President Of Ukraine from Україна / Wikimedia (CC0 1.0 DEED)

Ik maak mij steeds meer zorgen dat wat er in Oekraïne gebeurt, gebruikt wordt als een excuus om enthousiasme op te bouwen voor een Derde Wereldoorlog. De samenzweerders zijn hard bezig om het collaborerende publiek (hersenen die door te veel maanden maskerdragen en te veel giftige injecties zijn verweekt) aan te zetten tot het eisen van een oorlog tegen Rusland, schrijft Dr. Coleman.

Oppervlakkig gezien kan men stellen dat op dezelfde manier waarop de inval van Duitsland in Polen tot de Tweede Wereldoorlog leidde, zo de inval van Rusland in Oekraïne door de samenzweerders als excuus gebruikt kan worden om een Derde Wereldoorlog te beginnen.

Maar ik denk dat dat het punt mist.

Het is een feit dat de samenzweerders achter de covid-fraude, de aardeopwarmingsfraude en de Grote Reset een oorlog nodig hebben om de angst erin te houden – en die hebben ze al. De ministers hebben het over een jarenlange oorlog – een permanente oorlog – een oorlog rechtstreeks uit Orwell’s 1984. Zij hebben de oorlog gecreëerd die zij nodig hebben en hij is al aan de gang: een oorlog om miljarden door honger en armoede te doden; een oorlog om economieën te vernietigen; een oorlog om permanente naleving te creëren.

Kijk maar naar wat er daardoor gebeurt. Bankiers denken dat de oorlog gebruikt kan worden om de invoering van digitaal geld door centrale banken te versnellen. En dat zal, zoals ik al maanden waarschuw, programmeerbaar geld zijn. U kunt het alleen uitgeven aan de dingen die zij u toestaan te kopen.

De sancties die zijn ingevoerd, zijn de oorlog die de samenzweerders nodig hebben. De sancties zullen leiden tot honderden miljoenen doden in Afrika en Azië. Zelfs de Wereldbank geeft min of meer toe dat de sancties in feite een genocide op twee continenten veroorzaken. Het zijn de sancties, niet de bommen en kogels, die het bloedbad zullen aanrichten. De Derde Wereldoorlog is begonnen met de sancties en Amerika zit er nu al met Europa in.

De oorlog leidt nu al tot enorme armoede. De brandstof- en voedselprijzen rijzen de pan uit en zullen blijven stijgen. Dit alles gebeurt niet toevallig. De belastingen stijgen en zullen blijven stijgen. Iemand moet voor een oorlog betalen en aangezien wij erin zitten, betalen wij ervoor.

Er is geen twijfel meer aan dat de NAVO Rusland opzettelijk tot de inval in Oekraïne heeft geduwd. Evenmin bestaat er twijfel over dat dit niet verreweg de meest flagrante militaire activiteit is die op dit moment plaatsvindt. De oorlogen in Jemen en Syrië hebben veel meer mensen gedood, maar hebben weinig of geen belangstelling gewekt bij westerse politici of journalisten.

Ik denk niet dat iemand die het bewijsmateriaal heeft bestudeerd het oneens zou zijn met de conclusie dat Rusland geforceerd werd om Oekraïne binnen te vallen om de plannen te helpen bevorderen van degenen die de Grote Reset volgen. Het Westen heeft Poetin opzettelijk in een hoek gedreven – en een heel volk gedemoniseerd – om de oorlog te creëren die zij nodig hebben om ons te dwingen tot de Grote Reset en de Nieuwe Wereldorde van Schwab, waarin wij niets zullen bezitten en gelukkig zullen zijn. U zult geen huis bezitten, geen auto, niets. U zult geen geld hebben. U zult in de rij staan en een slaaf zijn van een digitale wereld. Communisme op speed.

De tekorten aan voedsel, brandstof en kunstmest, die een rechtstreeks gevolg zijn van de georkestreerde invasie, zullen de wereldeconomie te gronde richten en de inflatie, de prijzen en de rentevoeten opdrijven. In Groot-Brittannië is de levensstandaard het sterkst gedaald sinds het decennium na de Tweede Wereldoorlog. Wij hebben de hoogste belastingdruk sinds de jaren 1940. Er is in feite voor miljoenen geen gezondheidszorg. In Groot-Brittannië wachten meer dan twee miljoen mensen op de behandeling van kanker – de meesten zullen sterven voordat zij behandeld worden. Patiënten moeten drie jaar wachten op tandheelkundige behandeling.

  GEEN ONGELUKKEN: De onwetende massa's hebben geen idee dat ze systematisch worden uitgeroeid door een reeks geplande rampen

In het Westen, vooral in Europa, zal er veel ontbering zijn. Miljoenen zullen hun baan verliezen en miljoenen zullen hun huis kwijtraken.

Maar de echte kosten zal in Afrika en Azië worden gevoeld, waar in de komende maanden honderden miljoenen mensen van honger zullen omkomen. Het zou naïef zijn te denken dat dit iets anders is dan doelbewuste genocide. Ik heb al eerder, in alle ernst, gesuggereerd dat Biden, Johnson en anderen die verantwoordelijk zijn voor de dodelijke sancties als oorlogsmisdadigers behandeld zouden moeten worden.

Een paar weken geleden achtte ik het ergens tussen onwaarschijnlijk en onmogelijk dat de gevechten in Oekraïne zich naar de rest van Europa zouden uitbreiden en ons in de Derde Wereldoorlog zouden doen belanden. Ik dacht dat zelfs de meest agressieve, oorlogszuchtige collaborateurs zouden terugdeinzen als de voedsel- en brandstofprijzen stegen.

Maar de media hebben hun werk goed gedaan. De briefkolommen staan vol met verzoeken om meer actie, meer kogels, meer oorlog. Politieke leiders spreken over het afzetten van Poetin en het arresteren van hem. Mensen die niets zeiden tijdens de oorlog tussen Rusland en Oekraïne in 2014, en bijvoorbeeld die oorlogen in Jemen en Syrië, zijn nu opeens vervuld van afschuw.

De mensen die gehersenspoeld zijn om een grotere oorlog te eisen, zijn gemanipuleerd en beseffen niet dat ze gebruikt worden. Het zijn dezelfde mensen die gevallen zijn voor de recyclagemythe – de voortdurende farce die inhoudt dat zorgvuldig uitgewassen yoghurtkartons naar China of Turkije vervoerd worden om daar verbrand of gedumpt te worden. Of ze worden gewoon in zee gedumpt. Zij zijn de mensen die zijn gevallen voor de mythe van de opwarming van de aarde – ook al is er geen enkel bewijs voor die mythe. Toen 500 wetenschappers van wereldklasse schreven en erop wezen dat de opwarming van de aarde een mythe was, negeerden de media van de wereld hen en berichtten over de beweringen van een jong meisje. Het zijn de mensen die de giftige, experimentele prikken met ongebreideld enthousiasme aanvaard hebben – ook al geeft iedereen toe dat de prikken niet doen wat ze beweerd worden te doen, maar wel ontelbare duizenden gedood en verminkt hebben. Deze mensen zijn gekneed en getraind en veranderd in goedgelovige volgzame dienaren van het Grote Reset complot.

Nu denk ik dat het risico dat de Derde Wereldoorlog zich ontwikkelt snel toeneemt en binnenkort ergens tussen waarschijnlijk en onvermijdelijk zal zijn.

Kijk naar wat er gebeurt.

De Britse regering heeft naar verluidt wapens en troepen (onvermijdelijk omschreven als adviseurs) naar Oekraïne gestuurd, en daarmee Groot-Brittannië bij het conflict betrokken. Johnson heeft er naar verluidt tanks heen gestuurd. Andere Britse ministers willen dat het Westen vliegtuigen stuurt om Oekraïne te steunen. Het is niet verrassend dat Rusland gereageerd heeft door te dreigen met het bombarderen van delen van Groot-Brittannië. Mevrouw Truss, de minister van Buitenlandse Zaken, heeft het over diep graven in onze voorraden, de productie opvoeren en de defensie-uitgaven verhogen – in een tijd waarin miljoenen moeten kiezen tussen eten en warm blijven. Bijna elke dag heeft de regering het over honderden miljoenen meer uitgeven – die we niet hebben. Wij zijn gewaarschuwd dat de oorlog nog jaren zal duren. Herlees uw Orwell. Permanente oorlog. Angst en terreur.

  De slogans van het Westen veranderen, maar het doel om de wereld naar zijn hand te zetten blijft onveranderd - Lavrov

Andere landen doen hetzelfde.

In de VS heeft Biden, wiens eigen familiebanden met Oekraïne nog steeds iets van een mysterie zijn, het Congres gevraagd om onmiddellijk $33 miljard naar Oekraïne te sturen voor de oorlog. Wikipedia zegt dat er geen waarheid zit in een gerucht over een band tussen Biden en Oekraïne, dus we kunnen er vrij zeker van zijn dat er iets aan de hand is dat de samenzweerders willen verbergen.

De EU heeft meer dan een miljard euro naar Oekraïne gestuurd – hoewel zij 38 miljard euro naar Rusland heeft gestuurd voor energieleveranties, en dekt zich dus in en steunt beide partijen, zoals een bedrijfssponsor die beide partijen steunt bij een verkiezing.

Het publiek wordt aangemoedigd om Oekraïne te steunen. Onder leiding van de samenzweerders berichten de media voortdurend over gruweldaden (die al dan niet gebeurd kunnen zijn) en moedigen zij het publiek aan op te roepen tot meer Westerse betrokkenheid. Groot-Brittannië zal binnenkort gejumeleerd zijn met Oekraïne en we zullen waarschijnlijk een gezamenlijke inzending hebben voor het Eurovisiesongfestival. Dat zou onze beste kans zijn om te winnen.

Individuele Russische burgers (die wellicht geen misdaden hebben begaan, laat staan dat ze betrokken waren bij de invasie van Oekraïne) worden opgejaagd en gestraft. Sporters en musici die toevallig Russisch zijn, wordt de mogelijkheid ontzegd hun beroep uit te oefenen, alleen maar omdat zij een Russisch paspoort hebben. Zakenlieden zien hun bezittingen afgepakt – alleen maar vanwege hun staatsburgerschap.

En het publiek wordt voortdurend aangemoedigd om Oekraïne te steunen. De Oekraïense vlag wappert aan openbare gebouwen en particuliere vlaggenmasten in heel Groot-Brittannië. Ik heb geen enkel teken van steun gezien voor het onderdrukte volk van Syrië of het onderdrukte volk van Jemen, maar het volk van Oekraïne wordt wel als heel bijzonder behandeld.

En het lijdt geen twijfel dat de oorlog door Johnson en de Conservatieve Partij gebruikt wordt om de aandacht af te leiden van het feit dat de Eerste Minister, Johnson, en de Minister van Financiën, Sunak, gelogen hebben tegen het Britse volk en tegen het Parlement over hun gedrag tijdens de lockdowns.

In zekere zin was hun gedrag natuurlijk verklaarbaar. Zij wisten dat er geen pest heerste en dat de lockdowns volkomen onnodig waren. Maar dat neemt niet weg dat zij, en een grote verscheidenheid van ambtenaren, gewoon de wetten negeerden die zij gemaakt hadden.

Sommigen zeggen dat de oorlog voor Boris een geluk is geweest, maar dat is misleiding. Boris profiteert alleen maar van wat voor hem een fortuinlijk neveneffect is.

(Het is goed eraan te herinneren dat liegen tegen het Parlement vroeger beschouwd werd als een onvergeeflijke misdaad. Het was voor het liegen tegen het Parlement – en niets anders – dat John Profumo uit het openbare leven verbannen werd).

Johnson en Sunak zijn nu beiden bewezen misdadigers, leugenaars en huichelaars te zijn. Geen van beiden is geschikt om een openbaar ambt te bekleden. Maar geen van beiden heeft het fatsoen om af te treden. Dit zijn slechte mensen, die in een beerput overleven. Er is een soort airconditioner in Mexico die de plaatselijke bevolking een politicus noemt – omdat hij veel lawaai maakt maar niet werkt.

  Daar gaan we weer!

Vooral Johnson lijkt mij de oorlog te gebruiken om af te leiden van zijn overduidelijke misdadigheid.

Beweren dat dit geen tijd is om van leider te veranderen is klinkklare onzin. De Fransen hebben net verkiezingen gehouden. Groot-Brittannië veranderde van leider aan het begin van de Tweede Wereldoorlog.

Is er iemand die niet gelooft dat Johnson blij zou zijn met de kans om ons verder in het conflict te duwen – koste wat het kost – om zichzelf te redden?

Intussen zijn er dagelijks eindeloze afleidingen in de media. Gekruiste benen. Porno op telefoons. De eindeloze koninklijke soap die uit overmoed en aanspraak wordt gecreëerd. Vandalen die benzinepompen vernielen in naam van een zinloze cultus. Wij stevenen af op fiscale vergetelheid en de mainstream media genieten van het carnaval.

De samenzweerders die de wereld beheersen, en wier openlijk verkondigde doelstellingen volkerenmoord, digitale onderwerping en een wereldregering zijn, lijken nu het publiek ertoe te bewegen te eisen dat Groot-Brittannië, Amerika en andere landen rechtstreeks betrokken raken bij het conflict in Oekraïne. Biden blijft meer geld aanbieden. Hij heeft $90 miljard beloofd voor kogels. De $33 miljard is slechts om te beginnen. Groot-Brittannië stuurt 8.000 manschappen. Is dat niet wat je doet in een oorlog? Amerikaanse, Britse en Franse onderzeeërs worden in gereedheid gebracht.

En wat dan?

Zal China betrokken raken om Rusland te steunen? Zal China de oorlog gebruiken als een excuus om Taiwan in te nemen? Wat zal er in het Midden-Oosten gebeuren? Dit zijn slechte tijden, georkestreerd en geleid door kwaadaardige samenzweerders.

De enige zekerheid is dat de samenzweerders de touwtjes in handen hebben. En de argeloze marionetten die hun vlaggetjes dragen, zwaaien of wapperen ter ondersteuning van Oekraïne, spelen hen in de kaart.

De samenzweerders hebben dit conflict geschapen. En het wordt steeds duidelijker dat zij er nog niet klaar mee zijn.

Twee maanden geleden was de Derde Wereldoorlog nog bijna onmogelijk.

Vandaag zou je wel heel naïef moeten zijn om niet te beseffen dat de Derde Wereldoorlog deel uitmaakt van hun plan. En dat in praktische termen de Derde Wereldoorlog al begonnen is. En nu zijn er geen regels meer.

U en ik moeten de waarheid verspreiden om de propaganda te bestrijden. De digitale onderwerping, het sociale krediet en het einde van de vrijheid zijn nog maar enkele maanden van ons verwijderd – bespoedigd door onze zinloze, onwetende betrokkenheid bij een oorlog die uit het niets opdook en die ons naar een wereld zonder vrijheid, zonder onafhankelijkheid, zonder alles wat wij waarderen, zal voeren.

Tenslotte, hoewel het soms zo kan aanvoelen, vergeet niet dat u niet alleen bent. Steeds meer mensen worden wakker en als ze eenmaal wakker zijn, gaan ze niet meer slapen.

Als wij deze oorlog willen winnen, dan moeten wij hard en vastberaden strijden, met passie en de waarheid.

Wantrouw de regering, vermijd de massamedia en bestrijd de leugens.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Dr. Coleman: Wat heeft de globalistische elite hierna voor ons in petto?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelWetenschappelijke Studie bevestigt dat Pfizer’s COVID Vaccin het menselijk DNA verandert
Volgend artikelDe psychologie van de nabootsingsbesmetting tijdens de pandemie
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

24 REACTIES

 1. Vele mensen schijnen niet te beseffen dat een algemene legermobilisatie in Rusland door het Westen zal aangegrepen worden om hier ook over te gaan tot een verplichte legermobilisatie van alle mannen (en vrouwen?) tussen ruwweg 18 en 35 jaar.
  Het valt te betwijfelen of diegenen die nu luidkeels oproepen tot een oorlog tegen Rusland nog zo enthousiast gaan zijn als ze hun oproepingsbevel voor het leger ontvangen…

  • Datbis dus waarom er nu een oorlog moet komen terwijl de k.tkazaren veilig ergens anders vertoeven. De euro is kapot, was gedoemd te mislukken, nu moeten ze over naar digitaal geld maar dan kan de fucking bank niks meer verdienen want dan kan de overheid zelf zo aar cijfers in oeren digitaal en hebben ze geen persmachine meer nodig, dus een oorlog moet dan gebeuren zodat de k.tkazarenbank toch nog hun geld krijgt. Gewoon te ziek voor woorden. Links om of rechts om die k.tkazaren moeten hun macht en geld hebben over de rug van domme uilskuikens die te laf zijn om ze aan te pakken.

  • Eérsteklas filmpje, al heb ik de meeste informatie al sinds jaar en dag van een andere “must see”, te weten “JFK to 911; Everything Is A Rich Man’s Trick”, die ook al weer jaren op Youtube prijkt. Maar bedankt voor deze gouden tip Peter. Dit filmpje was mijn tijd méér dan waard. Fijn weekend.

 2. Tsja, er is wat aan te doen. Ruim de schuldigen op. Maar ja, wie offert zichzelf daarvoor op? Met de wetenschap dat iedereen je vergeet en jij wegrot in een cel? En voor wie zou je het doen? Voor die ondankbare honden die je al twee jaar belachelijk maken? Terwijl jij in de cel zit leven zij lekker onnozel door.
  Mijn buurjongen is nu op vakantie naar Canada. Waarom zou je dat soort types willen redden van een rotleven?

  • Ja precies. Dat schreef ik op een andere FN ook al. Ze leven er maar op los, en ik probeer verstand te peuteren in mensen, om mezelf en hun te redden van ondergang. Maar kennelijk is een toekomstvisie niet interessant voor ze – alles moeten ze nu, nu, nu hebben. En straks de chip, oh, apetrots zullen ze zijn! En de rest mag opflikkeren, het interesseert ze niet. Maar een ‘rotleven’ gaan ze echt niet leiden hoor! Ze zijn dankbaar dat ze nog minder na te hoeven denken en er nog eens voor beloond worden ook. Ik ga zeker niet meedoen, maar ik vraag me elke dag af, waar doe ik het voor… gossie, en bovendien staat het in openbaringen. Dus.

   • Jullie twee verwoorden exact hoe ik het ervaar, ook aangaande mijn familie, helaas.
    En neem bijvoorbeeld de draadloze oortelefoons waar steeds meer mensen helemaal blij mee rondlopen, rondrijden, en hun hersenen ( wat er nog van over is) vernietigen als gevolg van het krankzinnig hoge stralingsniveau die ‘smart’ plugs uitzenden nog los van hun ‘smart’ phone in hun broekzak.
    Het enige wat ik wat dat betreft bezit is een bedrade huistelefoon en bedrade tablet en kom niets tekort.

 3. Dr. Coleman weigert het woord Israël in de mond te nemen, dat ook nu weer als winnaar uit de bus komt, wat hem een hypocriete en dus waardeloze onderzoeker maakt. Wat hij vertelt zijn voor de hand liggende zaken die iedereen die een beetje wakker is ook kan zeggen.

 4. Overpeinzing:
  De invoer van digitaal ‘geld’ heeft niets met geld te maken. Ooit was geld uitgevonden om het maskertje te zijn op alles dat waardevol is op de aardbol – waarbij ‘waardevol’ het gemeenschappelijk goed van de gehele mensheid is. Iaw, geld werd zoiets als ‘zoveel goud is gelijk aan zoveel papiertjes’. Lybie was nog een land waar een munt werd gemaakt van goud, vandaar dus ook dat Lybie kapot is gemaakt. Hoe meer mensen op Aarde wonen, met hoe meer mensen je het gemeenschappelijk goed moet delen, want iedereen heeft er het recht op te bestaan op de Aarde en mag van de Aardse materie leven en genieten.

  Niemand heeft het recht unilateraal bezit uit te oefenen. Maar toch is het gebeurd, dmv de uitvinding van geld. Werk wordt uitgedrukt in ‘geld’ dus je bent er van afhankelijk. Nu is al het gemeenschappelijk goed in handen van een paar terecht gekomen, en het papieren maskertje heeft geen echte waarde meer. Vandaar dat er steeds zoveel van die papiertjes bijgeprint worden om de schijn op te houden. En jij blijft maar werken om ‘geld’ te sparen voor je familie en je ouwe dag…

  Wat het snode plan dus blijkt te zijn is dat jouw ‘geld’ straks omgezet wordt in een willekeurige ‘waarde’ die niets met de waardevolle materialen op Aarde te maken heeft, zoals goud. Het is gewoon een verzonnen waarde om aan het overgebleven ingespoten individu te koppelen, om hem het idee te geven dat hij ‘waarde’ heeft en controle over zijn eigen leven. Maar dat is dus niet zo. Die waarde heeft niets te maken met het gemeenschappelijk goed waar we het op Aarde mee moeten doen met zijn allen. Die waarde is slechts een getal in een database, die nergens aan gekoppeld is behalve aan een regel-apparaat dat jouw bewegingen in de gaten houdt en je er voor afstraft als je buiten de regels stapt.

  En er is eigenlijk genoeg van al die waardevolle zaken op Aarde om iedereen een fijn bestaan te laten leiden – overal ter wereld. In principe hoeft niemand op een vuilnisbelt te leven. En niemand hoeft zich 60 uur per week te pletter te werken. Als een huis in twee weken, ipv éen week gebouwd wordt, is dat ook geen probleem. Of er te veel mensen op Aarde zijn, is zeer de vraag.

  De ware spiritualiteit van de mens, waarin hij nooit gegroeid is, bestaat uit het met grote zorg beheren en distribueren van het gemeenschappelijke goed, de Aardse materie, en er voor te zorgen dat iedereen krijgt wat hij nodig heeft om te bestaan; iaw, om zijn ‘bestaansrecht’ uit te voeren. Dit beheer omvat vele aspecten, inclusief het monitoren van opportunistische en/of parasiterende medemensen – je kent ze zelf ook, op kleinere schaal, de zgn hand-ophouder die zijn hele leven niks gedaan heeft. Maar dit monitoren gebeurt dus niet. En zo hebben parasiterende medemensen de kans gekregen alles dat waardevol is naar zich toe te trekken, onder het valse labeltje van ‘geld.’ Er zijn veel parasieten onder de mens, in elke laag en op elk niveau. Meer dan je denkt!

  Lithium is tegenwoordig ook een hot item. Een waardevolle gemeenschappelijke materie dat zsm opgegraaid moet worden door de ene groep parasieten voordat een andere parasiet er bij kan. Oorlogen helpen daarbij. Hoe minder mensen bestaansrecht hebben, hoe meer materie, dwz ‘geld’ er over blijft voor de ratten. Gigantische hoeveelheden geld worden over de balk gesmeten met oorlogen. Zojuist hoorde ik weer veel herrie en snelheid in de lucht – daar gingen weer miljoenen-euro straaljagers ‘ergens heen.’ Dit is allemaal bekostigd met het valse labeltje ‘geld’ dat ondersteund wordt door alles dat van jou, en mij, en haar en hem is. En niet alleen van die tiefus parasieten die de wereld in hun macht hebben.

  Maar de mens zal nooit spiritueel groeien, en zijn parasiet-natuur ontgroeien, want gemakzucht heeft hem in zijn greep. En gemakzucht is hem aangeleerd door zijn super-parasiterende medemens. Als samenleving is de mens zeker een verloren zaak. Als diersoort mogelijk ook. Alleen een massale spirituele ontwakening kan het tij nog keren. Dank u voor het lezen.

 5. Terwijl hier de burger wordt uitgeknepen om waardeloze sancties in werk te zetten koopt China de spotgoedkope energie van Rusland. Lachwekkend. We zullen er niks van horen in de media want dat zijn slechts spreekbuizen van het westerse regime.

  • En China verpatst de Russische olie en gas weer door aan de eu (tegen meerprijs uiteraard, die weer doorberekend wordt aan den onnozelen burgert).

 6. Wat is de “elite” van Coleman? Wat is het westerse regime? De vrijmetselarij! Het verbod op de vrijmetselarij niet direct ingaan anders is het te laat en raken we verzeild in een atoomoorlog: een tsunami over Engeland en west Europa en oost- en west USA is nog het meest humaan.

 7. “Het is een feit dat de samenzweerders achter de covid-fraude, de aardeopwarmingsfraude en de Grote Reset een oorlog nodig hebben om de angst erin te houden”

  Juist dat is de hoofdmoot angstporno opdringen dan gaat het allemaal wat sneller en soepeler verlopen om opgesloten thuis te zitten en 15 min per dag bewegingsvrijheid te hebben in de smart cities, nogmaals het publiek moet in actie komen, vooral de jongeren want het is hun toekomst die naar de kloten gaat.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in