Toen ik in de 90er jaren heel erg ziek werd van een file met alleen maar benzine auto’s voor mijn deur, realiseerde ik het volgende: Een groeiende wereldbevolking produceert sinds de industriële revolutie steeds grotere bergen onverkoopbaar giftig afval. De superrijken, die geld verdienen met de producten die dit afval produceren, hadden oplossingen nodig om van het afval af te komen. Als ze geen oplossing zouden vinden, zou het systeem zoals wij het kennen, niet kunnen blijven bestaan, schrijft gastauteur Dick.

In de tijd van vóór de industriële revolutie hadden we geen afvalprobleem, omdat er maar weinig giftig afval bestond. Het nieuwe giftig chemisch afval moest daarom op een andere manier worden behandeld. Sommig afval wat niet hergebruikt kon worden zou voor altijd opgeslagen moeten worden. Dat lukte, zolang er genoeg ruimte was. Toen opslag een probleem werd ging men dat afval in rivieren en oceanen dumpen. Toen de vissen begonnen te sterven, werd het afval verbrand en kwam het uit schoorstenen, die steeds hoger moesten worden, omdat er steeds meer mensen ziek van werden. Velen van jullie kennen de geschiedenis van The Great London Smog, waarbij duizenden mensen van de ene op de andere dag stierven.

Nadien is de rook langzaam veranderd, ze vertellen je dat het alleen uit waterdamp en CO2 bestaat, dat komt omdat men op veel hogere verbrandingstemperaturen is overgeschakeld. Het meeste afval wordt tegenwoordig gerecycled, maar giftig afval dat niet kan worden gerecycled en voor altijd moet worden opgeslagen, wordt op deze manier nog steeds in de atmosfeer gedumpt.

Dr. Vyvyan Howard (Universiteit van Ulster) heeft hier veel onderzoek naar gedaan o.a. in opdracht van de EU. Hij heeft de bouw van een vuilverbrandingsinstallatie voor giftig afval in the UK weten te stoppen. Hij zei het volgende in zijn video presentatie in 2012. “Nanodeeltjes van katalysatoren, (hoge temperatuur verbrandings systemen) als deze het menselijk lichaam binnendringen, dan zet de cel er een spike proteïne omheen.” Daarover verderop in dit artikel meer.

BP en Shell hebben via de achterdeur EU wetgeving gerealiseerd waardoor giftige afvaldeeltjes kleiner dan 23 nanometer legaal mogen worden uitgestoten. Deze nanodeeltjes bestaan daardoor wettelijk niet en kunnen dus gewoon worden verzwegen. Zie downtoten.com (Sub 23 nanometer (nm) emissions.) Ze kochten corrupte politici om dit voor elkaar te krijgen. Samen met de CO2 die uit schoorstenen, vliegtuigen en katalysatoren van benzineauto’s komt, worden in bijna onmeetbare vorm enorme hoeveelheden giftig afval, zoals aluminium, koolstof nanobuisjes, platina, strontium, grafeen en veel meer soorten gif als nanodeeltjes “legaal” in de atmosfeer gedumpt. Door het moderne tweetraps katalytische verbrandingsproces, waarbij zwarte fijnstof rookdeeltjes op zeer hoge temperatuur een tweede keer worden verbrand, gebruiken ze onze auto’s, vliegverkeer, etc. voor het dumpen van hun onverkoopbaar giftig afval.

We meten miljoenen deeltjes per kubieke centimeter in straten met druk verkeer en op luchthavens. Airmodus.com, specialist in nanometing, heeft uitgerekend dat 1 liter benzine wordt omgezet in 2 500 000 000 000 nanodeeltjes van 1 tot 3 nm. Wereldwijd zo’n 50 miljoen vaten per dag. Je kunt het met eigen ogen zien, want de zon hoog aan de hemel, ooit een goudgele bol met prachtige stralen, is daardoor nu een witte vlek geworden. Als je naar de horizon kijkt zie je nu bijna overal ter wereld een witte waas, die vaak ook geelbruin is.

  Denemarken meldt hoogste infectiecijfer sinds mei, ondanks dat 75% van de bevolking volledig gevaccineerd is "Er is toch iets dat erop wijst dat de vaccins niet zo goed zijn als we zouden willen"

Deze nanodeeltjes zitten niet alleen in de lucht, maar ook in water, grond en voeding. Het plastic in de oceanen valt ook uiteen tot nanodeeltjes. Daarom naderen de zorgkosten nu 100 miljard euro per jaar. Sterft 1 op de 3 mensen aan kanker en heeft meer dan de helft van de wereldbevolking een of meer chronische ziekten. Daarom hebben onze kinderen vaker gedragsstoornissen door hersenletsel, zoals autisme, ADHD en ook kinderkanker. (Voordat er katalysatoren waren had niemand ooit van autisme gehoord) Daarom hebben ouderen nu hersenaandoeningen zoals dementie, parkinson en alzheimer. Dit is een reden waarom mensen zelfmoord plegen of zelfs in de misdaad terecht komen. Dit is de reden waarom halve steden in de VS overleven op psychiatrische medicijnen zoals prozac, om het gevoel van de vergiftiging te onderdrukken. En per 2020 (Covid!!!) is het nog erger geworden, omdat voor alle nieuwe benzine auto’s de norm van 23 nm naar 10 nm is gegaan, hetgeen betekent nog kleinere deeltjes en veel grotere aantallen deeltjes.
Om het afvalprobleem op te lossen hebben de machthebbers besloten in plaats van te minderen, de vervuiling door nanodeeltjes juist te intensiveren, waardoor het lijkt alsof de vervuiling afneemt en waardoor overheden kunnen blijven roepen dat de lucht vroeger vuiler was. Nanodeeltjes zijn n.l. gewichtloos, terwijl het meetsysteem voor luchtvervuiling nu een achterhaald systeem van gewichtsmeting is waardoor het lijkt dat luchtvervuiling verminderd, maar in werkelijkheid dus toeneemt, doordat gewichtloze nanodeeltjes niet meetellen in de luchtkwaliteitsmetingen.

Op de Georgia Guidestones staat het plan om de wereldbevolking terug te brengen naar een half miljard. Via vergiftiging van lucht, water, pesticiden op onze voedselvoorziening en met vaccinaties (allemaal sub 23 – sub 10 nanodeeltjes) lijken ze daar in te gaan slagen. Op die manier denken de machthebbers aan de financiële macht te blijven en gewoon door te kunnen gaan met hun “business as usual.” Zij redeneren: Als 85% van de mensheid weg is, heeft de aarde het vermogen om zichzelf weer te reinigen. Om de vergiftiging in stand te houden heeft men voortdurend oorlogen nodig om de controle over olie, gas en andere grondstoffen te behouden. Niet omdat er te weinig olie of gas zou zijn, maar om te zorgen dat de oliedollar niet instort. We weten dat de olie- en gasreserves de kurk is waar het bancaire systeem op drijft.

Het doel van 9/11 was om te voorkomen dat dit vergiftigings – kapitalisme en banksysteem in zou storten. 9/11 gaf de bankiers de mogelijkheid om meer olie- en gas en andere grondstof-reserves waar ook ter wereld onder controle te krijgen. Zo konden ze zowel de dollar behoeden voor instorten en tegelijkertijd de mensheid blijven vergiftigen met nanodeeltjes van fossiele brandstoffen en giftige afvalverbranding. Als b.v. Irak of Libië de olie voor dumpprijzen aangeboden zou hebben zou dat het einde geweest zijn van de oliedollar of nog erger voor hen, als Libië een gouden dinar voor heel Afrika geïntroduceerd zou hebben.

  Amerikaans wetsvoorstel stelt voor om ongevaccineerden van hun ziektekostenverzekering te ontdoen

Dit criminele gedrag, hetgeen nodeloos lijden veroorzaakt is onacceptabel, terwijl de machtselite zich met hun geld beschermen tegen hun eigen gif. Een paar voorbeelden hiervan: De lucht in het gebouw van de 2de kamer is nagenoeg vrij van nanodeeltjes, mede doordat ze er 50 super ionisatoren (nanofilters) geplaatst hebben. Bill Gates stond niet toe dat zijn eigen kinderen werden gevaccineerd. In de kantines van Monsanto vind je geen giftig GMO-voedsel. Dure auto’s, zoals Tesla, hebben luchtfilters, zo groot als de achterbank, die zelfs beschermen tegen een chemische of biologische aanval. Dure winkelcentra en VIP ruimtes zijn wereldwijd nagenoeg nanovrij d.m.v. high-tech gestuurde filtersystemen in de luchtbehandeling.

Er bestaan al meer dan een eeuw andere en betere oplossingen voor dit probleem. Het RIVM weigert deze deeltjes, waarvan het merendeel tussen de 1 en 3 nanometer klein is, te monitoren, laat staan dat ze de chemische samenstelling ervan zullen analyseren. Milieuorganisaties zitten in de zakken van de oliemaatschappijen, waardoor ze deze feiten ook verzwijgen. We zullen zelf de nanodeeltjes in de lucht moeten gaan monitoren en analyseren om bewustzijn voor dit probleem te creëren. Elke organisatie die alleen maar melding maakt van CO2 en luchtvervuiling, maar weigert te praten over de dodelijke sub 23/10 nanometer deeltjes, is gekocht door de industrie.

In mijn jarenlange gevecht om dit verhaal op de agenda te krijgen en werkende nanoluchtfiltratie te realiseren ben ik overal tegen muren van ijzige stilte aangelopen. Dat betekent dat alles en iedereen wordt gecontroleerd door de vergiftigingsindustrie en men ons alleen voorbereidt op de rampen die hierdoor ontstaan, zonder deze oorzaak te melden en dus echte oplossingen te bieden.

De grondwet zegt dat de regering verantwoordelijk is voor de bescherming van de bevolking. Corrupte regeringsfunctionarissen hebben het recht om ons te vergiftigen aan de multinationals gegeven. Dit systeem kunnen we per direct afschaffen. Door wettelijke regulering (verbod) van nanofijnstof uitstoot af te dwingen, zal de volledige industrie gedwongen worden om met oplossingen te komen.

Alle oplossingen bestaan al en hoeven alleen maar geïmplementeerd te worden. Ware kennis is ons ontnomen doordat het Rockefeller / Rothschild oliekartel het onderwijssysteem en begin vorige eeuw heeft gekaapt en de vergiftigende op olie gebaseerde farmaceutische industrie heeft bedacht. Waarin alles is omgedraaid, zoals bacteriën en virussen die de oorzaak van ziekte zouden zijn. Bacteriën worden geproduceerd door ons eigen lichaam en zijn de schoonmaakploeg van het lichaam en “virussen” zijn afvalzakjes met vergif, die ons lichaam uitgezet worden.

Er bestaan talloze simpele oplossingen zoals een UITLAATLOZE GEET processor waardoor alle uitlaatgassen en rook kan worden omgezet in energie. GEET kan zelfs tot 70% op water lopen. Met GEET kunnen we al het giftig afval opruimen. Er bestaan zogenaamde overunity systemen waar meer energie uitkomt dan dat er in gaat. Een van die systemen wordt gemaakt door Rosch (Zilverstroom.com) waarvan een 100kW systeem draait in Thailand en is een 500kW systeem in aanbouw. Het moment dat we allemaal samen opstaan en deze systemen implementeren kunnen we de macht van de oliebankiers (die deze technieken tegenhouden) breken en zal de macht weer bij het volk liggen.

  Patholoog ontvangt ontstoken verkalkte placenta's van "gevaccineerde" vrouwen vol met spike-eiwitten en antilichamen (video)

Echter, op het moment waarvan ik dacht dat er een doorbraak zou komen, trok men een angstaanjagend besmettelijk media virus uit de kast. Dat virussen niets anders zijn dan een ontgiftingsproces van de menselijke cellen beschrijft Dr. Vyvyan Howard (Nanotoxologist) in een video uit 2012. Als nanodeeltjes van katalysatoren ons lichaam binnendringen, zetten de cellen er een spike proteïne omheen. Dit is een beschermingsreactie tegen nanodeeltjes. Het RNA hiervan dient als waarschuwingsmechanisme om alle andere cellen in het lichaam te waarschuwen. Ikzelf ervaar blootstelling aan grote hoeveelheden nanodeeltjes wat men beschrijft als een cytokinestorm. Voor mij, zeer gevaarlijke momenten waarop ik zou kunnen overlijden.

Om die reden ben ik zelf luchtreinigers gaan ontwikkelen die mij tegen nanodeeltjes beschermen, want die bestaan niet voor de smalle beurs. Ik woon en werk in een vrijwel nanovrije omgeving en daarom leef ik nog. Het “virus” is dus niet besmettelijk, maar ze bereiken hun doel door de angst voor besmetting op te zwepen via de media. Doordat ze nieuwe besmettingsprotocollen in ziekenhuizen hebben geïntroduceerd lijkt het alsof mensen ziek worden en doodgaan door het virus, maar in werkelijkheid zijn het de chronische zieken, die in rap tempo zieker worden. En sinds het in 2020 uitgerolde (EU Horizon project) sub 10 nm benzine protocol nog sneller. In Nederland kwamen er de afgelopen jaren zo’n 800 000 chronisch zieken per jaar bij.

Het is overduidelijk dat de politici en de media volledig op de hoogte zijn van het feit dat het virus niet besmettelijk is. Dat zie je aan de talloze video’s waarbij politici het mondmasker direct afzetten als ze denken dat de camera’s niet meer draaien. Ikzelf heb mijn hele leven in de muziekindustrie en ook een tijdje op het mediapark gewerkt. Ex collega’s weten wat ik hier schrijf en mogen daarom niet meer met mij praten. Een van mijn ex business partners is zelfs zover gegaan dat hij zijn email adressen heeft opgeheven om niet meer met mij te hoeven communiceren. Als je alle feiten kent dan begin je te begrijpen dat dit de echte reden is dat Pim Fortuyn, Els Borst en Theo van Gogh zijn vermoord, Ad van Rooij is verdwenen en Wouter Raatgever nu in de gevangenis zit.

Via FOODIZZ Brandnewtube-account

Conclusie: Een wereldwijde elektromagnetisch geleidende nanometalen atmosfeer is cruciaal voor het slagen van de Great Reset. Zonder nanofijnstof werkt 5G simpelweg niet, en zonder 5G werkt de transhumanisme agenda van Klaus Schwab niet. Oplossing: stap over op schone nanovrije supergoedkope vrije energie, daarmee halen we de vergiftiging weg en nagenoeg alle ziekten inclusief het ziekmakende klimaat zullen verdwijnen.

– Dick


Copyright © 2021 door Dick. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Leg eens uit? Alsjeblieft Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelHet verhaal van het decennium – Is dit massamoord door media en overheid?
Volgend artikelSchokkende COVID-gegevens uit Israël
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

19 REACTIES

 1. Hoe houd je de angst er in?
  Vervolg nummer zoveel?
  Goedkope energie maar onbetaalbare hulpmiddelen hiervoor?
  Begin een beetje radeloos te worden en aan wetenschap te twijfelen.

  • Sven Hulleman – Een oorlog reeds verloren of gewonnen of what ever hoe je erin wilt staan – is bezig met een team van mensen die technisch bezig zijn met ontwikkelingen om een schonere samenleving te installeren. Maar of dat ook controled opposition is? Je ne ce pas. De klootjes advocaat die werd gestuurd naar de rechtszitting om 5G te stoppen, bakte er in elk geval he-le-maal niets van, dus ehrm .. wie zal het zeggen.

 2. Ik ben geen chemicus, dus kunnen er haken en ogen aan mijn redenering zitten.
  Doordat de uitstoot van de bedrijven met zeer hoge temperaturen gaat worden bijna alle moleculen ontbonden en loost het bedrijf alleen maar atomen die gewoon in de natuur voorkomen. Ze voldoen dus ruimschoots aan de gestelde milieu eisen.
  Het probleem is dat deze atomen bij deze hoge temperaturen onmiddellijk verbindingen aan gaan waardoor de meest rare en giftige moleculen ontstaan. Vooral Chloor verbindingen die hoogst schadelijk zijn voor mens dier en plant

 3. Ik ben geen chemicus dus zullen er haken aan mijn redenatie kunnen zitten.
  De uitstoot van de bedrijven heeft zulke hoge temperaturen dat alle moleculen ontbonden worden tot atomen.
  Het bedrijf voldoet dan aan alle milieu eisen.
  Het probleem is dat deze uitstoot buiten de schoorsteen afkoelt en de atomen gaan zich als een gek binden tot de raarste en giftigste moleculen. Vooral chloorverbindingen en deze krijgen mens dier en plant op hun brood.

 4. “Je kunt het met eigen ogen zien, want de zon hoog aan de hemel, ooit een goudgele bol met prachtige stralen, is daardoor nu een witte vlek geworden.”

  Zon is nog steeds geel hoor.

 5. Jammer wel dat ze die kut ‘muziek’ erbij hebben gezet. Doorgestuurd o.a. naar iemand die een paar herseninfarcten achter de rug heeft … schiet niet echt op … teveel prikkels toch! :’-(

 6. Ik denk dat aan ’t bovenstaande verhaal wel het een en ander op af te dingen is. Ik heb een wetenschappelijke achtergrond, eentje van vroegere tijden, dus nog niet (zo) gestuurd als de nieuwe generatie wetenschappers. Ik vraag me af of hele kleine nanodeeltjes wel zo schadelijk zijn, er is voor zover ik weet een bepaalde range van groottes die inderdaad schadelijk zijn, de getallen ken ik niet maar dat is iets van tussen x en y nm, daarboven en daaronder blijken ze niet (of nauwelijks) schadelijk. De conclusie op ’t eind, nou ja, laat maar. 5G begint ook een religie te worden. In mijn ogen is 5G gewoon een nieuwe communicatie standaard, bedoeld voor hoge bandbreedtes zodat je veel surveillance kunt doen met camera’s en sensoren. De nano-atmosfeer lijkt mij niet belangrijjk voor de EM golven, verder zit het hedendaagse 5G nog op de relatief lage frequenties waar ook b.v. 4G op zit of in de buurt zit. Heb me als electrotechnicus altijd verbaasd over de wilde verhalen over 5G die meestal nergens op slaan. Veel mensen snappen niet dat ook licht gewoon een EM golf is en dat de zon ook een enorm breed spectrum van EM golven uitzend. Er is niet zo gek veel verschil tussen de ”straling” van zendmasten en de ”straling” van een lamp of de zon. Maar goed, de (anti-)5G religie zal dat wel ontkennen, helaas.

 7. Je eigen lichaam stoot van alles en nog wat uit. Vervuiling hoort bij de cyclus. Echter zijn er agenda’s die het climaat nadelig aansturen en manipuleren. Daarnaast zijn er groeperingen die ons bang maken met allerlei cijfertjes en grafieken.

  De aarde en atmosfeer kan veel meer aan dan deze figuren ons willen laten geloven. Even los van de giftige zooi die bewust word losgelaten in de natuur.
  Angst en verboden zijn de ideale ingrediënten voor een verdienmodel.

 8. WTF is een ‘uitstootloze GEET’?
  Zelfs op de meest betrouwbare niet-google browsers die me allerlei zaken laten zien die he met google nooit vindt, zelfs met gerichte zoekopdrachten, kom ik hier niets van tegen, behalve een link naar dit artikel.
  Als we het gaan hebben over elecrtisch rijden, laat dan maar. Dat is vele malen vervuilender dan diesel of benzine.

 9. Net dus wat tijd besteed aan dit idee. De site die de auteur vermeld https://www.zilverstroom.com in nogal vreemd.
  Berichten dateren van 2002. Geen foto’s, geen video’s ( een deel van de video’s die worden gepresenteerd zijn animaties, geen werkelijkheid, het andere deel is op zn zachtst gezegd twijfelachtig). Er worden 2 zaken geclaimed
  1 – dit systeem levert meer energie op dan je erin stopt.
  2 – bovenstaande zou niet in tegenstrijd zijn met de 2e wet van thermodynamica omdat het geen gesloten systeem zou zijn.
  Maar als men naar de animatie kijkt dan is het WEL een gesloten system, waardoor het hele idee dat iets meer energie oplevert dan het nuttigt al direct een fabel wordt. Iedereen met meer dan 2 jaar natuurkunde zou door deze claims heen moeten kunnen kijken.

  Het zou werken door gebruik te maken van drijfvermogen, waarbij op het laagste punt onder water lucht in containers of schoepen wordt geblazen, die dan naar boven drijven en zo een ketting in beweging brengen. Er wordt totaal voorbij gegaan aan het feit dat aan de andere kant die dingen geen negatief drijfvermogen van zichzelf hebben en er dus energie moet worden gebruikt om ze naar beneden te krijgen.
  De lucht die er in wordt geperst komt aan de bovenkant vrij, maar lucht perst zichzelf niet samen, daar is energie voor nodig om die naar beneden te gelijden en onder druk te zetten en houden.

  Er zou ook een eerste opstelling al in Montenegro staan, niet te vinden. En het grappige is dat volgens de site deze installaties kant en klaar wordem opgeleverd, maar er is nog geen fabriek waar ze m in elkaar zetten.
  Als dit systeem zou werken dan zouden ze nu in de wereldtop staan en zou er helemaal geen discussie over windmolens en/of zonnepanelen zijn.
  Iedereen die graag van zijn geld afwil; je kunt een klein model kopen voor ruwweg 300.000. Past op een klein stukje grond van 120m2. Dus ren naar de bank om een lening te krijgen en zo’n ding neer te zetten en je hele buurt van energie te voorzien. Zelfs als je maar de helft vraagt van de reguliere prijzen ben je no-time uit de kosten. Kom alleen niet janken als je failliet gaat. (Maar als je multi-miljonair wordt zal ik niet schromen toe te geven dat ik fout zat en je een fles wijn cadeau doen).

  Oh ja, gelukkig ook al volgens deze auteur; virussen doen geen kwaad. Het hele idee van de builenpest in Europa die ruwweg 1/3 van de bevolking deed sterven is gewoon onzin. Blanken die de kleren en dekens van pokkendoden opzettelijk onder Indianen verspreidden en zo hele stammen uitroeiden omdat het in Amerika geen inheemse ziekte was en men geen weerstand had is ook onzin.

  Eens kijken; oh ja, Tesla auto’s hebben luchtfilters. Nieuwtje, ALLE auto’s hebben luchtfilters. Dat Tesla wat duurdere modellen gebruikt zal best, maar indien Jan Modaal dat wenst kan hij ook HEPA filters in zijn auto zetten hoor. En apparaten om de lucht te ioniseren kun je gewoon kopen, niks bijzonders aan.

  Al met al kan ik deze auteur gewoon niet serieus nemen. Het spijt me, maar dit is een warrig verhaal, vol met frustraties maar ook vol onzin.
  Ik begrijp de frustraties maar al te goed. Ik zie ook wat er gebeurt in de wereld, geloof niet in het hele Covid verhaal, zie de gevolgen van de injecties, heb geen vertrouwen in het WEF en KillBill, maar misschien is het een idee om eens wat meer energie te steken in het voorbereiden op de komende moeilijke, gevaarlijke, gewelddadige tijd. Bij voorkeur door lokaal gelijkgestemden te vinden. Dat is effectiever dan een partij kletskoek de lucht inslingeren.

 10. Dick, mooi informatief artikel. De organisatoren van de vervuiling, zullen toch ook moeten ademen. Toch niet de grootste slimmerikken dus. Geld doet je niet ademen, macht ook niet. Geven ze niets om hun nazaten? Dit artikel deed me daar weer aandenken. Toch wel kortzichtig van hen, ze vernietigen ook hun eigen gezonde leefomgeving.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in