Een momenteel fel bediscussieerde vraag is of het Rusland van Poetin en ook China daadwerkelijk strijden tegen de westerse wereldorde, of dat ze slechts onderdeel zijn van een grootschalige misleiding en in feite samenwerken met de westerse elites, die momenteel in Davos zijn voor de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) bij elkaar komen. Ik heb mijn standpunt over de kwestie vele malen en duidelijk uiteengezet, en het is ook het onderwerp van mijn nieuwe boek, Poetin’s Plan, schrijft Thomas Röper.

Het Rusland van Poetin en China staan tegenover de door het Westen gewenste globalistische wereldorde, en Poetin heeft nooit deelgenomen aan het Young Global Leaders-programma van het WEF of zijn voorganger Global Leaders for Tomorrow – ook al beweert men graag het tegendeel. Ik heb hierop gewezen in dit artikel, waarin alle deelnemerslijsten van deze programma’s aan elkaar gekoppeld zijn. Ik heb hier meer details en achtergrondinformatie over het onderwerp verzameld en hier vindt u de zeer interessante geschiedenis van het ontstaan van het Young Global Leaders-programma.

De veelzeggende deelnemerslijst van de WEF-bijeenkomst

Dat het niet alleen mijn stelling is dat Rusland en China zich met hand en tand verzetten tegen de plannen van het Westen, maar dat dit waar is, blijkt uit de deelnemerslijst van de huidige bijeenkomst van het World Economic Forum, die door een onderzoeksjournalist is uitgelekt. U kunt het vinden en downloaden in dit artikel.

De volledige deelnemerslijst van de WEF-bijeenkomst, die vandaag begint, omvat 79 pagina’s en de deelnemers zijn daarin per land gesorteerd. Daarom kan iedereen gemakkelijk nagaan welke landen officiële vertegenwoordigers – tot tientallen regeringsleiders en nog veel meer ministers – naar de bijeenkomst sturen en uit welke landen zakenlieden of andere vertegenwoordigers komen.

Uit de lijst blijkt duidelijk welke landen in feite onder controle staan van het WEF en er hun regeringsleden naartoe sturen, van wie velen (tot en met regeringsleiders) de programma’s van het WEF doorlopen, zich hebben verbonden aan de doelstellingen van het WEF van Klaus Schwab en hun carrière te danken hebben aan deze WEF-netwerken.

En aan de lijst kunt u ook duidelijk zien welke landen zich verzetten tegen de invloed en de doelstellingen van het WEF door te kijken naar de landen waaruit geen enkele vertegenwoordiger komt.

Er staat geen enkele vertegenwoordiger van China op de lijst, hetzelfde geldt voor Rusland. Interessant is dat er een vertegenwoordiger van Wit-Rusland op de lijst staat, maar dat is de mislukte voormalige presidentskandidaat Svetlana Tikhanovskaya, die de meeste mensen waarschijnlijk al lang vergeten zijn. Iraniërs staan ook nergens op de lijst en er is bijvoorbeeld maar één kandidaat uit Venezuela.

Als je daarentegen kijkt naar het feit dat er bijna honderd mensen zijn uitgenodigd uit bijvoorbeeld Duitsland en bijna vijftig uit Frankrijk, en dat zelfs de EU wordt vertegenwoordigd door bijna twintig mensen (namelijk bijna de hele EU-Commissie en de EU-hoofden von der Leyen en Michel), dan wordt het duidelijk welk beleid van welke staten wordt beïnvloed (of gestuurd) door het WEF – en welke staten het WEF vermijden.

En u kunt ook heel goed op de lijst zien wie de toon zet op het WEF, want ik kon de vertegenwoordigers van de VS niet eens tellen. Zij vullen 20 van de 79 pagina’s van de deelnemerslijst. Ter vergelijking: de bijna honderd deelnemers uit Duitsland vullen slechts drie pagina’s, terwijl uit de VS naar schatting 600 tot 700 vertegenwoordigers komen.

“Westerse democratie” is in werkelijkheid een oligarchie

Ook (en vooral) voor de VS geldt dat de regering van de VS alleen uitvoert wat haar oligarchen willen. Deze (Russische) visie op de VS werd enkele dagen geleden door het hoofd van de Russische Veiligheidsraad in een interview aldus verwoord:

  De Grote Reset waarschuwing die we negeerden: De angstaanjagende voorspelling van een KGB-overloper uit 1984

“In werkelijkheid is de Amerikaanse staat slechts een omhulsel voor een conglomeraat van enorme bedrijven die het land domineren en proberen de wereld te domineren. Voor de transnationale bedrijven zijn zelfs Amerikaanse presidenten slechts figuranten die, net als Trump, gemuilkorfd kunnen worden.”

Dit is absoluut niet mijn “zieke complottheorie”. Dat blijkt uit een grote studie van twee professoren van zeer bekende Amerikaanse universiteiten in 2014. Zij gebruikten talloze opiniepeilingen om na te gaan of wat in Washington in wetten wordt geschreven, is wat de meerderheid van de Amerikaanse burgers wil. Het resultaat: nul procent overeenstemming tussen de wil van de kiezers en de wetten die de gekozen vertegenwoordigers vervolgens aannamen.

Volgens de studie is de VS geen democratie, maar een oligarchie, waar een paar zeer rijke en machtige mensen bepalen wat er wordt gedaan. Maar voor het volk wordt de illusie van democratie gecreëerd. En de VS hebben deze “democratie” na de oorlog naar Europa gebracht, en daarom geldt hetzelfde voor de staten van de EU en voor alle staten van de “westerse waardengemeenschap”.

U hebt waarschijnlijk nog nooit van dit onderzoek gehoord, omdat de media er vrijwel niet over hebben bericht. Als het gaat om kritiek op het systeem, zwijgen de media.

Oligarchen of filantropen?

Dit valt precies samen met wat ik heb uitgewerkt en aangestipt in mijn boeken “Abhängig Beschäftigt” (Afhankelijke Werkkrachten, over hoe de “westerse democratieën” functioneren en wie daar werkelijk de macht heeft), “Inside Corona” (waarin ik het voorbeeld van de pandemie heb gebruikt om te laten zien hoe deze macht wordt uitgeoefend) en “Poetin’s Plan” (over de Russische ideeën van een rechtvaardiger wereldorde): in het Westen regeren clans van oligarchen, die de wereld slechts voorwenden dat de democratie, d.w.z. het volk, in het Westen regeert.

In werkelijkheid is in het Westen een systeem gecreëerd waarin oligarchen (die door de media “filantropen” worden genoemd) de macht in handen hebben. Via hun bedrijven, lobbyisten en stichtingen bepalen zij niet alleen het beleid, maar krijgen zij zelfs hele wetten aangenomen die zij willen. Ik heb daar jaren geleden een willekeurig voorbeeld van gegeven, details vindt u hier.

De kern van de “westerse democratie” is dus dat het een schijndemocratie is waar in werkelijkheid wordt uitgevoerd wat een vrij kleine groep miljardairs wil.

De “frontlinie” in de strijd van de systemen

U kunt denken wat u wilt over de politieke systemen van Rusland en China, maar één ding is duidelijk: zij willen dat politieke beslissingen worden genomen door regeringen, niet door oligarchen. Poetin heeft de macht van de Russische oligarchen zeer snel gebroken nadat hij meer dan 20 jaar geleden aan de macht kwam, en ook China heeft zijn internetbedrijven hun grenzen laten zien toen zij een paar jaar geleden probeerden politieke invloed op te bouwen.

Daarom hebben Rusland en China (en de andere staten die het door de VS geleide Westen als vijanden beschouwt) het werk van de meeste westerse politieke stichtingen (NGO’s) in hun eigen land verboden, omdat zij hun invloed buiten hun eigen land willen houden. Zij willen niet dat enkele westerse (voornamelijk Amerikaanse) oligarchen de politiek in hun landen bepalen, zoals in de landen van het Westen het geval is.

En dit is precies waar de “frontlinie” loopt in de botsing van systemen die wij meemaken: het gaat om de vraag wie in de toekomst de macht heeft – de regeringen van de staten of de rijkste miljardairclans en hun stichtingen. In de kern is dit de kwestie van de toekomstige wereldorde, zoals ik in mijn laatste boek “Poetins plan” op meer dan 300 bladzijden en met 180 bronnen in detail heb aangetoond.

  Schokkende WEF-video stelt voor senioren te euthanaseren "voor de kinderen"

Wat deze strijd van systemen inhoudt, laat ik hier zien met een van de vele voorbeelden. Zoals ik al zei, kunt u meer details en achtergrondinformatie vinden in mijn boeken “Abhängig Beschäftigt”, “Inside Corona” en “Poetin’s Plan”. In totaal bevatten de boeken ongeveer 1000 pagina’s en 800 bronnen over het onderwerp.

Publiek-private partnerschappen

Een centraal element van de macht van de oligarchen in het Westen zijn de in de media bejubelde publiek-private partnerschappen, waarover ik in detail heb geschreven in het boek “Inside Corona”. De kern ervan is dit: omdat de staat zogenaamd zo inefficiënt is, moet zoveel mogelijk door “private partijen” worden uitgevoerd. Dit wordt gebruikt om privatiseringen en ook programma’s van de westerse oligarchen te rechtvaardigen, die, zoals ik al zei, door de media echter “filantropen” worden genoemd.

En het gaat als volgt: de stichting van een oligarch bedenkt een mooi klinkend project, bijvoorbeeld de bestrijding van honger, schenkt er “royaal” 50 miljoen dollar voor, en vervolgens zijn de westerse staten er zo enthousiast over dat ze er bijvoorbeeld 500 miljoen aan toevoegen. De stichting heeft dan 550 miljoen dollar en gebruikt dat om iets te kopen (zaden, landbouwmachines, voedsel, enz.) om (zogenaamd) de honger te bestrijden. De truc is dat deze goederen worden gekocht van bedrijven die eigendom zijn van de “gulle” filantroop – zo maakt hij van 50 miljoen van zijn eigen geld 550 miljoen van zijn eigen geld.

Dit is een zeer vereenvoudigde beschrijving, maar in de kern werkt het echt zo, waarvan ik talloze voorbeelden heb laten zien in “Inside Corona”. Dit is ook de reden waarom alle vermeende filantropen steeds rijker worden, terwijl zij volgens de officiële lezing al hun rijkdom weggeven ten bate van de mensheid. In werkelijkheid geven ze helemaal niets weg, maar gebruiken ze een beetje van hun eigen geld om vele malen meer belastinggeld in hun eigen zak te laten verdwijnen. Zo worden ze rijker en machtiger.

Deze publiek-private partnerschappen zijn nu een centraal element van het westerse systeem geworden en worden voortdurend uitgebreid.

En nu komt het cruciale punt: bij alle publiek-private partnerschappen zijn het altijd alleen de staten van het Westen die ze met belastinggeld financieren. Andere landen, vooral Rusland en China, spelen het spel niet mee. Zij steunen de westerse oligarchen niet in deze meest centrale zaak.

En dit is precies wat blijkt uit de huidige lijst van deelnemers aan het WEF, want nadat de systeemoorlog in Oekraïne van een Koude Oorlog in een “hete oorlog” veranderde, zijn de weinige contacten die bestonden tussen het WEF (en andere instellingen van de westerse oligarchen) enerzijds en Rusland en China anderzijds verbroken.

Toespraak(en) van Poetin

Bovendien heeft Rusland openlijk de oorlog verklaard aan het westerse systeem, waarin de stichtingen van de oligarchen in feite de macht hebben. Dit kan natuurlijk worden opgevat als een show, maar samen met het bovenstaande zie ik geen bewijs dat het een show is. Integendeel, als je naar de details kijkt, verzet Rusland zich tegen wat de westerse oligarchen willen opleggen.

Er zijn talloze toespraken waarin Poetin zich heeft uitgesproken tegen dit economische model van het Westen. Vroeger was hij er diplomatiek over, maar nu trekt hij zich er bijna niets meer van aan. Op 16 augustus 2022 hield Poetin hierover een toespraak, die ik heb vertaald. In zijn toespraak was hij zo duidelijk als hij ooit is geweest.

Poetin sprak openlijk over het feit dat (democratisch gekozen) politici niet regeren in het Westen, hij sprak in plaats daarvan over “westerse globalistische elites” – een duidelijke parafrase van de mensen die ik hier “westerse oligarchen” noem. Poetin zei dat zij staan voor een model “dat toelaat dat de hele wereld wordt geparasiteerd” – dus in gewone taal zei hij dat een paar westerse oligarchen de hele wereld leegzuigen (“parasiteren”).

  24 wereldleiders kondigen internationaal Pandemieverdrag aan om Great Reset agenda uit te voeren

Een goede samenvatting van wat er nu gebeurt, was in mijn ogen de volgende passage uit de toespraak van Poetin:

“Het is duidelijk dat de westerse globalistische elites met dergelijke acties onder meer proberen de aandacht van hun eigen burgers af te leiden van de acute sociaal-economische problemen – dalende levensstandaard, werkloosheid, armoede, deïndustrialisatie – om hun eigen falen af te schuiven op andere landen – op Rusland en China – die hun standpunt verdedigen, een soeverein ontwikkelingsbeleid voeren en zich niet onderwerpen aan de dictaten van supranationale elites.”

Poetin had het niet langer over westerse staten die hun beleid willen uitvoeren, maar over “het dictaat van supranationale elites” – opnieuw een heel duidelijk eufemisme voor degenen die ik “westerse oligarchen” noem.

De laatste botsing van systemen

Rusland heeft nu openlijk de oorlog verklaard aan dit westerse systeem, dit blijkt uit alle verklaringen van vooraanstaande Russische politici sinds het begin van de escalatie in Oekraïne. En ik heb het zelf meegemaakt toen ik voor langere tijd in Moskou was. Ik had er veel interessante gesprekken met deskundigen die ik ontmoette toen ik werd uitgenodigd voor discussiepanels op de Russische televisie of voor andere gesprekken.

Al deze gesprekken hadden één boventoon: Rusland zal het systeem van het Westen niet langer diplomatiek beschrijven met opgesmukte formuleringen, maar zal nu de dingen bij hun naam noemen en (samen met China?) de staten van de wereld een alternatief systeem van internationale politieke en economische samenwerking aanbieden. Rusland houdt zich bezig met het opbouwen van een wereldorde waarin het toegestaan is is dat dat mensen stinkend rijk worden, maar waarin ze zich buiten de politiek moeten houden, terwijl de politiek in het Westen al lange tijd wordt bepaald door oligarchen die via hun stichtingen en lobbyisten bepalen wat er in het Westen wordt besloten en wat niet.

Rusland wil een wereldorde waarin geen enkele staat (of een kleine groep staten) andere staten kan voorschrijven hoe men moet leven, welke regeringsvorm of zelfs welke “waarden” een staat moet vertegenwoordigen. Het gaat om een multipolaire wereldorde waarin de staten van de wereld op gelijke voet met elkaar omgaan, zonder elkaar te bedreigen met sancties of op een andere manier druk uit te oefenen.

Dat is het doel van Rusland en dat is waar het conflict tussen het Westen en Rusland werkelijk om draait. Maar een dergelijke wereldorde zou het einde betekenen van het “parasitaire” systeem van globalisering dat het Westen tot nu toe aan de wereld heeft opgelegd. Wij bevinden ons – zonder overdrijving – in de eindstrijd van de systemen. Oekraïne is slechts een zielige pion waarmee de in de VS heersende elites Rusland willen verzwakken door Rusland de proxy-oorlog in Oekraïne op te leggen. Het is cynisch, maar zo werkt de geopolitiek helaas.

De zojuist genoemde gesprekken in Moskou brachten mij op het idee om mijn nieuwste boek te schrijven, Poetin’s Plan, om te laten zien waar Oorlog van de Systemen werkelijk over gaat. In dit artikel kan ik slechts een klein overzicht geven.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Soros’ toespraak in Davos: Startsein voor Wereldoorlog IIIVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe komende instorting van het Oekraïense nazistische regime en leger
Volgend artikelDe superfitte fysiotherapeut wiens leven is geruïneerd door Covid-prikken
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

62 REACTIES

 1. Wat gebeurd er nu met Brazilië? Dit land is nu ook overgenomen door die oligarchen (met een criminele ‘president’ op voortouw) en is nu het meest communistisch land ooit, gezien al die arrestaties daar. Zowat alle tegenstanders zitten nu in de cel.
  Maar Brazilië is lid van de BRICK’s landen waar Rusland en China de boventoon voeren en nu krijgen ze ‘de vijand’ binnen hun gelederen. Of wordt dat lidmaatschap opgezegd met als gevolg dat Brazilië met een paar klappen terug de middeleeuwen wordt ingegooid?

  • Ik verslik mij in jouw opmerking. Lula is geen crimineel. Hij heeft in de gevangenis gezeten op aanstichten van Washington die een corrupte minister van justitie aanstuurde en zo het hoog gerechtshof manipuleerde. Dat is bewezen. Daarop kwam Bolsonaro zodat de rijkdom van het land terug naar elites en het buitenland kon vloeien. Dank zij Lula is Brics er toenmalig gekomen en zal nu een nieuwe doorstart krijgen. Informeer u eens terdege.

   • Luc, doe zelf eens wat huiswerk. Waarom zijn nu juist ALLE oppositie geluiden, van politici tot pers en gewone mensen die deze coup niet aanvaarden in de gevangenis opgesloten?
    Lula is de kandidaad van Ameria en moest dus winnen, vandaar die verkiezingsfraude. Niks bijzonders eigenlijk in Zuid Amerika waar Amerika in ieder land daar invloed uitoefend op de verkiezingen.
    En Lula als heilig boontje af te schilderen maakt mij duidelijk uit welke hoek jouw winden blazen.

    • Als je niet de moeite neemt om mijn statement inhoudelijk effe te checken, de afzetting en veroordeling van Lula enkele jaren gelden, en Lula dan nog als een man van Amerika beschouwd, dan heeft de discutie natuurlijk geen zin.

  • Angelsaksische heerschappij heeft er hun cultuur van gemaakt om een valse vlag in gang te zetten om onbuigzame landen in een kwaad daglicht te zetten.
   9/11 ben ik nog niet vergeten. Ook daar waren bepaalde belangrijke figuren die dag plotseling verhinderd.
   Ik sta er niet vreemd van te kijken als er plotseling een raketinslag in het beschermde gedeelte van Davos plaatsvindt en Rusland en China de schuld krijgt.
   Al die westerse landverraders zijn tenslotte gemakkelijk te vervangen… Klaus en Soros zijn te belangrijk.

   • Die Poseidon is een torpedo en kan enkel afgeschoten worden via een duikboot. Helaas ligt Zwitserland wel erg ver weg van de zee.
    Luchtdoel raketten, ook al zijn ze tegenwoordig zo snel, kunnen altijd onderschept worden en zeker in de buurt van Davos waar de beveiliging op scherp staat.
    Een Iraanse drone vanaf de bergen in de buurt zou misschien wel genoeg zijn om de daar de stuipen op het lijf te jagen.

    • Jezus, jij hebt ook de kok horen fluiten omdat hij niet weet waar de lepel hangt.

     Luchtdoelraketten, zijn niet bedoeld om doelen zoals Davos te beschieten, maar wel “LUCHT”doelen. Dus bestemd om missielen zoals Kalibrs, patriots, Kinzhals, etc. en vijandige vliegtuigen neer te halen. Luchtdoelraketten zijn dus juist ten behoeve van dat onderscheppen waar jij op doelt en niet om een gronddoel aan te vallen.

     Het westen heeft vrijwel geen enkel betrouwbaar luchtdoel systeem en op heden niet een enkel systeem dat iets aankan met de hypersonische raketten van de RF. Davos zou kansloos zijn in geval van zo’n aanval.

 2. Mooi verhaal. Had ik 100% achter kunnen staan.
  Er is 1 ding dat me dwars zit.
  Alle Russische militairen / dienstplichtigen en iedereen (die zich vrijwillig meldde (mobilisatie) zijn gelijk (verplicht) met het Sputnik vaccin ingespoten.
  Ook als het Russische leger je achteraf niet wou, had je toch eerst die spuit in je arm gehad.
  Dat maakt mij zeer achterdochtig.
  De Russen hadden helemaal niet zo’n hoge prik graad, maar door deze oorlog is die behoorlijk toe aan het nemen.
  Zo krijg je een bevolking ook volgens de Agenda volgespoten.

  • Voor zover ik heb kunnen nagaan bevat het Sputnik vaccin NIET het verachtelijk mRNA, wat schade aanricht. Je hoort ook niet over gerelateerde hartproblemen uit Rusland.

  • En wat ik ook wantrouw is waarom Rusland het verdrag met WHO niet heeft opgezegd ?

   Ook al steun ik Poetin in zijn strijd ik blijf op mijn hoede want op dit moment kun je alleen jezelf vertrouwen.

  • Praat geen onzin, de Russische militairen worden helemaal niet ingespoten. Zij krijgen wel 4x zoveel betaald als de Ukrainse militaire, als die er nog zijn want Zelenskyy is begonnen jonge vrouwen in te zetten en ouderen. Ook worden Russische soldaten en de nabestaanden als dat van toepassing is heel goed behandeld en krijgen veel geld uitgekeerd. Ik weet dat omdat een vriendin uit Rusland een zoon heeft verloren een paar maandjes geleden.

   • idd. Leo mijn schoonzoon vecht ook aan Russiche zijde, hij krijgt meer dan 4x zijn salaris als wernemer .
    laat ons hopen dat hij heelhuids terugkeert.

  • Het systeem dat het WEF voor ogen heeft gaat veel verder dan het Chinese systeem.
   In China zijn de mensen veel vrijer dan hier aan ons wordt voorgelegd want vergeet niet, China is ‘de vijand’ en moet op alle mogelijke manieren zwart gemaakt worden. Dat China geen ideaal land is om in te wonen kan ik wel begrijpen omdat het niet strookt met onze zogenaamde democratie, maar in China hebben ze heel andere wijsheden over het leven. Het is en blijft een (semi?) communistisch land met zijn voordelen maar ook met zijn nadelen, maar nu kunnen ook particulieren rijkdom vergaren iets wat in het pure communisme niet mogelijk is.
   Mijn aanstaande schoondochter is Chinese dus ik verzin dit niet.
   Een simpel voorbeeld: De Chinese maffia bestaat nog steeds ondanks al die camera’s, gezichtsherkenning en zicht op de geldstromen.
   Wat ‘het westen’ via het WEF wil is TOTALE controle over IEDER mens en dat gaat best wel een paar stappen verder dan wat ze in China doen.
   De echte criminelen bij ons, zij die de touwtjes in handen hebben, blijven natuurlijk buiten schot.
   China is NIET vertegenwoordigd in Davos.

   • De Chinese regering is er echt niet voor de Chinezen, laat staan dat die de wereld op de een of andere manier gaan bevrijden. Je geeft zelf al aan dat het een totalitaire dictatuur is. Dat het een graadje minder zou zijn als wat de WEF wil maakt het niet goed. Je hebt trouwens geen enkele garantie dat dit zo is, en zo blijft.
    Stop met het kwaad goed te praten.
    Dat je schoondochter Chinees is, waarmee gefeliciteerd overigens, is geen argument.

   • Matt, ooit kende ik een vrouw van Chinese afkomst, met Chinese ouders, in de VS – deze vrouw klaagde vol minachting over het Tiananman Square slachting van studenten en dat ze maar aan het zeuren waren. Terwijl zij riant in de VS leefde met haar Amerikaanse man en bij een Amerikaans bedrijf werkte. Die ene vrouw zal dan wel gelijk gehad hebben, dat die zeurpieten van studenten maar plat gereden moesten worden voor hun onterechte gezanik? Verder kende ik alleen op de Uni enige Chinezen, maar die spraken nooit ergens over en bemoeiden zich niet met andere buitenlandse studenten. Ze studeerden allemaal engineering. Ze reden verder als slakken over de snelwegen en iedereen klaagde daarover. Echter, je ziet ze niet als hordes vluchtelingen het westen binnenstromen of binnengeharkt worden door de westerse regeringen.

    • Mee eens Immortal,
     Kijk ook eens rond op de toeristische trekpleisters in deze regio’s en laat het je opvallen hoeveel Chinezen daar rondlopen met hun camera’s. Dus zo opgesloten zitten ze daar niet. Of dat met het puntensysteem te maken heeft laat ik in het midden want dat is nog niet helemaal uitgerold.
     De Chinezen hebben een heel andere levensstijl dan wij hier en wie zijn wij om dat af te kraken zolang ze ons geen kwaad doen? Wie heeft er NIETS in huis; “made in China”?
     Voor zover ik weet is de Chinese regering overal in diverse landen bezig om hun industrieën en infrastructuur in die landen uit te breiden wat ten goede komt voor die landen en volk, in tegenstelling tot Amerika dat via bommen en verkiezingsmanipulatie landen wil onderwerpen.
     Op die manier mogen de Chinezen er gerust wat aan verdienen, maar kapitalisme is niet het hoofddoel van China in tegenstelling tot de ‘westerse’ doelen. De Chinezen investeren hun winsten in vooruitgang. Bruggen, spoorwegen goede wegen enz.
     Net als Rusland oorspronkelijk wilde samenwerken met het ‘westen’ wil China dat ook doen maar het westen wil onderwerpen en daar doen die 2 grootmachten dus niet aan mee.
     Dus rijgen we straks oorlog, hoe je het ook draait of keert en dat is NIET de schuld van China.
     Laat dat volk hun eigen leven leiden.

     • Ik denk het ook. Ik vrees die oorlog ook, door de USA aangesticht, zoals altijd. Ik vond die vrouw in de VS niet bepaald aardig, maar ik zie verder geen hatelijke Chinezen. En ja, ze zijn jarenlang uitgebuit door het Westen, made-in-china, en nu komen ze behoorlijk zelf op gang. Ik zie busjes vol met toeristen met camera’s hahahah! En heb je de parades Chinezen-met-camera’s wel eens gezien in Giethoorn! Man, je lacht je dood. Dus het zal wel loslopen daar op de eoa manier, en ze willen in elk geval niet naar het westen komen om daar een gratis huis met gratis fietsen en gratis eten etc te krijgen van de gemeentes hier, zoals andere meevreters waar wij voor moeten betalen. De Chinezen zorgen voor zichzelf en elkaar, en ze zijn imo qua karakter een veel minder ‘individualistische’ groep zoals de blanken. Ze zijn veel meer gericht op saamhorigheid en eenheid met en onder elkaar. De USA moet aangepakt worden, op de eoa manier, van binnen uit, totaal verrot door de schaduwregering die nu overal zijn tentakels heeft zitten behalve in Rusland en China. Ik begin me trouwens af te vragen hoeveel China te maken had met die covid en de vleermuis en al die onzin….

      • Wat covid betreft in China, hier zit overduidelijk de hand van Amerika in. Vraag maar aan Fauchi, die weet daar alles van met de door hem gefinancierde biowapenlabs, die ze trouwens overal in de wereld hebben.
       China heeft, naar mijn bescheiden mening, natuurlijk aanvankelijk gedacht dat het goede zaken kon doen met Amerika maar is daar flink op teruggekomen toen ze in de gaten kregen dat ze meededen aan biologische oorlogsvoering.
       Rusland trapte daar ook aanvankelijk in (de corona hoax) maar ipv die gentherapie te gebruiken deden ze de standaard griepspuit wat opwaarderen en presenteerde dat aan het volk. Zie jij berichten uit Rusland hoeveel jongeren er daar sterven aan allerlei ziektes die hier volop de kop opsteken?

       • Precies, Matt. Ik denk dat je de spijker op de kop slaat. (Zelf heb ik ook al herhaaldelijk aangetoond dat Sputnik geen mRNA shit is, maar idd een soort van ‘opgewaardeerde’ griepspuit waar ze het volk een pleziertje mee deden. Ook aan Riley Waggaman utigelegd op substack.) Maar een echt plezier heel duidelijk, te zien aan het gebrek aan oversterfte daar. En ik vermoed dat die ‘overdreven’ maatregelen in China over de covid zijn omdat ze donders goed beseffen dat ze genaaid zijn door de VS, en met alle macht die oversterfte, door wat dan ook, willen voorkomen. Ze hebben het door dat ze er in geluisd zijn door het paard van troje uit de VS, en nu worden ze zwart gemaakt met andere zotte verhalen. Zucht.

 3. Ben doorgebroken, sta nu voor het raam bij Davos…Ze likken kaviaar van elkaars lichamen en hebben een orgie….Zingen iets satanisch met “We got our 80% minions yeeeer…”

 4. NIETS NIEUWS HOOR… Dit staat allemaal al lang geleden beschreven in de boeken van Robin de Ruiter. Ook in zijn nieuwe boek DE KOMST VAN DE NIEUWE WERELDORDE – VAN SCHIJNDEMOCRATIE NAAR DICTATUUR wordt hier wederom op gewezen. Ze werken achter de schermen allemaal samen om de huidige wereldorde te vernietigen, om ons uiteindelijk hun geplande NWO in te jagen.

  Overigens is het nieuwe boek van De Ruiter VERBANNEN op Amazon en Bol.com

 5. Wow! Wat een goeie weer van FN. Ik verorberde het op met bonzend hart. Het staat boordevol met cruciale info. Ik ga dat laatste boek van Roper aanschaffen. Heel ziek dat de VS door zo’n schunnige schaduw regering wordt uitgebuit om op de rest van de wereld te parasiteren. Zo blij dat Putin het ook over de parasieten heeft. En het is zo waar over die nep filantropen – toen Melinda Gates er achter kwam wat de constructie van de 501(C)3 is, ging Billie gangbusters met zijn poen om macht te verkrijgen onder het mom van ‘liefdadigheid’. Als je sluw bent kun je een 501(C)3 super makkelijk uitbuiten om je eigen belastingparadijsje te bouwen: slechts 9% van je jaarlijks kapitaal moet naar de “liefdadigheid” – bijv kanker. En je betaalt jezelf een leuk bedrag voor ‘consultatie’ van alle donaties. En je verkoopt het spullen die je zelf bezit, zolang die ‘nuttig’ zijn voor je ‘liefdadigheid’. Alles kun je dus aan de nonprofit verkopen – zolang die blijft bestaan. En die oligarchen incl Bill Gates en zijn pharma cronies (eentje gehuwd met Ursula vd Leyen) slagen daar wel in, want die harken zat geld binnen van de EU slaafjes zo te lezen. In de VS werd dit destijds al omschreven als philanthrocapitalism met de vraag of het werkelijk liefdadigheid was of gewoon keiharde business. Wat een rauwe waarheid wat Roper hier over vertelt in het kader van de parasitaire liefdadigheids uitzuigerij door de VS en de depraved West.

  Ik vraag me verder nog steeds af wie die reeks Gazprom oligarchen vorig jaar heeft ge-zelfmoord in zo’n korte tijd, kort na elkaar. Deze moorden hadden niet de polonium handtekening.

 6. In mijn opinie en beeldvorming bestaan overheden simpelweg niet meer. Het enige wat echt bestaat is tijdelijke macht, zoals die van bedrijven en van de ultra-rijken en hun horigen, waar wij dan weer horigen van zijn. Je kunt hier in het westen rijk zijn, maar ik denk niet dat je belangrijke kennis kunt vergaren of bezitten. Het meest waardevolle op deze planeet is kennis, patenten en vervolgens de grondstoffen om het immateriële om te zetten in materie. De rest is allemaal bijzaak. Er bestaan in mijn ogen geen voor of tegenstanders zolang iedereen aan de top genoeg macht te verdelen heeft. De resource based economy draait precies daarom. Het is daarom dat in ieder land de bevolking wordt onderdrukt, gesloopt, vergiftigd. Er is geen vijand van mijn vijand die een vriend kan zijn. Er zijn alleen maar vijanden, tenzij je er ergens een vriend hebt. Zoals bij de climate100 bedrijven, zoals bij overheden. Alle andere mensen kunnen nog bestaan bij de gratie des gods, maar hoe lang nog? Ik denk dat de mens die nu het minst hebben straks het rijkst zijn. In de bergen, bij hun familie. Ver weg van de moderne slavernij, ver weg van vervuiling.

 7. 5000 Polizisten am WEF in Davos… So etwas gibt es nur, wenn die Angst grösser ist als die Liebe. 💫
  5000 Polizisten beschützen 2500 Gäste, die in 2000 Privatflugzeugen ankommen. Der CO2-Abdruck ist gigantisch, während wir Normale sparen sollten.
  Wir brauchen mehr Stimmen der breiten Masse. Der Leute, für die hier die Entscheidungen getroffen werden und die den Reichtum erarbeiten. https://youtu.be/BoGkDC65n8Y

  What’s BlackRock doing at the WEF summit? We tried to find out
  The amount of protection in Davos demonstrates that they are aware there are 100s of millions of people who have the the motive and the justification to eliminate most of the delegates attending Davos.
  https://youtu.be/TA7gTqHCYaU

  What can we expect at Davos 2023? Young Global Leaders, current and alumni, share their thoughts on topics that they think will dominate the Davos agenda–and those that they believe should get more attention.
  https://www.mckinsey.com/featured-insights/world-economic-forum/young-global-leaders-on-davos-2023?cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=b3ce4e446c654fa3b16ab795416023f2&hctky=11857881&hdpid=bea4beae-7825-4f78-8787-1fe6cb9e0b10

 8. We zitten daarnaast nog in ontluisteren van de AntiChrist Crater on Earth: The Solomon Knights https://youtu.be/QAVhLsZ-wkg

  2 eeuwen kopieergedrag hadden zonder karma in te lossen en blijft je gedrag staan is het collectieve geheugen van de aarde Hoe de onsterfelijke ziel een nieuwe bestemming krijgt in een ander leven. https://youtu.be/ZDu65l6iQmU

  En sluiten we het Vissen tijdperk af met 2 eeuwen mind-fuck over medicijnen, valse doctrines, destructieve indoctrinaties, absurde ideeën, educatie en over echte liefde) gaat het in onze tijd stilaan naar Waterman.
  The age of Aquarius zou volgens sommige astrologen gepaard kunnen gaan met grote veranderingen op wereldschaal. De nieuwe cultuur van de Waterman zou samenhangen met scheppende individualiteit.

  Ja, wij begrijpen allemaal hoe verschrikkelijk moeilijk het voor u is om bijna alles weg te gooien wat u ooit hebt geloofd over regering, gezag, gekozen functionarissen, volksgezondheid, etc.. en naar de duistere kant te komen die zo druk bezig is alle kwalen van de wereld te wijten aan al deze veronderstelde welwillende mensen. Als dit voor u bijna onmogelijk is, doe het dan in etappes.

  U gelooft toch zeker niet dat het bovengenoemde perfect is?
  Neem het stap voor stap, wees bereid te accepteren dat er corruptie kan zijn, dat er fouten kunnen zijn gemaakt, verkeerde inschattingen, narcistische beslissingen, die bepaalde selecte mensen hebben genomen in de hoop op de beloning van geld en macht?

  • Beste Andreas,
   Dan zou ik eerst Bill Gates maar eens bellen en zeggen dattie op moet houden met zijn gelazer. Anders gebeurt er helemaal niets met de Age of Aquarius.

 9. De nieuwe cultuur van de Waterman zou samenhangen met scheppende individualiteit.

  Oneindige Mogelijkheden
  Wanneer jij je openstelt voor meer verhalen en meer waarheden dan opent de weg van meerdere mogelijkheden en ga jij jezelf dieper ontdekken. Bedoeling is dat we deze nastreven en transformeren naar Waterman energie is: terug naar oorsprong, authenticiteit, respect voor het individu en moeder aarde. zoals: Transformatie, Eenheid, Holisme, Liefde, Acceptatie, Naastenliefde, Compassie, Vrijheid, Vrije wil ervaren. De poort naar ons hart werd hierbij geopend en je eigen authentieke zelf nastreven in gang zetten vanuit liefdevol zijn naar jezelf en anderen is dan naar mijns inzien de bedoeling……en wat daarbij kan helpen is deze Astrologie is de benaming voor de leer die de samenhang tussen de stand van de hemellichamen (vooral planeten en sterren) en het leven op aarde beschrijft. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het beschrijven of verklaren van iemands karakter, en om het voorspellen van iemands toekomst en van grote wereldgebeurtenissen. Astrologie van de ziel. Ontdek jezelf wie je bent en wie heb je om je heen.
  Lees meer: http://m.kiezenvoorgeluk.webnode.nl/news/noordelijke-maansknoop/

  • Als we aquarius ingaan zou dit vrouwelijkheid belichamen….Iets wat nu juist kunstmatig wordt uitgerold door transhumanisten met hun NGO’s via GMO troep en de Melinda Gates Agenda.

   • Ja, toevallig hè. Dit stimuleert onvruchtbaarheid en geboortebeperking en nog meer dominantie door mannen (die nu als vrouwen kunnen paraderen maar nog steeds lichamelijk sterker zijn). Zo worden vrouwen dus steeds meer onderdrukt en verkrijgen mannen nog meer macht. Kijk bijvoorbeeld naar de zwemmer die zich als vrouw voordeed om te kunnen winnen. Vrouwen zullen nog slechts als broedkasjes gebruikt worden waar nodig, of als sex materiaal. Tegelijkertijd merk ik dat jongens ook veel verwijfder worden, met sprieterige mobiel-prkkende vingertjes en gekleed in een soort van legging jeansbroeken, die aan de kont slobberig hangen alsof er een luiertje in zit. De Age of Aquarius heeft, zoals ik het begreep, andere plannen, die meer met Yin en Yang te maken hebben, Yin de vrouwelijke benadering van het leven en dat soort zaken, waarin de aanpak / rol van de vrouw meer naar voren komt. En dan zijn dit niet die vrouwen zoals Merkel, het Kaagdier, die Ardern-schreeuwlelijkerd, Trutsula van de Lijken, en andere hysterische trutten en heksen die door mannen ingefluisterd worden. Maar het gaat om het naar voren treden van de Yin helft van de menselijke dualiteit, welke voor de voortplanting zorgt en het leven in stand houdt. Zou zeer boeiend kunnen zijn, zolang de transhumane agenda er met zijn gore poten van af blijft. Helaas willen ze ook dit vernielen, een tijdperk van verlichting. Vandaar de blokkade tegen de zon. En de mens als GMO. Hoppa. En iedereen wil tegenwoordig omgebouwd worden, lijkt het, want je ziet ze overal, die griezel jochies met paarse haren, felle nagellak en zeurderige stemmetjes. En hoeveel vrouwen ken je die haantjes willen worden? Gates et al zijn heel hard bezig om die hele verlichting van een nieuw tijdperk en de stem van de vrouwelijke helft kapot te maken.

 10. Beste Mensen

  Zowel De Heer Putin als De Heer Ping
  Maken er deel van uit Samen met overBejaarde Bison Bidon
  Deze Poppetjes worden bediend door de Familie Blackrock Vanguard
  Via Bilderberg , Rockefellers , Rothschilds , Alles bij elkaar dus niet alleen de hierboven opgesomden maar veel meer kan men samen bundelen als de Khazaarse Maffia
  De Rovers moordenaars van alle liefdevol levende Wezens inclusief de enige begiftigden vergiftigden met van het Ego op Moeder Aarde te weten de dieren die Mensen heten
  Tot overmaat van Ramp
  Het Ego is de baas over de Mensheid
  Waardoor en waarlangs ALLE tekortkomingen ontstaan

  Dank U

  • john January 17, 2023 at 11:10
   Interessant filmpje! Reaguurders, absoluut bekijken, en niet als ‘propaganda voor Oekriestan, maar puur en alleen als een blik in het verderf.

   Dit filmpje bewijst in woord en beeld waar het geld van de wereld heenvaart; het geld, iaw, de rijkdom van de Aarde dat in geld is omgezet. Er is maar zoveel rijkdom dat de Aarde biedt dat gewild is door het mensdier, het is geen ‘sustainable’ iets zoals gewas of mensdieren. En deze rijdkom vaart richting top van de pyramide, als het er al niet is. Dus jij moet het straks doen met je digi-geld en je gifspuitjes in je 15-min stadje zodat de rijkdom van de Aarde onder de zelf-verheerlijkte mensdieren kan blijven. Schaapie, wil je dat wel?

  • Ik had ze al eens een paar keer eerder gepost, de video’s van Wim Carrette. Hij bewijst iets dat Disney, von Braun en anderen al lang wisten – dat de Aarde een kleine biotoom in een krater is, op een veel grotere planeet. En dat andere ‘planeten’ ook op deze grote planeet zitten. Het geheel reflecteert op de plasma laag die er om heen zit, en de reflectie staat bekend als de ‘maan.’ Als je deze video’s bekijkt, dan ga je je wel wat afvragen. Voor iedereen die weet dat de hele maanlanding grote sheistery was, zijn deze video’s zeker interessant. Begin met deze korte: https://www.youtube.com/watch?v=aFPfPKJCx3Q

   https://www.youtube.com/@godgevlamste/videos

   • Beste Mensen

    Wilt men de geschiedenis officieel leren kennen dan hoort men de Bron te achterhalen de Kern
    Het Alom bekende
    De Brahma kalender jaartelling
    Vanaf dag èèn van de geboorte van Moeder Aarde met alles eromheen
    Door de schepper zelf gedoceerd verteld aan zijn eerst geschapene genaamd
    Manu en Satrupa deze is in ontzettend veel latere tijden door dictatoriale barbaarse mogendheden valsheden in geschriften plegende vertaald naar eigen maatstaven in hun geboorte tijdperk onder de naam Adam & Eva
    De echte Arische Ras is dus geen Duitser helaas
    Men kan Papa Google Raadplegen voor assistentie

    https://youtu.be/eQqJkm_q93k

    https://youtu.be/1bsyi4zYHP0

    Men zal versteld staan als men de Waarheid ook kent
    Het is een logica
    Alles is daarop gestoeld

    Dank U

    • Aanvulling aan schrijven

     Vroeger op school geleerd
     Dat de Aarde Eerst bij wijze van , als een pannekoek dreef of Water
     Naar gelang de tijd verstreek kwamen er scheuren in die pannekoek Aarde
     Ze dreven langzaam door centrifugaal vliegende kracht uitelkaar
     Als men die allen terug schuift dan passen die als een puzzel inelkaar
     Dat is een logica
     Zie bij wijze van de kleren in de Wasmachine tijdens centrifugeren
     Denk er zelf bij na hoe wat wanneer gebeurt

     Dank U

  • Dankjewel Ringo Dada,

   Je kunt mooi schrijven.Niet altijd even makkelijk maar hey,waar hebben we anders die grijze massa voor gekregen?
   Niet dat iedereen daar gebruik van maakt.
   Mensen kijk om je heen.
   In de bus tram trein (ja zelfs auto!) zit men zich af te zonderen.Liefst nog met oortjes in,helemaal buiten de realiteit.
   Ik kom op de werkvloer zoveel jong volk tegen die lopende op hun mobieltje staren,
   dan denk ik:Als je een ongeluk krijgt dan vraag je erom.
   Dit is geen vorm van ontwikkeling maar degeneratie.

 11. Putin heeft een realistische kijk op het westen, de rijke stinkerds bepalen de macht en de richting.
  Daarom is het beter om al dat domme tuig eens goed aan te pakken en een enkeltje guantanamo Bay te sturen.
  Tegen al die filantropen zeggen you own nothing anymore and you Will be doomed.
  Het is te belachelijk voor woorden dat een paar arsholes het westen in zijn greep houden en bepalen wie er aan de macht komen. Het wordt tijd dit soort reptielen uit te roeien en een nieuwe menselijke democratie op te bouwen.

  • Snappie januari 20, 2023 at 10:52
   Helemaal mee eens. Maar zouden dit soort reptielen al niet eeuwen bestaan hebben? Staan ze al niet beschreven in het boek der boeken? En zou het mogelijk zijn die reptielen werkelijk voorgoed uit te roeien? Zo ja, dan zou je dus eerst eens moeten kijken naar hun genetisch profiel, en ze obv dit profiel moeten uitroeien. Waarom denk je dat het NSA het DNA zit te verzamelen dmv de ‘covid test’? Zodat ‘ze’ de reptielen bij het Uitverkoren Volk kunnen behouden. En waarom denk je dat het Westen wordt ingespoten met een ‘covid’ ‘vaccine’? Omdat het stiekem een GMO gifspuit is die de mens permanent verandert in iets anders dat zich niet stoort aan die reptielen. Maar als je aan de slag wilt, let’s go! Velen zijn het ook hartstikke zat aan het worden, en het kan niet vaak genoeg herhaald worden om die schapekudde ook eens wakker te schudden! Wil je alvast een vlaggetje van me kopen – een mooie vlag in kots-groen, met een hippe rode cirkel, met een streep in het midden, en het woord Parasiet er in, eventueel met een foto van je favoriete parasiet er bij. (Goedkoper als je er 100 koopt, made-in-china, duurzaam materiaal, CO2 en stikstof veilig, klimaatbestendig, politicially correct, vega, geen allergenen, geen gluten, geen carbon footprint.) Tot gauw.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in