In dit artikel zullen enkele van de volgende vragen aan de orde komen: Zit er een duivels plan achter de superparamagnetische grafeen/ijzeroxide nanodeeltjes die worden aangetroffen in de bloedbanen van mensen die het Covid-vaccin hebben gekregen of gestorven zijn aan het Sudden Adult Death Syndrome? Zou de superpermeatie van stoffen uit de grafeenfamilie in voedsel, drank, water, vaccins, medicijnen, cosmetica en verpakkingen een geplande samenzwering tegen de menselijke gezondheid kunnen zijn? Worden er in het menselijk lichaam “circuits” van grafeenoxide gemaakt om de vele nano-deeltjes-metalen te controleren die via vaccins en via de inname van voedsel in de mensen worden ingebracht? Kan grafeenoxide “voorgeprogrammeerd” worden voordat het in injecties, voedsel en het milieu wordt ingebracht? Is het transhumanistische plan voor “agressieve afstandsbediening van alle dingen” (Internet der Dingen, Internet van het Lichaam) eigenlijk mogelijk via nieuwe wetenschappelijke “mad-scientist” experimenten op menselijke proefpersonen met gebruikmaking van de Nano-materialen van de Grafeen-familie? schrijft Aim4truth.org.

Luister naar de samenvatting van Dr. Gabriel van dit artikel op Brighteon

WAT IS DE OORZAAK VAN DE “DODELIJKE” BLOEDKLONTERS?

Over de hele wereld leggen artsen het Covid-vaccin onder de microscoop, samen met menselijk bloed van gevaccineerde mensen, en ontdekken de meest verbijsterende walgelijke resultaten, die bewijzen dat farmaceutische bedrijven de vaccins doordrenken met nano-metalen, nano-structuren van grafeen en ijzeroxide, en vele andere stoffen van “onbekende” oorsprong. Deze stoffen hopen zich op in de bloedvaten, terwijl zij zich zelf organiseren en zelf vermenigvuldigen met de magnetische en elektrisch geleidende materialen die in de vaccins zitten, en die door het voorgeprogrammeerde grafeenoxide gebruikt worden om niet te identificeren structuren in de bloedvaten en het weefsel te bouwen, die de bloedstroom blokkeren, waardoor beroertes en hartaanvallen ontstaan. Deze “structuren” zijn ook geanalyseerd en blijken dezelfde stoffen te bevatten.

Grafeenoxide “quantum dots”, ook wel “evil dust” genoemd, springen over de hersen-bloedbarrière heen en zetten giftig grafeenoxide af in de middenhersenen, waardoor Alzheimer en Parkinson-achtige verschijnselen ontstaan – ook wel menselijke spongiforme encefalitis genoemd. Grafeenoxideschilfers, -vellen, -webben, en 3D-structuren vormen bloedklonters die vasculaire verstoppingen en hartproblemen veroorzaken, die leiden tot de “vaccindood” die nu Sudden Adult Death Syndrome heet. Veel van deze nieuwe ziekten en symptomen worden veroorzaakt door, of verergerd door, grafeenoxide stoffen die ongewenste, en onnatuurlijke structuren in het menselijk lichaam “bouwen” die vreemde, door de mens gemaakte, sub-natuurlijke stoffen zijn die giftigheid, schade, en dood veroorzaken. Grafeenoxide organiseert nano-metalen tot circuits die sensoren, activatoren, antennes, zenders, magnetische triggers, bio-elektrische apparaten, en mechanismen voor diagnostische feedback in magnetische resonantie beeldvorming worden. Een dokter kan met uitwendige apparaten metingen aan deze circuits verrichten.

Helaas zijn deze waanzinnig-wetenschappelijke, immorele onderzoeksprojecten uit de hand gelopen tijdens de namaak-pandemie, toen alle veiligheidsprotocollen genegeerd werden. Mensen zijn nu de laboratoriumratten voor vaccinwinst van gain of function biowapen-experimenten, zonder enige aandacht voor bijwerkingen van het vaccin. De grotere vraag is natuurlijk: Waarom hebben de CDC, de NIH, de WHO, het Congres, de rechtbanken en de president deze misdaden tegen de mensheid gesanctioneerd? Helaas is het antwoord dat dit de standaard werkwijze is van Big Pharma, die eigenlijk geen gezondheidsindustrie is, maar een industrie van het bevorderen van ziekte en dood – een farmaceutisch killing-field van ontvolking. Het is gemakkelijk te begrijpen waarom zoveel mensen geloven dat Big Pharma een depopulatiesyndicaat is van rijke elites die de bevolking van de Aarde met miljarden mensen willen verminderen – en wel zo snel mogelijk, zonder opgemerkt te worden en volkomen straffeloos. Helaas schijnt er geen ander antwoord te zijn dan dat dit allemaal een gepland eugenetica beleid is van transnationale farmaceutische (vaccin) syndicaten die op één lijn zitten met Big Pharma, WHO, CDC, NIH en vele andere agentschappen en organisaties.

Laten we eerst eens kijken naar het bewijs dat dit fatale gif in de lichamen van gevaccineerde mensen zit, via microscopisch onderzoek. Het is belangrijk om te onthouden dat in de meeste Covid-vaccinaties deze grafeen/ijzeroxide “hulpstoffen” zitten, vooral kindervaccins sinds 2008, griepprikken, gordelroos- en longontstekingsvaccinaties, en ook veel medische behandelingen en ingrepen.

Honderden artsen over de hele wereld onderzoeken nu onder de microscoop de Covid-vaccins en menselijke bloedmonsters, en vinden resultaten die zo uit een huiveringwekkende science-fiction film lijken te komen.

In een artikel uit The Defender, van 25 augustus 2022, getiteld, “Toxic, Metallic Compounds Found in All COVID Vaccine Samples Analyzed by German Scientists”, door The Epoch Times, Enrico Trigoso:

Een groep onafhankelijke Duitse wetenschappers vond met behulp van moderne medische en natuurkundige meettechnieken “zonder uitzondering” giftige bestanddelen – meestal metaalachtige – in alle COVID-19 vaccinmonsters die zij analyseerden. De werkgroep voor de analyse van COVID-vaccins zegt dat sommige van de giftige elementen die in de vaccinflacons van AstraZeneca, Pfizer en Moderna gevonden zijn, niet op de ingrediëntenlijsten van de fabrikanten vermeld stonden. De volgende metaalelementen werden in de vaccins aangetroffen:

 • Alkalimetalen: cesium (Cs), kalium (K)
 • Alkalische aardmetalen: calcium (Ca), barium (Ba)
 • Overgangsmetalen: kobalt (Co), ijzer (Fe), chroom (Cr), titaan (Ti)
 • Zeldzame aardmetalen: cerium (Ce), gadolinium (Gd)
 • Mijnbouwgroep/metaal: aluminium (Al)
 • Koolstofgroep: silicium (Si)
 • Zuurstofgroep: zwavel (S)

“Wij hebben vastgesteld dat de COVID-19 vaccins, naast verontreinigingen, consequent stoffen bevatten waarvan wij de bestemming niet kunnen bepalen,” aldus hun studie.

Vergelijking van kristallen in het bloed en in het vaccin; links worden kristalachtige formaties gevonden in het bloed van proefpersonen die met Comirnaty (BioNTech/Pfizer) gevaccineerd zijn, de beelden rechts laten zien dat deze soorten kristallen ook in Comirnaty-vaccins gevonden worden. Afbeelding credit: Helen Krenn

In een artikel van The Expose getiteld: Covid Injection Aftermath: Study finds 94% of “Vaccine” Recipients have Pre-Blood Clotations Formations and Foreign Particles, door Rhonda Wilson, op 8/24/2022 stelt de auteur: “Een Italiaanse studie die twee weken geleden gepubliceerd werd in het International Journal of Vaccine Theory, Practice, and Research onthulde dat bijna iedereen die geïnjecteerd was, afwijkingen had na de Covid vaccinatie. In 94% van het bloed van de gevaccineerden was er een aggregatie van rode bloedcellen en de aanwezigheid van deeltjes van verschillende vorm en grootte. De studie is begonnen in maart 2021. Met behulp van donkerveldmicroscopie hebben de onderzoekers bloedmonsters geanalyseerd van 1.006 personen die voor verschillende aandoeningen naar het Biodiagnostisch Centrum Giovannini waren verwezen, nadat zij geïnjecteerd waren met mRNA-vaccins van Pfizer/BioNTech of Moderna.

In de studie merkten de auteurs op dat de vaccins naar verluidt ten minste het spike-eiwit van SARS-CoV-2 bevatten, maar dat het bekend is dat ze ook vreemde deeltjes bevatten. “Onder die vreemde bestanddelen zijn metalen voorwerpen, zoals eerder in dit tijdschrift aangetoond door Lee et al. (2022), die in onze resultaten bevestigd worden.” Van de 1.006 geanalyseerde gevallen vertoonden er slechts 58 – gelijk aan 5,77% van het totaal – een volledig normaal hematologisch beeld bij microscopische analyse na de laatste mRNA-injectie met hetzij het Moderna-, hetzij het Pfizer-vaccin. Het bloed van 948 – 94% van de deelnemers aan de studie – vertoonde een maand na de mRNA-injectie aggregatie van rode bloedcellen en de aanwezigheid van deeltjes van verschillende vorm en grootte van onduidelijke oorsprong.

Door begrafenisondernemers gevonden bloedklonters zijn over de hele wereld opgestuurd om door onafhankelijke teams bestudeerd te worden. Het enige dat zeker is, is dat iets de ingespoten metalen opneemt en ze in het hele lichaam opbouwt tot “killer klonters”. Deze klonters hebben stoffen en structuren in zich die “niet te identificeren” zijn en door niemand verklaard kunnen worden. Maar zij zijn duidelijk ontworpen om het gastlichaam dat de injecties ontvangt te doden.

DODELIJK GO

Grafeenoxideschilfers organiseren zichzelf, bewegen naar elkaar toe, en bouwen lagen als een zelfstandige robot. Daarom worden ze gebruikt in hydrogels voor de langzame afgifte van medicijnen in een patch, een patch die kan aanvoelen wat de grafeenoxide ontvangers uitzenden over de chemische functie van de lever, de alvleesklier, of vrijwel elk ander ziek gebied. Een arts kan ook een met grafeenoxide “geïnfecteerd” orgaan aflezen en dan elektrische/magnetische commando’s geven voor een hydrogel om een bepaalde hoeveelheid medicijn af te geven. Grafeenoxide (GO) kan wonderen doen, omdat het monoatomisch is – één atoom dik, hetzij als “stip”, “vlok”, “blad”, “buis”, “web”, of “buckyball/fullerene”. Grafeen is koolstof en koolstof is de bron van organische processen, omdat het schijnbaar amorf is, zoals silica in de anorganische wereld. Omdat GO-platen zijn GO in de lengte in alle richtingen en de breedte hyper-verbind (supergeleiding), zeggen wetenschappers dat het 2D is – wat het niet is. Toch is een vel GO doorzichtig, elektro-geleidend, 100 keer sterker dan staal, zelf-organiserend, en zelf-replicerend in aanwezigheid van specifieke EMV’s en magnetische velden. Grafeenoxide, GO, kan de steiger zijn voor zowat alles, organisch of anorganisch.

Grafeenoxide als nanobuisjes heeft een duivelse industrie van nanotechnologie geschapen, die veel kwaadaardiger is dan de meeste mensen beseffen en toch de meeste aspecten van hun leven raakt via talloze industrieën die verder gaan dan alleen medisch gebruik. Grafeenoxide en ijzeroxide (beide superparamagnetisch) zijn overal, maar vooral in vaccins, medicijnen, en voedsel. Zij zouden de toediening van vaccins controleren en richten, maar staan er ook om bekend dat zij een veelgebruikte adjuvans zijn, een stof die als “vreemd” (xenobiotisch/menselijk) wordt gezien en die een immuunreactie teweegbrengt, omdat zij gezien wordt als een antigeen of ziekteverwekker die het lichaam schade wil toebrengen. Grafeenoxide wordt in de kleinste hoeveelheden als giftig (cytotoxisch) beschouwd en hoopt zich in het lichaam op, en toch wordt het overal gebruikt, ook in de met lipiden beklede nanobuisjes waarmee vaccins en andere geneesmiddelen worden toegediend. Het is ook mutageen, het veroorzaakt DNA-schade en voortdurende mutatie, net zoals onlangs bewezen is dat mRNA-vaccins dat doen.

Grafeenoxide als nanobuisjes kan stippen, vlokken, buisjes en vellen combineren tot geanimeerde nanobuisjes die zichzelf organiseren, zichzelf repliceren en de bouw van weefselachtig materiaal in de bloedsomloop sturen, en ook nanocircuits die zich op bepaalde organen richten (hersenen, hart, eierstokken, teelballen, lever, enz.) en de payload binnenin het nanobuisje naar het beoogde orgaan brengen. Al deze dingen gebeuren nu al, dit zijn geen wetenschappelijke voorspellingen, maar wetenschappelijke feiten. Dit soort onmenselijke, mechanische, tegen het leven gerichte systemen wordt op dit moment gebruikt, goedgekeurd door de FDA, CDC, NIH, WHO, AMA, enz. om kankercellen in allerlei organen te richten en aan te vallen. Artsen kunnen grote hoeveelheden grafeenoxide injecteren en met een magneet naar een bepaald orgaan verplaatsen, een hydrogel inspuiten en het vrijkomen van nog meer nanobuisjes uit de hydrogel regelen met een telefoon-app om telegeneeskunde te bedrijven. Deze GO-nanotechnologieën, samengevoegd met mRNA, zorgen voor de meest dodelijke genocide in de geschiedenis van de mensheid, want wij hebben nog maar de eerste resultaten gezien. Volgens sommige schattingen zijn er al meer dan twaalf miljoen mensen gestorven, rechtstreeks in verband met de huidige prik. Onnoemelijk veel anderen hebben verschrikkelijke bijwerkingen. Dat houdt geen rekening met de miljoenen die gestorven zijn ten gevolge van dezelfde vaccindoodsprikken die voortdurend worden uitgedeeld voor griep, longontsteking, gordelroos, of kindervaccins. Het door vaccins veroorzaakte Sudden Infant Death Syndrome heeft nu gezelschap gekregen van het Sudden Adult Death Syndrome en de medische autoriteiten kijken actief de andere kant op, terwijl honderden sporters voor het publiek op het speelveld dood neervallen. En nog steeds is het vaccin niet van de markt gehaald en zijn de schuldigen niet vervolgd.

Grafeenoxide als fullerenen (buckyballs) wordt vooralsnog weinig gebruikt. Het is een door de mens gemaakte 3D-structuur, gevouwen uit GO-vellen, die ook andere 3D geometrische vaste stoffen kan maken. Dit is totaal iets anders dan C-60, een natuurlijk voorkomende stof, waarvan men aanneemt dat die van meteorieten afkomstig is. Natuurlijk voorkomend C-60 (fullerenen/buckyballs), dat te vinden is in de zeldzame mineraloïde shungiet, heeft niets te maken met de GO buckyballs die in laboratoria gemaakt worden. Wetenschappers geloven dat bucky-balls (C-60) uit de ruimte komen en een hoogontwikkelde vorm van koolstof zijn, die aan kosmische hitte is blootgesteld. Er zijn ook C-70, C-80, en andere koolstofverbindingen die in de ruimte gevonden zijn en die koolstof aan enorme hitte hebben blootgesteld, wat een manier is om grafeenoxide te maken – verbrand een biefstuk op uw barbeque en u hebt eenvoudig grafeenoxide.

Het lijkt heel waarschijnlijk dat naarmate de menselijke intelligentie zich ontwikkelt, ook koolstof zich in zijn vele organische vormen ontwikkelt door een natuurlijk proces van metamorfoses. Wij danken ons leven aan koolstof en als er in ons zonnestelsel en in onze kosmos al volmaakter vormen van koolstof bestaan, dan kunnen wij koolstof natuurlijk metamorfoseren tot hogere vormen en functies. Helaas hebben onze voodoo-heksendokter-gekken-wetenschappers geen van deze ideeën overwogen, want zij zijn actief aan het devolueren naar een “grafeenwereld” van één-, twee-, en driedimensionale, door mensen gemaakte gedrochten, door een Frankenstein-mutatie (mRNA is mutageen) in te spuiten in de nieuwe Grafeenoxide, Genetisch Gemodificeerde Mens, een nieuwe soort die uit de 3D-wereld in de 2D Grafeenwereld gevallen is. De mens kan vooruitgaan naar een objectieve kijk op tijd en een wereld van geestelijk uithoudingsvermogen (4D) binnengaan, in plaats van de illusie van lineaire tijd (3D). De moderne materialistische wetenschap is gedegenereerd tot tweedimensionale nanowebs die menselijke neurale netten nabootsen met 2D nanosheets/nanowebs die “nep” menselijk weefsel bouwen met hun 1D nano-grafeenstof/grafeenvlokken die ontworpen zijn om mensen te doden, wat uiteindelijk tot 0D – de dood – leidt. Dit is duidelijk geplande eliminatie van iedereen die het geheim niet kent – “Neem geen injecties van welke soort dan ook”.

  Mysterie van de "magnetische vaccins"

Grafeenwereld is een wereld van sub-natuur, een stap terug naar immorele dierlijke, plantaardige en minerale rijken, geen stap vooruit naar hogere vormen van koolstof in super-natuur die deel uitmaken van de menselijke ascentie. Grafeenoxide is een door de mens gemaakt sub-element dat alleen maar kan leiden tot duisternis en de afschuwelijke medische genocide die wij om ons heen zien op alle terreinen van de geneeskunde. Ieder die betrokken is bij winst van gain of function-onderzoek naar dodelijke virussen en vaccins is een vijand van de mensheid. GO gebruiken om om het even welk vaccin af te leveren is duivels, voeg daar dan nog mRNA aan toe en u hebt een werkelijk kwaadaardige groep moordenaars. Dit soort experimenten op “onwetende” mensen creëert een nieuwe soort zieke en stervende mensheid en een elite farmaceutisch syndicaat dat openlijk pleit voor ontvolking door injectie, giftig voedsel, giftige chem-trail lucht, een medische industrie die ziekte creëert, economische slavernij, psychologische subliminale programmering, en de massahypnose van media die de wereld een nep-pandemie verkocht – de angst voor Virus X. Virus X, de hoog voorspelde pandemie van enorme proporties, is gesplitst in het synthetische virus dat in een biowapen P-4 lab gemaakt werd en verspreid werd naar alle andere P-4 beveiligde biolabs over de hele wereld. Dit biologische massavernietigingswapen werd bio-engineered met financiering van Dr. Anthony Fauci en de National Institutes of Health, de CDC, en de Wereldgezondheidsorganisatie van de Verenigde Naties. De Verenigde Naties is een duidelijke Anti-Mensheid oorlogsvoerder, die via Farmaceutisch Terrorisme de grondwettelijke vrijheden heeft overgenomen met een nep-pandemie, ondersteund met leugens en slechte protocollen, die miljoenen mensen het leven heeft gekost. Het werd mogelijk gemaakt doordat het Amerikaanse Congres wetten aannam die het mogelijk maakten: De All Hazards and Pandemic Act van 2019.

IJzeroxide als adjuvans voor vaccins zit sinds 2008 in de meeste kindervaccins. Grafeenoxide is overal in onze omgeving aanwezig en is nochtans giftig, zoals bewezen is in elke studie over de giftigheid ervan. En toch gaat de medische industrie door, zonder enige morele reflectie over het kwaad dat de mens wordt aangedaan. Deze Big Pharma dokters en drug-pushers zijn individuen die gedegenereerd zijn tot immorele beesten, die nu zelfs onderdoen voor wat een dier een ander dier zou aandoen. De demonische krachten die betrokken zijn bij deze wereldwijde Farmaceutische Derde Wereldoorlog zijn heel reëel en willen alle mensen veranderen in machine-geaugmenteerde cyborgs, die “gestopt” of “bestuurd” kunnen worden door op een knop te drukken die transhumane netwerken in het menselijk lichaam activeert. Dit snode plan is gepatenteerd door Richard C. Walker en heet “The Aggressive Remote Control of Everything”, dat alleen volledig verwezenlijkt kan worden door op elk menselijk wezen een “UIT”-knop te hebben, die door de nano-grafeentechnologie gecreëerd wordt.

WAT IS GRAFEENOXIDE (GO)?

Grafeenoxide (GO) is een koolstoflaag met één atoom, waarvan de beide oppervlakken gemodificeerd zijn door zuurstofhoudende functionele groepen die aan elkaar gebonden zijn in een zich herhalend patroon van zeshoeken. Er bestaat een enorme belangstelling voor grafeen en zijn derivaten [grafeenoxyde (GO) en gereduceerd GO (rGO)] wegens hun superieure mechanische, thermische, elektrische, optische en chemische-adsorptie-eigenschappen. De laatste jaren hebben op grafeen gebaseerde materialen veel aandacht getrokken en zijn zij gebruikt voor vele praktische toepassingen in verschillende industrieën. Recente ontwikkelingen op het gebied van de synthese van grafeen uit levensmiddelen, het gebruik van grafeen voor de analyse van levensmiddelen, en op grafeen gebaseerde analysemethoden bij de opsporing (b.v. samenstelling, verontreinigingen, toxines, en vluchtige organische verbindingen) worden gebruikt om de kwaliteit en/of de veiligheid van levensmiddelen te helpen vaststellen. Er zijn ook antibacteriële eigenschappen van op grafeen gebaseerde nanomaterialen en hun toepassingen in de verpakking van levensmiddelen.

Nanomaterialen van de grafeenfamilie veroorzaken lokale en systemische toxische effecten, induceren genotoxiciteit in vitro en in vivo, veranderen het microbioom van de darm, veroorzaken genetische mutaties, en zijn niet verteerbaar. Verdere toxicologische en risico-evaluatiestudies zijn nodig, vooral wanneer het gebruikt wordt in levensmiddelen of injecties van welke aard dan ook.

Er zijn verschillende toepassingen gesuggereerd voor grafeennanomaterialen (GFN’s) in de voedsel- en voederketen. Er moet echter een risicobeoordeling worden uitgevoerd voordat zij marktrijp zijn, en wanneer de blootstelling van de consument is aangetoond. Daartoe heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid een onlangs bijgewerkte leidraad gepubliceerd om de toxicologische gevaren in verband met GFN’s na orale blootstelling vast te stellen en te karakteriseren. GFN’s leken weerstand te bieden tegen de maag-darmvertering en konden niet worden geabsorbeerd, verdeeld en uitgescheiden, waardoor zij op verschillende niveaus toxische effecten veroorzaakten, waaronder genotoxiciteit. Ook de dosis speelt een belangrijke rol, aangezien gemeld is dat lage doses giftiger zijn dan hoge doses, omdat GFN’s de neiging hebben zich in het spijsverteringsstelsel te verzamelen, waardoor het interne blootstellingsscenario verandert. Verdere studies, met inbegrip van een grondige toxicologische evaluatie, zijn dus nodig om de mensheid te beschermen tegen de, nog onbekende, effecten van GFN’s.

Hoewel grafeenoxide – net als grafeen – ook een 2-dimensionaal materiaal is, zijn zijn eigenschappen heel anders dan die van grafeen. Het absorbeert geen zichtbaar licht, heeft een lagere elektrische geleiding dan grafeen, en vertoont een beduidend hogere chemische activiteit. Zijn hoge elektronenmobiliteit is 100x sneller dan die van silicium; het geleidt warmte 2x beter dan diamant; zijn elektrisch geleidingsvermogen is 13x beter dan dat van koper; het absorbeert slechts 2,3% van het weerkaatsende licht; het is ondoordringbaar, zodat zelfs het kleinste atoom niet door een defectvrij monolaag grafeenblad met een dikte van ongeveer 0,33 nanometer heen kan. Er zijn ongeveer 3 miljoen lagen grafeen in een 1 mm dik blad grafiet. Harder dan diamant en elastischer dan rubber; taaier dan staal en lichter dan aluminium – grafeen is het sterkste bekende materiaal.

Enkele van de meest veelbelovende toepassingen van grafeen worden in de publiciteit gebracht als zijnde in de elektronica (als transistoren en interconnectoren), detectoren (als sensorelementen) en thermisch beheer. De eerste grafeenveld-effecttransistoren (FET’s) zijn reeds gemaakt en gebruikt voor nano-analoge communicatie of nano-digitale toepassingen.

Een steeds toenemend aantal onderzoeksgroepen exploiteert de programmeerbare zelfassemblage-eigenschappen van nucleïnezuren bij het maken van rationeel ontworpen nanovormen, nanomachines, en nano-elektronische apparaten die zichzelf kunnen assembleren voor vele verschillende toepassingen. Tot deze apparaten behoren nano-routers, nano-antennes, en nano-circuit boards. Medische nano-technologen hebben nano-bots gemaakt, een populaire term voor moleculen met een unieke eigenschap waardoor ze geprogrammeerd kunnen worden om een specifieke taak uit te voeren.

Wanneer grafeenoxide in het lichaam wordt geïnjecteerd en in wisselwerking komt met biologisch bloed of weefsel, neemt het GO waterstof op en wordt het grafeenhydroxide. De OH (hydroxy) groepen kunnen dan een proton afsplitsen, waardoor een negatieve lading overblijft die de hele grafeenplaat aantast en waardoor het zeer zuur wordt en schadelijk voor de rode bloedcellen. Het is ook ongelooflijk scherp en werkt als scheermesjes die bloedvaten, weefsel en organen doorsnijden. Zelforganiserende GO-buisjes en -velletjes kunnen haarvaten en slagaders blokkeren, met verwoestende gevolgen wanneer dit in het hart en de longen gebeurt.

Grafeenoxide in het lichaam veroorzaakt trombogeniciteit, bloedstolling, post inflammatoir syndroom of systemische of multi-orgaan ontstekingen, veroorzaakt verandering van het immuunsysteem, ineenstorting van het immuunsysteem, cytokinenstormen, neurodegeneratie, en mutagene effecten die het DNA van de gastheer veranderen. Ingeademd grafeenoxide verspreidt zich gelijkmatig over het alveolaire kanaal en veroorzaakt bilaterale pneumonieën, ontsteking van de slijmvliezen, en verlies van smaak en reuk. De toxiciteit van grafeenoxide in het menselijk lichaam gedraagt zich als SARS-CoV-2, en genereert dezelfde symptomatologie.

Grafeen, grafeenoxide (GO), koolstofnanobuisjes, en de hele grafeen-familie nano-materialen (GFN) zijn in bijna al hun vormen giftig, en veroorzaken mutagenese (kanker, chromosomale verandering), celdood, apoptose, necrose, en het vrijkomen van vrije radicalen. Het veroorzaakt immunosuppressie, schade aan het centrale zenuwstelsel, de bloedsomloop, het endocriene stelsel, het voortplantingsstelsel en het urinaire stelsel, wat anafylactische dood kan veroorzaken, en multi-orgaandisfunctie. De toxiciteit neemt snel toe in de longen, waardoor cytokinestormen ontstaan die leiden tot bilaterale pneumonie, genotoxiciteit, en DNA-beschadiging.

Verschillende typische mechanismen die ten grondslag liggen aan de toxiciteit van nano-materiaal van grafeenoxide zijn in talrijke studies aan het licht gekomen, bijvoorbeeld fysieke vernietiging, oxidatieve stress, DNA-beschadiging, ontstekingsreactie, apoptose, autofagie, en necrose. In deze mechanismen zijn toll-like receptoren, transformerende groeifactor-beta (TGF-β) en tumornecrosefactor-alfa (TNF-α) afhankelijke-pathways betrokken bij het signaalwegennetwerk, en oxidatieve stress speelt een cruciale rol in deze routes. Uit vele experimenten is gebleken dat nano-materialen van grafeenoxide toxische neveneffecten hebben bij vele biologische toepassingen. Volgens de FDA van de VS lokken grafeen, grafeenoxide en gereduceerd grafeenoxide zowel in vitro als in vivo toxische effecten uit. Nano-materialen van de grafeen-familie (GFN) zijn door de FDA van de VS niet goedgekeurd voor menselijke consumptie.

Grafeenoxide is gebruikt in een grote verscheidenheid van nano-medische toepassingen, waaronder weefseltechniek, kankerbehandeling, medische beeldvorming en toediening van geneesmiddelen. Zijn fysiochemische eigenschappen maken een structuur mogelijk om het gedrag van stamcellen te regelen, met de mogelijkheid om te helpen bij de intracellulaire afgifte van DNA, groeifactoren, en synthetische proteïnen. Door zijn unieke gedrag in biologische omgevingen wordt GO gebruikt bij kankertherapieën. Het is ook gebruikt in vaccins en immunotherapie, onder andere als adjuvans voor tweeërlei gebruik en als drager van biomedische materialen. In september 2020 hebben onderzoekers van het Shanghai National Engineering Research Center for Nanotechnology in China een octrooi aangevraagd voor het gebruik van grafeenoxide in een recombinant vaccin dat wordt ontwikkeld tegen SARS-CoV-2.

De eigenschappen van grafeen zijn vanuit fysisch, thermodynamisch, elektronisch, mechanisch en magnetisch oogpunt uitzonderlijk. Door zijn eigenschappen kan het gebruikt worden als supergeleider, gekristalliseerde grafeen-nano-antenne, en grafeen-kwantumdot-nanorotoren. Het is een absorberend materiaal voor elektromagnetische golven, een signaalzender-ontvanger, en een antenne, waarmee geavanceerde elektronica op nano- en micrometerschaal gemaakt kan worden. Grafeen is een radio-moduleerbaar nano-materiaal. De grafeenmolecule heeft ook het vermogen om elektronen in andere biologische stoffen te injecteren, afhankelijk van de elektromagnetische omgeving en de temperatuur. Grafeen wordt geactiveerd bij kamertemperatuur en daarboven.

Grafeen kan straling vermenigvuldigen, en zo optreden als een nano-antenne, of anders als een signaalversterker, een transistor. Blootstelling aan elektromagnetische straling kan de afschilfering van het materiaal veroorzaken in kleinere deeltjes, Graphene Quantum Dots (GQD) genaamd, waarvan de eigenschappen en fysische eigenaardigheden worden versterkt, omdat zij werken door elektromagnetische signalen te versterken en daarmee de emissie-afstand, vooral in omgevingen zoals het menselijk lichaam. Graphene quantum dots kunnen verschillende morfologieën krijgen, zoals zeshoekige, driehoekige, cirkelvormige, bucky-bulls, of onregelmatige veelhoeken en geometrische vaste lichamen.

De nachtmerrie van grafeenoxideschakelingen in de menselijke voeding is een monster van Frankenstein dat doodt. Zoals de kop van Mark Wilson luidt: Eetbaar grafeen is hier, en elektronica in uw voedsel komt eraan. In het artikel van Mark wordt de aandacht gevestigd op het onderzoek van Jeff Fitlow van de Rice Universiteit, die een voorraadlaser gebruikt om eetbare circuits in voedsel te kerven. Deze onderzoekers hebben met succes een commerciële laser gebruikt om de oppervlakte koolstof in levensmiddelen – zoals toast, kokosnootschalen, aardappelen, en padvinderskoekjes – in grafeen om te zetten. Zonder gebruik te maken van speciale vacuüms of schone kamers kan grafeen tot een onmogelijk dun, eetbaar circuit gevormd worden. Grafeen kan gebruikt worden om brandstofcellen te helpen energie op te slaan, radio-hardware om gegevens over te brengen, gloeiende elementen om op te lichten, en allerlei soorten sensoren, en ook om een voorgeprogrammeerd stukje toast af te leveren dat uw lichaam kan besturen. Deze grafeencircuits lijken op een donkere, inktachtige tatoeage, een beetje zoals zeer verbrande toast. Maar, niet vergeten, grafeen is oneetbaar, giftig, en een zenuwgif.

IJZEROXIDE EN GRAFEENTECHNOLOGIE

IJzeroxide nanostructuren (ION’s) in combinatie met grafeen of zijn derivaten – b.v. grafeenoxide en gereduceerd grafeenoxide – houden een grote belofte in voor de engineering van efficiënte nanocomposieten voor het verbeteren van de prestaties van geavanceerde apparaten op vele toepassingsgebieden. Wegens de bijzondere elektrische en electrocatalytische eigenschappen van composietstructuren op nanoschaal zijn de laatste jaren steeds meer inspanningen gedaan om de eigenschappen van nanocomposieten op basis van ionen en grafeen aan te passen voor de ontwikkeling van efficiëntere electrochemische sensoren.

De unieke eigenschappen van ION’s, b.v. sterke magnetische eigenschappen, lage toxiciteit, hoog adsorptievermogen voor het immobiliseren van gewenste biomoleculen en goede biocompatibiliteit, samen met de elegante eigenschappen van dit nieuwe lid van de koolfamilie, b.v. hoog elektrisch/thermisch geleidingsvermogen, groot oppervlak en electrokatalytische eigenschappen, hebben veel belangstelling gewekt voor het overwinnen van moeilijkheden bij het realiseren van nieuwe wetenschappelijke ideeën of het verbeteren van de prestaties van veel huidige apparaten en methoden. De katalytische activiteit van de grafeen-ionen kan worden verbeterd door de verbeterde elektronische communicatie, b.v. de ladingsoverdracht tussen katalysator en drager. Bovendien zorgen de synergistische effecten van de grafeenbladen en de ionencomponenten voor een nano-composiet met nieuwe fysisch-chemische eigenschappen en daardoor voor betere elektrochemische prestaties. Bijgevolg worden grafeen-ionen-nanocomposieten beschouwd als één van de meest veelbelovende hybride materialen, die de ontwikkeling van efficiëntere elektrochemische sensoren kunnen bevorderen.

  Stelling: COVID-19 vaccins installeerden Marburgvirus "ladingen" in menselijke slachtoffers; 5G-uitzendingssignaal zal het biowapen activeren en de volgende razende pandemie ontketenen

HYDROGELS EN GRAFEENOXIDE

Vanwege hun weefselachtige mechanische eigenschappen worden hydrogels steeds meer gebruikt voor biomedische toepassingen; een bekend voorbeeld zijn zachte contactlenzen. Deze gelachtige polymeren bestaan voor 90 procent uit water, zijn elastisch en bijzonder biocompatibel. Hydrogels die ook elektrisch geleidend zijn, maken extra toepassingsgebieden mogelijk, bijvoorbeeld bij de overdracht van elektrische signalen in het lichaam of als sensoren. Grafeen en grafeenderivaten (b.v. grafeenoxide (GO) gereduceerd grafeenoxide (rGO)) zijn in hydrogels verwerkt om de eigenschappen (b.v. mechanische sterkte) van conventionele hydrogels te verbeteren en/of nieuwe functies te ontwikkelen (b.v. elektrische geleiding en laden/afgeven van geneesmiddelen). Unieke moleculaire interacties tussen grafeenderivaten en verschillende kleine of macromoleculen maken de fabricage van verschillende functionele hydrogelen mogelijk, die geschikt zijn voor verschillende biomedische toepassingen. Om elektrisch geleidende hydrogels te maken, worden conventionele hydrogels gewoonlijk gemengd met stroomgeleidende nanomaterialen die gemaakt zijn van metalen of koolstof, zoals goudnanodraden, grafeen of koolstofnanobuisjes.

ONDERZOEK & STUDIES

Om de waarheid en de doeltreffendheid van de bovenstaande beweringen over de materialen van de grafeen-familie aan te tonen, presenteren wij hieronder een reeks onderzoeksprojecten die een samenvatting geven van de “stand van de wetenschap” betreffende het onderzoek naar grafeenoxide in zijn vele vormen. Veel van wat hierboven gezegd is, heeft misschien alarmistisch geklonken, of zelfs als wilde, sci-fi sprookjes van transhumanisme, maar het onderzoek hieronder toont aan dat al die experimenten op mensen met grafeenstoffen al vele jaren op grote schaal aan de gang zijn. De “vernieuwingen” in het nano-deeltjes-onderzoek zijn niet “illegaal”, maar zouden door elke morele wetenschapper, arts, of verstandig mens zeker “niet toegestaan” moeten worden. Omwille van de innovatie is de mensheid nu een collectieve laboratoriumrat waarop geëxperimenteerd kan worden door moreel failliete medicijndokters die het evangelie prediken van de transhumane manipulatie van de bouwstenen van DNA, menselijke organen, weefselcreatie, neurologische controle via wetwerken, en onmenselijk mechanisch denken dat de “precisiegeneeskunde” en de nano-biologie beheerst. In wezen zou nano-biologie een oxymoron moeten zijn in plaats van de huidige medische, experimentele behandeling, vaccin, of dodelijke medische procedure. Door de mens gemaakt giftig grafeen hoort niet in het menselijk lichaam thuis. Na het lezen van deze studies zult u het, denk ik, met de auteur eens zijn dat aan alle gebruik van grafeenoxide onmiddellijk een einde moet komen en dat de schuldigen aan deze gruwelijke misdaden tegen de mensheid voor het gerecht moeten worden gebracht.

GRAFEEN EN IJZEROXIDE IN VACCINS

Uit: ACS Publications, 17 februari 2021, In Situ Transforming RNA Nanovaccines from Polyethylenimine Functionalized Graphene Oxide Hydrogel for Durable Cancer Immunotherapy,Yue Yin, Xiaoyang Li, Haixia Ma, Jie Zhang, Di Yu, Ruifang Zhao, Shengji Yu, Guangjun Nie, and Hai Wang.

Abstract: Messenger RNA (mRNA) vaccin is een veelbelovende kandidaat in de immunotherapie tegen kanker, omdat het kan coderen voor tumor-geassocieerde antigenen met een uitstekend veiligheidsprofiel. Helaas zijn de inherente instabiliteit van RNA en de translatie-efficiëntie belangrijke beperkingen van RNA-vaccin. Hier melden wij een injecteerbare hydrogel gevormd met grafeenoxide (GO) en polyethyleenimine, die mRNA en adjuvans (R848)-geladen nanovaccins kan genereren gedurende minstens 30 dagen na onderhuidse injectie. De vrijgekomen nanovaccins kunnen het mRNA tegen degradatie beschermen en een gericht afleveringsvermogen aan de lymfeklieren geven. Uit de gegevens blijkt dat deze transformeerbare hydrogel het aantal antigeenspecifieke CD8+ T-cellen aanzienlijk kan verhogen en vervolgens de tumorgroei kan afremmen met slechts één behandeling. Intussen kan deze hydrogel een antigeenspecifiek antilichaam in het serum opwekken, dat op zijn beurt het optreden van metastase verhindert. Tezamen tonen deze resultaten het potentieel aan van de PEI-gefunctionaliseerde GO transformeerbare hydrogel voor effectieve immunotherapie tegen kanker.

De Food and Drug Administration (FDA) heeft vele soorten ijzeroxidenanodeeltjes goedgekeurd voor klinisch gebruik, zoals voor de behandeling van ijzertekort, contrastmiddelen voor magnetische resonantiebeeldvorming (MRI) en platforms voor de toediening van geneesmiddelen. In één studie hebben onderzoekers het gecombineerde gebruik van ijzeroxidenanodeeltjes (superparamagnetische Fe3O4-nanodeeltjes) als platform voor de toediening van vaccins en als immuunpotentiator onderzocht, en nagegaan hoe deze formulering de cytokine-expressie in macrofagen en dendritische cellen (DC’s) in vitro en de tumorgroei in vivo beïnvloedde. De ijzeroxiden nanodeeltjes bevorderden in hoge mate de activering van immuuncellen en de cytokineproductie, en induceren krachtige humorale en cellulaire immuunreacties. Deze resultaten suggereren dat dit op nanodeeltjes gebaseerde leveringssysteem sterke mogelijkheden heeft om als vaccin tegen virussen te worden gebruikt.

Superparamagnetische ijzeroxidenanodeeltjes (SPION’s) als contrastmiddel zijn op grote schaal gebruikt bij magnetische resonantiebeeldvorming voor tumordiagnose en theranostiek. Er is echter bezorgdheid over de veiligheid van SPION’s bij cirrose in verband met een teveel aan ijzer-geïnduceerde oxidatieve stress. Analyse met PCR array van de toxiciteitspaden toonde aan dat de hoge dosis SPIONs significante expressieveranderingen van een verschillende subset van genen in de lever van cirrose veroorzaakte. Al deze resultaten suggereerden dat een teveel aan ijzer van de hoge dosis SPION’s een risicofactor voor cirrose zou kunnen zijn, vanwege de duidelijke gevolgen van een verhoogd lipidemetabolisme, verstoring van de ijzerhomeostase en mogelijk, een verergerd verlies van leverfuncties.

Momenteel worden nanodeeltjes gebruikt voor verschillende biomedische toepassingen, waar zij de laboratoriumdiagnostiek en de therapeutica vergemakkelijken. Meer bepaald voor de toediening van geneesmiddelen trekt het gebruik van nanodeeltjes steeds meer de aandacht wegens hun unieke mogelijkheden en hun verwaarloosbare bijwerkingen, niet alleen bij kankertherapie maar ook bij de behandeling van andere kwalen. Van alle soorten nanodeeltjes hebben biocompatibele superparamagnetische ijzeroxide-nanodeeltjes (SPION’s) met een goede oppervlakte-architectuur en geconjugeerde targeting liganden/eiwitten veel aandacht getrokken voor medicijnaflevertoepassingen.

Superparamagnetische ijzeroxidenanodeeltjes (SPIONs) hebben de aandacht getrokken vanwege hun uitstekende superparamagnetische eigenschappen, zoals controleerbare grootte, grote oppervlakte-volumeverhouding, en niet-toxiciteit. Oppervlakte-functionalisering van SPIONs met therapeutische moleculen, waaronder antimicrobiële middelen, is met succes gebruikt in de nanogeneeskunde. Door toepassing van een extern magnetisch veld kunnen met antimicrobiële stoffen geladen SPION’s naar de gewenste infectieplaats geleid worden, waardoor een direct en specifiek therapeutisch effect met minimale bijwerkingen mogelijk is. Het grote voordeel van SPION’s zijn hun magnetische eigenschappen, die directe afgifte van materie in de ziekteverwekkerzone mogelijk maken zonder het hele organisme te beïnvloeden, wat een toenemende belangstelling wekt voor de ontwikkeling van antimicrobiële SPION’s.

Bij intraveneus infuus kunnen deze SPION’s gebruikt worden om kleine focale laesies in de lever op te sporen en te karakteriseren. Zij kunnen ook oraal toegediend worden om het spijsverteringskanaal in beeld te brengen, en kunnen gebruikt worden als biomarkers om de doeltreffendheid van behandelingen te evalueren. Maar er is nog verder onderzoek nodig met gelabelde SPION’s op het gebied van moleculaire beeldvorming.

Superparamagnetische ijzeroxide nanodeeltjes (SPIONs) zijn bestudeerd voor verschillende biomedische toepassingen, zoals contrastmiddelen, ijzervervangingstherapieën, medicijnafgifte, weefselherstel, hyperthermie, cel- en weefseltargeting, en transfectie. SPIONs hebben een ijzeroxidekern die bedekt is met een organische of anorganische laag. Kale SPION’s kunnen giftig zijn omdat er chemisch op gereageerd wordt, dus de coatinglaag voorkomt aggregatie en agglomeratie van de nanodeeltjes en vermindert de oxidatie van het ijzeroxide. SPIONs worden grotendeels bestudeerd voor magnetische resonantie-beeldvorming en gerichte toediening van geneesmiddelen en antigenen op de gewenste plaatsen.

SPIONs zijn door de FDA goedgekeurd voor de behandeling van bloedarmoede bij volwassen patiënten met chronische nierziekten. SPIONs worden ook gebruikt voor niet-invasieve diagnose van chronische leverziekten, niet-alcoholische steatohepatitis, cirrose, levertumoren, magnetische resonantie-angiografie, beeldvorming van lymfeklieren, beeldvorming van beenmerg, en beeldvorming van atherosclerotische plaque.

IJZEROXIDE NANODEELTJES IN VOEDSEL

Uit: Science of Food, 20 november 2017, Is nano veilig in voedsel? Establishing the factors impacting the gastrointestinal fate and toxicity of organic and inorganic food-grade nanoparticles, David Julian McClements & Hang Xiao.

Nanotechnologie biedt de levensmiddelenindustrie een aantal nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit, houdbaarheid, veiligheid en gezondheid van levensmiddelen te verbeteren. Niettemin bestaat er bij de consumenten, de regelgevende instanties en de levensmiddelenindustrie bezorgdheid over mogelijke schadelijke effecten (toxiciteit) in verband met de toepassing van nanotechnologie in levensmiddelen. Er bestaat met name bezorgdheid over de directe incorporatie van gemanipuleerde nanodeeltjes in levensmiddelen, zoals die welke gebruikt worden als leveringssysteem voor kleuren, aroma’s, conserveringsmiddelen, voedingsstoffen en nutraceutica, of die welke gebruikt worden om de optische, reologische of vloei-eigenschappen van levensmiddelen of levensmiddelenverpakkingen te wijzigen. Dit overzichtsartikel geeft een samenvatting van de toepassing van zowel anorganische (zilver, ijzeroxide, titaandioxide, siliciumdioxide, en zinkoxide) als organische (lipide, eiwit, en koolhydraat) nanodeeltjes in levensmiddelen, belicht de belangrijkste nanodeeltjeskenmerken die hun gedrag beïnvloeden, bespreekt het belang van de voedselmatrix en de effecten van het maag-darmkanaal op de nanodeeltjeseigenschappen, benadrukt potentiële toxiciteitsmechanismen van verschillende nanodeeltjes voor levensmiddelen, en wijst op belangrijke gebieden waar nog onderzoek nodig is. De auteurs merken op dat nanodeeltjes reeds in veel natuurlijke en bewerkte levensmiddelen aanwezig zijn, en dat nieuwe soorten nanodeeltjes in de toekomst door de levensmiddelenindustrie als functionele ingrediënten kunnen worden gebruikt.

Nanotechnologie kan gebruikt worden om de kwaliteit, houdbaarheid, veiligheid, kosten en voedingswaarde van levensmiddelen te verbeteren. In sommige gevallen is het niet de bedoeling dat de nanomaterialen die in de voedingsindustrie worden gebruikt hun weg vinden naar het eindproduct, b.v. die welke worden gebruikt in verpakkingen, sensoren, en antimicrobiële behandelingen voor het ontsmetten van voedselproducenten. Gemanipuleerde nanoschaalmaterialen (ENM’s) kunnen opzettelijk aan levensmiddelen worden toegevoegd of zij kunnen onopzettelijk in levensmiddelen terechtkomen (zoals nanodeeltjes in verpakkingsmateriaal die in de levensmiddelenmatrix lekken). ENM’s kunnen gebruikt worden om voedingsstoffen, nutraceutica, kleuren, smaken en conserveringsmiddelen af te geven, of zij kunnen gebruikt worden om de textuur, het uiterlijk of de stabiliteit van levensmiddelen te wijzigen. Nanoschaalstructuren kunnen in levensmiddelen aanwezig zijn als gevolg van routinematig gebruikte bewerkingen, zoals homogeniseren, malen en koken.

De in levensmiddelen aanwezige nanodeeltjes kunnen worden gecategoriseerd als organisch of anorganisch. Anorganische materialen, zoals zilver, ijzeroxide, titaandioxide, siliciumdioxide, of zinkoxide worden vaak gebruikt. Deze deeltjes zijn ofwel kristallijne ofwel amorfe vaste stoffen bij omgevingstemperatuur, die bolvormig of niet-bolvormig kunnen zijn, verschillende oppervlaktekenmerken en coatings hebben, en in verschillende afmetingen voorkomen, afhankelijk van de bij de fabricage gebruikte uitgangsmaterialen en bereidingsomstandigheden.

Anorganische nanodeeltjes:

 • Zilveren nanodeeltjes worden gebruikt als antimicrobiële stoffen in levensmiddelen en voedselverpakkingsmaterialen.
 • Zinkoxidenanodeeltjes kunnen worden gebruikt als bron van zink en in voedselverpakkingen als antimicrobiële middelen om besmetting van levensmiddelen te voorkomen en als absorber van ultraviolet licht.
 • Nanodeeltjes van ijzeroxide worden in levensmiddelen gebruikt als kleurstof of als bron van biobeschikbaar ijzer en zijn er in verschillende maten, vormen en kristalvormen.
 • Nanodeeltjes van titaandioxide worden gebruikt als functionele ingrediënten in bepaalde levensmiddelen om karakteristieke optische eigenschappen te geven, zoals verhoogde lichtheid en helderheid.
 • Siliciumdioxide-nanodeeltjes worden aan bepaalde poedervormige levensmiddelen toegevoegd als antiklontermiddel om de vloei-eigenschappen te verbeteren, b.v. zouten, poedersuiker, specerijen, gedroogde melk, en droge mengsels.

Organische nanodeeltjes

 • Lipide nanodeeltjes zijn op grote schaal aanwezig in veel commerciële levensmiddelen, zoals drankmulsies, zoals frisdranken, verrijkte waters, vruchtensappen, en zuiveldranken, bevatten kleine oliedruppeltjes die in water gedispergeerd zijn.
 • Eiwit-nanodeeltjes zijn de caseïnemicellen die in rundermelk en andere zuivelproducten voorkomen, en die kleine clusters van caseïnemoleculen en calciumfosfaat-ionen zijn.
 • Koolhydraatnanodeeltjes worden meestal samengesteld uit verteerbare of onverteerbare polysachariden, zoals zetmeel, cellulose, alginaat, carrageen, pectine en xanthaan, en zij kunnen onverteerbaar zijn in het bovenste gedeelte van het maag-darmkanaal (GIT).

Sommige organische stoffen die gebruikt worden om voedingsnanopartikels te fabriceren (zoals voedingsvezels en minerale oliën) kunnen in het bovenste GIT niet verteerd worden. Anorganische nanodeeltjes worden ook niet verteerd in het GIT. Nanodeeltjes die niet in het bovenste gedeelte van het GIT verteerd of geabsorbeerd worden, komen in het onderste gedeelte van het GIT terecht, waar zij het microbioom op een negatieve manier kunnen veranderen. Het vermogen van anorganische nanodeeltjes om toxiciteit te veroorzaken wordt vaak in verband gebracht met hun chemische reactiviteit, die afhangt van hun samenstelling. Sommige anorganische nanodeeltjes lossen bijvoorbeeld op en geven ionen af die ongewenste chemische of biochemische reacties bevorderen (bv. zilveren nanodeeltjes).

Ingenomen nanodeeltjes hopen zich op in talrijke weefsels. Deze nanodeeltjes reizen over de slijmlaag en worden dan geabsorbeerd door actieve of passieve transportmechanismen. Nadat zij in de cellen geabsorbeerd zijn, hopen zij zich in de cellen op. De ophoping van nanodeeltjes in specifieke weefsels kan tot problemen op lange termijn leiden als zij boven een bepaalde ophopingsdrempel toxische effecten vertonen. Dit werkingsmechanisme is waarschijnlijk het belangrijkst voor anorganische nanodeeltjes die biopersistent zijn (niet normaal verteerd of gemetaboliseerd in het GIT).

Nanodeeltjes kunnen via een aantal verschillende mechanismen toxiciteit in cellen veroorzaken. Een van de belangrijkste factoren die bijdragen tot de toxiciteit van anorganische nanodeeltjes is hun vermogen om reactieve zuurstofsoorten (ROS) te genereren, zoals singletzuurstof, superoxide, waterstofperoxide en hydroxylradicalen. Deze ROS kunnen dan schade toebrengen aan celmembranen, organellen en de celkern door een wisselwerking met lipiden, eiwitten of nucleïnezuren. Als gevolg daarvan kunnen vele biochemische functies die nodig zijn om de cel levensvatbaar te houden, zoals ATP-productie, DNA-replicatie en genexpressie, nadelig worden beïnvloed. In een aantal studies is gemeld dat anorganische nanodeeltjes de productie van ROS in cellen kunnen verhogen en cytotoxiciteit kunnen veroorzaken.

  De echte pandemie - COVID-19 of Grafeenoxide? Giftig nanomateriaal gevonden in COVID-vaccins en mondkapjes

Het vermogen van nanodeeltjes om de orale biologische beschikbaarheid van hydrofobe stoffen sterk te verhogen heeft wel nadelige gevolgen voor de gezondheid, doordat het de opname van ongewenste apolaire stoffen in levensmiddelen bevordert, zoals bepaalde bestrijdingsmiddelen (glyfosaten, enz.) en hormonen. Zo kan een voedingsmiddel dat lipide nanodeeltjes bevat (zoals een drank, een saus, een dressing of een crème) de biologische beschikbaarheid van hydrofobe bestrijdingsmiddelen op fruit of groenten die daarmee worden geconsumeerd, verhogen.

GRAFEEN ASSEMBLEERT ZICHZELF TOT BLOEDVATENSTRUCTUREN

Uit: Materials Today Connecting the Materials Community, 19 maart 2020, Nieuw op grafeen gebaseerd materiaal assembleert zichzelf in vaatstructuren

Een internationaal team van wetenschappers, onder leiding van Alvaro Mata van de Universiteit van Nottingham en Queen Mary University London in het Verenigd Koninkrijk, heeft een nieuw materiaal ontdekt dat 3D-geprint kan worden om weefselachtige vaatstructuren te maken. In een artikel in Nature Communications melden de wetenschappers dat zij een manier hebben ontwikkeld om grafeenoxide te 3D-printen met een eiwit dat zich kan organiseren tot buisvormige structuren die enkele eigenschappen van vaatweefsel nabootsen.

“Dit werk biedt mogelijkheden in de biofabricage door gelijktijdig top-down 3D bioprinting en bottom-up zelfassemblage van synthetische en biologische componenten op een ordelijke manier vanaf de nanoschaal mogelijk te maken,” zei Mata. “Hier zijn wij bezig met het biofabriceren van capillair-achtige vloeistofstructuren op microschaal, die compatibel zijn met cellen, fysiologisch relevante eigenschappen vertonen, en bestand zijn tegen stroming. Dit zou het herscheppen van vasculatuur in het lab mogelijk kunnen maken en implicaties kunnen hebben voor de ontwikkeling van veiligere en efficiëntere geneesmiddelen, wat betekent dat behandelingen patiënten mogelijk veel sneller zouden kunnen bereiken.”

Zelf-assemblage is het proces waarbij meerdere componenten zich spontaan organiseren tot grotere, welbepaalde structuren. Biologische systemen vertrouwen op dit proces om moleculaire bouwstenen op gecontroleerde wijze samen te voegen tot complexe en functionele materialen die opmerkelijke eigenschappen vertonen, zoals het vermogen om te groeien, zich te vermenigvuldigen en robuuste functies uit te voeren. Het nieuwe biomateriaal wordt vervaardigd door de zelfassemblage van een eiwit met grafeenoxide. Dit zelfassemblageproces zorgt ervoor dat de flexibele gebieden van het eiwit zich ordenen en naar het grafeenoxide vormen, waardoor een sterke wisselwerking tussen beide ontstaat. Door de manier te regelen waarop de twee componenten gemengd worden, is het mogelijk hun assemblage op meerdere schalen in de aanwezigheid van cellen te sturen om complexe robuuste structuren te produceren.

ZELFASSEMBLERENDE GRAFEENNANOBUISJES

Uit: Angewandte Chemie, Voor het eerst gepubliceerd: 14 maart 2001, Self-Assembling Organic Nanotubes, T. Bong,Thomas D. Clark Dr., Juan R. Granja Prof. Dr., M. Reza Ghadiri Prof.

Holle buisvormige structuren van moleculaire afmetingen vervullen in de natuur diverse biologische functies. Voorbeelden hiervan zijn de steiger- en verpakkingsrollen die respectievelijk door cytoskelet-microtubuli en virale manteleiwitten worden gespeeld, en de chemische transport- en afschermingsactiviteiten van membraankanalen. Bij de voorbereiding van dergelijke buisvormige assemblages maken biologische systemen uitgebreid gebruik van zelfassemblage- en zelforganiserende strategieën. Vanwege de vele potentiële toepassingen op gebieden als chemie, biologie en materiaalkunde is er de laatste tijd veel aandacht besteed aan de bereiding van kunstmatige nanobuisvormige structuren. In dit artikel worden de ontwerpbeginselen en de bereiding van synthetische organische nanobuisjes besproken, met speciale nadruk op niet-covalente processen zoals zelfassemblage en zelforganisatie.

PROGRAMMEERBARE LEVENDE SYSTEMEN

Uit: Nature Reviews Materials, Materialen ontwerpen door synthetische biologie, Tzu-Chieh Tang, Bolin An, Yuanyuan Huang, Sangita Vasikaran, Xiaoyu Jiang

De synthetische biologie past genetische hulpmiddelen toe om levende cellen en organismen te ontwerpen, analoog aan het programmeren van machines. In de materiaalsynthetische biologie worden engineering-beginselen uit de synthetische biologie en de materiaalkunde geïntegreerd om levende systemen te herontwerpen als dynamische en responsieve materialen met opkomende en programmeerbare functionaliteiten. In dit overzicht bespreken wij instrumenten uit de synthetische biologie, waaronder genetische circuits, modelorganismen en ontwerpparameters, die kunnen worden toegepast voor de constructie van slimme levende materialen. Wij onderzoeken niet-levende en levende zelforganiserende multifunctionele materialen, zoals intracellulaire structuren en gemanipuleerde biofilms, en wij onderzoeken het ontwerp en de toepassingen van hybride levende materialen, waaronder levende sensoren, therapeutica en elektronica, maar ook energie-conversiematerialen en levende bouwmaterialen. Tenslotte bekijken wij de vooruitzichten en uitdagingen van programmeerbare levende materialen en geven wij mogelijke toekomstige toepassingen aan.

ONTWORPEN LEVENDE MATERIALEN

Uit: MIT Libraries, Towards engineering living functional materials, 2021, Tang, Tzu-Chieh,Ph. D.Massachusetts Institute of Technology

Het gebied van de gemanipuleerde levende materialen (ELM’s) heeft tot doel de opmerkelijke eigenschappen van de natuurlijke biologie na te bootsen om nieuwe, kweekbare, multifunctionele materialen te creëren met behulp van genetisch gemanipuleerde organismen. Het meeste relevante pionierswerk is tot stand gekomen met behulp van biofilm op nano- tot microschaal [GO], die een vrij kleine opbrengst heeft en gewoonlijk een kostbare modificatie vereist. Ten tweede wordt het vrijgeven van genetisch gemodificeerde micro-organismen (GGM’s) in het veld voor voedsel-, water- of landbouwtoepassingen vaak als riskant beschouwd, omdat het onwaarschijnlijk is dat wild-type organismen ongewenste eigenschappen, zoals antibioticaresistentie, van de GGM’s overnemen. Er is een aanzienlijke inspanning nodig om in deze onvervulde behoeften te voorzien. Deze dissertatie begint met een inleiding over genetische circuits en een diepgaand overzicht van de huidige trends in de materiaalsynthetische biologie, die twee grote categorieën van ELM’s omvat: zelforganiserende functionele materialen en hybride levende materialen. In de volgende hoofdstukken worden de technologieën beschreven die ontwikkeld zijn om een hoge schaalbaarheid en een veilige inzet van ELM’s in deze twee categorieën te bereiken, en levende apparaten die geschikt zijn voor toepassingen in de echte wereld.

GRAFEENOXIDE-TOXICITEIT

Uit: Biomedical Research International, Volume 2021 |Article ID 5518999, Synthesis and Toxicity of Graphene Oxide Nanoparticles: A Literature Review of In Vitro and In Vivo Studies, Asmaa Rhazouani, Halima Gamrani , Mounir El Achaby , Khalid Aziz, Lhoucine Gebrati, Md Sahab Uddin, and Faissal AZIZ, https://doi.org/10.1155/2021/5518999

Nanomaterialen zijn de laatste decennia op grote schaal gebruikt op vele gebieden, waaronder elektronica, biogeneeskunde, cosmetica, voedselverwerking, gebouwen, en luchtvaart. De toepassing van deze nanomaterialen op medisch gebied zou de diagnose-, behandelings-, en preventietechnieken kunnen verbeteren. Grafeenoxide (GO), een geoxideerd derivaat van grafeen, wordt momenteel in de biotechnologie en de geneeskunde gebruikt voor de behandeling van kanker, de toediening van geneesmiddelen, en cellulaire beeldvorming. Ook wordt GO gekenmerkt door verschillende fysisch-chemische eigenschappen, waaronder nanoschaalgrootte, hoog oppervlak, en elektrische lading. Het toxische effect van GO op levende cellen en organen is echter een beperkende factor die het gebruik ervan op medisch gebied beperkt. Onlangs hebben talrijke studies de biocompatibiliteit en toxiciteit van GO in vivo en in vitro geëvalueerd. In het algemeen varieert de ernst van de toxische effecten van dit nanomateriaal naar gelang van de toedieningsweg, de toe te dienen dosis, de methode van GO-synthese en de fysisch-chemische eigenschappen.

Nanodeeltjes worden op grote schaal gebruikt in de elektronica, de luchtvaart, de energie, de landbouw, de cosmetica, de geneeskunde, de textielproductie, en op vele andere gebieden. Zij worden momenteel gebruikt om geneesmiddelen, eiwitten, genen, vaccins, polypeptiden, en nucleïnezuren toe te dienen. GO is een nanomateriaal dat al meer dan 150 jaar bekend is en in vele toepassingen wordt gebruikt. De laatste jaren wordt grafeen op medisch gebied geëxploiteerd, vooral voor DNA-sequencing, de ontwikkeling van biosensoren, en celdifferentiatie en -groei. Aangezien grafeen onoplosbaar is in water, zijn de toepassingen ervan beperkt tot passieve platforms voor detectie en celwerk. Zijn functionele derivaat GO heeft unieke eigenschappen die het doeltreffender maken voor biomedische toepassingen. Het wordt gekenmerkt door zijn vermogen om in vele oplosmiddelen te dispergeren, waardoor het gemakkelijker te hanteren is. Bovendien wordt GO gebruikt voor het toedienen van antikankermedicijnen in biologische cellen, aptameren voor ATP-sondering in epitheelcellen, en genoverdracht. Deze nanomaterialen hebben een groot oppervlak en kunnen de stabiliteit van geneesmiddelen handhaven zonder de biologische activiteit te veranderen, veel meer dan andere nanomaterialen.

GO wordt gekenmerkt door eigenschappen die het aantrekkelijk maken op andere gebieden, zoals sensoren en energieopslag. Naarmate de toepassingen toenemen, neemt de blootstelling aan GO bij alle bevolkingsgroepen toe. Daartoe behoren blootstellingen bij de fabricage van nanomaterialen en bij biomedische behandelingen. GO is betrokken bij vele toepassingen, maar er is één belangrijke factor die “zijn giftigheid” het gebruik ervan beperkt. Onderzoekers staan vaak voor het probleem een evenwicht te vinden tussen de positieve therapeutische effecten van GO en de neveneffecten die met zijn toxiciteit gepaard gaan

GRAFEENOXIDE ALS DRAGER EN ADJUVANS VOOR VACCINS

Uit: Acta Biomaterialia, Volume 112, August 2020, Pages 14-28, Recent progress of graphene oxide as a potential vaccine carrier and adjuvant, WanjunCaoab, LinHea, Weidong Caob, Xiaobing HuangaKun, Jiac Jingying Dai

Adjuvantia en dragers zijn op passende wijze aan de vaccinformulering toegevoegd om de immunogeniciteit van het antigeen te verbeteren en een langdurige immuniteit op te wekken. Grafeenoxide (GO), dat op grote schaal gebruikt wordt voor het afleveren van biomoleculen, blinkt uit in het laden en afleveren van antigeen en heeft de potentie om het immuunsysteem te activeren. GO aggregeert echter in biologische vloeistoffen [bloedklonters] en induceert celdood, en het vertoont ook een slechte bio-oplosbaarheid en bio-compatibiliteit. Om deze beperkingen aan te pakken, zijn er verschillende protocollen voor oppervlaktemodificatie gebruikt om waterige stoffen met GO te integreren en zo de biocompatibiliteit ervan te verbeteren. Nog belangrijker is dat deze modificaties gefunctionaliseerd GO superieure eigenschappen geven, zowel als drager als als hulpstof. Door zijn unieke fysisch-chemische eigenschappen wordt grafeenoxide veel gebruikt in de geneeskunde voor de fotothermische behandeling van kanker, de toediening van geneesmiddelen, antibacteriële therapie en medische beeldvorming. Ons werk beschrijft de oppervlaktemodificatie van grafeenoxide en vat voor het eerst samen dat gefunctionaliseerd grafeenoxide als vaccindrager dient en significante adjuvante activiteit vertoont bij het activeren van cellulaire en humorale immuniteit.

Precisiegeneeskunde deelt ons mee dat grafeenoxide bestudeerd is voor zijn veelbelovende gebruik in een grote verscheidenheid van nanomedische toepassingen, waaronder weefselmanipulatie, kankerbehandeling, medische beeldvorming, en toediening van geneesmiddelen. Zijn fysiochemische eigenschappen maken een structuur mogelijk om het gedrag van stamcellen te reguleren, met de mogelijkheid om te helpen bij de intracellulaire afgifte van DNA, groeifactoren en synthetische proteïnen die het herstel en de regeneratie van spierweefsel mogelijk zouden kunnen maken. Wegens zijn unieke gedrag in biologische omgevingen is grafeenoxide ook voorgesteld als een nieuw materiaal voor de vroege diagnose van kanker. Het is ook onderzocht voor gebruik in vaccins en immunotherapie, onder andere als adjuvans voor tweeërlei gebruik en als drager van biomedische materialen.

Er zijn verschillende typische mechanismen aan het licht gekomen die ten grondslag liggen aan de toxiciteit van grafeenoxide-nanomateriaal, bijvoorbeeld fysieke vernietiging, oxidatieve stress, DNA-beschadiging, ontstekingsreactie, apoptose, autofagie, en necrose. In deze mechanismen zijn toll-like receptors (TLR), transformerende groeifactor-beta (TGF-β) en tumornecrosefactor-alfa (TNF-α) afhankelijke-pathways betrokken bij het signaalwegennetwerk, en oxidatieve stress speelt een cruciale rol in deze pathways. Uit vele experimenten is gebleken dat grafeenoxide-nanomaterialen toxische neveneffecten hebben bij vele biologische toepassingen. Volgens de FDA van de VS lokken grafeen, grafeenoxide en gereduceerd grafeenoxide zowel in vitro als in vivo toxische effecten uit. Nanomaterialen van de grafeenfamilie (GFN) zijn door de FDA van de VS niet goedgekeurd voor menselijke consumptie.

GRAFEENOXIDE-GEÏNCORPOREERDE HYDROGELS IN DE GENEESKUNDE

Uit: Polymer Journal, Volume 52, pages 823-837, May 8, 2020, Graphene oxide-incorporated hydrogels for biomedical applications, Jongdarm Yi, Goeun Choe, Junggeon Park Young Lee.

Grafeen en grafeenderivaten (b.v. grafeenoxide) zijn in hydrogels ingebouwd om de eigenschappen (b.v. mechanische sterkte) van conventionele hydrogels te verbeteren en/of nieuwe functies te ontwikkelen (b.v. elektrische geleiding en laden/afgeven van geneesmiddelen). Unieke moleculaire interacties tussen grafeenderivaten en verschillende kleine of macromoleculen maken de fabricage van verschillende functionele hydrogelen mogelijk, die geschikt zijn voor verschillende biomedische toepassingen. In dit mini-overzicht belichten wij de recente vooruitgang in GO-geïncorporeerde hydrogels voor biomedische toepassingen, waarbij wij ons concentreren op hun specifieke gebruik als mechanisch sterke materialen, elektrisch geleidende scaffolds/elektroden, en zeer performante voertuigen voor de toediening van geneesmiddelen.

GRAFEENOXIDE IN VACCINS

Uit: Nanoscale, Functionalized graphene oxide serves as a novel vaccine nano-adjuvant for robust stimululation of cellular immunity, Ligeng Xu, Jian Xiang, Ye Liu, Jun Xu, Yinchan Luo, Liangzhu Feng, Zhuang Liu and Rui Peng.

Grafeenderivaten hebben door hun unieke fysisch-chemische eigenschappen veel aandacht gekregen in de biogeneeskunde. In deze studie hebben wij zorgvuldig grafeenoxide (GO) ontworpen als een adjuvans voor immunotherapie, met urease B (Ure B) als het model-antigeen. Ons werk presenteert niet alleen een nieuw, zeer effectief GO-gebaseerd vaccin-nano-adjuvans, maar benadrukt ook de cruciale rol van oppervlaktechemie voor het rationele ontwerp van nano-adjuvanten.

Bijwerking 3 september 2022

Goo, morgellons, en door de mens gemaakt weefsel

De video van Dr. Wagh staat op Bitchute: https://www.bitchute.com/video/WF46Q20yPOgA/


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GRAFEENOXIDE DOSSIER

Gevaccineerden “infecteren” de ongevaccineerden met gevaarlijk grafeenoxide, zegt biomedisch deskundigeVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikel“Het ergste moet nog komen”: Onrust onder de burgerbevolking zal wereldwijd toenemen naarmate de sociaal-economische druk toeneemt, zo waarschuwt het rapport
Volgend artikelHoe sommige westerse “fans” van Oekraïne het conflict tot een betaal-voor-bloed sport maken
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

 1. De antennefunctie van grafeenoxide heeft alles te maken met het simpele feit dat grafeen de kleinst denkbare moleculaire structuur heeft, samengesteld uit zuiver koolstofmoleculen. Grafeenoxide is de geoxideerde vloeibare versie van dat grafeen en heeft eveneens hoge geleidingscapaciteit. Het geleid dus stroom en straling enorm goed. Daarnaast heeft het dus een katalyserende werking op verbrandingsprocessen.
  Spray je grafeenoxide in de lucht, dan zou je middels een HAARP systeem een elektromagnetisch veld op kunnen wekken, waarmee je wolkvorming lokaal kunt versnellen.
  Interessant wordt het als je grafeenoxide inademt. Dat kan (afhankelijk van de grootte van de moleculen) de longen enigszins irriteren, maar die antennefunctie is veel belangrijker.
  Het is vooral de antennefunctie van grafeenoxide die “the timed on and off release of information on demand”.
  Heb je delen van de bevolking via voorgaande vaccinatierondes (als het griepvaccin) kunnen injecteren met het CRISPR enzym, dan heb je aan de antennefunctie van grafeenoxide genoeg om individuen te kunnen targetten en “the timed on and off release of information on demand” te doen; of te wel, je kunt mensen ziek maken (of genezen) op afstand. Maar je kunt nog veel meer.
  Grafeenoxide wordt bijvoorbeeld door het bedrijf Inbrain Neurotechnologies gebruikt om gedachten in real time te lezen en overschrijven. Ook die remote control functionaliteit noemt Dr. Charles Morgan al in zijn presentatie uit 2018.
  de antennefunctie van grafeenoxide maakt het mogelijk om (bijvoorbeeld middels het 5G netwerk) mensen individueel te targetten. Nu waren veel 5G netwerken commercieel nog niet operationeel aan het begin van de coronavirus/covid-19 psyop, maar de netwerken waren vaak wel al geïnstalleerd. Ook middels HAARP technologie zou je hele gebieden gelijktijdig kunnen targetten.
  Als je spreekt over chemtrails, dan moet je dus wel even de moeite doen om verder te kijken dan je neus lang is en je verdiepen in een breed arsenaal aan technologieën. Het simpelweg afdoen met een opmerking als “Nou, dan zou iedereen er wel ziek van moeten worden“, geeft blijk van te weinig kennis en het niet in staat zijn om de verschillende vakgebieden bij elkaar te brengen.
  Grafeenoxide in brandstof was en is een uitstekende kandidaat om mensen ‘sick on demand’ te maken en de “elite” buitenschot te houden; het is een uitstekende kandidaat om in brandstof en vaccins te vermengen en het is een uitstekende kandidaat om de bloedbreinbarrière te passeren en vanuit de cloud de hersenen, het zenuwstelsel of gedachten te editen. Het kan ongemerkt door inademing of via de huid in je bloedbaan terechtkomen.
  En let wel, alleen al grafeenoxide in iemands bloedbaan en de mogelijkheid om (op afstand) via het brein het zenuwstelsel te targetten, kan mensen ziek maken. Dat zenuwstelsel staat in verbinding met alle organen, als de koperlijnen op een moederbord van een computer.
  Grafeenoxide is dan ook uitermate geschikt om te sprayen via de brandstof van vliegtuigen, het kan uitstekend wolkvorming stimuleren en het kan zeer goed en heimelijk als wapen worden ingezet om individuen of groepen te targetten en anderen buiten schot te houden. Vaccins zijn het ideale middel om CRISPR enzyms af te leveren.

 2. Meer dan kennisje , nu 21 jaar, zij is nu 84, NIET gevoelig voor mijn ANTI PRIKKEN, hoor ik net over haar dat zij aangezichtspijn én hoofdpijnen heeft, NA DIE INGREEP geen klachten meer, Viel mij wel op 10 dgn terug na haar kopje koffie bij mij , hangend ooglid, maar niets gezegd, NU HIER te lezen HERSENEN, haar DAAR operatie, ALLE prikken genoten , denk IK , Joke hoe lang nog , ga niet meer met haar mee met de auto wat wij graag deden , antiek én rommelmarkten. Zal het ,proberen het HIER GELEZEN artikel voor te lezen, IK DENK, EINDE Vriendschap, TJA, bij 1e prik al gewaarschuwd, en ná de laatste ,denk apenpokken , ook weer ,WAAROM, nu dus HIER OM, 2 kinderen, 3 volwassen kleinkinderen OOK ALLES gehad,…………………maar zie zij nooit bij mij., of zij geschrokken zullen zijn.

 3. Wat ik erg vind is dat mijn favoriete oom ineens uit het niets dement begint te worden na 1 jaar heel moe te zijn slaat het nu ineens om in groot zuurstof gebrek en veel bank liggen en niet meer op woorden kunnen komen, verward zijn. Ja drie keer geprikt omdat het van zijn vriendin moest. 77 jaar van een gezonden bejaarde naar een zieke zwakke mens. Over een paar dagen ga ik naar hem toe om dingen te regelen. Hij voelt heel goed dat hij ineens heel erg ziek is geworden en dat dingen gergeld moeten worden omtrend zijn onroerend goederen en vermogen. En dan heb ik zo een klote familie die nooit contact met hem heeft,maar al wel zijn huis aan het taxeren zijn🤬.

  Hij weet heel goed dat het van de vax is. En hij heeft er veel spijt van dat hij die troep gebruikt heeft zegt hij om zijn vriendin te houden, want anders kon ze hem niet meer zien. Mijn oom is een keitof mens ging nog naar dansings enzo🙈 echt een levensgenieter altijd geweest. Mijn gedacht was hoe help ik hem reinigen. Ik heb ivermectin,maar bind die troep zich aan ivermectin. Ik heb quercetin en N acetyl. Ik zou hem dit wel allemaal willen geven als ik wist dat het hielp, want die heeft inmiddels van zijn huisarts een arsenaal aan pillen liggen voor de kwalen.

  Doet me wel pijn zo een gezonde mens met een jaar te zien wegkwijnen in een kasplantje. Ik wist niet dat die gevaxt was , had hem vaak gezegt dat het vergif was en dat hij dat niet moest laten doen. Tja… iemand ideeën hoe je die grafeen verwijdert.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in