De Rockefellers en hun bondgenoten willen een éénwereldregering creëren die superkapitalisme en communisme combineert onder dezelfde tent, allemaal onder hun controle. Bedoel ik een samenzwering? Ja, dat bedoel ik. Ik ben ervan overtuigd dat er zo’n complot is, internationaal qua reikwijdte, generaties oud qua planning, ongelooflijk kwaadaardig qua intentie.” ~ Rep. Larry P. MacDonald (Opmerking: Lawrence McDonald werd gedood (waarschijnlijk vermoord) op Korean Air Lines 007, 1983, een paar maanden nadat hij deze verklaring had afgelegd.)

Om te beginnen zal ik mijn opmerkingen vooraf laten gaan door te zeggen dat dit een poging is om in eenvoudige bewoordingen de zeer ingewikkelde financiële en economische misdaden uit te leggen die tegen Amerikanen, en ook tegen de hele wereldbevolking, worden gebruikt om totale controle over de mensheid te creëren en in stand te houden. Het is de bedoeling dat dit zich manifesteert in het concept van één wereldbestuur, de “Grote Reset” of de Nieuwe Wereldorde. Dit lijkt misschien een gewaagde uitspraak; dat is het niet, maar als u eenmaal begrijpt dat alles wat er in de loop van vele decennia gebeurd is, met elkaar verbonden is, vooral sinds de geplande en met voorbedachten rade uitgevoerde valse vlag gebeurtenis die ‘9/11’ heet, dan zou u in staat moeten zijn om het enorme aantal duidelijke verbanden te herkennen die ongelooflijk kwaadaardig zijn, schrijft Gary D. Barnett.

Het is de laatste tijd steeds gebruikelijker geworden om op alternatieve nieuwssites en door bloggers de boodschap te verkondigen dat velen wakker worden en dat het volk de strijd voor vrijheid aan het winnen is. Naar mijn mening is dit gewoon niet waar, en in feite misleidend, omdat valse hoop de drijvende kracht achter dit denken is. Het is duidelijk dat meer mensen beweren tegen de tirannie van de overheid te zijn, maar er is tot nu toe absoluut niets gedaan om de macht van de staat op welk niveau dan ook te verminderen of te elimineren. Bovendien blijven de snode pogingen van de staat en zijn controleurs zich uitbreiden, en de drang naar een draconischer beleid houdt nooit op. In de huidige omgeving is het niet bekend wat de reactie van de massa’s zal zijn, gezien de enorme en dreigende reeks van zogenaamde “noodsituaties” die zeker zullen ontstaan wanneer deze heersende cabal haar agenda’s probeert door te drukken, maar als het verleden een indicatie is, kan gehoorzaamheid worden verwacht.

Het overnamekader van deze heersende psychopaten is altijd gebaseerd op het prototype probleem-reactie-oplossing, waarvan alle nepgebeurtenissen met voorbedachten rade en valse noodsituaties zijn; samenzweringen in feite, bedoeld om angst, haat of verwarring te zaaien, zodat de staat kan doen alsof hij zijn ongelukkige slavenklasse te hulp schiet. Deze strategie heeft bijna elke keer gewerkt sinds ze tot nu toe geprobeerd is, en de kudde blijft gewoon meegaan, ongeacht de onjuiste retoriek die gespuwd wordt dat dit volk aan de winnende hand is. Dat is niet zo, en zolang de staat doorgaat en slaagt in haar pogingen om de samenleving psychologisch, financieel of economisch te veranderen, zal de macht van de heersende klasse en haar bestuurssysteem de overdracht van rijkdom, het monetaire monopolie en de ontvolkingsinspanningen bevorderen.

  Kijk: "Samenleving een stap dichter bij Dystopia" - Vision-Pro Early-Adopters gespot in het wild

Psychologische manipulatie en controle is noodzakelijk voor de Staat-misdadigers om hun missie van wereldovername te volbrengen, maar financiële en economische controle is verplicht. Dit brengt ons bij de echte vraag: wie bezit en controleert deze wereld? Dat zijn ongetwijfeld de grote bankkartels, inclusief alle centrale banken, de grote bedrijfsmagnaten, de door de overheid beschermde NGO-stichtingen, en natuurlijk de hele wereldwijde vermogensindustrie, die tegen 2020 meer dan $100 biljoen dollar in handen had. Maar wie bezit en controleert al deze entiteiten? Wie heeft een controlerend belang in alles op aarde? Dat zijn Blackrock en The Vanguard Group, en zoals ik een jaar geleden uitlegde:

“Er zijn een paar duizend institutionele beleggingsondernemingen die eigenaar zijn van elke grote bank, elk groot bedrijf, elke grote beleggingsonderneming, elk ‘nieuws’orgaan, elk groot communicatiebedrijf, elk groot farmaceutisch bedrijf, elk groot transportbedrijf; met andere woorden, bijna elk groot bedrijf op aarde is eigendom van deze institutionele beleggers. Op hun beurt zijn de kleine institutionele beleggingsinstellingen eigendom van grotere institutionele beleggingsinstellingen en zijn de grotere beleggingsinstellingen eigendom van nog grotere beleggingsinstellingen. De twee institutionele beleggingsmaatschappijen die de grootste eigenaren en controleurs zijn van alle andere maatschappijen ter wereld zijn Vanguard Holdings en Blackrock, en Vanguard is de grootste aandeelhouder (eigenaar) van Blackrock. Dit betekent dat Vanguard en Blackrock deze planeet bezitten en controleren.”

De huidige CEO van Vanguard is Tim Buckley, en het hoofd en de oprichter van het machtige Blackrock is natuurlijk Larry Fink. Opgemerkt moet worden dat Fink en Blackrock een positie van extreme en bijna oneindige macht over financiën en economie hebben bereikt, en volgens velen nu de vierde tak van de regering zijn. De connecties van Fink zijn ongelooflijk veelzeggend voor de macht van Blackrock. Blackrock heeft feitelijk de controle over de Federal Reserve en het Amerikaanse ministerie van Financiën, evenals over banken over de hele wereld. Er moet worden opgemerkt dat Fink op 22 augustus 2019 werd benoemd in het bestuur van het World Economic Forum (WEF), het begin van de frauduleuze “covid pandemie,” die werd opgezet, gestold en begonnen, dezelfde maand dat Fink zitting nam in het bestuur van het WEF. Om een volledig beeld te krijgen van de geschiedenis van Fink en Blackrock tot op de dag van vandaag, bekijkt u deze geweldige documentaire van James Corbett: “How Blackrock Conquered the World“. Hierin legt Corbett met volledige referentie in video en tekst uit hoe de hele “covid” hoax in scène was gezet, en in de eerste plaats een financiële overnamecoup was onder leiding van Blackrock. Deze verbinding van punten en mensen is van vitaal belang.

Zoals ik al eerder zei, is dit een erg simplistische kijk op de gebeurtenissen, maar het is nodig om een paar dingen aan elkaar te knopen zodat men kan zien dat alles volledig met elkaar verbonden is; wat zou duiden op een enorme samenzwering die over een lange periode gepropageerd is. Alle zogenaamde ‘noodsituaties’ sinds de frauduleuze 9/11 inside job hebben veel met elkaar gemeen, en waarom zouden ze ook niet, aangezien de hoofdagenda van wereldheerschappij altijd het nagestreefde doel is geweest. Beschouw slechts drie gebeurtenissen, maar er zijn er veel, veel meer, gedurende die tijd.

  Het ware kwaad van het Wereld Economisch Forum

De gebouwen die op 9/11 neerstortten werden in poeder veranderd, een onmogelijkheid bij brand veroorzaakt door vliegtuigbrandstof. Bedenk dat auto’s die ver van elke brand verwijderd waren, tot niets verbrandden, met gesmolten metaal, aluminium, voorruitglas; allemaal als door spontane verbranding. Maar hetzelfde gebeurde in 2018 bij de branden in Paradise, Californië, met veel overeenkomsten, waaronder de ongelofelijke schade aan auto’s die niet eens in het pad van de branden stonden, die ver boven het warmteniveau van een natuurbrand moesten zijn. Hetzelfde gebeurde ook net deze maand in Lahaina, Hawaï. Hoe kan dit? Dat kan niet, tenzij er van tevoren soortgelijke of exacte vernietigingsmethoden werden beraamd en uitgevoerd door criminele (militaire) staatsmiddelen. En dit gebeurt ook overal ter wereld, allemaal valselijk wegverklaard door de medeplichtige en gecontroleerde mainstream media.

Een veelzeggend aspect van al deze nep “noodsituaties”, van 9/11 tot Maui, is dat Wall Street en de financiële bedrijven, de institutionele vermogensbedrijven, de centrale banken, de defensieaannemers en de door het leger gecontroleerde technologiebedrijven, waaronder natuurlijk Blackrock, de gewoonte hadden om enorme winsten te behalen, meer eigendom, overheidscontracten en enorm reddingsgeld te veroveren (stelen door middel van landroof), terwijl ze veel rijker en machtiger uit de ramp kwamen dan ooit tevoren mogelijk was. Dit gebeurde met 9/11, de financiële en huizencrisis van 2008, het nep “covid” complot, en nu met het ultieme wapen tegen de mensheid, de volledig onwettige “klimaatverandering” agenda; en deze agenda plaatste Blackrock wereldwijd aan de top van deze criminele fraude.

Elke noodsituatie zorgt voor een grotere en machtigere staat, meer beperkingen, meer regelgeving, meer mandaten, meer lockdowns, minder reizen en meer surveillance en censuur. Dit is allemaal opzettelijk en nooit toevallig of onvoorzien, want het is allemaal een opzettelijk complot tegen de mensheid. Ongeacht politieke overwegingen of partijen, deze aanval op ons allemaal gaat door en breidt zich steeds verder uit. Elk incident, elke manipulatie, elke “noodsituatie” is ver van tevoren gepland, en de wereldovername komt nu dichterbij.

Terwijl de staat doorgaat met het opbouwen van zijn nieuwe wereldorde, wordt de algemene bevolking opgeslokt door de ene na de andere valse vlaggebeurtenis, beweerde “noodsituatie” of nieuwe “dreiging”, zoals verklaard door de heersende klasse die erop gebrand is om de wereld over te nemen. Terwijl de massa’s elkaar naar de keel vliegen, gaat de staat door met zijn streven naar totale overheersing. Dit geeft aan dat de mensen medeplichtig zijn aan hun eigen slavernij omdat ze niet in staat zijn om het grote geheel te zien, terwijl ze zich concentreren op elke afleiding die deze kwaadaardige heersende macht hen toewerpt.

Wat genegeerd wordt, is dat deze wereld al overgenomen is en volledig gecontroleerd wordt door de zeer weinigen, en dat het vechten van de één tegen de ander blijft helpen bij dit overnamecomplot. Door zich op elke tirannieke afleiding te concentreren, hebben de mensen zichzelf opengesteld voor dictatoriaal bestuur, en in het proces hebben ze alle mogelijkheden verloren om de totalitaire toe-eigening van hun leven en eigendom door de financiële cabal, die uit is op wereldheerschappij, te stoppen.

  Hypocriete globalisten eten culinair vlees terwijl ze de rest van ons een dieet van insecten opdringen

Door elke indiscretie te behandelen als onafhankelijk van de echte agenda die wordt nagestreefd, wordt er niets gedaan om de staat te stoppen in zijn pogingen om alle mensen op aarde volledig te controleren. Door deel te nemen aan het politieke en “stemproces”, een proces dat ontworpen en uitgevoerd is met als enig doel controle, door zich te concentreren op de politieke shows, door te proberen om corrupte regeringsrechtbanken te gebruiken om verhaal te halen tegen tirannieke manoeuvres, door het heersende systeem als legitiem te accepteren, door de Federal Reserve en alle banken de mogelijkheid te geven om activa te controleren en te beheersen door middel van volledige digitalisering, graaft het laaggeplaatste volk zijn eigen graf.

Het kan al te laat zijn om door te gaan met deze stompzinnige oefening in futiliteit, aangezien de heersende klasse de systemen in handen heeft die hen in staat zullen stellen om hun overnamecomplot te voltooien. Het enige antwoord op deze kwaadaardige poging om ons te vernietigen ten gunste van de weinige machtigen, is om alle regeringen te negeren, het Federal Reserve-systeem te negeren en af te schaffen, om alle controle door de bankkartels onmogelijk te maken, om alle pogingen om het economische en monetaire systeem te monopoliseren om digitale valuta’s van centrale banken te creëren en te implementeren, te stoppen, en om geen enkele nieuwe geveinsde noodsituatie te accepteren op het gebied van gezondheid, valse “klimaatverandering”, oorlogsdreigingen, onnatuurlijke gebeurtenissen of andere opzettelijke criminele handelingen die bedoeld zijn om onnodige angst te zaaien onder het schijnbaar hulpeloze proletariaat.

De mensen zijn niet aan het winnen; ze zijn aan het verliezen, maar deze dodelijke aanval op de mensheid kan nog worden teruggedraaid als zelfs maar een kleine meerderheid opstaat en verantwoordelijkheid neemt voor hun eigen leven en vrijheid. Als de huidige trend zich voortzet, als het grootste deel van deze bevolking zich blijft verstoppen voor de waarheid, als de meesten verwachten dat anderen hen zullen redden, dan is alles verloren, maar als er een echt actiegericht ontwaken van grote aantallen zichtbaar wordt, dan zal de staat instorten. Dit zal nooit gebeuren bij welke verkiezing dan ook, en geen enkele politicus kan de koers die we varen veranderen, want afhankelijk zijn van welke meester dan ook die deelneemt aan dit kwaadaardige bestuurssysteem, is het toppunt van mislukking en kan alleen maar leiden tot eeuwige slavernij.

“Het enige waar de mens bang voor is, is het onbekende. Wanneer dit scenario zich voordoet, zullen individuele rechten gewillig worden opgegeven voor de garantie van hun welzijn die hen wordt gegeven door een wereldregering, een Nieuwe Wereldorde.” ~ Henry A. Kissinger


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Ik heb niets te verbergenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe komende instorting van Oekraïne en de “wederopbouw” misleiding
Volgend artikelGepensioneerd generaal Hodges is verdwaald in fantasieland als het gaat om Oekraine
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

51 REACTIES

 1. “vooral sinds de geplande en met voorbedachten rade uitgevoerde valse vlag gebeurtenis die ‘9/11’ heet, dan zou u in staat moeten zijn om het enorme aantal duidelijke verbanden te herkennen die ongelooflijk kwaadaardig zijn, schrijft Gary D. Barnett”

  “gezien de enorme en dreigende reeks van zogenaamde “noodsituaties” die zeker zullen ontstaan wanneer deze heersende cabal haar agenda’s probeert door te drukken, maar als het verleden een indicatie is, kan gehoorzaamheid worden verwacht”

  “De gebouwen die op 9/11 neerstortten werden in poeder veranderd, een onmogelijkheid bij brand veroorzaakt door vliegtuigbrandstof”
  Thierry Baudet werd van de week nog afgezeken door de one issue partijleider Geert Wilders die de lachers op zijn hand kreeg.

  Goed artikel van Gary D. Barnett maar het ‘vergeet’ te vermelden dat de rijkste bankiers de Rothschild en Rockafeller zionisten zijn.

  *

  Denktank overheid VS vindt verwoestingen door kernoorlog ‘acceptabel’ en wil voor 2025 aanval op China

  Onze zogenaamde ‘bondgenoot’ vindt dit ‘acceptabel’, zolang Amerika de kernoorlog maar wint.
  ‘Is het Westen een doodzieke samenleving op weg naar de zelf veroorzaakte ondergang?’
  De zeer invloedrijke Amerikaanse RAND Corporation, een in 1948 opgerichte, mede door de overheid gefinancierde denktank die het buitenlandbeleid van het Witte Huis helpt te bepalen, vindt dat het Pentagon vóór 2025 (uiterlijk 2030) China moet aanvallen, omdat de VS dan nog steeds de superioriteit zou hebben om zo’n oorlog te winnen. De ‘Nuclear Primacy’ meta-strategie van de Amerikaanse regering is minstens zo huiveringwekkend, en stelt dat er ‘acceptabele’ niveaus van verwoestingen door een kernoorlog zijn, zolang de Verenigde Staten maar als winnaar tevoorschijn komen. En als Washington al bereid is miljoenen van de eigen bevolking op te offeren, denkt u dat ze daar ook maar een seconde wakker liggen van het lot van de Europeanen? >>>

  https://www.xandernieuws.net/algemeen/denktank-overheid-vs-vindt-verwoestingen-door-kernoorlog-acceptabel-en-wil-voor-2025-aanval-op-china/

 2. Lekker depri stukje. De blaadjes vallen, de dagen verkorten en de wereld stort in.
  Het zou zomaar allemaal kunnen kloppen. Er is natuurlijk overduidelijk iets grondig mis.
  Wat dit stuk echter ontbeert is de diepere laag. Wie zijn deze kwaadaardigen? Wat is het doel? Hoe denken ze hiermee weg te komen.

  Ik kom tegenwoordig veel alternatieve geschiedschrijvingen tegen die de hele werkelijkheid in een heel ander licht plaatsen. Ik kan het hier niet even samenvatten en er is veel onbekend, maar kort gezegd is het eigenlijk nooit anders geweest. Nu steekt de draak zijn kop op en komt alles aan het licht.

  Het bedrog gaat diep. Bovenstaande analyse niet. De zaak lijkt hopeloos verloren, maar volgens mij is de uitkomst niet per sé dat.

  • Ik ben het eens met wat je opmerkt. Voor zover ik het kan verwoorden beweegt alles constant van duister naar licht en weer naar duister. Voor een deel wordt dat door de elites gedaan, ordo ab chao, om hun macht te vergroten en te behouden. Maar er is ook een natuurlijke cyclus die hetzelfde doet, maar dan spiritueel/natuurlijk.

   Wat ik vanuit mijn hele beperkte ego perspectief aan elkaar kan verbinden is dat wij momenteel misschien wel getuigen zijn van een elite die naarstig bezig is om de natuurlijke/spirituele beweging van duister (ego) naar licht (bewustzijn) tegen te houden met hun ordo ab chao strategie. De elites nemen het op tegen het bewustzijn, een natuurkracht. De elites denken dat alles maakbaar is, maar het is volgens mij alsof ze een tsunami denken tegen te kunnen houden. En ze weten dat het onhoudbaar is, maar ze proberen het toch, want de tsunami van bewustzijn gaat hen vernietigen. Niks kan stoppen wat er gaat komen en het is alles of niks.

   Ze doen ALLES om ons bang te houden, dat is de enige manier waarop de elites kunnen regeren, andere manieren van regeren kennen ze niet. Ze hebben alles en ze kunnen zich als goden vereeuwigen, maar het zijn egoïstische psychopaten die niet snappen hoe je anderen kan helpen en dienen en jezelf als God kan manifesteren. Psychopaten zijn pure egoïsten die kunnen niet geven en delen, die kunnen alleen nemen nemen nemen. En dat hebben ze nu zo lang gedaan dat het bewustzijn ontwaakt en hen als een tsunami zal overspoelen. Het is alsof een oplichter op het einde van de leugen aankomt en uit paniek tot geweld en nog meer leugens overgaat, ze weten niet wat ze anders moeten doen en verliezen is geen optie voor psychopaten.

   Het is wij of zij. En zodra dat duidelijk wordt, is het heel snel voorbij met hun macht. Vertel mensen dat we in een sekte van psychopaten leven en de meesten zullen het meteen begrijpen of er is een zaadje geplant dat in de nabij toekomst niet meer te ontkennen is. Houd moed, er zit niks anders op dan moed houden. Winnen is de enige optie en anders is de dood een verlossing.

   • Ook ik heb heel sterk het gevoel dat er indertijd tussen deze strontvliegen gezamelijk is beslist geweest hoe en waar en met wie of wat ze deze opvoering gingen beginnen of uitvoeren in het begin rustig iets afnemen en een klein beetje teruggeven zodat de bevolking weer morrend terug an die arbeit zou gaan en verder geen vragen zou stellen. Maar nu beginnen ze te voelen dat hun ho zo verheven plannen op het punt staan dat deze niet zo gemakkelijk zullen kunnen bereikt worden zoals ze in het begin al lachend tegen elkaar hadden beloofd. Zoals in moordzaken waar 2 hoofdpersonen als daders worden berecht zullen ze elkander de grond in stampen en elkaar als eenige dader van het gepleegde misdrijf gaan veroordelen. want zijzelf zijn onschuldig als een pasgeboren lammetje. Dus heel dat boeltje heeft om duivelse redenen samengewerkt en daar komen nu scheuren in want psychopaten erkennen elkander wel maar tot zekere hoogte ging dat een tijdje goed maar om opperste psychopaat te worden en blijven is er ook een hoop concurentie tussen deze onderkruipsels en achter de schermen vechten ze elkaar nu de pleuris uit ze vertrouwen elkander niet meer doch schijnheilig staan ze nog lachend voor de buhne op de foto met elkaar. De eene psychopaat zal nu de andere door mensen te laten infiltreren in voor hem nu de vijand laten spioneren wat die van plan is of wie zijn vriendjes nog kunnen zijn in deze onderliggende vete. Diegene die nu voelen dat ze het onderspit gaan krijgen om geen opperste dinges te kunnen worden dat zijn de gevaarlijkste die zorgen nu overal voor catasrofale gebeurtenissen over de hele wereld.

    • elite is verworden tot een smerig vies verraders woord, dus, elite mag mooi blijven bestaan, we weten wat we ermee bedoelen, niks goeds in elk geval 😉

     of je kan het D-elite noemen, Delite-

    • Mijn definitie van elite is het groepje “mensen” die over de rug van miljoenen/miljarden hard werkende mensen hun rijkdom vergaard hebben. Vroeger heette die gewoon “grootgrondbezitters”.
     Het boek “De negerhut van oom Tom” heeft mij al vroeg geleerd dat de wereld oneerlijk is. Dat zal zo blijven, het is een constante factor.

    • -elite-
     mensen die met een grote dosis arrogantie, vaak ook nogal asociaal, menen meer te zijn als anderen. ze hebben nog nooit een slag gewerkt, dat doen anderen voor ze, en dat vinden ze normaal.
     elite is een scheldwoord.

  • De wereld zit zo onbegrijpelijk is elkaar. De invloed van Parlementen, regeringen, rechters en het daaraan gekoppelde verkiezingsproces zijn inderdaad beperkt maar we moeten niet wanhopen want op de een of andere manier kan de macht van dit systeem onder bepaalde situaties ineens heel groot zijn. Aan de andere kant lijkt de macht van het grootkapitaal eindeloos en als ik het bezie vanuit de invalshoek in dit artikel lijkt de situatie van de bevolking hopeloos. Toch leert de geschiedenis dat we ons kunnen ontworstelen aan ogenschijnlijke totale controle. Het is mij bijvoorbeeld een raadsel hoe we ons hebben kunnen ontworstelen uit de benarde situatie als horige nog maar zo’n 500 jaar geleden. Conclusie moet zijn dat niemand op deze aarde de gehele macht heef, nooit. Berusten in slavernij is wel een groots issue wat wij als mensheid moeten overwinnen. Gaat dat lukken? Ik weet het niet.

 3. Barnett zegt het wel goed, over de aanvang van de pure kwaadaardigheid die de meeste mensen boven de pet gaat. Welk gemiddeld mens die een normaal en vredig bestaan leidt zou zich in godsnaam dit niveau van verfijnde kwaadaardigheid kunnen indenken dat het werkelijk bestaat… bovendien moet je wel verdomde taai zijn om deze ongelooflijk smerige kwaadaardigheid te kunnen accepteren als een realiteit in je vreedzame bestaan. Mensen die ik ken willen er niets over bespreken, ook al weten ze het dat het bestaat, want het vergalt hun dag. Wie kan er met droge ogen en zonder emoties naar kijken? Weinigen, toch? Wat Gary vergeet te benoemen is de onverbrekelijke hulp die Brussel olv het EUnuch knapenkoor met dirigente Trutsula van de Lijken er voor verschaft. Ik vermoed, itt Reaguurder Adriaan, dat Blackrock reeds de Rockefellers van de troon heeft gewipt? Verder gaat het er uiteindelijk om verantwoordelijkheid te nemen voor je reacties op het bedrog en je niet steeds in de val te laten lokken, ook al is het bijna onmogelijk om te accepteren dat al dit bedrog echt de realiteit van het bestaan is. Al die smeerlapperij is er om het net strakker te trekken en om jouw levensrechten en die van je kinderen en kleinkinderen te verpesten. De laatste paar jaar wordt EU gestaag leeggezogen door de war industry mbv Blackrock en het EUnuch knapenkoor. Het sociale verval dmv de mentale stoornissen is goed op gang. En straks weer het nieuwe gifspuitje. Trap er niet weer in, wat er ook moge komen aan superieure ‘varianten’ van ‘het virus’. Trap er niet meer in, maar durf de draak in de ogen te kijken, en weet dat je niet alleen staat.

 4. De enorme kwaadaardigheid die hier achter steekt is voor de massa niet te begrijpen. Geraffineerd opgezet door de elitaire zionisten families over generaties waarbij elke generatie er een schepje op kon doen. Alles maar dan ook alles is omgekocht en ‘goed of kwaadschiks’ bewerkt. In Amerika spelen de drie letters instanties CIA, FBI en DEA en een belangrijk deel van de krijgsmacht een zeer cruciale rol. In de politiek komen alleen de marionetten aan de macht gesteund door een volledig gekochte media. Dit kwaad is moeilijk te bestrijden daar zij de rechterlijke macht ook voor een groot deel onder controle hebben. Mijn enige hoop is dat zij hun hand overspelen door het tempo te versnellen. Maar ja als het volk mocht opstaan wat dan. Wat doen leger, politie en de bestuursorganen? Probeer mij hierover een beeld te vormen maar slaag er niet in. Mensen binnen mijn kring zien werkelijk helemaal niets lopen weg met Caroline van der Plas en Pieter Omtzigt waardoor de verkiezingen niet veel goeds zullen brengen. Ik zie wel wat positieve beweging in Amerika, Duitsland en Oostenrijk maar of ze massa mee krijgen is afwachten.Ik blijf hoopvol dat er iets ten goede keert maar zie nog niet hoe.

  • De werkelijke invloed zit niet bij de instituties of de systemen. Het zit ook niet in meerderheden. Het lijkt soms wel alsof er soms een collectieve bewustwording plaatsvind waarna we het onmiddellijk anders gaan inzien. Een voorbeeld is voor mij nog steeds de raadselachtige beëindiging van de vaccinatie terreur in januari 2022.

   • Antwoord op uw vraag: het spel werkt met ‘golven van terreur’ (waves of terror), waarbij de elite soms plots gas terug neemt / een bepaald narratief verdraait of een crisis oplost.

    Dit is heeft diverse redenen waaronder het langzaam demoraliseren van het volk en het behoud van vertrouwen. Een hypnose (massa formatie) werkt maar een bepaalde periode; de meeste mensen zijn op een bepaald minder gevoelig voor de propaganda. Dus ze gaan 1 stap achteruit, de ene groep (wappies) denkt onterecht dat ze heeft gewonnen, de andere groep (schapen) denkt dat de overheid de crisis heeft opgelost (oftewel: de maatregelen hebben gewerkt, en het viel allemaal wel mee).

    Na een periode van relatieve rust, en wanneer mensen het trauma hebben geïnternaliseerd, gaat de elite 2 stappen vooruit met een golf van terreur die groter/erger is dan golf 1 enzovoort

   • Helemaal eens: collectieve bewustwording vaak (liever altijd) nee zeggen en doen tegen t systeem. Is de oplossing implodeert t vanzelf. China en Rusland vechten tegen de blackrocks met doel China herstel zijde route maar wel in gelijkwaardig heid met handelspartner en Rusland idem maar met ook meer democratie. Zolang India vaak genoeg nee tegen elite zegt is daarmee grootste deel wereldbevolking wel “in verzet” tegen elite.zal eerst meer chaos komen maar de “nee zeggers” zullen winnen.

 5. ze hebben de westerse wereld in hun macht…nog geen 20% vd wereld…de rest wankelt als een kapotte schommelstoel…Rusland is de uitdager..Poetin voorop, laat maar komen..💪🇷🇺♥️💥

 6. De hekkensluiter van bovenstaande tekst doet voor mij persoonlijk werkelijk de deur dicht!
  “Het enige waar de mens bang voor is, is het onbekende. Wanneer dit scenario zich voordoet, zullen individuele rechten gewillig worden opgegeven voor de garantie van hun welzijn die hen wordt gegeven door een wereldregering, een Nieuwe Wereldorde.” ~ Henry A. Kissinger

  Henry Kissinger is nota bene zelf DE kwade genus achter dit hele gebeuren!
  Voor iedereen die meer inzicht in deze bewering wil krijgen kan ik heel warm dit boek aanbevelen: http://www.boekenbestellen.nl/boek/mindcontrol

  • “Het onbekende” – ja, en dan komen ze met de space alien uit de hoed: het grote onbekende, het grote gevaar, de invasie van outer space. En dan aanbidden ze de redder die ze komt redden en doen er alles voor. Mijn hoop is dat ook de schaapjes dit lezen en er over gaan nadenken, en zin krijgen om niet alles meer zo 1,2,3 te geloven…

 7. gelijk heeft hij er gebeurt niets de bevolking slaap lekker verder en ontwaken zie ik niet gebeuren.
  ik heb nergens aan meegedaan:
  geen lockdown
  geen muilkorf
  geen injecties
  en wat deed de massa die keken je aan of je lepra had en daarom zijn wij als mensheid verloren.

 8. En dit is nog lang niet alles wat die engnekken uitvreten. Het ergste wordt niet genoemd namelijk wat hun “Secret Society” ondergronds allemaal uitvreet.

  • Zeer zeker. Wat die griezels niet uitvreten. Ze streven al weet ik hoe lang naar het “eeuwige leven” – de onsterfelijkheid van het mense op Aarde (ik heb het hier niet over de onsterfelijkheid van de ziel na de dood). Wie weet worden daar die verdwenen kinderen wel voor gebruikt, afgezien van het bloedzuigen. Ook in Montauk waren de engnekken al bezig met experimenten, weet je nog dat enge beest dat op het strand gevonden was? Hier zijn wat beeden:

   https://www.youtube.com/watch?v=HnyX74I6qRs

  • Beste reactie, volgens mij. Secret Societies zijn de specie die de ‘engnekken’ bij elkaar houdt, zowel gelijktijdig als volgtijdelijk, zodat ze momentum kunnen genereren om de rest van de samenleving volledig onder hun controle te krijgen. Dat principe werkt in ieder geval al sinds 1776 (Weishaubt) maar waarschijnlijk al vanaf 1540 (Loyola) en vermoedelijk al vanaf de ondergronds gegane Knights Templar (De Moley).

   Inmiddels controleren ze alle openbare instituties. Het volk is totaal in het ongewisse en denkt dat stembusgang invloed heeft. Nee. Nul. Alles wordt door de infiltranten bepaald. Oppositie (eveneens geïnfiltreerd) is ter afleiding. Het is toneel of eigenlijk poppenkast.

   Ze geven zelf toe dat het zo werkt middels bijvoorbeeld I Pet Goat II
   Zie:https://www.youtube.com/watch?v=1eCUOJRnfJs

 9. Wat de schrijver in het verhaal al aangeeft, dat in de wetgeving alles al gekanaliseerd is. De politiek zijn bestuurders, die door de wetgeving ieder medeplichtig maakt van hun besluiten. Zo komen ze er elke keer onder hun incompetentie en verantwoording onderuit. Om daar als mens onderuit te willen komen, zou jij je moeten uitschrijven als natuurlijk persoon bij de kiesraad of bij je woon gemeente.

  Het zogenaamde covid-19 vaccin met de PCR testen, heeft al een 2 deling gemaakt in onze samenlevingen. Want bij de PCR testen werd ons persoonlijke DNA gejat, want ons speeksel wat onze lichaamsenergie verzorgt en ons bewustzijn via de pijnappelklier voedt. Dat het PCR wattenstaafje ook als de onbevlekte bevruchting wordt genoemd, omdat er een micro ontvanger/zendertje werd achter gelaten met het CRIS-PR techniek. Het zogenaamde vaccin wat ongeveer 95% grafenoxide bevatte en de rest giftige substanties die in elke batch een andere samenstelling had. In iedere injectienaald waar een Bluetooth identificatie chip zat, dat met het vaccin vloeistof in je gespoten werd. Daar iedere gevaccineerde min of meer dat vrijwillig deed, is er geen overtreding van de Neurenberg code. Ook al werd er geen duidelijke toestemming aan je gevraagd. Want dan had jij zelf je maar moeten verzetten met alle mogelijkheden om niet geprikt te worden. Die mogelijkheden waren er en er was al veel bekent via internet erover. Dus dan kunnen de geprikte alleen zich zelf de schuld geven, dat zij dat niet hebben gedaan.

  Nu aankomende zogenaamde verkiezingen waar een politieke partij het NIEUWe SOCIALE CONTRACT noemt, zal dan ook de grootste partij worden. Want alle geprikte en diegene die een PCR test met die lange wattenstaaf hebben ondergaan. Hebben eigenlijk al ingestemd, want zij staan inmiddels al geregistreerd in het nieuwe slavensysteem. Zij zijn al op afstand bestuurbaar geworden, door hun eigen vrijwilligheid om de overheid te gehoorzamen. Met de verkiezingen wordt deze enkel bevestigd. Dat zij in het nieuwe slavensysteem met een nieuw sociaal contract zijn opgenomen. Het maakt niet uit of je gaat stemmen of niet, zo lang jij je niet bij de kiesraad uitschrijft of bij je woongemeente zit jij in dat nieuwe sociale contract.

  Wat de schrijver ook al aangeeft. Is dat als je daar met andere over wil praten, jij bij 99% geen gehoor krijgt. Hierover wil bijna niemand praten, vele ontkennen alles en beschuldigen jouw als complotdenker of een doemdenker. Andere willen er weer niets over horen, laat staan over willen praten omdat het hun boven hun pet gaat. Maar die 98% verwacht wel dat andere hun komen redden, als het te heet onder hun voeten wordt. Maar zelf er totaal niets tegenover wil stellen, alleen passief toe willen kijken hoe andere voor hen in de bres springen. Daar hebben religie volgers nogal een handje van, dat hun aanbeden GOD het voor hen wel zal oplossen. De enige die jouw kan redden ben je zelf, maar jij bent ook tevens je grootste vijand. Elke dag moet jij een keuzes maken van luister ik naar mijn ego of naar mijn gevoel bij beslissingen.

  Het kwaad op de wereld die ons ego constant wil verleiden om steeds meer te consumeren, meer van alles. Zodat je zelf slaaf wordt van je eigen uitgaven patroon met daaraan jouw gemaskeerde dwangarbeid om dat alles te kunnen betalen. Dan zit jij vast in hun spiraal naar de ondergang, want jij bent verplichtingen aangegaan die jij moet uitvoeren. Daar heb jij uit eigen vrijwillige beweging in toe gestemd. Op deze manier doet 98% mee aan de rat race in hun leven. De rat race waar de kwaadwillige ons in hebben gepositioneerd en daar is alles ervan in hun handen en daarmee ben jij overgeleverd aan hun spelregels. Daar er maar ongeveer 1% op de wereld is om vrijwillig uit die rat race te stappen en dat weten de kwaadwillige net zo goed. Dat de massa liever elkaar de schuld van alles geven en elkaar desnoods de hersenen inslaan. Om maar met de rat race mee te kunnen blijven doen ongeacht wat de kwaadwillige de rat race deelnemers allerlei kunstmatige hindernissen opleggen.

  • @Qvic
   Dank voor je analyse en je input! Volstaat het retour zenden van je stembiljet binnen 3 dagen op de enveloppe dat je niet van publiekrecht in privaatrecht getrokken wilt worden? of heeft dit geen zin?

   • @ madeloes september 24, 2023 Bij 19:10,
    Hoe jij het stelt gaat het hier niet op, dit kun je enkel als zij giften van jouw willen hebben. Maar andersom werkt het niet.

    Je zal een brief naar de kiesraad moeten sturen en een juridische kennisgeving van weigering vertegenwoordiging Art: 361 BW. Je moet er bij schrijven dat het een kennisgeving is en het geen klacht of bezwaar of verzoek is. Dit schrijf je aan de voorzitter van de kiesraad en een kopie van de brief stuur je naar de burgemeester van je woonplaats.

    Wat ook interessant is om bij je gemeente ook een kennisgeving door te geven via een brief t.a.v. de burgemeester een wijziging wilsuitsluiting op persoonsgegevens. Want nu kan ieder bedrijf jouw persoonsgegevens opvragen bij je gemeente. Jouw gemeente verkoopt zelfs jouw persoonsgegevens, waar jij niets vanaf weet en niets voor krijgt. Zij vallen ook onder het AVG en dat kun je intrekken. Zo vraag je direct aan in de zelfde brief dat jij het recht hebt op vergetelheid. Dan stopt direct jouw persoonsgegevens handel zelfs met terugwerkende kracht en heb jij niets meer te doen met bestuurlijke uitspraken van de gemeente en de staat. Zoals een veranderde bestemmingsplan of een andere verordening (dit geldt enkel voor de persoon en niet voor een bedrijf die ingeschreven staat bij het KvK)

    Ik ben er niet voor om reclame te maken voor andere, maar het boek: “Ken je recht” Vrijheid is uw recht, geeft jouw wel de nodige handvatten om tegen de criminele overheid op zijn plaats te kunnen zetten.

    • @Qvic
     Dank voor je uitgebreide antwoord en deskundigheid! Ik ga aan de slag 🙂 en hopelijk meerderen met mij, aangezien dit dit enige mogelijkheid is, in mijn opinion op dit moment, om tegengas te geven.

  • Nee, er zitten echt geen bluetooth chipjes in de injecties en ook niet op het wattenstaafje. Deze technologie is er echt niet en technisch ook niet mogelijk omdat je een batterij erbij nodig hebt. De kleinste bluetooth applicatie is nog steeds enkele 10-tallen vierkante mm groot (b.v. in de oortjes), pas echt niet in de spuit of op het wattenstaafje.

 10. De mentaliteit om dit soort dingen te doen had de elite altijd al
  En nu hebben ze ook de tools om het te doen
  Op een heel fijnmazige en subtiele manier in het bestand waardevolle personen
  En met de botte bijl in het bestand overbodige personen

  Als je ziet hoe nl is afgegleden sind fortuyn … poeh das niet weinig

  Ook leuk om te volgen dhr. Turchin op youtube — we lopen voor op schema van de nwo

 11. Zelf denk ik dat het veel bluf is.
  Maar, als ze telkens 80% van de mensen mee krijgen, net als bij de prikken, dan is er geen houden aan.
  Dat is het probleem: De vele makke schapen.

  • Ze hebben geen 80% meegekregen bij de prikken. Dat zeggen ze… maar ze bluffen. Ik vermoed dat ze amper 40% in de eerste prikken mee hebben gekregen en bij de boosters haakte de massa af. Ik geloof niks van hun fantasieën. Ze bluffen en intimideren zich naar al hun doelen toe. Ik geloof niks meer wat uit hun media komt en de alternatieve media geloof ik ook niet blind. Uiteindelijk gaat het om wat er daadwerkelijk om je heen en op straat gebeurt.

   • Juist,
    Veel Bluf,
    En alternatieve media is ook door hen opgezet, want daar kloppen ook dingen niet.
    Vooral AM die veel overdreven “schouderklopjes” krijgen, waarbij je denkt, dit is wel over de top.

   • Precies! Sinds kort heb ik vrijwel altijd mijn boeren zakdoek zichtbaar voor anderen bij me. Valt me op dat niemand me meer raar aankijkt of probeert belachelijk te maken. (Denken t misschien wel, maar uiten t niet) de zakdoek is voor mij symbool van bewustwording dat “we” dit systeem niet willen. Niet letterlijk de boeren dus, want die laten t teveel afweten.

  • Gedownload Glimworm. Heel interessant en leerzaam. Bij de meeste mensen totaal onbekend deze info. Waarschijnlijk ook te schokkend om te kunnen bevatten.

 12. Ben bang, dat er veel waars in zit.
  De zelf-aangestelde wereld-elites zijn verdorven tot in het bot.

  Veel belangrijke reacties hier boven.

  Maar :
  zoals Chritine Anderson zegt :
  “Stop met gehoorzamen. Start met rebelleren !”.

 13. What is Ascension? Energetic Synthesis. Energetic Synthesis covers all aspects of The Ascension or Great Shift, psychic self defense, ascension symptoms, and energy healing. Lisa Renee is a Spiritual Scientist and Quantum Therapist. She is one of the most impactful and insightful educators of the truth about our Planet’s Ascension Cycle and its physical effects on our bodies, minds and spirits. LIFE ON EARTH IS ASCENDING. The increased gamma rays from the sun, along with new frequencies from the earth are effecting all life on the planet. HUMANS ARE ASCENDING. Humanity is awakening to who we really are. The change in vibrational frequency and light is slowly transforming our physical structures from Carbon to Crystalline as we activate what has been described as ‘junk DNA’ by science. Our original blueprint had 12 strands of DNA not 2. When these new strands activate, they bring with them our greatest human potential. As we come into full alignment in our physical, mental, emotional and etheric bodies, our right brains become active and we can easily connect with all life on both a physical and non-physical level. https://www.belief-works.com/starseeds-acension Consciousness Shift = The Collective Awakening. It is so important now to embrace your feminine energy because there is a huge shift in consciousness and awakening going on. It is time to “Reclaim the Feminine Consciousness”. Why? The world’s inability to value the feminine and recognize her essential contribution to this planet perpetuates the problem. Half the circle of humanity is excluded from power. This sabotage of women world leaders locks the door to a sustainable future, where those who suffer receive justice and equality. We cannot continue as we used to. If you do not understand the dramatic consequences for generations to come, you are living in an illusion. In politics, women are ready to lead their country to peace. The power of the feminine. Socially, the feminine has the intuitive power to see through prejudice and bring out the best in humanity. Physically, it is still women who give birth to the next generations. Emotionally, the developed feminine knows when she is acting reactively and does her work to act from inner maturity. In this way she develops her ability to lead, live and love from a grounded, stable and intuitive consciousness. Why is this shift so important, feminine energy is what the hidden powers of feminine energy are what you have experienced and what wisdom you have gained along the way. So this is a time to reclaim the feminine. When you fully embody your soul calling you have embraced the divine feminine in its most expansive forms. We are awakening as a collective; women and men, children and the elderly. Within the next years, Mother Earth will be going through each of the twelve vortexes of that Light with the intensity required for her purification and Feeling stress, etc….
  A feeling of disorientation, Unusual aches and pains, Waking at night between 2 and 4 am, Memory loss, Heightened sensitivities to your surroundings, Dizziness, loss of balance, back and neck pain, ringing in the ears, “gritty” eyes, and blurred vision, Heart palpitations with difficulty in breathing, Headaches. The various awakening symptoms that many humans may encounter during the consciousness evolution process that is happening on planet earth. https://energeticsynthesis.com/what-is-ascension

  Our Sun, Solar beings, Christ Consciousness & Solar Prana Activation | Gigi Young https://youtu.be/TS_PQwgv0ZM?si=mFr6FUJcWChxDbaM

 14. Deze demissionaire entiteiten oefenen nog steeds druk uit op het ‘Nederlandse” volk.

  Kamerlid roept staatssecretaris Van Huffelen tot de orde: ‘Je hebt daar niets te zoeken! Ga eens aan het werk!’

  Demissionair staatssecretaris van Koninkrijksrelaties en Digitalisering Alexandra van Huffelen was deze week in New York op uitnodiging van de VN.

  Ze sprak daar met collega’s over digitalisering en generatieve AI, laat ze weten via social media. Ook sprak ze met de ‘UN Youth representative’ van Nederland, Fenna Timsi, over digitalisering.

  “We zien dat digitalisering onwijs veel kans biedt,” zegt Van Huffelen in een filmpje op X. “Maar we zien ook heel erg dat die technologie nog ongereguleerd is.” >>>

  https://www.ninefornews.nl/kamerlid-roept-staatssecretaris-van-huffelen-tot-de-orde-je-hebt-daar-niets-te-zoeken-ga-eens-aan-het-werk/

 15. Onderstaande van 17 Jan, 2022. En waar zijn we nu?

  https://www.ninefornews.nl/verpleegster-olvg-zwijgt-niet-langer-hoeveel-bewijs-dat-het-foute-boel-is-moet-er-nog-komen/

  “Waarom o waarom is Nederland zo f*cking lijdzaam?” vraagt de verpleegster. “Waar is onze ruggengraat in godsnaam? Ons gezond verstand? Wanneer gaan we massaal nee zeggen tegen deze compleet onverantwoorde medische dwang? Crucify me. Ik ben klaar met zwijgen. Ik zwijg al maanden omdat er steeds mensen klaarstaan om me de kop af te hakken, de bek te snoeren.”

 16. citaat uit het artikel;
  ‘De mensen zijn niet aan het winnen; ze zijn aan het verliezen, maar deze dodelijke aanval op de mensheid kan nog worden teruggedraaid als zelfs maar een kleine meerderheid opstaat en verantwoordelijkheid neemt voor hun eigen leven en vrijheid.’

  In de wereld is er altijd al een grote meerderheid geweest die zich niet wilde conformeren aan het gegeven wat in het artikel beschreven wordt.
  En de man uit Rusland is bezig om deze foute krachten te ontbinden.
  Dus met alle respect voor de samenzwering, het draait gewoon om macht en geld.
  De wijze waarop kan discutabel zijn.

  • Dat er een bluetooth zendertje in zit lijkt mij ook erg onwaarschijnlijk.
   En ik heb echt niet in de rij gestaan voor mijn dosis gif.
   Ze hebben een hoop troep aangetroffen in die spuit of test staafjes maar een bluetooth zender en ontvanger zijn ze volgens mij niet tegen gekomen.
   Bluetooth werkt helemaal niet met 5G.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in