Middeleeuwse Kwakzalverij

Eén onmiskenbaar resultaat van de pandemie is dat het vertrouwen van het publiek in wetenschappelijke en medische autoriteiten misschien wel op het laagste punt sinds mensenheugenis is – en geen objectieve waarnemer kan echt verbaasd zijn, schrijft Dr. R. M. Huffman.

Aan het begin van de Covid-19-pandemie zeiden de belangrijkste medisch adviseur van de Amerikaanse president, Dr. Anthony Fauci, en de Amerikaanse chirurg-generaal, Dr. Jerome Adams, dat we geen mondkapjes hoefden te dragen, totdat ze ons opdroegen er overal een te dragen.

De Covid-vaccins werden doeltreffend verklaard om de verspreiding van de ziekte te voorkomen, totdat doorbraakgevallen over de hele wereld bewezen dat dit niet zo was, en de doeltreffendheid werd teruggebracht tot “tegen ziekenhuisopname en dood”.

Zowel The Lancet als het New England Journal of Medicine, twee van de meest prestigieuze medische tijdschriften ter wereld, hebben beschamende herroepingen gepubliceerd van wijd en zijd gepubliceerde artikelen die uiteindelijk te weinig validiteit bleken te hebben om gepubliceerd te worden.

Iedereen die suggereerde dat de pandemie haar oorsprong vond in een laboratorium in Wuhan en niet op een Chinese dierenmarkt, werd door officiële bronnen bestempeld als een samenzweringstheoreticus, die later moesten toegeven dat zij mogelijk gelijk hadden. Hetzelfde gold voor iedereen die Fauci en de National Institutes of Health beschuldigde van het financieren van “gain-of-function” onderzoek in het lab: ze waren gek, tot ze gelijk kregen.

De Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention en het American College of Obstetricians and Gynecologists drongen er bij alle zwangere vrouwen op aan zich te laten vaccineren en beweerden dat de nieuwe injecties volkomen veilig waren. Nu blijkt uit een nieuw onderzoek van diezelfde gegevens dat één op de acht vrouwen spontaan haar zwangerschap werd afgebroken nadat zij de prik hadden gekregen.

Zelfs medische termen – zoals “kudde-immuniteit”, en het woord “vaccin” zelf – zijn de afgelopen maanden letterlijk geherdefinieerd.

Dit alles heeft een groot aantal geïnformeerde, goed opgeleide mensen over de hele wereld geschokt. Zou dat wel moeten? Een korte blik in de geschiedenis van de wetenschap toont aan dat wetenschappers die er volledig naast zitten – achteraf gezien vaak op komische wijze – de regel zijn, en geen aberratie. Het is allang tijd voor moderne wetenschappelijke onderzoekers om zich nederig op te stellen en af te treden van het voetstuk van seculier priesterschap dat zij hebben beklommen.

Verslaggeving over de aanbeveling van een adviespanel aan de Food and Drug Administration om een Moderna-boosterinjectie goed te keuren, bevat een citaat dat de meesten echt ongelooflijk zullen vinden. “Het is meer een onderbuikgevoel dan gebaseerd op echt serieuze gegevens,” zei biochemie professor Dr Patrick Moore. “De gegevens zelf zijn niet sterk, maar ze gaan zeker in de richting die deze stemming ondersteunt.”

Hoe kan een wetenschappelijk adviespanel zo’n aanbeveling doen terwijl het toegeeft dat het gebaseerd is op gevoel en niet op feiten? In feite gebeurt het de hele tijd. “Medische consensus” is een term die een gezaghebbende betekenis heeft, maar het betekent gewoon dat een stel deskundigen bijeen is gekomen en onder elkaar heeft besloten wat juist is.

  Nu weten wij wat het is om tussen krankzinnigen te leven

Het probleem is dat die deskundigen – nu en in het verleden – er op vrijwel elk gebied zo vaak naast zitten.

Al bijna een eeuw lang worden klimaatgegevens verzameld en klimaatmodellen gemaakt, en al 50 jaar lang worden op basis daarvan sombere voorspellingen gedaan. In de jaren zeventig zouden de Verenigde Staten door hongersnoden worden getroffen; een nieuwe ijstijd zou de aarde bevriezen, terwijl de vraag naar energie de rivieren zou doen verdrogen; de afbraak van de ozonlaag zou het leven op aarde verwoesten. Het meest dramatisch was misschien wel de belofte in 1969 dat “iedereen over twintig jaar in een wolk van blauwe stoom zal verdwijnen”. Deze doemdenkers waren hoog opgeleide wetenschappers van grote universiteiten en nationale onderzoekscentra, geen sekteleden met kartonnen bordjes op straat. Toch zijn de termijnen verstreken zonder apocalyps.

Joseph Priestley ontdekte in 1774 zuurstof en kort daarna distikstofoxide, waarmee hij zijn rechtmatige plaats in de geschiedenis van de wetenschap veroverde. Zijn grote ontdekking werd gedaan in de loop van zijn streven naar de phlogiston theorie; in feite noemde hij zuurstof aanvankelijk “dephlogosticated lucht”. Gedurende ongeveer een eeuw, van de jaren 1660 tot de jaren 1770, werd door de wetenschappelijke gemeenschap gedacht dat vuur het resultaat was van brandbare materialen die een stof of essentie uitstootten die phlogiston werd genoemd. Waarschijnlijk hebben maar weinig lezers ooit van de phlogiston theorie gehoord, en zelfs een schoolkind zou om het idee kunnen grinniken, maar Priestley zou zijn standpunt met verve hebben verdedigd, door de ene verhandeling na de andere te schrijven waarin hij het evangelie van de phlogiston verdedigde.

Een Griekse arts (van de gladiatoren Marcus Aurelius en zijn zoon Commodus, voor degenen die bekend zijn met de film) genaamd Galenus ontwikkelde een uitgebreid begrip van de menselijke anatomie in het Romeinse Rijk van de 2e eeuw. Zijn studies verbeterden zeker de medische kennis; Galenus toonde bijvoorbeeld aan dat bloedvaten bloed vervoeren, en geen lucht, waarmee hij 400 jaar fysiologische theorie omver wierp. Zijn anatomische en fysiologische ideeën werden als gezaghebbend beschouwd en werden 1.300 jaar lang niet door studenten geneeskunde betwist. In de jaren 1500 realiseerde Andreas Vesalius, een Vlaamse arts en anatoom, zich echter dat Galenus veel van zijn ‘kennis’ van de menselijke anatomie had ontleend aan apen en varkens. Hij liet Galen in de steek en deed het werk zelf opnieuw, ditmaal op echte menselijke kadavers. Hij schreef en illustreerde het eerste moderne anatomische leerboek en wiste Galen uit de medische opleiding (maar niet uit de geschiedenis).

  Kijk: Actrice krijgt gezichtsverlamming na Covid-prik - zegt dat ze het weer zou doen!

In feite is de lijst van achterhaalde wetenschappelijke en medische theorieën die ooit in grote lijnen als waar werden beschouwd en nu worden gezien als onvolledig, onnauwkeurig, of volslagen fictief zonder enige band met de werkelijkheid, buitengewoon lang. Natuurlijk zullen moderne onderzoekers aanvoeren dat die wetenschappers in het verleden ongelijk hadden, maar wij weten nu beter, en de wetenschappers van vandaag propageren en onderwijzen juiste informatie.

Doen ze dat?

Hebben de deskundigen het bij het rechte eind wat Covid-19 betreft, of hebben zij de laatste twee jaar bezaaid met onvervulde voorspellingen, slecht advies en verkeerde informatie? Zijn er überhaupt echte “deskundigen” op het gebied van een nieuwe ziekte?

Wat wordt ons nog meer als “wetenschappelijk feit” voorgehouden waar toekomstige generaties hoofdschuddend om zullen grinniken?

Antropogene klimaatverandering die onnoemelijke verwoestingen zal aanrichten tenzij de jetsetende regeringen van de wereld meer van uw geld en controle over uw leven kunnen krijgen?

Gendertheorie die de chromosomale en biologische realiteit degradeert tot een toevallige genetische gril die gecorrigeerd moet worden door hormoontherapie en chirurgie?

Uniformitarianisme – Hutton’s en Lyell’s vooronderstelling dat de geologische kenmerken van de aarde het resultaat zijn van dezelfde geleidelijke processen die we vandaag de dag zien, en niet van eenmalige catastrofes – dat het fundament vormt van de moderne geologie?

De cursorische evolutietheorie van vogels, die momenteel de overhand heeft op de arborische theorie, en die leidt tot oogverblindende verklaringen als “de kolibrie is de kleinste dinosaurus”?

Het populaire begrip en de perceptie van dinosaurussen in het algemeen, die grotendeels tot stand komen door artistieke weergaven en puur giswerk van paleontologen op basis van gefossiliseerde gedeeltelijke skeletten?

Darwinistische evolutie, afhankelijk van triljoenen mutaties die zowel nieuwe genetische informatie toevoegen als een overlevingsvoordeel bieden, ondanks het feit dat een dergelijke mutatie in geen enkel organisme ooit beschreven is?

In sommige kringen, zowel academische als culturele, zal zelfs het in twijfel trekken van een van deze “wetenschappelijke feiten” resulteren in ostracisme en spot. Dat is altijd de dominante houding geweest van een consensus van wetenschappers, en men kan zich voorstellen dat dit waarschijnlijk altijd zo zal blijven. Gezien de huidige en groeiende twijfels over de betrouwbaarheid van wetenschappelijke en medische autoriteiten, kunnen misschien twee adviezen nuttig zijn.

  Joodse rechtbank: Het is absoluut verboden de COVID-injecties toe te dienen aan kinderen, jonge mannen en vrouwen

Ten eerste, voor het grote publiek: wetenschap is een proces van epistemologie – dat wil zeggen, hoe dingen kunnen worden geweten – dat ongelooflijk nuttig is, maar een beperkte reikwijdte heeft. De wetenschappelijke methode is afhankelijk van het feit of een experiment herhaalbaar en meetbaar is. Daarom is wetenschappelijk onderzoek per definitie beperkt tot het heden en het materiaal. Wees op uw hoede voor “wetenschappelijke deskundigen” die onbetwistbare uitspraken doen over het verleden of de toekomst en proberen alle anderen de zaal uit te schreeuwen.

Ten tweede, aan artsen, onderzoekers en de wetenschappelijke en medische gemeenschappen in het algemeen: benader uw rollen met enige nederigheid. Zelfs kinderen hebben onmiddellijk toegang tot zakcomputers, met bibliotheken aan informatie. Ja, daar zitten ook stapels verkeerde informatie bij die gecorrigeerd moeten worden. Dat gezegd hebbende, u bewijst niemand een dienst, vooral uzelf niet, wanneer u de grenzen van experimentele kennis overschrijdt en de rol aanneemt van priester, profeet en orakel. Uw collectieve gebrek aan nederigheid, zoals we keer op keer hebben gezien in de context van Covid-19, kan resulteren in echte schade.

Opdat het publiek zijn vertrouwen in de wetenschap zou herwinnen, moeten wetenschappers de arrogante autoriteit, die op dit ogenblik toch al haveloos en gescheurd is, van zich afwerpen.

Commentaar: De Covid-pandemie heeft waarschijnlijk alle lijnen van gezaghebbende berichtgeving in de hele geschiedenis overtroffen. Het heeft een mate van vertrouwen en acceptatie van het publiek geëist die ongelooflijk ver reikt. Het is groter dan de opwarming van de aarde, de oorlog tegen het terrorisme, en welke wereldoorlog dan ook. Het is zelfs groter dan de wereldreligies. Er zit een monumentale kracht achter die degenen die het wagen in twijfel te trekken, gemakkelijk vermorzelt, en om die reden zijn er maar weinigen die dat doen of die het kunnen. Zij verplettert niet alleen afwijkende meningen, maar heeft ook een hele reeks slachtoffers, variërend van de resultaten van mislukte economieën en sociale structuren tot de uitvoering van haar eigen “wetenschappelijke” interventies. De destructieve kracht ervan heeft een immense omvang gekregen, maar toch zien we zovelen tegen de wind in zeilen. Het probleem is dat de wind afkomstig is van een orkaan van categorie 10 die nog maar net aan land is gekomen. Als de massa’s ooit beseffen dat hun vertrouwen misplaatst en misbruikt is, is het eigenlijk al te laat.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Ignorantie en vooroordelen in de geneeskundeVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDr. Mike Yeadon: De rottige leugenaars van het CDC hebben eenzijdig de definitie van een vaccin veranderd
Volgend artikelVaccinbeschadigden achtergelaten om weg te rotten – “Ik zou willen dat degenen die weigeren te erkennen dat de vaccins schadelijk zijn, konden ervaren wat wij doormaken”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

23 REACTIES

 1. Klopt, de artsen, behalve een paar goede, die je dus met een microscoop moet zoeken, hebben het voor mij compleet afgedaan.
  Sterker nog, zij spelen een nog kwalijker rol dan de reguliere media, de politici en de rechtelijke macht.
  De artsen zijn juist diegene die te allen tijde de patiënt moeten helpen, zeker als de behandeling goedkoop en effectief is (gebleken) zoals en met name ivermectine en HCQ inzake Covid-19. Maar wat doen zij? Zij onthouden dit de patiënt, althans in Nederland. Daarmee maken zij zich, als de patiënt overlijd, schuldig aan doodslag en anders is het zware mishandeling.

  De vraag rijst: wanneer worden de artsen, juridsich, aangepakt? En goed hard in het openbaar?

 2. Ik mijd ze zoveel mogelijk, tja een gebroken been nog oke. Maar verders,, Tuig van de richel deze walgelijke gasten op een paar goede na dan. Terug naar de basis gezond eten en planten kennis opdoen.

 3. “Natuurlijk zullen moderne onderzoekers aanvoeren dat die wetenschappers in het verleden ongelijk hadden, maar wij weten nu beter, en de wetenschappers van vandaag propageren en onderwijzen juiste informatie.”

  Ze zullen aanvoeren, dat ze nu de experimentele werkwijze (wetenschappelijke methode) gebruiken en over moderne detectie- en meetapparatuur beschikken, waar de Ouden alleen maar over de materie nadachten. Soms zaten ze goed met de veronderstelling van het atoom; soms zaten ze ernaast, zoals dat duisternis een stof is, die ’s nachts neerdaalt en alles slecht zichtbaar maakt.

  Uiteraard heeft de wetenschap het vanaf de technologische vooruitgang niet altijd bij het rechte eind. Zeker in de medische wetenschap ziet de moderne wetenschapper zich geconfronteerd met het feit, dat ieder individu anders reageert, in de psychologie met de replicatiecrisis. Verder spelen belangen een rol bij wat er onderzocht wordt en wordt met data en resultaten gesjoemeld. Blind geloof in wetenschap zal nooit bereikt kunnen worden.

  • Juist. En helemaal wanneer je met een arts te maken hebt, die het na twee jaar nog niet inziet, en zelfs de gifprik aanbeveelt.
   Ik gebruik ze alleen nog voor herhaal recepten en/of doorverwijzingen.

 4. Veel in dit artikel is correct, maar het idee van mutaties is echt geen theorie. Er zijn diverse duidelijke onderzoeken in zowel labs als in het veld die aantonen dat mutaties voorkomen en in slechts enkele generaties flinke veranderingen kunnen veroorzaken.

  Mijn grootste probleem met de wetenschap van tegenwoordig is dat er domweg bijna geen onafhankelijke wetenschappers meer zijn. Veel onderzoek vraagt enorme hoeveelheden geld en materiaal en dus moet het gesponsord worden, wat wel iets anders is dan veel doorbraken in het verleden die vaak gedaan werden door personen met wat ruimte en alledaagse voorwerpen.
  Dit houdt in dat onderzoekers tegenwoordig zich in principe verkopen wat de uitkomsten vertekent aangezien ze de hand die hen voedt niet willen bijten. Als men kijkt naar de klimaatklets dan zijn het juist de onderzoekers die gepensioneerd zijn en dus niet meer afhankelijk zijn van subsidies die de hype tegenspreken, terwijl de gesubsidieerde onderzoekers de hype promoten.
  Peer-reviewed is tegenwoordig ook al steeds minder waard, de publicaties rijzen de pan uit en zijn beperkt tot een klein aantal tijdschriften die meestal zwaar gesubsidieerd worden en dus bepaalde zaken niet willen publiceren. Men neme bv het Deense onderzoek over mondkapjes van vorig jaar, dat duidelijk aantoonde dat het gebruik nutteloos is, maar werd geweigerd door vooraanstaande tijdschriften. Niet omdat het onderzoek of de wetenschap erachter niet correct was, maar omdat het tegen de officiele verhaallijn inging. Niks onafhankelijk dus.
  Werkelijke wetenschap weet dat het een eeuwigdurend proces is waarbij steeds meer bekend wordt en waarbij het vaker voorkomt dat oudere theorieen moeten worden vervangen. Het idee dat ‘de wetenschap af is’ is buitengewoon onwetenschappelijk. Wetenschap floreert slechts als er over alles kan worden gediscussieerd en er naar feiten wordt gekeken, processen kunnen worden herhaald en gecontroleerd, niet als het slechts een dogma volgt

 5. Er wordt ook beweerd dat nog nooit een compleet fossiele dino is gevonden, wel een klein gedeelte, de rest is er altijd bij verzonnen voor de commercie, verdienmodel voor musea etc.

 6. Met name bij medische- en voedingsstudies kan je voor vrijwel iedere studie een andere studie vinden die een tegenovergestelde uitkomst heeft. Hoe komt dit ? Dit komt doordat bij al die studies er geen foutberekening gemaakt wordt van in hoeverre de uitkomst kan afwijken. Door het ontbreken van een foutberekening kan je rustig stellen dat minstens 99% van de medische- en voedingsstudies waardeloos zijn.

 7. Het feit dat al die artsen schijnbaar zonder enige terughoudendheid of enig onderzoek mensen troep inspuiten zonder zelfs maar een idee te hebben dat het niet goed kan zijn na zo’n korte onderzoeksperiode… – en dan heb ik het nog niet eens over het feit dat ze dus geen idee hebben wat er in zit – geeft mij het idee dat ik persoonlijk meer weet over en van de medicijnenindustrie dan zij. Want ik weet dat een “””vaccin”””” nooit zo snel gemaakt kan worden omdat er zo weinig bekend is van eiwitten dat er altijd met “trial en error” onderzoek moet worden gedaan, vandaar dat het zo lang duurt.
  En zij zijn arts. Dat lijkt me geen goed teken. De enige conclusie die ik hier uit kan trekken is dat het onkundige verlengstukken zijn van de medicijnenindustrie en zeker geen genezers. Iemand die jou een kopje thee en een sinaasappel komt brengen als je ziek bent heeft méér intentie tot genezen.
  Wat dat met het vertrouwen doet lijkt me voor de hand liggend.

 8. TV-Artsen liegen,economisten liegen,politici liegen,mainstreammedia liegen,farmaceutica liegen,de rechtsspraak liegt,klimaatwetenschappers liegen dus we vermoeden op z’n minst dat “de boel belazerd word” want de beweringen zijn niet sluitend.Maatregelen die in ons voordeel worden genomen zijn klaarblijkelijk in ons nadeel, de maatregelen zijn vermoedelijk van politieke aard, manipulatief en niet bedoeld ten gunste van onze gezondheid en welzijn .
  En dwz. inconsistent,misschien??? (lees hierboven)
  Dus moeten we zelf maar te goed en te kwaad aan de slag om te begrijpen wat er in deze rare maatschappij aan de hand ,”wat ze met ons van plan zouden kunnen zijn,”is en hoe we de wantoestanden kunnen verhelpen.Een soort puzzel oplossen,zeg maar=
  ten rade gaan bij de schaarse artsen, economisten,politici, media ,geneeskundigen en advocaten ,klimaatwetenschappers , die niet voor het grote geld gaan of aan enige politieke druk toegeven maar het belang van de gewone mens voorop stellen.
  We zijn de mensen van 12 stielen maar we mogen -op die 13 kleine ongelukjes na, niet door passiviteit vervallen in Het Grote ongeluk dat ons met zekerheid te wachten staat als we niet reageren en op tijd gaan protesteren.
  Vive la France, waar de politicus Florian Phillipot de organisatie op zich heeft genomen van…….. protestblokkades op autostrades en dit hopelijk voor zeer binnenkort.
  Welja, in Frankrijk hebben de mensen al meer gereageerd, maar de Great Reset is er ook een stukje verder opgebouwd dan bij ons ,helaas..

 9. Artsen? Wat zijn dat? Oh, u bedoelt die verraders in witte jassen, die we vroeger medicijnmannen noemden en die met rare maskers voor allerlei rare toverspreuken uitstootten maar die nu het meest verschrikkelijke gif wat maar denkbaar is bij hun klanten inspuiten omdat de overheid dat van ze vraagt en royale beloningen verschaft in geval van ‘compliance’. Bedoelt u die?

  Weg met de tovenarij door big farma.
  Terug naar gezonde voeding en het natuurlijke immuunsysteem.
  https://hijkomtmetdewolken.nl/heden/pil-of-tomaat

 10. Er bestaat toch zoiets als ‘de eed van Hippocrates’?
  Wat stelt dat nou nog voor, of is het afleggen van die eed net zo’n schijnvertoning geworden als de persconferentie van gisteravond?

 11. politiek is de doodsteek van elke maatschappij.

  dat er mensen zijn die voordeel proberen te behalen uit andermans nadeel is van alle tijden.
  Het is echter alleen de politiek die dit bevordert of wettelijk verplicht en de daders beschermt en verweer strafbaar maakt; over criminalisering gesproken

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in