Januari 2023 markeert het derde jaar van wereldwijde Fear, Uncertainty, and Doubt (FUD). FUD is een propagandatactiek, gebruikt in verkoop, marketing, politiek en sektes, waarbij een beroep wordt gedaan op angst om de perceptie te beïnvloeden. In marketing wordt het gebruikt om twijfel te zaaien over de kwaliteit van het product van een concurrent (zie bijvoorbeeld The rhetoric of dread: Fear, uncertainty, and doubt (FUD) in information technology marketing). Vaak wordt negatieve en valse informatie verspreid om het marktaandeel te vergroten. Een voorbeeld is Microsoft, dat deze tactiek gebruikt om concurrenten zoals Linux te verdringen, schrijft Professor Michaéla Schippers.

FUD (Angst, Onzekerheid en Twijfel), eerst veroorzaakt door een gezondheidscrisis, leidde tot verlies van vertrouwen in de overheid, in de mensen om ons heen en soms in onszelf. Drie jaar is te lang om FUD als crisis te beschouwen, maar wanneer een crisis niet wordt opgelost, is verlies van hoop het gevolg. Veel mensen hebben daardoor hun werk, vrienden, gezondheid en zelfs hun leven verloren.

Ik schreef twee recensies waarin ik de schade van de niet-farmaceutische interventies schetste. Deze artikelen gingen over de verwoestende rimpeleffecten in termen van de verdubbeling van de honger sinds het begin van de crisis, honderden miljoenen die hun baan verloren, uitgestelde operaties en toenemende ongelijkheid. Tegelijkertijd wilde ik niet alleen aangeven wat er fout ging, maar ook mijn kennis als gedragswetenschapper gebruiken over hoe we van een neerwaartse naar een opwaartse spiraal kunnen gaan.

Een belangrijke vraag werd dus: hoe kunnen we vooruitgang boeken nu angst, onzekerheid en twijfel potentieel endemisch worden? Aanvankelijk werd de strijd gevoerd over de medische en statistische wetenschap. Over het virus, tests en vaccins. En hoewel het ons liet zien wie bereid was een wetenschappelijk debat aan te gaan en wie niet, verdeelde het ons ook zodanig dat we partij kozen en later gingen nadenken.

Mijn naam is Michaéla Schippers, ik ben professor gedragswetenschappen en prestatiemanagement in Nederland. Ik heb verschillende maatschappelijke initiatieven bedacht; in 2020 en de grote burgerbeweging in 2021, als reactie op de neerwaartse spiraal die ik zie en voel. In 2022 ben ik een derde initiatief gestart; waarin ik de psychologische onderbouwing van Angst, Onzekerheid en Twijfel bespreek. Ik ga gesprekken aan met wetenschappers uit de hele wereld die hun eigen ikigai (i.e. doel in het leven, hieronder besproken) volgen, en ik denk dat het goed is als we hun kennis gebruiken om een constructieve weg vooruit te vinden. Ga met ons mee op zoek naar uw eigen levensdoel; we komen samen in beweging.

Mijn ervaringen en reis tijdens de crisis

Toen de lockdowns in Nederland in maart 2020 begonnen, veranderde er voor mij persoonlijk aanvankelijk niet veel in mijn werk, behalve dat de lezingen die ik gaf niet meer in de zaal plaatsvonden, maar online. Maar ik was geschokt en kwam in die eerste weken in een soort overlevingsmodus terecht. Zodra ik me dat realiseerde, vroeg ik me af wat er werkelijk aan de hand was. Waarom werd tot een lockdown besloten en hoe zou die verlopen?

Ik schrok omdat ik als alleenstaande moeder met een zoontje van vier op de basisschool op mezelf werd teruggeworpen. Ik las een verhaal van een verpleegster in New York die blijkbaar aan SARS-CoV-2 was overleden. Zij was alleenstaand en haar vijfjarige kind was twee dagen bij haar geweest voordat het werd ontdekt. Het kwam bij me op dat als mij iets zou overkomen, ik mijn zoon Mike niet naar de buren kon laten gaan omdat hij hen zou kunnen besmetten. Ik leerde Mike het alarmnummer te bellen. Gelukkig vond hij het leuk en speelde hij graag mee.

Na twee weken leven in angst dacht ik: ik wil dit niet, ik kan zo niet leven. Ik kon niet meer logisch nadenken en zocht naar manieren om hieruit te komen. Mijn zus Esther belde me op en zei dat ze een heel sterk gevoel had dat er iets niet klopte. Ik zei haar dat ik er niet rationeel over kon nadenken en dat ik wat tijd nodig had om uit te zoeken wat er precies aan de hand was.

Daardoor werd de wetenschapper in mij weer wakker en ging ik op zoek naar meer wetenschappelijke informatie. Ik belde een collega van de Erasmus Universiteit om over de situatie te praten, omdat hij blogs schreef over de gevolgen van de sluitingen voor ouderen. Hij vertelde me dat hij de wijdverspreide angst en bezorgdheid ook niet begreep, omdat hij zijn ziekenhuis niet als overspoeld zag.

  Britse minister: volledig gevaccineerden hebben veel meer kans om Covid te krijgen

Ik besloot een dringende brief te schrijven aan de Nederlandse premier en publiceerde een overzichtsartikel For the Greater Good? The Devastating Ripple Effects of the Covid-19 Crisis. Omdat ik me steeds meer zorgen maakte over de toekomst voor mijn zoon en mijzelf, besloot ik in een bekende podcast in Nederland (met Engelse ondertiteling) publiekelijk te spreken over mijn zorgen over de gevolgen van het coronabeleid.

De oorspronkelijke uitzending kreeg veel bijval. Vervolgens gaf ik twee vervolginterviews en in oktober van dat jaar verscheen ik op de nationale televisie. Voor het eerst in mijn leven was ik aanwezig bij een demonstratie, als spreker. In overleg met de afdelingsvoorzitter van mijn faculteit gaf ik aan dat dit op persoonlijke titel was. Maar veel collega’s konden mij niet begrijpen. Zij vonden mijn verhaal nogal bizar, terwijl het voor mij een psychologische interpretatie was, dus gewoon vanuit mijn vakgebied.

Ik schreef over de rol van groepsdenken, agnotologie (d.w.z. de manieren waarop onwetendheid of twijfel over bepaalde onderwerpen wordt gecreëerd door informatie achter te houden of op een bepaalde manier te presenteren), sociale beïnvloeding, bijgeloof en stress en verwerking. Ik probeerde de sociale en gedragsaspecten van menselijk gedrag in tijden van crisis te verklaren. Ik onderzocht de psychologische en andere gevolgen van het wereldwijde coronabeleid en mijn conclusie was, kort gezegd, dat de remedie (d.w.z. de niet-farmaceutische interventies) vele malen erger zou zijn dan de kwaal, zowel voor Nederland als voor de arme landen.

De vraag was zelfs of de “remedie” überhaupt zou werken, want daar kon ik geen bewijs voor vinden. Vanuit mijn vakgebied maakt het in termen van psychologische processen en uitkomsten niet zoveel uit of een dergelijk desastreus beleid bewust is gekozen, bijvoorbeeld vanwege een pervers beloningssysteem, of dat dit het gevolg is van een extreme vorm van groepsdenken.

Het kan ook een combinatie van deze factoren zijn; psychologisch gezien zijn mensen vrij gemakkelijk te beïnvloeden om beslissingen te nemen die henzelf en zelfs dierbaren “kwetsen”, zolang zij denken dat hun lijden het grotere goed dient. Welke van deze motivaties een rol spelen, laat ik aan andere deskundigen over om uit te zoeken.

Van een neerwaartse naar een opwaartse spiraal

Wat ik nog belangrijker vind, is om manieren te vinden om de situatie ten goede te keren, om het ergste leed te verzachten en te kijken hoe ik mensen weer zelf kon laten nadenken. Waar ik uiteindelijk in wilde slagen, om de angst af te schudden en de propaganda en psychologische oorlogstechnieken te doorzien die op een nietsvermoedende bevolking waren losgelaten, lukte veel mensen niet.

Slechts een relatief klein percentage van de mensen herstelde snel van wat collega-psycholoog en professor Mattias Desmet een massapsychose noemde, of trapte er om te beginnen niet in. De meeste mensen gingen mee in het beleid, ondanks het feit dat velen van hen hun twijfels hadden. Wat je vaak ziet in zo’n crisissituatie is dat een groot deel van de bevolking zich rond de leider schaart (“rally around the flag effect”), waardoor ze een gevoel van (schijn)veiligheid krijgen. Hoe meer maatregelen er worden genomen, hoe meer vertrouwen deze bevolkingsgroep krijgt, zelfs als deze maatregelen geen effect hebben, of een duidelijk negatief effect, zoals een lockdown en sluiting van scholen.

De volgzame bevolkingsgroep kan zich zelfs keren tegen degenen die kritisch staan tegenover de maatregelen, omdat zij deze laatste groep zien als een bedreiging voor hun vertrouwde wereld en veiligheidsbeleving. Dit komt ook prachtig tot uitdrukking in Plato’s allegorie van de grot. Collega Mattias Desmet van de Universiteit Gent vertelde me dat hij, geïnspireerd door mijn verhaal in de alternatieve media in Nederland, verder onderzoek is gaan doen naar dit fenomeen, ook wel Mass Formation genoemd, en er een boek over heeft gepubliceerd dat veel aandacht heeft gekregen en inmiddels in meerdere talen verkrijgbaar is (The Psychology of Authoritarianism). Ik heb ook over dit fenomeen geschreven in een publicatie met John Ioannidis.

Onlangs had ik een gesprek met Jordan Peterson over de neerwaartse weg waarin de samenleving zich bevindt, een doodsspiraal. Ik begon ook het werk van veel wetenschappers op de voet te volgen, die publieke kritiek en tegenwerking ondervonden omdat zij wetenschappelijke bevindingen publiceerden en daarover spraken die tegen de narratieven ingingen, zoals Robert Malone, Peter McCullough, Martin Kulldorff en vele anderen. De enorme risico’s die deze wetenschappers namen door tegen de stroom in te gaan, hebben mij alleen maar meer doen luisteren naar wat zij te zeggen hadden.

  Kijk: Moderna CEO voorspelt dat mensen elk jaar COVID vaccins zullen krijgen als "een iPhone"

De toekomst als we niets veranderen

De komende jaren worden zwaar. Als we het tij niet keren, vrees ik dat we afstevenen op een wereldwijde politiestaat onder het mom van gezondheidszorg.

Begin 2022 publiceerde ik hierover samen met John Ioannidis een artikel, waaruit hieronder een fragment wordt geciteerd:

“Sinds begin 2020 is de wereld getuige van een duidelijke uitbreiding van de overheidsbesluitvorming inzake gezondheid. In veel landen werden lockdowns en uitgaansverboden ingesteld en werden veel vrijheden ontnomen onder het mom van een grote gezondheidsbedreiging. Gezondheidsautoriteiten en politici die verwijzen naar of gebruik maken van gezondheidsautoriteiten kregen buitengewone macht om de samenleving in het algemeen te reguleren, inclusief de toepassing van mandaten. Uit een rapport van Freedom House bleek dat de democratie tijdens COVID-19 in 80 landen zwakker werd, en dat het aantal vrije landen in 2020 het laagste niveau in 15 jaar bereikte. Onder de landen die achteruitgingen waren landen die je zou verwachten zoals China en Wit-Rusland, maar ook democratische bolwerken zoals de Verenigde Staten, Frankrijk, Denemarken en Nederland. De Verenigde Staten werden genoemd bij de 25 landen waar de vrijheid het sterkst afnam. Zelfs als de pandemie een minder bedreigende endemische fase ingaat (zoals in verschillende landen wellicht al het geval is), kan de erfenis van autoritaire maatregelen en mandaten een duurzamere bedreiging voor de democratie achterlaten.”

In principe zijn er twee (laten we zeggen vrij extreme) mogelijkheden:

1. We gaan de doodlopende tunnel in van een technocratische samenleving, compleet met bijvoorbeeld controle door drones, waarin we onze vrijheid volledig kwijt zijn;
2. We kiezen de weg van de vrijheid; een gezond leven waarin we niet meegaan in de schadelijke maatregelen die ons worden opgelegd (zie ook de afbeelding hierboven).

Hoe langer we wachten, hoe moeilijker het wordt. Omdat zoveel mensen hun vermogen hebben verloren om kritisch naar de huidige situatie te kijken, voorzie ik een lange periode van wereldwijde onrust, een soort “Sturm und Drang” periode, waarin mensen zullen verhongeren, waarin medische operaties worden uitgesteld en het de boeren steeds moeilijker wordt gemaakt om hun broodnodige handel uit te oefenen.

Op zeer cynische momenten, die ik soms heb, denk ik wel eens: als iedereen sterft, verdwijnen ook de problemen en hebben we geen last meer van het virus. Maar als ik het positief benader, zeg ik dat we de kennis hebben om oplossingen toe te passen die goed zijn voor de mensheid en de aarde. Als we erin slagen ons te ontdoen van perverse prikkels, en het een logische stap maken om voor dergelijke oplossingen te kiezen, weet ik zeker dat de mensheid kan gedijen en bloeien.

Belangrijk is echter dat voor al die oplossingen geld niet de leidende factor mag zijn en dat er veel eenvoudige ingrepen mogelijk zijn, zoals psychologische ingrepen uit mijn vakgebied, om je ideale toekomst voor jezelf te bepalen. Het kwam mij voor dat het belangrijk is dat mensen weer zelf gaan nadenken over hoe zij willen dat hun toekomst en die van de wereld eruit ziet.

Van verbrijzelde doelen, hoop en dromen naar zin in het leven

Ikigai is een Japans woord dat doel in het leven betekent. Een gedragswetenschapper zou u kunnen vertellen dat de sleutel tot het opbouwen van weerstand tegen FUD erin bestaat uw eigen levensdoel te vinden en te voelen. Vraag uzelf dus af: wat is uw levensdoel? En als u geen idee hebt, hoe kunt u dat dan vinden? Als u klaar bent voor de uitdaging, hebben wij het opgeschreven; “De mensheid kan beter. Ontdek uw innerlijke kracht.” In plaats van alleen, verbijsterd en verdeeld te zijn, zoals we de afgelopen drie jaar allemaal hebben gedaan, zouden we – nu we ons persoonlijke ikigai doel in het leven hebben gevonden – in een andere richting kunnen gaan?

Zodra we erin slagen om angst, onzekerheid en twijfel achter ons te laten, komen we in beweging. Er zou beweging komen. Een grote burgerbeweging. Vergis u niet, dit is evenzeer een wetenschappelijke benadering, als de wetenschap achter de medische en statistische gevechten. Deze keer is het gedragswetenschap en we vechten niet, we bewegen in een andere richting. Ga eens kijken op de website van de burgerbeweging. De grote burgerverklaring is misschien een mooie plek om te beginnen. Als het u bevalt, onderteken het dan. En begin uw eigen uitdaging waarin u uw fictieve toekomstige zelf vertelt over waar u nu bent, wat u zou veranderen, als er geen beperkingen waren zoals u die voelt opgelegd door FUD.

  Uitgelekte EU-dossiers onthullen 'snelvaccin' in ontwikkeling voor 'volgende pandemie' veroorzaakt door 'Ziekte X'

Het idee is om mensen te leren hun eigen innerlijke kracht te ontdekken en erop te vertrouwen in deze moeilijke tijden. Het doel is om mensen in een opwaartse spiraal te brengen en ze in hun kracht te zetten. Door kortdurende en krachtige positieve psychologische interventies, zoals dankbaarheidbrieven of het beschrijven van de ideale toekomstige zelf, of andere interventies.

Door deze wetenschappelijk onderbouwde interventies en Practice Based Evidence interventies kunnen mensen (hernieuwde) energie en levenslust krijgen. En wie weet zelfs de wereld verbeteren. Dus laten we de komende jaren gebruiken voor persoonlijke groei, vergezeld van veel humor en plezier. En laten we vooral niet bang zijn voor ons gezonde verstand en voor een gezond leven.

Mijn droom

Ter inspiratie deel ik graag mijn droom voor mijn ideale toekomst voor de wereld, die ik schreef in mijn brief aan de toekomst, hier.

In de ideale wereld die ik voor ogen heb, is er geen onnodig lijden. Systemen zijn er om mensen te dienen, wij zijn er niet om de systemen te dienen, of om ons in te spannen om in het systeem te passen. Kinderen worden opgevoed met het idee dat zij hun best mogelijke zelf kunnen worden. Maatschappelijke waarden zijn vrijheid, menselijkheid en wijsheid. Met deze waarden als basis kan een proces van co-creatie worden gebruikt om van deze wereld een betere plek te maken. Hiërarchische systemen worden verlaten en systemen van radicale directe democratie worden wereldwijd ingevoerd en omarmd. In mijn ideale wereld doen we dit, met behulp van op bewijs gebaseerde en effectieve methoden om een betere wereld te creëren die goed is voor mensen, planeet en alle bewoners van de aarde. Alle mensen krijgen de kans om te schitteren en hun best mogelijke versie van zichzelf te zijn.

U kunt beginnen door hier de Great Citizens Declaration (GCD) te ondertekenen. En schrijf hier uw eigen brief aan de toekomst. Ik hoop dat velen van u zullen meedoen. Hoe hopeloos het soms ook lijkt, het is mijn overtuiging (als hopeloze optimist misschien) dat we op een dag wakker zullen worden en zullen beseffen dat we samen een betere wereld hebben gecreëerd.

Opmerking: Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel. Het is gedeeltelijk en losjes gebaseerd op mijn boekhoofdstuk in het boek Dodging or Waking Up, een geredigeerd boek van Milo Scheeren, Käthie Schene en Peter Toonen. Ik dank Rico Brouwer voor zijn nuttige commentaar op een eerdere versie van dit essay en zijn hulp bij het bijwerken ervan.

Referenties:

Schippers, M.C., Ioannidis, J. & Joffe (2022). Aggressive measures, rising inequalities
and mass formation during the COVID-19 crisis: An overview and proposed  way forward. Frontiers in Public Health. doi: 10.3389/fpubh.2022.950965

Freyhofer, S., Ziegler, N., Elisabeth De Jong, E., Schippers, M.C. (2021). Loneliness,depression, and anxiety in times of COVID-19: How coping strategies and loneliness relate to mental health outcomes and academic performance.

Frontiers in Psychology, doi.org/10.3389/fpsyg.2021.682684 Schippers, M.C., & Rus, D. C. (2021). Optimizing decision-making processes in times of covid-19: Using reflexivity to counteract information processing

Failures. Frontiers in Psychology. 12, doi: 10.3389/fpsyg.2021.650525 De Jong, B., Ziegler, N. & Schippers, M.C. (2020). From shattered goals to meaning in life: life crafting in times of the COVID-19 Pandemic.

Frontiers in Psychology, 11; 2648. Special issue: Coronavirus Disease (COVID-19): Psychological, Behavioral, Interpersonal Effects, and Clinical Implications for Health Systems. doi: 10.3389/fpsyg.2020.577708

Schippers, M. C. (2020). For the greater good? The devastating ripple effects of the Covid-19 crisis. Frontiers in Psychology, 11, 2626. doi: 10.3389/fpsyg.2020.577740


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID MASSAPSYCHOSE DOSSIER

Massavormingspsychose: Jogger aangevallen in park wegens ‘overtreding’ van sociale afstandVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe VS en Europa rijden, net als Thelma en Louise, van een klif af
Volgend artikelRussisch Ministerie van Buitenlandse zaken verwerpt voorstellen van Blinken en Nuland, veroordeelt Scholz voor het herleven van Hitlers plan om Rusland te vernietigen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

 1. knap dat deze onderzoekster tijdens haar onderzoek steeds “goeie bedoelingen” als basis kon aanhouden.
  ze moet toch gaandeweg haar onderzoek op veel twijfels daarover gestuit zijn?
  haar inzet en pogingen zijn prachtig, maar wel jammer dat ze niet is overgeschakeld naar de kant van “kwade bedoelingen”.
  Of dat althans als optie meegenomen heeft.
  Of heeft ze het misschien bewust puur wetenschappelijk gehouden,dat kan natuurlijk ook.
  Maar wat gaat ze er nu, bijna achteraf nu de lockdowns voorbij zijn, nog mee bereiken?
  Bij de politiek en aanverwante instanties en deskundigen hoogstwaarschijnlijk niks.
  Haar papers verdwenen al vanaf het begin in een la zei ze zelf al.
  m.i. had ze beter met haar bevindingen de openbaarheid gezocht en de massa er mee wakker proberen te schudden.
  want haar kijk op de zaak,haar redenering,haar onderzoek ,haar visie en inzet lijken mij op zich nobel en supergoed…

  mijn 1e indruk na het beluisteren was kortweg gezegd: jammer van het mooie onderzoek,maar het komt een beetje te laat naar buiten.
  (al mag het hopelijk alsnog mensen aan het denken zetten…)

 2. Prachtig.
  Mijn hoop ligt in het idee dat je voor enige tijd alle mensen voor de gek kunt houden, sommigen kun je voor altijd bedonderen, maar je kunt nooit iedereen voor eeuwig voor de gek houden. Die laatste groep groeit.
  Wat betreft de brief aan de toekomst: om dat te bereiken zullen we eerst het probleem van de psychopathie moeten erkennen en oplossen. Deze zeer ernstige en gevaarlijke psychische afwijking heeft door alle beschavingen heen voor ongekende ellende gezorgd. Vooral in deze tijd lijdt de mensheid onder de meest schadelijke eigenschap van een psychopaat: gewetenloosheid. Voorbeelden genoeg.
  Als belangrijkste opdracht voor nu zie ik het onschadelijk maken van de machthebbers die lijden aan deze zeer ernstige psychische ziekte.

 3. Beste Michaëla

  Er van uitgaande dat je de reacties op je artikel leest…….om te beginnen…….ik onderschrijf je werk volledig. Het is exact waar we (en dat zijn degenen die overblijven uit deze zieke moordpartij) naar toe zullen gaan.

  Maar eerstens…….ik ben niet opgegroeid met Engels……er nooit goed in geweest, al kan ik mezelf er mee redden, maar die vertaling via een vertaalmachine naar het Nederlands is rampzalig. Niet te hebben. Lees zelf maar.
  Ik zal de enige niet zijn in deze.

 4. Bericht van Nederland in Verzet – anno vandaag:

  ´De honderdste nieuwsbrief. Een jubileum. Geen feest. In en in triest.

  13 SEPTEMBER 2020
  De allereerste demonstratiedag van Nederland in Verzet.
  Het Museumplein om 14.00 uur.
  Zo’n 150 personen.

  10 jaar wanbeleid Rutte.
  Ik ontken geen corona, maar om nou voor een ernstige griep het hele land op slot te gooien? Mondkapjes. Vaccinazi. Een avondklok. De corona waanzin, de kers op de taart van het wanbeleid.

  Compleet gestoord.
  Net als het aantal 150 personen.
  Dus na editie één maar eerst de achterban opbouwen.

  13 september 2020.
  #KutKaag in opkomst.

  Men dronk nog geen koffie op persoonlijke titel.
  Het World Economic Forum werkte nog zo goed als ondergronds.
  Er was op dat moment nog geen stikstof hoax.
  Nederland sponsorde nog geen oorlog in de Oekraïne.
  Er liep op dat moment nog geen gender neutraal campagne.
  Men wist nog niets van CBDC.
  Men werd nog niet bestookt met insecten.
  De hertjes waren nog toegestaan op de kinderboerderij.

  Maar we zaten er nog warmpjes bij.

  17 JANUARI 2021
  11 jaar wanbeleid kabinet Rutte.

  De demonstratie op het Museumplein wordt verboden.
  Vanaf dat moment verandert kabinet Rutte definitief in Regime Rutte.
  Koffie drinken, extreem politie geweld, arrestaties.

  NEDERLAND IN VERZET.

  Een tekort aan zorg en zorg bedden.
  Verwaarloosde ouderen.
  Een huizen tekort.
  De toeslagen affaire.
  Staatsontvoeringen.
  De grondwet geschonden.

  AOW leeftijd omhoog.
  Nooit eerder had Nederland zoveel voedselbanken.
  Het zijn slechts enkele punten van een lange waslijst ontevredenheid.

  5 SEPTEMBER 2021
  Nederland in Verzet is initiatiefnemer van protestbeweging Samen voor Nederland. 70 organisaties voegen zich samen. Iedere partij behoudt zijn eigen identiteit. De eerste echte massa demonstratie van de 21e eeuw is een feit.

  Schattingen lopen uiteen van 25.000-250.000.
  Als de waarheid in het midden ligt …
  Oké, we houden het op 75.000.
  Voor Nederlandse begrippen een massa demonstratie.
  Editie 2 op 3 oktober wordt er zelfs een helicopter ingehuurd om de telling te registeren. Zelfs dit wordt door de overheid gesaboteerd,

  maar Nederland blijft in opstand.
  Samen voor Nederland.

  2022
  12 jaar wanbeleid Regime Rutte.

  Het jaar begint nog goed met het doorbreken van de linies.
  De foto’s gaan de hele wereld over.
  Vragen bij het Europees parlement.
  Vemke Valsema biedt haar excuses aan.
  Maar na bijna twee jaar verzet op straat lijkt men moe gestreden.
  Niet zo gek want het lijkt dweilen met de kraan open.
  De lijst met ellende blijft maar groeien.
  Regime Rutte is de ware sloopkogel van Nederland.

  Boeren komen in opstand.
  Vissers verzuimen aan te sluiten.
  Nederland sponsort de oorlog tegen de Oekraïne daar men juist zou moeten deëscaleren.
  Een gecreëede energiecrisis is een feit.
  Bakkers gaan failliet.
  Nederland zit in de kou.

  2023
  13 jaar wanbeleid Regime Rutte.

  Het jaar is nog maar net begonnen.
  De grootste na-oorlogse criminele organisatie kwam samen in Davos.
  De leugens in politiek Den Haag zijn weer opgestart.
  De toekomst ziet er alles behalve vrolijk uit,
  maar laat één ding heel duidelijk zijn:
  WIJ ZIJN NEDERLAND !!!
  WIJ GAAN WINNEN !!!

  Al vele keren viel de tekst dat opgeven geen optie is en laat dat ook zo zijn!
  Geeft het stelletje asocialen in Den Haag niet hun zin.
  Wij laten ons niet kapot spelen.
  WIJ GAAN NEDERLAND HEROVEREN !!!

  De honderdste nieuwsbrief. Een jubileum. Geen feest. In en in triest…´

  Actie in de Aanbieding: https://nederlandinverzet.com/collections/all

 5. Vertrouw de roverheid nooit.
  Vraag maar aan 1675 ouders. Vraag maar aan de Groningers. Vraag maar aan vele andere ouders bij wie de kinderen onterecht uit huis geplaatst zijn en de verschrikkelijke nazi tactieken die daarna gebruikt worden om dat zo te houden.
  De roverheid is de firma list en bedrog, met hun klimaatbedrog, met hun covid bedrog, met hun nep trias politica, met hun nep “politie is je beste vriend”, Gestapo is een beter woord voor ze.
  De overheid is een veelkoppig monster en moet veel kleiner worden.
  Als er nu 1 goed amendement in de grondwet zou zijn, dan zou het overheid, max 25% van het bnp zijn, in plaats van die debiele, distopische gender idiotie in de grondwet.
  De meeste gender figuren hebben psychiatrische hulp nodig in plaats van discriminatie. Positieve discriminatie is ook discriminatie.

 6. professor gedragswetenschappen en prestatiemanagement in Nederland

  En hier ben ik gestoot met lezen.
  professor is een niet beschermde titel. Zi mogen we ons allemaal van een titel voorzien. En dan het waarin .Wat een kul en een nul.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in