De COVID-prik, COVID jab of het COVID nep-vaccin is geen echt vaccin, maar de ernstige en soms dodelijke bijwerkingen zijn wel degelijk echt, schrijft Makia Freeman.

N.v.d.r.: Frontnieuws onderschrijft, noch moedigt het iemand aan om medische behandelingen te ondergaan. Verder doet Frontnieuws geen beweringen over welke medicijnen of technieken dan ook die welke menselijke ziekte of kwalen dan ook behandelen.

Databanken over de hele wereld worden overspoeld met rapporten over verwondingen (bijwerkingen) en sterfgevallen als gevolg van het COVID-vaccin. Op het moment van schrijven vermeldt de in de VS gevestigde VAERS-databank ongeveer 915.000 verwondingen, waaronder 20.000 sterfgevallen, wat volgens de Harvard Pilgram Study van 2010 een onderrapportage is met een factor 100 [voor verwondingen]. Op het moment dat ik dit schrijf, registreert de Europese databank EudraVigilance (die gegevens van de 30 landen van de Europese Economische Ruimte bijhoudt) ongeveer 2.900.000 verwondingen, waaronder 31.000 sterfgevallen na de COVID-prik. Het is aannemelijk dat ook daar sprake is van onderrapportage, hoewel dat moeilijk met zekerheid te zeggen is.

Alle voorstanders van Big Pharma en door de NWO gefinancierde factcheckers staan natuurlijk te trappelen om te beweren dat deze gegevens alleen maar zelf-gerapporteerd zijn en geen oorzakelijk verband aantonen, maar je hoeft geen genie te zijn om de trends hier te zien. Wat de echte statistieken ook zijn, de nep-vaccin effecten zijn verwoestend. Er is echter ook goed nieuws. Als u of iemand die u kent de COVID-prik heeft genomen, en post-vaccin spijt ervaart, zijn er een aantal mogelijke manieren waarop u kunt herstellen. Hieronder vindt u een lijst met opties voor COVID-prik ontgifting.

COVID-prik ontgifting: Zelfgemaakte spike-eiwitten

Voordat ik begin, wil ik iets heel duidelijk maken. We zijn allemaal gebombardeerd met het angstverhaal van het gevreesde spike-eiwit van SARS-CoV-2. Dit is pure fictie. SARS-CoV-2 bestaat alleen in een digitale virusdatabank en is geen echt echt virus. Er bestaat geen geïsoleerd, levensecht SARS-CoV-2-exemplaar.

Als ik het hieronder heb over spike-eiwitten, heb ik het dus niet over de spike-eiwitten van een abstract virus. Ik heb het over de spike-eiwitten die je lichaam genetisch geïnstrueerd heeft gemaakt (als je de COVID-prik hebt genomen). Vergeet niet dat de verschillende COVID chemische middelen (nep-vaccins) op de markt je genen opnieuw bedraden zodat je spike-eiwitten aanmaakt (hetzij via mRNA, in het geval van Pfizer en Moderna, of via een adenovirus, in het geval van AstraZeneca en Johnson & Johnson). Deze spike-eiwitten die uw lichaam aanmaakt, binden zich vervolgens aan uw eigen ACE2-receptoren of veroorzaken op tal van andere manieren ravage. Sommige van de hieronder genoemde remedies zijn om deze zelfgemaakte spike-eiwitten te ontgiften.

Chloordioxide (ClO2, MMS)

In een recent interview met Sarah Westall bespreekt Dr. Joe Nieusma, die een PhD in toxicologie heeft, mogelijke manieren om te ontgiften van de COVID shot. Hij besteedt veel tijd aan het bespreken van de verdiensten van chloordioxide (chemische afkorting ClO2) dat al enige tijd door Jim Humble op de markt wordt gebracht als Miracle Mineral Solution (MMS). Humble had er veel succes mee bij het helpen van malaria-patiënten in Afrika. Andere beweringen die eraan worden toegeschreven zijn dat het kan helpen bij Hepatitis A, B en C, herpes, TB, AIDS en kanker. Recentelijk is Dr. Andreas Kalcker bekend geworden door het aan te bevelen om COVID zelf te bestrijden (wat je ook denkt of COVID werkelijk is).

Biofysicus Andreas Kalcker: Chloordioxide is een 100% effectieve remedie tegen Covid

Dr. Nieusma wijst op een studie uit juni 2021, getiteld  Inhibition of the Binding of Variants of SARS-CoV-2 Coronavirus Spike Protein to a Human Receptor by Chlorine Dioxide, waarin werd geconcludeerd dat ClO2 kon voorkomen dat het spike-eiwit (van het COVID nep-vaccin) zich hechtte aan de Angiotensine Converterend Enzyme 2 (ACE2) receptoren:

“Doelstelling: COVID-19, veroorzaakt door een nieuw coronavirus, SARS-CoV-2, is een aanhoudende wereldwijde pandemie geworden. Een veilig en krachtig virucidaal ontsmettingssysteem is dringend nodig om de bevolking te beschermen tegen het virus. Chloordioxide (ClO2) is een krachtig ontsmettingsmiddel waarvan bekend is dat het zowel virussen als bacteriën inactiveert. Het doel van deze studie was te onderzoeken of chloordioxide de binding van het receptor-bindende domein van het Spike-eiwit (S-eiwit) van variant coronavirus (Britse en Zuid-Afrikaanse varianten) aan de menselijke receptor, Angiotensine-Converting Enzyme 2 (ACE2), remt.

Materialen en Methoden: In vitro experimenten om de binding van het gezuiverde receptor-bindende domein van spike-eiwit aan ACE2 te bepalen, werden uitgevoerd in aanwezigheid van verschillende concentraties chloordioxide. Gezuiverde spike-eiwitten van de Britse en Zuid-Afrikaanse varianten werden gebruikt. Spike-eiwit gecoat op een microtiterplaat werd behandeld met een chloordioxide-oplossing in water of een chloordioxide-spuitoplossing.

Resultaat: De binding van spike-eiwitten van de varianten werd op een concentratie-afhankelijke manier geremd (50% remmende concentratie (IC50) van 7,6 μmol/L en 5,8 μmol/L voor respectievelijk de Britse en de Zuid-Afrikaanse variant).

Conclusie: Deze bevindingen tonen aan dat chloordioxide in waterige oplossing de binding van de variant spike-eiwitten aan het menselijke ACE2-receptoreiwit kan inactiveren, wat erop wijst dat deze strategie nuttig kan zijn bij het blokkeren van de overdracht van variant SARS-CoV-2-virussen.”

Voor lezers die weinig tot niets weten over ClO2, hier enkele basisfeiten. ClO2 is iets heel anders dan bleekmiddel, chloorverbindingen of chloor alleen. Chloor doodt door chlorering, terwijl chloordioxide doodt door oxidatie. Dat is een enorm verschil, omdat chlorering uiteindelijk moleculen giftig maakt voor het menselijk lichaam. ClO2 is een oxidatiemiddel dat elektronen onttrekt aan ziekteverwekkende moleculen, waardoor deze verzwakken en uiteenvallen; het is echter een zwak oxidatiemiddel, in tegenstelling tot zuurstof (O2), ozon (O3) en waterstofperoxide (H2O2), die sterke oxidatiemiddelen zijn. ClO2 zal geen effect hebben op sterke gezonde cellen en moleculen die alkalisch zijn, maar het zal zwakke zure moleculen verscheuren. ClO2 heeft geen bijproducten, kan worden gebruikt als ontsmettingsmiddel en is effectief tegen sporenvormende bacteriën zoals Anthrax. Het is ook effectief tegen micro-organismen die zich in de biofilm van uw lichaam verbergen (waar andere middelen niet kunnen komen). De biofilm is een dunne laag bacteriën die zich vormt in een kleverige slijmmatrix, meestal op oppervlakken die in contact komen met water. De biofilm beschermt micro-organismen (zoals listeria), dus remedies zoals ClO2 zijn uiterst nuttig voor ontgifting.

Suramine

In een artikel van mei 2021 getiteld Is This a Possible COVID Vaccine Antidote?, sprak ik over het potentieel van suramine om bloedstolling en RNA replicatie te remmen, nadat Dr. Judy Mikovits suramine had aangeprezen als een COVID vaccin detox strategie. Per slot van rekening is het COVID nep-vaccin berucht geworden om zijn bloedstollende effecten, die in ernstige gevallen kunnen leiden tot beroerte en hartaanval, en heeft het toepasselijk de bijnaam “stollingsprik” gekregen. Later blijkt dat Dr. Mikovits heeft benadrukt dat suramine niet afkomstig is van of geen verband houdt met dennennaald tinctuur, wat vreemd is, aangezien het bewijs dat ik heb gezien wel degelijk is. In het hierboven gelinkte interview, wijst Dr. Nieusma erop dat suramine structureel gelijk is aan ivermectine. Ik moedig iedereen die hierin geïnteresseerd is aan om zijn eigen onderzoek te doen, maar suramine lijkt een zeer belangrijk detox middel te zijn voor de COVID-prik, omdat het zowel bloedstolling als ongewenste DNA/RNA replicatie remt en voorkomt, 2 van de ergste effecten van de prik.

Dennennaald thee: Mogelijk tegengif voor spike-eiwit overdracht

Zwarte zaad olie

Zwarte zaad olie is een ander geweldig supplement en natuurlijke remedie die kan helpen bij COVID-prik ontgifting. Volgens Dr. Nieusma bindt het zich aan de spike-eiwitten voordat ze zich binden aan de ACE2 receptoren van je lichaam. Het voorkomt ook ontstekingen en de gevreesde cytokine stormen die verantwoordelijk zijn voor een aantal verschrikkelijke effecten van het nep-vaccin.

Antioxidanten

Na deze 3 supplementen, somt Dr. Nieusma nog enkele andere op die volgens mij meer algemene ontgifters zijn, eerder dan stoffen of remedies specifiek voor de COVID-prik. Hij beveelt C60 (carbon 60) aan om oxidatieve stress en ontsteking te beheersen, wat logisch is, omdat C60 bekend staat als de sterkste antioxidant ter wereld. Hij beveelt glutathion aan, de belangrijkste antioxidant van het menselijk lichaam, die in staat is cellulaire schade door reactieve zuurstofsoorten zoals vrije radicalen, peroxiden, lipide peroxiden en zware metalen te voorkomen. Het stimuleren van glutathion is een duidelijke en voor de hand liggende tactiek voor ontgifting en een goede gezondheid. Enkele eenvoudige manieren om dit te doen zijn regelmatige lichaamsbeweging, goede slaap, hoge vitamine C en D-niveaus, en het eten van voedingsmiddelen zoals zwavelhoudende groenten, avocado, spinazie, asperges, okra, wei-eiwit en kurkuma. Je kunt glutathion ook stimuleren via supplementen als NAC, DMG (dimethylglycine) en mariadistel.

Een praktische aanpak om gezond te blijven na uw Covid-19 prik – Post Covid-19-injectiesyndroom (pCoIS)

Dr. Nieusma noemt ook ozon als een COVID-prik detox methode, maar hij gaat niet in op hoe je het moet gebruiken, dus ik moedig lezers aan om hun eigen onderzoek te doen en voorzichtig te zijn, want ozon kan gevaarlijk zijn als het op de verkeerde manier wordt gebruikt. Laten we tot slot denken aan een van de beste detox strategieën van allemaal, een methode die ook gratis is: vasten. Vasten is een manier waarop je lichaam dingen kan opruimen waar het normaal gesproken geen aandacht aan besteedt tijdens het proces van constante spijsvertering. Het is een onderbenutte maar zeer effectieve manier om vrijwel alles wat ongewenst is uit je lichaam te ontgiften.

Manieren om grafeen te ontgiften uit het lichaam

Een andere goede bron van informatie voor COVID-prik ontgifting is Ricardo Delgado, die deel uitmaakt van La Quinta Columna, de Spaanse onderzoeksorganisatie die voor het eerst op grote schaal aan het licht bracht dat de nep-vaccin prikken grafeen of grafeenoxide bevatten. Dit werd later bevestigd door andere onderzoekers zoals Dr. Robert Young. Whitney Webb heeft Delgado’s bewering dat het vaccin voor meer dan 90% uit grafeen bestaat, terecht in twijfel getrokken, maar dat is voor onze discussie van vandaag niet relevant. Ongeacht het exacte percentage grafeen in de injectie, bevat het wel wat, en we weten dat grafeenoxide een supergeleider is die signalen uitzendt en ontvangt. Het zou geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk kunnen zijn voor het COVID-vaccin magnetisme fenomeen. In deze video (in het Spaans maar met Engelse ondertiteling) stelt Delgado 7 natuurlijke producten voor die helpen grafeen uit het lichaam te ontgiften:

1. NAC (N-acetylcysteïne)
2. Zink
3. Astaxanthine
4. Quercetine
5. Vitamine D
6. Mariadistel
7. Melatonine

Ik zal kort op elk van hen ingaan. NAC wordt hierboven genoemd in het gedeelte over antioxidanten als een manier om gluathion te stimuleren. Zink is een essentieel mineraal waar veel mensen een tekort aan hebben; het wordt vaak aangeraden bij verkoudheid, griep en ontgifting, en is vooral belangrijk voor mannen om testosteron op te bouwen. Astaxanthine is een supervoedsel uit algen dat ik persoonlijk gebruik en dat ik ten zeerste aanbeveel; het helpt ook bij immuniteit, energie, uithoudingsvermogen, gezondheid van de ogen, gewrichten en huidgezondheid. Quercetine is een bekende antioxidant en detox-agent. Ik noemde hierboven al Vitamine D en Mariadistel, en tot slot is van melatonine (het slaaphormoon) bekend dat het de aanmaak van glutathion stimuleert, zoals uit deze studie bleek.

Beter dan Hydroxychloroquine? Twee nieuwe studies tonen aan dat Quercetine de resultaten van COVID verbetert – Gemakkelijker te verkrijgen

Ik zou ook mensen met vaccinatieschade willen aanmoedigen om te experimenteren met veilige en vertrouwde ontgifters zoals zeoliet, klei, borium en epsomzout, waarvan er vele plaatselijk en inwendig kunnen worden gebruikt.

Slotgedachten over COVID-prik ontgifting

De producten in dit artikel zijn bedoeld als een startpunt voor uw onderzoek. Zoals altijd, doe uw eigen onderzoek en controleer alles grondig voordat u het in uw lichaam stopt. Voor degenen met na-vaccin spijt, het goede nieuws is dat het menselijk lichaam in staat is tot verbazingwekkende genezing en regeneratie, maar je moet stoppen het te vergiftigen en geef het wat het nodig heeft. Naarmate de mensheid verder ontwaakt, zullen er velen zijn die de propaganda van de COVID-zwendel in het begin niet doorzagen, maar die later, een paar injecties later, de essentie ervan begrepen. Mijn hoop is dat deze mensen hun gezondheid kunnen terugwinnen en dat we zoveel mogelijk mensen kunnen bereiken met deze informatie voordat mensen bezwijken aan door nep-vaccins veroorzaakte “ongewenste bijwerkingen”, verwondingen en dood.

Als laatste opmerking wil ik vermelden dat dit artikel niet specifiek ingaat op hoe je nanotechnologie uit je lichaam kunt krijgen – of het nu gaat om zelfbewuste vezels, zelfbewegende critters, machine-achtige schijfjes of een van de andere rare dingen die mensen hebben gevonden. In na-COVID tijden hebben Clifford Carnicom en Tony Pantelleresco goed werk verricht op dit gebied, wat Morgellons-lijders nuttig hebben gevonden. Als u hier een oplossing voor weet, laat uw ideeën dan achter in de reacties hieronder.

Morgellons? – Het mysterie van de wormpjes op de Covid-19 teststaafjes


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-PRIK ONTGIFTING DOSSIER

Wormachtige objecten op mondkapjes en PCR-teststaafjes… textielvezels of John-Hopkins’ “Theragripper”? Nano-technische haakwormen laten medicijnen vrij bij lichaamstemperatuurVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelNeurenberg Code Overtredingen – Nederlands ondertiteld
Volgend artikelTotaal losgeslagen: Bill Gates roept op tot straffen voor critici van mondkapjes en vaccins
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

38 REACTIES

 1. Ik gebruik al vele jaren allerlei supplementen om gezond te blijven.
  Pharmaceutische troep komt er bij mij niet in.
  Ook niet nodig want ik heb geen enkele kwaal of gebrek.
  Met mijn 64 jaren ben ik ook nog lang niet
  aan het aftakelen.
  Ik neem nogal wat in moet ik zeggen.
  Vier keer in de week neem ik het volgende in.
  6000 ie vitamine d3.
  1000 mg ester c met bioflavonoiden.
  25 mg zink citraat.
  Een theelepel met flinke kop colostrum poeder.
  4 capsules ashwaganda.
  2 capsules mariadistel.
  200 mg pottasium gluconaat.
  2 softgels krilolie.
  1 capsule kelp.
  1 halve theelepel magnesium citraat.
  1 capsule vitamine b complex.
  3 capsules quercitine.
  1 capsule selenium complex.
  1 capsule mk7 (vitamine k2)
  Eerder heb ik ook jarenlang algen gebruikt
  zoals spirulina en chlorella.
  Ben nu overgestapt op colostrum.
  Ja,het kost wat maar dit zorgt ervoor dat ik op deze leeftijd een gezondheid heb van
  iemand van 30.

  • Mijn bloeddruk s 75/120. Ik heb een beter en goedkoper recept.
   Ik geef eenmaal per week een super mooie en hete 20 jarige Miep een beurt.
   Drie dagen erna: zij mij.

   Wordt er soms een beetje moe van, maar allez ben pas 75

   • Beste Mensen

    Dit geld helaas alleen voor mensen die 100% vegetarisch proberen te leven
    Het is beter dagelijks op gezette tijden ‘smorgens èèn maal per dag 3 druppels citroensap tot U te nemen

    Ongeveer een uurtje voor het slapen gaan 5 tot 7 stukjes kruidnagels goed met de tanden kauwen met de mond speeksel mengen
    Als geen tanden
    Dan met stamper
    Let op met stamper fijn stampen
    In de mond mengen met speeksel
    Vervolgens doorslikken
    Hierna voor het gaan slapen èèn glaasje warm gekookt water drinken
    Zo kan men verAf van alle medicijnen blijven
    Er zijn uiteraard nog veel meer trucjes
    In de trukendoos daar zitten ze allemaal

    Dank U

 2. Al een tijdje nuttig ik dagelijks een aantal kopjes thee van dennennaalden. Ik koop deze op dennnennaalden.nl Het schijnt dat het een goede bron van suramine is. Het bevat ook nog eens een flinke dosis vit.C en ik vind het heerlijk smaken.

 3. zeg je hiermee,dat je bijna de ouderdomsgen,de gen die er voor zorgt dat je vroegtijdig aftakelt /verouderd ,en uiteindelijk daaraan sterft ,uitschakelt?of vertraagd,je kan je wel 30 jaar voelen,maar je bent wel ouder,64.
  dus geen problemen met de ogen en oren etc.?

 4. Nee,geen problemen met de ogen of oren.
  Wat veel mensen niet weten is dat je vroegtijdige veroudering kan vertragen door bepaalde stoffen te gebruiken.
  Natuurlijk sterf je uiteindelijk wel een keer maar dan door ouderdom en niet door ziekte.

 5. Wat veel mensen ook nog eens niet weten is dat als men jong is het lichaam veel belangrijke stoffen zelf aanmaakt maar als men ouder word in veel mindere mate of helemaal niet meer en wil men gezond blijven je die stoffen dus zult moeten supplementeren.
  Mensen doen altijd een beetje lacherig over vitamientjes maar het is zeer belangrijk om je lichaam te voorzien van deze stoffen.
  Nu zal een tekort op korte termijn niet zoveel doen maar een langdurig bestaand tekort leid op lange termijn gegarandeerd tot gezondheids problemen.
  Wat denk je wat een langdurig tekort aan bijvoorbeeld aan vitamine b12 kan veroorzaken?
  Ik zou zeggen,zoek het op beste mensen.
  Blijf gezond.

 6. nog een manier om te ontgiften. Met het restant van de zoveel miljard opstaan tegen de tien die deur aan deur gaan om je verplicht te vaccineren. Breng je omgeving in kaart en organiseer je (Militia). Daarna is alles toegestaan om je te verdedigen (Guerrilla) tegen een klein groepje dat je, in opdracht van, moet gaan injecteren met deze giftige waanzin. We weten al zoveel van dit goedje en alle gevolgen dat het rechtvaardig is om verzetten te bieden en elkaar te helpen. TIK TOK de klok slaat nu steeds harder richting Q1 van 2022. We hebben nog steeds een ding dat in ons voordeel is en dat zijn de aantallen. Merendeel dat “het vaccin” genomen heeft, heeft dat puur uit eigenbelang gedaan en zal nooit opstaan, voor helemaal niets en niemand.

  • Mee eens, denk alleen dat de wakkeren pas in actie komen als het (bijna) te laat is. Maar dan is het ook goed raak. We moeten denken aan de tijd van de gebrs. De Wit die het ook ergens in Den Haag moesten ontgelden.

 7. …er hoeven maar 500 mensen plotseling te sterven om de wereld te öntgiften”….

  Wat er aan mRNA in je lijf is gespoten doet zijn werk –onomkeerbaar.
  DNA is het leven zelf. Gelovigen hebben wel wat bezwaar tegen abortus, maar NIET tegen DNA veranderingen….vreemd; ze geloven toch dat leven van God komt?

  Als DNA “100”heeft, kent de wetenschap nu maximum 0,025. Zal nog jaren duren voordat DNA helemaal begrepen is/wordt.

  Binnenkort komen de eerste golven dood of mismaakt geboren monstertjes op de wereld.
  Proost!!

 8. Wij zien onze biophotonentherapeut als onze huisarts. Zij kan de vaccinatie NIET neutraliseren. Wat ze wél nu kan is het shedden van de eiwitten van de gevaccineerde naar de ongevaccineerde neutraliseren.
  Ik spreek uit ervaring.

 9. Judy Mikovits heeft het over medicijn Suramine. Werkt tegen biowapens en autisme. In heel veel planten zit Suramine. Oa Grove Den. Ik gebruik zelf essentiele olie in honing. Google afbeeldingen staat medicijn. Ik weet niet of het verkrijgbaar is. Ik weet ook niet hoe hoeveelheid Suramine zich verhoudt tot grove dennennaalden. Of hoe je het medicijn moet innemen. Ook niet of er bijwerkingen zijn net als bij hydroxychloroquine. Chlordioxide stinkt naar chloor maar is te doen.

  • Hoeveel chloordioxide neem jij? Ik vind het vreselijk naar chloor smaken en stinken. Moeder heeft ook een fles van zelfde merk en ruikt of proeft nauwelijks iets daarvan, zegt ze.

 10. Eigenlijk zouden er duidelijke (Nederlanse) videofilmpjes moeten komen voor de wakkeren inzake het gebruik, en/of vervaardiging, van CLO2, Ivermectine etc etc.. Dit voor het geval ze je niet goed willen behandelen in een ziekenhuis. Dat op je buik leggen en/of beademen schijnt niet de juiste behandeling te zijn, wel zuurstof toedienen. Ben maar een leek, maar onder al die deskundige verslagen en publikaties die ik heb gelezen ben ik nog steeds niet helemaal uit.

 11. Ik lees de laatste tijd over een apparaat Spooky2. Deze zou ook ingezet kunnen worden om mensen beter te maken en te detoxen. Iemand hier mee bekend?

 12. Spike-eiwitten schijnen onzin te zijn als men ” covid krijgt ” nou dat is geen leugen ,,, mensen krijgen die door de zogenaamde vacci . Frontnieuws vergeet erbij te vertellen , wie zoiets heeft gezegd , maar plaatst het wel ,,,, Frontnieuws ?????

 13. Hydroxchloroquine ,Ivermectin en C60 zijn goeie middelen die heel goed zouden kunnen helpen dat heb ik al heel vaak gelezen .
  Maar het probleem is je krijgt je krijgt het niet ook als ze er nog veel vaker over schrijven hoe goed dat het is en werkt .
  Of weet iemand een Adresje, waar je niet besodemieterd wordt ?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in