De COVID-pandemie is een list om een ​​nieuw systeem van wereldwijd gecentraliseerd bestuur door ongekozen leiders in te luiden, de zogenaamde Great Reset. De oprichter en uitvoerend voorzitter van het World Economic Forum (WEF), Klaus Schwab, is naar voren gekomen als de voorman van de Great Reset en de Vierde Industriële Revolutie, die een onmiskenbare transhumanistische component heeft. The Great Reset is een herformulering van wat in het laatste decennium bekend werd als de New World Order. De Vierde Industriële Revolutie verwijst naar het samensmelten van digitale, fysieke en biologische systemen en het vertrouwen op technologisch toezicht in plaats van de rechtsstaat om de openbare orde te handhaven. De vierde industriële revolutie zal niet alleen veranderen hoe we leven en met elkaar omgaan, maar ook wie we zijn als menselijke soort. De mens zal uiteindelijk worden samengevoegd met de machine. De COVID-injecties zijn misschien wel de allereerste stap in deze transhumanistische massatransformatie. Leden en belanghebbenden van het WEF zijn onder meer wereldregeringsleiders, bedrijfsleiders, niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), journalisten, activisten, culturele leiders en kunstenaars, die allen samenwerken om de technocratische, transhumanistische missies van het WEF te bevorderen, luidt Dr. Joseph Mercola zijn column in.

Foto: screenshot via RTS – Radio Télévision Suisse YouTube-kanaal

In de afgelopen anderhalf jaar heb ik vele artikelen geschreven waarin het bewijs wordt geleverd voor de bewering dat de COVID pandemie een list is om een nieuw systeem van globale gecentraliseerde regering door ongekozen leiders in te luiden, de zogeheten Great Reset. Het Economisch Wereldforum (WEF) staat dan wel niet aan de top van deze piramide van technocratische elites, maar lijkt toch een belangrijke machtsspeler te zijn.

De oprichter en uitvoerend voorzitter, Klaus Schwab, heeft zich door zijn toespraken en boeken over deze onderwerpen, waaronder “The Fourth Industrial Revolution” (2016), “Shaping the Fourth Industrial Revolution” (2018) en “COVID-19″: The Great Reset,2” (2020), ontpopt tot frontman van de Great Reset en de Vierde Industriële Revolutie, die een onmiskenbare transhumanistische component heeft, d.w.z. de samensmelting van biologische of fysische technologieën in het menselijk lichaam,1.

In het Corbett Report, Meet the World Economic Forum3 duikt de onafhankelijke journalist James Corbett diep in de geschiedenis van het WEF en “de nachtmerrieachtige toekomst die het tot stand tracht te brengen”. Corbett geeft ook suggesties voor hoe we deze kennis kunnen gebruiken om deze agenda voor slavernij te laten ontsporen.

Nieuwe Wereldorde geherformuleerd

Zoals Corbett opmerkt, is de Great Reset niets anders dan een herformulering van wat in het laatste decennium bekend werd als de Nieuwe Wereldorde. Natuurlijk werd de creatie van een Nieuwe Wereldorde beschouwd als een samenzweringstheorie die alleen werd geloofd door aluminiumfolie hoed-dragende wappies met te veel tijd om op het internet te surfen en een te actieve verbeelding.

Vandaag kunnen we vaststellen dat de Nieuwe Wereldorde wel degelijk bestond, en dat de beledigingen gewoon een manier waren om de kat niet te vlug uit de zak te laten springen. In juni 2020 kondigde Schwab publiekelijk de Great Reset aan4 dus er is geen manier om het nu te verwerpen. Het is aan het gebeuren.

Zoals opgemerkt in een artikel van het World Economic Forum van 21 juli 2020,5 heeft de economische verwoesting die veroorzaakt wordt door de lockdowns van de COVID-19 pandemie “het potentieel om de welvaart in de wereld voor de komende generaties te hinderen”. Het antwoord is om met stimuleringsmaatregelen te komen, zoals de ontwikkeling van infrastructuur, die landen in staat kunnen stellen om verder te gaan.

Maar ondertussen worden landen aangespoord om ervoor te zorgen dat het economische systeem “weer beter wordt opgebouwd”. Vergis u niet, deze pakkende slogan is een essentieel onderdeel van het Great Reset plan en kan er niet van worden losgekoppeld, hoe altruïstisch het ook mag klinken.

Onderdeel van de “Build Back Better” is het overschakelen van het financiële systeem naar een volledig digitaal centraal gecontroleerd muntstelsel, dat op zijn beurt onderdeel is van het systeem van sociale controle, omdat het gemakkelijk kan worden gebruikt om gewenst gedrag te stimuleren en ongewenst gedrag te ontmoedigen.

Terwijl Bitcoin gedecentraliseerd is en een rationele strategie is om u persoonlijke financiële vrijheid te behouden en uit het bestaande door centrale banken gecontroleerde systeem te stappen, zal de digitale valuta van de centrale bank (CBDC) gecentraliseerd zijn en volledig door centrale banken worden gecontroleerd, met slimme contracten die banken in staat stellen uw leven te controleren en te beheersen.

U zult niets bezitten

Er wordt zelfs gesproken over het programmeren van de valuta, zodat ze kunnen controleren hoe u uw geld uitgeeft. Het geld kan zelfs een vervaldatum hebben, zodat u verliest wat u niet binnen een bepaalde tijd uitgeeft. Een van de beloften van het WEF is dat u in 2030 niets meer zult bezitten,6 en het behoeft geen betoog dat als de centrale bank kan controleren hoe en wanneer u uw geld uitgeeft, ze u vermogen om te sparen voor grote aankopen, zoals bijvoorbeeld een huis of een auto, kunnen elimineren.

  Oekraïne, Vladimir Poetin, en de Globale Cultuuroorlog

Het idee is dat we alles zullen moeten huren. Corbett laat een videofragment zien van een lezing waarin de presentator uitlegt dat de richting die we opgaan “van producten naar diensten” is. “Elk product is een dienst die wacht om te gebeuren,” zegt ze.

Wat ze bedoelt is dat in plaats van iets eenmalig te kopen en het zo lang te bezitten als u wilt, u uiteindelijk niet meer de optie hebt om iets rechtstreeks te kopen. De enige optie zal zijn om het product dat u wilt te leasen, wat betekent dat u elke maand een bedrag betaalt zolang u het houdt.

En wie is de eigenaar van alle dingen die wij als publiek huren? “Zij”. Maar wie zijn “zij”? Het is uiterst moeilijk de personen te identificeren die aan de touwtjes trekken en deze langetermijnplannen vastleggen.

We kunnen echter wel organisaties identificeren die een belangrijke rol spelen, gebaseerd op hun ideologieën en acties, en van daaruit specifieke mensen binnen die organisaties die veel invloed lijken uit te oefenen. Wij kunnen ook zeggen dat de Great Reset een technocratische agenda is, zodat het voor de hand ligt dat de betrokkenen technocraten worden genoemd. Het WEF maakt ongetwijfeld deel uit van deze agenda, en Schwab is ongetwijfeld een technocraat van de hoogste orde.

De vierde industriële revolutie – een technocratische agenda

Naast de slogan “Build Back Better”7 is de “Vierde Industriële Revolutie”8 nog een term die hand in hand gaat met de Great Reset. Dit verwijst naar de samensmelting van digitale, fysieke en biologische systemen, en het vertrouwen op technologische bewaking in plaats van de rechtsstaat om de openbare orde te handhaven.

De Vierde Industriële Revolutie zal niet alleen onze manier van leven en interactie veranderen, maar ook wie wij als menselijke soort zijn. De mens zal uiteindelijk samensmelten met de machine. De COVID-19 injecties zouden wel eens de allereerste stap kunnen zijn in deze transhumanistische massatransformatie.

Net zoals de Great Reset een nieuwe benaming is voor de Nieuwe Wereldorde, is de Vierde Industriële Revolutie niets anders dan een herormulering van de technocratie, versmolten met de transhumanistische beweging. Terwijl velen hier nog blind voor zijn, wordt de transhumanistische agenda wereldwijd uitgerold via COVID-19 injecties met genmodificatie. Schijnbaar zonder veel nadenken heeft ongeveer de helft van de Amerikaanse bevolking zich al aangemeld om de eerste generatie transhumanisten te worden.

Zoals Schwab in een videoclip in het rapport opmerkt, zal de Vierde Industriële Revolutie niet alleen onze manier van leven en interactie veranderen, maar ook wie wij als menselijke soort zijn. De mens zal uiteindelijk samensmelten met de machine. De COVID-19 injecties zouden wel eens de allereerste stap kunnen zijn in deze transhumanistische massatransformatie.

In dit paradigma wordt uw lichaam gezien als een combinatie van hardware en software, waarbij uw genen de “software van het leven” zijn die kan worden bijgewerkt door een eenvoudige injectie van mRNA.

Uiteindelijk zal alles, inclusief onze fysieke lichamen, worden opgenomen in een “ecosysteem dat wordt aangedreven door big data”, legt Schwab uit (waar 5G en 6G uiteindelijk voor bedoeld zijn). Wat hij niet vermeldt, is hoe dit de mensenrechten en persoonlijke vrijheden zal elimineren. Dat deze u zullen worden ontnomen, is echter duidelijk voor iedereen met ogen om te zien.

Wat is het Wereld Economisch Forum?

Schwab stichtte het WEF in 1971 en de organisatie is duidelijk een familieaangelegenheid en een familie-erfenis. Volgens het reglement is Schwab, als stichter, ambtshalve lid van de raad van trustees en alleen hij, of een direct familielid, kan zijn opvolger aanwijzen. Met andere woorden, de enigen die altijd aan tafel zullen zitten en er niet uit kunnen worden geschopt, zijn Schwabs erfgenamen.

Tot de leden en belanghebbenden van het WEF behoren regeringsleiders, bedrijfsleiders, niet-gouvernementele organisaties (NGO’s), journalisten, activisten, culturele leiders en kunstenaars, die allen samenwerken om de technocratische, transhumanistische missies van het WEF te bevorderen. En, zoals Corbett opmerkt, er is nauwelijks een onderwerp dat momenteel in de media wordt besproken dat niet wordt gepromoot en gesteund door het WEF of iemand die directe banden met het WEF heeft.

  Wreedheden van het Britse koningschap

Voorbeelden van gebieden waarop het WEF het voortouw neemt en aan de touwtjes trekt, zijn de globale problemen en oplossingen op het gebied van cyberveiligheid, het herontwerpen van het globale voedselsysteem en het herschrijven van een sociaal contract.

Dit heeft nooit bestaan en lijkt deel uit te maken van het plan om de bevolking onder controle te houden door middel van social engineering en een sociale kredietscore, het onderwijs van onze kinderen, het opnieuw instellen van het globale monetaire systeem, het opnieuw vormgeven van de gezondheidszorg door gebruik te maken van nanotechnologie en synthetische biologie en nog veel meer.

Het is overduidelijk dat het WEF via zijn publiek-private partnerschappen fungeert als een centraal knooppunt voor de implementatie van deze nieuwe globale sociale orde. Het feit dat mensen hun banden met het WEF niet bekendmaken, doet het voorkomen alsof de technocratische, transhumanistische beweging op de een of andere manier organisch is en hier, daar en overal min of meer organisch opduikt.

In werkelijkheid is er echter helemaal niets organisch aan. Het is goed gecoördineerde propaganda. Hier is hoe Corbett de rol van het WEF in het toekomstige bestuur van de wereldzaken uitlegt:9

“Het Wereld Economisch Forum heeft er altijd naar gestreefd om die organisatie te zijn, en is dat in toenemende mate aan het worden, die zich positioneert op het snijvlak van de publiek-private samenwerking die door de ESG’s [Environmental, Social and Governance] zal worden beheerst.

Dit is een overkoepelende term voor “duurzaam investeren” en andere soorten kaders die het Economisch Wereldforum aan het opzetten is en die zij zullen gebruiken om de wereld precies te vertellen wat zij wel en niet mogen doen in hun individuele bedrijfsinspanningen om deel uit te maken van dit stakeholderkapitalisme.

Omdat wat van u is, niet van u is. Nee, het behoort toe aan de samenleving als geheel, en wij moeten allen luisteren naar de belangen van de samenleving in deze aangelegenheden. Maar u kunt niet met de maatschappij praten, dus kunt u net zo goed met het World Economic Forum praten, dat u zal vertellen wat de maatschappij denkt”.

De internationale mysterieuze man

Dus wie is deze “internationale mysterieuze man”, Klaus Schwab? Zoals Corbett opmerkt, is Schwabs online geschiedenis grondig gezuiverd om weinig sporen en draden over te laten om te ontrafelen. Een van de meest onthullende onderzoeken naar Schwab’s verleden is Johnny Vedmore’s Unlimited Hangout rapport, “Schwab Family Values”.10

Daarin onthult hij dat Schwab “de zoon was van een nazi-collaborateur die slavenarbeid gebruikte en de nazi’s hielp als eerste de atoombom te bemachtigen”. De familie Schwab was ook betrokken bij het illegale nucleaire programma van Zuid-Afrika, beweert Vedmore, en bij de Europese eugenetica-beweging. Hij schrijft,11:

“Bijzonder onthullend is de geschiedenis van Klaus’ vader, Eugen Schwab, die de door de nazi’s gesteunde Duitse tak van een Zwitsers ingenieursbureau in de oorlog leidde als een prominente militaire aannemer. Dat bedrijf, Escher-Wyss, zou slavenarbeid gebruiken om machines te produceren die van kritiek belang waren voor de nazi-oorlogsinspanningen, alsook voor de nazi-inspanningen om zwaar water te produceren voor hun nucleair programma.

Jaren later zat de jonge Klaus Schwab in de raad van bestuur van dezelfde onderneming toen werd besloten het racistische apartheidsregime van Zuid-Afrika de uitrusting te leveren die het nodig had om zijn ambitie om een kernmacht te worden te bevorderen.

Nu het Economisch Wereldforum een prominent pleitbezorger is van nucleaire non-proliferatie en “schone” kernenergie, maakt het verleden van Klaus Schwab hem tot een slechte woordvoerder voor de door hem beleden agenda voor het heden en de toekomst.

Maar als we nog dieper graven in zijn activiteiten, wordt het duidelijk dat Schwabs echte rol er al lang in bestaat “de globale, regionale en industriële agenda’s van het heden vorm te geven” om de continuïteit te verzekeren van grotere, veel oudere agenda’s die na de Tweede Wereldoorlog in diskrediet raakten, niet alleen nucleaire technologie, maar ook een door eugenetica beïnvloedde politiek van bevolkingsbeheersing.

… via het Economisch Wereldforum heeft Schwab bijgedragen tot de rehabilitatie van de door de eugenetica beïnvloede politiek van bevolkingsbeheersing in het tijdperk na de Tweede Wereldoorlog, een tijd waarin de onthullingen over de gruweldaden van de Nazi’s de pseudo-wetenschap snel in groot diskrediet brachten.

Is er enige reden om aan te nemen dat Klaus Schwab, zoals hij vandaag bestaat, op enige manier veranderd is? Of is hij nog steeds het publieke gezicht van een decennialange inspanning om het voortbestaan van een zeer oude agenda te verzekeren?”

  Voorbij Orwells 1984, 5G en de lancering van 6G: "Een samenleving die digitaal is, is gemakkelijk neer te halen"

De Groene Agenda werd uitgevonden om de ontvolkingsagenda te rechtvaardigen

Naast het WEF zijn er vele andere organisaties die technocratische doelen nastreven. Daartoe behoren de Club van Rome, het Aspen Instituut, de Trilaterale Commissie, het Atlantisch Instituut, het Brookings Instituut en andere denktanks. Volgens Vedmore vormde de Club van Rome de inspiratiebron voor de oprichting van het WEF en het jaarlijkse symposium dat in Davos, Zwitserland, wordt gehouden.

De Club van Rome is een wetenschappelijke denktank die, net als het WEF, “een model van wereldbestuur onder leiding van een technocratische elite” propageert. Zij werd slechts drie jaar vóór het WEF opgericht, tijdens een privé-ontmoeting tussen de Italiaanse industrieel Aurelio Peccei en de Schotse chemicus Alexander King in een woning van de Rockefeller-familie in Italië. Vedmore schrijft:12

“Een van haar eerste wapenfeiten was een boek uit 1972, getiteld ‘De grenzen aan de groei’, dat zich grotendeels richtte op de wereldwijde overbevolking en waarschuwde dat ‘als het consumptiepatroon en de bevolkingsgroei van de wereld in hetzelfde hoge tempo van die tijd zouden doorgaan, de aarde binnen een eeuw haar grenzen zou bereiken’ …

In 1973 publiceerde de Club van Rome een rapport met een ‘adaptief’ model voor globaal bestuur dat de wereld zou verdelen in tien onderling verbonden economische/politieke regio’s. De Club van Rome was lange tijd omstreden vanwege haar obsessie met het terugdringen van de wereldbevolking en veel van haar vroegere beleid, dat door critici werd omschreven als beïnvloed door eugenetica…

In het beruchte boek van de Club uit 1991, “De Eerste Wereldrevolutie”, werd echter betoogd dat een dergelijk beleid de steun van de bevolking zou kunnen krijgen als de massa’s het in verband konden brengen met een existentiële strijd tegen een gemeenschappelijke vijand”.

De gemeenschappelijke vijand die de Club bedacht was de mensheid zelf. Een uittreksel uit “The First Global Revolution” luidt: “Bij het zoeken naar een gemeenschappelijke vijand waartegen we ons kunnen verenigen, kwamen we op het idee dat vervuiling, de dreiging van opwarming van de aarde, watertekorten, hongersnood en dergelijke de juiste oplossing zouden zijn”.13

Het kan voor sommigen griezelig zijn te beseffen dat het verhaal over de dreiging van klimaatverandering eind jaren tachtig is verzonnen met als enig doel een agenda voor globale ontvolking te kunnen uitvoeren zonder al te veel weerstand op te roepen. Zoals Corbett opmerkte, vormen depopulatie en eugenetica “altijd de kern van wat zij doen”, verwijzend naar het WEF en een aantal andere organisaties, waaronder de Bill & Melinda Gates Foundation.

Hoe verontrustend dit alles ook moge zijn, het is belangrijk dat we onze kop niet in het zand steken en doen alsof het niet gebeurt. Het gebeurt wel degelijk. De COVID pandemie werd gebruikt om een duidelijk transhumanistische, technocratische agenda uit te rollen, en het WEF is de drijvende kracht achter die uitrol.

Tot slot kunnen de speurneuzen onder u beginnen de draden van dit web aan elkaar te knopen door gebruik te maken van de website van het WEF, www.weforum.org. Corbett geeft in zijn rapport het volgende voorbeeld. Zoek gewoon een bedrijf op dat momenteel in het nieuws is, en kijk of het banden heeft met het WEF.

Zo beweerde ’s werelds grootste vleesleverancier JBS dat het in juni 2021 was getroffen door een cyberaanval, waardoor het gedwongen was zijn distributie stop te zetten. Als u de lijst van partners van het WEF bekijkt, zult u zien dat JBS inderdaad een van de partners is. Zoals SilView Media opmerkte: “JBS, een WEF-lid, vervult toevallig de Cyber Polygon 2020-fantasieën van Klaus Schwab, vooruitlopend op Cyber Polygon 2021.”15

Wat heeft Schwab voorspeld? Cyberaanvallen die een bedreiging vormen voor het globale transport, de distributiesystemen en de voedselvoorziening. Wat zien we op dit moment steeds meer? Cyberaanvallen op transport, distributiesystemen en de voedselvoorziening. Toeval? Of voorspellende programmering? U beslist.

Bronnen en referentie:


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

De Echte Redenen voor LockdownVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelKlaus Schwab en globalisten plannen een aanval die Covid in de schaduw zal zetten
Volgend artikelDr. Mike Yeadon: “Dit zijn geen vergissingen, goedbedoelde fouten, het nemen van een voorzichtige beslissing, of iets dergelijks, ze zijn opzettelijk” 
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

21 REACTIES

 1. Dit tijdperk begint Bijbelse proporties aan te nemen.
  Ongelofelijk dat zulke figuren hun gang kunnen gaan, net als destijds Hitler.
  Ik denk dat er een grote oorlog door ontstaat, want er zijn altijd mensen die in opstand komen (verzetstrijders).
  Vreselijk wat een vooruitzicht.

  • Dat zou zo maar uit een onverwachte hoek kunnen komen. Namelijk de Arabische wereld. Frankrijk zal de eerste zijn, want Parijs is sowieso omringd door Arabisch bewoonde buitenwijken met hun eigen wetten. Daar verwachten ze binnen kort een burgeroorlog. Aangezien ze zich altijd tekort en te min werden behandeld door de blanke Fransen gaat het daar helemaal fout. België overkomt precies hetzelfde met Brussel.

   • Het valt mij op dat er nog steeds mensen zijn die kosten wat het kost het bebloede COVID mes aan een Arabier of moslim af vegen. Is Levi Patty soms een hasbara ( betaalde trol uit Israël) agent die de opdracht heeft meegekregen om een burgeroorlog te propageren ?

 2. DEPOPULATIEPLAN KLAUS SCHWAB BILL GATES IN THEORIE

  Maak een gentherapie die spike-eiwitten in alle organen verspreidt.

  Zorg daartoe voor een toevoeging van grafeen(oxide)

  Grafeenoxide maakt de cellen kapot en de spike-eiwitten

  werken samen om pseudovirussen te produceren via de ribosomen.

  De ene na de andere cel wordt besmet in deze stormloop.

  Populair samengevat.

  Over grafeen loopt nog een discussie, maar er zijn aanwijzingen

  dat bij de varkensgriep grafeen ook al in het spel was. Structuren

  van 1 koolstofatomm dik gaan door cellen. Hoe kleiner de delen

  hoe meer schade, dus gevaarlijker nog dan asbest. In theorie kans

  op prostaatkanker, aantasting eierstokken.

  Injecteer eerst bejaarden en vertel dar er geen verband is tussen

  de vele vaccindoden of noteer de de doden als corona-slachtoffer.

  Pleeg daarom nooit obductie! Want obductie legt tromboses bloot

  als veelvuldige bijwerking.

  Schrijf zoveel mogelijk doden toe als gevolg van besmetting door

  jongeren en pres de jongeren zich te laten vaccineren om anderen

  te beschermen. Door vaccinatie scheiden ze spike-eiwitten af die

  weer gevaarlijk zijn voor ouderen en zo krijg je meer gevallen van

  coronaslachtoffers en miskramen bij vrouwen (bron Pfizer).

  Als er weinig echte coronagevallen zijn, dwing dan tot massaal

  testen met een 40-voudige sampling zodat zelfs sinaasappels

  positief testen en roep een strengere lockdown af.

  Leg griepgevallen aan de beademing en onthoudt Ivermectine,

  vitamine en zink. Winst voor ziekenhuis en begrafenisondernemer

  en rovende overheid.

  Zorg ervoor met het nepvaccin dat gevaccineerden gewoon

  vatbaar blijven, zodat echte en fake-besmettingen op peil blijven

  en de angst zo groot wordt dat zelfs het prikken van zeer jeugdigen

  in beeld komt.

  Deze laatste groep loopt geen enkel risico en verspreidt ook niet

  de griep, onder de naam covid, maar door vaccinatie wordt hun

  afweersysteem verzwakt en sterven ze later makkelijk aan een

  wilde griepvariant. Bovendien zijn hartkwalen en onvruchtbaarheid

  zo als bijwerkingen in het zicht.

  Dwing vervolgens de bevolking met een verzwakt immuunsysteem

  om de drie maanden een update te nemen, zodat de vaccinatiemoord-

  aanslag na ettelijke keren lukt bij de diehards.

  Meldt vooral dat de ziekenhuizen de reguliere zorg niet meer aan

  kunnen en las daarom urgentie behandelingen af. Geef premies op

  vermelden van doodsoorzaak corona.

  Schakel de eerstelijnszorg uit ten faveure van test- en vaccinstraten

  Verbiedt werkende medicatie, koop die medicamenten op en zet

  bovendien tonnen boeten op mensenlevens reddende behandelingen.

  Vermoordt (gebiedende wijs) staatshoofden die big farma buiten de

  deur houden en behandeling toestaan in vroege stadia. In ieder

  geval een aantal dode staatshoofden in de kracht van hun leven,

  toeval?

  Censureer ieder tegengeluid en zet recidivisten in een inrichting,

  zoals Fourtillan in Frankrijk.

  Noem nooit het woord ‘expimenteel’, maar altijd ‘veilig’, ‘bewezen’

  of maak een vergelijking met een frikandel. Het laatste geeft de

  ijdelheid van een Hugo de Jonge voor de spiegel treffend weer!

  Het wordt helaas een harde strijd tegen de vreemde bezetting van

  de europese natiestaten in WO III tegen het volk.

  ing. J. O. Dekker

  14 juli 2021 Pays Cathare

 3. De demissionaire oorlogsmisdadiger Mark R.heeft sympathie voor Klaus S. ,hiermede toont deze demissionaire sociopatische psychopaat wat voor een bedrieger hij is! Waarschijnlijk gaat deze demissionaire psychopaat Nederland nog verder ten gronde richten ,natuurlijk geholpen door de terroristenvereerster Sigrid K. van D66!!Deze mensen zullen een vloek voor Nederland worden!!

 4. Laten we beginnen met man en paard te benoemen, beste redactie van dit voortreffelijke Frontnieuws.
  We praten niet meer over de New World Order, maar over de Jew World Order. Al die top criminelen zijn naar buiten getreden, zij maken geen geheim meer van hun plannen, en wij zien dat die gehele top Ashkenazisch joods is. Voor het vuile werk schakelen ze in de goym van de vrijmetselarij sekte, de joodse veegbezem om ons te bedriegen en onze landen, ons bezit, onze gezinnen, ons geloof, en onze joods-Christelijke beschaving te vernietigen. Hun haat kent geen grenzen.

  • Je zit redelijk goed maar let wel op. Veel joden zijn vandaag de dag zionist maar niet alle joden zijn zionist. De staat Israël is gebaseerd op zionisme. De grootmacht Amerika zal haar macht overdragen aan Israël. Dat is wat er nu gaande is. Israel kan alleen groeien wanneer de rest van de wereldbevolking kleiner en technologisch controleerbaar word.

   • Maar het is jullie verder bekend dat die computer, waar je gebruik van maakt, met een Intel processor er in, een Israëlische uitvinding is?
    Dan wordt het net zo iest als mossels doen.
    Niks deugt uit het westen maar wel gebruik maken van alle uitvindingen.

    • Bert, alle bedrijven in de wereld die er toe doen zijn inmiddels in Israëlische handen. Al het grote geld vloeit naar hun toe.

     • Ik weet verder niet of jij wel eens op Urk komt.
      Nee, ik woon daar niet.
      Dan zou ik het onderwerp Israël vooral niet ter sprake brengen daar.
      Je krijgt het halve dorp achter je aan.
      Daar zijn nogal wat liefhebbers die er in grote groepen heen reizen en er geld voor inzamelen.
      Ik hoor regelmatig verhalen daar over van mijn Urker visboer.

       • Haha wie weet een keer op vakantie gaan daar. Ik zag laatst dat die Mevrouw Ploumen ( nieuwe aanwinst van de FVD) ook al zo’n Israël lover is. Dat baart me wel zorgen voor Baudet en de Partij.

        • Volgens mij zit je nu fout. Liliane Ploumen is lijsttrekker van de PVDA. Kun je me vertellen waar je dit vandaan hebt?

 5. Het is tijd om ons te verenigen tegen dit links facisme dat vanuit de elite stroomt en het straffe is dat Filip DeWinter ooit zei in de jaren 90 “als het facisme ooit trug komt dan zal het deze keer in het linkse kamp zijn”
  Wanneer het startschot???

 6. Als gehandicapte heb ik op internaten gezeten.
  De kinderen daar hadden verschillende beperkingen.
  Er waren er ook die verstandelijk wat mankeerde.

  Ik herinner me eentje die de hele dag, althans een grootdeel op een stoel zat met zijn gezicht naar de muur toe.
  Met zijn bovenlichaam naar voren en weer terug bewoog.
  Ook maakte hij vreemde geluiden.

  Geen kwaad woord zul je mij horen zeggen over mensen die, in hun hoofd niet helemaal in orde zijn.
  Maar om zulke mensen macht te geven, is niet verstandig.

  Ik herinner me niet meer hoe degene op dat internaat in de jaren zeventig eruit zat.
  Maar ik weet zeker dat hij geen Pippie Langkous vlechtjes in zijn haar had!

  Vermoedelijk leeft hij onder begeleiding en heeft hij zorg / begeleiding,
  waarop steeds gekort wordt.

  Terwijl andere waarvan het overduidelijk is, dat ze een bedreiging vormen voor andere,
  een heel land hebben gekregen en speeltjes krijgen, die een bedreiging vormen voor de rest van de wereld!
  Mensen die gesprekken voeren met een zooitje op mekaar gemetselde stenen.
  “Hallo; ik ben jullie god. Als je wat te zeiken hebt, alsjeblieft,…. Een muur”!
  De god van de naast gelegen landen zei:
  “pleurt op met een muur, zeg het maar tegen het zand”!
  Ik heb respect voor hun goden.
  Goden die inzagen hoe gek dat volk is en maar een plaats in de woestijn hebben gegeven.
  De woestijn als isolatieruimte, waar men zichzelf en anderen geen kwaad kan doen.

  Om dit soort geestelijk gestoorde macht te geven, is niet slim!

  Wat Klaus Schwab betreft.
  Om niet te zien dat hij een Neo-Nazi is, moet je erg dom zijn!
  van de Sieg-Griet Kaag is niet te zeggen dat ze dom is.
  Dat de Sieg-Griet Kaag zich in het gezelschap bevindt van zo’n neonazi, bevestigd dat de D van D66 voor Deserteurs moet staan.
  Dat het koningshuis zich met dergelijke neonazi vergezeld, geeft de betrouwbaarheid van het koningshuis aan.
  En is het niet apart dat de partij die claimde anti-koninghuis te zijn, vergezeld is door het koningshuis.
  Wat bevestigd dat de D van D66 voor Deserteurs moet staat.
  En Deserteurs is een gradatie erger dan de neofascisten!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in