2022 heeft de kiem gelegd voor tirannie en dood. Mijn analyse van vandaag zal zich richten op slechts vier van de vele verschrikkelijke gebeurtenissen van 2022, schrijft Paul Craig Roberts.

Een daarvan is de inval van de FBI in het huis van president Trump.

Een daarvan is de tweede gestolen nationale verkiezing.

Een daarvan is de oorlog tegen Rusland die leidt tot Armageddon.

Een daarvan is het bedrog over de effectiviteit en veiligheid van het Covid mRNA “vaccin”.

De ongekende inval in het huis van president Trump onthulde de Gestapostaat die de Amerikaanse democratie heeft vervangen. Slechts weinigen begrijpen de dreiging die de inval onthult. Allereerst is er het gebrek aan respect voor een recente president van de Verenigde Staten die duidelijk veel meer publieke steun heeft dan enige andere president sinds Ronald Reagan. Als een president van de Verenigde Staten op zo’n arrogante manier kan worden behandeld, welke vooruitzichten heeft de rest van ons dan?

De inval was niet alleen ongepast, maar ook ongegrond in zijn rechtvaardiging. De FBI had toegang tot de documenten en had ze al eerder doorgenomen. De documenten werden niet achtergehouden. Het verhaal in de media dat Trump de documenten in Mar-a-Largo liet rondslingeren zodat Russische spionnen van zijn personeel ze konden fotograferen, is absurd. Trump heeft bescherming van de geheime dienst, en de agenten zouden zeker topgeheime documenten op het meubilair zien liggen. Als Russische agenten waren binnengedrongen in de huishoudelijke staf van Trump, zou de CIA hem hebben gewaarschuwd. Dat de media dit verzinsel bespraken alsof het echt was, onthult de incompetentie en oneerlijkheid van de media.

Normaal gesproken houden presidenten en hoge regeringsfunctionarissen zich niet bezig met documenten, tenzij ze memoires schrijven. Zij hebben geen tijd voor documenten. Het meeste van wat wordt afgetekend komt voort uit advies en niet uit lectuur. Presidentiële benoemden en ik neem aan presidenten hebben recht op kopieën van alle documenten die door hun kantoren zijn gegaan. Ik zou een verhuis- en opslagdienst nodig hebben gehad voor de documenten waar ik in mijn tijd bij Financiën recht op had. Ik betwijfel ten zeerste of Trump weet welke documenten er in de dozen zitten. Ik zou hem hebben aangeraden om geen documenten mee te nemen die door anderen zijn ingepakt, want er kan van alles op hem worden geplakt. Alle documenten hadden naar een presidentiële bibliotheek moeten gaan, waar de documenten waarschijnlijk naartoe gingen.

De “inval” door een FBI SWAT-team was een georkestreerde politieke gebeurtenis. In een politiek systeem met een verantwoordelijke overheid zouden de FBI-directeur en de procureur-generaal zijn ontslagen wegens politiek gebruik van een politieagentschap. Het feit dat zij ermee wegkwamen, toont aan dat de dagen van een verantwoordelijke overheid in de Verenigde Staten voorbij zijn.

Het doel van de inval was het beeld van Trump in de publieke opinie te creëren als een crimineel, zodat het publiek hem al zo zou zien en het oude koek zou zijn wanneer de criminele verwijzing van de Democraten in het Huis en de daaropvolgende aanklacht van het Ministerie van Justitie werkelijkheid zouden worden. Eventuele betrokken juryleden zouden gewend zijn aan Trump als crimineel en hetzelfde beeld hebben als de aanklager. Dit is wat er gebeurde met Derick Chauvin.

Velen begrepen niet wat er voor hun ogen gebeurde. Democraten en Trump-haters waren gewoon blij dat de oranje man werd gepakt. Trump-aanhangers zagen gewoon bevooroordeelde Democraten en bevooroordeelde media. Zo zag het publiek de transformatie van een federale politiemacht die onderworpen is aan de rechtsstaat in een onverantwoordelijke politieke Gestapo-operatie die gewijd is aan de machtsgreep van de Democraten door de tegenstander uit te schakelen. Zo werd de politie in het Derde Rijk omgevormd.

  Nuttige vragen vóór de Covid-vaccinatie

De vraag is of de schaamteloze inval in het huis van een Amerikaanse president had kunnen plaatsvinden als de Deep State in het verleden ter verantwoording was geroepen voor zijn misdaden. Maar na met zoveel te zijn weggekomen ondanks overweldigend bewijs van Deep State-schuld – bijvoorbeeld de moorden op president Kennedy, senator Kennedy en Martin Luther King, de Baai van Tonkin, 9/11, de massavernietigingswapens van Saddam Hussein en twee gestolen nationale verkiezingen – is het geen grote stap om een president op valse beschuldigingen te framen.

De herverkiezing van Trump werd gestolen na vier jaar van belasteren van president Trump terwijl hij in functie was, beschuldigd als een Russische agent die werd verkozen door de inmenging van het Kremlin in de verkiezingen, een beschuldiging die jarenlang door de presstituees en Democraten werd uitgebuit tijdens het Russiagate onderzoek. Russiagate werd gevolgd door twee pogingen tot afzetting, en door een georkestreerde “6 januari-opstand”, een verzinsel dat nog steeds voortduurt met de strafrechtelijke verwijzing van Trump door het Huis naar het ministerie van Justitie (sic).

De herverkiezing van Trump betekende nog 4 jaar van hetzelfde, en de mensen waren het beu. Daarom, ondanks overweldigend bewijs dat de Democraten de verkiezingen hebben gestolen, legde het publiek zich neer bij de diefstal.

Bij de nationale verkiezingen van 2022 was de president niet betrokken, dus was het publiek minder geroerd door de diefstal ervan. Bovendien heroverden de Republikeinen, ondanks de diefstal, het Huis. Maar de onoplettendheid voor de diefstal maakt de weg vrij voor meer diefstallen.

De diefstal van het gouverneurschap in Arizona van Kari Lake ligt volledig voor de hand. In Maricopa County, het dichtstbevolkte district van Arizona, functioneerden de stemmachines niet in de voor Republikeinen bekende districten. De stemrijen waren urenlang. De Republikeinen die eronder leden kregen papieren stembiljetten in een doos gedeponeerd waarvan de Democratische verkiezingsfunctionarissen zeiden dat ze later geteld zouden worden. Toen het later kwam, bleek dat de niet-getelde stembiljetten “per ongeluk” waren vermengd met de getelde stembiljetten en niet konden worden gescheiden.

Zelfs dit was niet genoeg om de tegenstander van Kari Lake te verkiezen, die fungeerde als verkiezingscommissaris en elke stap van het stemmen en tellen controleerde. Dus drie dagen lang lag het tellen van de stemmen 19 uur, 15 uur en 17 uur stil terwijl de Democraten stemmen vervalsten.

Toen het bewijs werd voorgelegd, zei de Republikeinse rechter dat al deze fouten weliswaar plaatsvonden, maar dat er geen bewijs was dat ze opzettelijk waren.

Voor alle duidelijkheid, een Republikeinse rechter oordeelde dat zolang Democraten per ongeluk verkiezingen stelen, het oké is.

Verwacht dus meer per ongeluk gestolen verkiezingen.

Wat twee gestolen nationale verkiezingen op rij betekent, is dat de kiezers machteloos zijn. Zij zijn niet in staat om politici aan te stellen die de kiezers en het landsbelang vertegenwoordigen. De kiezers staan machteloos tegenover de georganiseerde particuliere belangen, de ideologen die Amerika uitwissen en de Deep State. Verkiezingen zijn een democratische dekmantel geworden voor een gestolen route naar een eenpartijstaat.

  De gemanipuleerde AFBRAAK van de voedsel-, water- en energie-infrastructuur zal hele naties in de Donkere Middeleeuwen storten

Dus wat is de Deep State? We hebben enig idee, maar we weten het niet precies. We weten het niet omdat de politieke wetenschappen op de universiteiten en in de lessen maatschappijleer op middelbare scholen, als die nog bestaan, les geven over wat er jaren geleden misschien bestond – democratisch gekozen leiders die het volk en het nationaal belang vertegenwoordigen.

Vandaag bestaat een dergelijk proces niet. De president, het Huis en de Senaat worden gekozen door de campagnebijdragen van machtige belangengroepen. Het zijn de belangen van deze belangen, niet die van de kiezers, waarop politici reageren.

Samen met deze particuliere belangen controleren permanente overheidsnetwerken tussen sommige van deze belangen, de sociale media en de overblijfselen van de gedrukte en tv-media, en gevestigde overheidsbureaucratieën zoals de CIA en de FBI de uitleg die het publiek krijgt.

Wanneer de media in dienst staan van de regering en de regering niet in de gaten houden en ter verantwoording roepen, kan er geen sprake zijn van een verantwoordelijke regering.

Het feit dat de Democraten, met weinig publieke tegenstand, erin geslaagd zijn twee nationale verkiezingen te stelen, bewijst dit.

Of dit alles van belang is, hangt af van de vastberadenheid van de neoconservatieven die het buitenlands beleid van de VS controleren, om de hegemonie van Washington over de wereld voort te zetten tegenover de Russische en Chinese oppositie, en hoe lang Poetin zijn “beperkte militaire operatie in Oekraïne” blijft rekken, waardoor Washington te betrokken raakt om het los te laten. Poetin beseft het niet, maar hij heeft Washington in staat gesteld om zijn ondoordachte, ja hersenloze, beperkte operatie om te zetten in een algemene oorlog die leidt tot een nucleair Armageddon.

Trump en Poetin hebben goedgelovigheid gemeen. Beiden hebben de satanische krachten waarmee zij worden geconfronteerd niet goed begrepen. De gevolgen zullen verschrikkelijk zijn.

De vierde rampzalige gebeurtenis is de Covid-misleiding. 2022 is het jaar waarin het volkomen duidelijk werd dat het westerse medische establishment, de media en de politici door hun tanden heen logen over de gevaren van Covid en de veiligheid en effectiviteit van de mRNA-“vaccins”. Dankzij onafhankelijke medische wetenschappers, die ondanks censuur, diskrediet en bestraffing hun mannetje stonden, weten we zeker dat de Covid “vaccins” veilig noch effectief zijn. Bovendien blijkt uit de interne documenten van Pfizer, die op last van de federale rechtbank moesten worden vrijgegeven, onomstotelijk dat Pfizer wist dat het “vaccin” dodelijk was. Aangezien Pfizer de documenten deelde met zijn marketingagent, de Amerikaanse Food and Drug Administration, wist de FDA dit ook, maar gaf toch toestemming voor de Emergency Use Authorization van de mRNA-“vaccins”. Zoals professor Michel Chossudovsky heeft opgemerkt, is het verzuim van Pfizer en de FDA om de “vaccins” terug te roepen op basis van het eigen interne onderzoek van Pfizer, massamoord. Op dit moment wordt er heel weinig gedaan om Pfizer en de FDA verantwoordelijk te stellen voor de moord op miljoenen mensen.

Bijna iedereen die stierf aan Covid stierf door gebrek aan behandeling. De opgelegde medische protocollen weerhielden artsen ervan het virus te behandelen met twee bekende kuren-HCQ en Ivermectin. Sommige artsen in onafhankelijke praktijken weigerden de opgelegde protocollen te volgen en redden duizenden levens. In andere delen van de wereld – Brazilië, India, Afrika – heeft het gebruik van Ivermectine, zowel als remedie als preventief, Covid in wezen geëlimineerd als een bedreiging voor de gezondheid. Maar in de “wetenschappelijke” westerse wereld werden de behandelingen tegengehouden door de officiële medische autoriteiten. The Lancet, vroeger een gerespecteerd Brits medisch tijdschrift, tegenwoordig een marketing agentschap voor Big Pharma, hekelde het Braziliaanse gebruik van HCQ en Ivermectine als “een anti-wetenschappelijk besluit” en beschuldigde “een populistische regering” van “ondermijning van de wetenschap.” https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(22)00338-5/fulltext

  Inmiddels 4.576 DODEN 199.213 Letsels: Europese database van bijwerkingen van COVID-19 'vaccins'

Er is geen twijfel meer mogelijk. Na de vaccinatiecampagne is het sterftecijfer dramatisch gestegen, en het sterftecijfer is hoger onder de gevaccineerden. Er wordt nog steeds niets gedaan om de miljoenen mensen te helpen wier gezondheid negatief is beïnvloed door de mRNA-“vaccins”.

De georkestreerde “pandemie” is een enorme misdaad tegen de mensheid. Er is geen verantwoording afgelegd en er is geen hulp geboden aan de gewonden, waardoor de “pandemie” naar georganiseerde genocide riekt. Als dat zo is, hebben we het punt bereikt waarop misdaden tegen de mensheid het officiële beleid van het Westen is.

Hoe herstelt een beschaving zich wanneer de moraal van haar gezag is ontaard? Wat is er met ons gebeurd dat de winst van Pfizer wordt verheven boven leven en volksgezondheid, dat mandaten van de uitvoerende macht de Amerikaanse grondwet en de oordelen van artsen en patiënten terzijde kunnen schuiven, dat officiële narratieven kunnen worden afgedwongen door censuur? Het is duidelijk dat het fundament van onze samenleving verrot is en dat onze beschaving instort.

In onze samenleving wordt de waarheid afgedaan als verkeerde informatie, wordt normaliteit gedemoniseerd als onderdrukking, en wordt perversiteit genormaliseerd als bevrijding. Op openbare scholen en in openbare bibliotheken is transgenderpropaganda van kinderen nu gemeengoed. Dit kindermisbruik, dat door de kinderbescherming wordt genegeerd, is mogelijk omdat wetten gelijke toegang vereisen tot alle organisaties, verdorven of normaal. De travestietenlobby heeft zich bekwaamd in het manipuleren van het systeem. De pretentie is dat het gewoon een kwestie van inclusie is, maar in feite is het een revolutie. Seksuele relaties tussen een heteroseksuele man en een heteroseksuele vrouw is “heteroseksuele kapitalistische onderdrukking”, maar seks tussen volwassenen en kinderen is “de seksuele bevrijding van kinderen”. De drag queen agenda is om traditionele opvattingen over seksualiteit te ondermijnen, om het biologische gezin te vervangen, en om transgressieve seksuele verlangens op te wekken bij jonge kinderen, en het wordt gefinancierd met geld van de belastingbetaler. U kunt hierover lezen in het artikel van Christopher Rufo in de City Journal van najaar 2022.

Dus, net zoals vooraanstaande artsen en medische wetenschappers die Covid-patiënten hebben genezen met Ivermectine en HCQ, worden gestraft voor het redden van levens doordat hun licenties en certificaten worden gestolen door bureaucraten wier protocollen hebben geleid tot massamoord, worden ouders die protesteren tegen openbare scholen die hun kinderen indoctrineren in seksuele perversiteit, uit de vergaderingen van het schoolbestuur gegooid. Dit is wat ik bedoel als ik zeg dat het gezag ontdaan is van moraliteit.

Het gezag is in handen van degenen die perversiteit normaliseren. Het gezag is in handen van de satanisten. Het zal heel moeilijk worden om het van hen af te pakken.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

87.000 Nederlandse artsen en verpleegkundigen weigeren zich te laten vaccinerenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe 10 grootste bedreigingen voor uw voedselzekerheid in 2023 … HINT: Bereid u voor op een “supermarktpolitiestaat” met bewakers, rantsoenering en rellen
Volgend artikelArts slaat alarm: Tumoren zijn groter dan ooit tevoren
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. Gussie, hoe meer je trump boy als slachtoffer neerzet hoe meer sympathie en vertrouwen iemand krijgt, wat mi script is in dit geval
  Trump is één pot nat met de rest,
  Hier wordt verdeel en Heers even toegelicht; hoe het werkt.
  Warp speed: kort geheugen lijkt een veelvoorkomende probleem.

  Doorgetrokken op Nederland, met stemmen; laat dit even bezinken voor u überhaupt naar zo’n hokje stapt.

 2. >>Het gezag is in handen van degenen die perversiteit normaliseren. Het gezag is in handen van de satanisten. Het zal heel moeilijk worden om het van hen af te pakken.<<

  dat klopt, dus niet afpakken, maar dat soort lieden 'opruimen' dan kunnen ze het niet meer in handen houden of krijgen, althans die wat 'opgeruimd' zijn, we moeten harder worden, No Mercy hanteren voor diegenen die geen moraal compas hebben en voor vele doden/gewonden/fraude/ellende zorgen we moeten de mensheid tegen dat soort beschermen, dat kan alleen door ze op te ruimen, dat is het meest humaan wat je kan doen.

  • MAÇONNIEK.
   Wie heeft de macht in handen? We leven in “het maçonnieke tijdperk” sinds Napoleon. Het is dus al een tijdje aan de gang. Je kan het duidelijk zien nu er zoveel gewetenloze politici zonder moreel besef (met beperkingen) aan de macht zijn.

   Heb je wel eens van het woord “maçonniek” gehoord? Wij leven nu in het maçonnieke tijdperk ofwel het tijdperk van de vrijmetselarij. Het woord Maçonniek betekent “de vrijmetselarij betreffende”. Een beetje rare definitie die op zich niets betekent. Als je vrijmetselaars observeert zie je dat zij het liegen tot een hoge kunst hebben verheven. Op medisch gebied is Louis Pasteur, een vrijmetselaar, begonnen met virussen te verzinnen die ‘besmettelijk’ zouden zijn. Deze Louis Pasteur was beroemd omdat hij had uitgevonden dat de verhitting van melk tot 70*Celsius de melk minder snel deed verzuren. Het is ook Pasteuriseren genoemd tot de dag van vandaag. Als Pasteur het daarbij gelaten had was er niets aan de hand geweest. Maar hij was ontevreden en jaloers op Robert Koch die met de microscoop de ’tuberkel’ heeft ontdekt, de veroorzaker van tuberculose, een ziekte die miljoenen mensen doodde in die tijd, vooral de massa’s mensen die ondervoed waren. Er was nog geen antibiotica, (wel colloïdaal zilverwater) dus veel meer dan mensen in een sanatorium verplegen en goed voedsel geven konden ze er niet aan doen. Louis Pasteur wilde ook iets ontdekken, dat werd dan het “virus” wat een Griekse naam is voor “smetstof” maar niet voor een “virus”, een organisme wat Pasteur er van maakte. Een virus is dus puur door Louis Pasteur verzonnen om beroemd te worden en als verdienmodel. Dit is nooit veranderd tot de dag van vandaag.

  • In de republiek de 7 verenigde Nederlanden in 1735 heeft de toenmalige regering de vrijmetselarij verboden. Je werd als vrijmetselaars opgepakt en gekerkerd. Dus het is mogelijk om de vrijmetselarij te verbieden. Nu zijn we een bezet land. Ikzelf ben op straat gezet door de vrijmetselarij omdat de “broeders” overal in geïnfiltreerd zijn ook in de rechtbanken. Volgens mijn advocaat is dit de eerste keer sinds 1945 dat er iemand vanwege de vrije meningsuiting uit zijn huis is gezet. De woningcorporatie, Gerechtsdeurwaarders, gemeenteraad, wethouders en burgemeesters zijn allemaal van de geheime loge. Om het land te redden moet de vrijmetselarij totaal verboden worden met verplichte openbaarmaking.

 3. Het teleurstellende van de schrijver Roberts, is dat hij niet invult wat de “deep state” precies betekent, en dat is inderdaad de joods maçonnieke verovering van de macht, in twee eeuwen tijd, sinds de Franse revolutie (1789). In 1792 kregen de joden gelijke burgerrechten, door het verraad van de Nationale Vergadering, waarschijnlijk zijn er toen velen omgekocht, want het verzet was groot. Toen kwam de beer los, en het grote geld ging langzaam aan de wereld overheersen. Koningen werden afgezet, “revoluties” ontbranden, oorlogen werden frequent, en nieuwe staten gecreëerd, twee eeuwen lang En tenslotte, in de periode 1958-1965, (J XXIII en P VI) werd het Vaticaan door de joods maçonnieke machten veroverd.
  Het enige echte tegenwicht tegen de deep state werd verlamd.

  Hans de Jonge geeft dat goed weer. Roberts niet. Wellicht heeft Hans de Jonge mijn boek gelezen, “Sluiproutes van de macht”, of de Franse vertaling, “Les traverses du pouvoir”, (ed. Saint-Remi). De Telegraaf columnist L. de W., praat er ook altijd langsheen. Angst is de slechte raadgever, die het grote publiek in het duister vast houdt. Geschiedenis is geframed om de huidige machtsverhoudingen in stand te houden. .

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in