Het voelt alsof het eindelijk voorbij is, nietwaar, dat hele “apocalyptische pandemie” gedoe? Ik bedoel, echt, echt voorbij deze keer. Niet zoals al die andere keren dat je dacht dat het voorbij was, maar het was niet voorbij, en het was als het einde van die Alien-films, waar het lijkt alsof Ridley eindelijk is ontsnapt, maar de alien zich schuilhoudt in de shuttle, of de vluchtcapsule, of Ridley’s darmkanaal, schrijft CJ Hopkins.

Maar deze keer voelt het niet zo. Deze keer voelt het alsof het echt, echt voorbij is. Ga naar buiten en kijk rond. Bijna niemand draagt nog maskers (behalve waar maskers verplicht zijn) of wordt gedwongen zich te onderwerpen aan “vaccinaties” (behalve waar “vaccinatie” verplicht is), en de hordes haatdronken Nieuwe Normaal-fanatici die eisten dat “de ongevaccineerden” werden afgezonderd, gecensureerd, ontslagen en anderszins gedemoniseerd en vervolgd, zijn allemaal stilgevallen (behalve degenen die dat niet hebben gedaan).

Alles is weer normaal, toch?

Fout. Niet alles is weer normaal. Alles is absoluut Nieuw Normaal. Wat voorbij is, is de “shock-and-awe” fase, die nooit bedoeld was om eeuwig door te gaan. Het was altijd alleen maar bedoeld om ons hier te krijgen.

Waar, vraagt u zich waarschijnlijk af, is “hier”? “Hier” is een plaats waar de nieuwe officiële ideologie stevig gevestigd is als onze nieuwe “werkelijkheid”, verweven in het weefsel van het normale dagelijkse leven. Nee, niet overal, alleen overal waar het belangrijk is. (Denkt u echt dat het  mondiaal-kapitalistische heersende establishment iets kan schelen wat mensen in Lakeland, Florida, Elk River, Idaho, of een dorpje in Sicilië geloven over de “werkelijkheid”?) Ja, de meeste overheidsbeperkingen zijn opgeheven, voornamelijk omdat ze niet langer nodig zijn, maar in de machtscentra in het hele Westen, in de politieke, bedrijfs- en culturele sfeer, in de academische wereld, de mainstream media, enzovoort, is het Nieuwe Normaal “werkelijkheid” geworden, of, met andere woorden, “zoals het is,” wat het uiteindelijke doel is van elke ideologie.

Ik kwam bijvoorbeeld net deze “belangrijke COVID-19 informatie” tegen, waarvan u op de hoogte moet zijn (en waar u zich strikt aan moet houden) als u een voorstelling wilt bijwonen in dit Off-Broadway theater in New York City, waar “alles weer normaal is.”

Ik zou nog talloze andere voorbeelden kunnen noemen, maar ik wil uw tijd niet verspillen. Op dit punt zijn het niet de maskers en “vaccinatie”-mandaten zelf die belangrijk zijn. Het zijn gewoon de symbolen en rituelen van de nieuwe officiële ideologie, een ideologie die de samenlevingen heeft verdeeld in twee onverzoenlijke categorieën mensen: (1) zij die bereid zijn hun overtuigingen te conformeren aan het officiële narratief van de dag, hoe flagrant belachelijk dat ook is, en anders de hakken klikken en de bevelen van het mondiaal-kapitalistische heersende establishment op te volgen, hoe destructief en fascistisch die ook mogen zijn; en (2) zij die daartoe niet bereid zijn.

  Een weekendoverzicht - China, Oekraïne en andere interessante zaken

Laten we ze “Normalen” en “Devianten” (“Afwijkenden”) noemen. Ik denk dat u wel weet wie u bent.

Deze verdeling van de samenleving in twee tegengestelde en onverzoenlijke klassen van mensen doorkruist en vervangt oude politieke lijnen. Er zijn zowel links als rechts Normalen en Devianten. Het mondiaal-kapitalistische establishment kan het niet schelen of u een “progressief” of een “conservatief” of een “libertariër” of een “anarchist” bent, of hoe u zichzelf ook noemt. Waar het hen om gaat is of u een Normaal of een Deviant bent. Het gaat erom of u bevelen opvolgt. Het gaat hen erom of u uw perceptie, gedrag en denken aanpast aan hun nieuwe “werkelijkheid” … de hegemoniale mondiaal-kapitalistische “werkelijkheid” die zich de afgelopen 30 jaar geleidelijk heeft ontwikkeld en nu de totalitaire fase ingaat.

Ik schrijf al sinds 2016 in mijn essays over de evolutie van het mondiale kapitalisme – en sinds begin jaren negentig in mijn toneelstukken – dus ik ga hier niet het hele verhaal herhalen. Lezers die zich de afgelopen twee jaar alleen op mijn politieke satire en commentaar hebben afgestemd, kunnen teruggaan en de essays in Trumpocalypse (2016-2017) en The War on Populism (2018-2019) lezen.

De korte versie is dat GloboCap in 2016 doorging met het destabiliseren, herstructureren en privatiseren van de planeet die het als enige onbetwist in handen kreeg toen de Sovjet-Unie eindelijk instortte, en alles was koek en ei, en toen kwamen Brexit, Donald Trump en de hele “populistische” en neonationalistische opstand tegen het globalisme in het hele Westen. Dus moest GloboCap dat aanpakken, en dat is wat het de afgelopen zes jaar heeft gedaan … ja, de afgelopen zes – niet slechts tweeënhalf – jaar.

De Oorlog tegen Dissidenten is niet begonnen met Covid en zal ook niet eindigen met Covid. GloboCap (of “de Corporatocratie” zo u wilt) is sinds 2016 bezig met het delegitimeren, demoniseren en verwijderen van afwijkende meningen en het steeds meer opleggen van ideologische uniformiteit aan de westerse samenleving. Het Nieuwe Normaal is slechts de laatste fase daarvan. Zodra het klaar is met het onderdrukken van deze “populistische” opstand en het opleggen van ideologische uniformiteit aan de stedelijke samenleving in het hele Westen, zal het teruggaan naar het destabiliseren, herstructureren en privatiseren van de rest van de wereld, wat het deed met de “Oorlog tegen Terreur” (en andere “democratie”-bevorderende projecten) van 2001 tot 2016.

Het doel van deze wereldwijde Gleichschaltung-campagne is het doel van elk totalitair systeem, namelijk om elke afwijking van de officiële ideologie pathologisch te maken. De aard van de afwijking doet er niet toe. De officiële ideologie doet er niet toe. (GloboCap heeft geen vaste ideologie. Zij kan haar officiële “werkelijkheid” van dag tot dag abrupt veranderen, zoals we onlangs hebben ervaren). Wat telt is iemands bereidheid of onwil om zich te conformeren aan wat de officiële “werkelijkheid” ook is, ongeacht hoe belachelijk die is, en hoe vaak ze is weerlegd, en soms zelfs als fictie erkend door de autoriteiten die desondanks de “werkelijkheid” ervan blijven beweren.

  Speel het opnieuw uit uncle Sam... De ontkrachte Syrische chemische wapen-kaart in Oekraïne

Ik zal u nog een concreet voorbeeld geven.

Nadat ik de “Covid-beperkingen” (d.w.z. het sociale segregatiesysteem) had gezien die nog steeds worden opgelegd door dat Off-Broadway-theater, stuitte ik op dit artikel in Current Affairs over het orakel Yuval Noah Harari, waarvan de schrijver terloops vermeldt dat ergens tussen de 6 en 12 miljoen mensen zijn “gestorven aan Covid”, alsof dit een feit is, een feit dat niemand bij zijn volle verstand in twijfel zou trekken. En dat is het ook, officieel, in onze nieuwe “werkelijkheid”, ondanks het feit (d.w.z. het feitelijke feit) dat – zoals zelfs de “gezondheidsautoriteiten” hebben toegegeven – iedereen die in een ziekenhuis aan iets stierf nadat hij positief was getest, werd geregistreerd als een “Covid-19 dood.”

Dit is hoe de “werkelijkheid” (d.w.z. de officiële “werkelijkheid”, de consensus “werkelijkheid”) wordt gefabriceerd en gecontroleerd. Ze wordt gefabriceerd en gecontroleerd, niet alleen door de media, bedrijven, regeringen en niet-gouvernementele bestuursorganen, maar ook (en uiteindelijk effectiever) door de constante herhaling van officiële narratieven als onbetwistbare axiomatische feiten.

In onze brave nieuwe totalitaire mondiaal-kapitalistische “werkelijkheid” maakt iedereen die dergelijke “feiten” in twijfel trekt of uitdaagt zichzelf onmiddellijk tot een “Deviant” en wordt hij verbannen uit de “normale” samenleving. Serieus, probeer voor de lol maar eens een baan te krijgen bij een bedrijf, of een universiteit, of een rol in een film of een Broadway-stuk, of een boekcontract, of een onderzoeksbeurs, enz. terwijl u eerlijk bent over uw overtuigingen over Covid. Of, als u een “respectabele” journalist bent, u weet wel, met literaire en publieke agenten, en boekdeals, en persoonlijke managers, enzovoort, ga uw gang, rapporteer de feiten (d.w.z. de werkelijke feiten, waarvan u weet dat ze er zijn, maar die u de afgelopen twee jaar hebt vermeden als de pest), en kijk toe hoe uw carrière met geweld door de afvoer wordt gezogen als een drol in een vliegtuigtoilet.

Dat laatste was bedoeld voor “stedelijke professionals”, die nog steeds een carrière hebben, of een carrière ambiëren, of er anderszins in geïnvesteerd zijn om in goede gezondheid lid te blijven van de “normale” samenleving, dus niet jullie mensen in Florida en Idaho, of mijn mede literaire en artistieke “Devianten”.

We hebben onze bruggen nu wel zo’n beetje verbrand. Tenzij u bereid bent uzelf te mindfucken, te gaslighten, te belijden en te bekeren, is er geen weg terug naar de “normale” samenleving (waar we sowieso niet naar terug kunnen, omdat die niet meer bestaat).

  'Niemand' is bereid zich bij het Oekraïense leger aan te sluiten - soldaat

Ik besef dat veel mensen daar waarschijnlijk naar hebben uitgekeken … naar de dag waarop de normalen eindelijk “wakker worden” en de feiten onder ogen zien, en de waarheid zegeviert, en we terugkeren naar iets dat op normaliteit lijkt. Dat gaat niet gebeuren. We gaan niet terug. De normalen zullen nooit “wakker worden”. Omdat ze niet slapen. Ze zijn niet gehypnotiseerd. Ze zullen niet op een dag “bij zinnen komen” en verantwoordelijkheid nemen voor de schade die ze hebben aangericht. Zeker, ze zullen zich verontschuldigen voor hun “fouten”, en toegeven dat ze misschien “overdreven hebben gereageerd”, maar het officiële narratief van de Covid-pandemie en de nieuwe “realiteit” die daardoor is ontstaan, zal van kracht blijven, en ze zullen beide met hun leven verdedigen.

Of liever, ze zullen beide verdedigen met ons leven.

Als u denkt dat ik overdrijf, kijk dan eens naar de etiketten die GloboCap de normalen heeft laten gebruiken om ons te demoniseren: “samenzweringstheoreticus”, “wetenschapsontkenner”, “opstandeling”, “extremist”, “gewelddadige terrorist”. Niets daarvan betekent een politieke ideologie of welk politiek of kritisch standpunt dan ook. Ze betekenen een afwijking van de norm. Elk type afwijking van de norm. Het zijn tactische termen, zonder betekenis, bedoeld om het politieke karakter van de uiteenlopende oppositie tegen het mondiale kapitalisme (of “globalisme”, als u gevoelig bent voor het woord “kapitalisme”) uit te wissen, om ons allemaal in één grote emmer van “devianti” te stoppen.

Het is meestal geen goed voorteken wanneer naties – of totaal onberekenbare, supranationale wereldmachtsystemen – plotseling de “deviant emmer” openbreken. Het is meestal een teken dat de dingen lelijk gaan worden, lelijk op een totalitaire manier, en dat is precies wat er de afgelopen zes jaar is gebeurd.

In juli 2021, op het hoogtepunt van de fascistische Nieuwe Normaal-haatwaanzin, waarbij het leger “Covid-restricties” afdwong, een wereldwijd segregatiesysteem werd ingevoerd en mensen dreigden mij te onthoofden omdat ik weigerde me te laten “vaccineren,” publiceerde ik de eerste versie met de titel De weg naar totalitarisme. We zijn nog steeds op die weg. Zowel de Normalen als wij Devianten. We zijn al geruime tijd op die weg, langer dan de meesten van ons waarschijnlijk beseffen. Het weer is iets verbeterd. Het landschap buiten het raam is veranderd. De bestemming niet. Ik heb geen afritten gezien. Laat het me weten als u die ziet, oké?


Copyright © 2022 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

De “Ongevaccineerden” vraagVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelAustralisch Bureau voor de Statistiek toont 72% daling in geboortes 9 maanden na start COVID-prikken
Volgend artikelOpnieuw een Oekraïense soldaat gespot met nazi-insignes
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

 1. Pfff… hopeloos… we gaan tenonder. De devianten worden uitgeroeid en de wereld gaat verder zonder devianten. We zijn getuigen van het einde van de mensheid en de opkomst van ‘The Borg’. Wie niet assimileert in ‘The Borg’ zal worden verbannen opdat hij/zij zsm sterft. Zoals de schrijver van dit artikel op het einde zegt…

  ‘Het weer is iets verbeterd. Het landschap buiten het raam is veranderd. De bestemming niet. Ik heb geen afritten gezien. Laat het me weten als u die ziet, oké?’

 2. Ik voel me niet geroepen het woord “deviant” van toepassing te laten zijn op mezelf. Net zoals ik het woord ‘elite’ nvt vind op de globalistische parasietenbende. Maar dat terzijde. Mr. Hopkins heeft natuurlijk wel een punt hier, want zelf kun je dit ook makkelijk zien. Zoals: de schapen maken zich nergens zorgen over en stampen blind en extatisch mee met de ‘global warming’. Ze huilen mee over Oekriestan. Ze halen witte voetjes bij elkaar met het beschimpen van Poetin. Artsen dragen nog steeds bekluiers en weigeren verbaal de uitgestoken hand van de patient. Op vele publieke plekken hangen nog steeds de afstandswaarschuwingen, de voetprintjes, de strepen – klaar voor de herhaling van de “maatregel”. De maanlanding, de global warming, het virus zijn huishoudwoorden geworden. Testen is een huishoudwoord geworden. De testkitjes liggen voor het raam in winkels zoals Normal. Het kuddebestaan heeft het nieuwe ritme dat om ziektes en injecties draait volledig geadopteerd en zolang zij dit ritme aanhouden, zijn weldenkende mensen er niet van af. Waarom denk je dat de parasieten ze goyim noemen, vee? Omdat het vee is. En die parasieten maken er sluw misbruik van, helaas ten koste van de eerbare, weldenkende mens. Als je niet meedoet met de parasieten, dan val je ook onder het vee.

 3. In dit spel zit nog een hele grote adder onder het gras, die 99% nog nooit heeft beseft dat het er zat. Iedereen die hier geboren is, is zijn naam gestolen door de coöperatie Staat der Nederlanden. Dit vertegenwoordigd geen land maar is een handels naam. Bij jouw geboorte aangifte is door de gemeente ambtenaar op jouw naam een natuurlijk persoon aan gemaakt. Deze papieren acte die jouw naam draagt is eigendom van de coöperatie. Jij als levende mens bent toen dood verklaard. Dit is nooit bekent gemaakt aan jouw.

  Zodat jij altijd aannam dat jij die natuurlijke persoon was. Alles wat jij nu op naam hebt staan, zoals je auto, je eigen huis, je huurcontract, je bankrekening, al je jouw abonnementen, je arbeidscontract. Staan alle op naam van die natuurlijke persoon, waar de coöperatie Staat der Nederlanden eigenaar van is. Dus jij als levende mens hebt eigenlijk niets, je bezit niets en alle andere spullen zijn ook niet van jouw. Want jij bent immers allang dood verklaard door de coöperatie Staat der Nederlanden (dit zelfde systeem is wereldwijd ingevoerd z,n 125 jaar terug). Elke regering is in werkelijkheid een coöperatie, die alle natuurlijke personen in eigendom hebben en zo eigenlijk ieders verzamelde eigendommen ook in hun bezit hebben.

  Door deze illusie is alles wat jij opgebouwd hebt in je leven, helemaal niet van jouw maar van de coöperatie. Zo is elke wetgeving enkel van toepassing op de natuurlijke persoon en niet op de levende mens. Zo zijn alle aankopen die je via online koopt enkel voor de natuurlijke persoon bedoelt. Je hoeft enkel de voorwaarden te lezen het woord mens komt daarin niet voor, wel het woord natuurlijke persoon. De overheid beschouwd jouw dan ook als eigendom en je krijgt ze niet aan het verstand dat jij een levende mens bent. Want alle post maakt niet uit van welke instantie staat of in je initialen met je achternaam in kleine letters, dit geeft aan dat jij levend geboren bent, maar daarna dood verklaard bent. Of alles staat in hoofdletters zoals bij de belastingen, dan ben je ook dood verklaard. Want alleen doden schrijf je in hoofdletters (kijk maar een op grafstenen). Hiermee bestaat de levende mens dan ook niet meer, dan kunnen ze wel internationale mensenrechten hebben, maar als er geen mensen bestaat volgens de coöperaties. Dan zijn die mensenrechten een illusie, een lege huls.

  Wat er nu gebeurt is gewoon een voort zetting van al het vorige. Voor alle mensen die in de illusie nog steeds geloven dat zij de natuurlijke persoon zijn en ook gevaccineerd zijn, zullen bij elke injectie steeds meer cyborg worden. Zonder dat zij het zelf beseffen, soms is onwetendheid en volgzaamheid minder angstig dan de werkelijkheid onder ogen te zien.

  Want als jij er achter bent gekomen, dat jij die natuurlijke persoon niet bent, kun je ook geen werk meer krijgen op jouw eigen mensen naam. Want niemand neemt jouw aan, want ze willen enkel aan jouw gekoppelde burger slaven nummer hebben voor het arbeidscontract. Wat niets anders is dan dwangarbeid. Het enige wat jij mag kiezen is wie jouw slavendrijver mag zijn. Want ook alle uitkeringen moet jij aan de opgelegde eisen voldoen, om in aanmerking te komen.

  • So, what can i do as a living human?

   Overigens .. interessante info. Maar bovenstaande vraag blijft desondanks staan.

 4. Ik zou echt het “Abrahamic Family House” even opzoeken…en dit even goed laten bezinken in je objectieve geest mensen…WEF en WHO druipt er vanaf als een softijsje bij 40c.

  Succes…Trump heeft dit gestimuleerd ter aanvulling…
  (Was zelf Trump aanhanger toen ik in states zat) maar moet nu ff slikken….Als ik dit samen pak met Warpspeed…

  • Ja… het Abrahamic Family House ben ik een tijdje terug tegengekomen. Het pausdom is vol op kracht bezig de Een Wereld Religie te installeren; een facet van de Nieuwe Wereld Orde. Want het moet nu eenmaal zo zijn dat het niet uitmaakt welke geloofsstroming je aanhangt zolang je Yahusha maar niet de eer toekent (…) die Hem toekomt, loop je voor nu (…) het RoomsVaticaanse pad. Overal om me heen kom het woord ´verbinden´ tegen. Onlangs een gesprekje over geloof met iemand die zelf gevoelig is voor een of andere occulte richting en stelde dat ´iedereen uiteindelijk in eenzelfde god gelooft´. Daar kan ik het dus persoonlijk niet mee eens zijn en hier gaat het scheef. De propaganda machine in deze heeft flink wat werk verzet (…). Maar dan toch één troost: het is voorzegd; het is geprofeteerd; het is opgeschreven; het is terug te lezen. Aangaande onze generaties sinds een jaar of vijfhonderd. Voor vele katholieken sinds 1965.

   Trump heeft rechtstreeks (belastinggeld) gedoneerd aan Gavi van Gates of Hell.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in