Ik las eens een verslag over pesten op het Amerikaanse platteland in het begin van de 20e eeuw. De verteller zei: “Als een slachtoffer niet tegen hen inging, was er geen grens aan hoe ver de pesters zouden gaan.” Hij beschreef hoe ze een ander kind aan de treinrails vastbonden toen er een trein naderde (op het parallelle spoor). De pestkoppen waren niet te bedaren. Elke capitulatie scherpte alleen hun honger naar nieuwe en wredere vernederingen, schrijft Charles Eisenstein.

De psychologie van pestkoppen is goed bekend: compensatie voor een verlies van macht, herbeleving van een trauma met omgekeerde rollen, enzovoort. Maar naast dat alles put het pester-archetype uit een andere bron. Op een onbewust niveau wil de pester dat het slachtoffer ophoudt een slachtoffer te zijn en zich tegen hem verzet. Daarom kalmeert onderwerping een pester niet, maar nodigt alleen maar uit tot verdere kwelling.

Er is een initiërende mogelijkheid in de relatie tussen misbruiker en slachtoffer. In die relatie en misschien daarbuiten, probeert het slachtoffer de wereld te beheersen door zich onderdanig op te stellen. Als ik onderdanig genoeg ben, meelijwekkend genoeg, zal de misbruiker misschien eindelijk toegeven. Andere mensen kunnen tussenbeide komen (het Redder archetype). Er is niets intrinsiek verkeerds aan onderdanigheid of aan wat improvisatietheaterpionier Keith Johnstone een toneelstuk met een lage status noemde. Er zijn inderdaad situaties waarin dat nodig is om te overleven. Maar wanneer de onderdanige houding een gewoonte wordt en het slachtoffer het contact met zijn mogelijkheden en kracht verliest, komt het initiërende potentieel van de situatie naar boven. De pester of misbruiker intensiveert het misbruik totdat het slachtoffer een punt bereikt waarop de situatie zo ondraaglijk is dat hij gewoonte en voorzichtigheid overboord gooit. Hij ontdekt een capaciteit in zichzelf waarvan hij niet wist dat hij die had. Hij wordt iemand nieuw en groter dan hij geweest is. Dat is een vrij goede definitie van een inwijding.

Als dat gebeurt, als het slachtoffer zijn mannetje staat en terugvecht, laat de bullebak hem vaak met rust. Op het niveau van de ziel, is zijn werk gedaan. De inwijding is voltooid. Natuurlijk kan men ook zeggen dat de pester een lafaard is die alleen onderdanige slachtoffers wil. Of men zou kunnen zeggen dat verzet het gewilde psychodrama van dominantie en onderwerping bederft. Er is geen garantie dat het verzet succesvol zal zijn, maar zelfs als dat niet het geval is, verandert de dynamiek van de relatie wanneer het slachtoffer besluit dat hij geen slachtoffer meer wil zijn. Hij kan ontdekken dat veel van de macht die de pester had, in zijn angst lag en niet in zijn feitelijke fysieke controle.

Totdat die verschuiving plaatsvindt, is het onwaarschijnlijk dat de situatie verandert, zelfs als een redder ingrijpt. Ofwel de interventie zal mislukken, ofwel de redder zal een nieuwe misbruiker worden. De wereld zal steeds weer vragen of het slachtoffer klaar is om een vuist te maken.

Vat dit alstublieft niet op als een arrogante suggestie aan iemand in een gewelddadige relatie om gewoon “een vuist te maken”. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan, en vooral gemakkelijk te zeggen in onwetendheid over het soort moed dat nodig zou zijn. In sommige situaties, vooral wanneer er kinderen bij betrokken zijn, is er geen enkele manier om weerstand te bieden zonder zichzelf of onschuldige anderen vreselijk in gevaar te brengen. Maar zelfs in de meest hopeloze situaties leert het slachtoffer vaak een zekere kracht kennen waarvan hij niet wist dat hij die had. Omdat onderwerping vaak leidt tot verdere, intensievere schending, zal hij uiteindelijk zijn breekpunt bereiken waar moed geboren wordt. Op dat moment is bevrijding van de mishandelaar belangrijker dan het leven zelf.

De relatie tussen onze bestuursorganen en het publiek vertoont tegenwoordig veel gelijkenissen met de dynamiek tussen mishandelaar en slachtoffer. Als je tegenover een bullebak staat, is het zinloos te hopen dat de bullebak zal ophouden als je je niet verzet. Toegeven nodigt uit tot verdere vernedering. Evenzo is het ijdele hoop om te hopen dat de autoriteiten de bevoegdheden die zij in de loop van de pandemie hebben ingepikt, gewoon weer teruggeven. Immers, als onze rechten en vrijheden alleen bestaan bij gril van die autoriteiten, afhankelijk van hun besluit ze toe te kennen, dan zijn het helemaal geen rechten en vrijheden, maar alleen voorrechten. Vrijheid is van nature niet iets waar je om moet bedelen; de houding van het bedelen geeft al de machtsrelaties van onderwerping aan. Het slachtoffer kan de bullebak smeken om op te houden, en misschien zal hij dat doen – tijdelijk – tevreden met het feit dat de machtsrelatie bevestigd is. Het slachtoffer is nog steeds niet vrij van de bullebak.

Daarom word ik ongeduldig als iemand spreekt over “Wanneer de pandemie voorbij is” of “Wanneer we weer kunnen reizen” of “Wanneer we weer festivals kunnen hebben”. Geen van deze dingen zal vanzelf gebeuren. Vergeleken met vroegere pandemieën is Covid meer een sociaal-politiek verschijnsel dan een echte dodelijke ziekte. Ja, er sterven mensen, maar zelfs als we ervan uitgaan dat iedereen in de officiële cijfers is gestorven “aan” en niet “met” Covid, bedraagt het aantal slachtoffers een derde tot een negende van het aantal slachtoffers van de griep van 1918; per hoofd van de bevolking is het een twaalfde tot een dertigste.1 Als sociaal-politiek verschijnsel is er geen gegarandeerd einde aan. De natuur zal er in ieder geval geen eind aan maken; het zal alleen eindigen als de mensen het erover eens zijn dat het afgelopen is.2 Dit is overduidelijk geworden met de Omicron-variant. Politieke leiders, volksgezondheidsfunctionarissen en de media zaaien angst en voeren opnieuw beleid dat enkele jaren geleden ondenkbaar zou zijn geweest voor een ziekte die, op dit moment van schrijven, wereldwijd aan één persoon het leven heeft gekost. We kunnen dus niet zeggen dat de pandemie ooit voorbij is, tenzij wij, het volk, verklaren dat ze voorbij is.

Natuurlijk kan ik het mis hebben. Misschien is Omicron, zoals de voorzitter van de World Medical Association, Frank Ulrich Montgomery, heeft gewaarschuwd, net zo gevaarlijk als Ebola. Hoe dan ook, de vraag blijft: staan wij toe dat wij voor altijd gegijzeld blijven door de mogelijkheid van een epidemische ziekte? Die mogelijkheid zal nooit verdwijnen.

Iets anders wat ik de laatste tijd veel hoor is dat “de Covid tirannie snel zal eindigen, omdat de mensen het gewoon niet veel langer zullen pikken”. Het zou juister zijn om te zeggen, “De Covid tirannie zal doorgaan tot de mensen er niet langer meer voor staan.” Dat roept de vraag op, “Sta ik er voor?” Of wacht ik tot andere mensen er voor mij een eind aan maken, zodat ik dat niet hoef te doen? Met andere woorden, wacht ik op de redder, zodat ik het risico niet hoef te nemen om tegen de pester op te staan?

Als je het pikt en wacht tot anderen zich in plaats daarvan verzetten, dan bevestig je een algemeen principe van “wachten tot anderen het doen”. Als je dat principe hebt bevestigd, klinkt de ijdele hoop dat anderen zich zullen verzetten hol. Waarom zou ik geloven dat anderen zullen doen wat ik niet bereid ben te doen? Daarom dragen uitspraken over de onvermijdelijkheid van een terugkeer naar een normale situatie, hoewel zij hoopvol lijken, een aura van misleiding en wanhoop in zich.

  Waarom kunnen sommige mensen ongemakkelijke dingen 'zien' en anderen niet?

In feite is er geen duidelijke grens aan wat mensen zullen verdragen, net zoals er geen grens is aan wat een misbruikende macht hen zal aandoen.

Als het einde van Covid pesten niet onvermijdelijk is, wat is het dan wel? Het is een keuze. Het is juist het initiërende moment waarop het slachtoffer – het publiek dus – zijn macht ontdekt. Aan het begin van de pandemie noemde ik het een kroning: een inwijding in soevereiniteit. Covid heeft ons een toekomst laten zien waar we al lang naar op weg zijn, een toekomst van technologisch gemedieerde relaties, alomtegenwoordige surveillance, big tech informatiecontrole, obsessie met veiligheid, afnemende burgerlijke vrijheden, groeiende ongelijkheid in rijkdom, en de medicalisering van het leven. Al deze trends dateren van voor Covid. Nu zien we in scherp reliëf waar we naar toe zijn gegaan. Is dit wat we willen? Een automatische inerte trend is bewust geworden, beschikbaar voor keuze. Maar om iets anders te kiezen, moeten we de controle wegnemen van de instellingen die het huidige systeem beheren. Dat vereist een herstel van echte democratie; dat wil zeggen, volkssoevereiniteit, waarin we niet langer passief de agenda’s van het gevestigde gezag als onvermijdelijk accepteren, en waarin we niet langer bedelen om privileges die vermomd zijn als vrijheden.

Ondanks de schijn is Covid niet het einde van de democratie geweest. Het heeft alleen aan het licht gebracht dat we ons al niet in een democratie bevonden. Het heeft laten zien waar de macht werkelijk ligt en hoe gemakkelijk de façade van vrijheid van ons kan worden ontdaan. Het toonde aan dat we alleen “vrij” waren voor het welbehagen van elitaire instellingen. Door onze instemming toonde het ons iets over onszelf.

We waren al onvrij. We waren al geconditioneerd tot onderwerping.

In Orwell’s 1984, zegt Winston’s ondervrager O’Brien: “Hoe machtiger de Partij is, hoe minder ze tolerant zal zijn: hoe zwakker de oppositie, hoe strakker het despotisme.” In het Covid-tijdperk is het publiek overstelpt met eindeloze vernederingen en mishandelingen, de ene nog schandaliger dan de andere. Het is alsof iemand een psychologisch experiment uitvoert om te zien hoeveel mensen bereid zijn te verdragen. Laten we ze vertellen dat maskers niet werken, en dan het omgekeerde doen en eisen dat ze zich maskeren. Laten we ze vertellen dat ze geen handen mogen schudden. Laten we zeggen dat ze niet bij elkaar in de buurt mogen komen. Laten we hun kerken, koren, bedrijven en festivals sluiten. Laten we ze stoppen om samen te komen voor de feestdagen. Laten we ze vergif in hun lichaam spuiten. Laten we het ze nog een keer laten doen. Laten we ze het hun kinderen laten aandoen. Laten we hun verhalen uit de eerste hand censureren als “valse informatie.” Laten we ze absurditeiten voorschotelen om te zien wat ze slikken. Laten we beloftes maken en ze breken. Laten we dezelfde beloftes opnieuw maken en ze opnieuw breken. Laten we autorisatie eisen voor elke beweging die ze maken. Wow, ze gaan er nog steeds in mee? Laten we eens kijken hoeveel meer ze nog willen hebben.

Ik heb het bovenstaande geschreven alsof de intimiderende machthebbers een stel kakelende sadisten zijn die zich verlustigen in de vernedering van hun slachtoffers. Dat is niet juist. De meeste mensen die onze bestuursinstelling bemannen zijn normale, fatsoenlijke mensen. Hoewel het ook waar is dat deze instellingen een gastvrije omgeving zijn voor pesters, controlefreaks en sadisten, maken zij vaker mensen tot pesters, controlefreaks en sadisten. Deze individuen zijn meer symptoom dan oorzaak van het algemene misbruik van het publiek vandaag. Het zijn functionarissen, die de rollen spelen die een systemisch misbruikdrama vereist. Het veroorzaken van lijden is niet hun hoofdmotivatie, het is om controle te krijgen. Het streven naar macht vindt ongetwijfeld rechtvaardiging in het idee dat het allemaal voor het grotere goed is. Ja, denken ze, het zou slecht zijn als slechte mensen de leiding zouden hebben over het bewakings-, censuur- en dwangapparaat, maar gelukkig zijn wij het, de rationele, intelligente, vooruitziende, op wetenschap gebaseerde goeden die aan het roer staan.

Door de absolute overtuiging van degenen die de macht bezitten dat zij de goeden zijn, verandert macht van een middel in een doel. Zoals het misschien was om mee te beginnen, ontkracht Orwell de valse rechtvaardigingen van macht wanneer hij O’Brien laat zeggen:

De Partij zoekt macht voor haar eigen belang. We zijn niet geïnteresseerd in het welzijn van anderen; we zijn alleen geïnteresseerd in macht. Niet rijkdom of luxe of een lang leven of geluk: alleen macht, pure macht. Wat pure macht betekent, zult u zo dadelijk begrijpen. Wij zijn anders dan alle oligarchieën uit het verleden, omdat wij weten wat wij doen. Alle anderen, zelfs zij die op ons leken, waren lafaards en hypocrieten. De Duitse nazi’s en de Russische communisten kwamen in hun methoden heel dicht bij ons, maar zij hadden nooit de moed om hun eigen motieven te erkennen. Zij deden alsof, misschien geloofden zij zelfs, dat zij ongewild en voor een beperkte tijd de macht hadden gegrepen, en dat er om de hoek een paradijs lag waar de mensen vrij en gelijk zouden zijn. Zo zijn wij niet. Wij weten dat niemand ooit de macht grijpt met de bedoeling er afstand van te doen. Macht is geen middel, het is een doel. Men vestigt geen dictatuur om een revolutie veilig te stellen; men vestigt de revolutie om de dictatuur te vestigen. Het doel van vervolging is vervolging. Het doel van foltering is foltering. Het doel van macht is macht. Begrijp je me nu?

Het thema wordt op de volgende bladzijde voortgezet:

Hij pauzeerde even en nam weer de houding aan van een schoolmeester die een veelbelovende leerling ondervraagt. Hoe laat de ene man zijn macht over de andere gelden, Winston?

Winston dacht. ‘Door hem te laten lijden,’ zei hij.

Precies. Door hem te laten lijden. Gehoorzaamheid is niet genoeg. Als hij niet lijdt, hoe kun je er dan zeker van zijn dat hij gehoorzaamt aan jouw wil en niet aan zijn eigen wil? Macht zit in het toebrengen van pijn en vernedering. Macht zit in het in stukken scheuren van menselijke geesten en ze weer in elkaar te zetten in nieuwe vormen naar je eigen keuze. Begrijp je dan wat voor wereld we aan het creëren zijn?

Zo is het dat de ontbering, de vernedering en het lijden van hen die zij overheersen, aangenaam is voor de beheersers. Het is niet het lijden op zich dat hen behaagt. Ze kunnen het zelfs beschouwen als een betreurenswaardige noodzaak. Het bevalt hen als een kenmerk van onderwerping.

Het beleid uit het Covid-tijdperk kan niet alleen begrepen worden door de lens van de volksgezondheid. In een eerdere serie essays heb ik ze onderzocht vanuit het perspectief van opofferingsgeweld, maffiamoraal, ontmenselijking, en de exploitatie daarvan door fascistische krachten. Even belangrijk is het perspectief van macht. Als we Covid bekijken door de lens van rationele volksgezondheid, moeten we natuurlijk vrij snel het “einde van de pandemie” verwachten. Als we echter door de lens van de macht kijken, kunnen we niet zo optimistisch zijn, net zo min als een gepest kind kan hopen dat de pester zal ophouden omdat ik tenslotte alles heb gedaan wat hij me opdroeg.

  Vijf artsen bezwijken aan hun eigen medicijn

De pester wil niet dat het slachtoffer X, Y, en Z doet voor zijn eigen bestwil. Hij wil het principe vestigen dat het slachtoffer X, Y, Z, of A, B, of C, op bevel zal doen. Daarom zijn willekeurige, onredelijke, steeds veranderende eisen kenmerkend voor een gewelddadige relatie. Hoe irrationeler de eis, hoe beter. De controleurs vinden het bevredigend om te zien dat iedereen braaf zijn masker draagt. Net als bij O’Brien, is het macht, niet werkelijke publieke veiligheid, wat hen inspireert. Daarom negeren ze de wetenschap die twijfelt aan maskers, lockdowns en sociale distantie. Effectiviteit was nooit de hoofdmotivatie voor dat beleid om mee te beginnen.

Ook dit heb ik op school geleerd. In de zinloze, vernederende bezigheden en de willekeurige regels ontdekte ik een verborgen leerplan: een leerplan van onderwerping.3 De directeur vaardigde een reeks onbeduidende regels uit onder het voorwendsel van “het handhaven van een positieve leeromgeving”. Noch de leerlingen, noch de directie geloofden werkelijk dat het dragen van een pet of het kauwen van kauwgom het leren belemmerde, maar dat deed er niet toe. De straffen waren niet voor de overtreding zelf; de echte overtreding was ongehoorzaamheid. Dat is de belangrijkste misdaad in een dominantie/onderdanigheid relatie. Wanneer de Duitse politie op het plein patrouilleert met meetlatten om sociale distantie af te dwingen, hoeft niemand te geloven dat de handhaving daadwerkelijk zal voorkomen dat iemand ziek wordt. De overtreding waartegen ze patrouilleren is ongehoorzaamheid. Ongehoorzaamheid is inderdaad beledigend voor de misbruikende partij, en voor iedereen die een onderdanige rol ten opzichte daarvan volledig aanvaardt. Wanneer “Karens” aangifte doen tegen hun buren omdat zij meer dan het toegestane aantal gasten hebben, is het dan een burgerlijk verlangen om de verspreiding af te remmen dat hen motiveert? Of zijn ze beledigd omdat iemand de regels overtreedt?

Het is ongemakkelijk voor degenen die door de knieën zijn gegaan voor een bullebak om iemand anders te zien opstaan tegen hem. Het verstoort het idee van machteloosheid en de rol van het slachtoffer, die misschien pervers comfortabel is geworden. Het roept het initiatiemoment op door een onbewuste keuze bewust te maken: “Dat zou ik ook kunnen doen.” Zich verzetten tegen de mishandelaar vraagt aan anderen of zij zich ook zullen verzetten. Het is verre van vanzelfsprekend dat zij op de uitnodiging zullen ingaan, maar het voorbeeld van moed is krachtiger dan welke vermaning ook.

Vandaag de dag is er over de hele wereld een golf van verzet tegen het Covid-beleid. De media zullen er weinig over berichten, maar duizenden en tienduizenden protesteren in heel Europa, Thailand, Japan, Australië, Noord-Amerika… zo’n beetje overal waar lockdowns en vaccinatieverplichtingen zijn toegepast. Mensen riskeren arrestatie om lockdowns en avondklokken te trotseren. Ze verliezen hun baan, raken hun vergunning kwijt, worden gedwongen hun bedrijf te sluiten en verliezen soms zelfs de voogdij over hun kinderen omdat ze weigeren te voldoen aan de vaccinatieverplichtingen. Ze worden van social media getrapt omdat ze zich uitspreken. Ze offeren concerten, sport, skiën, reizen, college, carrières en middelen van bestaan op. Door de verplichte vaccinatiewetten in Oostenrijk riskeren ze binnenkort gevangenisstraf.

Sommige mensen hebben veel meer te verliezen dan anderen door zich uit te spreken, vaccinatie te weigeren of burgerlijke ongehoorzaamheid te beoefenen. Als iemand die relatief weinig te verliezen heeft, is het niet mijn taak om van andere mensen te eisen dat ze dapper zijn. Dat is niemands taak. Maar we kunnen wel de realiteit van de situatie beschrijven. Dat bevordert dapperheid, want het is niet alleen uitwendige angst, geweld en dreiging die onderwerping voortbrengt. In een gewelddadige relatie neemt het slachtoffer vaak een deel van het verhaal van de mishandelaar over: Ik ben zwak. Ik ben verachtelijk. Ik ben machteloos. Jij hebt gelijk. Ik heb ongelijk. Ik heb je nodig. Ik verdien dit. Ik ben gek. Dit is normaal. Dit is oké.

Als het slachtoffer de mishandelaar verinnerlijkt, zeg ik dat de bandieten de kasteelmuren hebben doorbroken. Ik weet heel goed hoe het is om een voortvluchtige in mijn eigen kasteel te zijn, de patrouillerende indringers ontwijkend om mijn geheime geestelijke gezondheid te beschermen.

Mijn begrip van het slachtoffer van pesten komt uit directe ervaring. Ik was een van de jongsten van mijn klas en kwam vrij laat in de puberteit. Toen ik 12 was, was ik een broodmagere zwakkeling van 1.80 m. tussen de gespierde pubers van mijn vroegere vriendengroep. Hun wrede grappen en kwellingen waren meestal niet bedoeld om fysieke pijn te veroorzaken, maar eerder om de dominantie te laten gelden en te vernederen. Terugvechten was niet echt een optie – de leider van de ring was letterlijk twee keer zo zwaar als ik. Toen ik probeerde terug te vechten, keek de bende elkaar geamuseerd aan. “Uh oh,” zeiden ze, “Chucky’s wordt boos! Heeft je vader je gezegd dat je tegen ons moet opstaan, Chucky?” Het volgende wat ik wist, was dat ik op de grond lag in een houdgreep, omringd door een koor van spottend gelach. Dat was wat er gebeurde als ik me verzette. Maar onderwerping werkte ook niet; het kalmeerde hen voor een dag of misschien een paar minuten of helemaal niet. Het was een uitnodiging voor meer geweld. In deze moeilijke situatie internaliseerde ik de misbruikers door hun mening over mijzelf als zielig en verachtelijk over te nemen.4

In dit geval was terugvechten letterlijk zinloos. Mijn inwijdingsreis nam de vorm aan van een stap in het onbekende van het vinden van nieuwe vrienden – een beangstigend vooruitzicht in de kakofonie en chaos van de cafetaria van de middelbare school. Het verlaten van de rol van slachtoffer betekent meestal geen fysiek gevecht of juridisch gevecht, al kan dat wel. Onveranderlijk betekent het dat je weigert toe te geven aan geweld of vernedering. In het echte leven kan dat het blokkeren van een beller zijn, een straatverbod aanvragen, of gewoon weglopen. Het kan niet zomaar een gebaar zijn. Het moet vastberaden zijn en volgehouden worden tot de oude rol niet meer lonkt.

Het is vermeldenswaard dat geen van mijn mishandelaars bijzonder slechte mensen waren. Dat gold ook voor degenen die mee lachten en voor degenen die afkeurend zwegen. Ze werden later solide leden van de maatschappij, goede vaders en echtgenoten. Er was iets in de samenloop van onze biografieën dat hen op dat moment in de rol van mishandelaar, medeplichtige of toeschouwer riep. Het misbruiker-slachtoffer drama is een krachtige auditie. Een mishandelende echtgenoot kan die rol in een volgend huwelijk niet meer vervullen. De rollen stellen elke acteur in staat om iets in zichzelf te ontdekken en mogelijk te integreren en te overstijgen. Zo is het ook in de maatschappij. Wat zullen de functionarissen van ons misbruikende, vernederende, onderdrukkende systeem worden als het drama eindigt? Velen van hen worden nu al ziek van hun rol. Het slachtoffer doet de misbruiker geen plezier door het drama te verlengen.

  Nieuw verkregen Moderna documenten tonen aan dat mRNA COVID vaccins "misvormingen van het skelet" veroorzaken - Dit is wat er gebeurde met de nakomelingen van laboratoriumratten die geprikt werden

Eerder schreef ik dat vaak het punt van moed komt wanneer de pijn van onderwerping ondraaglijk wordt. Het voormalige slachtoffer bereikt een breekpunt en gooit de voorzichtigheid in de wind. De misbruiker mag dan nog steeds het uiterlijke apparaat van de macht hanteren, maar die macht heeft niet langer een bondgenoot in het slachtoffer, dat onbestuurbaar wordt. Veel mensen bereiken dat breekpunt nu. De eerder genoemde golf van verzet wordt aangewakkerd door een orkaan van woede die net buiten de officiële werkelijkheid broeit. Als je er een idee van wilt krijgen, abonneer je dan op het Telegram-kanaal “They Say Its Rare.” Het toont zonder commentaar Tweets van door vaccinatie getroffen personen en hun vrienden en familie. Duizenden en duizenden Tweets, rauw, verontwaardigd en woedend. De meeste van deze mensen zullen zich nooit meer laten vaccineren, ongeacht de druk, en dat geldt ook voor veel van hun vrienden. Misschien verklaart dit deels de lage publieke acceptatie van boosters. (Dat en het feit dat de eerste twee vaccinaties niet de beloofde beloningen van immuniteit of vrijheid opleverden).

Het drama gaat door. De bullebak geeft niet op bij het eerste teken van verzet. Op het niveau van de ziel dient de bullebak zijn doel alleen wanneer hij echte, aanhoudende moed uitlokt. Als het verzet groeit, groeit ook de dwang. We zijn bijna op een omslagpunt. De weegschaal is in evenwicht – zo nauwkeurig, misschien, dat het gewicht van één persoon hem kan doen kantelen. Zou u die persoon kunnen zijn? Welke redenen u ook hebt om te gehoorzamen, te zwijgen, uw hoofd naar beneden te houden – en dat kunnen heel goede redenen zijn – accepteer alstublieft niet de verraderlijke valse hoop dat iemand anders het risico wel zal nemen als u het niet doet.

Wat kan één persoon doen? Zal het iets uitmaken als ik me verzet, als te veel anderen dat niet doen? Vijf procent van de bevolking kan worden opgesloten, ingesloten, of buitengesloten van de samenleving. Veertig procent niet. Zal jij je verzetten en het risico lopen bij die vijf procent te horen? Veiliger om af te wachten, is het niet. Veiliger om te wachten tot de kritieke massa is bereikt, en je bij de winnende kant aan te sluiten.

Van alle leugens van een heersende macht, is de belangrijkste leugen de machteloosheid van het slachtoffer. Die leugen is een vorm van hypnose, en komt uit in de mate waarin men erin gelooft. Alle moderne mensen leven in een doordringende metafysische versie van die leugen. In een Newtoniaans universum van deterministische krachten, maakt het inderdaad weinig uit wat één persoon doet. Het is volstrekt irrationeel voor het afzonderlijke en afgescheiden zelf om moedig te zijn, de menigte te trotseren, of tegen de macht in te gaan. Natuurlijk, als veel mensen het doen, zullen er dingen veranderen, maar jij bent niet veel mensen, je bent maar één persoon. Dus waarom laat je het andere mensen niet doen? Jouw keuze zal niet veel invloed hebben op die van hen.

Om die logica met logica te weerleggen zou een metafysische verhandeling nodig zijn die het zelf en de causaliteit uit hun cartesiaanse gevangenis terughaalt. Dus ik zal geen logica gebruiken. In plaats daarvan zal ik een beroep doen op Logos – de vurige logica van het hart. Iets in je weet dat jee privé-strijd en de keuzes van slechts één persoon van belang zijn. Bovendien weet iets in je wanneer de tijd gekomen is om de keuze te maken, om moedig te zijn. Je kunt het breekpunt voelen naderen. Het kan voelen als: “Ik heb er genoeg van. Genoeg!” Het kan een kalme helderheid zijn. Het kan een sprong in het duister zijn. Waarschijnlijk herken je het moment dat ik beschrijf; de meesten van ons hebben wel eens zo’n levensinitiatie doorgemaakt, waarbij ze uit een cocon van angst barstten. Op dat moment weet je dat er iets belangrijks is gebeurd. De wereld ziet er anders uit. Dat is omdat ze anders is.

Een mishandelaar, of het nu een persoon of een systeem is, biedt een kans om op te klimmen naar een nieuwe graad van soevereiniteit. We claimen door voorbeeld wat een mens is. Wanneer zo’n claim in gevaar wordt gebracht, komt hij naar voren als een gebed. Een intelligentie die rationeel begrip te boven gaat, reageert op dat gebed, en reorganiseert de wereld eromheen. We kunnen dit ervaren als synchroniciteit, die met een griezelige regelmaat lijkt te gebeuren juist op die momenten dat iemand een sprong in het duister maakt. Ze verlaat haar mishandelende echtgenoot in het holst van de nacht en kan nergens heen. Toch is ze niet roekeloos, want ze weet dat het tijd is. Ze stapt in het niets en zie! Iets ontmoet haar voet. Een pad onzichtbaar vanaf het beginpunt opent zich met elke stap erop.

Zo zal het zijn. De wereld zal zich herschikken rond de moedige keuzes die miljoenen mensen maken als ze vertrouwen op de kennis. Het is tijd. Als je je bij ons aansluit, zul je getuige zijn van een wonderbaarlijke paradox. De overgang naar een mooiere wereld is een massaal ontwaken in soevereiniteit, ver voorbij het toedoen van een held, een leider, een individu. Toch zul je weten dat jij het was – jouw keuze – die de spil was van de ommekeer van het tijdperk.

1. Schattingen van het aantal doden door de Spaanse griep variëren van 17 miljoen tot 50 miljoen. De wereldbevolking bedroeg iets minder dan 2 miljard. In termen van verloren levensjaren is het contrast nog schrijnender. In de VS vielen in 1918-1919 99% van de slachtoffers onder mensen jonger dan 65 jaar, en de helft onder mensen tussen 20 en 40 jaar. De mediane leeftijd van overlijden bij Covid ligt rond de 80 jaar.

2. Veel deskundigen zijn het er nu over eens dat Covid nooit zal worden uitgeroeid, maar in de nabije toekomst endemisch zal blijven.

3. De gelijkenis van de school met de lockdown maatschappij is griezelig. Op school zijn je bewegingen te allen tijde onderworpen aan autorisatie. Een gangpas wordt gegeven voor essentiële functies. En de hoogste autoriteit, zelfs boven de directeur, is het doktersbriefje.

4. Sommige lezers vermoeden misschien dat ik en mijn verzet tegen de orthodoxie van Covid voortkomen uit een onverwerkt trauma uit mijn jeugd. Misschien heb ik mijn eigen psychodrama uitgespeeld op het projectiescherm van de actualiteit, waarbij ik misbruik projecteerde op een goedaardig systeem van volksgezondheid en zijn toegewijde dokters en wetenschappers. Als u geneigd bent mijn analyse op deze gronden te verwerpen, bedenk dan dat ik mij niet onbewust ben van deze mogelijkheid.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Wanneer verzet een plicht wordtVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelWie heeft volgens internationaal onderzoek de zwaarste coronadictatuur ter wereld? 1e plaats: Duitsland, 2e plaats: China, 3e plaats: Oostenrijk – Vrijste landen: Togo, Zweden, Bahama’s
Volgend artikelBABYMOORD REGIME: C-19 vaccinschade overzicht onthult dat 82% van de gevaccineerde zwangere vrouwen in het eerste of tweede trimester een spontane abortus ondergaat
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

  1. Goed stuk.

    N.a.v. de hysteria rond “climate change” en hoe het nu plotseling hartproblemen veroorzaakt: het wordt nu zeker hoog tijd te erkennen wat klimaatsverandering dan precies is. Het is dus duidelijk geen “klimaatsverandering” als het hartproblemen veroorzaakt. Wat is het dan? Juist! Die waarheid moet ook maar eens naar boven gehaald worden: het heeft helemaal niets te maken met opwarming van de Aarde, met het feller branden van de zon, met de uitstoot van CO2, etc etc. Maar het heeft alles te maken met de doorgedraaide vernieling van de bovenlagen van de atmosfeer, het gebruik van EMF op die lagen, het sproeien van de zgn chemtrails, en dit alles tbv de ruimtevaart en de space toerisme. Vraag je eens af hoeveel vernieling dit veroorzaakt, hoeveel geld dit kost, en wat die weerkaatsende EMF doet met levende wezens. Alsnog, dit veroorzaakt niet plotseling hartproblemen. Want het is al sinds 2005 aan de gang, en toen waren er nog geen hartproblemen in babies. De hartproblemen worden door de gifspuit veroorzaakt. En climate change is niet wat je denkt.

    Ach, de leugens worden steeds vetter gedrukt, en de spuitschapen vinden het heerlijk om van de leugens te smullen. Jij ook.

  2. Wat een goed artikel. En het komt op het juiste moment in mijn eigen leven, los van dat covid-gesodemieter. Dank aan Rommel voor het zoeken en vinden van dit soort parels.

  3. Geen idee wie dit heeft geschreven, maar ik zou hem of haar graag laten weten dat ik van hem of haar hou. Nee, niet in de zin van meelij of zweverigheid. Puur vanwege het steeds dringender wordende besef dat we allen één zijn. Dit essay draagt daaraan bij en daarvoor ben ik dankbaar. De mens heeft zo ongelooflijk veel potentie. Er komt ergens in de evolutie van het leven een cyclus die we kunnen doorbreken. Misschien is het deze cyclus. Onderweg zijn is wat telt. In beweging zijn telt. Het pad komt inderdaad als vanzelf onder onze voeten. Het enige wat wij moeten doen en niet anders kunnen doen is bewegen.

  4. weer een geromantiseerd stuk tekst ; de realiteit is dat een slachtoffer geen slachtoffer mag zijn, maar ook bij verweer wordt dat tegen het slachtoffer gebruikt en voor de treiteraar(s) als reden gebruikt om nog meer te treiteren en het slachtoffer in de verdrukking te brengen. Bij treiteraars helpt helemaal niets. Dat komt door groepsgedrag en dat niemand zijn nek durft uit te steken omdat ie dan zelf de sjaak is. Er zijn geen dappere mensen. Alleen slachtoffers zijn dapper.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in