De Covid-19 prikken worden opzettelijk op een onprofessionele manier gepromoot en toegediend. Wanneer een nieuw geneesmiddel wordt geïntroduceerd, zijn er altijd regels over hoe het moet worden voorgeschreven, schrijft Dr. Vernon Coleman.

Sommige geneesmiddelen moeten met voedsel worden ingenomen, andere op een lege maag. Sommige medicijnen moeten ’s ochtends worden ingenomen, andere ’s nachts. Sommige geneesmiddelen zijn alleen geschikt voor volwassenen, andere kunnen beter niet worden ingenomen door ouderen of zwangere vrouwen.

De regels over wanneer geneesmiddelen moeten worden ingenomen, worden traditioneel opgesteld nadat de verschillende proeven zijn uitgevoerd. Soms veranderen de regels als artsen zien hoe een geneesmiddel effect heeft op verschillende groepen mensen.

Zo bleek pas na de verschrikkelijke ervaringen met zwangere vrouwen dat thalidomide misschien veilig is voor sommige patiënten, maar ongeschikt voor vrouwen die een baby verwachten.

Van artsen wordt (of liever gezegd, werd) verwacht dat zij op zoek gaan naar nauwkeurige, onafhankelijk verkregen informatie door middel van zorgvuldig onderzoek. De regels voor het voorschrijven van nieuwe producten worden gewoonlijk opgesteld aan de hand van langetermijnproeven, zorgvuldige observatie en klinische ervaring, en een arts die de voorschrijfregels negeert, kan in grote problemen komen. Hij kan zijn vergunning om zijn beroep uit te oefenen verliezen en hij kan worden aangeklaagd.

Ik bestudeer en schrijf al sinds de jaren 1970 over receptgeneesmiddelen en totdat ik in het voorjaar van 2020 venijnig werd aangevallen, werd ik algemeen beschouwd als ’s werelds toonaangevende autoriteit op het gebied van bijwerkingen van geneesmiddelen en iatrogenese (red. ziek worden door medisch ingrijpen; de negatieve invloed van de gezondheidszorg op de gezondheid). Mijn vele boeken over deze onderwerpen zijn al tientallen jaren wereldwijde bestsellers en ik heb meer dan 5.000 artikelen geschreven voor medische tijdschriften en toonaangevende tijdschriften en kranten. Ik heb nooit een uitzondering op deze eenvoudige regels gekend – tot nu toe. Tegenwoordig is het gezond verstand omgedraaid en zijn het de artsen die slechte medische praktijken in twijfel trekken die in de media worden aangevallen en die hun vergunning om hun beroep uit te oefenen verliezen.

Het experimentele zogenaamde covid-19 vaccin wordt heel anders behandeld dan alle andere voorgeschreven geneesmiddelen. Ik denk dat het nu het meest dodelijke medische product in de geschiedenis is. En dat betekent dat het ook het meest dodelijke door de mens gemaakte product is. Als de covid-19 prik een auto of een vliegtuig zou zijn, zou het allang uit de handel zijn genomen en zouden de fabrikanten in afwachting zijn van een proces en grote hoeveelheden touw kopen.

Artsen (en anderen die tegenwoordig geneesmiddelen voorschrijven) baseren zich op informatie die even onafhankelijk is als het nieuws op de BBC – dat wil zeggen absoluut niet onafhankelijk. (De BBC weigert critici van vaccins in haar programma’s toe te laten en geeft daarom een eenzijdig beeld – zoals dat door de farmaceutische bedrijven wordt voorgestaan. De BBC heeft natuurlijk financiële banden met Bill Gates, de onvolprezen vaccinfanaat).

Iedereen in de gezondheidszorg weet dat farmaceutische bedrijven liegen als dieven. Ze bedriegen, ze misleiden en ze plegen grote fraudes. Enkele van de grootste fraudes ter wereld werden gepleegd door farmaceutische bedrijven – zoals ik al vaak heb aangetoond. Werknemers van farmaceutische bedrijven laten de illegale drugskartels er fatsoenlijk en eerlijk uitzien. En toch promoten en geven artsen vandaag een nieuw farmaceutisch product op basis van wat hen verteld is door de farmaceutische bedrijven.

Canadese arts neemt ontslag wegens gedwongen vaccinaties, zegt dat 80% van de spoedeisende hulp patiënten met mysterieuze problemen beide prikken hadden gehad

Dit zijn slechts enkele van de manieren waarop de covid-19 prik ongekend speciale en zeer gevaarlijke behandeling krijgt.

Ten eerste is het gebruikelijk dat geneesmiddelen in het begin met voorzichtigheid worden voorgeschreven. Geneesmiddelen kunnen worden uitgeprobeerd op specifieke groepen mensen. Proeven duren meestal enkele jaren voordat geneesmiddelen algemeen beschikbaar worden gesteld. De covid-19 experimentele injecties worden echter aan miljarden mensen verstrekt terwijl de proef wordt voortgezet. Eigenlijk zou in het verleden geen enkel receptgeneesmiddel op de markt zijn toegelaten met de ontstellende vroege testresultaten van de covid-19 injecties. De gloednieuwe versie van de covid-prik die in de VS is ingevoerd, is nog helemaal niet getest op mensen. Gezondheidsdeskundigen hebben laattijdig gewaarschuwd dat de Amerikaanse beslissing om nieuwe covid-19 boosterprikken te introduceren zonder klinische tests op mensen “het vertrouwen van het publiek dreigt te schaden en de aarzeling over vaccins doet toenemen.” Helaas lijkt het erop dat artsen niets meer geven om bewijs of veiligheid.

Ten tweede is er altijd debat en discussie over een nieuw geneesmiddel. Van artsen worden oordelen, observaties en gedachten verwacht. De medische tijdschriften publiceren papers, brieven en casuïstiek. Vandaag is er geen discussie over de covid-19 injecties. Artsen die kritische opmerkingen maken, verliezen hun vergunning en worden verguisd. De media, die gewoonlijk snel problemen met geneesmiddelen onder de aandacht brengen, vallen artsen aan die de aandacht proberen te vestigen op bijwerkingen of sterfgevallen. Informatie wordt onderdrukt. Zoals ik al zei, gaat de BBC er prat op dat ze weigert critici van vaccins toe te staan hun angsten te uiten in haar programma’s – zelfs als die angsten gerechtvaardigd zijn. De rest van de mainstream media is al even laf – ze negeren de noodzaak om rekening te houden met de openbare veiligheid en geven er de voorkeur aan om regeringen en farmaceutische bedrijven niet voor het hoofd te stoten.

Ten derde maakt niemand zich zorgen om aangeklaagd te worden omdat ze vrijgesteld zijn van rechtsvervolging. Patiënten die kreupel zijn, kunnen misschien een relatief kleine schadevergoeding eisen van hun regering, maar dankzij de tussenkomst van Bill Gates, een investeerder in geneesmiddelen, kunnen de fabrikanten van geneesmiddelen niet worden aangeklaagd. En het lijkt erop dat artsen ook immuun zijn voor civiele rechtszaken. (De meesten hebben de internationale wetgeving overtreden door experimentele producten voor te schrijven zonder zich er eerst van te vergewissen dat zij volledige, geïnformeerde toestemming hadden gekregen van degenen die een prik kregen).

Ten vierde werd degenen die een niet-goedgekeurd vaccin hadden (d.w.z. een vaccin waarmee ze de Verenigde Staten of Europa niet in konden) verteld dat ze ook een goedgekeurd vaccin konden krijgen (een vaccin waarmee ze vrijer konden reizen). Ik heb absoluut geen bewijs gezien dat dit veilig is. Ik heb geen bevredigende, afdoende tests of proeven gezien om te zien of doses van verschillende vaccins verenigbaar of dodelijk zijn.

Uit protest tegen gedwongen vaccinaties: Frans ziekenhuis staakt

Ten vijfde hebben de farmaceutische bedrijven gezegd dat de tweede dosis van het vaccin twaalf weken na de eerste dosis moet worden gegeven. Maar veel artsen hebben de tweede dosis slechts vier weken na de eerste dosis gegeven. Ik ken geen tests die aantonen dat dit veilig of effectief was. Naar verluidt kregen artsen pas betaald voor het geven van de eerste prik als ze de tweede hadden gegeven. Je hoeft niet cynisch te zijn om je af te vragen of de artsen de tweede prik misschien overhaast hebben gegeven zodat ze sneller betaald werden. Misschien waren de artsen bang dat als ze de tweede prik niet snel zouden geven, de gevaccineerde persoon misschien niet meer terug zou komen – omdat hij of zij slechte bijwerkingen had of omdat hij of zij dood was. Voor zover ik weet hebben nog geen artsen de tweede prik aan dode mensen gegeven, maar niets zou mij verbazen over covid-19 prikken.

Ten zesde werd oorspronkelijk gezegd dat de covid-19-prik niet aan zwangere vrouwen mocht worden gegeven. Dit advies werd vervolgens genegeerd en de prik werd aan vrouwen gegeven die zwanger waren of hadden kunnen zijn. Ik zag geen bewijs dat dit veilig was.

Ten zevende werd de covid-19 prik gegeven aan terminaal zieke patiënten die waren aangemerkt als ongeschikt voor reanimatie. Het lijkt echt niet veel zin te hebben om een prik te geven die alleen maar het risico op een ernstige ziekte enigszins vermindert aan patiënten die binnenkort zullen sterven en die, zo is besloten, moeten worden gelabeld met DNR notices – Do Not Resuscitate notices.

Ten achtste is het nu algemeen bekend dat de covid-19 injecties bloedproblemen kunnen veroorzaken, waaronder stolling. Maar ik weet dat de injecties werden gegeven aan patiënten met een medische geschiedenis van bloedstolling.

Ten negende kregen mensen een eerste prik van het ene bedrijf en een tweede prik van een ander bedrijf. Dit druist in tegen alle medische basisprincipes. Er is nog geen bewijs dat dit op de lange termijn veilig is, maar vroege tests laten naar verluidt meer bijwerkingen zien.

Ten tiende geven artsen tegelijkertijd een dosis van de covid-19 prik en een griepvaccin. Patiënten hebben gemeld dat zij de ene prik in de ene arm en de andere prik in de andere arm op min of meer hetzelfde moment krijgen. Voor zover ik kan nagaan zijn er absoluut geen tests gedaan om na te gaan of dit veilig is.

Ten elfde wordt de covid-19-prik nu ook aan zuigelingen gegeven. Zoals voorspeld is de prik toegevoegd aan de buitengewone lijst van vaccins die worden gegeven aan zuigelingen jonger dan 18 maanden. Ik zou graag bewijs zien dat dit veilig, effectief en nuttig is. Ondertussen denk ik dat het niet veilig, niet effectief en niet nuttig is.

AstraZeneca voegt waarschuwing toe: Gevaccineerde personen moeten nu gedurende ten minste drie weken letten op bijwerkingen die wijzen op gevaarlijke trombose

Dat zijn dus elf manieren waarop het geven van de covid-19 prik, of hoe u het ook wilt noemen, onwetenschappelijk is. Dit is opzettelijk onprofessioneel en uiterst roekeloos. Bovendien is er nu een massa bewijsmateriaal waaruit blijkt dat de covid-19 prik duizenden doden en nog veel meer gewonden heeft veroorzaakt. Het bewijs is vrij beschikbaar op mijn websites.

De artsen die betrokken zijn bij dit massale, ongecontroleerde, wereldwijde experiment zouden uit het medisch register moeten worden geschrapt en in de gevangenis moeten worden gezet. In plaats daarvan worden zij beloond met enorme hoeveelheden geld en lof, terwijl artsen die protesteren hun vergunning verliezen en worden geschoffeerd in de media en op internet.

Journalisten hebben al deze vragen genegeerd en niets gedaan om een debat op gang te brengen over wat er is gedaan – en wat er nog steeds wordt gedaan. Er is duidelijk heel weinig wetenschap bij dit experiment en het kleine beetje wetenschap dat er is, wordt genegeerd. Hun lafheid is ongekend en beschamend.

De artsen en journalisten die de leugens en de onzinnigheden accepteren, zijn net als goede Duitsers in de Tweede Wereldoorlog, die de leugens en het bedrog en de verkeerde informatie accepteren omdat dat gemakkelijker, veel winstgevender en veel comfortabeler is dan de leugens te confronteren met de eenvoudige waarheden die ik zojuist heb geschetst. Artsen en journalisten zijn doodsbang om vraagtekens te zetten bij de manier waarop dingen worden gedaan, omdat zij anders ook worden belasterd, verguisd en professioneel vernietigd.

En zo is het vrije woord vernietigd, en samen met het vrije woord worden ook miljoenen levens vernietigd. Het is onmogelijk te zeggen hoeveel mensen zullen sterven of gewond zullen raken als gevolg van de fraude met de covid-prik, maar één ding weet ik zeker: er zullen veel, veel meer mensen gedood of gewond raken door de prik dan er gedood of gewond zijn door covid-19, de nieuwe griep.

Het middel zal veel dodelijker zijn gebleken dan de ziekte.

Degenen die twijfelen of kritiek hebben, willen misschien eens terugkijken naar mijn gepubliceerde werk over covid-19 sinds februari 2020. Alles wat ik heb geschreven is nog steeds beschikbaar en hoewel meer dan 300 video’s zijn gecensureerd of verwijderd van YouTube en BrandNewTube zijn de transcripties allemaal nog steeds beschikbaar op https://vernoncoleman.org/ en veel van mijn video’s zijn gered en nu hier weer beschikbaar.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Oogst wat je zaait? Artsen vallen sinds half oktober als vliegen in sterfgevallen omschreven als “onverwacht overleden” en “plotseling overleden” Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOekraïne eiste 62.000 liter bloed van de NAVO voor de gewonden: 6,3% was besmet met AIDS
Volgend artikelRussische strijdkrachten in defensieve opstelling brengen Oekraïense strijdkrachten zware verliezen toe
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

21 REACTIES

 1. Dank U Vernon Coleman voor dit artikel.
  M.i.z. de waarheid.

  Zullen de daders en medeplichtigen ooit gestraft worden?

  Dir doet me denken a.d. film die ik gisteren 4 november 2022 zag.
  Official secrets van 2019 geregiseerd door Gavin Hood.
  Over de illegale Irak oorlog, waarin de klokkenluidster gespeeld door Kyra Knightley het vuur a.d. schenen werd gelegd 1jaar lang.

  Niemand v.d. betrokkenen, die deze oorlog zijn begonnen zijn ooit berecht of veroordeeld.

  Erg genoeg zijn er zo vele zaken, en ook wat c-19 betreft, vermoed ik dat ze er mee weg gaan komen.

  Hartelijk dank voor de opsommingen, dr Coleman.

  Laten we hopen dat de mensheid ondanks wat we ervaren “beter en menselijker ” is dan we nu grootschalig ervaren.

 2. Prof. Gøtzsche: ‘Big Pharma, dodelijke, georganiseerde misdaad’

  “Het is beangstigend hoeveel deze bedrijfstak en de maffia op elkaar lijken. Net als de maffia verdient de farmaceutische industrie obscene hoeveelheden geld. Net als bij de georganiseerde misdaad, leidt de werkwijze van de farmaceutische industrie tot moorden en doden. Net als de maffia, koopt de farmaceutische industrie politici en andere mensen om.”

  De Deense professor, wetenschapper en arts Peter Gøtzsche is scherp en snoeihard in zijn oordeel over de farmaceutische industrie. Volgens hem maakt de industrie meer slachtoffers dan de maffia in haar hoogtijdagen.

  https://leefbewust.nu/video-prof-gotzsche-big-pharma-dodelijke-georganiseerde-misdaad/

  Peter Gøtzsche – Prescription drugs are the third leading cause of death
  https://youtu.be/KpDzB8uYHgY

 3. Onomstotelijk is vast komt te staan dat virussen niet bestaan. Overdrijft u nu niet een beetje? Helaas, nee! Iedereen die zijn ogen hiervoor opent zal dat zo zien. Goethe spreekt hier van orthodoxe medici, de toverkollen, ofwel zij die giftige middelen verstrekken, schaamteloze moordenaars, die ook nu nog geprezen worden. https://www.hetbewustepad.nl/index.php?pag_id=54 You have 14 generations of memories within your DNA 😯 https://youtu.be/RwrRnz5_cdE De lunar maan van 8 november aanstaande worden vorige levens weer opgeroepen voor herstel = ASCENSION.
  ALLES BEGINT BIJ EEN GEDACHTE = ALLES IS ZELFLIEFDE EERST- MICHAEL PILARCZYK & TIM DOUWSMA https://youtu.be/GocMNvwOEHA

 4. Alles komt voort uit frequenties van onze planeten en is quantum energie. Je ziet het niet maar het is er wel. Is het 5e element in ieders is ether = Athos = atmosfeer = het hangt in de lucht = Pluto / Saturn cycle, which started in 2020…. Btw don’t worry what is happening… it has its purpose. We need different circumstances around us, to soak and integrate their energies and lessons. It is all perfect and as it should be. We are slowing entering the age of Aquarius and it will lead us towards more freedom, collectively humans will recognize more and more their human rights and will crave more and more dignity and sovereignty, the current Pluto Saturn cycle will just make it more clear to us…massive clashes are coming between the normal people and those in control, especially after Pluto enters Aquarius in 2023 too. It will bring revolutions and re-arrangement of society over the next 20 years, which is running parallel to the Pluto Saturn cycle in Capricorn, so people will not just take it quietly and with resignation. Just be informed, learn to discriminate wholesome and good from unwholesome and selfish, always try to keep your humaneness, be useful to others by your natural gifts…we are creating a fascinating historical transition… And don’t forget… Good always wins at the end.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in