Pixabay

Het bewijs is overweldigend aan het worden dat de uitrol van het pseudo-vaccin een massale vergiftiging was die ons met voorbedachte rade werd toegebracht door de bedrieglijke architecten van de Covid Psyop, geholpen en bijgestaan door corrupte of gewoon onnozele politici. Door de massale vergiftiging zijn tienduizenden mensen gewond geraakt en gedood,” zegt Jon Davy.

Hij vervolgt: “Niemand weet hoe hoog het dodental zal oplopen of hoe lang het zal duren voordat de criminele regeringen en hun marionetten hun verdiende loon krijgen van een zeer woedende burgerij. Maar die verdiende loon komt eraan: hoe ze ook liegen, dubbelpraten, verduisteren, censureren of ons proberen af te leiden.” We kunnen alleen maar hopen dat Davy gelijk heeft, want het heeft lang geduurd en er zijn en worden nog steeds te veel misdaden tegen de mensheid begaan, schrijft Patricia Harrity.

Zoals Jon Davy zegt, geeft een rapport dat gepubliceerd is in The Defender “je een idee van de misdaden die begaan zijn door de fanatieke fanatiekelingen van de Vax Brigade”.

Exclusief: 70% van de balsemers melden dat ze vreemde bloedproppen vinden vanaf medio 2021

In een exclusief interview met The Defender deelde voormalig luchtmachtmajoor Thomas Haviland het resultaat van zijn onderzoek onder balsemers, die een sterke toename rapporteerden van vezelachtige stolsels, microstolsels en sterfgevallen onder kinderen vanaf midden 2021 na de massale uitrol van COVID-19 vaccins.

DOOR John-Michael Dumais BRON: The Defender

In een recente enquête onder 269 balsemers verspreid over vier grote landen en drie continenten, meldde meer dan 70% dat ze in 2023 vreemde vezelachtige witte bloedklonters vonden in aanzienlijke percentages lijken – klonters die ze vóór de pandemie niet vonden.

Een soortgelijke enquête die eind 2022 werd uitgevoerd, toonde aan dat 66% van de balsemers de ongewone stolsels halverwege 2021 begon te vinden, wat wijst op een verband in de tijd met de uitrol van COVID-19 vaccins, die eerder dat jaar begon.

In een exclusief interview met The Defender zei de initiatiefnemer van de onderzoeken, voormalig luchtmachtmajoor Thomas Haviland, dat hij het project had bedacht nadat hij de documentaire “Died Suddenly” had gezien, waarin balsemers melding maakten van ongekende vezelachtige massa’s die slagaders verstopten.

Richard Hirschman, een van de balsemers in de documentaire, sprak ook met The Defender.

“In mijn eerste 20 jaar ervaring heb ik nog nooit zulke stolsels gezien. En we zien ze zowel in slagaders als aders,” zei Hirschman.

In een reactie op zijn onderzoeksresultaten zei Haviland: “Ik weet dat correlatie niet noodzakelijkerwijs causatie is, maar man, er is hier ontzettend veel correlatie aan de gang.”

Op 9 januari stuurde Haviland de resultaten van zijn onderzoek naar de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) en de National Institutes of Health. Hij heeft nog geen reactie ontvangen.

Haviland verloor zijn lucratieve baan bij defensie in 2021 omdat hij het verplichte vaccin weigerde. Hij begon toen de beweringen over ongewone stolsels te verifiëren door balsemers wereldwijd te vragen wat ze in hun werk meemaakten, zodat hij kon kwantificeren hoe wijdverspreid dit fenomeen was geworden.

Haviland tegen luchtmachtgeneraal: “Schaam je”

Haviland diende 20 jaar bij de Amerikaanse luchtmacht en werkte daarna 16 jaar als elektrotechnisch ingenieur voor een defensieaannemer op Wright-Patterson Air Force Base in Ohio.

Met een passie voor gegevensanalyse, geworteld in zijn wiskundige en technische opleiding, hielp Haviland bij de ontwikkeling van geavanceerde vliegtuigen, waaronder het F-16 gevechtsvliegtuig, de F-22 Raptor en het F-117 stealth gevechtsvliegtuig.

Zijn lange militaire carrière kwam echter tot een abrupt einde in oktober 2021 toen hij weigerde het verplichte COVID-19 vaccin te nemen in overeenstemming met de federale vereisten voor militairen, overheidsmedewerkers en federale aannemers.

Haviland was bezorgd over het gebrek aan gegevens over de veiligheid en werkzaamheid van het experimentele vaccin. Hij deed uitgebreid onderzoek naar het onderwerp, maar kon niet veel officiële informatie vinden in de Amerikaanse media of op de website van het CDC.

Hij vond echter een technische briefing van september 2021 (zie Tabel 5) van Public Health England (PHE) waaruit blijkt dat honderdduizenden doorbraakgevallen van COVID-19 werden geregistreerd onder volledig gevaccineerden, wat de beweringen ondermijnt dat vaccins overdracht zouden voorkomen.

“De case fatality rate [CFR] [in het PHE-document] voor de ongevaccineerden was meer dan 3,6 keer lager dan de CFR voor de volledig gevaccineerden,” zei hij.

Nadat de laatste deadline om te voldoen aan het vaccinatiemandaat was aangebroken, stuurde Haviland de generaal van de luchtmacht een e-mail met de tekst: “Schaam je dat je niet opkomt voor ons recht om zelf te beslissen of we ons al dan niet laten injecteren met een experimenteel serum.”

In een uitdagend laatste verzet stuurde Haviland een kopie van de e-mail naar de 30.000 personeelsleden van de basis.

Dertig minuten later – precies zoals hij had verwacht – belde zijn werkgever om te zeggen dat hij ontslagen was.

“Op een bepaalde manier was het een zegen, toch?” zei Haviland. Hij was op dat moment 61 en ontving het pensioensalaris van een luchtmachtmajoor, en zijn vrouw, 10 jaar jonger, werkte nog steeds.

“Dus we konden het financieel redden en ik was in staat om die positie in te nemen,” zei Haviland, eraan toevoegend dat het verlaten van zijn functie ruimte gaf om cruciale onderzoeken te doen, zoals het onderzoek naar de balsemers.

  Alle "deskundigen" hadden het bij het verkeerde eind over COVID. Nu zijn zij gedwongen het toe te geven

“Balsemers willen je eigenlijk vertellen wat ze zien”

Om de rapporten systematisch te valideren en de privacy te waarborgen, stelde Haviland een enquête met 12 vragen op met behulp van het SurveyMonkey-platform om anoniem input van balsemers te verzamelen.

In de vragenlijst werd respondenten gevraagd aan te geven welke soorten bloedstolsels ze zagen, wanneer de anomalieën begonnen op te treden, het geschatte percentage lichamen dat de vezelachtige massa’s vertoonde en de leeftijd van de overledenen.

Om de deelname te maximaliseren, maakte Haviland gebruik van zijn uitgebreide professionele netwerken van begrafenisondernemers. Hij stuurde e-mails met geïntegreerde enquêtelinks naar de voorzitters van 50 nationale en staatsorganisaties met het verzoek de vragenlijst te verspreiden onder de honderden aangesloten begrafenisondernemingen.

Tegelijkertijd e-mailde Haviland rechtstreeks meer dan 1.700 individuele adressen van begrafenisondernemers, verkregen via zoekopdrachten op het web, gericht op grote stedelijke gebieden in de 30 dichtstbevolkte staten van de VS en begrafenisondernemers in Canada, het Verenigd Koninkrijk en Australië.

Deze tweeledige strategie was erop gericht om anonieme deelname aan de enquête aan te moedigen zonder druk van de werkgever, zei hij.

Om vooringenomenheid te voorkomen, werd noch in de uitnodigingsbrief noch in de enquête zelf verwezen naar COVID-19 of vaccins.

“Ik probeerde het zo onbevooroordeeld mogelijk te doen,” zei Haviland. “Ik stuurde de enquête naar evenveel ‘blauwe staten’ als Californië, Illinois, New York en Massachusetts als naar ‘rode staten’ als Ohio, Texas en Florida.

” Mijn enquête is misschien een beetje ‘blauw’,” zei hij, omdat de meeste uitvaartcentra die hij benaderde zich in grote steden bevonden zoals Los Angeles, Toronto, Londen en Sydney, die volgens hem “meestal ‘blauw’ leunen.”

Haviland stuitte op aarzeling tijdens het verspreiden van de enquête en kreeg aanvankelijk slechts 14 reacties. Omdat hij vermoedde dat veel begrafenisondernemers hun deelname beperkten om tegenwerking te voorkomen, nam Haviland direct contact op met leiders van staatsverenigingen.

Nadat hij met de Pennsylvania Funeral Directors Association had gesproken om er zeker van te zijn dat zij zijn vragenlijst zouden verspreiden, stuurden balsemers uit de staat plotseling 126 reacties in twee dagen tijd.

“Het zegt me dat balsemers je willen vertellen wat ze zien in de balsemkamer, als ze het gevoel hebben dat ze toestemming hebben” van hun directe supervisor of de vereniging van begrafenisondernemers, zei Haviland.

Hirschman vertelde The Defender dat een deel van de terughoudendheid te wijten kan zijn aan sociale taboes rond het spreken over de doden.

“Het was moeilijk voor me, zelfs in het begin, om me uit te spreken omdat we op de mortuariumschool geleerd hebben dat de dingen die we in de balsemkamer zien een soort van heilig zijn,” zei Hirschman.

Hoewel de meeste verenigingen weigerden deel te nemen aan Haviland’s enquête, leverde de grassroots strategie uiteindelijk meer reacties op.

“Er is onderdrukking gaande op de hogere niveaus,” zei Haviland, wijzend op voorbeelden van de voorzitter van de verenigingen van begrafenisondernemers in Canada en het Verenigd Koninkrijk, die hem simpelweg vertelden dat ze niet mee zouden doen.

20% van de balsemers gaf aan dat het aantal sterfgevallen onder kinderen is toegenomen ten opzichte van 2019

De enquêtes onder balsemers van 2022 en 2023 tonen grotendeels consistente bevindingen van vreemde bloedstollingsverschijnselen die halverwege 2021 begonnen en nu nog steeds voortduren.

In Haviland’s 2023 enquête onder 269 balsemers wereldwijd, meldde meer dan 70% witte vezelachtige stolsels te zien in gemiddeld 20% van de lijken.

Hirschman zei dat hij begin 2021 stolsels begon te zien en ze tot op de dag van vandaag ziet in ongeveer de helft van de lichamen die hij balsemt. “Hoe ouder de persoon is, hoe meer ik ervan zie.”

Foto Credit: Richard Hirschman
Foto Credit: Thomas Haviland, 2023 enquête balsemers

Bijna 80% van de respondenten gaf aan dat er gemiddeld bij ongeveer 25% van de overledenen sprake was van microklontering, zoals blijkt uit “koffiedik”-achtig materiaal in de bloedafvoer. Sommige balsemers zagen deze stolsels in een veel hoger percentage van de stoffelijke overschotten.

Foto Credit: Thomas Haviland, 2023 Onderzoek balsemers

Microklontering werd zeer zelden (minder dan 5%) gezien in lijken vóór de COVID-19 of de COVID-19 vaccins, volgens de respondenten van de enquête.

Balsemers rapporteerden een algemene toename van alle soorten stolling in alle leeftijdsgroepen – maar vooral in de leeftijdscategorie 36 jaar en ouder – wat overeenkomt met gegevens uit de praktijk van trends in de verzekeringssector die een hogere uitkering van overlijdensuitkeringen voor jongere mensen laten zien, aldus Haviland.

“Ik ben al 23 jaar balsemer en in mijn eerste 20 jaar ervaring heb ik nog nooit zulke stolsels gezien,” zei Hirschman.

Daarnaast signaleerde ongeveer 20% van de balsemers een toename van sterfgevallen onder kinderen ten opzichte van 2019, een toename van ongeveer 25% volgens respondenten die de trend opmerkten.

“Ik kan je vertellen dat ik een toename heb gezien in foetale sterfte, het zien van baby’s, premature baby’s,” zei Hirschman. “Ik heb ook een aantal mensen gezien die in zeer korte tijd sterven aan kanker.”

Foto Credit: Thomas Haviland, 2023 enquête balsemers

Haviland’s enquête bevatte een optioneel veld om opmerkingen toe te voegen. Hier is een kleine selectie van wat verschillende balsemers schreven:

  Uit officiële gegevens blijkt dat 67% van de Covid-19-doden sinds februari 2021 mensen waren die waren gevaccineerd

“Ik heb een grotere toename van deze grote vezelachtige stolsels gezien sinds het COVID-vaccin is uitgekomen.”

“Bijna alle verplegende/verzorgende mensen die gevaccineerd waren, vertoonden deze stolsels, zwartgeblakerde vingertoppen, zwartgeblakerde tenen, vlekkerige huid.”

“De structuren die worden verwijderd lijken vanuit mijn perspectief onmogelijk voor het menselijk lichaam om uit zichzelf te creëren; ook heb ik geprobeerd om ‘bloed’ van een van de structuren die geen vlekken absorberen zoals kenmerkend is voor bloed, te kleuren en onder een microscoop te observeren.”

“In 2022 had ons bedrijf meer sterfgevallen onder kinderen dan we ooit hebben gehad. In 2023 zag ik meer witte vezelachtige stolsels dan ik ooit had gezien, vooral bij ouderen.”

“Ik heb tegenwoordig zelden een lichaam zonder stolling. De meeste kleintjes worden niet gebalsemd, vooral foetale sterfgevallen. Zowat elke balsemer en begrafenisondernemer die ik ken, maakt zich zorgen over de stollingsproblemen. Ze denken dat het verband houdt met het experimentele vaccin dat velen van hen zelf hebben genomen.”

“Er werd opgemerkt dat mensen die als gezond werden beschouwd nog steeds deze stolsels hadden en dat de leeftijdsgroep hoger was in de leeftijd van 50 tot begin 60 jaar. Ik ben dankbaar dat hier onderzoek naar wordt gedaan, want het lijkt een mysterie waarom dit plotseling gebeurt zonder verandering van chemicaliën, techniek of tijdlijn wanneer balsemingen kort na het overlijden worden gedaan (minder dan 5 uur).”

“Ik heb de afgelopen jaren allerlei verschillende soorten bloedstolsels waargenomen … Eén bepaalde stolsel baart me zorgen … Het is draderig met ganglia, bijna lijkend op een octopus of inktvis. Een stevige druifachtige vezelstructuur met ranken of slierten die zich vanuit verschillende richtingen vertakken.”

“Ik denk dat de meeste van alle gestelde vragen het hoogst waren in 2020 tot 2022. En alle baby-/miskramen waren 100% crematie. Bij elk van deze stolsels kunnen ze verschijnen bij een overledene die al 20 min dood is, wat het zo vreemd maakt.”

“Als balsemer voor meer dan 20 jaar, hebben dit soort stolsels altijd bestaan. Dit onderwerp is naar mijn mening politiek getint. COVID is echt, het vaccin noodzakelijk. Dit moet allemaal stoppen.”

Perspectieven op timing, oorzaak van stolsels

De meeste balsemers die Haviland ondervroeg en interviewde, hielden vol dat de stollingsafwijkingen zich voor de dood ontwikkelden en niet postmortaal, waarbij ze gevallen aanhaalden van stolsels in lichamen die kort na het overlijden aankwamen.

“De balsemers met wie ik contact heb, houden vol dat het voor de dood gebeurt, maar daar is enige controverse over geweest,” zei Haviland. “Sommige balsemers hebben gezegd: ‘Ja, het stolsel is gevormd, maar we denken dat het net na de dood gebeurt.'”

“Het lichaam koelt postmortaal af en het bloed begint te stollen en dan beginnen dingen zich te scheiden,” legde Haviland uit.

Maar de balsemers met wie hij sprak vertelden hem dat ze dachten dat de stolling al voor de dood moest plaatsvinden omdat ze de enorme witte vezelige stolsels vonden in lijken die slechts een uur of twee oud en nog warm waren.

“Het is onmogelijk dat ze zich gevormd hebben in de één of twee uur dat het lichaam nog warm was,” zei Haviland.

Foto Credit: Thomas Haviland

Hirschman zei dat hij wel eens een vezelig stolsel heeft gezien dat uit een levend persoon was verwijderd, maar dat hij ook post-mortem extra vorming van materiaal heeft gezien uit bloed in een ECMO (een machine die bloed buiten het lichaam van zuurstof voorziet) buis. Het lichaam dat hij aan het prepareren was, had een stolsel over de lengte van het been.

Hirschman vermoedde dat stolselvormend materiaal veroorzaakt door vaccins in vloeibare vorm in het bloed zou kunnen circuleren totdat een nog onbekend proces ervoor zorgt dat het stolt tot de verharde vorm die balsemers aantreffen.

Hirschman zei dat wetenschappers met wie hij contact heeft, werken aan de ontwikkeling van diagnostische tests om te bepalen wat er in het bloed zit dat de stolsels veroorzaakt. “Er moet een manier zijn om te testen of mensen dit in hun lichaam hebben rondzweven,” zei hij.

Dr. Ryan Cole, een klinisch patholoog met zijn eigen diagnostisch laboratorium, verduidelijkte in een recent interview het verschil tussen stolsels die ontstaan terwijl iemand leeft en stolsels die ontstaan na de dood.

“In postmortale stolsels … kun je bijna een gelaagd patroon zien en kun je zien dat de stolling plaatsvond toen het lichaam afkoelde en al die eiwitten aan het stollen waren,” zei Cole. “Het lijkt bijna op de ringen van een boom.”

Maar datzelfde afzettingspatroon wordt niet gevonden in stolsels die zich vormen terwijl een patiënt nog leeft, aldus Cole, zoals de vezelige stolsels die door balsemers worden gerapporteerd.

“Men kan dat verschil analyseren en onderscheiden,” zei Cole. “Ze zaten in de patiënt vóór de dood en deze patiënten stierven met deze stolsels in zich.”

Critici van de documentaire “Died Suddenly” herhalen voornamelijk het gezegde dat “correlatie geen oorzakelijk verband is,” en beweren dat degenen die proberen de stolsels in verband te brengen met de uitrol van vaccins anti-vaxxers zijn, of zeggen dat het SARS-CoV-2 virus de boosdoener zou kunnen zijn.

  32-jarige hardloper overlijdt plotseling aan hartaanval bij finishlijn (VIDEO)

Maar professionals uit de uitvaartbranche die met Haviland spraken, leggen een verband tussen het verschijnen van de vezelachtige stolsels en het uitrollen van de COVID-19 vaccinaties en niet zozeer met het virus zelf.

“Ze zijn natuurlijk niet bevoegd om te zeggen waarom of hoe de klonters zich vormen,” zei Haviland. “Maar ze kunnen je wel vertellen wanneer ze iets hebben gezien dat ze nog nooit eerder hebben gezien … en de explosie van de stolling vond voor hen plaats vanaf 2021 nadat de prikken waren uitgerold.”

Theorieën over hoe fibreuze stolsels zich vormen

Haviland benadrukte dat het spike-eiwit van het mRNA-vaccin is aangetroffen in organen en weefsels in het hele lichaam en in sommige gevallen wel zes maanden na de prik.

Dr. Peter McCullough rapporteerde stolling bij patiënten zonder eerdere familiegeschiedenis of persoonlijke geschiedenis van stolling tot wel twee jaar na de injecties.

Haviland deelde de theorie dat door vaccins veroorzaakte spike-eiwitten het endotheel beschadigen – een enkele laag cellen in het hele lichaam die weefsels scheidt van circulerend bloed – waardoor bloedstollingsreacties op gang komen of, door te scheuren, materiaal in de bloedbaan terechtkomt dat tot stolling leidt.

Dr. Lewis Coleman, anesthesioloog en auteur van “50 Years Lost in Medical Advance”, die zijn theorie over het witte long syndroom deelde met The Defender, zei dat het spike-eiwit van het mRNA het vasculaire endotheel verstoort, wat resulteert in het “lekken” van weefselfactor uit bindweefsel, vetweefsel, spierweefsel en orgaanweefsel in de bloedbaan.

Door verschillende complexe interacties verandert deze lekkage de manier waarop trombine, oplosbare fibrine en onoplosbare fibrine (alle stollingsfactoren) worden gegenereerd en verhoogt het risico op myocardinfarct, beroerte en trombose (stolling), volgens Coleman.

Vaccin-geïnduceerde stolling is in tal van onderzoeken en anekdotische rapporten in verband gebracht met de COVID-19 vaccins.

Haviland zei: “Deze witte vezelachtige stolsels lijken te bestaan uit fibrine bloedplaatjes en wat amyloïde eiwit wordt genoemd, wat eigenlijk een mooie term is voor een verkeerd gevormde, verkeerd gevouwen proteïne die dan moeilijk door ons lichaam kan worden afgebroken.”

Cole beweerde dat de klonters gerelateerd zijn aan de mRNA-vaccins, het spikeiwit en de DNA-vervuiling die “codeert voor een zeer kleverig eiwit”, en voegde eraan toe: “Het is een amyloïde-achtig eiwit, geen traditioneel amyloïde.”

Cole noemde Resia Pretorius Ph.D., een onderzoeker van de Stellenbosch Universiteit in Zuid-Afrika en professor Douglas Kell van de Universiteit van Liverpool in het Verenigd Koninkrijk, die lieten zien hoe het spike-eiwit ervoor kan zorgen dat eiwitten in het bloed samenklonteren als er geen bloedplaatjes zijn.

Een laag aantal bloedplaatjes of trombocytopenie is een andere goed gedocumenteerde bijwerking van het COVID-19 mRNA-vaccin.

Cole zei:

“We weten dat spike-eiwit stollingsroutes kan induceren. Het kan ongebruikelijke klonten van eiwitten en suikers en eiwitten en suikers veroorzaken. Bijna zijdeachtige patronen van in elkaar verstrengelde, verstrengelde bloedagentia die jij en ik op dit moment in omloop hebben. Ze moeten er zijn. Ze hebben allemaal een rol en een functie.

Maar als er een kettingbotsing is op de snelweg, raken ze allemaal geblokkeerd achter die kettingbotsing. En dat is wat we zien bij deze stolsels. Deze ongebruikelijke amyloïden – moeilijk af te breken fibrine – vinden we lang nadat ze afgebroken hadden moeten zijn.”

“Het is moeilijk om een probleem te vinden als je niet gaat zoeken”

Als kan worden aangetoond dat de COVID-19 vaccins deze bloedstolselcrisis veroorzaken, dringt Haviland erop aan om de massale vaccinatiecampagne onmiddellijk te stoppen totdat experts de gevaren definitief hebben uitgesloten.

“Ik denk dat het op dit moment verstandig zou zijn om alle flesjes uit de schappen te halen om er zeker van te zijn dat niemand deze injecties meer krijgt,” zei hij.,

Haviland is voorstander van beleidsveranderingen die het recht op geïnformeerde toestemming vastleggen en die dwang tot het nemen van vaccins of medicijnen van welke aard dan ook voorkomen.

Haviland hoopt in bredere zin op hervormingen op het gebied van transparantie en het overwinnen van institutionele weerstand tegen het onder ogen zien van de schadelijke effecten van vaccins.

“Het is moeilijk om een probleem te vinden als je niet op zoek gaat,” zei Haviland.

Te midden van de bezorgdheid over de geloofwaardigheid van gezondheidsautoriteiten, vormt publieke bewustwording volgens Haviland de laatste verdedigingslinie. Hij zei:

“Als ons Congres niets doet, als onze regelgevende instanties zoals de FDA en de CDC hierover zwijgen en Big Pharma doorgaat met het op de markt brengen van mRNA-gebaseerde producten met behulp van lipide nanodeeltjes technologie in de toekomst, is er nog maar één laatste verdedigingslinie over – dat zijn wij, de burger.”

“Het goede nieuws is dat de meeste Amerikanen zijn gestopt met het nemen van de prikken,” zei hij. “Dus Amerikanen worden wakker.”

Door John-Michael Dumais news editor voor The Defender.


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Horrorbeelden: De bloedklonters worden talrijker en groter (Video)Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDavos is een levend fossiel van een imperium in oorlog met zichzelf en de wereld
Volgend artikelTucker Carlson waarschuwt voor de ware motieven achter de agenda van de globalisten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

64 REACTIES

  • Tja Gijp, de meesten krijgen nog steeds schuim voor de mond als je met feiten aankomt.
   Lekker laten gaan, scheeld mij een boel geld voor verjaardag cadeaus en gasten op mijn verjaardag.
   Is aardig uitgedund sinds eind 2020.
   Lekker laten gaan.

  • Joh dat zijn kaas stengels
   Die snack is al een paar jaar uit de handel
   Maar hier heb je hem weer
   Ik vond ze wel lekker indertijd

  • Nou dat vind ik niet want mensen moeten eens zelf op onderzoek uit gaan er was al genoeg over dat vaccin en die waren als zeer negatief maar tegen beter weten in namen ze nog heel veel mensen mee het graf in.

 1. Verplichte gifspuiten, chemical trails, mind control nanochips in de lucht.

  Waar zijn we nog veilig, hoe kunnen we ontsnappen uit deze waanzinnige hel.

  Iedere dag lees ik hier op FN de vreselijkste verhalen hoe kan ik ontsnappen of is de dood de enige oplossing.

  • Uiteindelijk wel Piet, maar stel het nog maar even uit want anders mis je ook al het spektakel. Ik wil in ieder geval wel zien hoe dit allemaal afloopt.

   • Hoe valt te ontsnappen aan de nanochips die massaal op ons worden losgelaten?
    Hoe valt er te ontsnappen aan gevaarlijke WiFi straling en 5G?

    HOE DAN?

    • Ik heb nog geen nanochip gezien Piet, jij wel? En wat betreft WiFi, zal heus niet gezond zijn maar anders zouden we niet zo gezellig kunnen keuvelen op het forum als we het allemaal massaal uitzetten.

     • Precies, en daar hebben we weinig invloed op.
      Zei nog tegen mijn dochter dat we gunstig wonen, als het helemaal misgaat dan zullen we de flitz niet eens zien, die was helemaal ontdaan.
      Ik zeg luister, we kunnen er niks aan veranderen, en als die seniel struikeld en op de rode knop valt, kun je het beter niet overleven, we gaan binnenkort “the day after” kijken dan snapt ze zeker wat ik bedoel. Moest ik toen ook op haar leeftijd.

   • Voor ons gewone burgers in het graf en de elite die zullen op ons graf dansen net zoals Hugo de moordenaar zij, daarom alleen als burgers zullen wij het loodje leggen want op onze militaire en politie hebben om ons te beschermen geen behoefte aan want zij willen ook bij die moordenaars horen.

  • @Piet…

   Ik herken mezelf in je verhaal. Een half jaar geleden werd ik ook stuiterend gek en wilde ik weg weg weg.

   Inmiddels, na een hoop meditatie/loslaten, vind ik meer en meer rust. De oplossing is niet in de wereld Piet… de oplossing is in ons. Ga aan je eigen innerlijke roer staan door innerlijk aan het werk te gaan. Er is angst of er is liefde… angst maakt onrust, liefde maakt rust. Vrander je innerlijke perspectief en je beseft dat vluchten niks oplost… de staat die je zoekt is rust en dat maak je in jezelf, tenzij je onbewust/angstig blijft.

   Ik begrijp je hoor Piet. Ik zou ook liever weggaan en ergens in vrede, rust, liefde en veiligheid leven… maar momenteel is het overal een zooitje. Iedereen moet zichzelf innerlijk op orde maken en daarna maken ze automatisch alles om zich heen op orde… maar eerst moeten we innerlijk gaan opruimen om uit de angst shit van de parasieten te komen. We moeten eerst innerlijk genezen voordat we extern wat kunnen oplossen.

   • ”We moeten eerst innerlijk genezen voordat we extern wat kunnen oplossen.”

    Lekker zweverig gezegd maar dat is wegkijken voor de werkelijkheid.

    Alsof de elite opeens ook hun innerlijke rust gaan zoeken.

    Die zijn uit op geld en macht.
    Frontnieuws bericht hier dagelijks kraakhelder over.
    Daarvoor kan je je ogen toch niet sluiten

    Chemical trails en nanochips verdwijnen echt niet door meditatie en hebben effect op iedereen.

    • Beste Piet,
     Leg jouw focus op wat je kunt doen en niet op jouw onmacht.
     Denk in oplossingen, hoe klein dan ook, maar denk niet in problemen.
     Vraag jezelf af wat jij zelf kunt doen om de problemen op te lossen, of tenminste wat kunt omzeilen.
     Als je in een diepe put zit kun je het besef hebben dat je werkelijk in een diepe put zit.
     je kunt echter ook kijken hoe je er op wat voor manier dan ook uit kan komen.
     Als je goed rondkijkt zijn er altijd mensen die je een ladder of een touw willen geven…..

     • ”Als je goed rondkijkt zijn er altijd mensen die je een ladder of een touw willen geven…..”

      Heb je dan die touw of een ladder?
      Wie op dit forum heeft de oplossing om aa de chemical trails te ontsnappen, hoe kan ik er voor zorgen dat ik geen nanochips op mij krijg.
      5G straling

      HOE DAN?
      Nergens lees ik oplossingen.
      Met meditatie werd gezegd, maar daar kom je niet mee uit een put.

      • Piet januari 31, 2024 Bij 12:23

       In een paar woorden Piet je hebt gelijk er bestaan gewoonweg geen oplossingen voor deze problemen die de wereldbevolking wordt aangedaan. Lekker zeveren, verdomd rechtschapen over te komen, ik durf te wedden dat de meeste reguurders niet weten dat Duurzaam een code woord van globalisten is dat de-populatie betekent.

      • Beste Piet,
       Er zijn zaken die we als individu niet kunnen veranderen hoe graag wij dat zouden willen.
       Men blijft voorlopig die rommel in de lucht sproeien en 5G masten plaatsen.
       Dat zal zo blijven of je jezelf er druk om maakt of niet.
       Indien jij je er druk om blijft maken zullen leuke en fijne dingen, die er ook zijn, aan jouw leven voorbij gaan.

       Het is voor veel mensen ontzettend moeilijk om met onmacht om te gaan.
       Ik spreek uit eigen ervaring.
       Op een gegeven moment zul je vooralsnog in bepaalde zaken moeten berusten en de focus leggen op dingen die jouw leven waardevol maken, hoe klein dan ook.
       Doe je dat niet, dan zul je uiteindelijk als een verbitterde persoon op je sterfbed liggen die de gelegenheid niet heeft genomen om te genieten van de mooie dingen in het leven die er ook waren.

       Het zijn de persoonlijke keuzes die mensen maken hoe ze hun leven ervaren.

       • @ Piet en @ Tigron @ anderen
        Ook ik heb periodes dat ik denk kan het nog gekker. Soms maar even geen FN of andere sites om weer tot rust te komen.
        Ik vind het soms ook moeilijk om die liefde te ervaren, terwijl ik weet/voel dat die diep in mij aanwezig is.
        Ik ervaar ook een bepaalde nieuwsgierigheid naar hoe dit allemaal afloopt.
        Soms even wat gedachten over hoe dit voor iedereen zal gaan, terwijl ik weet dat ik dat niet voor anderen kan oplossen en dat dan ook weer loslaat.
        Ja, energie is de basis van alles. Kun je op verschillende manieren gebruiken.
        Voor mij werkt humor relativerend, mag soms ook cynisch of sarcastisch zijn.
        Zo hebben we allemaal onze eigen manier om om te gaan met wat wij in het leven tegen komen.
        Fijne dag allemaal!

      • Het is voor mij ook ellendig te zien hoe het meerendeel meewerkt aan hun eigen ondergang, alleen besef ik dat al jaren.
       Het zal erger zijn als je het pas sinds de afgelopen 4 jaar beseft, maar weet ook dat het vergiftigen via lucht en bestrijdingsmiddelen en manipulatie al sinds voor onze geboorte plaats vind.
       Al mijn hele leven ben ik verkouden als het even rot weer is, nu ben ik zover dat ik de schuld aan de verplichte injectie’s tijdens mijn kindertijd geef.
       Het beton is mij ook een doorn in het oog, als er een huis met tuin verkocht wordt is het eerste wat er gebeurd de hele tuin bestraten, en soms een paar betonnen bakken met plantjes.
       Dus het besef dat het al je hele leven bezig is kan misschien wat verlichten.
       Tegen de straling zou je je huis of slaapruimte kunnen beschermen maar dat wordt een moeilijke klus.
       Je zou ook zoveel mogelijk biologisch kunnen eten.
       Maar met een gasmasker naar buiten te gaan wordt mij wat te veel, uit de lucht schieten denk ik dan.

    • @Piet…

     Zweverig?

     Ze willen ons mentaal en spiritueel breken!!! Zolang jij je eigen rust in de hand houdt, word je niet zo bang als je nu bent. En als je niet bang bent, laat je je niet breken. Zolang jij uit angst om je heen gilt dat er wat moet gebeuren, doe je precies wat ze willen.

     De vijand is doodsbang voor rustige en niet bange mensen, want rustige en niet bange mensen gaan op een gegeven moment doorpakken. Vraag maar aan Veteraan Delta of je sterker bent als je in totale paniek en angst raakt. Alle stress werkt tegen je Piet. Jij maakt alleen maar stress in jezelf en dat verzwakt je. Dan zeg ik je hoe je innerlijk je kracht kan bewaren en dat vind je maar zweverig.

     Rust maken betekent niet wegkijken! Rust maken betekent niet niks doen! Rust is essentieel als je een oorlog wil winnen. Beeld je een heel leger in dat bestaat obv angst, dat is een heel zwak leger. Uit angst komt niks goeds Piet.

     Dit is niet zweverig, dit is de kern waarmee wij winnen of verliezen. Of je rent als een hysterische angstige soldaat weg van de kogels… of je blijft rustig en strategisch. De meeste mensen kiezen voor hysterisch en noemen rust en strategie maar dom en zweverig.

     Maak vooral geen zweverige rust en innerlijke vrede Piet, ren maar gewoon hysterisch de vuurlinie in.

     • Theme. Dank je voor je bemoedigende woorden.

      Maar hoe kan je je ogen sluiten voor hetgene wat we hier dagelijks lezen.
      Dit is toch beangstigend en geen bangmakerij.

      Dit is de wereld waarin wij nu leven
      Een nachtmerrie.

      • @Piet 12:56…

       Ik sluit mn ogen niet Piet en alles wat we hier lezen maakt idd angstige gedachten. Angst ontstaat dus uit wat je denkt.

       Dankzij meditatie loop ik nu over het slagveld en houd ik moed tussen alle ellende die ik tegenkom. Het is nog steeds niet leuk, maar ik kan het nu dragen omdat ik een licht aan de horizon zie in de rust die ik in mezelf steeds groter maak.

       Dit leven duurt maar even Piet. Maar ik snap je volledig hoor… ik heb de afgelopen jaren tegen muren opgeklommen en ik ben 1x helemaal doorgedraaid omdat ik helemaal gek werd van de waanzin en angst. Maar geen enkele hoeveelheid angst en boosheid heeft iets geholpen. Nu ik in mezelf meer en meer rust aan het maken ben, beginnen er wel dingen positief te veranderen.

       Ik weet dat het heel moeilijk is Piet en de ellende verdwijnt niet ineens, maar vanuit rust gaan we weer groeien en stippen op de horizon vinden en samenwerken. De shit in de wereld is er, maar alleen in rust en liefde kan je het echt dragen en eventueel echt wat veranderen.

       De oorlog buiten jezelf eindigt, op het moment dat je in jezelf vrede sticht. Er blijft duister en narigheid, maar zonder angst ga je daar heel anders mee om.

       Meditatie heeft mij veel geholpen en na jaren van langzaam zwakker worden, begin ik nu langzaam weer sterker te worden.

       Zet hem op Piet. Laat ze niet in je kop, dat is hoe en waar ze ons besturen. Alles draait om ons bewustzijn. Bevrijd jezelf uit je ego en vind de kracht in jezelf.

       Houd moed 🙏❤

   • Sla af en toe een dagje over met lezen van die verhalen, en haal wat plezier uit wat anders uit het leven. Wat ik al eerder zei….. LAAT JE NIET TE VEEL GEK MAKEN… Ik weet, is soms moeilijk, maar dat willen ze nou juist dat we wanhopig worden/zijn.Wees die bedbug/luis in de pels, en f#ck them.

    • En koop een hond, ga naar buiten en ontmoet andere mensen. Kan ook heel louterend werken, soms te louterend dan zie ik in de verte een ouwehoer aanlopen en denk ik, gauw dit bospaadje in.

     Ik geloof niet dat ik Piet vandaag help. Zal maar geen emoction plaatsen daar ben ik niet goed in.

       • @Piet…

        Bekijk de liefde voor je papagaai. Laat de papagaai los en blijf bij de energie van liefde. Dat is waar je kracht uit kan halen. In meditatie kan je leren om in alles de angst los te laten en dan ontdek je dat liefde automatisch terugkomt. Angst kost energie, liefde levert energie op. Dus als je het even niet meer ziet zitten, tijd op op te laden door je angst even een tijdje los te laten.

        Dus niet focussen op het verlies of verdriet, want dat kost energie, maar focus op de liefde, want dat levert energie op.

        Gecondoleerd met het verlies.

        • @Theme en anderen bedankt voor jullie ondersteuning van Piet. @Piet we moeten zelf terug naar de basis. Het geeft mij rust om in de natuur te zijn en in de tuin te werken. Vooral videos kijken van off grid bewoners om te zien heo zelfredzaam we kunnen zijn met de natuur geeft mij rust en positieve energie. Tenslotte hebben we vele eeuwen geleden ook zo geleefd. De voedsel en medicijnen productie zijn reclame cq brainwashing bij ons weggehaald. Tijd dat we weer naar de menselijke basis gaan.

  • Piet zo dacht ik ook, ik liet me gek maken. Nu heb ik rust want ik lees nog veel hier maar denk dan ik ben er nog en geniet van wat we nog hebben.
   Als je het je aantrekt wordt je overspannen en tegenhouden kunnen we het toch niet, gewoon accepteren en het ene oor in en andere uit. Geniet nog van wat er wel kan. Sterkte.

 2. Wees als de wezens die dit allemaal creëren. Zit achterover en wacht je kans af. Zij maken en gebruiken crisissen al sinds het begin der tijden… in hun voordeel. Wij kunnen dat ook, maar dan moeten we wel uit het verdeel en heers spel stappen en rustig afwachten op momenten dat wij de crisis in ons voordeel kunnen gebruiken.

  Zij houden met slimheid (ego) onze intelligentie (liefde) verdeeld en verward. Zolang wij hun spel meespelen, blijven zij de baas, want het is hun spel en dat is gemaakt om onze intelligentie uit te zetten en ons naar hun ego niveau te halen.

  Ga nooit in discussie met een idioot, want hij/zij trekt je naar hun idiote niveau en daar winnen ze met ervaring.

  We blijven maar discussiëren met de idioten en zolang we dat doen blijven ze winnen. Mark Rutte heeft letterlijk gezegd dat dit net zo lang doorgaat tot wij het een halt toeroepen. En wij roepen het geen halt toe, wij discussiëren met de idioten en de idioten worden machtiger en machtiger… omdat wij ze niet keihard afkappen en totaal begrenzen. Omdat we helemaal niet meer snappen dat alles in basis op angst of liefde neerkomt.

  We begrijpen niet eens meer wat liefde is en waar liefde voor staat, er is alleen nog maar angst. Maar angst is tijdelijk en na de angst keert alles terug naar liefde. We moeten allemaal innerlijk aan het werk om onze eigen liefde weer te herkennen, zodat we weer begrijpen dat liefde niet draait om egoïsme, maar om waarheid, creatie en verzorging.

  Maargoed… de meeste mensen zien liefde (geheel volgens programmering) nog steeds alleen maar als sex, spullen kopen, leuke dingen doen, knuffelen en lieve woorde uitspreken. Alles is op de kop gedraaid en mensen hebben geleerd dat liefde een waardeloos en nutteloze energie is. Zo triest, zo onmenselijk zijn we gemaakt, dat de meesten helemaal niks meer van liefde begrijpen. Angst is liefde, oorlog is vrede, 2+2=5, elites bestaan niet, God is een sekte, de duivel bestaat niet, egoïsme is goed, liefde is nutteloos, we leven om te consumeren, nemen is geven, delen is dom… we zijn tot zelfvernietiging geprogrammeerd.

  Het gaat allemaal exact zoals in het boek 1984. George Owell was niet zomaar een schrijvertje, maar een predictive programmer. En 1984 is niet in 2020 begonnen, er is honderden/duizenden jaren gewerkt om de mensheid op het punt van 2024 te krijgen.

  Het is nu een kwestie van wachten tot de domste en meest loyale sekteleden dood zijn, dan kan er wat veranderen als er genoeg mensen uit hun ego zijn ontsnapt.

  • Beste Theme,
   In een ver verleden waren er entiteiten die gedreven waren om macht over de hele wereld te krijgen, zie het maar als een ziekte, ontdaan van liefde, compassie, mededogen en medemenselijkheid.
   Zij ontwikkelden een systeem waarmee ze de hele mensheid kon besmetten,….geld en rente.
   Mensen werden gestimuleerd om geld te verwerven omdat dat meer mogelijkheden bood.
   Deze entiteiten boden de gelegenheid om geld te lenen (wat ze zelf creëerden uit het niets)
   Ze rekenden echter rente over het geleende bedrag.
   Mensen moesten dus werken om meer geld te verdienen dan ze hadden geleend.

   Doordat het systeem reeds honderden jaren nu heeft geduurd beseffen mensen nagenoeg niet meer dat ze zichzelf gevangen hebben laten zetten, mede door het feit dat mensen besmet zijn met dezelfde ziekte als de hiervoor voorgenoemde entiteiten.

   Deze ziekte (hebzucht) zorgde er voor dat vele daarnaar gingen leven, steeds meer en meer.
   Het lijkt een zeldzaamheid geworden om belangenloosheid te zien, compassie en mededogen.

   Doordat het geldsysteem al honderden jaren bestaat zal het verdomde moeilijk zijn om de mensheid weer op het pad van liefde te krijgen, zeker omdat alle subsystemen met elkaar verweven zijn.

   Als er niets ingrijpends gaat gebeuren zal het proces van, terug naar liefde generaties, lang duren.
   Wellicht kan dat eerder indien de hele structuur in elkaar gaat klappen waardoor het duivelse systeem niet meer van toepassing zal zijn en mensen elkaar weer (h)erkennen voor wat en wie ze zijn.
   Tot die tijd zal men blijven spartelen in het slavensysteem van hebzucht en rente.

   • Klopt Tigron,
    Je bent slaaf veelal hierdoor. Lenen lenen, betalen betalen. https://www.youtube.com/watch?v=wp4D388Ydlk

    En de overheid geeft de banken alle ruimte voor woekerwinsten. Want uiteindelijk profiteert de overheid het hardst van lenen lenen, betalen betalen. En , niet onbelangrijk ze hebben je in de tang als je schulden hebt. Zelfs bij een hypotheek. Dus heel veel mensen leven met een strop op hun nek. En de overheid vindt het best. Alleen tijdens Corona hebben ze een maximum rente ingevoerd voor een paar jaar.

    • @Tigron en Gijp…

     Egoïsme is de echte pandemie. Met egoïsme (angst) hebben ze ons gehackt. Geld is HET middel om egoïsme (angst) mee te voeden.

    • Het is geld creëren met 1 druk op de knop en het volk zit minimaal 30 jaar vast aan een top hypotheek.Minimaal 30 jaar moderne slaaf van bank en overheid. Je gaat het pas zien als je uit die systeem stapt, en kijkt vanaf de zij lijn naar de geschifte wereld.Mensen worden niet beoordeeld op verstand en nuchterheid, maar hun mooie huis volgers op instagram of hun mooie kleding…Back to basic, zonder schulden…

  • Mattheüs 6:25-34
   “Ik geef u deze raad: maak u geen zorgen over eten, drinken en kleren. Uw leven is belangrijker dan het voedsel! En uw lichaam is belangrijker dan kleding! 26 Let eens op de vogels. Die maken zich geen zorgen over wat zij moeten eten. Zij hoeven niet te zaaien of te oogsten of te bewaren, want God geeft hun wat zij nodig hebben.”
   Er is voldoende voedsel op aarde, enkel overheden en politici gaan over de verdeling daarvan. Ooit wel eens gezien hoeveel appels een enkele appelboom geeft?
   Maak je ook geen zorgen over je pensioen en huis / hypotheek.. Eerst onteigenen Rutte, Van Huffelen en De Jonge, etc.. de boeren en vissers en Russen, straks komen ze voor alles wat jij bezit, zoals uitgelegd in “The Great Taking”. Zie het als de mogelijkheid om vrij van bezittingen en gezag straks die wijde wereld in te trekken en hoop erop dat je onderweg drinkwater en eten vind en mensen die wat eten met je willen delen.
   Met een flinke worp word je door de grote egoïsten van het WEF en ons kabinet uit de ‘ratrace’ geworpen. En vergis je niet.. degenen die achter blijven hebben enkel nog wat extra tijd gekregen voor het onvermijdelijke toeslaat

   • Beste Gijp,
    Ik denk dat Piet een beetje geholpen kan worden om zijn gevoel van onmacht om te zetten in weerbaarheid.
    Wij zitten in een race die wij kunnen winnen of verliezen.
    Met moedeloosheid of opgeven hebben we de race zowiezo verloren.
    Ik weet het, ik heb voor sommige lezers makkelijk praten echter,
    Ik zit ook in hetzelfde systeem als Piet en nagenoeg iedereen.

    Raak overtuigd van je eigen kracht en mogelijkheden, en kijk rond op zoek naar je echte broeders en zusters in de wereld van nu.

    • @Tigron 12:07…

     🎯🎯🎯

     Laat alle angsten los, dat is de enige manier waarop we kunnen gaan winnen. De oplossing begint in onszelf. Maar iedereen is zo platgeslagen dat ze dat maar zweverig vinden. We worden met angst bestuurt en dat stopt alleen als wij in onszelf alle angst loslaten. Maar zolang de meesten hun innerlijk niet op orde maken, denken ze uit angst en kan alles alleen maar op oorlog, ellende en verdoemenis uitkomen.

     Het ego moet uit en het bewustzijn moet aan. Maar mensen zijn zo enorm ver van zichzelf verwijdert dat ze helemaal niet meer snappen dat alles bij henzelf begint. De wereld bestaat technisch gezien niet eens als je realiseert dat alles een projectie is in je brein. Maargoed… iedereen heeft geleerd dat er alleen maar een fysieke/materialistische wereld bestaat. Mensen vinden energie maar onzin. Terwijl alles draait om energie… echt alles. De elites weten dat… DAAROM LEREN ZE IEDEREEN DAT LIEFDE EN ENERGIE MAAR NUTTELOOS EN ZWEVERIG ZIJN. Zodat wij nooit gaan snappen dat wij in liefde de energie van eenheid vinden. Zucht… mensen zijn tot robots gemaakt en energie is stroom voor hun telefoon of benzine voor hun auto, maar hun eigen energie bestaat niet, gezelligheid en liefde is geen energie meer maar zweverig dom gelul waar je niks aam hebt.. pfff… zo dom zijn we anno 2024. Dat we niks meer snappen. En dat wat essentieel is maken we belachelijk. Onze vijand heeft ons gehackt en in debielen verandert (sorry voor debielen, die snappen waarschijnlijk onmiddellijk wat energie is en hoe mega krachtig liefde is).

 3. in de Geschiedenis der eeuwen later zal verwezen worden naar de Donkerste tijden sinds het onstaan van Amerika én Engeland, alsook de verborgen misdaden van het Vreselijkste Genootschap aller tijden…het ZIONISME…en neen Al bestaat al lang niet meer…het hoogste punt van wreedheid lag tussen de 20e én 22e eeuw.. zoiets..wel op voorwaarde dat we niet terug gezakt zijn naar het stenen tijdperk.. tenslotte, de Waarheid is dat vele Beschavingen ons zijn voorgegaan…

 4. Het was toch al bekend dat die fibrine achtige lange dingen die ze uit de aders trekken letterlijk de binnenbekleding van de bloedvaten was? Die laat los als bepaalde cellen van het bloedvat worden aangevallen door het eigen immuunsysteem vanwege de spike eiwit productie van deze cellen door de Covid mRNA.

  • Nee Simon, dat was mij niet bekend. Nog niet eerder ergens gelezen.
   Moet zeggen dat ik sommige dingen soms ook bewust oversla om niet in de stress te raken. Ik weet toch intussen wel hoe rot een deel van de mensen is. Rotter dan rot is niet mogelijk denk ik.

 5. “De spanning loopt op terwijl wraak dreigt voor de fanatiekelingen van de Vax Brigade”

  Wahahahahaha wraak voor de fanatiekelingen, 90% van de mensen nemen gewoon aan wat het NON-Journaal hen als sublimatie doorgeeft, geen verontwaardiging bijv. over de democide die aan de gang is in de Gaza strook, 22.000 dode Palestijnen en méér dan 8000 kinderen dat interesseert hen geen hol, bezig met hun eigen verdomde emoties een plaats te geven, niemand geeft om niemand en op diverse fora zetten ze hun beste beentje voor en zijn ze zó verdomd rechtschapen en deugdzaam dat je een kots bui voelt opkomen.

  • @Adriaan, enerzijds klopt wat je zegt dat een groot deel van de bevolking blind staart naar de engnekken die ons eigenlijk het eerlijke verhaal zouden moeten melden maar omgekocht of chantabel gemaakt zijn.

   Ik denk wel zo dat in vele gewone huisjes met mensen die met de gifspuit in de val gelopen zijn ook vele kinderen van hun die nu bij de overheid, politie, defensie en ambtenarij op vele departementen hun werk doen namens de grote boevenbende, dat deze werknemers ook nu gaan inzien dat hun mogelijk zelf en hun kinderen , ouders , familie, vrienden en kennissen zich allemaal hebben laten vergiften en voor een deel de dood al tegemoet zijn gekomen of mede door dat gif sneller tegemoet zien.
   Dat vrijwel al deze werknemers op de een of andere manier een behoorlijke wrok in hun keel hebben jegens de moordenaars en uitvoerders van deze genocide welke op bepaald moment zeker tot uiting zal komen.

 6. Er zijn supplementen die tegen straling, chemtrails, micro/nano plastics, zware metalen enz kunnen beschermen en uit het lichaam laten halen:

  Chlorella
  Spirulina
  Black seed olie/komijn zaad olie
  Propolis
  Visolie

  Voor ontspanning:

  Magnesium
  CBD
  L-theanine
  Bach

  Voor bescherming:

  Selenium
  Zink
  Olijfblad

  En nog veel meer…

  Urine therapy

 7. Hé Piet

  Ga NDE ( Near Death Experiance) video’s op YouTube bekijken dan ga je heel anders kijken naar het leven op deze planeet!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in