De wereld wordt nu bestuurd door een bende samenzweerders – miljardairs die een potent mengsel van farmaceutische bedrijven, linkse extremisten, groenen en klimaatveranderingscultisten gebruiken om de wereld in een economische chaos te duwen.

Zodra zij de wereldeconomie vernietigd hebben, de energie- en voedselprijzen hebben opgedreven, massale armoede hebben gecreëerd en een paar honderd miljoen mensen hebben vermoord, zullen zij aanbieden ons allemaal te redden met een wereldregering en een wereld die door digitale paspoorten wordt gecontroleerd, schrijft Dr. Coleman.

De miljardairs en de Bilderberger leden zijn duidelijk psychopaten.

Maar hoe zit het met de politieke leiders over de hele wereld – Biden, Johnson, Macron, Trudeau, Poetin, Morrison, die ellendige vrouw in Nieuw-Zeeland en de rest van hen. Zijn dat ook allemaal psychopaten?

Wel, kijk naar de bewijzen.

Psychopaten zijn uitzonderlijk egoïstisch, constante leugenaars, manipulatief, hardvochtig, grootsprakerig en parasitisch.

Psychopaten treiteren, zij zijn nooit bezorgd, en zij kunnen oppervlakkig sympathiek zijn. (Zo zijn ze verkozen). Zij lijken sterk, kalm en zelfverzekerd, maar het ontbreekt hen aan persoonlijk inzicht. Zij tonen nooit berouw.

Psychopaten zijn meedogenloos, manipulatief en permanent oneerlijk. Zij zijn charmant, maar zij zijn meedogenloos in hun omgang met anderen; zij doen dingen die normale mensen als verschrikkelijk zouden beschouwen. Maar zij voelen zich nooit schuldig.

Door de geschiedenis heen hebben psychopaten altijd een voordeel gehad als het erom ging hoge ambten te zoeken. De huidige politieke partijsystemen, met hun nadruk op oppervlakkige sympathie, en een eindeloos vermogen tot liegen en bedriegen, maken het voor psychopaten gemakkelijker om de top te bereiken.

Over de hele wereld eindigt een opmerkelijk groot deel van de presidenten en premiers in de gevangenis. Dat wijst er zeker op dat zij criminele neigingen hebben. Ik denk dat zij ook duidelijke psychopathische neigingen vertonen.

In de loop van de geschiedenis is het bezit van psychopathische trekken een nuttig paspoort gebleken voor hoge ambten. Mannen en vrouwen die niet gehinderd worden door morele scrupules, die bereid zijn te liegen of te bedriegen, en die beloften doen waarvan zij weten dat zij die niet kunnen nakomen, hebben een enorm voordeel ten opzichte van degenen die door begrippen van fair play worden tegengehouden. Leiders die psychopaten zijn, hebben enorme voordelen boven meer democratisch gezinde leiders. Het bezit van psychopathische trekken is in feite voordelig voor een politiek leider. Zij geven hem of haar meer vrijheidsgradaties in zijn controle en manipulatie van degenen onder hem en vooral in zijn omgang met potentiële vijanden.

Naarmate zij ouder worden, worden psychopaten een grotere bedreiging dan ooit. Zij worden beter in liegen en beter in het overtuigen van mensen dat hun bedoelingen goed zijn.

  WEF wil elk aspect van het openbare leven controleren

Voor de psychopaat zijn vriendelijkheid, menselijkheid en sentimentaliteit allemaal tekenen van zwakte, die uitgebuit kunnen worden. Psychopaten hebben geen geweten, zoals de rest van ons, en zij hebben dus nooit last van de weerhoudende invloed van schuldgevoelens.

Dus, is de leider van uw land een psychopaat?

Ik ga twaalf eigenschappen beschrijven waarmee u kunt uitmaken of uw leider een psychopaat is. Noteer gewoon een JA voor elke keer dat u de trekken van uw leider meent te herkennen. Aan het eind van de vragenlijst telt u gewoon het aantal keren op dat u JA hebt geantwoord.

1. Psychopaten zijn uitzonderlijk egoïstisch en egocentrisch; zij bekommeren zich niet om de gevoelens van andere mensen. Zij denken er geen twee keer over na om andere mensen te bedriegen als dat in hun voordeel is.

2. Psychopaten liegen voortdurend (en zijn daar buitengewoon goed in).Politici vertellen grote, opzettelijke, vastberaden, zelfzuchtige leugens. Zij weten dat, als zij maar blijven liegen, zij er meestal in zullen slagen de meeste mensen voor de gek te houden. Vooral als zij dat doen met een glimlach en een paar ontwapenende woorden. Een psychopaat zal zo lang blijven liegen, met zo’n hardnekkigheid en met zulke protesten van eerlijkheid en onschuld, dat zijn toehoorders aan hun eigen interpretatie van de waarheid zullen gaan twijfelen.

“Het zou nooit in de hoofden van doorsnee mensen opkomen om kolossale onwaarheden te verzinnen,” schreef Adolf Hitler. “En zij zouden niet geloven dat anderen de schaamteloosheid konden hebben om de waarheid zo schandelijk te verdraaien.

De psychopaat weet dat als hij of zij maar vaak genoeg liegt, en met genoeg volharding en vastberadenheid, dat de leugen dan uiteindelijk de waarheid zal worden.

3. Psychopaten zijn manipulatief en bedreven in het overhalen van andere mensen om dingen voor hen te doen. Psychopaten krijgen een geweldige kick van het manipuleren van mensen – of het nu vrienden, collega’s of familieleden zijn. Zij beginnen met mensen te manipuleren door middel van charme en overreding, maar als die methoden falen dan gaan zij manipuleren door middel van angst.

4. De psychopaat houdt altijd alleen maar van zichzelf. De psychopaat weet dat het mogelijk is te krijgen wat hij of zij wil door zich voor te doen als een goede en trouwe geliefde of vriend. En dus zal hij of zij er alles aan doen om dat imago op te bouwen. Maar de voornaamste loyaliteit van de psychopaat zal aan hem of haarzelf zijn. Hij vindt zichzelf werkelijk superieur aan iedereen in zijn omgeving. In hun gedachten zijn zij de enige persoon die er werkelijk toe doet.

  De opkomst van de VALSE valse vlag

5. Psychopaten zijn gevoelloos en onverschillig tegenover lijden. Psychopaten voelen of tonen geen empathie of oprecht medeleven wanneer anderen in hun omgeving lijden, hoewel zij wel vals medeleven zullen tonen wanneer die gepast lijken.

6. Psychopaten intimideren en zijn grof en zien geen reden waarom zij dat niet zouden zijn, vooral omdat zij uit ervaring weten dat intimidatie een zeer effectieve manier is om hun zin te krijgen.

7. Psychopaten zijn charmant omdat zij geleerd hebben aandachtig te zijn en belangstelling voor anderen te veinzen; maar hun belangstelling is zuiver oppervlakkig. Hun ogen worden snel glazig als een ander over zichzelf praat, en zij veranderen zo snel als zij kunnen van onderwerp.

8. Psychopaten zijn niet in staat liefde te ervaren of echt medeleven te tonen, en kunnen van de ene relatie in de andere overgaan. Zij zullen liefdesverklaringen afleggen als zij denken daar baat bij te hebben, en zij zullen wat echte tranen lijken te zijn, huilen als de gelegenheid daarom vraagt. Hoe ouder en ervarener een psychopaat wordt, hoe beter hij in staat zal zijn emotionele reacties te faken. Psychopaten verwaarlozen hun gezin, omdat hun enige echte zorg zichzelf is. Psychopaten zijn voortdurend op zoek naar opwinding en kunnen daarom een eindeloze reeks relaties aangaan. Zij doen dit niet omdat zij op zoek zijn naar liefde of romantiek, of zelfs naar lichamelijke opwinding, maar omdat zij genieten van de kick van de jacht en de kick van het bedriegen van hun partners zonder ontdekt te worden.

9. Psychopaten nemen nooit verantwoordelijkheid; zij geven altijd anderen de schuld als er iets fout gaat. Als zij een fout maken zullen zij altijd met een vinger naar iemand anders wijzen – en die de schuld geven. Psychopaten tonen nooit wroeging of schuldgevoel en geven nooit om de gevoelens van anderen; zij voelen zich nooit slecht als zij slechte dingen doen en zij schamen zich nooit. Hun eerste zorg is dat zij niet betrapt worden en gedwongen worden de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor wat zij gedaan hebben.

10. Psychopaten doen vaak beloften waarvan zij weten dat zij ze niet kunnen nakomen, en zij zijn niet van plan ze na te komen. Zij doen de beloften omdat ze handig en nuttig zijn en hen in staat stellen te krijgen wat zij willen, wanneer zij het willen. Verplichtingen en verbintenissen betekenen niets voor psychopaten, en zij voelen geen behoefte om beloften of principes na te komen, tenzij zij daar zelf duidelijk baat bij hebben. Zij zullen onbewogen blijven als zij weten dat hun daden anderen leed en ongeluk bezorgen.

  Dr. Coleman: Waarom regeringsleiders als oorlogsmisdadigers behandeld moeten worden

11. Psychopaten zijn goed in zelfpromotie. Zij hebben een enorm zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid en komen soms buitengewoon “opdringerig” over. Psychopaten kunnen anderen kalm, koel (en zonder enige scrupules) manipuleren en zij doen dat vaak om hun eigen carrière te bevorderen. Omdat zij nooit schuld of schaamte voelen, kunnen psychopaten vaak tot aan de top in hun gekozen vakgebied stijgen.

12. Psychopaten zijn vaak zeer ambitieus. En zij stijgen naar de top omdat zij veel doeltreffender met problemen, tegenslagen en teleurstellingen kunnen omgaan dan gewone mensen. Psychopaten negeren of veronachtzamen het soort echte zorgen die gewone mensen kapot maken.

Het is de mentale kracht van psychopaten die hen helpt om de top te bereiken, en het is die kracht, die onwrikbare, onverschillige, vastberadenheid om hun eigen ambities te verwezenlijken, wat het ook moge kosten, die zo’n gevaar vormt voor de rest van ons en voor de samenleving in haar geheel. En psychopaten verontschuldigen zich nooit. Wanneer gewone mensen ernstige fouten maken, verontschuldigen zij zich, proberen de dingen recht te zetten en voelen zich, waarschijnlijk, vol schuldgevoelens.

Gevoelige, zorgzame mensen doen hun uiterste best om het goed te maken. Maar wanneer psychopaten fouten maken, liegen zij en liegen zij en liegen zij nog eens. En zij doen dat overtuigend en zonder blikken of blozen. Het komt nooit in hen op zich te verontschuldigen. Zij doen geen enkele moeite om het goed te maken. En, tenzij het volkomen onvermijdelijk is, nemen zij geen ontslag. Hun ambitie is het enige dat telt.

Hoe meer van deze eigenschappen u herkende, hoe waarschijnlijker het is dat uw leider een psychopaat is. Hebt u er acht of meer genoteerd, dan is hij zeker psychopathisch.

U kunt deze vragen ook op andere bekende figuren uitproberen. Tony Blair, Klaus Schwab, Prins Charles, de Gezette Harry en die kerel met de grommende hond die aan het eind van uw straat woont.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Dr. Coleman – “We mogen hun verraad nooit vergeten – of vergeven”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelRusland uitgesloten van de Grote Reset: Klaus Schwab bevriest betrekkingen met Poetin
Volgend artikelDr. Vernon Coleman: “Het is tijd om de schuldige dokters te arresteren die de covid-19 vaccins gaven”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

  1. Rutte past precies in het plaatje. De psychopaat ten top. Hij beschouwt schwab als “zijn voorbeeld”.
    Daarom blijft hij zitten in de regering. We worden al jaren gekweld door de rutteclan.

  2. NL lijdt niet onder een, maar diverse psychopaten binnen en buiten een frauduleus ‘gekozen’ kabinet.
    Helaas werd onze moeder ook slachtoffer van enkele psychopaten, binnen en buiten de familie. Twee van hen waren arts, binnen en buiten de familie.
    Dat leidde tot haar onnatuurlijke dood.

  3. En wie zit achter , onze zogenaamde regering lijders , de families ,die veel bezitten , Give me a good gun , i will scare them

  4. Neem mij niet kwalijk Mr Coleman , have read you whit great interest , think you are a very nice brave person , i thank you from my heart , but the faces shown in the beginniing are not the real KILLERS , Rockefellers , Morgan Goldman -sachs , even beyond them , how sick they must be , to not see , it is themselves who created also , everything what is wrong , the police man who came to my house to take my self grown weed , ( you can buy it in shops ) said to me , we have to come and rob you from little you have , otherwise I LOSE MY JOB , ITS THE KINGS clothes , it does not impress me , By the way thanks Mr Coleman

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in