meer mensen zullen sterven, waardoor de wereldbevolking in feite afneemt.

Geproduceerde voedseltekorten

Oekraïne exporteert gewoonlijk tot vijf miljoen ton graan per maand, maar vanaf mei 2022 kon het land ongeveer 90 miljoen ton landbouwproduct niet exporteren. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken beweerde dat het Russische leger de Oekraïense havens blokkeerde en ondermijnt. De VS sloten zich aan bij Duitsland door te beweren dat Rusland “miljoenen op het spel zet voor hongersnood.”

Rusland had eerder 27% van zijn zonnebloemzaad, 5% van zijn gerst, 2% van zijn maïs, en 3% van zijn tarwe aan de wereld geleverd. Toen het Westen voor het eerst de Russische landbouwexport wilde stopzetten, heeft het toen wel gedacht aan de reële gevolgen die deze sancties zouden hebben voor de voedselvoorziening in de hele wereld?

Natuurlijk hebben zij dat gedaan, het is allemaal met opzet gebeurd.

Al in maart 2022 heeft de Duitse minister van Landbouw aangekondigd dat de EU de beperkingen die het Farm to Fork programma oplegt, niet zal versoepelen. Met andere woorden, ze gaan niet eens land in gebruik nemen, ze gaan niet proberen tarwe te verbouwen nu de EU 40 procent van de wereldexport uit Oekraïne heeft afgesneden.

Waarom?

De mainstream media waarschuwen het publiek nu om zich voor te bereiden op voedselrantsoenering, en de “Ice Age Farmer” laat in de volgende video zien hoe dit alles een opzettelijk gecreëerde situatie is –

Dit alles zal leiden tot ondervoeding en in extreme gevallen verhongering. Dit zal op zijn beurt weer leiden tot –

Immuunsysteem
Verminderd vermogen om infecties te bestrijden

Spieren

 • Inactiviteit en verminderd vermogen om te werken, boodschappen te doen, te koken en voor zichzelf te zorgen
 • Inactiviteit kan ook leiden tot decubitus en bloedstolsels
 • Vallen
 • Verminderd vermogen om te hoesten kan leiden tot borstinfecties en longontsteking
 • Hartfalen
 • Verminderde wondgenezing

Nieren
Onvermogen om zout en vocht te reguleren kan leiden tot overhydratie of uitdroging

Hersenen
Ondervoeding veroorzaakt apathie, depressie, introversie, zelfverwaarlozing en verslechtering van de sociale interacties

Voortplanting
Ondervoeding vermindert de vruchtbaarheid en kan, indien aanwezig tijdens de zwangerschap, op latere leeftijd leiden tot problemen met diabetes, hartziekten en beroerte bij de baby.

Verminderde temperatuurregeling
Dit kan leiden tot onderkoeling

Gevolgen van ondervoeding bij kinderen en adolescenten

 • Groeistoornissen en groeiachterstand
 • Vertraagde seksuele ontwikkeling
 • Verminderde spiermassa en spierkracht
 • Verminderde intellectuele ontwikkeling
 • Rachitis
 • Verhoogd levenslang risico op osteoporose

Gevolgen van specifieke tekorten aan micronutriënten

Er zijn er zeer veel, en daarom worden hieronder alleen de meest voorkomende gegeven:

 • Tekort aan ijzer kan bloedarmoede veroorzaken
 • Een tekort aan zink veroorzaakt huiduitslag en een verminderd vermogen om infecties te bestrijden
 • Een tekort aan vitamine B12 kan bloedarmoede en zenuwproblemen veroorzaken
 • Een tekort aan vitamine D veroorzaakt rachitis bij kinderen en osteomalacie bij volwassenen
 • Een vitamine C-tekort veroorzaakt scheurbuik
 • Vitamine A tekort veroorzaakt nachtblindheid

En uiteindelijk nog veel meer sterfgevallen, wat weer bijdraagt tot het doel van de elite om de wereldbevolking te verminderen.

Nutteloze eters

We eindigen waar het allemaal begon, met een citaat uit een boek dat in 1993 gepubliceerd werd door een voormalige spion van de MI6 genaamd Dr. John Coleman.

“Ten minste 4 miljard “nutteloze eters” zullen tegen het jaar 2050 uitgeroeid worden door middel van beperkte oorlogen, georganiseerde epidemieën van dodelijke snelwerkende ziekten en uithongering. Energie, voedsel en water zullen op bestaansniveau worden gehouden voor de niet-elite, te beginnen met de blanke bevolkingen van West-Europa en Noord-Amerika en dan overgaand op andere rassen.

De bevolking van Canada, West-Europa en de Verenigde Staten zal sneller gedecimeerd worden dan op andere continenten, totdat de wereldbevolking een beheersbaar niveau van 1 miljard bereikt, waarvan 500 miljoen zal bestaan uit Chinese en Japanse rassen, geselecteerd omdat het mensen zijn die eeuwenlang onderworpen zijn geweest aan regels en die gewend zijn het gezag zonder meer te gehoorzamen.”

Vóór het lezen van het bovenstaande bewijs zouden veel mensen de bovenstaande beweringen hoogstwaarschijnlijk als “aluminiumfoliehoed onzin” hebben afgedaan.

Negeert u die bewering nu nog steeds als “aluminiumfoliehoedje onzin”?


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Sluitend bewijs: Covid-19 was gepland om de Nieuwe Wereldorde te lancerenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelVerenigde Naties zeggen dat wereldhonger noodzakelijk is om “De Grote Reset” uit te voeren
Volgend artikelBoerenzoon Jouke die bijna werd doodgeschoten door een politieman spreekt zich uit
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

20 REACTIES

  • Karma is a bitch. Maar we zullen vriendelijk naar je zwaaien als de schaapherders jou ook het slachthuis in drijven.

  • Beste Mensen

   Heel ingewikkeld
   Maar……. 100 % waar
   Elke Negativiteits opwekking geschied door : Gedachtengang
   Creëert , Schept , Maakt schuld via ;
   Lichaam , Gedachten , Rijkdom , Woorden , Daden Handelingen
   Dit alles door een elk individueel apart
   Ten aller tijde
   In deze Satanische Tijdperk onder leiding van Godse Duivelse Genaamd Kali Yuga zijn belichamingen die Positief zijn heel moeilijk te traceren
   Wolven lopen in Schaapskleren
   Zie de Rechtstaat
   Rechters Advocaten
   Allemaal als Schapen in het Zwart verhuld
   Bovenop de Schedel plantend dat Uiterlijke verbleker schapenvacht Blonde Dolly
   Wolf blijft altijd Wolf
   Onthoud Satanisme verhuld verpakt onder de benaming Rechts Staat
   Indianen Term ……..
   Het gespleten Tong
   De twee spraak sprekers
   In het belang van het Ego ik
   Eigen belang voorop stellende handelen is ten aller tijde slecht

   Dank U

 1. Michelle,
  Wat een walgelijke opmerking. Duidelijk hoe jij in het leven staat.
  Elk onschuldig leven dat verloren gaat is er 1 teveel!

 2. Ja, soms leek het opgetekend als een complottheorie, in boeken en veronderstelde beleidsdocumenten en nu beleven we het vandaag meer en meer als praktijk. Er zijn een hoop mensen die hebben getracht te waarschuwen, terwijl anderen het juist openlijk toegaven of publiekelijk verkondigden (wel de praktijk maar onder een misleidende redenatie). Dit is geen theorie, dit is een toegepaste samenzwering die we blindelings en gehoorzaam beleven en klaarblijk nog een lange tijd zullen ondergaan.

  Koolstofdioxide blijft ook een middel in de misleiding. Nog geen 0,04% van de atmosfeer bestaat uit CO2. De verhouding tot die productie door mens en natuur is ongeveer 4/96.
  Nu kun je sleutelen wat je wilt aan die 0,00152% van de atmosfeer. Ga lekker voor depopulatie!? Het is niet dat er geen menselijke invloed is via verbranding van fossile brandstoffen e.d. maar, misschien ligt het probleem eerder elders.
  Ook de gevoerde broeikasgas discussie dient als foute motivatie ter aansporing van valse veranderingen.

  • Erger nog, als het deel koolzuurgas in de lucht daalt onder de 130ppm stopt de koolzuurassimilatie in de meeste groene organismen en die overleven dat niet. Met de door onze debiele overheden gewenste 200ppm zitten we daar niet ver van af.

  • Ik snap toch al weinig. De hele interactie rond koolzuurassimilatie is ingewikkeld.
   Dat van die 130ppm in de koolzuurassisimilatie, geen idee of dat klopt.
   Ook de historische waarden (toen de planeet bijv. nog aanziekelijke longen had) en het streven naar opnieuw zulke waarden onder compleet andere omstandigheden, wat is de gedachte daarachter?
   Voordat planten op bepaalde ppm waarden zouden stikken (en wij dus ook), heeft de benodigde koude of gebrek aan licht voor zulke waarden de boel al flink de fles omgedraait. En hoe wij de aangestuurde veronderstelde periode(s)van koude, donkere en hongerige periodes ondergaan is nog maar de vraag. Vooropgezet dat we allerlei lucht- en lichaamsvervuiling lang genoeg overleven. Dat gedoe met weinig natuurlijk voedsel, straling en injecties en andere medicijnen zit in een nog engere versnelling.
   Ook dat grapje van het eten van insecten, met het gepaarde en gebagatelliseerde risico van parasieten en bijhorende ellende, is geen leuke belofte.
   Overheden zijn niet debiel. Gewoon nuttig in de uitvoering voor diegene die het aansturen.

   • De planeet en haar natuur deed het weldadig goed toen CO2 waarden 800ppm en nog veel hoger waren. Waarom hebben vrij veel, zgn ‘moeilijke’, aquariumplanten co2 injectie in het water nodig om het überhaupt te doen? Waarom wordt co2 vrijgelaten in menige broeikas van agrariërs en kwekers?

    De natuur heeft CO2 nodig, en als dat zogenaamd slecht is voor de mens dan zouden de heulers en verraders in onze regeringen toch juist blij moeten zijn want wat slecht is voor ons allen is toch precies wat ze willen?

   • Precies.
    Of plant, als het deel koolzuurgas in de lucht daalt onder de 130ppm en dan de koolzuurassimilatie stopt in de meeste groene organismen, weet ik niet.
    Ik zie niet gauw informatie die dat specifiek ondersteund.
    Dat 200ppm al erg laag is, en hoe planten idealer wijs groeien is wel met allerlei onderzoeken aangetoond, die hele interactie rond koolzuurassimilatie is best ingewikkeld.
    Zogenaamd historische waarden en wensen, vanuit officiele hoek, die zich op meer dan een manier, ook buiten klimaat verhalen, onbetrouiwbaar heeft neergezet, vertrouw ik niet erg in dat daglicht.
    Wat er dan precies wordt voorgestaan en waarom? Het opwarm en broeikas verhaal in relatie tot de verwijtbare toename in ppm door verbranding van fossiele brandstoffen alleen, wordt slecht verkocht. Desondanks krijgt het grettig aftrek. Dat voorgestelde afname niet om het welzijn van planten gaat, lijkt voor de hand te liggen. En wat de gevolgen gaan zijn?
    In ieder geval een excuus om zo’n beetje alles op de schop te doen wat de moderne samenleving modern maakt. En zonder de flora zoals we die kennen of veronderstellen zoals een 300 of 200 jaar terug, gecombineerd met uitwassen zoals we die kennen (netto verdere afbraak natuur onderwijl met een hogere energie vraag en verdere verontreiniging zoals straling en het versluieren van de atmosfeer) van de globalisten, vermoed ik dat het een hongerige, koude, armoedige en nare boel wordt.

 3. In zijn boek ‘The committee of 300’ beschrijft Coleman nep (ex)koningin Beatrix alszijnde één van de leden. Ze zat tevens in the club of Rome, was een Bilderberger en een Knight of Malta. En de rest van haar criminele familie is van hetzelfde laken een pak, alhoewel, de keizer heeft geen kleren aan wanneer je het doorhebt.

 4. Karma is a bitch. Maar we zullen vriendelijk naar je zwaaien als de schaapherders jou ook het slachthuis in drijven.

 5. Het zijn EXACT dezelfde flikkers als die “hoge omes” van Hezbollah en Hamas , die anderen opjutten om zelfmoord te plegen dmv bom-vesten en dan zoveel mogelijk “kafirs” mee de dood in te jagen. Want…dat is het “grootste doel en verdienste” , om als “martelaar” te sterven voor Allahlalala nitwit….. Funny part … Niemand , maar dan ook totaal NIEMAND van die “hoge omes” die ZELF het goede voorbeeld geeft. Net zoals deze hufters …, weten ze verdomd goed…dat het 1 grote BULLSHIT is .

 6. Ik heb 2 januwarie mijn 1 prik gehad. Laten om praten. Niet de 2 de genomen . Kom er never nooit niet in masr Wat moet ik nu verwachten

  • @Jol, ik kan me niet goed herinneren waar ik de info vandaan heb – ik denk vanuit één van de interviews opgenomen en geplaatst op stichtingvaccinvrij.nl – waar gesteld wordt dat bij iedere versie zo´n 30 procent wordt geraakt vandaar de herhalingsprikken aangezien het anders teveel zou opvallen… Houdt het bij die eerste en ga nooit meer voor een volgende ronde in deze Russische roulette.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in