De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Anna Baerbock koestert een fantasie. Zij gelooft dat Vladimir Poetin op een dag naar Den Haag zal worden gesleept en berecht voor oorlogsmisdaden. Haar droom is Poetin te straffen voor het uitroken van nazi’s in Oekraïne, schrijft Kurt Nimmo.

Maar er is een probleem. Rusland en Oekraïne zijn geen partij bij het statuut van Rome waarbij het Internationaal Strafhof (ICC) is opgericht, zodat het hof geen jurisdictie heeft in deze twee landen. Oekraïne probeerde dit te omzeilen door de jurisdictie van het ICC te aanvaarden.

Rusland heeft zichzelf uit het ICC verwijderd nadat het hof de door een referendum gesteunde bevrijding van de Krim als een bezetting had bestempeld. Het schiereiland, dat eeuwenlang deel uitmaakte van Rusland, was vergeven van nazipsychopaten die vastbesloten waren etnische Russen op te sporen en te doden.

In Odesa langs de kust van de Zwarte Zee verbrandden Stepan Bandera-aanbidders mensen levend en sloegen anderen dood met metalen pijpen voor de misdaad van hun erfgoed en de taal die zij spraken. Er volgde geen onderzoek of vervolging van de daders.

Anna Baerbock ziet deze barbaarse en sadistische mishandeling van grotendeels weerloze burgers graag voortduren. Ze stelde een “nieuw formaat” voor het hof voor, dat wil zeggen dat ze het ICC een hof in Oekraïne zou laten oprichten en “zijn jurisdictie zou ontlenen aan het Oekraïense strafrecht.”

Kortom, het ICC zou samenwerken met ultranationalisten en nazi’s. Baerbock ziet blijkbaar geen contradictie.

“Dat zou anders zijn dan tribunalen naar internationaal recht, zoals die voor de oorlogen in het voormalige Joegoslavië in de jaren negentig,” merkt het AFP op. “En hoewel tribunalen voor Cambodja en Kosovo lokale wetten hebben gebruikt, konden zij geen agressie tussen de ene en de andere staat berechten.”

Het voorstel van Baerbock zal waarschijnlijk op een muur stuiten. De andere optie is de zaak voor te leggen aan de Verenigde Naties, maar ook dat is een doodlopende weg. Rusland zal als permanent lid van de Veiligheidsraad ongetwijfeld een veto uitspreken.

Volgens Baerbocks fantasie,

Een speciaal tribunaal zou de civiele en militaire leiding van Rusland als doelwit nemen voor het bevelen en toezien op de invasie van Oekraïne, aldus Baerbock.

Hoewel het ICC Russische soldaten en commandanten ter plaatse zou kunnen aanklagen, zei Baerbock dat het “belangrijk is dat de Russische leiding geen aanspraak kan maken op immuniteit.”

Agressie was de “oorspronkelijke misdaad die alle andere verschrikkelijke misdaden mogelijk maakte.”

Hypocrisie in overvloed, maar weinigen lijken het op te merken. Het Duitsland van Baerbock was nauw betrokken bij de inspanningen om Afghanen te doden voor de misdaad om een einde te maken aan de bezetting van hun land. De Bundeswehr werd verteld dat ze geen gevechtsmissie hadden in Afghanistan, maar dat was niet meer dan een zwakke dekmantel.

“Zowel Amerikaanse troepen als de Bundeswehr en andere bondgenoten steunden niet alleen oorlogsmisdadigers ter plaatse, maar begingen ook zelf ernstige misdaden. Geen van de daders is daarvoor ooit voor de rechter veroordeeld,” schreef Fabian Scheidler voor de Orinoco Tribune.

Duitsers onder NAVO-commando “bombardeerden een hoofdzakelijk civiele trektocht… met meer dan honderd doden of zwaargewonden, waaronder kinderen. Het proces tegen de hoofdverantwoordelijken, kolonel Georg Klein en minister van Defensie Jung (CDU), eindigde met vrijspraken.”

Het ICC is blijkbaar dol op Europese en Amerikaanse oorlogsmisdadigers. Denk aan de beschieting door de VS van het ziekenhuis van Artsen zonder Grenzen in Kunduz.

  NAVO/Poolse en Russische strijdkrachten botsen in Oekraïne: De eerste landconfrontatie in de geschiedenis en de gemiste Russische kans (Video's)

“De aanval, die volgens verschillende mensenrechtenorganisaties, waaronder de Verenigde Naties, duidelijk een oorlogsmisdaad was, doodde minstens 42 burgers, voornamelijk medische medewerkers en patiënten,” berichtte teleSUR in 2016. ” De ‘straffen’ zijn grotendeels administratief, zoals berispingsbrieven en geen verdere promotie.”

Gregor Link schrijft voor WSWS,

In 2009 publiceerde WikiLeaks een intern veldrapport van de Bundeswehr (het Duitse leger) over een bloedbad in de Afghaanse provincie Kunduz, waarbij 142 mensen omkwamen, onder wie “kinderen en jongeren”. Het bombardement op twee brandstoftrucks was de bloedigste militaire actie van de moderne Bundeswehr, en markeerde een keerpunt in de Duitse naoorlogse geschiedenis.

Zoals we weten zit Julian Assange nu opgesloten in de Belmarsh-gevangenis voor de misdaad van het onthullen van Amerikaanse en Europese oorlogsmisdaden.

De Duitse “leiding” wilde graag meedoen aan de oorlog tegen de door de CIA gecreëerde Taliban. De Duitse politieke elite wilde laten zien dat ze weer meedoen met het doden van officieel aangewezen (en gecreëerde) vijanden. Peter Schwarz schrijft,

Het Duitse imperialisme wilde niet buiten deze oorlog voor de herverdeling van de wereld vallen. Op 11 oktober 2001, vier dagen na het begin van de Amerikaanse vijandelijkheden in Afghanistan, kondigde bondskanselier Schröder aan de Bondsdag (federaal parlement) een fundamentele heroriëntatie van het Duitse buitenlandse beleid aan.

Amnesty International richt zich meer op de oorlogsmisdaden en mishandelingen van de Taliban dan op die van de Amerikaanse, Britse, Australische en NAVO-troepen gedurende twintig jaar oorlog en bezetting.

Dit is heel normaal en te verwachten, gezien de herkomst van Amnesty’s financiering: het Britse ministerie voor Internationale Ontwikkeling, het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, de Rockefeller Foundation en de Ford Foundation (gefinancierd door de CIA).

Anna Baerbock staat niet alleen. In december stelde de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, de oprichting voor van een speciale rechtbank om de Nieuwe Satan, Vladimir Poetin, te vervolgen. Politico berichtte het volgende over de verklaring van von der Leyen,

“Rusland moet boeten voor zijn gruwelijke misdaden, inclusief voor zijn misdaad van agressie tegen een soevereine staat… Daarom stellen wij voor om, terwijl wij het Internationaal Strafhof blijven steunen, een gespecialiseerd hof op te richten, gesteund door de Verenigde Naties, om de Russische misdaad van agressie te onderzoeken en te vervolgen.”

Om dit in het juiste perspectief te plaatsen: von der Leyen loog over het aantal doden en zei (zonder bewijs, natuurlijk) “meer dan 20.000 burgers en 100.000 Oekraïense militairen zijn tot nu toe gedood.” De bewering werd later uit de officiële verklaring verwijderd.

Het ICC ging niet akkoord met het voorstel van von der Leyen. Karim Khan, de hoofdaanklager van het Internationaal Strafhof, probeerde zijn terrein te verdedigen. Hij zei dat het ICC in staat is oorlogsmisdaden zelf aan te pakken, meldde de Associated Press begin december.

Het ICC zal geen Amerikaanse, Britse, Australische en Duitse oorlogsmisdaden vervolgen, maar het zal, zonder de wettelijke mogelijkheid daartoe, proberen Poetin en geselecteerde Russische functionarissen te vervolgen. Dit is natuurlijk niets anders dan een oefening in futiliteit.

Geloven Anna Baerbock en Ursula von der Leyen werkelijk dat Vladimir Poetin, generaal Sergej Surovikin, kolonel-generaal Andrej Serdjoekov, generaal-majoor Jevgeni Nikiforov, luitenant-generaal Sergej Joedin en andere militaire officieren van de Russische legerleiding in het vliegtuig zullen stappen en naar Nederland zullen vliegen om te worden vervolgd?

VS, NAVO: Lange staat van dienst op het gebied van oorlogsmisdaden

Het gebruik van witte fosfor en verarmd uranium door de NAVO en de VS in de Iraakse steden Fallujah, Basra, Samara, Bagdad en Mosul wordt door het ICC blijkbaar niet beschouwd als een oorlogsmisdaad. Habib Siddiqui schrijft,

  Leider VS huurlingenorganisatie Mozart: Oekraïense soldaten "doden krijgsgevangenen die zich overgaven" – Oekraïne is een "corrupte, opgefokte samenleving"

Het gebruik van brandbommen brengt de VS in overtreding van het Verdrag inzake bepaalde chemische wapens (CCW) van 1980 en is een schending van het Protocol van Genève tegen het gebruik van witte fosfor, “aangezien het gebruik ervan willekeurige en extreme verwondingen veroorzaakt, vooral wanneer het wordt ingezet in stedelijk gebied.”

De VS en de NAVO negeerden het Protocol van 1980 inzake brandwapens en het Verdrag inzake chemische wapens toen zij witte fosfor gebruikten bij de aanval op Fallujah, Irak. Brig.Gen. Hugh McAslan uit Nieuw-Zeeland gaf toe fosformunitie te hebben gebruikt tegen Irakezen in Mosul.

Al meer dan een eeuw ontloopt de Amerikaanse regering de verantwoordelijkheid voor een groot aantal oorlogsmisdaden.

De genocide op “Indianen” in Amerika door de Amerikaanse regering in de jaren 1800 was een daad van uitroeiing om het Westen open te stellen voor onbelemmerde exploitatie. “De enige goede indiaan is een dode indiaan,” verklaarde kolonel James W. Forsyth tijdens het bloedbad van Wounded Knee.

Tijdens de Amerikaanse invasie van de Filipijnen in 1899 gaf generaal Jacob H. Smith het bevel om “iedereen boven de tien jaar te doden.” Amerikaanse geschiedenisboeken onderschatten drastisch het aantal Filipijnen dat tijdens de invasie, bezetting en daaropvolgende koloniale overheersing werd gedood. Het werkelijke aantal doden bedroeg meer dan 3 miljoen.

No Gun Ri, Korea, 1950. De USG 7th Calvary slachtte Koreaanse vluchtelingen af die aan de oorlog probeerden te ontsnappen. De vluchtelingen,

werden beschoten met machinegeweren, massaal geëxecuteerd en beschoten door vliegtuigen. Kinderen, ouderen en gehandicapten werden allemaal door de Amerikanen gedood. Overlevenden werden gedwongen zich onder lijken te verstoppen. Er wordt gedacht dat alleen al in No Gun Ri meer dan 400 vluchtelingen omkwamen… Toen de dekmantel van het leger uiteindelijk in 1999 werd onthuld door Associated Press, weigerde het Pentagon enige verantwoordelijkheid te nemen.

De USG bezetting van Haïti. “Naast executies en geweld tegen ongewapende strijders zouden het Amerikaanse leger en zijn Haïtiaanse hulptroepen (de gendarmerie) op grote schaal moorden en gewelddaden tegen de burgerbevolking hebben gepleegd… Deze omvatten standrechtelijke executies, verkrachtingen, het in brand steken van huizen nadat de bewoners erin waren verzameld, lynchpartijen en het levend verbranden van burgers.”

In 1945 werden 2 miljoen Duitse Wehrmacht krijgsgevangenen vastgehouden in 19 kampen, bekend als Rheinwiesenlager (Rijnweidekampen). De kampen waren in strijd met de Conventies van Genève. “Gevangenen sliepen meestal zonder onderdak, blootgesteld aan de elementen. Het rantsoen bedroeg doorgaans tussen 1000 en 1550 calorieën per dag. Er was vaak weinig of geen toegang tot schoon drinkwater. Duizenden stierven,” schrijft Colin Fraser voor War History Online.

Eisenhower besloot de verdragen te omzeilen door de gevangen genomen Duitsers niet als krijgsgevangenen te classificeren, maar als “ontwapende vijandelijke troepen.” Het Rode Kruis mocht de kampen niet bezoeken.

Henry Kissinger, grotesk gekarakteriseerd als “elder staatsman”, zat de geheime tapijtbombardementen op Cambodja voor (600.000 burgers gedood). Dit destabiliseerde de regering-Lon Nol en maakte plaats voor de massale wreedheden van Pol Pot en de Rode Khmer. De campagne van willekeurig geweld tijdens de Vietnamoorlog resulteerde ook in de moord op 350.000 burgers in buurland Laos.

Heeft China ooit een ambassade van de VS als doelwit gekozen? Voor zover ik weet niet. De regering van de VS heeft echter, in haar gewelddadige poging om Joegoslavië op te breken (wat resulteerde in de staten Servië, Kosovo, Macedonië en Montenegro), de Chinese ambassade in Belgrado gebombardeerd, waarbij drie journalisten werden gedood en 20 personeelsleden werden verwond. Het gebruikte zijn beruchte JDAM’s om deze oorlogsmisdaad te volbrengen.

  Oekraïne bombardeert bushaltes met door drone's afgeworpen granaten

“De NAVO beweerde dat zij handelde op basis van informatie dat de ambassade eigenlijk het hoofdkwartier was van het Joegoslavische federale directoraat voor leveringen en aankopen,” berichtte National Interest in 2017.

Dit is een regelrechte leugen. Herinner u de minister van Buitenlandse Zaken van Clinton, William Cohen, die verklaarde dat de NAVO en de Amerikaanse regering “de meest nauwkeurige toepassing van luchtmacht in de geschiedenis” hadden gebruikt. De NAVO zei dat de doelen “zorgvuldig geselecteerd” waren, dus we hoeven er niet aan te twijfelen dat de Chinese ambassade doelbewust werd aangevallen.

Het bovenstaande is een kleine greep uit de duidelijke oorlogsmisdaden en schendingen van het internationaal en humanitair recht door de regering van de VS en haar NAVO-aanvalshond. De misdaden worden grotendeels genegeerd en nooit aangehaald wanneer de propagandamedia “objectief” de niet-geverifieerde oorlogsmisdaden van Rusland in Oekraïne bespreken.

Natuurlijk is het voorspelbaar dat de dubbele standaard van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Anna Baerbock en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen op niets uitloopt.

In antwoord op de roep om een oorlogstribunaal in de EU kan Rusland zelf een oorlogstribunaal houden en de walgelijke misdaden van Oekraïense ultranationalisten en neonazi’s onder de aandacht brengen, die zich schuldig maken aan marteling, moord en poging tot etnische zuivering van iedereen die Russisch durft te spreken, Russische culturele evenementen viert, bezwaar maakt tegen de oorlog, een oppositiepartij opricht of de Russisch-orthodoxe kerk bezoekt.

De Russen hebben een Internationaal Publiek Tribunaal voor Oekraïne opgericht, dat in april van start is gegaan. Het doel van het Tribunaal is “het verzamelen van gegevens en het bewijzen van oorlogsmisdaden door het Kiev-regime, discriminatie van de eigen burgers, vervolging op taalkundige, nationale en ideologische gronden,” aldus een rapport van het Center for Information Resilience.

Om het doel van deze organisatie te begrijpen, moet u bedenken dat zij “samenwerkt” met het Institute for War & Peace, en dat dit instituut op zijn beurt samenwerkt met de National Endowment for Democracy (NED, die doet wat de CIA vroeger deed), het Rockefeller Brothers Fund en de Open Society Foundations van George Soros. Deze worden omschreven als “strategische partners” en sponsors van “soft power”, die achter de schermen werken aan regimeverandering.

De propagandamedia zullen de misdaden van de Amerikaanse overheid en de NAVO blijven verzwijgen, terwijl ze wijzen op Russische oorlogsmisdaden die weinig bewijskracht hebben.

Zoals ik in een vorig bericht al zei, begaan alle strijdende partijen oorlogsmisdaden, hetzij opzettelijk, hetzij “collateraal”. De oorlogsmisdaden van de Amerikaanse regering, die meer dan een eeuw teruggaan, werpen echter een grote schaduw over het vingerwijzen van de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Anna Baerbock en de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen.

Helaas zal die schaduw onzichtbaar blijven voor degenen die geïndoctrineerd zijn door revisionistische geschiedenis en het opzettelijk weglaten van de duidelijke misdaden van de VS-regering en haar NAVO-aanvalshond.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

De oorlogsverklaring van Rutte trends op TwitterVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOekraïne Situatierapport – Media Ignorantie, Contra-Artillerie Oorlog, Drie Verloren Legers
Volgend artikelTanks for Nothing: De NAVO blijft zichzelf demilitariseren in Oekraïne
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

41 REACTIES

 1. BIERBROCK, een over het paard getilde nietsnut die in de “airbubbel”leeft buiten de realiteit om. Duidelijk een kind en opvolgster van het “ICH HABE ES NIICHT GEWUSST GENERATIE”!

 2. Één van satanische randdebielen die voorland van elke meeloper van deelname aan deze globalistische prut.
  Wat gebruiken deze lui,
  (of bijwerkingen) dat je als een domme mongool rond tettert.
  Van der leyen, heeft ook zo’n idiote uitstraling, acteert als een 5 jarige.

 3. Psychopaten, sociopaten, narcisten, criminelen, leugenaars… ze geven ALTIJD hun slachtoffers de schuld van hun eigen gedrag en misdrijven. Via de media en het onderwijs hebben de psychopaten nagenoeg de hele westerse mensheid in sociopaten verandert, waardoor dit narcistische en gevoelloze gedrag overal is. Alleen een reusachtig trauma kan ons wakker laten schrikken en dat trauma is onderweg. Ik ben benieuwd hoe lang we nog hebben voordat er overal in het westen paddestoelen of precisie aanvallen worden uitgevoerd. Komend jaar worden de USA, UK, EU, NAVO en de UN ontmanteld en ontmaskerd voor wat ze echt zijn. Net zo lang tot de mensheid in het narratief komt dat alle 1% elites, alle demonen en slaven in de politiek, media, bedrijfsleven, onderwijs, zorg, rechtstaat, politie… iedereen die heeft meegewerkt en blijft meewerken aan deze oorlog tegen de mensheid, moet worden opgeruimd.

  • Naam:* januari 18, 2023 at 10:52
   Kan zijn dat het geen paddestoelen worden, maar een enorme mens-veroorzaakte natuurramp, bijvoorbeeld dmv het gelazer aan de ionosfeer met EMF bombardementen voor manipulaties aan het weer. (Zie HAARP). Dit moet op een gegeven moment hartstikke fout gaan. Gaten en scheuren dmv EMF in de beschermende plasmalagen kunnen een enorme ramp veroorzaken, en toegewezen worden aan de ‘vijand’ of zelfs aan de ‘space aliens’. Wie kan het voorspellen…

 4. Tribunaal voor de EU en zijn nazi’s Rutte en co dit zijn de grootste landverraders ooit en oorlog hitsers met de US UK en de trekpoppen van WEF.

   • zou best wel eens kunnen kloppen dat hij wist dat er iets zou gebeuren!! Ga maar na:
    Hoe wist rutten begin 2020 op tv te vertellen dat er een nieuw virus aankwan en dat we allemaal wel eens ziek en dood konden gaan, afgezien van die onzin vertelde hij ook :
    we gaan niet meer terug naar normaal. Mijn vraag Hoe kon hij dat toen al weten?????

 5. Foreverfree,
  Mogelijk, of een bijwerking van iets
  (on) bewust.
  De abnormaliteit aan inhoud wat er rondloopt met een functie kan ik niet plaatsen.
  bijwerkingen adrenochroom / iets anders? Onbekend wat ze uitspoken.

  • De mens hoort elkaar te dienen, niet één persoon of één groepje personen. Niemand hoort macht te hebben over anderen. Als ieder individu iedereen die op zijn/haar pad komt dient/helpt, dan wordt iedereen bedient/geholpen. Liefde is het enige doel op aarde. Stop om de macht aan centrale poppetjes te geven. De mensheid hoort elkaar te dienen, dan is er geen centrale macht nodig. Voor het ego is dit een niet te bevatten wereld, daarom zal het ego tenonder gaan tijdens het ontstaan van deze nieuwe wereld. Liefde en energie zijn onze natuurlijke valuta. Dienstbaarheid is onze taal, liefde is wat we zijn. Stop om de macht aan 1 persoon/groep te geven. Als iedereen elkaar dient, wordt iedereen bedient.

   • @Naam:* Jij weet precies uit te drukken hoe ik me handhaaf in het leven.
    Ik heb het goed,maar zie ik iemand hulpbehoevend,dan HELP ik.(rijke stinkers loop ik met grote boog omheen)
    Onbaatzuchtig zijn is een groot goed.Ik heb de bijbel helemaal gelezen.Maar toen ik wat ouder werd en begon Na te denken over wat er stond:Gij zult geen symbolen en nog wat aanbidden dacht ik:Daar gaan de katholieken met hun mooie kerken en jezuskruisje in huis.AHA!
    Weet niet of jij het was maar GOD zit in ieder van ons.
    Op zijn Engels:Everybody has(had) a DIVINE SPIRIT!
    Onbaatzuchtig zijn is iets wat maar weinig amerikanen kennen….You owe me a favour (tit for tat)
    Ik wens een ieder hier op FN veel voorspoed en wijsheid op hun levenspad.

    • Zaxxon72! januari 18, 2023 at 16:34
     Hey Zaxxon, het is fijn om over je instelling te lezen. Maar ik vind het wel een beetje rot dat je de Amerikanen over éen kam scheert, want ze zijn niet zo. Echt niet tit for tat, en ze zijn erg omarmend. Ook hebben we een credo waar iedereen zich stilletjes aan houdt: if you have nothing nice to say, say nothing! En zo gaan mensen met elkaar om, ze roddelen niet en gooien geen olie op het vuur, en ze steken hun snuffer niet overal in. De Amerikanen zijn altijd gedwongen geweest zelfvoorzienend te zijn, omdat het geen Nlse vertroetel maatschappij is, maar mensen zorgen wel voor elkaar waar nodig. Ik heb het dus niet over die valse regering, die knauwstem en leugenaar media, of de uitschieters zoals in steden zoals in NYC waar het meer ieder voor zich is, maar ook niet boers zoals in NL. Amerika als een onderdeel van het wereldlandschap is een klote land, een waardeloos zielloos eiland van verderf, maar vergeet niet door wie het geregeerd wordt! De mensen, echter, zijn op zijn best wat naïef en niet werelds, goed van vertrouwen, best wel eensgezind en tolerant, en bekommeren zich om een ander en geloven in ‘goed doen.’ Als mooi voorbeeld, een kennis in de omgeving (een schilder) was een arm verloren door een motor ongeluk, en binnen een week was er 30,000 dollar ingezameld door de omgeving voor zijn onkosten. Meutes mensen waren gekomen in de stromende regen voor een inzamelingsfeest bij de brandweer voor die man en zijn gezin. En zo heb ik nog wel meer voorbeelden, hard zijn ze niet, en zo meedogenloos egoistisch als vele NLrs zeker niet. Dit is uiteraard mijn opinie, obv mijn persoonlijke ervaringen van meer dan 30 jaar, maar ik kan er helemaal naast zitten. Groetjes, Immortal forever.

  • allebei een ramp: mannen bakken er niets meer van een enkeling daar gelaten maar vrouwen zijn niet beter. Kijk maar eens Ardern (nieuw-zeeland) Merkel (is nu gelukkig opgehoepeld) Pelosi, Kameel Harris!!

 6. EEN SMERIGE ROMMELIG… gedoe de Café-praat van de Westerse cultuur is gewoon stuidend.. moordenaars en verkrachters… delen hun fantasie aan de smerige toog van het invallende Navo Cafetaria…je verdient jezelf en dat zit er aan te komen Turkye en Servië zijn de volgende discussie punten…maak plaats voor de volgende 10 jaar van….Café-Ruzies onder elkaar….HURAAA VOOR PUTIN’S RUSLAND…♥️🇷🇺♥️❗❗❗

  • Raphaël Vangestel: Driewerf hoera! Poetin weet hoe njet moet zeggen tegen die westerse mentale vuilnisbakken. Dank zij dat schorem loopt het westerse volk risico om een Tsar bomba op zijn kop te krijgen… al is hij welverdiend.

 7. Eindelijk een tribunaal in Den Haag.
  Kan het kabinet op geroepen worden, EN VERKLAREN waar zij de KINDEREN VAN DE OUDERS VAN DE KINDER TOESLAGEN AFFAIRE, hebben afgeleverd.
  Over oorlogsmisdaden gesproken, in Nederland heerst allang een BURGEROORLOG, met heelveel oorlogsmisdaden, kinderen die zomaar worden afgepakt.
  Boeren waarvan hun land wordt afgepakt, geen stikstof genoeg voor sociale woningbouwprojecten.
  Maar stikstof genoeg voor huizen in Wassenaar en Blaricum, of dure Appartementen in Den Haag met een Penthouse er boven op voor Rutte.
  Haal eerst de BALK uit je eigen oog, voor dat je de splinter bij de ander zoekt.
  BURGEROORLOG DAT IS PAS “ONZE OORLOG” Rutte !!

 8. Genocide is tactische oorlogsvoering.
  De kindermoord van Bethlehem volgens Matheus.
  Koning Herodes liet alle jongetjes van twee jaar oud en jonger om het leven te brengen.
  Waar is het oorlogstribunaal hier?

 9. Eerst maar alle regeringsleiders van de EU voor het tribunaal voor het opzettelijk vergiftigen van het eigen volk via de covid prikken en chemtrails dan de presidenten van de US voor het tribunaal ivm het vermoorden van miljoenen burgers over de hele wereld. Is de hypocratie naar Rusland toe van de Duitsers en Fransen zeker verdwenen.

 10. Wat is er toch mis met die domme trutten… Zodra ze ‘aan de macht’ komen, komt het innerlijke serpent naar voren. Ze worden ingefluisterd door mannen, ongetwijfeld, maar ze doen zelf zo ontzettend hun best voor Pappie om zich te laten gelden, het is gewoon ziekelijk. Of het iets met het ‘verschil in denken’ tussen mannen en vrouwen te maken heeft, is niet duidelijk, maar wat wel heel duidelijk is dat ze nog stommer dan kerels te werk gaan. Werkelijk om woedend over te worden, dit totaal kip-zonder-kop gedrag van die ongelooflijke stupide mokkels die nergens anders goed voor zijn dan op de trompet te blazen van de kerels waar ze door aangesteld worden. Pas goed op voor dit soort ziekelijke vrouwspersonen – ze zijn niet wat je denkt dat ze zijn, en ze worden als smokescreens aangesteld door het mannenbolwerk om de bevolking te verleiden met de ‘vrouwelijke aanpak’. Vrouwen worden door dit soort vrouwen nog verder omlaag getrapt en belachelijk bevonden. Let ook op dat het geen omgebouwde kereles zijn! De hele Age of Aquarius wordt in bagger gesausd door dit soort vrouwen en hun eigenaren. Du bist zum kotzen, Baerbock.

  • p.s. Ik ben zo woedend over die malloten. Dit soort vrouwen zijn doorgaans labiel, hysterisch, en met mogelijk bipolaire stoornissen of andere mentale stoornissen. Ze opereren vanuit een staat van zelfbescherming, of vanuit een labiele positie die door mannen gedirigeerd wordt. Kijk naar het irrationele gedrag van een Greta Thunberg, kijk naar het hysterische gedrag van een Ardern, kijk naar het onvoorspelbare en impulsieve gedrag van een Kaag, kijk naar de vreemde blik in de ogen van een Avril Haines, kijk naar een Moeke Ursula die aangestuurd wordt door kenau Merkel. Kijk naar een Hillary Clinton die achter haar ziek-perverse man stond. Al die labiele en geestelijk misbruikte vrouwtjes vernielen het voor intelligente vrouwen wiens gezonde krachten we kunnen gebruiken in de periode van ‘Verlichting’ die de nieuwe cyclus van de mensheid inluidt. Maar nee, het mannenbolwerk van de neocons ramt dit soort trieste figuren op het wereldtoneel voor de misleiding van allen het gejubel in koor door het gepeupel. En wie zorgt daarvoor? Juist, het labiele teefmannetje Billie en zijn sadistische manteef Melinda, het mentaal-gestoorde-duo-met-geld. Loop aub niet te juichen over een Meloni, en die andere ziekelijke wijven die door het mannenbolwerk worden gedirigeerd. Ze hebben niets, maar dan ook niets zinnigs te zeggen – zoals je zelf kan zien, dus steek je kop er niet voor in het zand. Schrijf het hier als ik het helemaal verkeerd heb, en vergeet niet dat ooit intelligente vrouwelijke leiders alijd in de bajes belandden. Die mannen in Rusland zijn volwassen, welbespraakt, nadenkend en analytisch, afgezien van dat ze er zeer verzorgd uitzien, wat je ook niet kan zeggen van die griezelwijven.

   • Emancipatie begon als iets goeds en toen werd het een wapen. Zo doet de vijand het met ALLES. Zelfde met de SDG’s en de Great Reset. In theorie zijn het prachtige plannen, maar de vijand maakt overal een wapen van. Westerse vrouwen zijn sinds WO2 over het paard getild en de emancipatie is totaal doorgeslagen naar pervers feminisme. Vrouwen zaten op een troon en ze konden hun mannen alles laten doen en maken wat ze maar wilden en toen is vrouwen wijsgemaakt dat ze slaven zijn die zich moeten ontdoen van mannen. Vrouwen zijn volledig in hun ego gestopt en zwaar opgepompt. Mannen zijn tegelijkertijd en als gevolg tot meisjes en mietjes gemaakt. Zo hebben ze ons tegen elkaar uitgespeeld om de gezinseenheid te vernietigen en onze samenwerking en saamhorigheid op te heffen.
    De stille massa is eigenlijk gewoon nog man en vrouw, maar overal waar leiding wordt gegeven zitten de geprogrammeerde vrouw-mannen en man-wijven. Het ego gaat kapot, de programmering is te complex geworden en de betovering staat op het punt om uit te werken, daarom de spuitjes, om ons ego in stand te houden en ons bewustzijn klein te houden. Maar het is niet tegen te houden. Onze hersenen zijn in een paar duizend jaar verdeeld in links en rechts die met elkaar strijden en vechten en concurreren ipv samenwerken. We staan op het punt om de komende jaren weer één te worden. Maak U niet druk om de over-geëmancipeerde vrouwen en de ontmannelijkte mannen… die ego’s gaan het hardst vallen. Onze vrijheid zit in onze macht… onze macht is elkaar dienen ipv 1 centraal poppetje of 1 centrale groep te dienen.

    Als wij allemaal van God (ons ZELF) houden en van iedereen houden zoals we van God (ons ZELF) houden, dan dient iedereen elkaar en wordt iedereen bedient. Deze waarheid is sterker dan 8 miljard leugens. Deze waarheid gaat de wereld binnenkort rond en iedereen zal dan heel snel begrijpen dat WIJ niet de politiek, maar elkaar horen te dienen. Samen zijn wij onverslaanbaar sterk. Samen krijgt iedereen wat hij/zij nodig heeft.

    • Super dat je deze aanvulling schrijft. Heel blij te lezen, en zoals altijd weer mooi geformuleerd. De emancipatie was uiteindelijk ook een machtsmiddel om de nucleaire familie te ontmantelen door vrouwen op te nemen in de arbeid. Vrouwen voelden zich ‘empowered’ maar het natuurlijke evenwicht in de man-vrouw-nakomelingen dynamiek was zwaar verstoord, wat precies de opzet was. In de VS, bijvoorbeeld, ontstonden de ‘latch-key’ kinderen, die geen ouders hadden als ze uit school kwamen. Vrouwen konden de stress niet meer aan van de combinatie werk-kinderen. Het is heel begrijpelijk dat vrouwen ook een uitdaging willen aangaan, en geld willen verdienen, maar ze kunnen niet eisen dat ze collega’s er alleen voor laten staan omdat kleine Pietje weer eens ziek is, of dat ze kleine Pietje uit school moeten halen, zoals ik herhaaldelijk meemaak. Ook die hele beweging van ’topvrouwen’ slaat kant noch wal met hun verwende eisen. Vrouwen moeten eens gaan nadenken over hun driften om kinderen te maken voor die ‘persoonlijke voltooiing en bewondering’ en hun ‘recht’ om een carriere er op na te houden. Hetzelfde geldt voor mannen als die ook meedoen aan de voortplanting. Ik moet nog vrouwen tegenkomen op het werk die werkelijk hun 36 of 40 uur besteden aan de uitvoering van het werk. Ik zeg niet dat we niet ‘menselijk’ mogen zijn, maar vrouwen komen erg verwend over, van twee walletjes vreten als ‘geëmancipeerde’ vrouw. Dit gezegd, ik hou me vast aan je woorden van goede moed en dat we onverslaanbaar sterk staan. Dank!!!

   • Raphaël Vangestel: Driewerf hoera! Poetin weet hoe njet moet zeggen tegen die westerse mentale vuilnisbakken. Dank zij dat schorem loopt het westerse volk risico om een Tsar bomba op zijn kop te krijgen… al is hij welverdiend.

 11. Anna Baerbock is een vrouw. Ik heb niets tegen vrouwen. Maar er is toch iets speciaals met de soort. We kennen verstandige vrouwelijke politiekers à la Golda Meir, Merkel, en ik wil er zelf Tatcher bijnemen. Maar kijk nu eens, die Baerbock, en de eerste minister van Finland, en de premier van Zweden, dito van Nieuw Zeeland…. Het lijkt wel een meidengroep die het janken op de Bühne heeft geruild voor de politiek. En dan die ongelofelijke onzin die ze uitkramen. Er is echt iets mis met de soort.

  • Ja precies. Aangestuurd door die club parasitaire mannen. Ze worden waarschijnlijk zelfs uitgezocht voor hun niveau van labiliteit. En ja, Golda Meir was een daadkrachtige, rustige vrouw met concrete uitspraken, zonder overbodige emoties. En zelfs Merkel, die een ras ENTJ is (zie de 17 personalities test, Myers-Briggs), helaas loog en bedroog ze… Heel spijtig dat ze zoveel aan bedrog deed, ook niet helemaal in orde. Maar deze trutten lopen maar te drammen als verwende grietjes zonder verstand. Bah. Ik vind het heel spijtig voor weldenkende vrouwen dat dit soort gedrochtjes hen representeren. Ik vind het ook erg jammer dat veel jonge meiden zich laten misleiden door die griezel van een Greta. Vrouwen krijgen een slechte naam door dit onstabiele, linkse gespuis waar je niet op kan bouwen.

 12. In de jaren tachtig hoorde ik de term eco-fascisme voor het eerst. Zogenaamd zijn ze voor het milieu, maar die lui zijn echt hersen- en vooral gewetenloos.

 13. Het ICC is sowieso een stom lachertje, politiek aangestuurd.

  Maar ook Rutte zei in USA gister dat Rusland vervolgd door ICC zou moeten worden.
  Maar allez: hij is een gekke poot.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in