Een burgeroorlog wordt onvermijdelijk in de VS

4
President Donald Trump heeft een portret van zijn voorganger, Andrew Jackson, in zijn kantoor in het Witte Huis geplaatst.

Het probleem is niet langer wie rechtmatig tot president van de Verenigde Staten is gekozen, maar hoe lang men nog de burgeroorlog kan uitstellen.

Het is absoluut geen strijd tussen een narcistische tv-presentator en een seniele oude man, maar het land wordt verscheurd door een fundamenteel cultureel probleem dat sinds zijn oprichting smeult, schrijft auteur Thierry Meyssan op Voltairenet.

Nu zijn we zover: de catastrofe die al dertig jaar wordt voorzien, tekent zich af. De VS gaat onverbiddelijk in de richting van afscheiding en burgeroorlog.

Sinds de ontbinding van de USSR had het “Amerikaanse Rijk” geen existentiële vijand meer en daarmee dus ook geen bestaansrecht meer. De poging van George H. Bush Sr. en Bill Clinton om het land nieuw leven in te blazen met de globalisering van de handel heeft de middenklasse in de VS en bijna het hele Westen verwoest.

De poging van George W. Bush Jr. en Barack Obama om de wereld te organiseren op basis van een nieuwe vorm van kapitalisme – deze keer op basis van financieel kapitalisme – is in Syrië mislukt.

Het is te laat om het tij te keren. De poging van Donald Trump om het Amerikaanse imperium op te geven en de inspanningen van het land te heroriënteren op zijn interne welvaart is gesaboteerd door elites die de puriteinse ideologie van de Pilgrims Fathers aanhangen.

Vandaar dat het door Richard Nixon en zijn campagne-adviseur Kevin Philipps zo gevreesde moment is aangebroken: De Verenigde Staten staan op de rand van splitsing en burgeroorlog.

Wat ik schrijf is niet het resultaat van een verzinsel van mijn verbeelding, maar van de analyse van vele waarnemers in de Verenigde Staten en in de wereld. Zo heeft het Hooggerechtshof van Wisconsin de rechtszaak over kiezersfraude van Donald Trump onontvankelijk verklaard, niet op juridische gronden, maar omdat het daarmee “de doos van Pandora zou openen”.

In tegenstelling tot de misleidende weergave van de gebeurtenissen in de internationale pers, zou een rechtmatige behandeling van zijn rechtszaak, en hij heeft natuurlijk gelijk, ofwel een politieke behandeling, hem gelijk geven, wat een burgeroorlog zou uitlokken.

  Het Ministerie van Defensie van de VS geeft eindelijk toe in een openbaar document dat er 46 door het VS leger gefinancierde biolabs in Oekraïne zijn

Maar het conflict is al te ver gevorderd. Hem wegens minachting voor de wet, maar eigenlijk politiek gemotiveerd, te veroordelen zal ook een burgeroorlog uitlokken.

Zelfs als men Andrew Jackson in Europa niet kent, betekent dat niet dat hij een marginaal figuur in de Amerikaanse geschiedenis is . Zijn portret staat op het $20 biljet, de man die zijn veto uitsprak tegen de Federal Reserve.

We moeten de presidentsverkiezingen niet langer interpreteren als een rivaliteit tussen Democraten en Republikeinen, want Donald Trump heeft zich nooit beroept op de Republikeinse Partij, die hij pas stormenderhand veroverde tijdens zijn campagne in 2016.

Hij is geen wereldvreemde, maar een opvolger van president Andrew Jackson (1829-37). Ja, ideologisch gezien was deze laatste al een voorbode van de ‘Zuiderlingen’, de ‘Confederaties’.

Men moet ophouden te pretenderen dat Donald Trump niet de meerderheid van zijn medeburgers vertegenwoordigt, ondanks dat hij in 2016 voor het eerst tot president werd genomineerd, heeft hij zojuist duizenden Republikeinse kandidaten met zijn naam geholpen bij het winnen van lokale verkiezingen en in vergelijking met 2016 heeft hij miljoenen extra stemmen gekregen.

Niemand in Europa lijkt te durven erkennen wat er desondanks voor onze ogen gebeurt, aangezien iedereen zich vastklampt aan het idee van de Verenigde Staten als het model van de democratie. Lees de Amerikaanse grondwet, het duurt maar een paar minuten. Het erkent de soevereiniteit van de staten, niet van het volk.

De belangrijkste ontwerper, Alexander Hamilton, zei en schreef het in de Federalist Papers: “Het doel is om een regime te creëren dat vergelijkbaar is met de Britse monarchie zonder aristocratie, vooral niet een democratie”.

Deze grondwet heeft slechts dankzij het compromis van de eerste tien amendementen (Bill of Rights) twee eeuwen lang volgehouden. Maar in dit tijdperk van globalisering van informatie kan iedereen zien dat de kaarten nu gemarkeerd zijn.

Dit systeem is weliswaar tolerant, maar oligarchisch. In de Verenigde Staten worden bijna alle wetten geformuleerd door lobbyisten die onafhankelijk zijn van de gekozen vertegenwoordigers van het Congres en het Witte Huis. Het politieke personeel is slechts een façade die de echte macht maskeert.

  Nationale Gardisten keren Peking Joe de rug toe

Elke beslissing van elke politicus wordt overigens door deze groepen geëvalueerd en elk jaar worden er lijsten gepubliceerd waarin hun volgzaamheid is opgenomen.

De Europeanen die de Verenigde Staten als een democratische natie willen zien, blijven beweren dat de presidentsverkiezingen te danken zijn aan de kiezers. Dit is echter absoluut onjuist.

De grondwet voorziet niet in de verkiezing van de president van de federatie door het volk of in tweede instantie, maar door een kiescollege aangesteld door de gouverneurs. Na verloop van tijd hebben zij uiteindelijk verkiezingen in hun staat toegestaan voordat ze leden van het kiescollege verkozen. Sommige staten hebben ermee ingestemd om het in hun lokale grondwet op te nemen, maar niet allemaal.

Uiteindelijk kan het het Hooggerechtshof niet schelen, zoals men bij de benoeming van George W. Bush tegen Al Gore 20 jaar geleden heeft gezien. Het Hooggerechtshof heeft uitdrukkelijk verklaard dat eventuele in Florida waargenomen verkiezingsfraude niet onder zijn bevoegdheid viel.

In deze context zou Donald Trump waarschijnlijk de verkiezingen van 2020 hebben gewonnen als de Verenigde Staten echt een democratie waren, maar hij verloor omdat ze een oligarchie zijn en de politieke klasse hem niet wil.

Jacksonianen die voor de democratie zijn, hebben, om hun zaak naar de overwinning te brengen, geen andere keuze dan de wapens op te nemen, zoals uitdrukkelijk is bepaald in het tweede amendement van de grondwet.

In de oorspronkelijke zin van deze tekst is het recht van de Verenigde Staten om allerlei oorlogswapens te verwerven en te dragen erop gericht om hen in staat te stellen in opstand te komen tegen een tirannieke regering, zoals ze dat immers tegen de Britse monarchie hebben gedaan. Dat is het punt van het Compromis van 1789, dat volgens de meerderheid van hen gebroken is.

Generaal Michael Flynn, een kortstondige nationale veiligheidsadviseur, heeft zojuist opgeroepen tot het opschorten van de grondwet en het opleggen van de staat van beleg om een burgeroorlog te voorkomen. Het Pentagon, waarvan de leiders door de vertrekkende president een maand geleden zijn vervangen ten gunste van vrienden van de generaal, staat klaar.

  Hoe George Floyd werd gearresteerd

Van zijn kant heeft Donald Trump aangekondigd dat hij zal verschijnen voor de rechtbank van Texas die zal oordelen over lokale verkiezingsfraude. Texas is een van de twee staten die een onafhankelijke republiek hadden gevormd voordat ze tot de Verenigde Staten toetraden.

Maar ter gelegenheid van die toetreding heeft Texas zich het recht voorbehouden om zich terug te trekken. In 2009 dreigde zijn toenmalige gouverneur Rick Perry zich af te scheiden. Dat idee gaat nu verder. Vandaag moet het lokale Congres beslissen over het door Kyle Biedermann voorgestelde onafhankelijkheidsreferendum.

De 11 rivaliserende culturele gemeenschappen waarin de Verenigde Staten vandaag de dag verdeeld zijn.

Het ontbindingsproces van de VS zou sneller kunnen verlopen dan dat van de USSR. Destijds was het in Moskou bestudeerd door professor Igor Panarin. De demografische gegevens zijn sindsdien veranderd en werden geanalyseerd door Colin Woodard. Het land zou dan op culturele basis in elf verschillende staten worden verdeeld.

Naast deze problemen lopen er rechtszaken tegen de zittingsperioden van ongeveer 20 staten die ter gelegenheid van de Covid 19-epidemie verkiezingswetten hebben aangenomen die in strijd zijn met hun eigen grondwetten. Als deze juridische bezwaren slagen, moeten niet alleen de presidentsverkiezingen maar ook alle lokale verkiezingen (parlementsleden, sheriffs, aanklagers, enz.) worden vernietigd.

Het zal niet mogelijk zijn om de vermeende feiten die in Texas en elders worden beweerd vóór de vergadering van de federale verkiezingscommissie te verifiëren. Texas en andere staten waar soortgelijke bezwaren worden geuit, evenals degenen die de verkiezingen nietig moeten verklaren, zullen daarom niet kunnen deelnemen aan de benoeming van de volgende president van de Verenigde Staten.

In een dergelijk geval is de enige vervangende procedure het nieuwe Congres, waarin de Puriteinen in de minderheid zijn en de Jacksonianen in de meerderheid.

VS tot op het bot verdeeld: de burgeroorlog is begonnen

Vorig artikelHertelling resulteert in overwinning Trump in Michigan County dat op verkiezingsnacht overwinning Biden had gemeld
Volgend artikelPeiling: 46% van de Amerikanen gelooft dat er verkiezingsfraude heeft plaatsgevonden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

4 REACTIES

 1. Leuk stuk, maar wel een beetje ‘de klok wel horen luiden maar niet weten waar de klepel hangt’.
  Overigens ben ik het er mee eens dat de VS (en ik WOON daar) snel op weg is naar een burgeroorlog. En dat heeft idd met de grondwet te maken, of beter gezegd, met het feit dat links die wil afschaffen.
  En ja, je kunt de grondwet van de VS in 5 minuten lezen. Lezen en begrijpen zijn echter verschillende dingen.

  Ja, de grondwet werd opgezet voor de vorming van een DEMOCRATISCHE REPUBLIEK, niet voor een democratie, wat in principe neerkomt op ‘mob-rule’. De helft plus 1 is genoeg om je wil door te drijven. De opzet is juist ze gedaan om ervoor te zorgen dat de dichtstbevolkte staten niet rechtstreeks de meeste stemmen zouden krijgen. (Wat je nu dus bv wel ziet in de EU, waar Nederland dan wel buitensporig veel aan betaalt, maar feitelijk geen enkele zeggenschap heeft omdat de bevolking zo klein is. Zelfs de minst bevolkte staat in de VS heeft een stuk meer invloed in de Amerikaanse politiek dan Nederland in de EU).

  En ja, de opzet was dat de rijkeren -om precies te zijn de landeigenaren- konden stemmen. Omdat dat degenen waren die vrijwel alle belastingen betaalden en voor alle banen zorgden. Men moest in staat zijn om voor zichzelf te zorgen om te kunnen stemmen. Ook gewone burgers konden dus (per huishouden) stemmen, maar ‘live-in’ bedienden bv niet. Zou dit nu echt zo slecht zijn? Zelf ben ik er niet bepaald van onder de indruk dat iedere debiel en iedereen die leeft van uitkeringen zonder ooit wat bij te dragen mee mag bepalen waar het geld aan besteed wordt. Zou men slechts mogen stemmen als men minimaal minimum-loon verdient dan zou links opeens een stuk kleiner zijn.
  Het systeem met kiesmannen mag dan ietwat gedateerd zijn, het geeft wel een stuk meer ‘checks and balances’ dan het politieke gelazer in Nederland.

  De auteur heeft zeker wel een punt dat de lobbygroepen veel te machtig zijn geworden. Maar dat is niet gebeurd door de grondwet, maar ondanks de grondwet. Feitelijk heeft dat meer te maken met het feit dat ten tijde van de Vietnam-oorlog de goudstandaard is losgelaten. Dat heeft enorme gevolgen gehad, wereldwijd trouwens, waardoor geld niet meer gekoppeld was aan werkelijke waarde en dat is slechts ten goede gekomen aan een zeer beperkt groepje, maar dat terzijde. Er zijn diverse pogingen geweest om een einde aan de lobbygroepen te maken, maar dat zal niet kunnen zonder dat er een burgeroorlog komt, of dat links de macht grijpt en de grondwet opdoekt

 2. Aanvulling;
  Als er overigens een burgeroorlog uitbreekt zal die worden gecombineerd met een rassenoorlog. In hoeverre men dan nog steeds zo toegeeflijk zal staan tegenover de zwarte bevolking die in buitensporige overmaat is vertegenwoordigd in ALLE negatieve lijsten zoals zware criminaliteit, overvallen, geweld, seksuele misdaden, drugs, schoolverlaters, tienerzwangerschappen, gangs en buitensporig veel gebruik maken van uitkeringen moet nog worden bezien.
  Want ondanks hun ‘slachtofferschap’ hebben ze werkelijk alle kansen gehad en worden ze op veel gebieden vele malen coulanter behandeld dan blanken, krijgen ze veel meer mogelijkheden en worden op veel gebieden voorgetrokken, maar dat alles mag niet baten.
  En zoals in alle oorlogen zullen veel mensen toch uiteindelijk hun heil zoeken bij hun eigen groep. En dat er onder de zwarte bevolking heel veel rondlopen die nooit onder stoelen of banken hebben gestoken dat ze de blanken graag zouden vernederen en vermoorden gaat ze dan ook niet bepaald helpen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in